Byla 2S-268-436/2014

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens UAB „Serneta“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. spalio 21 d. nutarties dalies, kuria atmestas prašymas dėl bylos perdavimo Kauno apygardos teismui, civilinėje byloje Nr. 2-634-151/2013 pagal ieškovo UAB „Medicinos bankas“ ieškinį atsakovams BUAB „Verandas“, UAB „Finiens“, tretiesiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, UAB „Serneta“, notarei A. P. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo.

2Teismas

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Ieškovas byloje prašo nuo sudarymo momento pripažinti negaliojančia UAB „Verantas“ ir UAB „Finiens“ sudarytą 2010-06-03 pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 2630-7, kuria UAB „Finiens“ buvo perleisti 383 kv. m degalinė su parduotuve, kiemo aikštelė, esantys Kuršių g. 5, Kaune; nuo sudarymo momento pripažinti negaliojančiu UAB „Verantas“ ir UAB „Finiens“ 2010-08-31 sudarytą susitarimą dėl 2010-06-03 pirkimo – pardavimo sutarties 2.1. pakeitimo; taikyti dvišalę restituciją natūra, grąžinant šalims tai, ką jos perleido pagal ginčijamą sandorį; iš atsakovų ieškovo naudai lygiomis dalimis priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovas UAB „Finiens“ pateikė teismui prašymą dėl bylos perdavimo Kauno apygardos teismui, kuriuo teismo prašė perduoti civilinę bylą Nr. 2-634-151/2013 toliau nagrinėti BUAB „Verantas“ bankroto bylą nagrinėjančiam Kauno apygardos teismui. Atsakovas UAB „Finiens“ prašyme nurodė, kad ieškovas šioje byloje yra pareiškęs ieškinį dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo, o tokie reikalavimai, laikomi turtiniais. Ieškovas šioje byloje yra pareiškęs turtinį reikalavimą atsakovui BUAB „Verantas“, kuriam yra iškelta bankroto byla.

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apylinkės teismas 2013 m. spalio 21 d. nutartimi atsakovo UAB „Finiens“ prašymą dėl bylos perdavimo Kauno apygardos teismui, atmetė. Teismas nurodė, kad CPK 163 str. teismas privalo sustabdyti bylą tais atvejais, kai iki nutarties skirti nagrinėti bylą, kurioje atsakovui pareikšti turtiniai reikalavimai, teismo posėdyje priėmimo paaiškėja, kad jam iškelta bankroto byla. 2013 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi teismas inter alia nutarė patenkinti ieškovės UAB „Medicinos bankas“ atstovo advokato Tomo Blažio prašymą ir atnaujinti civilinės bylos 2-634-151/2013 nagrinėjimą, bylą skirti nagrinėjimui teismo posėdyje žodinio proceso tvarka 2013-10-14. Nagrinėjant bylą teismo posėdyje žodinio proceso tvarka 2013-10-14, t.y. jau po nutarties skirti nagrinėti bylą, kurioje atsakovui pareikšti turtiniai reikalavimai, teismo posėdyje priėmimo, atsakovo UAB „Finiens“ atstovas pateikė teismui prašymą dėl bylos perdavimo Kauno apygardos teismui. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, teismas konstatavo, kad nėra teisinio pagrindo tenkinti atsakovo UAB „Finiens“ prašymą dėl bylos perdavimo Kauno apygardos teismui.

7Teismas sutiko su atsakovo UAB „Finiens“ argumentais, kad actio Pauliana pagrindu reiškiamas reikalavimas laikytinas turtiniu, kurio suma nustatoma ir šis ieškinys įvertinamas pagal ginčijamu sandoriu perleisto turto rinkos vertę. Byloje esantys oficialūs rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ginčo objekto - degalinės su parduotuve, kiemo aikštelės, esančių Kuršių g. 5, Kaune, vidutinė rinkos vertė yra atitinkamai 104000,00 Lt ir 686,00 Lt, t.y. viso sudaro 104686,00 Lt (1 t., b.l. 19-20), todėl atsisakė bylą perduoti nagrinėti Kauno apygardos teismui atsakovo nurodytu pagrindu (t.y., kad ieškinio suma didesnė kaip vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių litų).

 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB „Serneta“ prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2013 m. spalio 21d. nutarties dalį, kuria atmestas atsakovo prašymas bylą perduoti pagal teismingumą nagrinėti Kauno apygardos teismui, ir civilinę bylą perduoti toliau nagrinėti BUAB „Verantas“ bankroto bylą nagrinėjančiam Kauno apygardos teismui.

9Atskirajame skunde nurodoma, kad:

 1. Ieškinio reikalavimas dėl sandorio panaikinimo yra turtinis. Šią aplinkybę pripažino ir pirmosios instancijos teismas. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 15 straipsnio 2 dalies nuostatas visos teismuose esančios bylos, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, yra perduodamos bankroto bylą nagrinėjančiam teismui. Nagrinėjamu atveju ieškovas atsakovui BUAB „Verantas“ pareiškė turtinį reikalavimą, kuriai Kauno apygardos teismo nutartimi yra iškelta bankroto byla, todėl, vadovaujantis ĮBĮ 15 straipsnio 2 dalimi ši byla privalo būti perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui. Tokią praktiką taip pat yra suformavęs ir Lietuvos apeliacinis teismas, todėl skundžiama nutarties dalis, kuria netenkintas atsakovo prašymas dėl bylos perdavimo nagrinėti pagal teismingumą, yra nepagrįsta;
 2. Atsakovo prašyme perduoti bylą pagal teismingumą nebuvo kalbama apie ieškinio sumą, todėl teismas nepagrįstai vertino, kad ieškinio suma neviršija 150.000 Lt, todėl nėra pagrindo bylą perduoti pagal teismingumą nagrinėti apygardos teismui. Vienintelis atsakovo prašymo argumentas buvo, kad bylą reikia perduoti pagal teismingumą Kauno apygardos teismui, kadangi atsakovei BUAB „Verantas“ iškelta bankroto byla, o ieškovo ieškinys yra turtinis. Teismas akivaizdžiai pažeidė rūšinio teismingumo taisykles, todėl skundžiama nutarties dalis turi būti panaikinta.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovės UAB „Medicinos bankas“ atstovas advokatas Tadas Blažys prašo atskirąjį skundą atmesti, Kauno apylinkės teismo 2013 m. spalio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

11Nurodoma, kad:

 1. Teismas pats pasinaikino skundžiamos nutartis dalį, kurioje buvo pripažinęs, jog ieškinio reikalavimas yra turtinis ir panaikino įpareigojimą ieškovui primokėti trūkstamą žyminio mokesčio dalį. Ieškinio pateikimo teismui meti, actio Pauliana bylose reikalavimai buvo pripažįstami neturtiniais, Vėlesnis teismų praktikos pakeitimas negali įtakoti pagal anksčiau galiojusią praktiką atliktų veiksmų, ir jie negali turėti įtakos proceso šalims ir pačiam procesui, todėl ieškinio reikalavimai šioje byloje laikytini neturtiniais;
 2. Net jeigu ir laikyti ieškinio reikalavimus turtiniais, bylos perduoti pagal teismingumą nagrinėti Kauno apygardos teismui nėra jokio pagrindo, nes pagal CPK 34 straipsnio 1 dalį, teismas, laikydamasis teismingumo taisyklių, priimtą bylą turi išspręsti iš esmės, nors vėliau ji taptų teisminga kitam teismui;
 3. Nagrinėjamoje byloje ieškinio reikalavimai nėra turtiniai, byloje yra priimta nutartis bylą nagrinėti teismo posėdyje, t.y. byla nagrinėjama iš esmės teismo posėdyje, todėl CPK 163 straipsnio 5 dalies nuostatos negali būti taikomos. Be to, ĮBĮ 15 straipsnio 2 dalyje nurodyta, jog proceso įstatymo nustatytais atvejais bylos perduodamos bankroto bylą iškėlusiam teismui. Šiuo atveju neegzistuoja nė viena iš sąlygų, dėl ko nagrinėjama byla galėtų būti perduota atsakovo bankroto bylą nagrinėjančiam teismui. Apelianto nurodyta teismų praktika negalima vadovautis, kadangi cituojamose bylose yra visiškai skirtingos situacijos nei šioje nagrinėjamoje byloje.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Apeliacinis procesas nutrauktinas.

14Lietuvos Respublikos CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, jog apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis) negali būti apeliacinio apskundimo objektu. Jeigu nurodyta aplinkybė paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 straipsnio 5 dalis). Šios nuostatos taikytinos ir atskiriesiems skundams (CPK 338 straipsnis).

15CPK 334 straipsnio 1 dalyje reglamentuoti atvejai, kada teismo priimtos nutartys gali būti skundžiamos atskiruoju skundu, t. y. : 1) atskiruoju skundu atskirai nuo teismo sprendimo gali būti skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutartys, jeigu tai tiesiogiai numatyta CPK, 2) jeigu nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai.

16Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Kauno apylinkės teismas 2013 m. spalio 21 d. nutartimi atsakovės UAB „Finiens“ prašymą dėl bylos perdavimo Kauno apygardos teismui, atmetė. Ta pačia nutartimi teismas nustatė ieškovui UAB „Medicinos bankas“ septynių dienų terminą primokėti trūkstamą žyminio mokesčio dalį – 2828,00 Lt ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus teismui bei išaiškino ieškovui, kad nustatytu terminu nepašalinus visų ieškinio trūkumų, ieškinys bus laikomas nepaduotu ir jam grąžintas. Šioje nutartyje teismas nurodė, kad nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

17Apeliantas atskiruoju skundu skundžia nutarties dalį, kuria teismas atmetė atsakovo prašymą bylą perduoti pagal teismingumą Kauno apygardos teismui. Nustatyta, kad teismas atmetė atsakovo prašymą dėl bylos perdavimo pagal teismingumą nagrinėti Kauno apygardos teismui, vadovaudamasis CPK 34 straipsniu. Pagal CPK 35 straipsnio 1 dalį teismas, laikydamasis teismingumo taisyklių, priimtą bylą turi išspręsti iš esmės, nors vėliau ji taptų teisminga kitam teismui, išskyrus šio straipsnio 5 dalyje numatytus atvejus. To paties straipsnio 2 dalies 5 punkte nurodyta, kad teismas nutartimi perduoda bylą nagrinėti kitam teismui sustabdžius bylą dėl to, kad atsakovui iškelta bankroto byla. Šiuo atveju ji perduodama bankroto bylą nagrinėjančiam teismui. Pirmosios instancijos teismas nutartimi netenkino atsakovo prašymo perduoti nagrinėjamą bylą bankroto bylą nagrinėjančiam teismui. Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas bylos perdavimo (neperdavimo) kitam teismui klausimą sprendė, vadovaujantis CPK 34 straipsnio nuostatomis. CPK 34 straipsnio 4 dalyje reglamentuota, kad atskirasis skundas gali būti duodamas tik dėl teismo nutarties, kuria nutariama bylą perduoti kitam teismui, išskyrus šio straipsnio 2 dalies 2, 3 ir 5 punktuose numatytus atvejus. Taigi reiškia, kad atskirasis skundas gali būti paduodamas tik dėl nutarties, kuria nutariama perduoti bylą kitam teismui ir tik CPK 34 straipsnio 2 dalies 1 punkto (jeigu pripažįsta, kad ta byla operatyviau ir ekonomiškiau bus išnagrinėta kitame teisme, konkrečiai – pagal daugumos įrodymų buvimo vietą, išskyrus išimtinio teismingumo atvejus) bei CPK 34 straipsnio 2 dalies 4 punkto (jeigu, iškėlus bylą tame teisme, paaiškėja, kad ji buvo priimta pažeidžiant teismingumo taisykles) pagrindu. Taigi, vadovaujantis teisiniu reglamentavimu, darytina išvada, kad dėl teismo nutarties, kuria nusprendžiama bylos neperduoti kito teismo žinion (kaip ir yra nagrinėjamu atveju), galimybė skųsti atskiruoju skundu nenumatyta, kas reiškia, kad nėra CPK 334 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyto pagrindo atskirajam skundui dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. spalio 21 d. nutarties paduoti.

18Kaip minėta, atskirasis skundas gali būti paduodamas ne tik tada, kai tokia galimybė konkrečiai reglamentuota CPK nuostatose, bet kai nutarties priėmimas užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, šiuo atveju teismo atsisakymas perduoti bylą nagrinėti Kauno apygardos teismui, neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai, kadangi Įmonių bankroto įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad visos teismuose esančios civilinės bylos, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir su darbo santykiais susiję reikalavimai, proceso įstatymo nustatytais atvejais perduodamos bankroto bylą iškėlusiam teismui. Kai proceso įstatymo nustatytais atvejais byla nėra perduodama bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, apie šioje byloje priimtą ir įsiteisėjusį sprendimą teismas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoja bankroto bylą nagrinėjantį teismą. Tai reiškia, kad bet kokiu atveju, jeigu šioje nagrinėjamoje byloje priimtas teismo sprendimas turės reikšmės bankroto bylai, jis privalės būti perduotas į bankroto bylą. Be to, bylos nagrinėjimas Kauno apylinkės teisme nesutrukdys šalių procesinių teisių įgyvendinimui, t. y. atsisakius perduoti bylos nagrinėjimą į kitą teismą (šiuo atveju Kauno apygardos teismą) iš proceso dalyvių nėra atimama teisė dalyvauti teismo posėdžiuose, reikšti savo poziciją ginčo klausimais ar (ir) įgyvendinti kitas CPK 42 straipsnyje reglamentuotas šalių procesines teises, kas reiškia, kad šiuo atveju nėra ir CPK 334 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyto pagrindo atskirajam skundui paduoti.

19Remiantis išdėstytu konstatuotina, kad atskirasis skundas paduotas dėl nutarties, kuri pagal įstatymą negali būti apeliacinio apskundimo objektu (yra atskiruoju skundu neskundžiama), šios aplinkybės paaiškėjo apeliacinės instancijos teisme, todėl apeliacinis procesas pagal trečiojo asmens atskirąjį skundą nutrauktinas (CPK 315 straipsnio 5 dalis).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 315 straipsnio 5 dalimi, 338 straipsniu, teismas

Nutarė

21apeliacinį procesą pagal trečiojo asmens UAB „Serneta“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. spalio 21d. nutarties dalies, kuria atmestas prašymas bylą perduoti pagal teismingumą nagrinėti Kauno apygardos teismui, panaikinimo nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas,... 2. Teismas... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas byloje prašo nuo sudarymo momento pripažinti negaliojančia UAB... 5. Atsakovas UAB „Finiens“ pateikė teismui prašymą dėl bylos perdavimo... 6. Kauno apylinkės teismas 2013 m. spalio 21 d. nutartimi atsakovo UAB... 7. Teismas sutiko su atsakovo UAB „Finiens“ argumentais, kad actio Pauliana... 8. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB „Serneta“ prašo panaikinti Kauno... 9. Atskirajame skunde nurodoma, kad:
 1. Ieškinio reikalavimas... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovės UAB „Medicinos bankas“... 11. Nurodoma, kad:
  1. Teismas pats pasinaikino skundžiamos... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Apeliacinis procesas nutrauktinas.... 14. Lietuvos Respublikos CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, jog... 15. CPK 334 straipsnio 1 dalyje reglamentuoti atvejai, kada teismo priimtos... 16. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Kauno apylinkės teismas 2013 m. spalio 21... 17. Apeliantas atskiruoju skundu skundžia nutarties dalį, kuria teismas atmetė... 18. Kaip minėta, atskirasis skundas gali būti paduodamas ne tik tada, kai tokia... 19. Remiantis išdėstytu konstatuotina, kad atskirasis skundas paduotas dėl... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 315 straipsnio 5 dalimi, 338... 21. apeliacinį procesą pagal trečiojo asmens UAB „Serneta“ atskirąjį...