Byla 2-8522-430/2014
Dėl notaro veiksmų, suinteresuoti asmenys Vilniaus miesto 2-ojo notarų biuro notarė D. L.-B., bankrutavusi Nacionalinė kredito unija

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjų I. K. ir A. K. skundą dėl notaro veiksmų, suinteresuoti asmenys Vilniaus miesto 2-ojo notarų biuro notarė D. L.-B., bankrutavusi Nacionalinė kredito unija,

Nustatė

2pareiškėjai skunde nurodė, kad notarė D. L.-B. 2014-01-08 atliko vykdomąjį įrašą pagal bankrutuojančios Nacionalinės kredito unijos prašymą dėl skolos, delspinigių ir palūkanų išieškojimo iš pareiškėjų. Notarė vykdomąjį įrašą atliko, pažeisdama materialiąsias teisė normas, todėl jos veiksmai turi būti pripažinti neteisėtais, o vykdomasis įrašas panaikintas. Pareiškėja I. K. notarės 2013-12-12 pranešimą skolininkei ir įkaito davėjui gavo tik 2013-12-23. Tokiu būdu terminas vykdomajam įrašui atlikti būtų buvęs 2014-01-12. Pareiškėja prieštaravimus notarei pateikė 2014-01-09, t.y. nepraleidusi įstatyme numatyto termino. Notarės vykdomais įrašas buvo atliktas 2014-01-08, t.y. nesuėjus CK 4.192 straipsnio 4 dalyje nustatytam terminui. Notarė nesilaikė įstatyme nustatyto termino prieštaravimams pateikti ir nesudariusi pareiškėjams galimybės pateikti argumentus dėl kreditoriaus prašymo atlikti vykdomąjį įrašą nepagrįstumo, nepagrįstai atliko vykdomąjį įrašą. Pažymėjo, kad vienašališkas kreditoriaus sutarties nutraukimas yra ginčijamas teisme. Teismo prašo pripažinti notarės D. L.-B. 2014-01-08 atliktą vykdomąjį įrašą neteisėtu ir jį panaikinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas (b.l. 1-2).

3Teisme gautas suinteresuoto asmens bankrutavusios Nacionalinės kredito unijos bankroto administratoriaus UAB „Verslo konsultantai“ atsiliepimas į pareiškėjų skundą dėl notaro veiksmų, kuriame nurodyta, kad su skundu ir jame pareiškėjų išdėstytais motyvais nesutinka. 2013-12-03 suinteresuotas asmuo kreipėsi į notarę su prašymu atlikti vykdomąjį įrašą. Notarė pranešimą skolininkei ir įkaito davėjui išsiuntė 2013-12-13. Terminas, per kurį pareiškėjai turėjo atlikit atitinkamus veiksmus baigėsi 2014-01-02. Kadangi pareiškėjai per nustatytą terminą jokių veiksmų neatliko, tai 2014-01-08 notarė atliko vykdomąjį įrašą. Pažymėjo, kad vykdomasis įrašas buvo atliktas vėliau, nei numato teisė aktai. Pareiškėjai nepagrįstai 20 dienų terminą skaičiuoja nuo pranešimo jiems teikimo dienos, t.y. nuo 213-12-23. Pareiškėjai prieštaravimus dėl hipotekos kreditoriaus reikalavimų nepagrįstumo pateikė praleidę teisės aktų nustatytą terminą. Teismo prašo skundą atmesti ir priteisti solidariai iš pareiškėjų suinteresuoto asmens patirtas bylinėjimosi išlaidas (b.l. 21-22).

4Teisme gautas suinteresuoto asmens Vilniaus miesto 2-ojo notarų biuro notarės D. L.-B. atsiliepimas į pareiškėjo skundą dėl notarinių veiksmų, kuriame nurodyta, kad notarė 2014-01-08 hipotekos sandorio pagrindu atliko vykdomąjį įrašą (notarinio registro Nr. ( - )). Notaras, patikrinęs Vykdomųjų įrašų dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą atlikimo tvarkos apraše nurodytus duomenis, notaras prieš atlikdamas vykdomąjį įrašą, išsiunčia skolininkui parnešimą, kuriame turi būti siūlymas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo pranešimo skolininkui išsiuntimo dienos sumokėti kreditoriui skolą ir t.t. Minėtas 20 dienų terminas iki vykdomojo įrašo išdavimo yra skaičiuojamas nuo notaro pranešimo išsiuntimo, o ne įteikimo momento. Notarė pranešimą pareiškėjams išsiuntė 2014-12-13, todėl ginčo vykdomojo įrašo 20 dienų išdavimo terminas suėjo 2014-01-01. Pažymėjo, kad vykdomasis įrašas buvo atliktas praėjus gerokai ilgesniam terminui, t.y. 2014-01-08. Pareiškėjų prieštaravimai pateikti notarei praėjus 27 dienoms nuo pranešimo išsiuntimo dienos. Nurodė, kad CK normos nustato, jog skolininko prieštaravimai dėl kreditoriaus nurodyto skolos dydžio ir (ar) teisinio pagrindo hipotekai (įkeitimui) patenkinti prieš terminą pagrįstumo, taip pat ieškinio padavimas nestabdo išieškojimo (notaro vykdomojo įrašo išdavimo) veiksmų. Pažymėjo, kad notarė, gavusi kreditoriaus prašymą, jai įstatymo nustatyta apimtimi patikrino visus ginčo Vykdomojo įrašo atlikimui teisiškai reikšmingus duomenis. Teismo prašo skundą atmesti kaip teisiškai nepagrįstą (b.l. 26-32).

5Dalyvaujantis byloje asmenys apie teismo posėdį informuoti Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 133 straipsnio 3 dalyje, 153 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

6Skundas atmestinas.

7Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad CPK XXXVI skyriaus nuostatos, nustatančios bylų dėl hipotekos teisinių santykių nagrinėjimo tvarką, skirtos užtikrinti hipotekos institutą sudarančių materialiosios teisės normų, suteikiančių hipotekos kreditoriui privilegijuotą padėtį prieš kitus kreditorius siekiant priverstinio skolos išieškojimo iš įkeisto turto, įgyvendinimą – hipotekos procedūros turi sudaryti prielaidas hipotekos kreditoriui gauti išieškojimą iš įkeisto turto supaprastinta ir pagreitinta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 15 d. nutartis civilinėje byloje V. S. v. AB DnB NORD bankas, bylos Nr. 3K-7-272/2011). Nuo 2012-07-01 pasikeitus įstatyminiam reglamentavimui dėl priverstinio skolos išieškojimo iš įkeisto turto, notaras, gavęs kreditoriaus pareiškimą, atlieka vykdomuosius įrašus. Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 26 straipsnyje yra išvardinti notarų atliekami notariniai veiksmai, kurių vienas iš jų yra vykdomųjų įrašų dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą išdavimas. Byloje nagrinėjamu atveju pareiškėjai prašo pripažinti notaro veiksmus, išduodant vykdomąjį įrašą, neteisėtais.

8Pareiškėjai remiasi ta aplinkybe, kad notarė, jų manymu, nepagrįstai išdavė vykdomąjį įrašą, t.y. išdavė vykdomąjį įrašą nesuėjus CK 4.192 straipsnio 4 dalyje nustatytam terminui, nurodė, kad notarė nesilaikė įstatyme nustatyto termino prieštaravimams pateikti ir nesudariusi pareiškėjams galimybės pateikti argumentus dėl kreditoriaus prašymo atlikti vykdomąjį įrašą nepagrįstumo, nepagrįstai atliko vykdomąjį įrašą. Pagal notarės kartu su atsiliepimu pateiktus dokumentus nustatyta, kad notarė 2013-12-12 pranešimą išsiuntė pareiškėjams (skolininkui, įkaito davėjui) ne tik Hipotekos sandoryje, nurodytu adresu Vilniaus r. sav., Pagirių sen., ( - ) (Lietuvos pašto siuntų sąrašas b.l. 34-35), bet ir kitu skolininkės bei įkaito davėjo žinomu adresu ( - ), Vilnius (Lietuvos pašto siuntų sąrašas b.l. 34-35), kurį prašyme dėl vykdomojo įrašo atlikimo papildomai nurodė kreditorius (b.l. 9). Gyventojų registro tarnybos prie LR VRM duomenų bazės duomenimis pareiškėjų paskutinė gyvenamoji vieta nurodyta adresu ( - ), Vilnius (b.l. 49-50). Minėto pranešimo išsiuntimą būtent 2013-12-13 patvirtina į bylą pateikti rašytiniai įrodymai, o būtent 2013-12-12 pranešimo skolininkui/įkaito davėjui kopija, Lietuvos pašto darbuotojos C. K. 2013-12-13 išrašyto išsiųstų registruotų laiškų sąrašo kopija (b.l. 6-8, 34-35). Taigi, pranešimas buvo išsiųstas tinkamai. Vykdomųjų įrašų dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto LR teisingumo ministro 2012 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1R-144 (toliau – Aprašas), 10 punkte nustatyta, kad notaras, patikrinęs aprašo 7 punkte nustatytus duomenis, prieš atlikdamas vykdomąjį įrašą, išsiunčia skolininkui ir įkaito davėjui pranešimą, kuriame turi būti nurodyti kreditoriaus pateikti duomenys ir siūlymas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo pranešimo skolininkui išsiuntimo dienos sumokėti kreditoriui skolą ir apie prievolės įvykdymą raštu pranešti notarui arba pateikti notarui duomenis dėl kreditoriaus reikalavimo nepagrįstumo. Pranešimas skolininkams siunčiamas registruotu laišku hipotekos (įkeitimo) sandoryje nurodytu skolininko gyvenamosios vietos (buveinės) adresu. Notarė pranešimą pareiškėjams išsiuntė 2014-12-13, todėl ginčo vykdomojo įrašo 20 dienų išdavimo terminas suėjo 2014-01-02. Taigi, byloje nagrinėjamu atveju, pranešimas buvo išsiųstas tinkamai, asmeniškas pranešimo skolininkui įteikimas ir skolininko pozicijos dėl kreditoriaus pareiškimo pagrįstumo gavimas nėra privalomas, o vykdomasis įrašas buvo atliktas 2014-01-08, t.y. praėjus prieštaravimams dėl hipotekos kreditoriaus reikalavimų nepagrįstumo pateikimo teisės aktų nustatytam terminui. Pažymėtina ir tai, kad skolininko prieštaravimai dėl kreditoriaus nurodyto skolos dydžio ir (ar) teisinio pagrindo hipotekai (įkeitimui) patenkinti prieš terminą pagrįstumo, taip pat ieškinio padavimas nestabdo išniekojimo (notaro vykdomojo įrašo išdavimo) veiksmų (CK 4.1941 straipsnio 6 dalis, Aprašo 12 p.).

9Atsižvelgiant į išdėstytą, konstatuotina, kad notarė, būdama valstybės įgaliotu asmeniu, tinkamai vykdė jai LR Notariato įstatymo 1 straipsniu pavestas pareigas, todėl nėra teisinio pagrindo pripažinti notarės veiksmus neteisėtais.

10Suinteresuotas asmuo bankrutavusi Nacionalinė kredito unija atsiliepime į skundą pareiškė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. CPK 443 straipsnio 6 dalis numato bendrą principą, kad dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos bylose, išnagrinėtose ypatingosios teisenos tvarka, nėra atlyginamos. Minėta CPK norma numato ir keletą šios taisyklės išimčių, kurioms esant, atsižvelgiant į byloje dalyvaujančių asmenų suinteresuotumą bylos baigtimi arba, byloje dalyvaujančių asmenų interesams esant priešingiems, į tai, kieno interesas byloje buvo patenkintas, turėtos bylinėjimosi išlaidos jiems gali būti padalijamos proporcingai arba jų atlyginimas priteistas iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas (2006-04-26 LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2006). Todėl, atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjų skundas atmestas, iš pareiškėjų suinteresuoto asmens naudai jo patirtos bylinėjimosi išlaidos galėtų būti priteistos, tačiau suinteresuotas asmuo bankrutavusi Nacionalinė kredito unija įrodymų, patvirtinančių jo turėtas bylinėjimosi išlaidas iki bylos išnagrinėjimo iš esmės nepateikė, todėl suinteresuoto asmens prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmestinas (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

11Pareiškėja I. K., pateikdamas skundą dėl notaro veiksmų, sumokėjo 108,00 Lt žyminį mokestį. Skundai dėl notarų veiksmų žyminiu mokesčiu neapmokestinami, todėl vadovaujantis CPK 87 straipsniu, pareiškėjai grąžintinas jo sumokėtas žyminis mokestis.

12Vadovaudamasis CPK 513 straipsniu, 290-292 straipsniais teismas:

Nutarė

13pareiškėjų I. K. ir A. K. skundą dėl notaro veiksmų atmesti.

14Grąžinti pareiškėjai I. K., a.k. ( - ) 108,00 Lt (vieną šimtą aštuonis Lt) žyminio mokesčio, sumokėto 2014-01-24 mokėjimo pavedimu, nurodant dėl žyminio mokesčio grąžinimo kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją.

15Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai