Byla e2S-1182-796/2020
Dėl 889,62 Eur skolos, 98,48 Eur palūkanų, 6 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų, 121,00 Eur bylinėjimosi išlaidų išieškojimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Kristina Domarkienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininkės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Supernetas“ atstovo V. V. atskirąjį skundą dėl Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmų 2020 m. rugpjūčio 5 d. nutarties civilinėje byloje pagal kreditorės UAB „BELLIT“ pareiškimą skolininkei UAB „Supernetas“ dėl 889,62 Eur skolos, 98,48 Eur palūkanų, 6 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų, 121,00 Eur bylinėjimosi išlaidų išieškojimo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Plungės apylinkės teismo 2020 m. liepos 9 d. teismo įsakymu nutarta priteisti iš skolininkės UAB „Supernetas“ 889,62 Eur skolą, 98,48 Eur palūkanas, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 988,10 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2020 m. liepos 9 d. iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir 121,00 Eur bylinėjimosi išlaidas kreditorės UAB „BELLIT“ naudai. Išaiškinta, jog teismo įsakymas įsiteisėja po 20 dienų nuo pranešimo skolininkei įteikimo, jeigu skolininkė raštu nepraneša teismui apie teismo įsakymo įvykdymą ir nepareiškia prieštaravimų dėl kreditoriaus pateikto reikalavimo.

82.

92020 m. rugpjūčio 3 d. Plungės apylinkės teisme gautas skolininkės UAB „Supernetas“ 2020 m. liepos 30 d. prieštaravimas, jog su kreditorės pareiškimu nesutinka.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

113.

12Plungės apylinkės teismas 2020 m. rugpjūčio 5 d. nutartimi atsisakė priimti skolininkės UAB „Supernetas“ prieštaravimus ir grąžino juos padavusiam asmeniui. Pagrindiniai teismo motyvai:

133.1

14Teismo įsakymas skolininkei įteiktas 2020 m. liepos 10 d. Skolininkei 20 dienų terminas prieštaravimams pateikti baigėsi 2020 m. liepos 30 d. 2020 m. rugpjūčio 3 d. teisme gauti skolininkės prieštaravimai, kurie paštui įteikti 2020 m. liepos 31 d.

153.2

16Prieštaravimai pareikšti praleidus įstatyme nustatytą 20 dienų terminą, prašymo atnaujinti dėl svarbių priežasčių praleistą terminą prieštaravimams pareikšti skolininkė teismui nepateikė, skolininkė teismui nenurodė termino praleidimo priežasčių, todėl prieštaravimus atsisakyta priimti ir jie grąžinti juos padavusiam asmeniui.

17III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

184.

19Atskiruoju skundu skolininkės UAB „Supernetas“ atstovas prašo Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmų 2020 m. rugpjūčio 5 d. nutartį panaikinti ir priimti skolininkės prieštaravimus. Nurodo, jog pateikiant prieštaravimus per elektroninę sistemą 2020 m. liepos 30 d. sistema neveikė.

205.

21Kartu su atskiruoju skundu skolininkės UAB „Supernetas“ atstovas pateikė administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalo „Elektroniai valdžios vartai“ kopiją.

226.

23Kreditorės UAB „BELLIT“ atstovas atsiliepimu į atskirąjį skundą su atskiruoju skundu nesutinka, nurodo, jog jeigu skolininkė negalėjo prieštaravimų pateikti internetu, nes neveikė sistema, prieštaravimus ji į teismą galėjo atvežti autobusu, atsiųsti paštu, tam yra numatyti terminai. Nurodo, jog skola įrodyta ir priteista pagal įstatymus. Šiuo metu dėl skolos išieškojimo jau kreiptasi į antstolį, skolininkė po perspėjimų mokėti nepradėjo.

24Teismas

konstatuoja:

25IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir išvados

267.

27Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

288.

29CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šiuo atveju skundui išnagrinėti pakanka byloje esančios rašytinės bylos medžiagos.

30Dėl naujų įrodymų

319.

32Kartu su atskiruoju skundu skolininkės UAB „Supernetas“ atstovas pateikė naujus įrodymus – administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalo „Elektroniai valdžios vartai“ kopiją.

3310.

34CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Tačiau pažymėtina, jog naujų įrodymų priėmimo draudimas nėra absoliutus. Teismo tikslas yra teisingumo vykdymas, o teismo pareiga – ištirti visas bylai reikšmingas aplinkybes ir priimti byloje teisingą sprendimą.

3511.

36Atsižvelgdamas į tai, kad su naujai pateiktais įrodymais galėjo susipažinti ir kitos šalies – kreditorės atstovas, prieštaravimų dėl jų priėmimo pastarasis nepateikė, pateikti nauji įrodymai gali turėti įtakos vertinant skolininkės įrodinėjamas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas pateiktus naujus įrodymus priima ir juos vertina (CPK 314 straipsnis).

37Dėl teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo

3812.

39Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo atsisakyti priimti skolininkės prieštaravimus civilinėje byloje, kurioje priimtas teismo įsakymas. Teismas atsisakė priimti prieštaravimus, kadangi jie pareikšti praleidus įstatyme nustatytą terminą, skolininkė teismui nenurodė termino praleidimo priežasčių ir nepateikė prašymo atnaujinti dėl svarbių priežasčių praleistą terminą prieštaravimams pareikšti.

4013.

41CPK 439 straipsnio 2 dalyje, be kita ko, nustatyta, jog skolininko prieštaravimai dėl kreditoriaus pareiškimo turi būti pateikti raštu per 20 dienų nuo pranešimo apie teismo įsakymo išdavimą įteikimo skolininkui dienos. Jeigu dėl svarbių priežasčių skolininkas prieštaravimus pareiškė pasibaigus šioje dalyje nurodytam terminui, skolininko prašymu teismas terminą prieštaravimams pareikšti gali atnaujinti.

4214.

43CPK 78 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. Teismas turi teisę atnaujinti praleistą terminą ir savo iniciatyva, kai iš turimos medžiagos matyti, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių.

4415.

45Taigi, įstatymų leidėjas yra nustatęs CPK 78 straipsnio 1 dalyje bendrąją taisyklę, kad asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą arba teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. Pagrindinė procesinio termino atnaujinimo sąlyga, nurodyta CPK 78 straipsnyje, – tai svarbios priežastys, dėl kurių dalyvaujantis byloje asmuo šį terminą praleido. Tokiomis priežastimis pripažįstamos konkrečios faktinės aplinkybės, sudariusios kliūtis asmeniui nustatytu terminu tinkamai atlikti procesinį veiksmą. Sąvoka „svarbios priežastys“ yra vertinamoji, todėl spręsdamas, ar suinteresuoto asmens nurodytos termino praleidimo priežastys yra svarbios, teismas privalo vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijais. Pažymėtina, kad termino atnaujinimas yra teismo teisė, o ne pareiga, todėl sprendimas, kokias priežastis pripažinti svarbiomis, kokias – nesvarbiomis, yra paliktas teismo diskrecijai. Dėl to procesinio termino atnaujinimo klausimą nagrinėjantis teismas privalo tirti asmens, suinteresuoto termino atnaujinimu, nurodytų aplinkybių visetą ir įvertinti jų svarbą. Klausimą, ar konkrečios termino praleidimo priežastys pripažintinos svarbiomis, esančiomis pagrindu jį atnaujinti, teismas turi spręsti atsižvelgdamas į procesinių terminų esmę, ginčo esmę, suinteresuoto asmens veiksmus po ginčo išnagrinėjimo bei kitas faktines bylos aplinkybes. Sprendžiant praleistų terminų atnaujinimo klausimą, labai svarbus yra subjektyvusis kriterijus, kuriuo remiantis yra daroma išvada, ar terminas yra praleistas dėl rimtų ir pateisinamų priežasčių. Kiekvienas civilinių teisinių santykių subjektas turi teisę pasirinkti savo teisių gynimo būdą ir šias teises įgyvendinti jam labiausiai priimtinu būdu. Be to, sprendžiant klausimą dėl termino praleidimo priežasčių svarbumo, būtina atsižvelgti ir į termino praleidimo trukmę, į tai, ar prašančioji šalis sąžiningai ir tinkamai naudojasi procesinėmis teisėmis (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje Nr. 2-208/2008, 2008 m. balandžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-292/2008).

4616.

47Plungės apylinkės teismas 2020 m. rugpjūčio 5 d. nutartimi atsisakė priimti skolininkės UAB „Supernetas“ prieštaravimus, kadangi jie pareikšti praleidus įstatyme nustatytą 20 dienų terminą, o prašymo atnaujinti praleistą terminą skolininkė teismui nepateikė.

4817.

49Pateiktu atskiruoju skundu apeliantė iš esmės neginčijo pirmosios instancijos teismo nustatytos aplinkybės, kad ji praleido įstatyme numatytą terminą prieštaravimams dėl teismo įsakymo pareikšti, tokį savo elgesį teisina tuo, jog paskutinę prieštaravimų pateikimo dieną, t. y. 2020 m. liepos 30 d., mėgino juos pateikti per elektroninę sistemą, tačiau sistema neveikė.

5018.

51Kartu su atskiruoju skundu pateikta administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalo „Elektroniai valdžios vartai“ kopija patvirtina, jog V. V. 2020 m. liepos 30 d. 14.00 val. bandė prisijungti prie teismų sistemos, tačiau, kaip nurodyta pateiktame dokumente, dėl techninių sutrikimų prisijungimas per „Payseros“ paskyrą buvo laikinai sustabdytas. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo netikėti skolininkės atstovu, kad 2020 m. liepos 30 d. jungiantis per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniai valdžios vartai“ buvo bandyta pateikti būtent su nagrinėjama byla susijusius prieštaravimus. Tokią išvadą leidžia daryti ir tai, jog prieštaravimai, kurie teismui buvo išsiųsti 2020 m. liepos 31 d. paštu, parengti buvo 2020 m. liepos 30 d. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, aptartos aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog skolininkės atstovas turėjo tikslą ir ketinimą prieštaravimus pateikti laiku, nepraleidus įstatymo nustatyto termino, tačiau tai jam padaryti sukliudė techniniai sutrikimai jungiantis prie informacinės sistemos.

5219.

53Kreditorės atstovas teigia, jog skolininkė savo prieštaravimus į teismą galėjo atvežti autobusu arba atsiųsti paštu. Pažymėtina, jog taip skolininkė ir padarė, nepavykus prieštaravimų pateikti 2020 m. liepos 30 d., kitą dieną, nelaukdama, kol praeis dar keletas dienų, ji prieštaravimus teismui išsiuntė paštu.

5420.

55Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas, ar bylą nagrinėjęs teismas pagrįstai taikė termino skolininko prieštaravimams paduoti praleidimo teisines pasekmes, pažymi, kad tinkamo proceso, teisės būti išklausytam ir kiti civilinio proceso principai reikalauja byloje dalyvaujantiems asmenims suteikti teisę prieštarauti kreditoriaus pareiškimui, priimtam teismo įsakymui, apskųsti aukštesnės instancijos teismui žemesnės instancijos teismo priimtą procesinį sprendimą. Nepriėmus prieštaravimų, nebuvo sudarytos galimybės bylą išnagrinėti ginčo teisenos tvarka, o kartu ir teikti apeliaciją. Šiuo atveju nagrinėjant bylą dėl teismo įsakymo išdavimo teisė prieštarauti kreditoriaus pareiškimui ir jo pagrindu išduotam teismo įsakymui, kaip jau minėta, įgyvendinama per CPK 439 straipsnyje nustatytą 20 dienų terminą, kurio praleidimas gali reikšti tai, kad asmuo tokią teisę prarado. Sprendžiant, ar asmuo prarado teisę teikti prieštaravimus dėl kreditoriaus pateikto pareiškimo dėl įstatyme nustatytos procedūros nesilaikymo, būtina įvertinti pažeidimo pobūdį. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas visiškai nesiaiškino termino praleidimo priežasčių, t. y. neanalizavo, ar termino praleidimą lėmusios priežastys teismo gali būti pripažintos svarbiomis, dėl ko, vadovaujantis CPK 439 straipsnio 2 dalimi, yra pagrindas praleistą terminą atnaujinti.

5621.

57Konstitucinė teisingumo samprata suponuoja ne tik formalų, nominalų teismo vykdomą teisingumą, ne tik išorinę teismo vykdomo teisingumo regimybę, bet – svarbiausia – tokius teismo sprendimus (kitus baigiamuosius teismo aktus), kurie savo turiniu nėra neteisingi. Vien formaliai teismo vykdomas teisingumas nėra tas teisingumas, kurį įtvirtina, saugo ir gina Lietuvos Respublikos Konstitucija (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimas; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-139/2013).

5822.

59Apeliacinės instancijos teismo nuomone, terminas praleistas nedaug (1 diena). Kai terminas prieštaravimams pateikti yra praleistas nedaug ir dėl svarbios priežasties, iš esmės sąžiningai elgęsis proceso dalyvis neturėtų prarasti vienos pagrindinių teisių – prieštarauti priimtam procesiniam sprendimui, o priešinga išvada prieštarautų teisingumo ir protingumo kriterijams. Byloje nenustatyta, kad atsakovė elgėsi nesąžiningai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad, nagrinėjant prašymą dėl praleisto termino procesiniam veiksmui atlikti atnaujinimo, atsižvelgtina į pasekmes, kurias turės teismo atsisakymas atnaujinti terminą byloje dalyvaujančiam asmeniui, ar nebus pažeistos ir paneigtos pagrindinės bylos šalies teisės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-548/2004; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-559/2013). Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad, siekiant pašalinti abejones dėl priimto teismo įsakymo pagrįstumo, turi būti sudaryta galimybė atsakovei pateikti prieštaravimus.

6023.

61Nors atsakovės atstovas nei pateikdamas prieštaravimus, nei atskirajame skunde nesuformulavo konkretaus prašymo atnaujinti praleistą terminą prieštaravimams pateikti, tačiau tai matyti iš jo procesinio elgesio – nesutikimo su skundžiama nutartimi, kuria atsisakyta priimti prieštaravimus, atskirojo skundo padavimo ir prašymo priimti prieštaravimus. Kaip anksčiau minėta, CPK 78 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog teismas turi teisę atnaujinti praleistą terminą ir savo iniciatyva, kai iš turimos medžiagos matyti, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog terminas prieštaravimams pateikti buvo praleistas dėl svarbių priežasčių ir yra pagrindas jį atnaujinti.

62Dėl procesinės bylos baigties

6324.

64Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis tuo, kas aptarta, nusprendžia, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis neteisėta ir nepagrįsta, todėl ji naikintina, klausimas išspręstinas iš esmės – skolininkei atnaujintinas terminas prieštaravimams dėl teismo įsakymo pateikti, skolininkės prieštaravimai priimtini ir byla perduotina nagrinėti toliau pirmosios instancijos teismui (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

65Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 339 straipsniu,

Nutarė

66Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmų 2020 m. rugpjūčio 5 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atnaujinti skolininkei UAB „Supernetas“ praleistą terminą prieštaravimams dėl Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmų 2020 m. liepos 9 d. teismo įsakymo pateikti, priimti skolininkės UAB „Supernetas“ 2020 m. liepos 30 d. prieštaravimus ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti toliau.

67Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Kristina... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Plungės apylinkės teismo 2020 m. liepos 9 d. teismo įsakymu nutarta... 8. 2.... 9. 2020 m. rugpjūčio 3 d. Plungės apylinkės teisme gautas skolininkės UAB... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 3.... 12. Plungės apylinkės teismas 2020 m. rugpjūčio 5 d. nutartimi atsisakė... 13. 3.1... 14. Teismo įsakymas skolininkei įteiktas 2020 m. liepos 10 d. Skolininkei 20... 15. 3.2... 16. Prieštaravimai pareikšti praleidus įstatyme nustatytą 20 dienų terminą,... 17. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 18. 4.... 19. Atskiruoju skundu skolininkės UAB „Supernetas“ atstovas prašo Plungės... 20. 5.... 21. Kartu su atskiruoju skundu skolininkės UAB „Supernetas“ atstovas pateikė... 22. 6.... 23. Kreditorės UAB „BELLIT“ atstovas atsiliepimu į atskirąjį skundą su... 24. Teismas... 25. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 26. 7.... 27. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 28. 8.... 29. CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas... 30. Dėl naujų įrodymų ... 31. 9.... 32. Kartu su atskiruoju skundu skolininkės UAB „Supernetas“ atstovas pateikė... 33. 10.... 34. CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 35. 11.... 36. Atsižvelgdamas į tai, kad su naujai pateiktais įrodymais galėjo... 37. Dėl teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo ... 38. 12.... 39. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo... 40. 13.... 41. CPK 439 straipsnio 2 dalyje, be kita ko, nustatyta, jog skolininko... 42. 14.... 43. CPK 78 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog asmenims, praleidusiems įstatymų... 44. 15.... 45. Taigi, įstatymų leidėjas yra nustatęs CPK 78 straipsnio 1 dalyje bendrąją... 46. 16.... 47. Plungės apylinkės teismas 2020 m. rugpjūčio 5 d. nutartimi atsisakė... 48. 17.... 49. Pateiktu atskiruoju skundu apeliantė iš esmės neginčijo pirmosios... 50. 18.... 51. Kartu su atskiruoju skundu pateikta administracinių ir viešųjų... 52. 19.... 53. Kreditorės atstovas teigia, jog skolininkė savo prieštaravimus į teismą... 54. 20.... 55. Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas, ar bylą nagrinėjęs teismas... 56. 21.... 57. Konstitucinė teisingumo samprata suponuoja ne tik formalų, nominalų teismo... 58. 22.... 59. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, terminas praleistas nedaug (1 diena).... 60. 23.... 61. Nors atsakovės atstovas nei pateikdamas prieštaravimus, nei atskirajame... 62. Dėl procesinės bylos baigties... 63. 24.... 64. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis tuo, kas aptarta, nusprendžia,... 65. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336... 66. Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmų 2020 m. rugpjūčio 5 d. nutartį... 67. Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....