Byla e2-685-330/2018
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kauno marių žuvys“ kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „ARIONEX LT“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. sausio 31 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-1214-230/2018 pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „ARIONEX LT“ skundą dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kauno marių žuvys“ kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Pareiškėja UAB „ARIONEX LT“ teismui pateiktame skunde prašė atnaujinti terminą skundui dėl UAB „Kauno marių žuvys“ 2017 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimo pateikti, UAB „Kauno marių žuvys“ 2017 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimą panaikinti.
 2. Pareiškėja nurodė, kad 2017 m. rugpjūčio 14 d. UAB „Kauno marių žuvys“ kreditorių susirinkimas priėmė nutarimą dėl UAB „Kauno marių žuvys“ bankroto bylos iškėlimo ne teismo tvarka. Pareiškėjos nuomone, šios įmonės bankroto procesas negali vykti ne teismo tvarka, kadangi Kauno apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla e2-24784-584/2017, kurioje UAB „ARIONEX LT“ yra pareiškusi ieškinį, prašydama iš atsakovės UAB „Kauno marių žuvys“ priteisti 34 258,38 Eur skolą, 5 027,61 Eur palūkanas, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.
 3. Pareiškėja nurodė esanti potenciali UAB „Kauno marių žuvys“ kreditorė, turinti teisę reikalauti prievolių vykdymo, todėl neteisminio bankroto vykdymas prieštarauja šiai kreditorės teisei bei imperatyvioms Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nuostatoms. Dėl neteisminės bankroto procedūros vykdymo kiti įmonės kreditoriai galėtų likviduoti įmonę, išvengiant atsiskaitymo su pareiškėja. Pareiškėja, pateikdama Kauno apylinkės teismui ieškinį, nežinojo, kad atsakovė UAB „Kauno marių žuvys“ turi finansinių sunkumų. Pareiškėja su ginčijamu kreditorių nutarimu susipažino tik 2017 m. spalio 25 d.
 4. Atsakovė BUAB „Kauno marių žuvys“ su skundu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad pareiškėja apie ginčijamą kreditorių susirinkimo nutarimą sužinojo 2017 m. rugsėjo 20 d., kuomet atsakovės bankroto administratorė pateikė prašymą dėl prieigos prie elektroninės bylos suteikimo ir termino atsiliepimui į pareiškėjos ieškinį pratęsimo. Pareiškėjos skundas teismui pateiktas praleidus kreditorių nutarimo apskundimo terminą, kuris neturėtų būti atnaujintas.
 5. Atsakovės nuomone, pareiškėjos skundas nepagrįstas, nes skundžiamo kreditorių nutarimo priėmimo metu atsakovės atžvilgiu nebuvo iškelta bylų, kuriose būtų pareikšti turtiniai reikalavimai. Atsakovės neteisminė bankroto procedūra 2017 m. rugpjūčio 14 d. buvo pradėta nesant įstatyme numatytų kliūčių. Ta aplinkybė, kad, įsiteisėjus 2017 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių nutarimui (2017 m. rugsėjo 4 d.), pareiškėja kreipėsi į Kauno apylinkės teismą, prašydama iš atsakovės priteisti skolą, nesudaro pagrindo išvadai, kad 2017 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimas dėl neteisminės bankroto procedūros buvo priimtas neteisėtai. Be to, pareiškėja neturi teisės skųsti ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo, kadangi ji nėra atsakovės kreditorė, neturi jokių sutartinių santykių su atsakove, taip pat neturi teismo sprendimu patvirtintos reikalavimo teisės.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Kauno apygardos teismas 2018 m. sausio 31 d. nutartimi pareiškėjos skundą atmetė.
 2. Teismas konstatavo, kad pareiškėjos byla dėl turtinių reikalavimų atsakovei UAB „Kauno marių žuvys“ iškelta po to, kai buvo priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas dėl įmonės bankroto ne teismo tvarka vykdymo, jos iškėlimo faktas nedaro negalimu bankroto proceso ne teismo tvarka.
 3. Teismo vertinimu, aiškinant priešingai, t. y. jog pradėjus bankroto procesą ne teismo tvarka ir vėliau iškėlus teisme bylą dėl turtinių reikalavimų, tokia bankroto procedūra būtų negalima, reikštų nepagrįstą kreditorių teisės vykdyti neteisminę bankroto procedūrą apsunkinimą, ypač tuomet, kai įmonėje nebuvo jokių duomenų apie galimo kreditoriaus pretenzijas. Teismas atkreipė dėmesį į tai, jog UAB „Kauno marių žuvys“ duomenų ir buhalterinių dokumentų apie pareiškėjos galimą turtinį reikalavimą neturėjo ir šiuo metu neturi, kadangi tarp šių šalių nėra sudaryta sutarčių ar pateikta PVM sąskaitų faktūrų. Pareiškėja ieškinyje reiškia reikalavimą dėl PVM sąskaitų faktūrų, kurios išrašytos kitų asmenų, pripažinimo apsimestiniais sandoriais, ir tik šiuos sandorius pripažinus apsimestiniais, pareiškėja įgytų reikalavimo teises į UAB „Kauno marių žuvys“. Be to, kitoje byloje ginčijamos sąskaitos išrašytos 2015 m. birželio-rugsėjo mėnesiais, o ieškinys pateiktas tik 2017 m. rugsėjo 4 d., kai ginčijamas kreditorių nutarimas jau buvo priimtas.
 4. Teismas nesutiko su pareiškėjos argumentais, kad jos teisės negalėtų būti apgintos kitais būdais, nes vykdant bankroto procesą ne teismo tvarka gali būti parduotas įmonės turtas, o pareiškėjos reikalavimas liktų nepatenkintas. Teismas pažymėjo, kad pareiškėja gali užsitikrinti savo teisių gynimą, pvz. prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tam nėra būtina riboti kreditorių teisę bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka.
 5. Teismas, įvertinęs aplinkybę, jog pareiškėja jau yra pareiškusi reikalavimus atsakovei, kas leidžia ją laikyti galima potencialia kreditore, turinčia teisę ginti savo teises visomis įmanomomis teisinėmis priemonėmis, sprendė, kad ji turi materialinį suinteresuotumą bankroto proceso ne teismo tvarka baigtimi, todėl turėjo teisę byloje pateikti skundą, tačiau jos skundas atmestinas, nes ji neįrodė skunde nurodytų šio kreditorių nutarimo panaikinimo sąlygų.
 6. Spręsdamas dėl ieškinio senaties taikymo, teismas, įvertinęs šiam klausimui reikšmingas faktines bylos aplinkybes, sprendė, kad terminas kreditorių nutarimui apskųsti skaičiuotinas nuo 2017 m. rugsėjo 20 d., todėl atitinkamai baigėsi 2017 m. spalio 4 d., tačiau skundas byloje paduotas 2017 m. spalio 6 d., t. y. praleidus 2 dienas. Teismas sutiko, kad termino praleidimas nežymus, tačiau įvertinęs tai, kad pareiškėja buvo atstovaujama tų pačių profesionalių teisininkų tiek pareiškiant ieškinį kitoje byloje, kurioje pareiškėja sužinojo apie skundžiamą kreditorių susirinkimo nutarimą, tiek paduodant skundą šioje byloje, sprendė, kad net ir nežymus termino praleidimas negali būti pripažįstamas pateisinamu ir pagrįstu svarbiomis priežastimis, o pareiškėjos procesinis elgesys nepripažintinas sąžiningu ir tinkamu. Todėl teismas konstatavo, kad pareiškėja praleido ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatytą terminą apskųsti kreditorių susirinkimo nutarimą, o svarbių termino praleidimo priežasčių neįrodė (CPK 178 straipsnis), todėl skundą atmetė ir dėl senaties termino praleidimo.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Pareiškėja UAB „ARIONEX LT“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. sausio 31 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas netinkamai aiškino ĮBĮ 12 straipsnio nuostatas ir sprendė, jog ginčijamas kreditorių nutarimas yra teisėtas vien dėl tos priežasties, jog to nutarimo priėmimo metu nebuvo teismuose iškelta bylų atsakovei. Teismas privalėjo ĮBĮ 12 straipsnio sąlygą aiškinti plačiau – jog kliūtį neteisminio bankroto procesui sudaro bylų iškėlimas apskritai. Tokį aiškinimą suponuoja neteisminio bankroto esmė – ginčo tarp kreditorių ir įmonės skolininkės nebuvimas.
  2. Teismas, priimdamas apskųstąją nutartį, nepagrįstai rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 5 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-302-313/2017. Nurodytoje kasacinio teismo byloje buvo analizuojama visai kitokia faktinė ir teisinė situacija.
  3. Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – draudimo bankroto administratorei paskirstyti UAB „Kauno marių žuvys“ kreditoriams iš turto pardavimo gautas lėšas, konstatavo, kad apeliacinės instancijos teismui nekyla abejonių, jog skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimo prima facie yra pagrįstas.
  4. Teismas nepagrįstai sprendė, kad pareiškėjos nurodytos termino skundui paduoti praleidimo aplinkybės nepripažintinos svarbiomis. Teismas turėjo atsižvelgti į tai, kad terminas praleistas labai nežymiai. Neturėdama ginčijamo kreditorių nutarimo, pareiškėja neturėjo objektyvios galimybės jį apskųsti.
 2. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė BUAB „Kauno marių žuvys“ prašo Kauno apygardos teismo 2018 m. sausio 31 d. nutartį palikti nepakeistą, o pareiškėjos UAB „ARIONEX LT“ atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė, kad ginčijamo nutarimo priėmimo metu sąlygos, panaikinančios neteisminio bankroto proceso galimybę neegzistavo. Pritarimas pareiškėjos pozicijai reikštų, kad, iškėlus skolininkei bylą teisme, jos atžvilgiu vykdytas bankroto procesas ne teismo tvarka turėtų būti nutrauktas. Atsakovė pritaria teismo išvadai, jog nagrinėjamu atveju nėra pagrindo atnaujinti net ir nežymiai praleistą terminą skundui paduoti.

4Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nustatytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinis teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių apskųstosios nutarties negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalautų viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).
 2. Neteisminių bankroto procedūrų pagrindinius ypatumus reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 13 straipsnis, pagal kurį svarbiausias bankroto procedūrų, vykdomų ne teismo tvarka, bruožas yra tas, kad visus teismo kompetencijai skirtus klausimus sprendžia ne teismas, o kreditorių susirinkimas. Bankroto procedūros, vykdomos ne teismo tvarka, tikslas – užbaigti įmonės veiklą ir patenkinti kreditorių reikalavimus bendru visų suinteresuotų asmenų sutarimu dėl nemokios įmonės finansinių problemų sprendimo būdų ir terminų, neinicijuojant įmonės ir jos kreditorių ginčo ir neįtraukiant į šią procedūrą teismo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1707/2012).
 3. Pagrindinis kriterijus, atskiriantis teisminę bankroto procedūrą nuo neteisminės, yra ginčo tarp įmonės skolininkės ir jos kreditorių buvimo ar nebuvimo faktas. Apie bankroto procedūrų vykdymą ne teismo tvarka tikslinga kalbėti tada, kai bent bankroto bylos iškėlimo stadijoje nekyla teisinių ginčų, t. y. kai kreditoriai ir įmonės savininkai sutaria dėl galimybės bankroto procedūras atlikti patiems. Kita būtina sąlyga – kreditorių ir įmonės savininkų tarpusavio pasitikėjimas ir tikėjimas, kad jiems nereikalinga teismo pagalba ir įsikišimas vykdant bankroto procedūras. Tokio pobūdžio teisinių konfliktų egzistavimas, nepriklausomai nuo jų baigties, iš esmės nesuderinamas su bankroto procedūrų, vykdomų ne teismo tvarka, pobūdžiu ir tikslais, kadangi tarp įmonės savininkų ir kreditorių nėra reikiamo sutarimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-866-823/2016).
 4. Įstatymas galimybę vykdyti bankroto procedūras ne teismo tvarka sieja su gana griežtų šių procedūrų taikymo sąlygų įvykdymu. Tam, kad būtų galima vykdyti bankroto procedūrą ne teismo tvarka, turi būti konstatuotas įmonės negalėjimas atsiskaityti su kreditoriais, kreditoriai turi išreikšti sutikimą bankroto procedūros ne teismo tvarka vykdymui, teismuose neturi būti iškelta bylų, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, taip pat iš įmonės neturi būti išieškoma pagal teismo ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus (ĮBĮ 12 straipsnis).
 5. Iš bylos duomenų nustatyta, kad UAB „Kauno marių žuvys“ kreditorių susirinkimas 2017 m. rugpjūčio 14 d. priėmė nutarimą dėl UAB „Kauno marių žuvys“ bankroto proceso ne teismo tvarka ir su tuo susijusių klausimų, t. y. administratoriaus paskyrimo, termino kreditoriams pareikšti reikalavimus nustatymo ir termino įmonės valdymo organams perduoti administratoriui įmonės turtą ir dokumentus nustatymo. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta ir šalių neginčijama, kad pareiškėja UAB „ARIONEX LT“ 2017 m. rugsėjo 4 d. Kauno apylinkės teisme pareiškė ieškinį atsakovėms UAB „Merdista“ ir UAB „Kauno marių žuvys“ dėl pirkimo - pardavimo, įforminto PVM sąskaitomis faktūromis, pripažinimo apsimestiniu sandoriu, pripažįstant, kad faktinis pirkėjas pagal šį sandorį yra UAB „Kauno marių žuvys“, ir skolos bei palūkanų iš jos priteisimo (civilinė byla Nr. e2-1794-584/2018).
 6. Pareiškėja Kauno apylinkės teisme pareikšto turtinio reikalavimo pagrindu save laikanti atsakovės BUAB „Kauno marių žuvys“ kreditore, tiek pirmosios instancijos teismui pateiktame skunde, tiek atskirajame skunde laikėsi pozicijos, jog Kauno apylinkės teisme nagrinėjama byla sudaro įstatyme įtvirtintą pagrindą (ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalis) panaikinti ginčijamą kreditorių susirinkimo nutarimą, kurio pagrindu buvo pradėtas UAB „Kauno marių žuvys“ bankroto procesas ne teismo tvarka. Pirmosios instancijos teismas procesinį sprendimą atmesti skundą iš esmės motyvavo tuo, jog pareiškėjos ieškinys atsakovei (paduotas Kauno apylinkės teisme) buvo pareikštas po kreditorių susirinkimo nutarimo, kurį nagrinėjamu atveju ginčija pareiškėja, priėmimo. Tuo pagrindu atmetus skundą, pareiškėja atskirajame skunde teigia, jog teismas ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąlygą, jog siekiant neteisminio bankroto proceso inicijavimo, įmonės skolininkės atžvilgiu neturi būti iškelta bylų, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, turėjo aiškinti plačiau, t. y. neužteko apsiriboti tuo faktu, jog ginčijamo nutarimo priėmimo metu bylų su turtiniais reikalavimais atsakovės atžvilgiu nebuvo iškelta. Apeliacinis teismas neturi pagrindo sutikti su tokia pareiškėjos pozicija.
 7. Apeliacinis teismas pritaria pirmosios instancijos teismo pateiktam imperatyvaus turinio ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies normos aiškinimui. ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos normos dispozicija, apibrėžti neteisminio bankroto tikslai, sisteminė įmonių bankrotą reguliuojančių normų analizė nesudaro pagrindo šios aiškiai išreikštos imperatyvios teisės normos aiškinti plečiamai, kaip to pageidauja apeliantė. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai akcentavo aplinkybę, jog turtinio pobūdžio bylų nagrinėjimas (bylų iškėlimas) analizuojamos ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies normos prasme sudaro kliūtis neteisiniam bankroto procesui pradėti tik tuo atveju, kai tokia aplinkybė (bylų nagrinėjimo faktas) egzistuoja kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo metu. Aptariamu atveju šalys neginčija aplinkybės, jog teisminis procesas pareiškiant turtinio pobūdžio reikalavimus atsakovės atžvilgiu buvo pareiškėjos inicijuotas jau vykstant įmonės bankroto procesui ne teismo tvarka. Kitoks analizuojamos ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies aiškinimas (dėl neteisminio bankroto proceso sąlygos egzistavimo laike) iš esmės apribotų arba net paneigtų šios rūšies bankroto proceso galimybę, kadangi iš esmės teisėtai pradėtas procesas dėl vėliau kilusio teisminio ginčo su kreditoriumi neturėtų perspektyvumo.
 8. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies prasme turtinių reikalavimų ar išieškojimų ne ginčo tvarka nebuvimas svarbus ne pranešimų kreditoriams išsiuntimo metu, bet kreditorių susirinkime priimant nutarimą dėl įmonės bankroto ne teismo tvarka vykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-302-313/2017). Apeliacinis teismas iš esmės sutinka su apeliantės pastaba, jog nurodytas kasacinio teismo išaiškinimas buvo suformuotas byloje, kurios ratio decidendi nėra tapati nagrinėjamai bylai. Tačiau nagrinėjamoje byloje ir cituotoje kasacinio teismo byloje pateiktos teisinės situacijos nėra tiek skirtingos, jog būtų paneigta kasacinio teismo suformuluoto precedento reikšmė nagrinėjamoje byloje sprendžiamam teisiniam klausimui. Kasacinio teismo išaiškinta dėl bankroto proceso ne teismo tvarka inicijavimo būtinųjų sąlygų vertinimo laiko aspektu. Ši aplinkybė ir nagrinėjamu atveju yra esminė.
 9. Kita vertus, apeliacinis teismas turi pagrindą akcentuoti nagrinėjamos teisinės situacijos išskirtinumą. Kauno apylinkės teisme pareikštu ieškiniu pareiškėja prašo ginčijamus pirkimo - pardavimo sandorius pripažinti apsimestiniais ir tik pirkėjos pareigas perkėlus atsakovei UAB „Kauno marių žuvys“ priteisti iš jos įsiskolinimą. Vadinasi, pagal šiuo metu egzistuojančius apskaitos dokumentus atsakovė nėra pareiškėjos skolininkė. Byloje nėra pateikta duomenų, kad iki ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo pareiškėja būtų bet kuria forma reiškusi atsakovei turtinius reikalavimus. Todėl nėra pagrindo prielaidai, jog kreditorių daugumos valia pradėto bankroto proceso ne teismo tvarka teisėtumą, galėtų (retrospektyviai) paneigti aplinkybės arba faktai dėl skolininkės ginčo su kreditore, kurie ginčijamo nutarimo priėmimo metu objektyviai neegzistavo. Konstatuotina, jog pareiškėjos nurodytas ir tik jai palankus plečiamasis ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies sąlygos aiškinimas būtų teisiškai nepagrįstas.
 10. Kiti apeliantės atskirajame skunde pateikti argumentai taip pat nesudaro pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį. Teismas pažymi, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo (nutarties) motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010, ir kt.).
 11. Nurodytos faktinės aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad UAB „Kauno marių žuvys“ kreditorių 2017 m. rugpjūčio 14 d. susirinkime priimant nutarimą, kurio pagrindu pradėtas įmonės neteisminis bankroto procesas, nebuvo iškelta bylų, kuriose tai įmonei būtų pareikšti turtiniai reikalavimai. Vadinasi, tuo momentu neegzistavo ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje apibrėžtos sąlygos, imperatyviai draudžiančios pradėti bankroto procedūras ne teismo tvarka. Įvertinęs tai, kas nurodyta, apeliacinis teismas konstatuoja, kad UAB „Kauno marių žuvys“ bankroto procesas ne teismo tvarka pradėtas teisėtai, nepažeidžiant imperatyvaus ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto teisinio reguliavimo, todėl pareiškėjos ginčijamas kreditorių nutarimas yra teisėtas.
 12. Nustačius, kad pirmosios instancijos teismo išvados dėl ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo sąlygų ir turinio yra pagrįstos, pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo neatnaujinti termino skundui paduoti teisėtumo vertinimas nelemia bylos procesinės baigties, todėl apeliacinės kontrolės tikslu neatliekamas. Juolab, kad fakultatyvaus pagrindo dėl ieškinio senaties termino praleidimo atmesti skundą konstatavimas nesudarė teismui kliūčių pareiškėjos skunde nurodytų argumentų pagrindu iš esmės įvertinti ginčijamo nutarimo teisėtumą.
 13. Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, apeliacinis teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro įstatyme nustatytų pagrindų naikinti apskųstą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl atskirasis skundas atmetamas, o nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).
 14. Apeliacinis teismas nesprendžia atsakovės BUAB „Kauno marių žuvys“ prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, kadangi teismui nebuvo pateikti šios rūšies išlaidas pagrindžiantys įrodymai (CPK 98 straipsnis).

5Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

6Kauno apygardos teismo 2018 m. sausio 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai