Byla 2-718/2014
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo IVP Systems a.s. vindikacinį ieškinį atsakovui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „OKZ HOLDING Baltija“, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Rywal LT“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo IVP Systems a.s. ir atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „OKZ HOLDING Baltija“ atskiruosius skundus dėl Šiaulių apygardos teismo 2014 m. vasario 10 d. nutarties, kuria iš dalies tenkintas atsakovo prašymas dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo IVP Systems a.s. vindikacinį ieškinį atsakovui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „OKZ HOLDING Baltija“, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Rywal LT“, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas IVP systems a.s. kreipėsi į teismą prašydamas taikyti vindikaciją – įpareigoti atsakovą BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ perduoti ieškovui priklausančias profilių lenkimo stakles Planet 60, serijos Nr. CH6070156/NB.

4Šiaulių apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi tenkino ieškovo prašymą ir taikė laikinąsias apsaugos priemones – uždraudė atsakovo bankroto administratoriui UAB „Valeksa“ naudotis profilių lenkimo staklėmis Planet 60, serijos Nr. CH60/0156/NB, esančiomis pas atsakovą, jas perduoti naudotis kitiems asmenims ir sudaryti su kitais asmenimis bet kokius sandorius dėl šio turto ar atlikti bet kokius veiksmus, galinčius sumažinti šio turto vertę.

5Atsakovas BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ pateikė teismui prašymą įpareigoti ieškovą sumokėti į teismo depozitinę sąskaitą 120 000 Lt sumą atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimui. Prašymą motyvavo tuo, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovas neteko galimybės gauti pajamų iš staklių nuomos. Teigė, jog 5 000 Lt plius PVM per mėnesį pajamas patvirtina 2013 m. kovo 1 d. sudaryta staklių nuomos sutartis. Staklės nuomojamos kartu su atsakovui nuosavybės teise priklausančiomis 300 kv. m. patalpomis, kuriose jos yra ir kurios yra būtinos staklėms naudoti pagal paskirtį. Negalėdamas išnuomoti staklių, atsakovas nuo 2013 m. rugpjūčio 6 d. jau patyrė realius nuostolius ir atsižvelgiant į galimą bylos nagrinėjimo trukmę, skaičiuojant kas mėnesį po 5 000 Lt, per 24 mėnesius iki bylos išnagrinėjimo apeliacijoje nuostoliai sudarys 120 000 Lt. Galimų nuostolių suma yra didelė ir egzistuoja rizika, kad ieškovas nepajėgs kompensuoti atsakovui nuostolių. Be to, nuostolių užtikrinimas taikytinas siekiant užtikrinti lygiateisiškumo principą, kreditorių reikalavimus.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Šiaulių apygardos teismas 2014 m. vasario 10 d. nutartimi prašymą tenkino iš dalies; įpareigojo ieškovą IVP Systems a.s. iki 2014 m. kovo 7 d. įmokėti į Šiaulių apygardos teismo sąskaitą 40 000 Lt arba pateikti šios sumos banko garantiją atsakovo BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ nuostolių, galimų dėl 2013 m. rugpjūčio 6 d. teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-898-XX/2013 taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimui.

8Teismas, įvertinęs byloje pateiktą 2013 m. kovo 1 d. nuomos sutartį Nr. 2-01/03/13-OKZ-1N, 2013 m. birželio 20 d. susitarimą dėl sutarties pratęsimo, nustatė, kad sutartimi turtas (patalpos 300 m2 ir 80 000 Lt vertės valcavimo staklės Parmigiani Planet 60) išnuomojamas metalo konstrukcijų bei dirbinių gamybos, pagamintos produkcijos sandėliavimo ir prekybos pagaminta produkcija veiklai vykdyti; numatytas nuomos mokestis už vieną mėnesį 5 000 Lt plius PVM. Nuomos suma yra gaunama ne tik už stakles, bet ir už patalpas, o sutartyje nėra nurodyta šių objektų nuomos kaina atskirai, atsakovas nepateikė duomenų, kad nėra galimybės perkelti staklių ar išnuomoti patalpas be jų, tačiau teismas sprendė, kad nėra pagrindo nesutikti, jog atsakovas dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių gali patirti nuostolių, nes iki laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turėjo galimybę gauti pajamų iš nuomos sutarties teisinių santykių, o po laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tokios galimybės neteko. Teismas sprendė, kad nuostolius atsakovas patiria, tačiau 5 000 Lt dydžio nuostoliai nėra pagrįsti ir įrodyti, taip pat nėra pagrindo manyti, kad bylos nagrinėjimas gali trukti 24 mėnesius, ir kad atsižvelgiant į manomą terminą, galimi 120 000 Lt nuostoliai. Teismas konstatavo, kad byloje nėra pateikta jokių įrodymų, kurių pagrindu būtų galima teigti, jog galimų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas dėl ieškovo blogos turtinės (finansinės) padėties, kita vertus nėra ir duomenų, kad ieškovo finansinė padėtis yra gera. Tačiau teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju taikius laikinąsias apsaugos priemones, bet neužtikrinus galimų atsakovo nuostolių, būtų pažeistas šalių lygiateisiškumo ir proporcingumo principas, todėl įpareigojo ieškovą iki 2014 m. kovo 7 d. įmokėti į Šiaulių apygardos teismo sąskaitą 40 000 Lt arba pateikti šios sumos banko garantiją atsakovo nuostolių, galimų dėl 2013 m. rugpjūčio 6 d. teismo nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimui.

9III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai

10Ieškovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2014 m. vasario 10 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovo prašymą dėl atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

 1. Teismas, nustatęs, kad nėra pagrindo išvadai, jog atsakovas patiria 5 000 Lt nuostolius, ir kad bylos nagrinėjimas gali trukti 24 mėnesius, vis tiek įpareigojo ieškovą įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą 40 000 Lt. Skundžiama nutartis neatitinka kriterijų, kuriems esant teismas nustato atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą.
 2. Atsakovo argumentai, kad ieškovas yra Čekijos įmonė ir nežinoma jo finansinė padėtis bei pagal neaiškius kriterijus atlikti paskaičiavimai yra objektyviai nepagrįsti ir neįrodo, kad nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas. Iš teismui pateikto išrašo matyti, jog neskaičiuojant įmonės turimo turto, vien ieškovo įstatinis kapitalas sudaro 2 000 000 Čekijos kronų (251 9470 Lt).
 3. Atsakovas elgėsi nesąžiningai, esant ginčui dėl ieškovui priklausančių staklių, sudarė nuomos sutartį; per visą sutarties laikotarpį neinformavo apie tai ieškovo, net paprašius informacijos. Be to, nebūdamas staklių savininku neturi teisės jomis disponuoti, taigi ir jų nuomoti.

11Atsakovas atskiruoju skundu prašo pakeisti Šiaulių apygardos teismo 2014 m. vasario 10 d. nutartį ir įpareigoti ieškovą per teismo nustatytą terminą įmokėti į Šiaulių apygardos teismo sąskaitą 120 000 Lt arba pateikti šiai sumai banko garantiją atsakovo nuostolių, galimų dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimui. Atskirasis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

 1. Nutartis dalyje dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo sumos yra nepagrįsta ir nepakankamai motyvuota.
 2. Sutarties 1.1.1 – 1.1.3 punktuose aiškiai nurodyta, kad išnuomojami ne tik statiniai, bet ir įrengimai. Priešingai nei konstatavo teismas, 2.2 punkte aiškiai nurodyta, kad turtas išnuomojamas metalo konstrukcijų bei dirbinių gamybos, pagamintos produkcijos sandėliavimo ir prekybos pagaminta produkcija veiklai vykdyti. Patalpos buvo nuomojamos tik kartu su staklėmis ir dėl to, kad jose yra staklės, todėl nebuvo prasmės sutartyje nurodyti atskirai staklių, atskirai patalpų nuomos.
 3. Sutarties galiojimas pasibaigė 2013 m. liepos 30 d., todėl klausimas dėl sutarties sąlygų pakeitimo negalėjo būti svarstomas, tai taipogi patvirtina, kad patalpų be staklių nuoma nėra komerciškai patraukli.
 4. Prašyme buvo išdėstyti motyvai, kad bylos nagrinėjimas gali trukti 24 mėnesius, teismas su tuo nesutikdamas, nepateikė jokių savo išvados motyvų.
 5. Pažymi, kad nuomininkas buvo įsipareigojęs savo sąskaita saugoti turtą, todėl netekus galimybės išnuomoti staklių ir joms naudoti reikalingų patalpų, visus apsaugos kaštus turi padengti atsakovas.
 6. Teismas neatsižvelgė, kad atsakovas yra bankrutuojanti įmonė, todėl nuostolius patiria ir visi atsakovo kreditoriai, be to byloje egzistuoja viešasis interesas, kurį teismas privalo ginti ex officio.
 7. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad yra finansiškai pajėgus ir pasirengęs padengti atsakovo patiriamus nuostolius, be to, ieškovas yra užsienio įmonė, todėl kreipimasis į Čekijos teismą atsakovui būtų brangus, sudėtingas ir užsitęstų.

12Atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą atsakovas prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad prašyme dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo buvo nurodytas ir pagrįstas nuostolių dydis, nurodyti argumentai dėl bylos nagrinėjimo trukmės; pabrėžia, kad neturi pareigos įrodyti galutinį nuostolių dydį, užtenka tik tikėtinai pagrįsti jų atsiradimo galimybę. Atsakovo vertinimu, egzistuoja rizika, jog atsakovas neišsireikalautų nuostolių atlyginimo iš ieškovo, kadangi ieškovas nepašalino keltų abejonių dėl jo finansinės padėties.

13Atsiliepimu į atskiruosius skundus trečiasis asmuo UAB „Rywal LT“ su atsakovo atskiruoju skundu sutinka ir prašo jį tenkinti, o ieškovo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepimą grindžia šiais esminiais argumentais:

 1. Pagal atsakovo pateiktus įrodymus manytina, kad atsakovo nuostoliai ne tik galimi ar nuspėjami, tačiau jau realiai patiriami, dėl ko egzistuoja būtinybė užtikrinti tokių nuostolių atlyginimą. Atsakovas pagrindė, kad vieno mėnesio staklių ir patalpų nuomos kaina 5 000 Lt, taip pat pagrindė, kad dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių negali vykdyti sutarties.
 2. Atsakovas pagrindė, kad viena sutartimi kompleksiškai yra išnuomojęs tiek kilnojamąjį, tiek nekilnojamąjį turtą, kadangi nuomininko tikslai buvo išnuomotais įrengimais gaminti produkciją ir vėliau ją sandėliuoti nuomojamose patalpose bei teritorijoje.
 3. Sutinka su atsakovu, kad teismas nenurodė jokių 40 000 Lt dydžio nuostolių nustatymo motyvų. Manytina, kad ši suma neprotinga ir neproporcinga. Neužtikrinus visų galimų nuostolių, šis institutas iš esmės nebetektų prasmės, kadangi atsakovas, siekdamas išsiieškoti nuostolius, kurių nepadengia teismo nutarties pagrindu ieškovo įmokėta suma, privalėtų kreiptis į Čekijos Respublikos teismą, procesas būtų brangus ir užsitęstų.
 4. Kadangi atsakovas bankrutuojanti įmonė, byloje egzistuoja viešas interesas bei būtinybė užtikrinti ne tik bankrutuojančios bendrovės, bet ir jos kreditorių interesus.

14Atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą ieškovas prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti bei tenkinti ieškovo atskirąjį skundą. Pažymi, kad taikytos laikinosios apsaugos priemonės nedraudžia atsakovui nuomoti patalpas; sudarydamas nuomos sutartį atsakovas turėjo galimybę susitarti dėl kitokių nuomos sąlygų. Nepagrįsti argumentai dėl bylos nagrinėjimo trukmės, kadangi 2014 m. vasario 26 d. byla išnagrinėta, o 2014 m. kovo 18 d. skelbiamas sprendimas. Atkreipia dėmesį, kad bet kokiu atveju teritorija turi būti saugoma, nepriklausomai nuo to, ar joje yra staklės, ar ne. Ieškovo teigimu, pats atsakovas pažeidžia viešąjį interesą, nepateikdamas įrodymų, kad turi nuosavybės teisę į ginčo stakles, ir išnuomavęs jas neturėdamas savininko sutikimo. Sutinka su atsakovo argumentais, kad teismas nepateikė motyvų, kaip apskaičiavo galimus atsakovo nuostolius – 40 000 Lt. Teigia, kad byloje nėra pagrindo nuostolių atlyginimo instituto taikymui.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

16Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria iš dalies tenkintas atsakovo prašymas taikyti nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirųjų skundų faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

17Su skundžiama nutartimi nesutinka tiek ieškovas, tiek atsakovas. Ieškovas skundžia nuostolių atlyginimo užtikrinimo taikymą apskritai, o atsakovas - nuostolių atlyginimo užtikrinimo dydį. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog nagrinėjamu atveju pirmiausiai pasisakytina, ar egzistuoja nuostolių atlyginimo užtikrinimo instituto taikymo pagrindas, ir tik nustačius jo egzistavimą spręstina dėl užtikrintino šių nuostolių dydžio ir ieškovo finansinio pajėgumo šiuos nuostolius atlyginti.

18CPK 146 straipsnio 1 dalis numato, jog teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo, pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija. Ši norma yra nukreipta į ieškovo bei atsakovo interesų ir procesinių jų tarpusavio poveikio priemonių pusiausvyros, šalių lygiateisiškumo principo, prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumo siekiamiems tikslams, o taip pat į ieškovo galimybės padengti dėl nepagrįstai jo prašymu pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių turėtus nuostolius užtikrinimą.

19Turi būti užtikrinamas atsakovo tikėtinų ir realiai prognozuotinų nuostolių atlyginimas, jei tik šis įrodo, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo jam ateityje iš tiesų gali atsirasti nuostolių, t. y. tikėtinų nuostolių susidarymo mechanizmas turi būti a priori aiškus ir pagrįstas bei priežastiniu ryšiu susijęs su pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis. Tačiau teismas, spręsdamas dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo, turi motyvuoti, kodėl prognozuojamas tam tikras preliminarių nuostolių dydis ir kaip jis apskaičiuojamas (reikia įvertinti laikinųjų apsaugos priemonių rūšį, jų taikymo mastą, poveikį atsakovui, jo įprastinės veiklos pobūdį ir mastą, laikinųjų apsaugos priemonių padarinius ribojant šią veiklą, galimų nuostolių susidarymo mechanizmą, konkrečių būsimų nuostolių (jeigu apie juos yra duomenų) dydį ir kitas reikšmingas aplinkybes).

20Proceso įstatyme, siekiant užtikrinti proceso šalių lygiateisiškumą, yra įtvirtintas onus probandi principas, t. y. kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 str.). Įrodinėjimo pareigą civiliniame procese turi proceso šalys, o ne teismas. Atsakovas teigia, kad teismas neatsižvelgė, jog jis bankrutuoja, todėl nuostolius patiria ir visi atsakovo kreditoriai; kad byloje egzistuoja viešasis interesas, kurį teismas privalo ginti ex officio. Pažymėtina, kad aktyvaus teismo principas nereiškia, kad teismas turi teisę vykdyti įrodinėjimo pareigą už šalis. Taigi, atsakovas, siekdamas įrodyti, kad dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių patiria ar gali patirti nuostolių, kaip minėta, turi pateikti teismui konkrečius duomenis apie tokių nuostolių atsiradimo galimumą bei jų preliminarų dydį. Nepateikus tokių duomenų, tenkinti atsakovo prašymo dėl nuostolių atlyginimo nėra pagrindo.

21Nagrinėjamu atveju atsakovas prašė užtikrinti nuostolių dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių atlyginimą: 120 000 Lt nuostolių, patiriamų netekus galimybės gauti pajamų iš teisminio ginčo objektu esančių staklių nuomos, šiuos nuostolius grįsdamas 2013 m. kovo 1 d. nuomos sutartimi ir prognozuojama bylos nagrinėjimo trukme – 24 mėn. Kaip nurodyta, tikėtinų nuostolių susidarymo mechanizmas turi būti a priori aiškus ir pagrįstas bei priežastiniu ryšiu susijęs su pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis.

22Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas 2013 m. kovo 1 d. nuomos sutartimi Nr. 2-01/03/13-OKZ-1N iki 2013 m. kovo 31 d. buvo išnuomavęs už 5 000 Lt plius PVM mėnesio mokestį 300 m2 patalpas ir valcavimo stakles Parmigiani Planet 60 metalo konstrukcijų bei dirbinių gamybos, pagamintos produkcijos sandėliavimo ir prekybos pagaminta produkcija veiklai vykdyti (23-28 b. l.). 2013 m. birželio 20 d. susitarimu nuomos sutarties galiojimas pratęstas iki 2013 m. liepos 30 d. (31 b. l.). Jokių duomenų, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo dienai – 2013 m. rugpjūčio 6 d. – atsakovas turėjo galiojančią nuomos sutartį, kurios dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių nebegalėjo vykdyti, nepateikta. Atsakovas pripažįsta, kad sutarties galiojimas pasibaigė 2013 m. liepos 30 d. ir pasibaigusios sutarties šalys neatnaujino. Į bylą nėra pateikta duomenų apie nuomininko ketinimus toliau nuomotis ginčo stakles. Taigi, priešingai nei nurodo atsakovas, nėra pagrindo išvadai, kad dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas jau patyrė realių nuostolių, taip pat ir išvadai dėl tokių nuostolių patyrimo ateityje. Tokiu atveju argumentai dėl nuostolių dydžio ir ieškovo negalėjimo šiuos nuostolius atlyginti nebeturi teisinės reikšmės, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl šių argumentų nepasisako.

23Byloje sprendžiamas šalių ginčas dėl ieškovui nuosavybės teise priklausančių staklių išreikalavimo iš neteisėto atsakovo valdymo. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis (CPK 179 str. 3 d.), civilinė byla pirmosios instancijos teisme išnagrinėta iš esmės ir Šiaulių apygardos teismo 2014 m. kovo 18 d. sprendimu ieškovo ieškinys patenkintas. Nors teismo sprendimas, kuriuo atsakovas įpareigotas grąžinti ieškovui ginčo stakles, dar nėra įsiteisėjęs, tačiau tokiu sprendimu iš esmės preliminariai eliminuota galimybė CPK 146 straipsnio 2 dalies taikymui.

242014 m. kovo 18 d. sprendime teismas nurodė apie šios apeliacijos objektu esančios 2014 m. vasario 10 d. nutarties panaikinimą, tačiau spręstina, kad tokiu būdu panaikintos šia nutartimi taikytos nuostolių atlyginimo užtikrinimo priemonės. Tokiu atveju šalių skundžiamos 2014 m. vasario 10 d. nutarties pagrįstumas ir teisėtumas galėjo būti tikrinamas apeliacine tvarka.

25Išdėstyti argumentai lemia skundžiamos nutarties panaikinimą ir klausimo išsprendimą iš esmės – atsakovo prašymo dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo netenkinimą (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

26Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

27Šiaulių apygardos teismo 2014 m. vasario 10 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „OKZ HOLDING Baltija“ prašymo dėl 120 000 Lt nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo netenkinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas IVP systems a.s. kreipėsi į teismą prašydamas taikyti... 4. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi tenkino ieškovo... 5. Atsakovas BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ pateikė teismui prašymą įpareigoti... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Šiaulių apygardos teismas 2014 m. vasario 10 d. nutartimi prašymą tenkino... 8. Teismas, įvertinęs byloje pateiktą 2013 m. kovo 1 d. nuomos sutartį Nr.... 9. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai... 10. Ieškovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2014... 11. Atsakovas atskiruoju skundu prašo pakeisti Šiaulių apygardos teismo 2014 m.... 12. Atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą atsakovas prašo atskirąjį... 13. Atsiliepimu į atskiruosius skundus trečiasis asmuo UAB „Rywal LT“ su... 14. Atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą ieškovas prašo atsakovo... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 16. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria iš dalies tenkintas... 17. Su skundžiama nutartimi nesutinka tiek ieškovas, tiek atsakovas. Ieškovas... 18. CPK 146 straipsnio 1 dalis numato, jog teismas, taikydamas laikinąsias... 19. Turi būti užtikrinamas atsakovo tikėtinų ir realiai prognozuotinų... 20. Proceso įstatyme, siekiant užtikrinti proceso šalių lygiateisiškumą, yra... 21. Nagrinėjamu atveju atsakovas prašė užtikrinti nuostolių dėl pritaikytų... 22. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas 2013 m. kovo 1 d. nuomos sutartimi Nr.... 23. Byloje sprendžiamas šalių ginčas dėl ieškovui nuosavybės teise... 24. 2014 m. kovo 18 d. sprendime teismas nurodė apie šios apeliacijos objektu... 25. Išdėstyti argumentai lemia skundžiamos nutarties panaikinimą ir klausimo... 26. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 27. Šiaulių apygardos teismo 2014 m. vasario 10 d. nutartį panaikinti ir...