Byla e2-5907-868/2020
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vanda Višnevska rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų R. B. ir E. L. B. ieškinį atsakovui UAB „Mano būstas Vilnius“ dėl žalos atlyginimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovai kreipėsi į teismą prašydami, priteisti iš atsakovo 1 895,67 Eur žalos atlyginimą ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

5Įstatymas numato, kad jeigu ieškinio suma neviršija 2 000 Eur, bylą nagrinėjantis teismas turi teisę pats nuspręsti, kokia forma ir tvarka nagrinėti bylą. Šalys prašymo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka nepareiškė, teismas bylą nagrinėja rašytinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 441 straipsnis).

6Šalims apie bylos nagrinėjimą pranešta teismo nutartimi. Pasiūlyta pateikti papildomus įrodymus, kuriais grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, tačiau byloje papildomų duomenų ir (ar) prašymų nepateikta.

7Ieškinys visiškai tenkintinas.

8Byloje nustatyta, kad atsakovas UAB „Mano Būstas Vilnius“ Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 30-3943/18 (2.1.1E-TD2) yra paskirtas daugiabučio namo, esančio ( - ), patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriumi. Ieškovams R. B. ir E. L. B. nuosavybės teise pagal 2015 m. balandžio 21 d. pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 2314-7 priklauso butas, esantis adresu ( - ). 2019 m. rugpjūčio 21 d. dėl netvarkingos lietaus vandens nuvedimo sistemos ir dalies stogo sudrėko ieškovų buto sienos, lubos ir buvo sugadintas gartraukis. Dėl sugadintų sienų, lubų dažymo, gruntavimo ieškovai pateikė lokalinę sąmatą, kurioje nurodyta, kad remonto darbai kainuos 1 726,67 Eur. Ieškovai prašo iš atsakovo priteisti 1 726,67 Eur nuostolių dėl jų butui atsiradusios žalos ir 169 Eur už buitinės technikos – gartraukio sugadinimą, iš viso 1 895,67 Eur.

9Dėl nuostolių priteisimo.

10Byloje kilo ginčas dėl atsakovo, kaip daugiabučio gyvenamojo namo administratoriaus, civilinės atsakomybės už netinkamą turto administravimo funkcijų atlikimą.

11Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) (CK 6.245 straipsnio 1 dalis). Tais atvejais, kai žala yra nulemta pastato, esančio bendrąja daline pastato savininkų (valdytojų), o ne vieno iš bendraturčių asmenine nuosavybe, defekto, tai atsiradusią žalą turi atlyginti kaltas dėl žalos asmuo, remiantis bendraisiais žalos atlyginimo pagrindais (CK 6.263, 6.246–6.249 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-123/2009). Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė – techninė ir kitokia įranga. Šiuos bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančius objektus detaliau reglamentuoja Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo (toliau – DNSBĮ) 2 straipsnio 5 dalis.

12Deliktinės civilinės atsakomybės viena pagrindinių taisyklių suformuluota CK 6.263 straipsnyje. Jame įtvirtinta kiekvieno asmens pareiga laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos. Šios, įstatyme įtvirtintos, rūpestingumo pareigos pažeidimas sukuria įstatyme nustatytą žalos atlyginimo prievolę (CK 6.263 straipsnio 2 dalis). Neteisėtais veiksmais, dėl kurių atsiranda civilinė atsakomybė, gali būti ne tik tiesiogiai įstatyme ar sutartyje nustatytų pareigų nevykdymas ar draudžiamų veiksmų atlikimas, bet ir bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimas (CK 6.246 straipsnio 1 dalis).

13Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį (CK 4.83 straipsnio 3 dalis), šių veiksmų neatlikus, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius (CK 4.84 straipsnio 1 dalis). Administratorius turtą administruoja CK 4.240 straipsnio, nustatančio paprastojo administravimo turinį, pagrindu, jo veiklai mutatis mutandis taikomos CK ketvirtosios knygos XIV skyriaus „Kito asmens turto administravimas“ normos (CK 4.84 straipsnio 2, 3, 6 dalys). Turto paprastojo administravimo atveju administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus turtui išsaugoti arba jo naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti (CK 4.239 straipsnis). CK 4.84 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad bendrojo naudojimo objektų administratorius administruoja bendrojo naudojimo objektus pagal Vyriausybės patvirtintus nuostatus.

14Pagal Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų, patvirtintų Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 831, reglamentavimą, pagrindinis administratoriaus uždavinys – administruoti namo bendrojo naudojimo objektus – užtikrinti jų priežiūrą pagal teisės aktų nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, įgyvendinti namo butų ir kitų patalpų savininkų su bendrąja nuosavybe susijusius sprendimus ir pavedimus, priimtus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, jiems atstovaujant (3 punktas). Vykdydamas pagrindinį uždavinį, administratorius atlieka šias funkcijas, vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais pastatų, jų inžinerinių sistemų naudojimą ir priežiūrą, žemės sklypų priežiūrą, organizuoja namo techninę priežiūrą, bendrosios dalinės nuosavybės teise ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais patalpų savininkų naudojamo ir (ar) valdomo žemės sklypo priežiūrą (4.3 punktas). Administratorius, be kita ko, turi teisę teikti namo techninės priežiūros ir kitas su namo bendrojo naudojimo objektų priežiūra, naudojimu ir atnaujinimu susijusias paslaugas, jeigu teisės aktai jam tai leidžia ir šių paslaugų sąmatai ir tarifui pritaria patalpų savininkai, priimdami sprendimą Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka (6.1 punktas).

15Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovai 2019 m. rugpjūčio 21 d. kreipėsi į atsakovą ir pateikė pranešimą dėl įvykusio įvykio. Atsakovui nepateikus atsakymo, ieškovas pakartotinai 2019 m. rugpjūčio 28 d. kreipėsi su prašymu pašalinti priežastis dėl ko vanduo patenka į jų gyvenamąją patalpą ir gadina vidaus apdailą, tačiau atsakovas jokių veiksmų nesiėmė ir nurodė ieškovams kreiptis į nepriklausomus ekspertus. Ieškovai kreipėsi į VšĮ „Nepriklausomų draudimo ekspertų grupė“ ekspertus. Eksperto T. M. žalos atstatymo kaštų skaičiavimo ataskaitoje Nr. 191022 nurodyta, kad buto, esančio ( - ), pažeidimai apdailai ir įrengimui, užfiksuoti 2019 m. spalio 22 d., atsirado dėl vandens užpylimo dėl netvarkingos lietaus vandens nuvedimo sistemos ir dalies stogo. Atitinkamai teismas konstatuoja, kad atsižvelgiant į administratoriaus funkciją, įpareigojančią rūpintis bendrojo naudojimo objektų būkle, t.y. sienų, stogo, karnizų bei vandens nuvedimo sistemos, atsakovas šią funkciją vykdė netinkamai. Pažymėtina, kad ieškovai patys jų buto užliejimo priežasčių pašalinti negali. Ieškovai ieškinį grindė fotonuotraukomis, vaizdo įrašais iš kurių matyti, jog ieškovams priklausančiame bute dėl vandens yra pažeistos sienos, lubos bei dažai ant jų sugadinti.

16Atsakovas, būdamas daugiabučio namo administratoriumi, privalėjo užtikrinti bendrojo naudojimo objektų tinkamą priežiūrą bei savalaikiai ir efektyviai reaguoti į ieškovų prašymus dėl jų buto sienų žalojimo dėl vandens patekimo pro stogą.

17Byloje nustatyta, kad vanduo į ieškovų butą patenka per stogą ir/ar per lauko sieną. Už stogo ir sienų tinkamą būklę atsako neabejotinai atsakovas kaip namo administratorius, apie esančią problemą dėl ieškovų sienos sugadinimo dėl patenkančios drėgmės atsakovas buvo ne kartą informuotas, tačiau ieškovas su ieškovu nebendradarbiavo.

18Atsakovas, būdamas daugiabučio namo administratoriumi, privalėjo užtikrinti bendrojo naudojimo objektų tinkamą priežiūrą, tai yra privalėjo ne tik fiksuoti bendrojo naudojimo objektų trūkumus bei operatyviai reaguoti ir į ieškovų prašymus (skundus) dėl jų bute sienų drėgmės pašalinimo. Teismas konstatuoja, kad atsakovas netinkamai vykdė jam pavestas funkcijas, dėl ko per netinkamai prižiūrimus bendrojo naudojimo objektus į ieškovų butą pratekėjo vanduo, padarydamas ieškovams žalos. Esant tokioms aplinkybėms, teismas daro išvadą, jog atsakovo neteisėti veiksmai pasireiškė neteisėtu neveikimu ir pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai nevykdymu (CK 6.246 straipsnis). Nuostolių dydį patvirtina ieškovų pateikta lokalinė sąmata, iš kurios matyti, kad patalpų remonto darbai kainuos 1 726,67 Eur, taip pat už buitinės technikos – gartraukio sugadinimą ieškovai patyrė 169 Eur išlaidų (CK 6.249 str.). Tais atvejais, kai turtas neatkurtas po sugadinimo ir dėl to nukentėjęs asmuo dar neturėjo realių išlaidų, žalos dydis gali būti nustatomas skaičiavimo būdu; svarbu, kad padaryta žala būtų nustatyta objektyviai, pagal teisės aktų reikalavimus ir kriterijus. Nagrinėjamoje byloje atsakovas kitų įrodymų paneigiančių ieškovų pateiktus dėl žalos dydžio nepateikė (CPK 178 str.). Tarp atsiradusios žalos bei atsakovo neteisėtų veiksmų (neteisėto neveikimo) yra tiesioginis ryšys, todėl yra pagrindas tenkinti ieškovų reikalavimą dalyje dėl 1 895,67 Eur žalos priteisimo (CPK 178 straipsniai, CK 6.245-6.249 straipsniai).

19Ieškovai už ieškinį sumokėjo 57 Eur dydžio žyminį mokestį, 170 Eur dydžio sumą už teismo eksperto T. M. atliktą žalos atstatymo kaštų skaičiavimo ataskaitą, 14,75 Eur dydžio sumą už pažymą apie hidrometeorologines sąlygas. Teismo vertinimu, šios bylinėjimosi išlaidos (57 Eur + 170 Eur + 14,75 Eur = 241,75 Eur) yra pagrįstos ir protingos, todėl tenkinus ieškinį visiškai, iš atsakovo ieškovų naudai priteistinos 241,75 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidos.

20Teismas, vadovaudamasis CPK 259 str., 269-270 str., 279 str., 307 str., 441 straipsniais,

Nutarė

21ieškinį patenkinti visiškai.

22Priteisti ieškovams R. B., a. k. ( - ) ir E. L. B, a. k. ( - ) iš atsakovo UAB „Mano Būstas Vilnius“, į. k. 121452091, 1 895,67 Eur (vieną tūkstantį aštuonis šimtus devyniasdešimt penkis eurus ir 67 ct) žalos atlyginimą ir 241,75 Eur (du šimtus keturiasdešimt vieną eurą ir 75 ct) bylinėjimosi išlaidų.

23Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vanda Višnevska rašytinio proceso... 2. Teismas... 3. ieškovai kreipėsi į teismą prašydami, priteisti iš atsakovo 1 895,67 Eur... 4. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu... 5. Įstatymas numato, kad jeigu ieškinio suma neviršija 2 000 Eur, bylą... 6. Šalims apie bylos nagrinėjimą pranešta teismo nutartimi. Pasiūlyta... 7. Ieškinys visiškai tenkintinas.... 8. Byloje nustatyta, kad atsakovas UAB „Mano Būstas Vilnius“ Vilniaus miesto... 9. Dėl nuostolių priteisimo.... 10. Byloje kilo ginčas dėl atsakovo, kaip daugiabučio gyvenamojo namo... 11. Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi... 12. Deliktinės civilinės atsakomybės viena pagrindinių taisyklių suformuluota... 13. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų... 14. Pagal Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų,... 15. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovai 2019 m. rugpjūčio 21 d.... 16. Atsakovas, būdamas daugiabučio namo administratoriumi, privalėjo užtikrinti... 17. Byloje nustatyta, kad vanduo į ieškovų butą patenka per stogą ir/ar per... 18. Atsakovas, būdamas daugiabučio namo administratoriumi, privalėjo užtikrinti... 19. Ieškovai už ieškinį sumokėjo 57 Eur dydžio žyminį mokestį, 170 Eur... 20. Teismas, vadovaudamasis CPK 259 str., 269-270 str., 279 str., 307 str., 441... 21. ieškinį patenkinti visiškai.... 22. Priteisti ieškovams R. B., a. k. ( - ) ir E. L. B, a. k. ( - ) iš atsakovo... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...