Byla 2-68-159/2010
Dėl 1 040 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo ir

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eugenija Morkūnienė, sekretoriaujant Antanui Leikui, dalyvaujant ieškovams L. B., R. K. B., jų atstovui advokatui A. Ž., atsakovių UAB „Lorna“ ir VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės atstovei advokatei G. M., VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centro atstovui advokatui M. V., viešame parengiamajame teismo posėdyje nagrinėdama civilinę bylą Nr. 2-68-159/2010 pagal ieškovų L. B. ir R. K. B. ieškinį atsakovėms VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninei, UAB „Lorna“, VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centrui ir VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikoms, tretieji asmenys A. Ž., V. A. P., V. K., D. Š., A. Z. T., R. G. Č., dėl 1 040 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo ir,

Nustatė

2ieškovai L. B. ir R. K. B. 2007-09-03 teismui pateikė ieškinį dėl 1 040 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo. Vadovaudamiesi CK 6.264 str. 1 d. ieškovai teigė, kad mirus jų sūnui R. B., jiems neturtinė žala atsirado dėl UAB „Lorna“, VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centro, VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės ir VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikų (toliau tekste KMUK) darbuotojų netinkamai atliktų pareigų. Nustačius, kad dėl visų minėtų sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų kaltės, netinkamo pareigų atlikimo susidarė sąlygos atsirasti ypatingai sunkioms pasekmėms, t. y. paciento R. B. mirčiai, ieškovų manymu, visos nurodytos sveikatos priežiūros įstaigos privalo atlyginti pacientui R. B. ir jo tėvams padarytą žalą lygiomis dalimis. Dėl medikų netinkamai atliktų pareigų, netinkamai suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų, t. y. dėl žalos, padarytos R. B. sveikatai, jo tėvams buvo padaryta ypač didelė neturtinė žala. Uždelsus teisingai nustatyti diagnozę ir po visų gydymų R. B. 2003-09-04 Klaipėdos gydytojų konsultacinės komisijos sprendimu buvo nustatytas invalidumas dvejiems metams, invalidumas buvo tęsiamas iki 2005-10-01, o vėliau dar pratęstas; 2007-02-23 po nesėkmingo gydymo ieškovų sūnus mirė.

3Ieškovė L. B. prašė teismo jai iš kiekvieno atsakovo priteisti po 130 000 Lt neturtinei žalai atlyginti ir 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, nes gydant jos sūnų visose ieškinyje nurodytose gydymo įstaigose patyrė gausybę sunkių emocinių sukrėtimų, nuolatinį nerimą dėl jo sveikatos būklės bei miglotų gijimo perspektyvų, dvasinių išgyvenimų, nepatogumų: vaikas nuolat buvo gydomas įvairiausiais paskirtais pratimais ar medikamentais, buvo atliekamos akių korekcinės operacijos, tačiau jų rezultatai buvo trumpalaikiai, nes išlikdavo tie patys regos sutrikimai – žvairumas ir dvejinimasis akyse. Sūnaus būklė nuolat blogėjo, situacija nesikeitė ilgus metus, kiekvieno gydymo stacionare metu ieškovė tikėjo, kad sūnui bus nustatyta tikroji diagnozė, jam nebereikės kankintis ir jis pasveiks. Po sūnaus mirties ieškovei prasidėjo nemiga, padidėjo dirglumas, ji jaučia nuolatinę psichologinę įtampą.

4Ieškovas R. K. B. taip pat prašo teismo jam iš kiekvieno atsakovo priteisti po 130 000 Lt neturtinei žalai atlyginti, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, nes matydamas nepilnamečio sūnaus R. B. kančias patyrė didžiulį stresą, dvasinių išgyvenimų, nepatogumų, emocinę depresiją, nuolatinį nerimą dėl jo gijimo, miglotų gijimo perspektyvų, jaudinosi dėl sūnaus tolimesnės ateities. Po tokių patirtų išgyvenimų dėl medikų netinkamai atliktų pareigų, netinkamai suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų neteko savo vienintelio sūnaus. Nustatydami atlygintinos neturtinės žalos dydį ieškovai atsižvelgė į sunkias netinkamo gydymo pasekmes, gydymo įstaigų darbuotojų padarytas šiurkščias profesines klaidas, jų neatidumą, nerūpestingumą, laiku nenustatytą teisingą diagnozę, dėl to buvo eliminuota didelė sėkminga auglio pašalinimo tikimybė atlikus operaciją (t. 1, b. l. 3–12).

5Klaipėdos apygardos teismas patenkino atsakovių UAB „Lorna“ ir VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės atstovės adv. G. M. prašymus dėl teismo medicininės ekspertizės paskyrimo ir 2008-02-22 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-224-159/2008 paskyrė deontologinę, t. y. asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų pareigų atlikimo, komisijos atliekamą teismo medicininę ekspertizę. Ekspertizę pavedė atlikti Lietuvos teisės universiteto Medicinos instituto Kauno ekspertiniam skyriui, adresu Kęstučio g. 66A, Kaunas, ekspertų komisijai, kurią sudarytų ekspertai: oftolmologas, onkologas, neurologas, neurochirurgas. Suformulavo 30 klausimų ir pavedė ekspertų komisijai atsakyti į tuos klausimus. Civilinę bylą Nr. 2-224-159/2008 sustabdė, iki bus atlikta ekspertizė, ekspertinei įstaigai pateikė civilinę bylą Nr. 2-224-159/2008, kurią sudaro 7 tomai (t. 7, b. l. 72–80).

62009-10-30 Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos instituto Kauno skyrius teismui pranešė, kad byloje yra atlikta deontologinė ekspertizė, į bylą atsiuntė teismo medicinos ekspertizės aktą Nr. EKM 50/09(02) ir 2009-10-20 ekspertų komisijos posėdyje dalyvavusių specialistų S. I., T. B. M., A. V., A. G., O. M. ir J. V. A. prašymus sumokėti už atliktą ekspertizę ir patirtas kelionės išlaidas (t. 7, b. l. 151–157, 163–169).

7Klaipėdos apygardos teismo 2009-12-30 nutartimi civilinės bylos Nr. 2-100-159/2009 nagrinėjimas buvo atnaujintas, bylą paskirta nagrinėti parengiamajame teismo posėdyje –

82010-02-22, 2010-02-22 ir 2010-02-26 9 val. 30 min. Klaipėdos apygardos teisme, adresu Herkaus Manto g. 26, Klaipėdos m. (t. 7, b. l. 170–171).

92010-04-06 parengiamajame teismo posėdyje ieškovai L. B. ir R. K. B., žinodami apie procesines ieškinio atsisakymo pasekmes ir nereikalaudami turėtų išlaidų už advokato jiems suteiktą teisinę pagalbą ir kitų bylinėjimosi išlaidų iš atsakovų priteisimo, atsisakė nuo ieškinio, pasirašydami posėdžio protokole.

10Ieškovų L. B. ir R. K. B. atstovas adv. A. Ž. teismui paaiškino, kad ieškovai nusprendė atsisakyti nuo ieškinio, ketino su atsakovais sudaryti taikos sutartį, tačiau nebuvo susitarta dėl mokėjimo už ekspertizės atlikimą, nes ieškovai nežino, kiek reikės mokėti už jos atlikimą.

11Atsakovių UAB „Lorna“ ir VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės atstovė adv. G. M. neprieštarauja, kad ieškovai L. B. ir R. K. B. atsisakytų ieškinio. Atsakovės UAB „Lorna“ ir VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė nereikalauja, kad ieškovai L. B. ir R. K. B. atlygintų jų patirtų išlaidas už advokato suteiktą teisinę pagalbą ir į Klaipėdos apygardos teismo depozitinę sąskaitą avansu sumokėtų po 450 Lt, iš viso 900 Lt už ekspertizės atlikimą.

12Atsakovės VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centro atstovas adv. M. V. taip pat neprieštarauja, kad ieškovai L. B. ir R. K. B. atsisakytų ieškinio, ir nereikalauja, kad ieškovai atlygintų atsakovės VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centro patirtas išlaidas už advokato suteiktą teisinę pagalbą ir turėtas kitas bylinėjimosi išlaidas.

13Priimtinas ieškovų atsisakymas nuo ieškinio, byla nutrauktina.

14Nustatyta, kad šios bylos atveju ieškovai L. B. ir R. K. B. ieškinio atsisakė žodžiu, jiems buvo išaiškintos procesinės ieškinio atsisakymo pasekmės, ieškovų žodiniai pareiškimai įrašyti į teismo posėdžio protokolą ir ieškovai pasirašė (t. 8, b. l. 39).

15Priimtinas ieškovų L. B. ir R. K. B. atsisakymas nuo ieškinio, nes CPK 140 str. 1 d. numatyta, kad bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako nuo ieškinio. Ieškovams atsisakius nuo ieškinio ir teismui priėmus jų atsisakymą nuo ieškinio, byla nutrauktina. Ieškovams išaiškintina, kad bylą nutraukus vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 str. 2 d.).

16CPK 94 str. 1 d. numatyta, kad ieškovui atsisakius nuo ieškinio, atsakovas jo turėtų išlaidų neatlygina. Šios bylos atveju ieškovai ir atsakovės UAB „Lorna“, VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė ir VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centras susitarė, kad vieni iš kitų nereikalaus patirtų išlaidų už jiems advokatų suteiktą teisinę pagalbą, atsakovės – UAB „Lorna“ ir VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė nereikalaus iš ieškovų ir į Klaipėdos apygardos teismo depozitinę sąskaitą avansu sumokėtų po 450 Lt, iš viso 900 Lt, už ekspertizės atlikimą.

17CPK 88 str. 1 d. 1 p. numato, kad prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos sumos, išmokėtinos ekspertams ir ekspertinėms įstaigoms. Šios bylos atveju nustatyta, kad valstybinė ekspertinė įstaiga Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos instituto Kauno skyrius į bylą atsiuntė teismo medicinos ekspertizės aktą Nr. EKM 50/09(02), tačiau nepateikė PVM sąskaitos faktūros apie mokėtinos sumos dydį už ekspertizės atlikimą, nes byloje deontologinę ekspertizę atliko ne Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos instituto Kauno skyriaus etatiniai darbuotojai, tačiau kitų gydymo įstaigų gydytojai – specialistai; pateikė S. I., T. B. M., A. V., A. G., O. M. ir J. V. A. prašymus sumokėti už atliktą ekspertizę ir patirtas kelionės išlaidas, (t. 7, b. l. 101, 151).

18S. I., A. V., A. G. pateikė prašymus sumokėti jiems išlaidas, susijusias su susipažinimu su 7 tomų civiline byla, medicinine dokumentacija, ekspertizės atlikimu, dalyvavimu 2008-07-08 ir 2009-10-20 ekspertų komisijos posėdžiuose, iš viso už 80 val., ir 100 Lt patirtų kelionės išlaidų iš Vilniaus į Kauną ir iš Klaipėdos į Kauną (t. 7, b. l. 153, 156, 155).

19T. B. M., O. M. ir J. V. A. pateikė prašymus sumokėti joms išlaidas, susijusias su susipažinimu su 7 tomų civiline byla, medicinine dokumentacija, ekspertizės atlikimu, dalyvavimu 2008-07-08 ir 2009-10-20 ekspertų komisijos posėdžiuose, iš viso už 80 val. (t. 7, b. l. 153, l56–157).

20Priedu Nr. 5 prie 2007-03-30 Teismo medicinos direktoriaus įsakymo Nr. 109 nustatytas 2 207 Lt įkainis už deontologinės ekspertizės pagal bylos medžiagą su konsultantu atlikimą. Nutartyje minėta, kad valstybinė ekspertinė įstaiga – Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos instituto Kauno skyrius į bylą nepateikė PVM sąskaitos faktūros apie mokėtinos sumos dydį už ekspertizės atlikimą. Iš anksto su deontologinę ekspertizę atlikusiais specialistais T. B. M., O. M., J. V. A., S. I., A. V. ir A. G. bylos šalys nesusitarė dėl atliktinos ekspertizės kainos, minimi specialistai nepranešė ir teismui apie atliktinos ekspertizės kainą.

21Teismas, įvertinęs tokias faktines aplinkybes, atlyginant specialistams T. B. M., O. M., J. V. A., S. I., A. V. ir A. G. išlaidas, susijusias su byloje deontologinės ekspertizės atlikimu ir patirtomis kelionės išlaidomis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002-12-06 įsakymo Nr. 344 „Dėl išlaidų, susijusių su civilinės bylos nagrinėjimu, dydžių ir jų išmokėjimo tvarkos patvirtinimo“ 5, 6 punktų analogija, kad ekspertams už jų atitraukimą nuo tiesioginio ar įprasto užsiėmimo mokama kompensacija ne mažesnė už jų vidutinį darbo užmokestį, taip pat kompensuojamos jų turėtos kelionės išlaidos.

22Į bylą pateikti duomenys apie O. M. – 40 Lt, S. I. – 31,24 Lt, J. V. A. – 34,85 Lt, T. B. M. – 15,71 Lt vidutinį valandinį ir minimalų valandinį užmokestį (t. 8, 25, 27–28, 30, 35). Prašymuose prašoma sumoketi iš viso už 50 val. sugaištą laiką, tačiau specialistams, atlikusiems ekspertizę, mokėtina už l6 val., t. y. už jų dalyvavimą 2008-07-08 ir 2009-10-20 ekspertų komisijos posėdžiuose, S. I. sumokėtina 100 Lt patirtų kelionės išlaidų iš Vilniaus m. į Kauno m.; A. G. – 120 Lt patirtų kelionės išlaidų Klaipėda–Kaunas–Klaipėda.

23Ieškovams L. B. ir R. K. B. atsisakius nuo ieškinio ir nutraukus bylą, iš jų O. M. priteistina 640 Lt (16 val. x 40 Lt ); S. I. – 499,84 Lt (16 val. x 31,24 Lt) ir 100 Lt patirtų kelionės išlaidų, iš viso 599,84 Lt; T. B. M. – 251,36 Lt (16 val. x 15,71 Lt); J. V. A. – 557,60 Lt (16 val. x 34,85 Lt); A. G. ir A. V. – po 100 Lt patirtų kelionės išlaidų, iš viso 2 248,80 Lt (640 Lt + 499,84 Lt + 100 Lt +251,36 Lt + 557,60 Lt + 100 Lt + 100).

24Atsakovėms UAB „Lorna“ ir VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninei nereikalaujant, kad

25L. B. ir R. K. B. atlygintų atsakovių į Klaipėdos apygardos teismo depozitinę sąskaitą avansu sumokėtų po 450 Lt, iš viso 900 Lt, už ekspertizės atlikimą ir įskaičius į Klaipėdos apygardos teismo depozitinę sąskaitą UAB „Lorna“ ir VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės avansu sumokėtus po 450 Lt, iš viso 900 Lt, iš L. B. ir R. K. B. priteistina po 674,40 Lt (2 248,80 Lt – 900 Lt = 1 348,80 Lt : 2).

26A. V. ir A. G. nepateikus duomenų apie jų vidutinį darbo užmokestį, jų prašymai už ekspertizės atlikimą netenkintini.

27Į Klaipėdos apygardos teismo depozitinę sąskaitą UAB „Lorna“ ir VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės avansu sumokėti po 450 Lt, iš viso 900 Lt, išmokėtini T. B. M., O. M., J. V. A., S. I., A. V. ir A. G. lygiomis dalimis.

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293 str. 4 p., 290–291 str., teismas

Nutarė

29priimti ieškovų L. B. ir R. K. B. atsisakymą nuo ieškinio. Civilinę bylą Nr.2-68-159/2010 nutraukti.

30Priteisti iš L. B., a. k. ( - ) ir iš R. K. B. a. k. (duomenys neskelbtini) iš viso po 674,40 Lt – O. M. – 640 Lt; S. I. – 599,84 Lt; T. B. M. – 251,36 Lt; J. V. A. –557,60 Lt, A. V.; A. G. – 100 Lt už atliktą ekspertizę ir patirtas kelionės išlaidas.

31A. V. ir A. G. prašymų sumokėti už ekspertizės atlikimą netenkinti.

32UAB „Lorna“, į. k. 163225239, ir VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės, į. k. 190468188, į Klaipėdos apygardos teismo depozitinę sąskaitą avansu sumokėtus po 450 Lt, iš viso 900 Lt, išmokėti T. B. M., O. M., J. V. A., S. I., A. V. Ir A. G. lygiomis dalimis už ekspertizės atlikimą ir patirtas kelionės išlaidas.

33Ieškovams L. B. ir R. K. B. išaiškinti, kad bylą nutraukus vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

34Nutartį per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos galima apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui padavus atskirąjį skundą Klaipėdos apygardos teismui.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eugenija... 2. ieškovai L. B. ir R. K. B. 2007-09-03 teismui pateikė ieškinį dėl 1 040... 3. Ieškovė L. B. prašė teismo jai iš kiekvieno atsakovo priteisti po 130 000... 4. Ieškovas R. K. B. taip pat prašo teismo jam iš kiekvieno atsakovo priteisti... 5. Klaipėdos apygardos teismas patenkino atsakovių UAB „Lorna“ ir VšĮ... 6. 2009-10-30 Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos instituto Kauno skyrius... 7. Klaipėdos apygardos teismo 2009-12-30 nutartimi civilinės bylos Nr.... 8. 2010-02-22, 2010-02-22 ir 2010-02-26 9 val. 30 min. Klaipėdos apygardos... 9. 2010-04-06 parengiamajame teismo posėdyje ieškovai L. B. ir R. K. B.,... 10. Ieškovų L. B. ir R. K. B. atstovas adv. A. Ž. teismui paaiškino, kad... 11. Atsakovių UAB „Lorna“ ir VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės atstovė adv.... 12. Atsakovės VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centro atstovas adv. M. V.... 13. Priimtinas ieškovų atsisakymas nuo ieškinio, byla nutrauktina.... 14. Nustatyta, kad šios bylos atveju ieškovai L. B. ir R. K. B. ieškinio... 15. Priimtinas ieškovų L. B. ir R. K. B. atsisakymas nuo ieškinio, nes CPK 140... 16. CPK 94 str. 1 d. numatyta, kad ieškovui atsisakius nuo ieškinio, atsakovas jo... 17. CPK 88 str. 1 d. 1 p. numato, kad prie išlaidų, susijusių su bylos... 18. S. I., A. V., A. G. pateikė prašymus sumokėti jiems išlaidas, susijusias su... 19. T. B. M., O. M. ir J. V. A. pateikė prašymus sumokėti joms išlaidas,... 20. Priedu Nr. 5 prie 2007-03-30 Teismo medicinos direktoriaus įsakymo Nr. 109... 21. Teismas, įvertinęs tokias faktines aplinkybes, atlyginant specialistams T. B.... 22. Į bylą pateikti duomenys apie O. M. – 40 Lt, S. I. – 31,24 Lt, J. V. A.... 23. Ieškovams L. B. ir R. K. B. atsisakius nuo ieškinio ir nutraukus bylą, iš... 24. Atsakovėms UAB „Lorna“ ir VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninei... 25. L. B. ir R. K. B. atlygintų atsakovių į Klaipėdos apygardos teismo... 26. A. V. ir A. G. nepateikus duomenų apie jų vidutinį darbo užmokestį, jų... 27. Į Klaipėdos apygardos teismo depozitinę sąskaitą UAB „Lorna“ ir VšĮ... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293 str. 4 p.,... 29. priimti ieškovų L. B. ir R. K. B. atsisakymą nuo ieškinio. Civilinę bylą... 30. Priteisti iš L. B., a. k. ( - ) ir iš R. K. B. a. k. (duomenys neskelbtini)... 31. A. V. ir A. G. prašymų sumokėti už ekspertizės atlikimą netenkinti.... 32. UAB „Lorna“, į. k. 163225239, ir VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės, į.... 33. Ieškovams L. B. ir R. K. B. išaiškinti, kad bylą nutraukus vėl kreiptis į... 34. Nutartį per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos galima apskųsti Lietuvos...