Byla e2-3155-794/2019
Dėl skolos ir nuostolių priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vaclovas Paulikas,

2sekretoriaujant Agnei Bajarūnaitei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „JUMIGA“ atstovui advokatui Tomui Puzinui, nedalyvaujant atsakovei ir jos atstovui,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „JUMIGA“ ieškinį atsakovei UAB „Giralus“ dėl skolos ir nuostolių priteisimo.

4Teismas

Nustatė

51.

62019 m. balandžio 17 d. Vilniaus apygardos teisme priimtas ieškovės UAB „JUMIGA“ ieškinys, kuriuo prašoma priteisti iš atsakovės UAB „Giralus“ 46.049,58 EUR dydžio skolą, 3.603,22 EUR minimalių nuostolių, 6 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Ieškinyje ir dublike ieškovė nurodė, kad 2012 m. gruodžio 27 d. šalys sudarė beprocentinės paskolos sutartį, kuria ieškovė įsipareigojo suteikti atsakovei 160.000,00 Lt dydžio paskolą, o atsakovė įsipareigojo šią paskolą grąžinti iki 2017 m. gruodžio 26 d. Laikotarpiu nuo 2012 m. gruodžio 27 d. iki 2013 m. spalio 25 d. ieškovė keliais mokėjimo nurodymais, kurių visų paskirtyje nurodyta „paskola“ pervedė atsakovei 189.000,00 Lt sumą. Atsakovė yra grąžinusi ieškovei tiktai 30.000,00 Lt sumą, atitinkamą mokėjimą atlikusi 2013 m. balandžio 8 d., tačiau likusi suteikta paskolos suma, bendrai sudaranti 159.000,00 Lt (kas pagal oficialų litų keitimo į eurus santykį sudaro 46.049,58 EUR) iki šios dienos ieškovei nėra grąžinta, nors privalėjo būti grąžinta ne vėliau kaip 2017 m. gruodžio 26 d. Ieškovė daug kartų ragino atsakovę grąžinti suteiktą paskolų sumą, tačiau atsakovė nereagavo.

93.

10Atsakovė UAB „Giralus“ atsiliepimu į ieškinį ir tripliku prašė ieškinį atmesti visiškai.

114.

12Atsakovė nurodė, jog atsakovė UAB „Giralus“ buvo įsteigta 2011 m. lapkričio 4 d., nuo pat įmonės įsteigimo iki 2013 m. kovo 14 d. vieninteliu atsakovės akcininku buvo J. V., nuo 2013 m. kovo 14 d. 720 vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų atsakovės akcijų buvo perleistos vieninteliam ieškovės akcininkui A. A.. Ieškovė ir atsakovė dar iki paskolos sutarties pasirašymo buvo sutarę, kad ieškovė investuos pinigines lėšas į atsakovės įmonę bei, suėjus jų grąžinimo terminui, paskolintos lėšos bus kapitalizuotos. Tai, kad ieškovė sutiko investuoti į atsakovės įmonę bei ateityje tapti jos akcininke patirtina šios aplinkybės – paskolos sutartis buvo beprocentinė; paskolos sutarties 5 p, pagal kurį paskolos gavėjas įsipareigojo pirmumo eile gražinti paskolą paskolos davėjui, jeigu paskolos davėjas perleis savo turimas UAB „Giralus“ akcijas tretiesiems asmenims; ieškovė pareikalavo grąžinti paskolą tik praėjus vieneriems metams nuo jos grąžinimo termino pasibaigimo; nuo 2013 m. kovo 14 d. atsakovės akcininku tapo vienintelis ieškovės akcininkas A. A., t. y. ieškovė įgyvendino savo kaip atsakovės akcininko teises netiesiogiai; Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama kita civilinė byla Nr. e2-5364-723/2019 pagal analogišką nagrinėjamam A. A. ieškinį atsakovei dėl paklos priteisimo. Atsakovės teigimu, pagal paskolos sutartį gautos piniginės lėšos suėjus jų grąžinimo terminui buvo faktiškai kapitalizuotos, dėl to atsakovė neturi prievolės grąžinti ieškovei jos investuotų lėšų.

135.

14Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas palaikė procesiniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes, prašė ieškinį tenkinti visiškai. Atsakovė ir jos atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį pranešta tinkamai. 2019 m. rugsėjo 20 d. teisme gautas atsakovės atstovo prašymas bylą narinėti atsakovei nedalyvaujant. Dėl to byla išnagrinėta atsakovei ir jos atstovui nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.).

15Ieškinys tenkintinas visiškai.

166.

17Remiantis byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad 2012 m. gruodžio 27 d. šalys sudarė beprocentinės paskolos sutartį, pagal kurią ieškovė UAB „Jumiga“ įsipareigojo suteikti atsakovei UAB „Giralus“ 160.000,00 Lt dydžio paskolą, o atsakovė įsipareigojo šią paskolą grąžinti iki 2017 m. gruodžio 26 d. Laikotarpiu nuo 2012 m. gruodžio 27 d. iki 2013 m. spalio 25 d. ieškovė keliais mokėjimo nurodymais, kurių visų paskirtyje nurodyta „paskola“ pervedė atsakovei 189.000,00 Lt sumą. Atsakovė yra grąžinusi ieškovei tiktai 30.000,00 Lt sumą (2013 m. balandžio 8 d.), tačiau likusi suteikta paskolos suma, bendrai sudaranti 159.000,00 Lt (kas pagal oficialų litų keitimo į eurus santykį sudaro 46.049,58 EUR) iki šios dienos ieškovei nėra grąžinta, nors privalėjo būti grąžinta ne vėliau kaip 2017 m. gruodžio 26 d. (el. bylos I tomas b. l. 6-7). Atsakovė keletą kartų buvo raginama grąžinti suteiktą paskolos sumą, tačiau atsakovė į raginimus nereagavo (el. bylos I tomas b. l. 8-13).

18Dėl skolos priteisimo

197.

20Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad paskolos sutartys yra realinės, nes tam, kad atsirastų paskolos sutartiniai santykiai, yra būtina pinigus arba rūšies požymiais apibūdinamus suvartojamuosius daiktus perduoti paskolos gavėjui, todėl nors viena šalis išreiškia sutikimą kitai skolinti pinigus arba daiktą, o atitinkamai kita sutinka priimti pinigus arba daiktą ir įsipareigoja nustatyta tvarka ir terminu grąžinti pinigus ar daiktą, paskolos sutartis nebus pripažinta sudaryta, jeigu paskolos dalykas paskolos davėjo nebus perduotas ar paskolos gavėjo – priimtas. Kai paskolos gavėjas nevykdo sutartinės pareigos grąžinti paskolos dalyką, paskolos davėjas įgyja paskolos sutarties pagrindu reikalavimo teisę susigrąžinti paskolos dalyką, jo dalį ir atlygį už daikto skolinimą, jeigu toks buvo šalių sutartas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-430/2013).

218.

22Bylose dėl paskolos grąžinimo į įrodinėjimo dalyką visuomet įeina aplinkybės dėl paskolos sutarties sudarymo, t. y. esminių jos sąlygų egzistavimo – paskolos dalyko perdavimo paskolos gavėjo nuosavybėn ir paskolos gavėjo įsipareigojimo grąžinti pinigus arba rūšies požymiais apibūdinto suvartojamojo daikto (-ų) ekvivalentą. Šių aplinkybių įrodinėjimo našta tenka ieškovui (CPK Trečiųjų teismo sprendimas priimamas balsų dauguma. ..." \t "_blank" 12, 178 straipsniai).

239.

24Ginčo, kad atsakovė gavo reikalaujamą paskolos sumą nėra, t. y. ieškovė įrodė buvus sudarytai paskolos sutarčiai ir atsakovei gavus pinigus. Šias aplinkybes patvirtina byloje esantys sąskaitos išrašai.

2510.

26Nors atsakovė teigia, kad sutartis buvo sudaryta tikslu paskolą paversti akcijomis, atsakovė jokių tai patvirtinančių įrodymų nepateikė. Taip pat nėra duomenų, kad šalys atliko kokius nors veiksmus, ieškovės ir atsakovės ketinimas tai padaryti niekuo taip pat neįrodytas (CPK 178, 185 str.). Teismo vertinimu, nepaisant to, kad sutarties 5 punkte numatyta, kad paskolos gavėjas (atsakovas) įsipareigoja pirmumo eile grąžinti paskolą paskolos davėjui (ieškovui), jei paskolos davėjas (ieškovas) perleis savo turimas UAB „Giralus“ akcijas tretiesiems asmenims, nesant kitų duomenų taip pat nesudaro pagrindo išvadai, kad buvo sudaryta ne paskolos sutartis, o kitokio pobūdžio sutartis.

2711.

28Ištyrus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad tarp šalių susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1-6.4, 6.38, 6.154, 6.156, 6.305, 6.344 straipsniai). Sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Vienos šalies pareiga vykdyti sutartinę prievolę atitinka kitos šalies reikalavimo teisę, kuri yra ginama įstatymu, nes už sutartinių prievolių nevykdymą arba netinkamą vykdymą gali būti taikoma sutartinė atsakomybė (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Sutarties privalomumo ir vykdytinumo (pacta sunt servanda) principai, kuriais grindžiami sutartiniai santykiai, lemia, kad bet koks sutarties netinkamas vykdymas reiškia sutarties pažeidimą, už kurį atsakinga sutartinių įsipareigojimų nevykdanti sutarties šalis. Įvertinus esamas bylos aplinkybes, įrodymus byloje ir teisinį paskolos reglamentavimą dabartinėje teismų praktikoje, teismas konstatuoja, kad ieškovė įrodė savo reikalavimo teisę atgauti paskolintus pinigus (CK 6.873 str.), o atsakovė neįrodė teisės negražinti paskolą pagal sutartį (CPK 12, 178 str.). Todėl ieškinys tenkinamas ir ieškovei iš atsakovės priteisiama 46.049,58 EUR dydžio negrąžinta paskola.

29Dėl palūkanų priteisimo

3012.

31Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 3.603,22 EUR minimalių nuostolių. Ieškovės teigimu, paskola privalėjo būti grąžinta ne vėliau kaip iki 2017 m. gruodžio 26 d., todėl vėluojant grąžinti šią sumą 476 dienas, atsakovė privalo atlyginti minimalius nuostolius, remiantis CK 6.874 straipsnio 1 dalies nuostatomis.

3213.

33Viena vertus šalių sudaryta paskolos sutartis yra beprocentė, dėl ko pripažintina, kad tarp šalių susiklostė neatlygintiniai paskolos teisiniai santykiai. Kita vertus, būtina tinkamai atskirti mokėjimo (pelno) palūkanų nuo kompensuojamųjų.

3414.

35CK 6.872 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Pagal CK 6.874 straipsnio 1 dalį, jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui šio kodekso 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų šio kodekso 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita.

3615.

37Nors viena iš procesinių palūkanų paskirčių yra taip pat kompensuoti kreditoriaus nuostolius, (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-668-915/2015. „Teismų praktika“.2015, 44, p. 104-112), tačiau pažymėtina, kad tokių palūkanų paskirtis – skatinti operatyvų teismo procesą ir teismo sprendimo įvykdymą, t. y. kompensuoti kreditoriaus nuostolius, patiriamus nuo teisminio proceso pradžios iki teismo sprendimo įvykdymo dėl laiku neįvykdytos prievolės (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-222-611/2015, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-668-915/2015; Lietuvos Aukščiausiojo 2017 m. sausio 20 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-93-916/2017). Tas paaiškinama tuo, kad per bylinėjimosi laiką skolininkas naudojasi kreditoriaus lėšomis, gauna iš to naudos, taip pažeidžia kreditoriaus interesus ir privalo CK 6.37 straipsnio 2 dalies pagrindu mokėti įstatymo nustatytas palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo – tai minimalūs kreditoriaus nuostoliai.

3816.

39Lietuvos civilinėje teisėje palūkanos yra: pirma, mokestis už naudojimąsi pinigais (vadinamosios mokėjimo arba pelno palūkanos); antra, minimalių kreditoriaus nuostolių, kurių nereikia įrodyti, kompensacija už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą (kompensuojamosios palūkanos). Bendra pinigų suma, kurią privalo sumokėti skolininkas tais atvejais, kai piniginė prievolė neįvykdyta laiku, susideda iš šių sumų: 1) neįvykdytos piniginės prievolės suma; 2) palūkanų kaip atlyginimo už naudojimąsi pinigais (mokėjimo arba pelno palūkanų), kai jos nustatytos sutartyje, pavyzdžiui, paskolos sutartyje (CK 6.872 straipsnis), suma; 3) palūkanų, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius po prievolės įvykdymo termino praleidimo (kompensuojamosios palūkanos pagal CK 6.261 straipsnį), suma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-548-248/2016).

4017.

41Vadinasi, palūkanos – tai mokestis už pinigų skolinimą (mokėjimo, pelno palūkanos) arba minimalių kreditoriaus nuostolių kompensacija už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą (kompensuojamosios palūkanos).Pelno palūkanos iš esmės skiriasi nuo kompensuojamųjų palūkanų, mokamų už prievolės įvykdymo termino praleidimą. Kasacinio teismo praktikoje pelno palūkanos aiškinamos kaip atlyginimas, kurį skolininkas moka kreditoriui už naudojimąsi svetimais pinigais, nesvarbu, kokie to naudojimosi rezultatai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gegužės 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-272/2014).Taigi, kreditoriaus reikalavimas sumokėti palūkanas už pinigų skolinimą sutarties nustatytu terminu traktuotinas ne kaip reikalavimas atlyginti dėl kreditoriaus pinigų naudojimo patirtus nuostolius, bet kaip reikalavimas prievolę įvykdyti natūra, t. y. sumokėti įstatyme ar šalių sutartyje nustatytą mokestį už naudojimąsi paskolos suma – palūkanas (CK 6.213 straipsnio 1dalis, 6.872 straipsnis).Tokios palūkanos mokamos iki piniginių prievolių įvykdymo, jeigu šalys nėra susitarusios kitaip. Mokėjimo (pelno) palūkanos gali būti nustatytos tiek CK normose (pvz., CK 6.872, 6.896 ir kt.), tiek ir specialiuose įstatymuose (pvz., Vartojimo kredito įstatyme).

4218.

43Kompensuojamosios palūkanos neatlieka mokėjimo už naudojimąsi pinigais funkcijos – jomis tik kompensuojami dėl prievolės neįvykdymo patirti nuostoliai. Dėl skirtingos šių palūkanų paskirties kreditorius šių palūkanų gali reikalauti kartu, t. y. pelno ir kompensuojamosios palūkanos vienu metu gali būti skaičiuojamos sudarius bet kurį finansavimo sandorį. Tokiu atveju kreditorius įgyja teisę reikalauti kompensuojamųjų palūkanų už prievolės įvykdymo termino praleidimą, o mokėjimo palūkanų – už naudojimąsi paskolintais pinigais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-29-248/2016).

4419.

45Byloje nustatyta, kad paskolos sutartimi nurodytą sumą atsakovė privalėjo grąžinti iki 2017 m. gruodžio 26 d. (sutarties 2 p.) (CK 6.873 straipsnio 2 dalis). Taip pat nustatyta ir byloje nekilo ginčo dėl aplinkybių, jog ieškovei 2013 m. balandžio 8 d. iš viso buvo grąžinta tik 30.000,00 Lt suma. Tokiu būdu už laikotarpį nuo 2017 m. gruodžio 26 d. (sutartyje nurodyto termino) iki 2019 m. balandžio 9 d. (ieškinio surašymo), atsakovei naudojantis ieškovės suteikta 46.049,58 EUR dydžio paskola, mokėtinos palūkanos sudaro 3.603,22 EUR (46.049,58 x 476 d. x 6 proc./ 365 d.) sumą.

4620.

47Dėl nurodytų priežasčių teismas konstatuoja, kad yra pagrindas tenkinti šį ieškinio reikalavimą ir priteisti ieškovei iš atsakovės 3.603,22 EUR kompensuojamųjų palūkanų (CK 6.874 straipsnio 1 dalis).

4821.

49Kiti šalių argumentai, atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes, nurodytus sprendimo motyvus ir padarytas išvadas, vertintini kaip teisiškai nereikšmingi, todėl teismas dėl jų plačiau nepasisako.

50Dėl procesinių palūkanų

5122.

52CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Skolininko prievolė mokėti palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo momento iki teismo sprendimo įvykdymo atsiranda iš įstatymo. Šios procesinės palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti skaičiuojamos visais atvejais, kai pareikštas reikalavimas jas priteisti (Lietuvos aukščiausiojo teismo 2007 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-342/2007). Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 str. 1 d.). Kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos 6 (šešių) procentų dydžio metinės palūkanos (CK 6.210 str. 2 d.). Kadangi atsakovė laiku neįvykdė prievolės, todėl iš atsakovės priteistinos 6 (šešių) procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2019 m. balandžio 17 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str.).

53Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

5423.

55Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

5624.

57Ieškovė pateikdama ieškinį teisme sumokėjo 1.008,00 EUR žyminį mokestį, taip pat patyrė 1.452,00 EUR bylinėjimosi išlaidas, susijusias su advokato pagalba. Atsakovė duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas teismui nepateikė. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės ieškinys yra patenkintas visiškai, ieškovei iš atsakovės priteisiama 2.460,00 EUR bylinėjimosi išlaidų. Teismas pažymi, jog visos nurodytos išlaidos advokato pagalbai apmokėti neviršija Lietuvos advokatų tarybos pirmininko patvirtintose rekomendacijų 8.2, 8.3, 8.19, 9 punktuose nustatytų maksimalių dydžių už procesinių dokumentų paruošimą ir dalyvavimą teismo posėdžiuose dydžių, todėl atsižvelgiant ir į bylos apimtį bei sudėtingumą, šių išlaidų mažinti pagrindo nėra (CPK 98 str., 2004 m. balandžio 2 d. teisingumo ministro įsakymas Nr. 1R-85 kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintos rekomendacijos (redakcija galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.) dėl užmokesčio dydžio).

5825.

59Vilniaus apygardos teisme patirta 2,46 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Vilniaus apygardos teismo raštinės pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu). Ieškinį patenkinus, šios bylinėjimosi išlaidos į valstybės biudžetą iš atsakovės nepriteistinos, nes neviršija 3,00 EUR (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo“).

60Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

6126.

622019 m. balandžio 17 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemones - areštuotas atsakovei UAB „Giralus“ nuosavybes teise priklausantis nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, o jo nesant ar esant nepakankamai – vertybiniai popieriai ir/ar piniginės lėšos bei turtinės teisės, priklausančios atsakovei ir esančios pas atsakovę ar trečiuosius asmenis, neperžengiant pareikšto reikalavimo ribų, t. y. 49.652,80 EUR, uždraudžiant šį turtą perleisti, įkeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmės sumažinti jo vertę, tačiau iš areštuotų lėšų, priklausančių atsakovei ir esančių kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigų sąskaitose, leidžiama vykdyti įsipareigojimus valstybei ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, mokėti darbo užmokestį darbuotojams, kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, atsiskaityti su ieškove (2019 m. balandžio 17 d. turto arešto aktas Nr.TA2-19-050739).

6327.

64Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys tenkinamas visiškai, Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 17 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės paliekamos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 straipsnio 3 dalis).

65Dėl taikos sutarties sudarymo galimybės

6628.

67Teismas išaiškina, kad pagal CPK 87 str. 2 d, 140 str. 4 d. per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia, grąžinant 75 % sumokėto žyminio mokesčio. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma. Įsiteisėjusius teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese (CK 1.5 str., 1.137 str., 6.145 str. - 6.153 str., CPK 7 str., 8 str., 79 str., 80 str., 88 str., 92 str., 93 str., 96 str., 150 str. 2 d., 177 str. - 179 str., 182 str. 1 p., 185 str.).

68Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150, 259, 260, 263-268, 270 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.2, 1.5 straipsniais, teismas

Nutarė

69ieškinį tenkinti visiškai.

70Priteisti ieškovei UAB „JUMIGA“ iš atsakovės UAB „Giralus“ 46.049,58 EUR (keturiasdešimt šeši tūkstančiai keturiasdešimt devyni eurai 58 ct) negrąžintos paskolos, 3.603,22 EUR (trys tūkstančiai šeši šimtai trys eurai 22 ct) nuostolių, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą (49.652,80 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. balandžio 17 d.) iki galutinio teismo sprendimo visiško įvykdymo.

71Priteisti ieškovei UAB „JUMIGA“ iš atsakovės UAB „Giralus“ 2.460,00 EUR (du tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

72Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 17 d. nutartimi (2019 m. balandžio 17 d. turto arešto aktas Nr.TA2-19-050739) pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones atsakovei UAB „Giralus“ palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

73Teismas išaiškina, kad pagal CPK 87 str. 2 d, 140 str. 4 d. per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia, grąžinant 75 % žyminio mokesčio. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma. Įsiteisėjusius teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese (CK 1.5 str., 1.137 str., 6.145 str. - 6.153 str., CPK 7 str., 8 str., 79 str., 80 str., 88 str., 92 str., 93 str., 96 str., 150 str. 2 d., 177 str. - 179 str., 182 str. 1 p., 185 str.).

74Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vaclovas... 2. sekretoriaujant Agnei Bajarūnaitei, dalyvaujant ieškovės uždarosios... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB... 4. Teismas... 5. 1.... 6. 2019 m. balandžio 17 d. Vilniaus apygardos teisme priimtas ieškovės UAB... 7. 2.... 8. Ieškinyje ir dublike ieškovė nurodė, kad 2012 m. gruodžio 27 d. šalys... 9. 3.... 10. Atsakovė UAB „Giralus“ atsiliepimu į ieškinį ir tripliku prašė... 11. 4.... 12. Atsakovė nurodė, jog atsakovė UAB „Giralus“ buvo įsteigta 2011 m.... 13. 5.... 14. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas palaikė procesiniuose dokumentuose... 15. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 16. 6.... 17. Remiantis byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad 2012 m. gruodžio 27 d.... 18. Dėl skolos priteisimo... 19. 7.... 20. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad paskolos sutartys yra realinės, nes... 21. 8.... 22. Bylose dėl paskolos grąžinimo į įrodinėjimo dalyką visuomet įeina... 23. 9.... 24. Ginčo, kad atsakovė gavo reikalaujamą paskolos sumą nėra, t. y. ieškovė... 25. 10.... 26. Nors atsakovė teigia, kad sutartis buvo sudaryta tikslu paskolą paversti... 27. 11.... 28. Ištyrus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad tarp... 29. Dėl palūkanų priteisimo... 30. 12.... 31. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 3.603,22 EUR minimalių nuostolių.... 32. 13.... 33. Viena vertus šalių sudaryta paskolos sutartis yra beprocentė, dėl ko... 34. 14.... 35. CK 6.872 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palūkanų už naudojimąsi... 36. 15.... 37. Nors viena iš procesinių palūkanų paskirčių yra taip pat kompensuoti... 38. 16.... 39. Lietuvos civilinėje teisėje palūkanos yra: pirma, mokestis už naudojimąsi... 40. 17.... 41. Vadinasi, palūkanos – tai mokestis už pinigų skolinimą (mokėjimo, pelno... 42. 18.... 43. Kompensuojamosios palūkanos neatlieka mokėjimo už naudojimąsi pinigais... 44. 19.... 45. Byloje nustatyta, kad paskolos sutartimi nurodytą sumą atsakovė privalėjo... 46. 20.... 47. Dėl nurodytų priežasčių teismas konstatuoja, kad yra pagrindas tenkinti... 48. 21.... 49. Kiti šalių argumentai, atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes,... 50. Dėl procesinių palūkanų... 51. 22.... 52. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti... 53. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 54. 23.... 55. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas... 56. 24.... 57. Ieškovė pateikdama ieškinį teisme sumokėjo 1.008,00 EUR žyminį mokestį,... 58. 25.... 59. Vilniaus apygardos teisme patirta 2,46 EUR išlaidų, susijusių su procesinių... 60. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 61. 26.... 62. 2019 m. balandžio 17 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi taikytos... 63. 27.... 64. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys tenkinamas visiškai, Vilniaus apygardos... 65. Dėl taikos sutarties sudarymo galimybės... 66. 28.... 67. Teismas išaiškina, kad pagal CPK 87 str. 2 d, 140 str. 4 d. per 30 dienų nuo... 68. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150, 259, 260,... 69. ieškinį tenkinti visiškai.... 70. Priteisti ieškovei UAB „JUMIGA“ iš atsakovės UAB „Giralus“ 46.049,58... 71. Priteisti ieškovei UAB „JUMIGA“ iš atsakovės UAB „Giralus“ 2.460,00... 72. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 17 d. nutartimi (2019 m.... 73. Teismas išaiškina, kad pagal CPK 87 str. 2 d, 140 str. 4 d. per 30 dienų nuo... 74. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...