Byla B2-2589-657/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Vinčiūnai“ priėmimo klausimą

1Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė rašytinio proceso tvarka, spręsdama ieškovės UAB „Vilpra“ pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Vinčiūnai“ priėmimo klausimą,

Nustatė

2Ieškovė UAB „Vilpra“ teismui pateikė pareiškimą, kuriuo prašo UAB „Vinčiūnai“ iškelti bankroto bylą.

3Pareiškimą atsisakytina priimti.

4Kiekviena subjektinė teisė, taigi, ir teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos, asmeniui sukelia teigiamus teisinius padarinius tik tuomet, kai jis šia teise naudojasi tinkamai.

5Kauno apygardos teismo 2014-10-01 nutartimi ieškovė buvo įpareigota pašalinti pareiškimo trūkumus, tame tarpe – pateikti dokumentus, pagrindžiančius ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų įvykdymą (b.l. 9-10).

6Teismas nutartyje dėl pareiškimo trūkumų pašalinimo ieškovei buvo išaiškinęs, kad Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalis nustato, kad bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos Civilinio proceso kodekso nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus ĮBĮ numatytas išimtis (CPK 1 str. 1 d.). ĮBĮ yra nustatyta išankstinė neteisminė ginčo sprendimo tvarka, kurios kreditorius privalo laikytis, prieš paduodamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo. ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kreditorius (kreditoriai) apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu registruotu laišku arba per kurjerį ar antstolį. Tuo atveju, kai vienu iš nurodytų būdų pranešimo įteikti nepavyksta, kreditorius (kreditoriai) turi išsiųsti pranešimą įmonės buveinės adresu. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms nuo jo išsiuntimo. Pranešime nurodomi įmonės neįvykdyti įsipareigojimai ir įspėjama, kad jeigu jie nebus įvykdyti per šiame pranešime nurodytą laikotarpį, kreditorius (kreditoriai) kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įsipareigojimams įvykdyti kreditorius (kreditoriai) nustato ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį nuo pranešimo įteikimo dienos. Ši tvarka yra skirta tam, kad tarp šalių kilęs ginčas būtų išspręstas nesikreipiant į teismą ir nekeliant bankroto bylos, t. y. ji atitinka ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos sampratą. Kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atveju ĮBĮ 6 straipsnio 4 dalyje kreditoriui nustatyta pareiga pareiškimo teismui ir pateikiamų prie pareiškimo priedų nuorašus pateikti įmonei. Pateikiant teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, prie pareiškimo turi būti pridėti įrodymai, kad CPK nustatyta tvarka yra įvykdyti ĮBĮ 6 straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatyti reikalavimai, bei minėto pranešimo kopija (ĮBĮ 6 str. 1 d.).

7Klausimas dėl ĮBĮ 6 straipsnio reikalavimų įvykdymo tinkamumo turi būti sprendžiamas įvertinus šio reikalavimo tikslus. Pagal ĮBĮ 6 straipsnio antrąją dalį, kreditorius apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu, o pranešime nurodyti įmonės neįvykdytus įsipareigojimus bei įspėti, kad jei jie nebus įvykdyti per ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį, kreditorius kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Ši nuostata yra skirta skolininko, tai yra bendrovės, kuriai norima kelti bankroto bylą, interesų apsaugai, nes tokiu būdu bendrovei suteikiama galimybė atsiskaityti su kreditoriumi, ginčą išspręsti taikiai ir išvengti bankroto procedūros bei bankroto bylos iškėlimo pasekmių, arba kreiptis į teismą dėl kreditoriaus reikalavimo nuginčijimo ir pan. Šia norma siekiama, kad ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo nebūtų bendrovei netikėtas, nes bankroto bylos iškėlimas sustabdo normalią bendrovės veiklą, todėl norma turi būti aiškinama bei taikoma atsižvelgiant į tokią jos funkciją (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugpjūčio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1062/2009).

8Susipažinus su ieškovės pateiktais dokumentais, nustatyta, kad ieškovė teismui pateikė 2014-07-15 Pranešimą apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jei UAB „Vinčiūnai“ su ieškove neatsiskaitys. Kartu pateikta PVM sąskaita faktūra LPA0800131002673 ir 2014-07-16 pašto kvitas, patvirtinantys minėto pranešimo išsiuntimą UAB „Vinčiūnai“, tačiau duomenų, patvirtinančių šio pranešimo įteikimą UAB „Vinčiūnai“ ar pakartotinio pranešimo išsiuntimą įmonės buveinės adresu, jeigu pirminio pranešimo atsakovei įteikti nepavyko, kaip tokiu atveju numato ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalies normos, teismui nėra pateikta.

9Konstatuotina, kad byloje nėra jokių duomenų, iš kurių būtų galima spręsti, kad atsakovė apie jos atžvilgiu ketinamą inicijuoti bankroto procesą, jei neatsiskaitys su ieškove, buvo tinkamai informuota. Teismo nuomone nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą laikyti, kad neįvykdyti imperatyvūs įstatymo reikalavimai, nustatyti ĮBĮ 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Darytina išvada, kad ieškovė nesilaikė ĮBĮ 6 straipsnyje nustatytos privalomos išankstinės neteisminės ginčo sprendimo tvarkos.

10Atkreiptinas dėmesys, kad Įmonių bankroto įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad pareiškimai dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pateikiami vietovės, kurioje yra įmonės buveinė, apygardos teismui raštu Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

11Teismas nustatė, kad UAB „Vinčiūnai“, kuriai ieškovė prašo iškelti bankroto bylą, buveinės adresas yra Vilniaus g. 3C, Raseiniuose. Konstatuotina, kad pareiškimas pateiktas pažeidžiant Įmonių bankroto įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nustatytą teritorinio teismingumo taisyklę. Ieškovei išaiškintina, kad pareiškimas yra teismingas Šiaulių apygardos teismui (Tiesos g. 3, Šiauliai).

12Nustatęs aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad pareiškimas dėl bankroto bylos UAB „Vinčiūnai“ iškėlimo atsisakytinas priimti ir grąžintinas jį padavusiam asmeniui (CPK 137 str. 2 d. 2 p. ir 3 p.).

13Pažymėtina, kad atsisakymas priimti pareiškimą CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktų pagrindu neužkerta ieškovei kelio kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Vinčiūnai“, tinkamai pasinaudojus ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta išankstinio ginčo sprendimo ne teisme tvarka bei pateikiant pareiškimą teismui pagal įstatymo nustatytas teismingumo taisykles arba skolos priteisimo iš atsakovės klausimą spręsti, pasinaudojus CPK XXII–XXIII skyriuose nustatyta tvarka, ar ginčo teisena.

14Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi, 6 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktais, 137 straipsnio 5 dalimi, 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

15Atsisakyti priimti ieškovės UAB „Vilpra“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Vinčiūnai“ ir pareiškimą bei jo priedus grąžinti jį pateikusiam asmeniui.

16Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti ieškovei.

17Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai