Byla 2-7650-841/2012
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Gražina Mataitienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kapitalo valda“ (toliau UAB „Kapitalo valda“) ieškinį atsakovui V. S. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Kapitalo valda“ prašo priteisti iš atsakovo V. S. 407,90 Lt skolą, 1676,47 Lt delspinigius, 40,79 Lt baudą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 71 Lt žyminį mokestį. Ieškovas prašo, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento, priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai viešo paskelbimo būdu, tačiau atsakovas per nustatytą 20 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Nesant atsakovo atsiliepimo į ieškinį ir prašymo dėl nepriėmimo sprendimo už akių, o ieškovui prašant tokį sprendimą priimti, priimtinas sprendimas už akių.

4Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškovo ieškinys pagrįstas ir tenkintinas visiškai.

5Iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad 2006-11-11 atsakovas su pirminiu kreditoriumi UAB „Ūkio banko lizingas“ sudarė išperkamosios nuomos sutartį Nr. 611533238 (5 b.l.), pagal kurią pradinis kreditorius įsigijo iš atsakovo nurodyto pardavėjo daiktą ir perdavė jį atsakovui valdyti ir naudotis už užmokestį (Sutarties 1 p.), o atsakovas įsipareigojo pagal suderintą mokėjimų grafiką mokėti UAB „Ūkio banko lizingas“ visas mokėjimų grafike numatytas įmokas (Sutarties 2.1. p.). Pradinis kreditorius UAB „Ūkio banko lizingas“ savo sutartinius įsipareigojimus vykdė tinkamai – nupirko iš atsakovo pasirinkto pardavėjo daiktą ir perdavė jį valdyti ir naudoti atsakovui (b.l. 6). Atsakovas savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė, todėl susidarė skola: 407,90 Lt. Šalys Sutarties 11.2 p. susitarė, kad, pažeidus 5.5. p., nuomininkas (byloje atsakovas) sumoka lizingo įmonei 10 proc. neišpirkto turto vertės baudą – šiuo atveju 40,79 Lt.

6Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.101 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta kreditoriaus teisė be skolininko sutikimo perleisti reikalavimą kitam asmeniui. Nors tarp ieškovo ir atsakovo sutartinių santykių nėra, UAB „Ūkio banko lizingas” yra perleidęs ieškovui skolos iš atsakovo reikalavimo teisę (8-10 b.l.).

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.503, 6.886 straipsnius, išperkamosios nuomos sutartimi numatyti daiktai pereina vartotojo nuosavybėn per sutartą terminą sumokėjus visą sutartyje numatytą daikto kainą. Atsakovas įsipareigojo per 12 mėnesių išpirkti pirminio kreditoriaus jai perduotą daiktą. Ieškovas UAB „Ūkio banko lizingas“ vykdė sutartinius įsipareigojimus tinkamai - atsakovės prašymu įsigijo nuosavybės teise daiktą ir perdavė jį atsakovui valdyti ir naudoti, tačiau atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė - nesumokėjo dalies sutartyje numatytų įmokų. Atsakovas pažeidė prievolių bei sutarčių vykdymo principus, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.200 str., 6.205 str. nuostatas, pagal kurias sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytais terminais. Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.123 str.), kreditorius turi reikalavimo teisę tol, kol skolininkas pilnai įvykdo prievolę (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.6 str. 5 d.), todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 407,90 Lt skola.

8Sutartis jos šalims turi įstatymo galią ir įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.189 str. 1 d.). Remiantis Sutarties 5.5., 11.2. p., ieškovui iš atsakovo priteistina 40,79 Lt bauda.

9Už nesavalaikį sutartinių prievolių vykdymą ieškovas yra paskaičiavęs 1676,47 Lt delspinigius daugiau kaip už penkerių metų laikotarpį, skaičiuojant po 0,2 procentus už kiekvieną vėlavimo dieną. Savo reikalavimą dėl delspinigių priteisimo ieškovas grindžia sutarties 11.1. punktu. Teismas turi teisę savo nuožiūra netesybas sumažinti tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo, tokiu atveju jeigu netesybos yra aiškiai per didelės (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Sprendžiant, ar netesybos yra „aiškiai per didelės“, turi būti atsižvelgiama į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiamasi CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (LAT 2007 10 12 nutartis c.b.Nr.3K-7-304/2007). Netesybos (bauda ar delspinigiai), kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo prievolė, atlieka kompensuojamąją funkciją, tikslu atlyginti nukentėjusiai šaliai patirtus nuostolius, tačiau jos negali leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturėti kitos šalies sąskaita (LAT 2007 06 22 nutartis c.b. Nr.3K-3-290/2007). Teismas atsižvelgia į tai, kad nagrinėjamu atveju, prašoma priteisti netesybų suma yra daugiau kaip keturis kartus didesnė negu paskaičiuota skola, delspinigiai skaičiuoti daugiau nei už penkerių metų laikotarpį, sutartis buvo sudaryta tarp juridinio ir fizinio asmens – silpnesnės šalies - vartotojo, kuris sutartį su ieškovu sudarė prisijungdamas prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, kad delspinigių norma aiškiai viršija paslaugų davėjo verslo vietos komercinių bankų vidutinę palūkanų normą, galiojusią paslaugų sutarties sudarymo momentu, todėl prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli ir mažintini.

10Įvertinus aplinkybes, kad nėra duomenų, kad atsakovas yra grąžinęs skolą, atsižvelgdamas į teismų praktiką dėl netesybų priteisimo, teismas tenkina ieškovo prašymą dėl netesybų priteisimo, tačiau prašomus priteisti delspinigius mažina iki 400 Lt. Tokia netesybų suma laikytina pakankama atlyginti dėl prievolės neįvykdymo ieškovo patirtus nuostolius ir užtikrinanti šalių teisių pusiausvyrą prievolės neįvykdymo atveju (CK 1.125 str. 5d. 1p., 6.71 str., 6.258 str., 6.261 str.).

11Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalimi, atsakovas privalo ieškovui mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 848,69 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-11-06) iki teismo sprendimo įvykdymo.

12Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 71 Lt žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.). Sutinkamai su CPK 93 straipsniu iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovo ieškinys dėl 2125,16 Lt skolos tenkinamas 39,9 procentais priteisiant 848,69 Lt, todėl atitinkamai ieškovo naudai iš atsakovo priteisiama 28 Lt bylinėjimosi išlaidų.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 straipsniu, 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi ir 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovo V. S., a.k. ( - ) ieškovui UAB „Kapitalo valda“, į.k. 126308223, 407,90 Lt (keturių šimtų septynių litų, 90 centų) skolą, 400 Lt (keturių šimtų) delspinigius, 40,79 Lt (keturiasdešimt litų 79 centų) baudą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 848,69 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-11-06 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 28 Lt (dvidešimt aštuonių litų) žyminį mokestį.

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai