Byla 2S-1241-460/2016
Dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo N. P. (apeliantas) atskirąjį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2016 m. birželio 6 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo N. P. ieškinį atsakovui A. Ž. dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo,

2Teismas,

Nustatė

3Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2016-05-03 sprendimu ieškovo N. P. ieškinys atsakovui A. Ž. dėl 1464,57 Eur turtinės ir 2000 Eur neturtinės žalos atlyginimo atmestas, iš ieškovo priteista 500 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovui ir 104 Eur žyminis mokestis bei 3 Eur pašto išlaidos valstybei.

4Klaipėdos rajono apylinkės teisme 2016-06-02 gautas ieškovo N. P. apeliacinis skundas dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2016-05-03 sprendimo. Skundas motyvuojamas tuo, kad buvo pažeista CPK 269 str. nustatyta sprendimo paskelbimo tvarka, todėl prašoma sprendimą panaikinti ir bylą grąžinti nagrinėti iš naujo.

5Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2016 m. birželio 6 d. nutartimi nustatė ieškovui N. P. 7 dienų nuo nutarties įteikimo dienos terminą nutarties motyvuojamojoje dalyje nurodytiems apeliacinio skundo trūkumams pašalinti. Nurodė, jog ieškovas turi sumokėti žyminį mokestį. Teismas prašymo dėl žyminio mokesčio atidėjimo netenkino nustatęs, kad jo turtinė padėtis nėra sunki. Teismo nuomone, apeliaciniame skunde nurodytos tikrovės neatitinkančios su sprendimo paskelbimu susijusios aplinkybės.

6Apeliantas teismui pateikė atskirąjį skundą, juo prašo panaikinti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2016 m. birželio 6 d. nutartį, įpareigoti teisėją V. Rimkienę pateikti apeliacinį skundą su civiline byla. Nurodo, jog teisėja, gavusi skundą, turėjo jį priimti, o ne spręsti klausimą dėl jo trūkumų. Apelianto nuomone, teismas netinkamai taikė CPK normas dėl žyminio mokesčio atidėjimo. Tikina, kad jei ieškovas turi automobilį, kurio eksploatacijai reikalingos ženklios lėšos, tai nėra pagrindas manyti, kad ieškovas gali sumokėti žyminį mokestį.

7Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.

8Atskirasis skundas atmestinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis, CPK 338 straipsnis).

10Byloje kilo ginčas dėl apeliacinio skundo priėmimo tvarkos.

11Vienas iš tokių privalomų mokėjimų valstybei yra Civilinio proceso kodekse nustatytas mokestis už teismo atliekamus veiksmus (CPK 79, 80 ir kt. straipsniai). CPK šis mokestis įvardytas žyminiu, taip jį atskiriant nuo kitų Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatytų kitų valstybės rinkliavų (Rinkliavų įstatymo 2 straipsnis, Mokesčių administravimo įstatymo 13 straipsnio 10 punktas, 14 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-04-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2008).

12Pagal CPK 84 straipsnį teismas rašytinio proceso tvarka, atsižvelgdamas į asmenų turtinę padėtį, iki sprendimo (nutarties) priėmimo gali atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą. Prašymas atidėti žyminio mokesčio mokėjimą turi būti motyvuotas. Prie prašymo turi būti pridedami įrodymai, įrodantys žyminio mokesčio atidėjimo būtinumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-348/2014).

13Teismas gali atidėti žyminio mokesčio už ieškinio (pareiškimo, apeliacinio ar kasacinio skundo) nagrinėjimą tik nustatęs, kad asmens turtinė padėtis yra sunki, šis sunkumas laikinas, o turtinė padėtis iš esmės pagerės per ilgesnį laikotarpį, lyginant ją su ta, kuri yra ieškinio pareiškimo, apeliacinio ar kasacinio skundo pateikimo teismui metu (CPK 84 straipsnis, Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. liepos 17 d. civilinėje byloje Nr. 2-249/2008; 2009 m. vasario 12 d. civilinėje byloje Nr. 2-212/2009; Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. sausio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-100/2011). Tai reiškia, kad asmuo, prašydamas atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą, privalo įrodyti du faktus, tai, kad jo turtinė padėtis šiuo metu yra sunki, ir tai, kad turtinė padėtis iš esmės pagerės per ilgesnį laikotarpį.

14Turtinės padėties aspektu pažymėtina, kad asmens turtinę padėtį, sudarančią prielaidas atidėti jam žyminio mokesčio mokėjimą, nusako ne atitinkamu laikotarpiu jo (ne)gautos pajamos ir / ar jų dydis, bet ir kiti ją apibūdinantys rodikliai. Apie fizinio asmens turtinę padėtį galima spręsti iš jo ir jo sutuoktinio turimo kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, lėšų, esančių kredito įstaigų sąskaitose, kitimo, taip pat darbo užmokesčių, dividendų ir kitokio pobūdžio pajamų, gautų per pastaruosius kelerius metus. Turtinę asmens padėtį atskleidžia Nekilnojamojo turto registro, bankų, valstybinio socialinio draudimo, VĮ Regitra pažymos, turto ir pajamų deklaracijos, kiti dokumentai. Įstatymo leidėjas nėra pateikęs baigtinio sąrašo aplinkybių, į kurias turėtų būti atsižvelgiama vertinant asmens galimybes sumokėti žyminį mokestį. Pažymėtina, kad ieškovo pareiga įrodyti tokio prašymo pagrįstumą kyla ir iš CPK 12 straipsnio įtvirtinto rungimosi principo, kuriuo vadovaujantis šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Nagrinėjamu atveju ieškovo pateikta Lietuvos darbo biržos informacija apie tai, kad jis nuo 2016-06-02 įregistruotas Klaipėdos teritorinės darbo biržos Gargždų skyriuje, pateiktas AB SEB banko 2016-01-01 –2016-06-10 išrašas, Vį Registrų centro informacija apie tai, kad jis nekilnojamojo turto neturi, neleidžia nustatyti ieškovo realios finansinės padėties ir įvertinti, ar šiuo metu ieškovo turtinė padėtis tokia bloga, kad jis negali sumokėti įstatyme nustatyto žyminio mokesčio (CPK 185 straipsnis).

15Sprendžiant, ar asmens turtinė padėtis ateityje gali pagerėti tiek, kad jis bus pajėgus sumokėti bylinėjimosi išlaidas bylos pralaimėjimo atveju, turi būti nagrinėjami ieškovo pateikti duomenys, pagrindžiantys asmens galimybę netolimoje ateityje gauti ženkliai didesnes pajamas ar didesnės vertės turtą (pareiškimas dėl palikimo priėmimo, darbo sutartys, autorinės sutartys, preliminarios sutartys, kreditorių ir debitorių sąrašai, vykdomos veiklos planai, duomenys iš kredito įstaigų ir pan.). Pažymėtina, kad visus rašytinius įrodymus ieškovas teismui turi pateikti kartu su prašymu dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo ar atleidimo nuo žyminio mokesčio sumokėjimo (CPK 12, 83, 84 straipsniai) (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. sausio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-100/2011). Nagrinėjamu atveju apeliantas jokių objektyvių duomenų, leidžiančių įvertinti jo turtinę padėtį kaip ateityje pagerėsiančią, nepateikė nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui, nors tokia pareiga, kaip minėta, tenka būtent prašymą dėl jo atidėjimo reiškiančiam asmeniui (CPK 84 straipsnis, 178 straipsnis).

16Esant aptartam teisiniam reguliavimui ir pateiktai teismų praktikai, konstatuotina, kad apylinkės teismas pagrįstai atsisakė atidėti žyminį mokestį ir įpareigojo ieškovą šį trūkumą pašalinti (CPK 115 straipsnio 2 dalis, CPK 302 straipsnis).

17Apeliantas neteisus teigdamas, kad teisėja, gavusi skundą, turėjo jį priimti, o ne spręsti klausimą dėl jo trūkumų. Kaip žinia, apeliacinis skundas paduodamas per tą teismą, kurio sprendimas yra skundžiamas (CPK 310 straipsnis). Apeliacinio skundo priėmimo klausimą sprendžia sprendimą priėmęs pirmosios instancijos teismas (CPK 315 straipsnio 1 dalis). Apeliaciniame skunde, be bendrų procesiniams dokumentams keliamų reikalavimų, be kita ko, turi būti nurodyta, kokios bylos aplinkybės patvirtina sprendimo ar jo dalies neteisėtumą ir nepagrįstumą, kokiais konkrečiais įrodymais ir teisiniais argumentais grindžiamos šios aplinkybės (apeliacinio skundo pagrindas), kokie motyvai pagrindžia naujų įrodymų pateikimo būtinybę (šio Kodekso 314 straipsnis), – kai prašoma priimti naujus įrodymus; apelianto prašymas (apeliacinio skundo dalykas) (CPK 306 straipsnio 1 dalies 4, 5 punktai). Jeigu paduotas apeliacinis skundas ar jo priedai neatitinka CPK 306 ir 311 straipsniuose nurodytų reikalavimų, teismas priima nutartį ir nustato apeliantui terminą trūkumams pašalinti (CPK 3016 straipsnio 1 dalis). Nurodytas reglamentavimas reiškia, kad būtent pirmosios instancijos teismas sprendžia apeliacinio skundo priėmimo klausimą ir nustatęs trūkumus, priima nutartį ir nustato apeliantui terminą trūkumams pašalinti. Taigi, trūkumų šalinimo institutą apylinkės teismas panaudojo nepažeisdamas CPK normų.

18Suprantama, kad apeliaciniame skunde išdėstyti motyvai ir jų pagrįstumas bei teisėtumas sprendžiamas apeliacinės instancijos teisme. Šiuo atveju apylinkės teismo nurodytos aplinkybės dėl procesinio sprendimo paskelbimo ir priėmimo tvarkos skundžiamai nutarčiai įtakos neturi, minėti motyvai skundo priėmimo atveju bus išnagrinėti ir įvertinti apeliacinės instancijos teismo (CPK 301 straipsnio 3 dalis).

19Esant nurodytų argumentų ir aplinkybių visetui, pirmosios instancijos teismo nutarties atskirojo skundo motyvais naikinti ar keisti nėra pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas, CPK 339 straipsnis).

20Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 straipsniais,

Nutarė

21Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2016 m. birželio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra... 2. Teismas,... 3. Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2016-05-03 sprendimu ieškovo N. P.... 4. Klaipėdos rajono apylinkės teisme 2016-06-02 gautas ieškovo N. P.... 5. Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2016 m. birželio 6 d. nutartimi nustatė... 6. Apeliantas teismui pateikė atskirąjį skundą, juo prašo panaikinti... 7. Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.... 8. Atskirasis skundas atmestinas.... 9. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 10. Byloje kilo ginčas dėl apeliacinio skundo priėmimo tvarkos.... 11. Vienas iš tokių privalomų mokėjimų valstybei yra Civilinio proceso kodekse... 12. Pagal CPK 84 straipsnį teismas rašytinio proceso tvarka, atsižvelgdamas į... 13. Teismas gali atidėti žyminio mokesčio už ieškinio (pareiškimo,... 14. Turtinės padėties aspektu pažymėtina, kad asmens turtinę padėtį,... 15. Sprendžiant, ar asmens turtinė padėtis ateityje gali pagerėti tiek, kad jis... 16. Esant aptartam teisiniam reguliavimui ir pateiktai teismų praktikai,... 17. Apeliantas neteisus teigdamas, kad teisėja, gavusi skundą, turėjo jį... 18. Suprantama, kad apeliaciniame skunde išdėstyti motyvai ir jų pagrįstumas... 19. Esant nurodytų argumentų ir aplinkybių visetui, pirmosios instancijos teismo... 20. Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 straipsniais,... 21. Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2016 m. birželio 6 d. nutartį palikti...