Byla 2-1665/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danguolės Martinavičienės ir Alvydo Poškaus (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Lipnus“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 2 d. nutarties, kuria patvirtintas kreditoriaus akcinės bendrovės DNB bankas kreditorinis reikalavimas, uždarosios akcinės bendrovės „Lipnus“ restruktūrizavimo byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4UAB „Lipnus“ restruktūrizavimo byla iškelta Kauno apygardos teismo 2012 m. spalio 22 d. nutartimi. AB DNB bankas (toliau- Bankas) pateikė prašymą dėl 936 467,77 eurų (3 233 435, 92 Lt) kreditorinio reikalavimo patvirtinimo UAB „Lipnus“ restruktūrizavimo byloje, prašymas buvo grindžiamas 2008 m. gegužės 14 d. laidavimo sutarties, kuria UAB „Lipnus“ laidavo už kredito gavėjo UAB „Litas prie lito“ įsipareigojimus, pagrindu. Bylos nagrinėjimo metu Bankas pateikė patikslintą prašymą, kuriame nurodė, jog įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 4 d. sprendimu bankui yra priteista solidariai iš UAB „Lipnus“ ir G. P. 936 467,77 eurų suma, be to, šiuo sprendimu bankui yra priteista 18 172 Lt žyminio mokesčio suma, 1 573 litų suma turėtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir 6 procentų dydžio procesinės palūkanos, kurios sudaro 9544,27 eurų sumą. Todėl prašė patvirtinti 946 012, 04 eurų ir 19 745 Lt kreditorinį reikalavimą RUAB „Lipnus“ restruktūrizavimo byloje.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2014 m. liepos 2 d. nutartimi patvirtino Banko 946 012, 04 eurų ir 19 745 Lt kreditorinį reikalavimą RUAB „Lipnus“ restruktūrizavimo byloje. Nurodė, kad prašomas patvirtinti kreditorinis reikalavimas yra įrodytas ir pagrįstas 2008 m. gegužės 14 d. laidavimo sutarties pagrindu, kuria UAB „Lipnus“ laidavo už kredito gavėją UAB „Litas prie lito“ įsipareigojimus, taip pat įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 4 d. sprendimu. Pažymėjo, jog jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis, skolininkui laiku neįvykdžius pagrindinės prievolės, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai (CK 6.81 str. 1 d.). Tokiu atveju laiduotojas nedisponuoja teise reikalauti, kad kreditorius pirmiausia nukreiptų savo reikalavimo patenkinimą į pagrindinį skolininką turtą (CK 6.80 str. 2 d.), priešingai, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek pagrindinis skolininkas ir laiduotojas bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (CK 6.6 str. 4 d.). Nurodė, jog jeigu prievolė priverstinai vykdoma iš kelių solidariųjų bendraskolių (pagrindinio skolininko, kuris yra kredito gavėjas, ir laiduotojo), išieškojimo mastas gali ir turėtų būti kontroliuojamas vykdymo procese.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo argumentai

8Atsakovas RUAB „Lipnus“ (toliau - apeliantas) atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 2 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės - prašymą dėl kreditorinio reikalavimo atmesti. Nurodo šiuos argumentus:

91. Bankas turi pasirinkti vieną šalį, į kurią nukreips išieškojimo veiksmus. Bankas elgiasi nesąžiningai, nes šiuo metu išieškojimas vykdomas dvigubai iš UAB „Litas prie lito“ įkeistų akcijų antstolio užvestoje vykdomojoje byloje ir laiduotojo apelianto.

102. Bankui vykdant dvigubą išieškojimą iš pagrindinio skolininko ir apelianto bus pažeidžiamos restruktūrizuojamos įmonės kreditorių teisės ir pagrįsti interesai, o Bankui susidarys prielaidos nepagrįstai praturtėti restruktūrizuojamos įmonės sąskaita.

113. Teismas ignoravo ir nepasisakė apie apelianto pateiktus argumentus dėl Banko nesąžiningumo. Dėl to nebuvo atskleista bylos esmė, teismo pareiga yra motyvuoti priimamus sprendimus bei pasisakyti dėl abiejų šalių pateiktų argumentų, neišskiriant nė vieno kaip privilegijuoto.

12Atsiliepimu kreditorius AB DNB bankas prašė atskirąjį skundą atmesti, o Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 2 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos atsikirtimus:

131. Banko kreditorinis reikalavimas yra grindžiamas įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Dėl to jo pateikimas ir patvirtinimas skundžiama teismo nutartimi nelemia ir negali lemti jokio prieštaravimo restruktūrizavimo proceso tikslams ir restruktūrizuojamos įmonės bei jos kreditorių interesams.

142. Apeliantas ignoruoja tą aplinkybę, kad jis ir UAB „Litas prie lito“ yra solidarūs skolininkai, todėl Bankas gali reikalauti prievolės įvykdymo tiek iš skolininko UAB „Litas prie lito“, tiek iš apelianto. Apelianto nurodomas „dvigubas“ išieškojimas yra leidžiamas tiek įstatymo, tiek teismų praktikos.

153. Restruktūrizuojamos įmonės interesai nėra pažeidžiami, nes įvykužius prievolę laiduotojui pereina visos kreditoriaus teisės (CK 6.9 str. 1 d., 6.83 str. 1 d.). Tuo tarpu prievolę dengiant iš skolininko ir laiduotojo įkeisto turto, Bankas dvigubai nepraturtėtų, nes, padengus dalį skolos įkeistu turtu, sumažėja visų solidariųjų skolininkų, taigi, ir apelianto skola. Išieškojimo mastas yra kontroliuojamas vykdymo procese.

16Bankas pateikė prašymą dėl apeliacinio proceso nutraukimo, nes įsiteisėjo Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 30 d. nutartis, kuria nuspręsta UAB „Lipnus“ restruktūrizavimo bylą nutraukti.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

18CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

19Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

20Apeliacinis procesas nutrauktinas.

21Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria patvirtintas kreditoriaus AB DNB bankas kreditorinis reikalavimas RUAB „Lipnus“ restruktūrizavimo byloje, teisėtumo ir pagrįstumo.

22Kreditoriaus AB DNB bankas kreditorinis reikalavimas pirmosios instancijos teisme buvo grindžiamas 2008 m. gegužės 14 d. laidavimo sutartimi, kuria apeliantas laidavo už kredito gavėjo UAB „Litas prie lito“ įsipareigojimus, taip pat įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 4 d. sprendimu.

23Kreditorinio reikalavimo patvirtinimas restruktūrizavimo byloje ne tik suteikia teisę reikalauti iš restruktūrizuojamos įmonės įvykdyti prievoles ir įsipareigojimus, tačiau ir suteikia galimybę dalyvauti restruktūrizuojamos įmonės restruktūrizavimo procese (ĮRĮ 24 str.). Šiuo atveju iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-549-259/2014 UAB „Lipnus“ (t.y. apelianto) restruktūrizavimo byla nutraukta. Ši nutartis įsiteisėjo 2014 m. liepos 31 d. Lietuvos apeliaciniam teismui palikus Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 30 d. nutartį nepakeistą. Taigi, apelianto restruktūrizavimo byla yra baigta, todėl restruktūrizuojamos įmonės ginčai dėl kreditorinių reikalavimų (ne)patvirtinimo jau nutrauktoje restruktūrizavimo byloje nesukels jokių teisinių pasekmių nei apeliantui kaip restruktūrizuojamai įmonei, nei kreditoriams. Juolab, kad šiuo atveju kreditoriaus AB DNB bankas kreditorinis reikalavimas yra grindžiamas įsiteisėjusiu teismo sprendimu, todėl jo patvirtinimas/nepatvirtinimas labiau sietinas ne tiek su kreditoriaus reikalavimo teisės pripažinimu, kiek su šio kreditoriaus įtraukimu į apelianto restruktūrizavimo procesą.

24Atsižvelgiant į išdėstytą, teisėjų kolegija sprendžia, kad nebetenka teisinės prasmės Kauno apygardos teismo 2012 m. liepos 2 d. nutarties teisėtumo ir pagrįstumo nustatinėjimas apeliacine tvarka, nes šio klausimo išsprendimas restruktūrizuojamos įmonės kreditorių teisių ir pareigų aspektu procese nebesukels byloje dalyvaujantiems asmenims jokių teisinių pasekmių, dėl ko apeliacinis procesas nutrauktinas (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 5 d., 338 str.).

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 5 dalimi bei 338 straipsniu,

Nutarė

26Apeliacinį procesą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Lipnus“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 2 d. nutarties nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. UAB „Lipnus“ restruktūrizavimo byla iškelta Kauno apygardos teismo 2012... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2014 m. liepos 2 d. nutartimi patvirtino Banko 946 012,... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo argumentai... 8. Atsakovas RUAB „Lipnus“ (toliau - apeliantas) atskiruoju skundu prašo... 9. 1. Bankas turi pasirinkti vieną šalį, į kurią nukreips išieškojimo... 10. 2. Bankui vykdant dvigubą išieškojimą iš pagrindinio skolininko ir... 11. 3. Teismas ignoravo ir nepasisakė apie apelianto pateiktus argumentus dėl... 12. Atsiliepimu kreditorius AB DNB bankas prašė atskirąjį skundą atmesti, o... 13. 1. Banko kreditorinis reikalavimas yra grindžiamas įsiteisėjusiu teismo... 14. 2. Apeliantas ignoruoja tą aplinkybę, kad jis ir UAB „Litas prie lito“... 15. 3. Restruktūrizuojamos įmonės interesai nėra pažeidžiami, nes įvykužius... 16. Bankas pateikė prašymą dėl apeliacinio proceso nutraukimo, nes įsiteisėjo... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 18. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 19. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus... 20. Apeliacinis procesas nutrauktinas.... 21. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo... 22. Kreditoriaus AB DNB bankas kreditorinis reikalavimas pirmosios instancijos... 23. Kreditorinio reikalavimo patvirtinimas restruktūrizavimo byloje ne tik... 24. Atsižvelgiant į išdėstytą, teisėjų kolegija sprendžia, kad nebetenka... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 315 straipsnio 2... 26. Apeliacinį procesą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės...