Byla 1S-131-209/2011
Dėl informacijos panaudojimo kitoje baudžiamojoje byloje

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamuju bylu skyriaus teisejas Stasys Lemežis, sekretoriaujant

2Vaidai Jurkeviciutei, dalyvaujant pareiškejai prokurorei Vitai Gedvilienei,

3teismo posedyje, Lietuvos Respublikos BPK 441 str. tvarka, išnagrinejes pareiškejos Vilniaus miesto apylinkes prokuraturos skyriaus prokurores Vitos Gedvilienes skunda del Vilniaus miesto 3 apylinkes teismo 2011 m. vasario 9 d. nutarties, kuria nesutikta patvirtinti Vilniaus miesto apylinkes prokuraturos skyriaus prokurores 2011-02-04 nutarimo, del informacijos panaudojimo kitoje baudžiamojoje byloje,

4n u s t a t e:

5Vilniaus miesto apylinkes prokuraturos skyriaus prokurore 2011-02-04 nutarimu del informacijos panaudojimo kitoje baudžiamojoje byloje nustate, kad ikiteisminio tyrimo medžiagoje Nr. ( - ) atliekamas ikiteisminis tyrimas pagal požymius nusikaltimu, numatytu Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d.. Ikiteisminio tyrimo metu iš Vilniaus aps. VPK Nusikaltimu tyrimo valdybos Nusikaltimu nuosavybei tyrimo skyriaus gautas pranešimas, kad atliekant ikiteismini tyrima Nr. ( - ), pagal požymius nusikaltimo, numatyto BK 178 str. 3 d., del dideles vertes svetimo turto pagrobimo. Vilniaus miesto apylinkes prokuraturos skyriaus prokurore 2011-02-04 nutarimu del informacijos panaudojimo kitoje baudžiamojoje byloje nustate, kad ikiteisminio tyrimo metu vadovaujantis BPK 154 str., buvo kaupiama informacija apie A. J., a.k. ( - ) Šios procesines prievartos priemones taikymo metu gauti duomenys, kad A. J. 2010-10-21 11.56 val. bendraudamas mobiliojo ryšio telefonu su nenustatytu asmeniu, pokalbio metu paminejo, kad pabego, o kartu buves žmogus buvo sulaikytas policijos. Šie duomenys gali buti reikšmingi pagal Vilniaus aps. VPK Vilniaus m. 3 PK pradeta ir atliekama ikiteismini tyrima Nr. ( - ). Ikiteisminio tyrimo medžiagoje Nr. ( - ) perduodamos informacijos kontrole ir jos kaupimas buvo vykdomas taikant BPK 154 str., gauti duomenys yra reikšmingi ir turi buti prijungti prie ikiteisminio tyrimo medžiagos Nr. ( - ), todel vadovaudamasi BPK 162 str. nutare: 1. Prašyti Vilniaus miesto 3 apylinkes teismo teisejo sutikimo leisti prie ikiteisminio tyrimo medžiagos Nr. ( - ) prijungti Vilniaus aps. VPK Nusikaltimu tyrimo valdybos Nusikaltimu nuosavybei tyrimo skyriaus tiriamoje byloje Nr. ( - ) esancia informacija, irašant ja i kompaktine plokštele, bei dokumentu (prašymo, teismo nutarties, protokolo), susijusiu su šios procesines prievartos taikymu, patvirtintas kopijas.

6Vilniaus miesto 3 apylinkes teismo teisejas 2011 m. vasario 9 d. nutartimi nesutiko su Vilniaus miesto apylinkes prokuraturos skyriaus prokurores 2011-02-04 nutarimu.

7Pareiškeja prokurore Vita Gedviliene skundu prašo panaikinti 2011-02-09 Vilniaus miesto 3 apylinkes teismo nutarti, pagal kuria teismas nesutiko patvirtinti Vilniaus miesto apylinkes prokuraturos skyriaus prokurores V. Gedvilienes 2011-02-04 nutarimo del informacijos panaudojimo kitoje baudžiamojoje byloje ir leisti ikiteisminio tyrimo byloje Nr. ( - ) gauta informacija panaudoti ikiteisminio tyrimo byloje Nr. ( - ) ir nurodo, kad skundžiama nutartis neteiseta, todel naikintina, kadangi 2011-02-04 nutarime prokurore V. Gedviliene aiškiai nurode, kokia konkreti informacija, esanti byloje Nr. ( - ) reikalinga panaudoti ikiteisminio tyrimo byloje Nr. ( - ), todel teismas nepagristai atsisake tvirtinti 2011-02-04 Vilniaus m. apylinkes prokuraturos skyriaus prokurores V. Gedvilienes nutarima, kadangi istatymuose nera numatyta, kad nutarime del informacijos panaudojimo kitoje baudžiamojoje byloje turi buti detaliai išdestyta, kokia informacija norima panaudoti iš kitos baudžiamosios bylos.

8Teismo posedyje prokurore prašo skunda tenkinti.

9Skundas atmestinas.

10Lietuvos Respublikos BPK 162 str. nustatyta, kad vienoje baudžiamojoje byloje taikant šiame Kodekse numatytas procesines prievartos priemones surinkta informacija apie privatu asmens gyvenima gali buti panaudota kitoje baudžiamojoje byloje tik ikiteisminio tyrimo teisejo ar teismo sutikimu. Paprastai toks leidimas (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Baudžiamuju bylu skyriaus teiseju kolegijos 2008 m. gegužes 20 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-120/2008, 2K-526/2008) gali buti duodamas, jeigu ir kitame procese nagrinejimo dalyka sudaro ne mažesnio pavojingumo nusikalstama veika. Vertintina ar tiriamos veikos yra nurodytos asmenu pokalbiu pasiklausyma reglamentuojancio BPK 154 str. 1 d. kaip tokios, kurios sudaro pagrinda klausytis asmenu pokalbiu, perduodamu elektroniniu ryšiu tinklais. Šiuo atveju Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d. numatyta nusikalstama veika priskiriama prie apysunkiu nusikaltimu (BK 11 str. 4 d.), t.y. yra numatyta BPK 154 str. 1 d..

11Taciau Vilniaus miesto apylinkes prokuraturos skyriaus prokurores 2011-02-04 nutarimo rezoliucineje dalyje nenurodyta, kad prašoma panaudoti butent informacija apie privatu asmens gyvenima, nenurodoma kokios konkreciai prašoma informacijos. Ta aplinkybe, kad reikalingas teisejo sutikimas, suponuoja, kad kontrole turi buti reali, o ne formali, o norint tokia atlikti tikslinga konkreciai nurodyti norima panaudoti informacija, kad teisejas galetu patikrinti ar prašoma panaudoti konkreti informacija reikšminga panaudoti kitoje baudžiamojoje byloje. Konkreciai prašoma panaudoti informacija svarbu nurodyti ir todel, kad daliai informacijos sutikimas gali buti duotinas, o daliai neduotinas. Pažymetina, kad niekas prokurorui netrukdo susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga Nr. ( - ) 0 ir kreiptis pakartotinai, nurodant kokiu konkreciai duomenu jam reikia.

12Apeliacinio skundo argumentas, kad nutarime prokurore V. Gedviliene aiškiai nurode, kokia konkreti informacija, esanti byloje Nr. ( - ), reikalinga panaudoti ikiteisminio tyrimo byloje Nr. ( - ), nepagristas, kadangi nutarime nenurodyti nei dokumentu pavadinimai, nei ikiteisminio tyrimo medžiagos puslapiu numeriai, nei kitaip aiškiai identifikuota ši medžiaga (pvz. elektroniniu bylu pavadinimais ir buvimo vieta).

13Atsižvelgiant i išdestyta, Vilniaus miesto 3 apylinkes teismo 2011 m. vasario 9 d. nutarties naikinti skunde nurodytais motyvais nera teisinio pagrindo.

14Teisejas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 441 str., 442 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

15atmesti prokurores Vitos Gedvilienes skunda ir palikti galioti Vilniaus miesto 3 apylinkes teismo 2011 m. vasario 9 d. nutarti.

16Nutartis isigalioja nuo jos priemimo dienos ir yra neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai