Byla 2S-190-125/2013
Dėl priverstinio skolos išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Bronius Valius rašytiniame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo skolininko V. P. (V. P.) atskiruosius skundus dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 7 d. dviejų nutarčių civilinėje byloje pagal kreditorės AB SEB banko pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-04-17 nutartimi buvo patenkintas kreditorės AB SEB banko prašymas dėl priverstinio skolos išieškojimo iš hipoteka įkeisto skolininkui priklausančio turto – areštuoti įkeisti ( - ), esantys žemės sklypas, gyvenamasis namas su kitais pastatais ir skolininkas bei įkeistų daiktų savininkas įspėtas, kad negrąžinus skolos per vieną mėnesį nuo nutarties įteikimo dienos įkeisti daiktai bus parduoti iš varžytynių.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-05-15 nutartimi skolininkas V. P. buvo įpareigotas per 7 dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos pašalinti 2012-05-03 paduoto atskirojo skundo trūkumus, o 2012-06-20 nutartimi skolininko V. P. atskirasis skundas grąžintas pareiškėjui, nes jis nepašalino skundo trūkumų.

5Skolininkas V. P. 2012-07-10 faktu teismui pateikė atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-06-20 nutarties, kuri teismo 2012-07-18 nutartimi grąžinta pareiškėjui, nes jis praleido skundo padavimo terminą ir neprašo jį atnaujinti.

6Skolininkas 2012-09-03 faksu teismui pateikė atskirąjį skundą dėl teismo 2012-07-18 nutarties panaikinimo. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-09-07 nutartimi skolininką

7V. P. įpareigojo per 10 dienų nuo nutarties gavimo dienos pašalinti atskirojo skundo trūkumus – pateikti pasirašytą atskirąjį skundą, jį pateikti ne faksu, o raštu, nurodyti, kokios bylos aplinkybės patvirtina nutarties neteisėtumą ir nepagrįstumą, kokie įrodymai ir teisiniai argumentai tai pagrindžia, pateikti tiek skundo kopiją, kiek yra byloje dalyvaujančių asmenų (LR CPK 111 str.

81 d., 111 str. 2 d. 7 p., 306 str. 1 d. 4 p., 113 str. 1, 2 d.).

9Skolininkas 2012-10-31 atskirajame skunde (pašto įstaigai įteiktas 2012-11-06) nurodo, kad nesutinka su teismo 2012-09-07 nutartimi, prašo leisti ginti savo interesus, tęsti teismo procesą. Nurodo, kad yra ekonominės krizės auka, planavo mokėti bankui skolą, o jei kas atsitiks, planavo parduoti už tą pačią kainą nupirktą ir įkeistą turtą ir atsiskaityti su banku. Dabar jis stengiasi pakeisti savo gyvenimą, išbristi iš skolų.

10Skolininkas V. P. 2012-08-28 prašymu byloje bendraatsakove prašo įtraukti jo sutuoktinę A. P., kadangi ji pagal sutartį laidavo už gautą iš banko kreditą.

11Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-09-07 nutartimi skolininko V. P. prašymą į bylą suinteresuotu asmeniu įtraukti A. P. netenkino. Teismas nurodė, kad pagal 2005-06-10 hipotekos lakštą skolininkas yra vienas V. P., kredito sutartis sudaryta 2005 m. birželio mėn. iki V. P. santuokos su A. P. įregistravimo – 2005-07-23. Teismas sprendė, kad nėra A. P. teisinio suinteresuotumo byloje dėl hipotekos teisinių santykių tarp AB SEB banko ir skolininko V. P..

12Skolininkas V. P. 2012-10-29 pašto įstaigai įteiktame atskirajame skunde nurodo, kad nesutinka su teismo 2012-09-07 nutartimi, nes jo sutuoktinė pagal dokumentus yra laiduotoja už gautą kreditą, kitoje byloje Nr. 2-14960-618/2010 teismas patenkino jo prašymą ir A. P. į bylą įtraukė bendraatsakove.

13Apeliacinis procesas dėl vienos nutarties nutrauktinas, atskirasis skundas dėl kitos nutarties netenkintinas.

14Bylos duomenimis nustatyta, kad kreditorė AB SEB bankas 2005-06-07 kredito sutartimi Nr. 0440518031432/16 skolininkui V. P. suteikė 295 412,42 eurų kreditą, kurio grąžinimo užtikrinimui buvo hipoteka įkeistas V. P. nuosavybės teisėmis priklausantis ( - ), esantis žemės sklypas, gyvenamasis namas ir kiti pastatai, kurie įvertinti 1 200 000 Lt. Skolininkui nemokant bankui priklausančių įmokų, 2010-06-30 susitarimu Nr. 2 skolininkui buvo suteikta papildoma 11 971,95 eurų kredito suma, skirta susikaupusių palūkanų skolai padengti (nauja kredito suma – 284 694,50 eurų). Skolininkui nevykdant savo įsipareigojimų pagal kredito sutartį, kreditorė 2010-10-22, 2010-12-28, 2011-03-09, 2011-08-08 ir 2011-09-21 skolininką ir jo žmoną A. P. įspėjo, kad nepadengus skolos ir toliau nevykdant prievolių pagal kredito sutartį sutartis bus vienašališkai nutraukta. Kreditorė 2011-12-20 skolininkui ir jo žmonai pranešė, kad nutraukia kreditavimo sutartį ir reikalauja grąžinti visą skolą (iki sutarties nutraukimo skolininko pradelsti mokėjimai 2011-09-20 siekė 12 397,21 eurų). Skolininkas V. P. ginčo teisena neginčija ir neįrodinėja, kad kreditavimo sutartis nutraukta nepagrįstai ir neteisėtai. Kreditoriaus pareiškimai dėl priverstinio skolos išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto sprendžiama supaprastinta LR CPK XXXVI skyriuje (kuris yra neatskiriama CPK V dalies – „ypatingoji teisena“ – sudėtinė dalis) tvarka. Nagrinėjant tokio pobūdžio bylas tarp hipotekos kreditoriaus ir skolininko ar įkeisto daikto savininko kilę ginčai nėra sprendžiami. Pagal LR CPK 443 str. 3 d. teismas, matydamas, kad nagrinėjama byla yra susijusi su atitinkamo asmens teisėmis ir pareigomis, gali į bylą suinteresuotu asmeniu (tačiau ne trečiuoju asmeniu, ar kaip skolininkas nurodo, bendraatsakoviu) įtraukti tą asmenį. Iš skolininko pateiktų nors ir nepatvirtintų dokumentų kopijų darytina išvada, kad skolininkui su banku pasirašant 2010-06-30 susitarimą Nr. 2 dėl papildomo 11 971,95 eurų kredito skyrimo, jis 2005-07-23 jau buvo sudaręs santuoką su A. P. (buvusia K.), todėl ši 2010-06-30 laidavimo sutartimi laidavo už sutuoktinio gauto kredito grąžinimą. Tačiau A. P. nėra skolininko V. P. iki santuokos įgyto ir įkeisto žemės sklypo su pastatais bendraturtė. Todėl sprendžiant hipotekos bylą dėl priverstinio skolos išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto apie jos teises ir prievoles nebus pasisakyta, tai yra šioje byloje nėra jos teisinio suinteresuotumo. Kaip jau nurodyta, apie kreditavimo sutarties nutraukimą kreditorė A. P. pranešė. Šioje byloje nekeliamas klausimas dėl A. P. prievolių pagal laidavimo sutartį. Teismo 2012-09-07 nutartis neužkerta bylai kelio, todėl pagal LR CPK 334 str. negali būti skundžiama (kad nutartis neskundžiama, nurodė ir pirmosios instancijos teismas). Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas turėjo atsisakyti priimti skundą (LR CPK 315 str. 2 d. 3 p., 338 str.).

15Pirmosios instancijos teismas be pagrindo priėmė skolininko V. P. atskirąjį skundą dėl šios nutarties, todėl apeliacinis procesas dėl teismo 2012-09-07 nutarties (dėl A. P. neįtraukimo į bylą suinteresuotu asmeniu) nutrauktinas (LR CPK 315 str. 2 d. 3 p., 5 d., 338 str.).

16Pažymėtina, kad apelianto nurodytoje kitoje byloje buvo sprendžiami visai kiti reikalavimai, byla spręsta ginčo teisena.

17Atskiriesiems skundams, kaip ir apeliaciniams skundams, keliami tam tikri reikalavimai (LR CPK 306 str., 338 str.). Pirmosios instancijos teismas, 2012-09-07 nutartimi įpareigodamas pareiškėją per 10 dienų pašalinti skolininko teismui faksu 2012-09-03 perduoto atskirojo skundo trūkumus, teisingai nurodo, kad atskirasis skundas turi būti paduotas ne faksu, o raštu su apelianto originaliu parašu, turi būti pridėtos skundo kopijos byloje dalyvaujantiems asmenims, turi būti nurodyta, kokios bylos aplinkybės rodo, kad teismo procesinis sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, kokie įrodymai tai pagrindžia (LR CPK 111 str. 1 d., 111 str. 2 d. 7 p., 306 str. 1 d. 4 p., 113 str. 1, 2 d.), todėl naikinti pirmosios instancijos teismo 2012-09-07 nutartį dėl skolininko įpareigojimo pašalinti atskirojo skundo trūkumus nėra pagrindo (pažymėtina, kad ir paskutinis skolininko atskirasis skundas neatitinka procesiniam dokumentui keliamų reikalavimų). Be to, bylos duomenys rodo, kad skolininkas jau ir anksčiau buvo įpareigotas šalinti atskirųjų skundų trūkumus, prašė leisti byloje jam susirasti advokatą, tačiau ir toliau savo skundus rašė pats be teisininko pagalbos. Tai rodo, kad skolininkas V. P. piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, pažeidžia LR CPK 7 str. 2 d. įtvirtintas pareigas sąžiningai naudotis priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu. Už šiuos pažeidimus skolininkui gali būti skiriama LR CPK 95 str. numatyta bauda.

18Vadovaudamasis LR CPK 336–338 str., teismas

Nutarė

19apeliacinį procesą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 7 d. nutarties (kuria atsisakyta į bylą suinteresuotu asmeniu įtraukti A. P.) nutraukti.

20Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 7 d. nutartį (dėl įpareigojimo pašalinti atskirojo skundo trūkumus) palikti nepakeistą.

21Nutartis apeliacine tvarka neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Bronius Valius... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-04-17 nutartimi buvo patenkintas... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-05-15 nutartimi skolininkas V. P. buvo... 5. Skolininkas V. P. 2012-07-10 faktu teismui pateikė atskirąjį skundą dėl... 6. Skolininkas 2012-09-03 faksu teismui pateikė atskirąjį skundą dėl teismo... 7. V. P. įpareigojo per 10 dienų nuo nutarties gavimo dienos pašalinti... 8. 1 d., 111 str. 2 d. 7 p., 306 str. 1 d. 4 p., 113 str. 1, 2 d.).... 9. Skolininkas 2012-10-31 atskirajame skunde (pašto įstaigai įteiktas... 10. Skolininkas V. P. 2012-08-28 prašymu byloje bendraatsakove prašo įtraukti jo... 11. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-09-07 nutartimi skolininko V. P.... 12. Skolininkas V. P. 2012-10-29 pašto įstaigai įteiktame atskirajame skunde... 13. Apeliacinis procesas dėl vienos nutarties nutrauktinas, atskirasis skundas... 14. Bylos duomenimis nustatyta, kad kreditorė AB SEB bankas 2005-06-07 kredito... 15. Pirmosios instancijos teismas be pagrindo priėmė skolininko V. P. atskirąjį... 16. Pažymėtina, kad apelianto nurodytoje kitoje byloje buvo sprendžiami visai... 17. Atskiriesiems skundams, kaip ir apeliaciniams skundams, keliami tam tikri... 18. Vadovaudamasis LR CPK 336–338 str., teismas... 19. apeliacinį procesą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo... 20. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 7 d. nutartį (dėl... 21. Nutartis apeliacine tvarka neskundžiama....