Byla e2-1481-790/2019
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „BLUE BRIDGE“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės viešosios įstaigos CPO LT ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „BLUE BRIDGE“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 27 d. nutarties, kuria tenkintas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „NBCS“ ieškinį atsakovams viešajai įstaigai CPO LT ir Informacinės visuomenės plėtros komitetui dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „BLUE BRIDGE“.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „NBCS“ 2019 m. rugpjūčio 28 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams viešajai įstaigai (toliau – VšĮ) CPO LT ir Informacinės visuomenės plėtros komitetui, prašydama panaikinti atsakovės VšĮ CPO LT 2019 m. rugpjūčio 12 d. rašte (2019 m. rugpjūčio 13 d. CVP IS pranešimas Nr. 7489577) sprendimą netenkinti ieškovės pretenzijos ir atmesti ją kaip nepagrįstą; panaikinti atsakovės VšĮ CPO LT 2019 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą, kuriuo sudaryta pasiūlymų eilė ir paskelbtas laimėtojas.

72.

8Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti „Valstybės debesijos paslaugų infrastuktūros sukūrimas“ duomenų saugyklų įrangos ir SAN tipo komutatorių sprendimo pirkimo, pirkimo Nr. 434810 (toliau – Pirkimo) procedūras ir įpareigoti atsakovą Informacinės visuomenės plėtros komitetą nesudaryti Pirkimo sutarties, kol bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje. Nurodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas esančioje situacijoje užkirstų kelią ieškovei efektyviai ir veiksmingai ginti savo pažeistus teisėtus interesus, taip pat užkirstų kelią teismo sprendimo vykdytinumui bei sąžiningai tiekėjų konkurencijai. Nesustabdžius Pirkimo procedūrų, ieškovės teisėtų interesų teisminė gynyba būtų iš esmės apsunkinta arba nebeįmanoma ir ji nebetektų prasmės ieškovei galimo palankaus teismo sprendimo vykdymo požiūriu, todėl teisingumas taptų ne realus, bet vien tik formalus. Nesustabdžius Pirkimo procedūrų, būtų pažeidžiamas viešasis interesas dėl viešojo pirkimo procedūrų skaidrumo. Nurodė, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ir nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Byloje būtų išlaikyta ginčo šalių interesų pusiausvyra ir taikomos priemonės būtų efektyvios bei proporcingos, būtų užkirstas kelias žalai atsirasti.

93.

10Ieškovė 2019 m. rugsėjo 13 d. pateikė patikslintą ieškinį, o 2019 m. spalio 9 d. – pareiškimą dėl ieškinio reikalavimų patikslinimo, kuriuo patikslino ieškinio reikalavimus, prašydama panaikinti atsakovės VšĮ CPO LT 2019 m. liepos 26 d. rašte nurodytą sprendimą dėl ieškovės pasiūlymo atmetimo ir panaikinti atsakovės VšĮ CPO LT 2019 m. rugpjūčio 14 d. rašte nurodytą sprendimą UAB „BLUE BRIDGE“ pasiūlymą pripažinti tinkamu ir atitinkančiu pirkimo sąlygas. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 16 d. ir 2019 m. spalio 11 d. nutartimis atsisakė priimti patikslintą ieškinį ir pareiškimą dėl ieškinio reikalavimų patikslinimo.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

124.

13Vilniaus apygardos teismas 2019 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi ieškovės UAB „NBCS“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo sustabdė Pirkimo procedūras ir įpareigojo perkančiąją organizaciją VšĮ CPO LT, veikiančią pagal Informacinės visuomenės plėtros komiteto įgaliojimą, nesudaryti Pirkimo sutarties.

145.

15Teismas nurodė, kad ieškovė ieškinyje suformulavo reikalavimus, pateikė faktinius bei teisinius argumentus bei, ieškovės įsitikinimu, reikalavimus pagrindžiančius įrodymus, todėl nėra pagrindo spręsti, jog ieškinio reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti. Nurodė, kad ieškinio reikalavimų pagrįstumo klausimas bus galutinai išspręstas tik bylą išnagrinėjus iš esmės, įvertinus abiejų šalių pateiktų įrodymų visumą, akcentavo, kad nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių neturi prejudicinės galios.

166.

17Teismas sprendė, kad Pirkimo procedūrų, dėl kurių yra kilęs ginčas, sustabdymas, nepažeis viešojo intereso, nes nėra duomenų, jog Pirkimo objektų poreikį būtina patenkinti per kokį nors apibrėžtą trumpą terminą. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad sąžiningai konkurencijai viešuosiuose pirkimuose turi būti suteiktas prioritetas. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, ieškovė pateikė argumentų ir įrodymų, kad ginčijamas atsakovės sprendimas konkurenciją gali riboti. Be to, netaikius ieškovės prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų, kadangi Pirkimo procedūros yra prasidėjusios. Ieškovės grąžinimas į prieš pažeidimą buvusią padėtį gali būti apsunkintas ir tolimesnis ieškovo dalyvavimas su kitais viešojo pirkimo dalyviais nebebūtų lygiavertis. Teismas konstatavo, kad nagrinėjamoje civilinėje byloje vyrauja viešasis interesas užtikrinti tinkamą, skaidrų, efektyvų, konkurencingą viešųjų pirkimų procesą, o duomenų, kurių pagrindu galima būtų spręsti, jog pirkimo objektai turi būti įsigyjami neatidėliotinai, nenustatyta. Teismas nurodė, kad dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių kilsiančios pasekmės savo esme bus mažesnės nei tos, kurios galėtų kilti pirkimo procedūrų nestabdant. Teismas nurodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, bus pažeistas viešasis interesas, susijęs su sąžininga konkurencija ir tinkamu, efektyviu ir ekonomišku valstybės lėšų panaudojimu.

18III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

197.

20Atskirajame skunde atsakovė VšĮ CPO LT prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 27 d. nutartį ir ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

217.1.

22Ieškinys yra prima facie (liet. preliminariai) nepagrįstas. Ieškovės ieškinyje keliamas materialusis reikalavimas yra panaikinti peržiūros procedūros metu VšĮ CPO LT priimtą sprendimą atmesti ieškovės pretenziją, o ne panaikinti Pirkimo procedūrų metu priimtą sprendimą, nesudaro ieškinio savarankiško pagrindo ir neatitinka Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 135 straipsnio 1 dalies 4 punkto reikalavimų. Be to, toks reikalavimas reiškia tai, kad ieškovė nesilaikė įstatymuose nustatytos privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos, todėl byla yra nutrauktina.

237.2.

24Ieškovė ieškinyje pati pripažįsta, kad jos pasiūlyme siaurąja prasme nebuvo pateikti tam tikri konkretūs Pirkimo dokumentuose reikalaujami duomenys, bei kad tuos trūkumus ieškovė galėjo ištaisyti tik pateikdama naujus duomenis pasiūlymo paaiškinimų metu. Pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 45 straipsnio 3 dalį ir 55 straipsnio 9 dalį bei teismų praktiką, tokie pasiūlymo trūkumai reiškia pasiūlymo neatitikimą Pirkimo dokumentų reikalavimams, o jų taisymas reikštų draudžiamą pasiūlymo esmės keitimą. Atitinkamai, net be detalaus bylos nagrinėjimo, yra akivaizdu, kad ieškovės ieškinys yra prima facie nepagrįstas.

257.3.

26Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šiuo konkrečiu atveju būtų itin neproporcingas, kadangi sukeltų itin didelę žalą tiek tiesiogiai atsakovams, tiek strateginės ir prioritetinės svarbos viešajam interesui, kadangi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sustos mažiausiai trys projekto „Valstybės debesijos paslaugų infrastuktūros sukūrimas“ (toliau – Projektas) įgyvendinimui svarbių ir didelės vertės pirkimo sutarčių vykdymas, dėl ko Informacinės visuomenės plėtros komitetas patirs tiesioginius 840 355,99 Eur dydžio nuostolius. Be to, dar rugsėjo mėnesio pradžioje nepasirašius Pirkimo sutarties, sustos viso valstybės strateginio ir prioritetinę reikšmę turinčio Projekto įgyvendinimas. Dėl to bus prarastos ne tik tiesioginės Projekto sukurtinos naudos, bet kils didžiulė ir reali rizika dar 43 viešojo sektoriaus įgyvendinamiems informacinės visuomenės plėtros projektams, kurių įgyvendinimo galimybės tiesiogiai priklauso nuo Projekto įgyvendinimo rezultatų. Šie beveik 110 milijonų eurų bendros vertės projektai yra finansuojami iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų ir kils reali rizika dėl šios Europos Sąjungos paramos praradimo ir projektų įgyvendinimo.

277.4.

28Atsakovė paaiškino, kad siekdama užtikrinti kuo didesnę tiekėjų ir gamintojų konkurenciją, detalioje IT architektūroje suprojektuoto sprendimo įgyvendinimui būtinos įrangos pirkimus išskaidė į atskirus pirkimus / pirkimų dalis. Šiuo metu paskelbti ir vykdomi šie pagrindiniai Projekto įgyvendinimui kritiškai svarbios įrangos pirkimai: A, B, C tipo tarnybinių stočių pirkimas (2019 m. rugpjūčio 14 d. pasirašyta sutartis); šio ginčo objektą sudarantis Pirkimas, t. y. duomenų saugyklų ir SAN tipo komutatorių sprendimo pirkimas; tinklo komutatorių ir tinklo ugniasienių pirkimas (sutartys dėl šių atskirų pirkimo dalių pasirašytos 2019 m. rugsėjo 3 d.); tarnybinių stočių ir kompiuterinio tinklo virtualizacijos platformos licencijų pirkimas (šiuo metu baigiamas pasiūlymų pirkimui vertinimas ir sprendžiama dėl pasiūlymų eilės sudarymo). Nagrinėjamoje civilinėje byloje pritaikius laikinąsias apsaugos priemonės ir sustabdžius Pirkimo procedūras, Informacinės visuomenės plėtros komitetas negalės pradėti diegti ir naudoti įrangos, kuri yra / bus įsigyta anksčiau išvardintais kitais viešaisiais pirkimais ir bus pristatyta vykdant tų pirkimų sutartis, bei kuri yra sudėtinė vieno ir vientiso sprendimo dalis. Manytina, kad dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių Pirkimo procedūros būtų sustabdytos apie 6 mėnesius, o per šį laikotarpį nebus įdiegta ir naudojama kita, jau pristatyta, įranga ir Informacinės visuomenės plėtros komitetas dėl to patirs apie 840 355,99 Eur tiesioginių nuostolių.

297.5.

30Atsakovės teigimu, ieškovės turtiniai interesai Pirkimo sutarties sudarymu yra mažesnės vertės nei atsakovės patiriami tiesioginiai nuostoliai, kadangi jos pasiūlyta Pirkimo kaina yra 2 294 000 Eur be PVM ir jos galima nauda iš Pirkimo sutarties vykdymo, t. y. pelnas, kuris galėtų siekti kelis procentus nuo pasiūlytos kainos, būtų akivaizdžiai mažesnis nei dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Informacinės visuomenės plėtros komiteto patiriami tiesioginiai nuostoliai. Be to, jeigu dėl kokių nors priežasčių ieškovės ieškinys būtų tenkintas, dėl netaikomų laikinųjų apsaugos priemonių ji nors ir prarastų galimybę sudaryti Pirkimo sutartį, tačiau turėtų galimybę išsireikalauti patirtus nuostolius teismine tvarka.

317.6.

32Projektas, t. y. detalioje IT architektūroje suprojektuotas sprendimas, turi pradėti veikti kaip viena visuma, t. y. turi būti įdiegtas ir pradėta jo bandomoji eksploatacija, nuo 2019 m. gruodžio 31 d. Sistemos įdiegimui reikia apie 2 mėnesių, tai reiškia, kad visos pirkimų sutartys, įskaitant šio Pirkimo sutartį, privalo būti sudarytos dar rugsėjo mėnesio pradžioje, kad visa įranga būtų pristatyta ne vėliau kaip iki 2019 m. spalio mėnesio pabaigos ir iki 2019 m. gruodžio 31 d. būtų įdiegtos sistemos bei sprendimas galėtų pradėti veikti. Todėl yra kritiškai svarbu, kad visų anksčiau nurodytų pagrindinių sprendimo sudedamųjų dalių pirkimai įvyktų ir jų sutartys būtų sudarytos laiku. Laiku neįvykus nors vienam pirkimui, sprendimo įdiegimas ir paleidimas taps neįmanomu, kas lems viso Projekto sustabdymą.

337.7.

34Sustabdžius Projektą, bus prarastos šios tiesioginės Projekto sukurtinos naudos: nebus sutaupyta 4 mln. Eur per metus; viešajame sektoriuje optimizuojami žmogiškieji ištekliai informacinių technologijų sektoriuje; centralizuoti informacinių technologijų techninės ir programinės įrangos pirkimai – viešųjų pirkimų išlaidų sumažėjimas 15 proc. arba 9 milijonų Eur per metus.

357.8.

36Ieškovės, kaip privačios ir tik pelno siekiančios įmonės, interesai Pirkimo sutarties sudarymu negali būti iškeliami virš tokios svarbos ir vertės valstybės interesų. Ypatingai, kai teisėtų ir pagrįstų interesų Pirkimo sutarties sudarymo ieškovė realiai neturi, kadangi jos pasiūlymas neatitiko Pirkimo sąlygų, buvo teisėtai ir pagrįstai atmestas.

378.

38Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė UAB „NBCS“ prašo skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gegužės 28 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos pagrindinius nesutikimo su atskiruoju skundu motyvus:

398.1.

40Ieškovas turi galimybę gintis nuo neteisėto jo pasiūlymo atmetimo, ginčydamas visus neteisėtus šio pažeidimo padarinius inter alia (taip pat) dėl pretenzijos atmetimo ir dėl nustatytos neteisėtos pasiūlymų eilės, į kurią nepagrįstai nebuvo įrašytas ieškovo pasiūlymas, bei dėl neteisėtai nustatyto laimėtojo, kuriuo turėjo būti nustatytas ieškovas, kaip yra nurodyta tarp ieškinio reikalavimų ieškinio rezoliucinėje dalyje. Pagal kasacinio teismo praktiką teismas turėtų ex officio (savo iniciatyva) šalinti visus neteisėtus atsakovų veiksmų padarinius, inter alia naikinti sprendimą dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo, net jei toks reikalavimas nebuvo tiesiogiai įrašytas ieškinio rezoliucinėje dalyje.

418.2.

42Projekto „Valstybės debesijos paslaugų infrastruktūros sukūrimas“ tarnybinių stočių įrangos pirkimo 2019 m. rugpjūčio 14 d. sutarties Nr. 6F-34 2.1 papunktyje numatomas prekių tiekimas, montavimas ir pristatymas tik po pateikto užsakymo. Atsakovė pagal šią sutartį užsakymą tiekėjui pateikė 2019 m. rugpjūčio 30 d. ir dar du užsakymus teikė 2019 m. rugsėjo 3 d., t. y. užsakymai pateikti jau žinant faktą, kad kilęs ginčas dėl vieno iš šio projekto pirkimų. Atsakovas nematė kliūčių teikti užsakymus, nors Pirkime pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės.

438.3.

44Prašymą Vilniaus apygardos teismui įpareigoti ieškovę užtikrinti galimų dydžio nuostolių atsiradimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovė pateikė jau du kartus, tačiau Vilniaus apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 5 d. ir 2019 m. rugsėjo 11 d. nutartimis šių prašymų netenkino.

458.4.

46Atsakovas skaičiuoja nuostolius, kurie siejami net ne su ieškovės veiksmais, bet su atsakovės gebėjimu numatyti Projekto valdymo rizikas ir jas valdyti. Pats nuostolių skaičiavimas siejamas su pirkimais, kurie nėra net paskelbti.

478.5.

48Atskirajame skunde pateiktais teiginiais siekiama iš esmės paneigti laikinųjų apsaugos priemonių taikymą ne tik Pirkimo, dėl kurio vyksta ginčas, atžvilgiu, tačiau visuose numatomuose vykdyti pirkimuose dėl Projekto įgyvendinimo.

499.

50Atskirajame skunde trečiasis asmuo UAB „BLUE BRIDGE“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 27 d. nutartį ir ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

519.1.

52Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad vyrauja viešasis interesas užtikrinti tinkamą viešųjų pirkimų procesą, o duomenų, kurių pagrindu galima būtų spręsti, jog Pirkimo objektas turi būti įsigyjamas neatidėliotinai, nenustatyta. Trečiasis asmuo nurodo, kad Pirkimas finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų, jam numatyta skirti daugiau nei 35 mln. Eur Europos Sąjungos lėšų. Vykdomas Pirkimas sudaro vieną iš sudėtinių didelio Projekto dalių. Remiantis Pirkimo sąlygomis, perkančioji organizacija numato įdiegti Pirkimo objektą ir priduoti bandomajai eksploatacijai iki 2019 m. gruodžio 31 d. Pridavimas eksploatacijai gamybiniu režimu turi būti atliktas iki 2020 m. kovo 31 d. Pažymėjo, kad ši data numatyta ne Pirkimo užbaigimui ir sutarties su tiekėju pasirašymui, o Pirkimo objekto įdiegimui, nuo kurio priklauso ir kitų pirkimų, taip pat viso Projekto įgyvendinimas bei, atitinkamai, šiam Projektui skirtų lėšų panaudojimas. Valstybės debesijos paslaugų teikėjo bazinės infrastruktūros sukūrimo veikla turi būti baigta ne vėliau kaip iki 2020 m. sausio 1 d. (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 3-379 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ J06-CPVA-V priemonės „IRT infrastruktūros optimizavimas ir sauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ 16.1 papunktis). Taigi, neparengus ir nepaskelbus numatytų viešųjų pirkimų, nebus galima užsitikrinti finansavimo, dėl to visuomenė galimai negaus Projektu siekiamos naudos.

539.2.

54Šiuo metu didžioji dalis valstybės institucijų turimos informacinių technologijų įrangos yra pasenusi ir reikalauja atnaujinimų, didžioji dalis tarnybinių stočių įrangos yra naudojama daugiau nei 5 metus, didelei turimos įrangos daliai yra pasibaigęs garantinis aptarnavimo laikotarpis, be to, dalies institucijų duomenų tvarkymui naudojama infrastruktūra yra neadekvataus patikimumo lygio. Projekto įgyvendinimas yra tiesiogiai susijęs su valstybės sistemomis bei registrais, kuriais taip pat naudojasi ir plati visuomenės dalis. Neabejotina, kad šios aplinkybės patvirtina Projekto, o kartu ir Pirkimo, terminų reikšmę bei svarbą, akivaizdų visuomenės suinteresuotumą Pirkimo objektu.

5510.

56Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovai VšĮ CPO LT ir Informacinės visuomenės plėtros komitetas prašo trečiojo asmens skundą tenkinti. Nurodo šiuos pagrindinius atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus:

5710.1.

58Atsakovai palaiko visus trečiojo asmens atskirojo skundo argumentus ir papildomai pažymi, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. turi būti įdiegtas patvirtintas valstybės debesijos paslaugų teikimo informacinių technologijų infrastruktūros sprendimas ir turi būti pradėta jo bandomoji eksploatacija. Šis terminas yra nustatytas Strateginių projektų portfelio komisijos patvirtintame Valstybės IT konsolidavimo ir valdymo pertvarkos programos plane.

5910.2.

60Trečiasis asmuo atskirajame skunde ir atsakovai savo teiktuose procesiniuose dokumentuose yra pateikę įrodymus ir argumentus dėl Europos Sąjungos finansavimo įgyvendinant Projektą bei realios grėsmės jį prarasti dėl taikomų laikinųjų apsaugos priemonių, todėl ieškovės argumentai, kad trečiasis asmuo tik nurodo prielaidas dėl neva galimo prarasti Europos Sąjungos finansavimo, yra nepagrįsti.

6111.

62Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė UAB „NBCS“ prašo skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gegužės 28 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos pagrindinius nesutikimo su atskiruoju skundu motyvus:

6311.1.

64Teismas nutartyje tinkamai vertino, kad ginčijamo viešojo pirkimo terminai neturi išskirtinės svarbos, o sąžiningai konkurencijai viešuosiuose pirkimuose turi būti suteiktas prioritetas. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, kyla grėsmė teismo sprendimo vykdytinumui. Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra efektyvus ir proporcingas, atitinkantis viešąjį interesą, o nesustabdžius Pirkimo procedūrų, būtų pažeidžiamas viešasis interesas dėl viešojo pirkimo procedūrų skaidrumo.

6511.2.

66Atskirojo skundo argumentas, kad Pirkimo objekto įdiegimui nustatytas terminas iki 2019 m. gruodžio 31 d., nepagrįstas, kadangi toks terminas nėra nustatytas.

6711.3.

68Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir galimai tenkinus ieškinį, trečiajam asmeniui pradėjus vykdyti viešojo pirkimo sutartį, tikėtina, ieškovė negalėtų perimti Pirkimo sutarties vykdymo ir tęsti Projekto įgyvendinimo dėl galimų technologinių ieškovės ir trečiojo asmens pasiūlytų sprendinių nesuderinamumo. Visi trūkumai ir nesuderinamumai dėl skirtingų technologinių sprendimų turėtų būti šalinami ne trečiojo asmens ar ieškovės lėšomis, tačiau valstybės biudžeto lėšomis kaip žala, kuri atsirado dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų deliktinės atsakomybės pagrindu.

6911.4.

70Trečiasis asmuo tik nurodo prielaidas dėl neva galimo prarasti Europos Sąjungos finansavimo, tačiau nepateikia jokių tokias aplinkybes patvirtinančių duomenų. Atsakovė nuostolius jeigu ir galėtų patirti, tai ne dėl nespėtų panaudoti Europos Sąjungos fondų lėšų, bet dėl to, kad reikės grąžinti neteisėtai panaudotas lėšas, kai bus nustatyta, jog Pirkimas atliktas neteisėtai.

71Teismas

konstatuoja:

72IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7312.

74Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, taip pat pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

7513.

76Nagrinėjamoje civilinėje byloje kilo ginčas dėl nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo sustabdytos vykdomų viešųjų pirkimų procedūros ir viešojo pirkimo sutarties sudarymas, pagrįstumo ir teisėtumo.

7714.

78CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Laikinosios apsaugos priemonės užtikrina, kad būsimas teismo sprendimas bus realiai įgyvendintas ir suteikta teisminė gynyba iš tikrųjų bus veiksminga. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – tai preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir užtikrinti teismo sprendimo privalomumą.

7915.

80Spręsdamas, ar egzistuoja pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas pirmiausia atlieka pareikštų reikalavimų pagrįstumo prima facie vertinimą. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas.

8116.

82Atsakovės VšĮ CPO LT teigimu, ieškinys nėra tikėtinai pagrįstas, kadangi ieškovė ginčija tik pretenzijos atmetimą ir nereiškia savarankiško reikalavimo panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą Pirkime, be to, ieškovė nesilaikė išankstinės ginčų nagrinėjimo tvarkos. Be to, atsakovė nurodo, kad pati ieškovė ieškinyje pripažino, jog pateikė pasiūlymą, kuris neatitiko Pirkimo dokumentų.

8317.

84Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šie atsakovės argumentai nepagrindžia ieškinio tikėtino nepagrįstumo. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad ieškovė suformulavo reikalavimus, pateikė faktinius bei teisinius argumentus bei, ieškovės įsitikinimu, reikalavimus pagrindžiančius įrodymus, todėl nėra pagrindo teigti, jog ieškinys yra aiškiai nepagrįstas. Pirmosios instancijos teismas, be kita ko, nustatė, kad su ieškiniu yra pateikta pretenzija, kuri perkančiosios organizacijos sprendimu buvo atmesta. Šiuo atveju pažymėtina tai, kad pačios pretenzijos turinys ir ieškovės pateikto Pirkimo pasiūlymo atitikimas kvalifikacijos reikalavimams yra bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas ir neturėtų būti vertinamas laikinųjų apsaugos taikymo stadijoje. Sutiktina su ieškovės atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentais, kad iš ieškinio turinio yra aiškus ieškinio dalykas – ieškovė nesutinka su perkančiosios organizacijos sprendimu atmesti ieškovės pateiktą pirkimo pasiūlymą, taip pat nesutinka su perkančiosios organizacijos sudaryta pasiūlymu eile bei laimėtojo paskelbimu. Iš kasacinio teismo praktikos matyti, kad pretenzijoje ir ieškinyje nurodytų aplinkybių sutaptis yra svarbesnė ieškinio pagrindo (galimų perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų), o ne reikalavimų atžvilgiu, ir teismai, nagrinėdami civilinę bylą, turi pasisakyti dėl visų procesiniame dokumente aiškiai nurodytų pagrindų, o ne tik dėl ieškinyje expressis verbis (liet. tiesiogiai) suformuluoto reikalavimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-362-415/2015).

8518.

86Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad vien nustatyta aplinkybė, jog ieškinys prima facie yra pagrįstas, dar nėra pakankamas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismo taikomų laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užkirsti kelią tam, kad galutinis teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Galutinis sprendimas yra teismo procesinis dokumentas, kuriuo byla išsprendžiama iš esmės ir atsakoma į ieškovo ieškinyje pareikštus materialiuosius teisinius reikalavimus.

8719.

88Ieškovė ieškiniu siekia, kad jai būtų suteikta teisė dalyvauti Pirkimo procedūrose, kadangi, jos teigimu, pasiūlymas nepagrįstai buvo pripažintas neatitinkančiu Pirkimo sąlygų. Sutiktina su ieškove, kad Pirkimo procedūrų tęsimas, Pirkimo sutarties sudarymas su kitu tiekėju ir jos vykdymas neabejotinai apsunkintų galimybes ieškinio tenkinimo atveju grąžinti šalis į buvusią iki galimo teisės pažeidimo padėtį. Jei pirkimo procedūros būtų tęsiamos, kaip teisingai pažymi ieškovė, Pirkimo procedūros, tikėtina, būtų užbaigtos sudarant Pirkimo sutartį ir jau vien tai apsunkintų galimai palankaus teismo sprendimo vykdymą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės atitinka laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslą – užtikrinti padėties, esančios bylos nagrinėjimo metu, stabilumą, status quo (liet. padėtis, kuri yra) išsaugojimą.

8920.

90Viešųjų pirkimų srityje laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas sprendžiamas vadovaujantis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (CPK 4237 straipsnio 1 dalis).

9121.

92Atsakovė VšĮ CPO LT ir trečiasis asmuo UAB „BLUE BRIDGE“ atskiruosiuose skunduose nepagrįstai teigia, kad pirmosios instancijos teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra neproporcingos, atsakovėms gali sukelti didžiulius nuostolius ir riziką neįsisavinti Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų. Nepagrįstas atsakovių argumentas, kad prioritetas šiuo atveju turėtų būti teikiamas kuo skubesniam Pirkimo objekto, kuris itin svarbus visuomenei, įsigijimui, o ne privataus asmens interesų užtikrinimui.

9322.

94Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad viešojo intereso apsauga sprendžiant viešųjų pirkimų ginčus turi apimti abu jo aspektus – tiek visuomenės interesą dėl tam tikro pirkimo objekto (prekės, paslaugos, darbų rezultato) ir jo teikiamos naudos, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi – nė vienas iš jų a priori (liet. iš anksto) neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu; sprendimas ginti viešąjį interesą kaip visuomenės suinteresuotumą pirkimo objektu ir jo teikiama nauda turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011 ir joje nurodyta kasacinio teismo praktika). Kasacinis teismas pastarojoje nutartyje taip pat yra nurodęs, kad pirmiau pažymėti pagrindai turėtų būti aiškinami ir taikomi siaurai bei apimti tik tam tikras išskirtines situacijas, inter alia, atsižvelgiant į šiuos kriterijus: a) ar tam tikras visuomenės interesas dėl pirkimo objekto nebuvo tenkintas ilgą laiką arba niekada ir tokia situacija per se (savaime) nėra ar anksčiau nebuvo laikoma kaip sukelianti realios žalos visuomenei; b) ar visuomenei nekyla akivaizdžios ir neištaisomos žalos, susijusios su svarbiausių konstitucinių gėrių apsauga (visuomenės saugumas, individų sveikata ir pan.); c) ar visuomenės intereso patenkinimas reikalauja ypatingos skubos, kuri pateisintų pirkimo objekto poreikio iškėlimą prieš sąžiningą tiekėjų konkurenciją, ir kt.

9523.

96Naujausioje kasacinio teismo praktikoje sprendžiant dėl tiekėjų pažeistų teisių gynybos priemonių taikymo reikšmės yra išaiškinta, kad teismai, priimdami sprendimus netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių (sustabdyti viešojo pirkimo procedūras, įpareigoti nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, sustabdyti jos vykdymą, kt.), turi atsižvelgti į viešojo intereso sudėtinių dalių tarpusavio derinimą, įvertinti neteisėtai sudaryto sandorio išsaugojimo grėsmes, riziką, kad nepagrįstai iš viešojo pirkimo pašalintas ar jo laimėtoju nepripažintas ūkio subjektas dėl to gali siekti prisiteisti negautas pajamas. Dėl tokios situacijos viešosios lėšos gali būti išleidžiamos neracionaliai (perkančiosios organizacijos gali susidurti su dvigubo mokėjimo už sutartį situacijomis). Kasacinis teismas atkreipė dėmesį į tai, kad viešųjų pirkimų teisinis reguliavimas ir teismų taikomos bylų nagrinėjimo organizacinės priemonės suponuoja palyginti operatyvų viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimą. Dėl to pagrįsta ir racionalu, išskyrus tam tikras specifines situacijas, kai iš tiesų būtina skubiai, neatsižvelgiant į ginčo baigtį, užtikrinti viešąjį interesą dėl pirkimo objekto ar jo teikiamos naudos, apginti ieškovų tiekėjų turtinius interesus, inter alia, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir neteisėtai sudarytos viešojo pirkimo sutarties panaikinimo, jau pirmame teismo procese dėl neteisėtų perkančiųjų organizacijų veiksmų, o ne vėliau sprendžiant ginčus dėl pastarųjų civilinės atsakomybės (jau minėtos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-7-359-469/2018 32, 38 ir 39 punktai).

9724.

98Nagrinėjamu atveju ginčas kilo iš viešojo pirkimo, kuriuo siekiama įsigyti duomenų saugyklas ir SAN tipo komutatorių sprendimą. Pirkimas vykdomas įgyvendinant platesnės apimties Projektą. Nors atsakovės vykdomas Projektas 2017 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo „Dėl Vyriausybės 2018 – 2020 metų prioritetinių darbų“ protokolu Nr. 15 įtrauktas į Vyriausybės prioritetinių darbų sąrašą ir finansuojamas Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis, tačiau byloje nėra duomenų apie tai, kad dėl taikomų laikinųjų apsaugos priemonių gali atsirasti reali ar realiai numatoma žala visuomenei ar jos daliai, neigiama įtaka žmonių gerovei. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsakovės ir trečiojo asmens pateikti duomenys nesudaro pagrindo teigti, kad šiuo atveju visuomenės (valstybės) interesas atnaujinti valstybės informacines sistemas ir (ar) registrus yra reikšmingesnis nei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi ir racionalų lėšų panaudojimą. Šiuo atveju aktualu ir tai, kad atsakovas ir trečiasis asmuo nepateikė duomenų, jog kokie nors valstybės registrai nustojo funkcionuoti ar neįmanoma atlikti ypatingai visuomenei svarbių darbų. Taip pat sutiktina su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad byloje nėra duomenų, jog ginčo Pirkimą reikėtų įvykdyti per kokį nors itin trumpą apibrėžtą terminą.

9925.

100Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsakovės ir trečiojo asmens argumentai, kad valstybės debesijos paslaugų tiekėjo bazinės infrastruktūros sukūrimo veikla turi būti baigta ne vėliau kaip iki 2020 m. sausio 1 d., o sustabdžius šį pirkimą sustos ir viso Projekto įgyvendinimas bei nebus galima skelbti kitų viešųjų pirkimų, o anksčiau sudarytos sutartys nebus vykdomos, atmestini kaip nepagrįsti. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 3-379 patvirtinto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ J06-CPVA-V priemonės „IRT infrastruktūros optimizavimas ir sauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 16.1 papunktyje numatyta, kad I veiklų grupėje, kurioje vykdomas ir ginčo viešasis pirkimas, vykdoma valstybės debesijos paslaugų teikėjo bazinės infrastruktūros sukūrimo veikla turi būti baigta ne vėliau kaip iki 2020 m. sausio 1 d. Tačiau minėto įsakymo 17 punkte nurodyta, kad projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas nustatyta tvarka, bet ne ilgiau kaip iki 2023 m. rugsėjo 1 d. Duomenų, kad vykdomu Pirkimu veiklų vykdymas negalės būti pratęstas, byloje nėra. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad Valstybės debesijos paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimo investicijų projekte apibrėžiant Projekto rizikas, be kita ko, pažymėta, jog pasirenkant Projekto trukmę, buvo atsižvelgta į pirkimų vykdymui reikalingą laikotarpį, numatomų vykdyti veiklų kompleksiškumą, taip pat į kitus veiksnius, turinčius įtakos veiklų trukmei. Buvo numatyta, kad pagrindinis veiksnys, galintis turėti reikšmingos įtakos Projekto trukmei – galimas viešųjų pirkimų vykdymo procedūrų užsitęsimas (Valstybės debesijos paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimo investicijų projektas, 108 lapas). Taigi laikytina, kad perkančioji organizacija, Projekte numatydama terminus, jau įvertino ir tuos atvejus, kad vykdomas pirkimas gali būti sustabdytas dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Atkreiptinas dėmesys, kad Valstybės debesijos paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimo investicijų projekte numatyta Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2023 m. rugsėjo 1 d.

10126.

102Atsakovės teigimu, dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių viešojo pirkimo procedūros bus sustabdytos apie 6 mėnesius, per kuriuos nebus įdiegta ir naudojama kita, jau pristatyta įranga ir dėl to perkančioji organizacija patirs nuostolių. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad perkančioji organizacija pagal anksčiau įvykusius susijusius pirkimus 2019 m. rugpjūčio 14 d. sudarė Tarnybinių stočių įrangos pirkimo sutartį Nr. 6F-34, 2019 m. rugsėjo 3 d. – Tinklo įrangos pirkimo sutartį Nr. 6F-35 ir Tinklo įrangos pirkimo sutartį Nr. 6F-36. Pagal visas minėtas sutartis perkančioji organizacija užsakymą tiekėjui gali pateikti per 90 dienų nuo sutarčių įsigaliojimo dienos, kai sutartį šalys pasirašo ir pateikiamos užtikrinimo priemonės, o įranga turi būti pristatyta ir sumontuota per 60 kalendorinių dienų. Iš byloje esančių perkančiosios organizacijos užsakymų pagal minėtas sutartis matyti, kad perkančioji organizacija, esant pritaikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms Pirkime, nusprendė imtis aktyvių veiksmų ir atlikti prekių užsakymus pagal minėtas pirkimo sutartis gerokai anksčiau, užsakymai tiekėjams buvo pateikti atitinkamai 2019 m. rugpjūčio 30 d. ir 2019 m. rugsėjo 4 d. Taigi, pačios perkančiosios organizacijos veiksmai liudija, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje civilinėje byloje neturi esminės įtakos jau sudarytų sutarčių vykdymui. Kita vertus, byloje nėra duomenų, kad įranga pagal anksčiau sudarytas pirkimo sutartis perkančiajai organizacijai faktiškai būtų pristatyta. Kaip jau minėta, tiekėjas turi teisę įrangą pristatyti, sumontuoti ir įdiegti per 60 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos. Įvertinus viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo terminus, nustatytus CPK 4238 ir 4239 straipsniuose bei aplinkybę, kad civilinė byla pirmosios instancijos teisme jau yra išnagrinėta ir sprendimas bus priimtas 2019 m. spalio 28 d., perkančioji organizacija įranga, pristatyta pagal anksčiau sudarytas sutartis, galimai negalės naudotis pakankamai neilgą laikotarpį. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, toks terminas nėra ilgas, atsižvelgiant į veiklų įgyvendinimo pratęsimo galimybes ir bendrą Projekto trukmę.

10327.

104Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs anksčiau išdėstytus argumentus, laiko, kad nėra pagrindo spręsti, jog taikytos laikinosios apsaugos priemonės stabdo susijusių pirkimų ir sudarytų sutarčių bei paties Projekto vykdymą, yra neproporcingos ir pažeidžia šalių pusiausvyrą. Priešingai, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nenustačius realios žalos visuomenei ar jos daliai, įvertinus itin didelę vykdomų viešųjų pirkimų apimtį, reikalinga užtikrinti viešųjų pirkimų skaidrumą ir sąžiningą dalyvių varžymąsi.

10528.

106Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi tenkinęs ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tinkamai aiškino ir taikė proceso teisės normas, atsižvelgė į visas teisiškai reikšmingas aplinkybes. Atsakovės ir trečiojo asmens atskirųjų skundų argumentai nesudaro pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą teismo nutartį, todėl ji paliekama nepakeista.

107Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

108Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „NBCS“ 2019 m.... 7. 2.... 8. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 9. 3.... 10. Ieškovė 2019 m. rugsėjo 13 d. pateikė patikslintą ieškinį, o 2019 m.... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 4.... 13. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi ieškovės UAB... 14. 5.... 15. Teismas nurodė, kad ieškovė ieškinyje suformulavo reikalavimus, pateikė... 16. 6.... 17. Teismas sprendė, kad Pirkimo procedūrų, dėl kurių yra kilęs ginčas,... 18. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 19. 7.... 20. Atskirajame skunde atsakovė VšĮ CPO LT prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 21. 7.1.... 22. Ieškinys yra prima facie (liet. preliminariai) nepagrįstas. Ieškovės... 23. 7.2.... 24. Ieškovė ieškinyje pati pripažįsta, kad jos pasiūlyme siaurąja prasme... 25. 7.3.... 26. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šiuo konkrečiu atveju būtų itin... 27. 7.4.... 28. Atsakovė paaiškino, kad siekdama užtikrinti kuo didesnę tiekėjų ir... 29. 7.5.... 30. Atsakovės teigimu, ieškovės turtiniai interesai Pirkimo sutarties sudarymu... 31. 7.6.... 32. Projektas, t. y. detalioje IT architektūroje suprojektuotas sprendimas, turi... 33. 7.7.... 34. Sustabdžius Projektą, bus prarastos šios tiesioginės Projekto sukurtinos... 35. 7.8.... 36. Ieškovės, kaip privačios ir tik pelno siekiančios įmonės, interesai... 37. 8.... 38. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė UAB „NBCS“ prašo skundą... 39. 8.1.... 40. Ieškovas turi galimybę gintis nuo neteisėto jo pasiūlymo atmetimo,... 41. 8.2.... 42. Projekto „Valstybės debesijos paslaugų infrastruktūros sukūrimas“... 43. 8.3.... 44. Prašymą Vilniaus apygardos teismui įpareigoti ieškovę užtikrinti galimų... 45. 8.4.... 46. Atsakovas skaičiuoja nuostolius, kurie siejami net ne su ieškovės veiksmais,... 47. 8.5.... 48. Atskirajame skunde pateiktais teiginiais siekiama iš esmės paneigti... 49. 9.... 50. Atskirajame skunde trečiasis asmuo UAB „BLUE BRIDGE“ prašo panaikinti... 51. 9.1.... 52. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad vyrauja viešasis... 53. 9.2.... 54. Šiuo metu didžioji dalis valstybės institucijų turimos informacinių... 55. 10.... 56. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovai VšĮ CPO LT ir Informacinės... 57. 10.1.... 58. Atsakovai palaiko visus trečiojo asmens atskirojo skundo argumentus ir... 59. 10.2.... 60. Trečiasis asmuo atskirajame skunde ir atsakovai savo teiktuose procesiniuose... 61. 11.... 62. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė UAB „NBCS“ prašo skundą... 63. 11.1.... 64. Teismas nutartyje tinkamai vertino, kad ginčijamo viešojo pirkimo terminai... 65. 11.2.... 66. Atskirojo skundo argumentas, kad Pirkimo objekto įdiegimui nustatytas terminas... 67. 11.3.... 68. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir galimai tenkinus ieškinį,... 69. 11.4.... 70. Trečiasis asmuo tik nurodo prielaidas dėl neva galimo prarasti Europos... 71. Teismas... 72. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 73. 12.... 74. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 75. 13.... 76. Nagrinėjamoje civilinėje byloje kilo ginčas dėl nutarties, kuria taikytos... 77. 14.... 78. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 79. 15.... 80. Spręsdamas, ar egzistuoja pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones,... 81. 16.... 82. Atsakovės VšĮ CPO LT teigimu, ieškinys nėra tikėtinai pagrįstas, kadangi... 83. 17.... 84. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šie atsakovės argumentai... 85. 18.... 86. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad vien nustatyta aplinkybė, jog... 87. 19.... 88. Ieškovė ieškiniu siekia, kad jai būtų suteikta teisė dalyvauti Pirkimo... 89. 20.... 90. Viešųjų pirkimų srityje laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas... 91. 21.... 92. Atsakovė VšĮ CPO LT ir trečiasis asmuo UAB „BLUE BRIDGE“ atskiruosiuose... 93. 22.... 94. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad viešojo intereso apsauga... 95. 23.... 96. Naujausioje kasacinio teismo praktikoje sprendžiant dėl tiekėjų pažeistų... 97. 24.... 98. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo iš viešojo pirkimo, kuriuo siekiama įsigyti... 99. 25.... 100. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsakovės ir trečiojo asmens... 101. 26.... 102. Atsakovės teigimu, dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių viešojo... 103. 27.... 104. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs anksčiau išdėstytus... 105. 28.... 106. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos... 107. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 108. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 27 d. nutartį palikti...