Byla e2-2124-344/2019
Dėl įpareigojimo vykdyti privalomuosius nurodymus, trečiasis asmuo Aplinkos apsaugos agentūra

1Telšių apylinkės teismo teisėja Edita Gailienė,

2sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Daivai Juškuvienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos atstovui Edvardui Sungailai,

4atsakovės UAB „Enhydris“ atstovams S. R. ir advokatei Irmai Bekerei,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą, iškeltą pagal ieškovo Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos prevencinį ieškinį atsakovei UAB „Enhydris“ dėl įpareigojimo vykdyti privalomuosius nurodymus, trečiasis asmuo Aplinkos apsaugos agentūra.

6Teismas

Nustatė

7ieškovas kreipėsi į teismą, prašydami įpareigoti UAB „Enhydris“ sukauptas ir susidariusias atliekas perduoti atliekų tvarkytojams, įsiregistravusiems atliekų tvarkytojų valstybiniame registre ir turintiems teisę tvarkyti tokias atliekas ne vėliau, kaip per mėnesį nuo teismo psrendimo įsiteisėjimo dienos ir pateikti Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir Departamentas) Šiaulių valdybos Mažeikių aplinkos apsaugos inspekcijai tai įrodančius dokumentus. Nurodė, kad atsakovė UAB „Enhydris“, kurios pagrindinė veikla naftos produktų atliekų surinkimas ir saugojimas, perdirbimas į kurą, turi Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento 2012 m. kovo 16 d. išduotą Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. M-58. Įmonė įregistruota Atliekų tvarkytojų valstybės registre, 2005 m. gegužės 6 d. jai buvo išduota Pavojingų atliekų tvarkymo licencija Nr. 000042, kuri panaikinta 2015 m. balandžio 13 d. 2014 m. gruodžio 12 d. buvo atliktas planinis Įmonės patikrinimas, kurio metu nustatyta, kad įmonės veiklos metu susidariusios pavojingos atliekos įmonėje laikinai laikomos ilgiau nei 6 mėnesiai. Įmonėje laikomi didžiausi susidariusių atliekų kiekiai viršijo Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane bei Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente nurodytą atliekų kiekį, bendrovė neturi darbuotojų, kurių kompetencija atitinka Atliekų tvarkymo įstatymo 112 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Patikrinimo metu įmonė atsakovė nepateikė galiojančio civilinės atsakomybės draudimo, nustatyta, kad įmonės veiklos civilinės atsakomybės draudimo galiojimas pasibaigęs 2014 m. gruodžio 5 d. 2014 m. gruodžio 12 d. atsakovei buvo surašyti du privalomieji nurodymai: Nr. 7, kuriuo laikomas atliekas nurodyta priduoti atliekų tvarkytojams, įsiregistravusiems atliekų tvarkytojų valstybiniame registre ir turintiems teisę tvarkyti šias atliekas; ir Nr. 8, kuriuo iki 2015 m. vasario 12 d. pateikti darbuotojų, kurie turi mokymo kursų baigimą patvirtinančius ir galiojančius pažymėjimus ar kitus dokumentus, suteikiančius teisę vykdyti atliekų tvarkymo veiklą bei galiojantį veiklos draudimo liudijimą. 2015 m. kovo 24 d. buvo atliktas neplaninis UAB „Enhydris“ naudotų alyvų ir naftos produktų atliekų perdirbimo įrenginio patikrinimas dėl aukščiau nurodytų privalomųjų nurodymų vykdymo, nustatyta, kad privalomieji nurodymai neįvykdyti. 2016 m. sausio 8 d. surašytas privalomasis nurodymas Nr. 1, kuriame buvo nurodyta, kad sustabdžius Pavojingų atliekų tvarkymo licencijos galiojimą, UAB „Enhydris“ privalo sukauptas ir susidariusias atliekas perduoti atliekų tvarkytojams, įsiregistravusiems atliekų tvarkytojų valstybiniame registre ir turintiems teisę tvarkyti tokias atliekas. Apie atliekų perdavimą informuoti Mažeikių rajono agentūrą iki 2016 m. vasario 19 d. Privalomieji nurodymai nebuvo vykdomi, dėl ko buvo taikytos administracinės atsakomybės priemonės. 2017 m. kovo 14 d. UAB „Enhydris“ teiktas pakartotinis privalomasis nurodymas Nr. 18, kuriuo nurodyta sukauptas ir susidariusias atliekas perduoti atliekų tvarkytojams, įsiregistravusiems atliekų tvarkytojų valstybiniame registre ir turintiems teisę tvarkyti tokias atliekas iki 2017 m. gegužės 12 d.

82017 m. birželio 29 d. buvo atliktas neplaninis UAB „Enhydris“ patikrinimas dėl privalomojo nurodymo Nr. 18 vykdymo (patikrinimo aktas Nr. 203), kurio metu į įmonės teritoriją patekti nepavyko, direktorius telefonu informavo, jog yra išvykęs į užsienį, vėliau kviečiamas atvykti į Mažeikių rajono aplinkos apsaugos agentūrą, bendrovės direktorius neatvyko.

92018 m. gruodžio 6 d. buvo atliktas neplaninis bendrovės patikrinimas, nustatyta, kad privalomasis nurodymas Nr. 18 neįvykdytas, o pavojingos sukauptos ir susidariusios atliekos nesutvarkytos. Taikyta administracinė atsakomybė bei ekonominė sankcija juridiniam asmeniui.

10Atsakovė UAB „Enhydris“ pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriuo prašė ieškinį atmesti. Atsakovė nurodė, kad ieškovo prevencinis ieškinys pateiktas netinkamai, nes prevenciniu ieškinio siekiama uždrausti atlikti veiksmus, sukeliančius realią žalos padarymo grėsmę. Realios grėsmės, kad bus padaryta žala, aplinkybė turi būti įrodyta ieškovo, ji nepreziumuojama, t. y. ieškovas netinkamai suformulavo ieškinio dalyką, todėl nurodytu pagrindu ieškinys negali būti tenkinamas. Atsakovė atkreipė dėmesį į tai, jog 2015 m. balandžio 13 d. panaikinus Pavojingų atliekų tvarkymo licenciją įmonės faktiškai vykdyta veikla buvo sustabdyta, įmonė laikinai jos nevykdo, bet tikisi, kad sutvarkiusi reikalingus dokumentus tęs šios veiklos vykdymą. Be to, ieškovas nebuvo aiškiai suformulavęs privalomųjų urodymų reikalavimų, todėl tik po patikslinto ieškinio gavimo paaiškėjo, komkias konkrečiai atliekas atsakovė privalo perduoti atliekų tvarkytojams. Sukauptos atliekos laikomos ir sandėliuojamos tvarkingai, aplinkai nėra jokios grėsmės, todėl ieškinys turi būti atmestas.

11Trečiasis asmuo Aplinkos apsaugos agentūra pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriuo prašė remtis jos pozicija, išdėstyta atsiliepime į ieškinį, ir priimti sprendimą pagal surinktą bylos medžiagą, o bylą nagrinėti jos atstovui nedalyvaujant

12Teismo posėdyje ieškovės atstovas Edvardas Sungaila prašė ieškinį tenkinti jame nurodytais motyvais ir pagrindais. Jis nurodė, kad nuo 2004 m. atsakovė yra sukaupusi daugiau kaip 10 tonų pavojingų atliekų, kurios kelia pavojų gamtai. Nuo 2014 m. jos buvo prašoma šias atliekas tvarkyti, tačiau iki šiol tai nėra padaryta. Reikalaujamas vieno mėnesio terminas yra pakankamas atliekų sutvarkymui. Mano, kad tiek privalomųjų nurodymų, tiek ieškinio tekalavimai yra aiškūs, nes atsakovė jų neskundė.

13Atsakovės atstovė advokatė Irma Bekerė prašė ieškinį atmesti atsiliepime nurodytais motyvais ir pagrindais. Ji nurodė, kad ieškovas netinkamai suformulavo reikalavimus privalomuosiuose nurodymuose, nenurodė konkrečiai kokias atliekas atsakovė privalo priduoti, kokius kiekius, todėl ieškovui neįvykdžius pareigos aiškiai suformuluoti privalomojo nurodymo reikalavimus, atsakovas yra atleidžiamas nuo pareigos jį vykdyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.64 straipsnio 4 dalies pagrindu. Be to, ieškovas reikalauja perduoti atliekų tvarkytojams mazutą ir dyzelinį kurą bei benziną, tačiau atsakovė šiuos degalus gali sunaudoti savo reikmėms arba juos parduoti, nes šios medžiagos turi ekonominę vertę. Prieš reikšdami ieškinį ieškovo atstovai nebuvo atvykę į bendrovės teritoriją, neapžiūrėjo ir neįvertino atliekų, nenustatė jų faktinio kiekio. Be to, reikalvimas per vieną mėnesį sutvarkyti 191,34 tonas pavojingų atliekų objektyviai nėra įmanoma. Atsakovė neturi licencijos, todėl nevykdo veiklos ir atliekų neperdirba, dėl ko negauna pajamų, todėl sutvarkyti pavojingas atliekas būtų galima nebent per 12 mėn.

14Liudytoja L. D. parodė, kad ji dirba Departamentas Šiaulių valdybos Mažeikių aplinkos apsaugos inspekcijos vyriausiaja specialiste. Bendrovė tikrinama nuo 2014 metų, buvo surašyti trys privalomieji nurodymai, bendrovės vadovas trauktas administracinėn atsakomybėn, paskirtas baudas mokėjo, tačiau jų nevykdo, su darbuotojais nebedradarbiauja. Atsakovė pažeidė Atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje nustatytus atliekų laikymo terminus, Pavojingų atliekų laikymo taisyklių 86 punktą, nes atsakovė pavojingas atliekas laiko teritorijoje, kurioje neįrengta stoginė, atliekos neapsaugotos nuo kritulių, jų laikymo talpos perpildytos, atliekos perpiltos į mažesnes talpas. Atsakovė negali laikyti pavojingų atliekų, nes neturi pavojingų atliekų tvarkymo licencijos, turėta licencija panaikinta dar 2015 m. balandžio 13 d. Įmonės veikla yra sustabdyta. Laikomos yra atliekos, o ne dyzelinis kuras, mazutas ar benzinas, tai nurodė pati atsakovė teiktoje atliekų susidarymo ataskaitoje. Šios ataskaitos bendrovė nepateikė nustatyta tvarka. Atliekų susdarymo žurnale yra žymimos tik atliekos. Atsakovo atstovai su aplinkos apsaugos darbuotojais nebendrauja, į teritoriją neįsileidžia, yra tekę vykti ir su policija.

15Ieškinys tenkintinas.

16Atliekų tvarkymo tvarką, procedūras nustato Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymas (toliau – Atliekų tvarkymo įstatymas), Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas (toliau – Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 „Dėl pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos taisyklės (toliau – Licencijavimo taisyklės), 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 469 „Dėl atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos taisyklės (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės), (su vėlesniais pakeitimais), kt. įstatymai ir poįstatyminiai aktai.

17Atliekų tvarkymo įstatymo 1 straipsnyje nurodoma, jog šis įstatymas nustato bendruosius atliekų prevencijos ir tvarkymo reikalavimus, kad būtų išvengta atliekų neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai; sąlygas, kai medžiaga ar daiktas gali būti nelaikomi atliekomis; atliekų tvarkymo valstybinį reglamentavimą; pagrindinius atliekų tvarkymo sistemų organizavimo ir planavimo principus; reikalavimus atliekų turėtojams ir atliekų tvarkytojams; atliekų tvarkymo ekonomines ir finansines priemones; alyvų, elektros ir elektroninės įrangos, transporto priemonių, apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių gamintojų, importuotojų, platintojų teises ir pareigas. Šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalis numato, kad įmonės, ketinančios atlikti atliekų apdorojimą, perdirbančios laivus, ir įmonės, atliekų susidarymo vietoje pavojingas atliekas laikančios ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias – ilgiau kaip vienerius metus, turi gauti leidimus. Atliekų tvarkymo organizavimas reglamentuotas 4 straipsnyje, kurio 1 dalis nustato, kad atliekų turėtojas šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi atliekas perduoti atliekų tvarkytojams arba gali tvarkyti atliekas pats. Atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnio 11 dalis nustato, jog pavojingąsias atliekas surenkančios, vežančios, šalinančios ar naudojančios įmonės apdraudžia savo civilinę atsakomybę už žalą, kuri, vykdant tokią veiklą, gali būti padaryta tretiesiems asmenims ir (ar) jų turtui bei aplinkai. Atliekos tvarkomos aplinkos ministro patvirtintose Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka, kurių 18 punktas nustato, kad pavojingąsias atliekas šių atliekų susidarymo vietoje iki jų surinkimo galima laikinai laikyti ne ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias atliekas – ne ilgiau kaip vienerius metus.

18Bylos rašytinės medžiagos ir šalių atstovų paaiškinimų bei liudytojos parodymų pagrindu nustatyta, jog atsakovei 2012 m. kovo 16 d. buvo išduotas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas Nr. M-58 (toliau – Leidimas Nr. M-58) naudotų alyvų ir naftos produktų atliekų perdirbimo veiklai (įrenginiui), adresu Mažeikiai, Montuotojų g. 8. Leidimo Nr. M-58 7.2 punkte konstatuojama, jog didžiausias sandėliuojamas naftos atliekų kiekis yra 350 tonų, kuris numatytas ir atsakovės parengtame Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano 3 lentelėje. Leidimo Nr. M-58 30 punkte nurodyta papildoma leidimo sąlyga, jog norint laikinai sustabdyti ar nutraukti ūkinę veiklą, įmonė privalo vadovautis Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planu. Minėtame plane 5 lentelėje nurodytas Objekto tvarkymo darbų grafikas, iš kurio matyti, kad paruošiamieji darbai, sukauptų atliekų perdavimas tvarkytojams, patalpų, teritorijos sutvarkymas trunka dvidešimt vieną dieną, kiekvienai pozicijai numatant po septynias dienas.

19Vykdydami Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu nustatytas pareigas, kompetentingi pareigūnai atliko patikrinimus, kaip atsakovė laikosi įstatymų bei poįstatyminių reikalavimų vykdydamas savo veiklą. Atlikus tiek planinius, tiek neplaninius patikrinimus, buvo surašyti patikrinimo aktai, kuriuose užfiksuoti daromi pažeidimai.

20Ieškovo atstovai 2014 m. gruodžio 12 d. atliko planinį atsakovės patikrinimą, kurio metu buvo nustatyta, kad atsakovės veiklos metu susidariusios pavojingos atliekos laikinai laikomos ilgiau nei 6 mėnesiai, laikomi didžiausi susidariusių atliekų kiekiai viršija Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane bei Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente nurodytą atliekų kiekį, bendrovė neturėjo darbuotojų, kurių kompetencija atitinka Atliekų tvarkymo įstatymo 112 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Be to, patikrinimo metu atsakovė nepateikė galiojančio civilinės atsakomybės draudimo, nustatyta, kad įmonės veiklos civilinės atsakomybės draudimo galiojimas pasibaigęs 2014 m. gruodžio 5 d. 2014 m. gruodžio 12 d. atsakovei buvo surašyti du privalomieji nurodymai – Nr. 7 ir Nr. 8, nurodant laikomas atliekas perduoti atliekų tvarkytojams, ir iki 2015 m. vasario 12 d. pateikti darbuotojų, kurie turi mokymo kursų baigimą patvirtinančius ir galiojančius pažymėjimus ar kitus dokumentus, suteikiančius teisę vykdyti atliekų tvarkymo veiklą, bei galiojantį veiklos draudimo liudijimą. 2015 m. kovo 24 d. atlikus neplaninį atsakovės naudotų alyvų ir naftos produktų atliekų perdirbimo įrenginio patikrinimą dėl aukščiau nurodytų privalomųjų nurodymų vykdymo, nustatyta, kad privalomieji nurodymai neįvykdyti. 2016 m. sausio 8 d. surašytas privalomasis nurodymas Nr. 1, kuriame buvo nurodyta, kad sustabdžius Pavojingų atliekų tvarkymo licencijos galiojimą UAB „Enhydris“ privalo sukauptas ir susidariusias atliekas perduoti atliekų tvarkytojams, o apie atliekų perdavimą informuoti Mažeikių rajono agentūrą iki 2016 m. vasario 19 d. Privalomieji nurodymai nebuvo vykdomi, dėl ko buvo taikytos administracinės atsakomybės priemonės, skiriamos baudos. 2017 m. kovo 14 d. UAB „Enhydris“ teiktas pakartotinis privalomasis nurodymas Nr. 18, kuriuo nurodyta sukauptas ir susidariusias atliekas perduoti atliekų tvarkytojams iki 2017 m. gegužės 12 d. 2017 m. birželio 29 d. atlikus neplaninį UAB „Enhydris“ patikrinimą dėl privalomojo nurodymo Nr. 18 vykdymo tikrintojams į įmonės teritoriją patekti nepavyko. 2018 m. gruodžio 6 d. atlikto neplaninio bendrovės patikrinimo metu nustatyta, kad privalomasis nurodymas Nr. 18 neįvykdytas, o pavojingos sukauptos ir susidariusios atliekos nesutvarkytos.

21Byloje nustatyta, kad atsakovė yra sustabdžiusi savo veiklą 2015 m. balandžio 13 d. panaikinus jai išduotą Pavojingų atliekų tvarkymo licenciją, tačiau jos veikla nėra baigta. Veiklos vykdymo metu atsiradusios pavojingos atliekos, kurias atsakovė be leidimo gali laikyti ne ilgiau kaip šešis mėnesius, yra sukauptos ir laikomos be leidimo įrenginio teritorijoje ilgą laiką, taip pažeidžiant Atliekų tvarkymo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies nuostatas. Ši aplinkybė ieškovo yra įrodyta atstovo bei liudytojos paaiškinimais, pateiktais rašytiniais įrodymais, o ir pati atsakovė nepaneigė, jog sustabdžiusi veiklą susidariusias pavojingas atliekas ir toliau saugo bendrovės teritorijoje.

22Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. Pavojingų atliekų tvarkymo licencija atsakovei nereikalinga, nes 2012 m. kovo 16 d. išduotas Leidimas Nr. M-58 nėra panaikintas, tačiau atsakovė jos veiklos procese susidariusias pavojingas atliekas, kaip nustatyta bylos nagrinėjimo metu, laiko jau nuo 2014 m. gruožio 12 d., t. y. ne vėliau kaip nuo pirmojo patikrinimo dienos. Tai reiškia, kad ji pažeidžia Atliekų tvarkymo įstatymo 6 straipsnio 1 dalį, Atliekų tvarkymo taisyklių 18 punktą, nes atliekų susidarymo vietoje pavojingas atliekas laiko ilgiau kaip šešis mėnesius, tam neturėdama leidimo.

23Atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 2 dalis nustato, kad įmonė atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą gali pradėti vykdyti tik turėdama aplinkos ministro nustatyta tvarka parengtą ir su Aplinkos ministerijos įgaliota institucija suderintą atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planą ir sudarytą šio straipsnio 5 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkančią laidavimo draudimo sutartį ar banko garantiją, o šio įstatymo 4 straipsnio 11 dalis nustato, kad pavojingąsias atliekas surenkančios, vežančios, šalinančios ar naudojančios įmonės apdraudžia savo civilinę atsakomybę už žalą, kuri, vykdant tokią veiklą, gali būti padaryta tretiesiems asmenims ir (ar) jų turtui bei aplinkai. Aiškinant šias nuostatas, akivaizdu, jog atsakovė turi būti sudariusi laidavimo draudimo sutartį ar turėti banko garantiją, užtikrinančią atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių finansavimą įmonės bankroto ar kitu atveju, kai įmonė privalo nutraukti atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą ir neturi sukaupusi tam reikalingų lėšų. Nagrinėjamu atveju ieškovas rašytiniuose dokumentuose – patikrinimo aktuose, privalomuosiuose nurodymuose konstatavo ir taip įrodė, kad atsakovė neturi reikalaujamų dokumentų, o ir pati atsakovė šios aplinkybės neginčijo ir patvirtino, kad bendrovės veikla šiuo metu yra sustabdyta ir ji tik sutvarkiusi dokumentus galės ją tęsti. Bylos nagrinėjimo metu atsakovė taip pat nepateikė šių būtinų dokumentų.

24Ieškovas nurodė, kad jau 2014 m. gruodžio 12 d. atlikto patikrinimo, o ir vėlesnių patikrinimų metu nustatyta, jog atsakovė laiko susidariusių atliekų kiekius, kurie viršija Atliekų tvarkymo veiklos plane bei atliekų šalinimo techniniame reglamente nurodytą atliekų kiekį. Iš 2019 m. vasario 5 d. atsakovės sudarytos Atliekų tvarkymo 2018 m. apskaitos ataskaitos matyti, kad atliekų likučiai tiek 2018 m. pradžioje, tiek pabaigoje keliolika kartų viršijo Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane 1 lentelėje nustatytą kiekį. Kaip nurodė ieškovės atstovas, atsakovė tinkamai nepateikė Atliekų tvarkymo 2018 m. apskaitos ataskaitos, todėl atsakovės atstovė baigiamojoje kalboje nurodė, jog jei ši ataskaita nėra tinkamai pateikta, tai ji negali būti laikoma kaip įrodymas nustatant kokios rūšies ir kiek atliekų atsakovė turi šiai dienai. Teismas negali pritarti tokiai atsakovės atstovės nuomonei, nes Atliekų tvarkymo 2018 m. apskaitos ataskaitą parengė, įrenginio teritorijoje laikomus pavojingų atliekų kiekius nurodė būtent pati atsakovė, kuri neneigia, jog pavojingos atliekos yra laikomos įmonės teritorijoje. Atsakovės atstovė įrodinėjo, jog atliekų tvarkytojams ieškovas reikalauja perduoti mazutą, dyzelinį kurą ir benziną, nors šie degalai turi ekonominę vertę. Teismas nesutinka su tokiu atsakovės atstovės paaiškinimu, nes atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kad jos teritorijoje laikomos degalų atsargos, kurias ieškovas reikalauja perduoti atliekų tvarkytojams. Priešingai šiems teiginiams, pati atsakovė aukščiau minimoje Atliekų tvarkymo 2018 m. apskaitos ataskaitoje nurodė, jog tai yra atliekos, taigi, ieškovas reikalauja perduoti tik neteisėtai laikomas pavojingas atliekas, kurios kelia grėsmę aplinkai ir aplinkiniams. Teismas neturi pagrindo nesivadovauti pačios atsakovė parengta Atliekų tvarkymo 2018 m. apskaitos ataskaita, kuri, kaip nustatyta bylos nagrinėjimo metu, nebuvo pateikta tinkamai tik dėl to, jog sustabdžiusi veiklą atsakovė nepasidomėjo, kad tokią ataskaitą privaloma pateikti ne per seniau galiojusią elektroninių duomenų perdavimo sistemą e-ASTA (Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos duomenų elektroninio teikimo sistemą). Viešai prieinama informacija ir bet kuris Lietuos Respublikos pilietis gali pasidomėti ir sužinoti, jog atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaita nuo 2018 m. ausio 2 d. vykdoma naudojantis informacine sistema GPAIS (www.gpais.eu), o atliekų tvarkymo veiklą vykdantys asmenys privalo žinoti, jog atliekų apskaitos 2018 ir vėlesnių metų ataskaitos turi būti teikiamos tik naudojantis GPAIS. Šis faktas patvirtina atsakovės vadovo nihilistinį požiūrį apskritai į atliekų tvarkymą, jo atsainų ir nerūpestingą požiūrį į Valstybės nustatytą tvarką vykdant atliekų tvarkymo darbus. Atsakovė bylos nagrinėjimo metu nurodė, jog jai neaišku, kokias atliekas privalo perduoti atliekų tvarkytojams, teigdama, jog atliekos priskiriamos ir komunalinės atliekos. Toks atsakovės elgesys leidžia daryti išvadą, jog įmonė, sustabdžiusi atliekų perdirbimą dar 2015 m. balandžio 13 d., apskritai yra apleidusi veiklą ir nesirūpina jos ateitimi, nesiekia sutvarkyti įrenginio pagal nustatytus reikalavimus, ignoruoja įstatymais bei poįstatyminiaus aktais nustatytą tvarką, pareigūnų privalomuosius nurodymus. Atsakovės teiginys, jog jau penkerius metus situacija yra nepakitusi (atliekos laikomos) ir jokios žalos neatsirado, rodo neatsakingą požiūrį į Valstybės ir jos gyventojų interesus, sveikatą, gamtos išsaugojimą ir pan., taip galimai pažeidžiant ir viešąjį interesą. Teiginiai, jog laikomos atliekos aplinkai nekelia grėsmės paneigiami ir ieškovo pateiktose fotonuotraukose užfiksuotų vaizdų pagalba – kaip matyti iš fotonuotraukų, talpos, kuriose laikomos pavojingos atliekos, yra nesandarios, aprūdijusios, lengvai atidaromos, deformuotos. Atliekų tvarkymo taisyklių III skyrius reglamentuoja atliekų laikinąjį laikymą ir nurodo, kad : pavojingąsias atliekas šių atliekų susidarymo vietoje iki jų surinkimo galima laikinai laikyti ne ilgiau kaip šešis mėnesius (18 punktas); atliekų turėtojas privalo užtikrinti, kad laikinai laikomos aplinkos poveikiui neatsparios atliekos būtų apsaugotos nuo poveikio, iš laikinai laikomų atliekų ar jų laikymo talpų netekėtų skysčiai, jos neskleistų kvapų, dulkių ir pan. Atliekų laikymo talpos turi būti atsparios atliekų poveikiui (21 punktas); XII skyriuje reglamentuojamas pavojingų atliekų pakavimas, ženklinimas ir laikymas: pavojingųjų atliekų pakuotės, konteineriai turi būti sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juose esančios pavojingosios atliekos negalėtų išsipilti, išsibarstyti, išgaruoti ar kitaip patekti į aplinką (81 punktas); pavojingųjų atliekų pakuočių, konteinerių dangčiai ir kamščiai turi būti tvirti ir sandarūs, sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juos būtų galima saugiai atidaryti ir uždaryti, kad jie laikymo, perkėlimo ar vežimo metu nesutrūktų, neatsilaisvintų, neatsidarytų ir juose esančios medžiagos nepatektų į aplinką (83 punktas); 84 punktas nustato, kad pavojingųjų atliekų laikymo vieta turi būti padengta nelaidžia danga, atsparia skysčių ardančiajam poveikiui, ir turi turėti: 84.1. nutekėjusių skysčių surinkimo įrenginius ir (arba) priemones, užtikrinančias apsaugą nuo teršalų patekimo į aplinką; 84.2. paviršinių nuotekų, susidarančių ant atvirų teritorijų, kuriose vykdoma atliekų tvarkymo veikla (krovimas, pakavimas, svėrimas, laikymas) surinkimo ir tvarkymo sistemą, atitinkančią nustatytus aplinkosaugos reikalavimus nuotekoms tvarkyti; pavojingųjų atliekų laikymo vieta turi būti aptverta ir apsaugota nuo pašalinių asmenų patekimo. Taip pat pavojingųjų atliekų laikymo vieta (išskyrus eksploatuoti netinkamas transporto priemones) turi būti įrengta su stogine, kad atliekos būtų apsaugotos nuo kritulių ir tiesioginių saulės spindulių, vėjo ir kitokio neigiamo aplinkos poveikio (86 punktas); visi laikinai laikomų, surenkamų, vežamų ir laikomų pavojingųjų atliekų konteineriai ar pakuotės turi būti paženklinti, o ženklinimo etiketė ir joje pateikta informacija turi būti aiškiai matoma, atspari aplinkos poveikiui (88, 89 punktai).

25Įvertinęs byloje esančias fotonuotraukas, teismas neturi pagrindo netikėti, jog ieškovas, turintis valstybės įgaliojimus, teismui teikia ne atsakovės faktinę pavojingų atliekų būklę atspindinčias fotonuotraukas ir kitus įrodymus. Nekyla abejonių, jog atsakovės teritorijoje laikomos pavojingos atliekos kelia grėsmę aplinkai ir žmonių sveikatai. Nereikia būti specialų išsilavinimą turinčiu specialistu, vertinant šių atliekų laikymo situaciją ir būklę, nes akivaizdu, kad talpos, kuriose supiltos atliekos, yra pasenę, surūdiję, uždengtos nesandariais dangčiais, laikomos atviroje teritorijoje, dėl ko yra veikiamos oro sąlygų (saulės spindulių, kritulių, oro permainų ir pan.), neatmestina galimybė, kad į teritoriją gali patekti ugnies kibirkštis ir pan., dėl ko gali kilti gaisras ir kt. nenumatyti neigiami padariniai, pvz. išsipilti.

26Atsakovės atstovė nurodė, kad bendrovė nėra pajėgi per vieno mėnesio laikotarpį sutvarkyti laikomo pavojingų atliekų kiekio, tačiau šio teiginio nepagrindė jokiais įrodymais. Teismas sprendžia, kad vieno mėnesio laikotarpis yra pakankamas, nes pati atsakovė, siekdama gauti Leidimą Nr. M-58 apibrėžė, kad norint laikinai sustabdyti ar nutraukti ūkinę veiklą, įmonė privalo vadovautis Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planu (30 punktas), o šio plano 5 lentelėje nurodė Objekto tvarkymo darbų grafiką, iš kurio matyti, kad paruošiamieji darbai, sukauptų atliekų perdavimas tvarkytojams, patalpų, teritorijos sutvarkymas trunka dvidešimt vieną dieną, kiekvienai pozicijai numatant po septynias dienas, t. y. įsipareigojo perduoti atliekas atliekų tvarkytojams per dar trumpesnį, jos pačios nusistatytą terminą.

27Dėl atsakovės procesinių teisių pažeidimo teismas pripažįsta, kad kaip nurodyta 2019 m. spalio 23 d. nutartyje, iš garso įrašo matyti, kad baigus įrodymų tyrimą, atsakovės atstovei 1.41.50 val. buvo suteikta teisė pareikšti prašymus, 1.41.56 val. suteikta teisė pateikti paaiškinimus, 12.44.58 val. paklausta, „ar viskas?“, į ką atsakovės atstovė 1.44.59 val. atsakė „taip“, 1.48.02 val. teismas klausė, ar bylos dalyviai turi papildymų, tačiau papildymų nebuvo išsakyta, todėl teismas sprendžia, kad atsakovės procesinės teisės nebuvo pažeistos. Dėl rungimosi principo pažeidimo teismas nurodo, jog atsakovės atstovės prašytas apklausti liudytoju bendrovės vadovas S. R. pateikė atsiliepimą į pradinį ieškinį, dalyvavo bylos nagrinėjimo metu ir atstovavo atsakovę, jam buvo sudaryta galimybė sudaryti taikos sutartį su ieškovu, bendrovės direktorius turėjo galimybę ir toliau, dalyvaujant advokatei atstovauti atsakovės interesus, tačiau jis savo teisėmis nepasinaudojo, atsakovės interesai buvo tinkamai atstovaujami advokatės, todėl teismui nebuvo pagrindo apklausti bendrovės direktorių. Dėl teismo skubėjimo išnagrinėti bylą – byla buvo nagrinėjama daugiau kaip pusmetį, bylos dalyviai turėjo galimybę pareikšti prašymus, teikti įrodymus ir tinkamai atstovauti kievieno jų interesus.

28Dėl ieškovo teisių gynimo reiškiant prevencinį ieškinį

29CK 1.138 straipsnio 3 punkte nurodytas vienas iš civilinių teisių gynimo būdų – prevencinis ieškinys, kai teismas, įstatymų nustatyta tvarka gindamas civilines teises, užkerta kelią teisę pažeidžiantiems veiksmams ar uždraudžia atlikti veiksmus, sukeliančius realią žalos padarymo grėsmę ateityje (CK 6.255 straipsnio 1 dalis). Kasacinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad šio civilinių teisių gynimo būdo tikslas – neleisti kilti potencialiai žalai, o jo dalykas – uždrausti atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus, dėl kurių gali atsirasti žalos (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 11 d. nutartį Nr. 3K-3-73/2008; 2011 m. gegužės 5 d. nutartį Nr. 3K-3-123/2011; kt.). CK 6.255 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta prevencinio ieškinio taikymo galimybė, kai eksploatuojant įmonę, įrenginį ar dėl kitokios ūkinės ar neūkinės veiklos jau padaryta žala ir yra realus pavojus, kad dėl toliau vykdomos veiklos ji vėl gali būti padaryta. Tokiu prevenciniu ieškiniu reikalaujama ne atlyginti jau patirtą žalą ar nuostolius, o siekiama užkirsti kelią, kad ateityje jų vėl neatsirastų. Pareiškus prevencinį ieškinį pagal CK 6.255 straipsnio 2 dalį, teismas ieškovo prašymu gali įpareigoti atsakovą sustabdyti ar nutraukti žalą sukėlusią veiklą. Taigi, tai, kad ateityje gali būti padaryta žalos, yra pagrindas prevenciniam ieškiniui pareikšti. Prevenciniu ieškiniu laikomas ieškinys, kuriuo siekiama uždrausti atlikti veiksmus, sukeliančius realią žalos padarymo ateityje grėsmę. Prevencinio ieškinio, kaip civilinės atsakomybės instituto, tenkinimo sąlyga – neteisėti veiksmai – suprantami kaip teisinę pareigą pažeidžiantys veiksmai, kurių pasekmė būtų žalos ateityje padarymas. Žala šiuo atveju turi būti suprantama kaip būsimų neteisėtų veiksmų potenciali pasekmė. Tokiu atveju ieškovas turi įrodyti atsakovo būsimus neteisėtus veiksmus ir kad dėl jų gali atsirasti žala.

30Bylos nagrinėjimo metu nustačius, kad atsakovė nesilaiko aukščiau išdėstytų Lietuvos Respublikos įstatymų bei poįstatyminių aktų reikalavimų, papildomas teismo nurodymas uždrausti tai kas yra draudžiama įstatymų bei poįstatyminių aktų – pavojingų atliekų laikymą – yra tik formalus draudimas. Atsakovei UAB „Enhydris“ yra žinomi norminių aktų reikalavimai, jos atstovai tai nurodė ir pateiktuose atsiliepimuose, atstovų paaiškinimuose (jog susitvarkę dokumentus toliau galės tęsti veiklą ir pan.), UAB „Enhydris“ vadovas S. R. yra verslininkas, valdantis ne vieną akcinę bendrovę, sukūręs „Saurida group“, vykdančią įvairiapusę veiklą, šie duomenys yra sklebiami viešai, todėl, teismo įsistikinimu, gerai išmanantis įstatymų ir poįstatyminių aktų reikalavimus. Teismas daro išvadą, kad susidariusi padėti yra netoleruotina, pavojingų atliekų laikymas ilgą laiką atsakovės teritorijoje, nesilaikant norminių aktų reikalavimų, pažeidžiant aplinkosauginius ir kitus teisės aktus, kelia grėsmę aplinkai ir žmonių sveikatai.

31Ir nors ieškovas ieškinio reikalavimuose nenurodė reikalavimo uždrausti atlikti tam tikrus veiksmus atsakovei laikant pavojingas atliekas įrenginyje, tačiau toks reikalavimas ieškinyje yra išdėstytas ir yra akivaizdus. Kaip minėta, atsakovės neveikimas ir ilgalaikis tęstinis pavojingų atliekų laikymas, nesilaikant imperatyvių Valstybės draudimų, suponuoja teismui pareigą ex officio ginti viešąjį interesą.

32Darytina išvada, jog ieškovo reikalavimas yra pagrįstas, nes nustatyta, kad, siekiant apginti viešąjį interesą, tikslinga uždrausti atsakovui laikyti pavojingąsias atliekas atsakovės naudotų alyvų ir naftos produktų atliekų perdirbimo įrenginyje, esančiame Mažeikiuose, Montuotojų g. 8, įpareigojant atsakovę per vieną mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos visas ten saugomas pavojingąsias atliekas priduoti pavojingų atliekų tvarkytojams, įsiegistravusiems atliekų tvarkytojų registre ir turintiems teisę tvarkyti tokias atliekas ir pateikti Aplinkos apsaugos departamento prie aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos Mažeikių aplinkos apsaugos inspekcijai dokumentus, įrodančius apie atliekų sutvarkymą arba perdavimą atliekų tvarkytojams (CK 6.255 straipsnis).

33Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymo 32(1) ir 32(2) straipsniai nustato prevencinių ir aplinkos atkūrimo priemonių taikymą bei išlaidų atlyginimą. Šis įstatymas nustato esant realiai grėsmei, kad gali atsirasti žala aplinkai, ūkio subjekto, vykdančio veiklą, susijusią su žala aplinkai, pareigas bei veiksmus. Jeigu ūkio subjektas nevykdo veiksmų, kuriais jis turėtų pašalinti daromą žalą aplinkai, įstatymas numato, kad aplinkos ministerija arba jos įgaliota institucija bet kuriuo momentu turi teisę ir pareigą pati imtis būtinų prevencinių ir (arba) aplinkos atkūrimo priemonių. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 273 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą, kuriuo atsakovas įpareigojamas atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar piniginių lėšų perdavimu, teismas tame pačiame sprendime gali nurodyti, kad, atsakovui neįvykdžius sprendimo per nustatytą terminą, ieškovas turi teisę atlikti tuos veiksmus arba imtis priemonių jiems nutraukti atsakovo lėšomis ir kartu išieškoti iš atsakovo reikiamas išlaidas.

34Patenkinus ieškinį, bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškotinos iš atsakovės į valstybės biudžetą, todėl iš atsakovės priteistinas 75 Eur žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 7 dalis, 96 straipsnio 1 dalis).

35Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270, 273, 307 straipsniais,

Nutarė

36ieškinį patenkinti

371. uždrausti UAB „Enhydris“, įmonės kodas 167390010, Montuotojų g. 8, Mažeikiai, laikyti pavojingas atliekas naudotų alyvų ir naftos produktų atliekų perdirbimo įrenginyje, adresu Mažeikiai, Montuotojų g. 8, ir įpareigoti ne vėliau kaip per mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos imtis priemonių ir sukauptas, susidariusias atliekas – mazutą ir dyzelinį kurą (atliekos kodas 13 07 01), kiekis 18,300 tonų, benziną (atliekos kodas: 13 07 02), kiekis 0,300 tonos, naftos produktų/vandens separatorių naftos produktai (atliekos kodas: 13 05 06), kiekis 3,800 tonos, kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinę alyvą (atliekos kodas: 13 02 08) kiekis 9,175 tonos, žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių atliekų mišinius (atliekos kodas: 13 05 08), kiekis 2,500 tonos, kitų laivininkystės rūšių lijalinius vandenis (atliekos kodas: 13 04 03), kiekis 138,765 tonos, naftos produktų/vandens separatorių tepaluotą vandenį (atliekos kodas: 13 05 07), kiekis 5,000 tonos, naftos produktų/vandens separatorių dumblą (atliekos kodas: 13 05 02) kiekis 13,500 tonos – perduoti atliekų tvarkytojams, įsiregistravusiems atliekų tvarkytojų valstybiniame registre ir turintiems teisę tvarkyti tokias atliekas ir pateikti Aplinkos apsaugos departamento prie aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos Mažeikių aplinkos apsaugos inspekcijai dokumentus, įrodančius apie atliekų perdavimą atliekų tvarkytojams.

38Per nustatytą terminą neįvykdžius teismo sprendimo, ieškovas Aplinkos apsaugos departamentas prie aplinkos ministerijos turi teisę savo lėšomis visas UAB „Enhydris“ laikomas pavojingas atliekas naudotų alyvų ir naftos produktų atliekų perdirbimo įrenginyje, adresu Mažeikiai, Montuotojų g. 8, priduoti pavojingų atliekų tvarkytojams, reikiamas lėšas išieškant iš atsakovės UAB „Enhydris“.

39Iš atsakovės UAB „Enhydris‘ priteisti 75 ,00 Eur (septyniasdešimt penkių eurų 00 ct) žyminį mokestė į Valstybės biudžetą.

40Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Telšių apylinkės teismo Mažeikių, Telšių ar Akmenės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Telšių apylinkės teismo teisėja Edita Gailienė,... 2. sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Daivai Juškuvienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos... 4. atsakovės UAB „Enhydris“ atstovams S. R. ir advokatei Irmai Bekerei,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą, iškeltą pagal... 6. Teismas... 7. ieškovas kreipėsi į teismą, prašydami įpareigoti UAB „Enhydris“... 8. 2017 m. birželio 29 d. buvo atliktas neplaninis UAB „Enhydris“... 9. 2018 m. gruodžio 6 d. buvo atliktas neplaninis bendrovės patikrinimas,... 10. Atsakovė UAB „Enhydris“ pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį,... 11. Trečiasis asmuo Aplinkos apsaugos agentūra pateikė atsiliepimą į... 12. Teismo posėdyje ieškovės atstovas Edvardas Sungaila prašė ieškinį... 13. Atsakovės atstovė advokatė Irma Bekerė prašė ieškinį atmesti... 14. Liudytoja L. D. parodė, kad ji dirba Departamentas Šiaulių valdybos... 15. Ieškinys tenkintinas.... 16. Atliekų tvarkymo tvarką, procedūras nustato Lietuvos Respublikos Atliekų... 17. Atliekų tvarkymo įstatymo 1 straipsnyje nurodoma, jog šis įstatymas nustato... 18. Bylos rašytinės medžiagos ir šalių atstovų paaiškinimų bei liudytojos... 19. Vykdydami Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės... 20. Ieškovo atstovai 2014 m. gruodžio 12 d. atliko planinį atsakovės... 21. Byloje nustatyta, kad atsakovė yra sustabdžiusi savo veiklą 2015 m.... 22. Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. Pavojingų atliekų tvarkymo... 23. Atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 2 dalis nustato, kad įmonė atliekų... 24. Ieškovas nurodė, kad jau 2014 m. gruodžio 12 d. atlikto patikrinimo, o ir... 25. Įvertinęs byloje esančias fotonuotraukas, teismas neturi pagrindo netikėti,... 26. Atsakovės atstovė nurodė, kad bendrovė nėra pajėgi per vieno mėnesio... 27. Dėl atsakovės procesinių teisių pažeidimo teismas pripažįsta, kad kaip... 28. Dėl ieškovo teisių gynimo reiškiant prevencinį ieškinį ... 29. CK 1.138 straipsnio 3 punkte nurodytas vienas iš civilinių teisių gynimo... 30. Bylos nagrinėjimo metu nustačius, kad atsakovė nesilaiko aukščiau... 31. Ir nors ieškovas ieškinio reikalavimuose nenurodė reikalavimo uždrausti... 32. Darytina išvada, jog ieškovo reikalavimas yra pagrįstas, nes nustatyta, kad,... 33. Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymo 32(1) ir 32(2) straipsniai... 34. Patenkinus ieškinį, bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas... 35. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 36. ieškinį patenkinti... 37. 1. uždrausti UAB „Enhydris“, įmonės kodas 167390010, Montuotojų g. 8,... 38. Per nustatytą terminą neįvykdžius teismo sprendimo, ieškovas Aplinkos... 39. Iš atsakovės UAB „Enhydris‘ priteisti 75 ,00 Eur (septyniasdešimt... 40. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...