Byla B2-549-259/2014

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Lipnus“ administratoriaus įgalioto asmens prašymą pratęsti restruktūrizuojamos akcinės bendrovės „Lipnus“ restruktūrizavimo plano pateikimo terminą,

Nustatė

2Kauno apygardos teismas 2012 m. spalio 22 d. nutartimi iškėlė uždarajai akcinei bendrovei „Lipnus“ restruktūrizavimo bylą ir nustatė administratoriui 6 (šešių) mėnesių nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos terminą parengti ir pateikti teismui UAB „Lipnus“ restruktūrizavimo planą bei kitus restruktūrizavimo bylai reikalingus dokumentus. Ši teismo nutartis įsiteisėjo 2012-11-30, todėl terminas pateikti planą bei kitus restruktūrizavimo bylai reikalingus dokumentus buvo iki 2013 05 30. Kauno apygardos teismas pagal restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Lipnus“ administratoriaus įgalioto asmens prašymą 2013-05-21 nutartimi pratęsė RUAB „Lipnus“ restruktūrizavimo plano pateikimo terminą iki 2013-07-22, taip pat pagal restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Lipnus“ administratoriaus įgalioto asmens prašymą Kauno apygardos teismas 2013-06-28 nutartimi šį terminą pratęsė iki 2013-09-01, pagal restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Lipnus“ administratoriaus įgalioto asmens prašymą Kauno apygardos teismas 2013-08-20 nutartimi šį terminą pratęsė iki 2013-12-31. Pagal restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Lipnus“ administratoriaus įgalioto asmens prašymą Kauno apygardos teismas 2013 12 30 nutartimi šį terminą pratęsė iki 2014-04-30.

3Kauno apygardos teisme 2014 04 23 yra gautas prašymas pratęsti terminą iki 2014 06 30 parengti ir pateikti teismui UAB „Lipnus“ restruktūrizavimo planą bei kitus restruktūrizavimo bylai reikalingus dokumentus (3 t. b.l. 168).

4Prašymas netenkintinas, uždarosios akcinės bendrovės „Lipnus“ restruktūrizavimo byla nutrauktina.

5Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 14 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad restruktūrizavimo plano projektas turi būti pateiktas tvirtinti teismui ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos. Teismas restruktūrizavimo administratoriaus arba įmonės valdymo organo prašymu turi teisę pratęsti šioje dalyje nustatytą terminą, bet ne ilgiau kaip vienam mėnesiui. Kauno apygardos teismas, atsižvelgdamas į pareiškėjo nurodomus prašymuose motyvus ir siekdamas padėti įgyvendinti bendrovei jos turimą teisę parengti restruktūrizavimo planą, ne kartą pratęsė terminą pateikti įmonės restruktūrizavimo planą (ĮRĮ 14 str. 5 d.), tačiau planas per pusantrų metų nebuvo parengtas ir pateiktas tiek restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiui paskirtam administratoriui, tiek teismui. Kauno apygardos teisme 2014 04 23 gautame prašyme pratęsti terminą iki 2014 06 30 parengti ir pateikti teismui UAB „Lipnus“ restruktūrizavimo planą bei kitus restruktūrizavimo bylai reikalingus dokumentus nėra nurodoma jokių svarbių aplinkybių ir argumentų, kurie leistų teismui daryti išvadą, kad toks terminas galėtų būti dėl objektyvių aplinkybių pratęstas, todėl prašymas dar kartą pratęsti terminą netenkintinas, be to terminą pratęsti daugiau nei vieną kartą draudžia įstatymas (LR ĮRĮ 14 str. 5 d.). Teismas, priimdamas sprendimą netenkinti prašymo dėl termino pratęsimo, pažymi, kad vadovaudamiesi proceso koncentracijos ir ekonomiškumo bei kooperacijos principais (CPK 7, 8 straipsniai), kurie aktualūs ir įmonių restruktūrizavimo bylose (CPK 1 straipsnio 1 dalis), proceso dalyviai privalo bendradarbiauti tarpusavyje ir su teismu, rūpintis proceso eiga ir greitu bylos išnagrinėjimu, tačiau atsakovas RAB „Lipnus“ ir teismo paskirtas bendrovės administratoriaus šios pareigos nevykdė. Pažymėtina, kad byloje apskritai nėra jokių duomenų apie plano rengimo eigą, todėl nėra galimybės įvertinti, ar plano rengimui skirtas laikas buvo efektyviai išnaudotas. Dėl to 2014 04 23 pateiktas prašymas pratęsti terminą iki 2014 06 30 parengti ir pateikti teismui UAB „Lipnus“ restruktūrizavimo planą bei kitus restruktūrizavimo bylai reikalingus dokumentus atmestinas (LR CPK 178 str., ĮRĮ 14 str. 5 d.).

6Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad jeigu nustatytais terminais restruktūrizavimo planas teismui nepateikiamas, restruktūrizavimo byla yra nutraukiama. Įvertinęs nurodytas šioje nutartyje nustatytas ir išvardintas aplinkybes, t.y., kad restruktūrizavimo planas teismui nustatytu terminiu nepateiktas, o prašymas jį dar kartą pratęsti atmestas, teismas sprendžia, kad yra pagrindas RAB „Lipnus“ restruktūrizavimo bylą nutraukti (ĮRĮ 28 str. 1 d. 1 p.).

7Išaiškintina, kad pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 28 straipsnio 2 dalies nuostatas, įsiteisėjus teismo nutarčiai nutraukti įmonės restruktūrizavimo bylą šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytu pagrindu ir jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais, Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 14 straipsnio 5 dalimi, 28 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

9restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Lipnus“ administratoriaus įgalioto asmens prašymą pratęsti terminą iki 2014 06 30 parengti ir pateikti teismui UAB „Lipnus“ restruktūrizavimo planą bei kitus restruktūrizavimo bylai reikalingus dokumentus atmesti.

10Nutraukti akcinės bendrovės „Lipnus“ (į.k. 134819954, buveinės adresas: Raudondavrio pl. 178B, Kaunas) restruktūrizavimo bylą.

11Išaiškinti, kad pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 28 str. 2 d., įsiteisėjus teismo nutarčiai nutraukti įmonės restruktūrizavimo bylą šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu ir jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka.

12Įpareigoti AB „Lipnus“ restruktūrizavimo administratorių apie teismo nutartį nutraukti įmonės restruktūrizavimo bylą per 5 darbo dienas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos pranešti Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 11 ir 12 dalyse nurodytiems asmenims.

13Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai