Byla 2S-213-124/2011
Dėl Šiauliu miesto apylinkes teismo 2011 m. sausio 24d. nutarties, kuria atmestas atsakovo prašymas byla perduoti pagal teisminguma Kauno miesto apylinkes teismui, ir n u s t a t e :

1Šiauliu apygardos teismo civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkes ir pranešejos Laisves Aleknavicienes, kolegijos teiseju Raimondo Jurgaicio, Danutes Matiukienes, teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo atsakovo UAB „TC prekyba“ atskiraji skunda del Šiauliu miesto apylinkes teismo 2011 m. sausio 24d. nutarties, kuria atmestas atsakovo prašymas byla perduoti pagal teisminguma Kauno miesto apylinkes teismui, ir n u s t a t e :

2Ieškovas A. G. kreipesi i teisma, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „TC prekyba“ 2179 Lt nuostoliu, 2000 Lt neturtine žala, 5 proc. metines palukanas nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo ir bylinejimosi išlaidas.

3Šiauliu miesto apylinkes teisme parengiamojo teismo posedžio metu atsakovo UAB „TC prekyba“ atstovas pateike teismui prašyma – perduoti byla pagal teisminguma Kauno miesto apylinkes teismui (44–47 b. l.).

4Šiauliu miesto apylinkes teismas 2011 m. sausio 24 d. nutartimi (47 b. l.) atsakovo atstovo prašyma atmete. Teismas nurode, kad kompiuterio isigijimo dokumentuose nera fiksuota, jog kompiuteri ieškovas perka veiklai, susijusiai su jo profesija. Byloje esantys dokumentai patvirtina, kad tuo metu, kai ieškovas isigijo kompiuteri, jis teisinio darbo nedirbo, tuo metu mokesi, ir tik veliau pradejo dirbti advokato padejeju. Valstybine vartotoju teisiu apsaugos tarnyba tyre ieškovo, kaip vartotojo, skunda ir nurode, kad tarp šaliu susikloste vartojimo teisiniai santykiai.

5Atsakovas UAB „TC prekyba“ atskiruoju skundu (59–64 b. l.) prašo panaikinti Šiauliu miesto apylinkes teismo 2011 m. sausio 24 d. nutarti ir klausima išspresti iš esmes – perduoti civiline byla nagrineti Kauno miesto apylinkes teismui pagal teisminguma. Atskiraji skunda grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas nutartyje nurode, kad prekes isigijimo dokumentuose nera užfiksuota, jog kompiuteris buvo pirktas veiklai, susijusiai su ieškovo profesine veikla. Atsakovas nesutinka su šiuo teismo motyvu ir nurodo, kad kompiuterio isigijimo dokumentai tik patvirtina, kad ieškovas iš atsakovo isigijo kompiuteri. Taciau šie dokumentai neturi irodomosios galios, siekiant nustatyti aplinkybe, kokiai veiklai kompiuteris buvo isigytas ir naudojamas. Kompiuterio isigijimo dokumentai nepaneigia aplinkybes, kad kompiuteris buvo isigytas veiklai, susijusiai su ieškovo profesine veikla. Tiek tuo atveju, jei ieškovas kompiuteri isigijo savo asmeniniams poreikiams, tiek tuo atveju, jei ieškovas kompiuteri isigijo savo advokato padejejo profesinei veiklai vykdyti, prekes isigijimo dokumentai galejo buti iforminti tokiu pat budu ir forma kaip ir pateiktieji dokumentai.
  2. Aplinkybe, kad prekes isigijimo metu ieškovas dar nevykde advokato padejejo profesines veiklos, o tik ja planavo, nepaneigia, kad preke buvo isigyta su profesine veikla susijusiais tikslais.
  3. Valstybine ne maisto produktu inspekcija prie Ukio ministerijos atliko tyrima pagal ieškovo skunda ir 2010-08-17 suraše patikrinimo akta, taciau jame neatsispindi, kad patikrinime dalyvave asmenys butu nagrineje ir kokiu nors budu pagrinde, jog tarp ieškovo ir atsakovo susikloste vartojimo santykiai. Ši institucija išsamiai netyre su sutarties kvalifikavimu susijusiu aplinkybiu ir nepagristai prieme ieškovo, kaip vartotojo, skunda tik formaliai ivertinusi ieškovo pateiktus dokumentus.
  4. Teismas, priimdamas nutarti, neatsižvelge i paties ieškovo pateikta rašytini irodyma - 2010-06-17 rašta del sutarties nutraukimo ir jame aiškiai ieškovo patvirtinta tiksla, del kurio buvo isigytas ir kokiai veiklai buvo naudojamas ginco kompiuteris. 2010-06-17 Pretenzijoje ieškovo nurodytos aplinkybes, kad kompiuteri kasdien naudojo darbui, juo raše visus procesinius dokumentus, sugedus kompiuteriui buvo suparalyžiuotas ieškovo darbas, akivaizdu, kad kompiuterio naudojimas profesiniams tikslams buvo ypac reikšmingas. Akivaizdu, kad sutartis nera vartojimo sutartis, o ieškovas nera vartotojas, nes kompiuteris buvo isigytas ir naudojamas veiklai, susijusiai su ieškovo teisininko profesine veikla.

6Atsiliepimu i atskiraji skunda (69–70 b. l.) ieškovas A. G. prašo atsakovo atskiraji skunda atmesti kaip nepagrista. Atsiliepime ieškovas A. G. nurode, kad teismas teismingumo klausima ivertina iš pateikto ieškinio, o ieškinyje jis aiškiai nurode, kad kompiuteris pirktas asmeniniams poreikiams ir tarp šaliu buvo sudaryta Vartojamoji pirkimo -pardavimo sutartis. Nuo advokato padejejo veiklos pradžios ir dabar ieškovas naudojasi stacionariu kompiuteriu, kuriuo yra ruošiami visi procesiniai dokumentai. Iš atsakovo isigyta kompiuteri jis naudoja namuose asmeniniams tikslams. Tai nera daiktas, kuris yra skirtas jo profesinei veiklai.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliuciu teismo nutarties negaliojimo pagrindu patikrinimas (LR CPK 338, 320 str. 1 d.), t.y. apeliacines instancijos teismas tikrina apskustos teismo nutarties teisetuma ir pagristuma, jeigu nenustato LR CPK 329 str. 2 ir 3 dalyse numatytu nutarties negaliojimo pagrindu. Apskustos teismo nutarties teisetumas ir pagristumas tikrinamas tik pagal atskirojo skundo argumentus, neišpleciant skundo argumentu sarašo, išskyrus istatyme nurodytas išimtis. Absoliuciu teismo nutarties negaliojimo pagrindu apeliacines instancijos teismas nenustate (LR CPK 338, 329 str.).

9Civilines bylos teismingumas konkreciam teismui yra teises kreiptis i teisma tinkamo igyvendinimo salyga, todel svarbu nustatyti, kuriam teismui yra teisminga byla. LR Civilinio proceso kodekso 29 straipsnis numato, kad ieškinys pareiškiamas teismui pagal atsakovo gyvenamaja vieta, o juridiniam asmeniui-pagal juridinio asmens buveine, nurodyta juridiniu asmenu registre. Tuo tarpu 30 straipsnio 11 dalis numato, kad ieškinys pareiškiamas teismui pagal vartotojo gyvenamaja vieta. Teise pasirinkti viena iš keliu teismu, kuriems byla teisminga, priklauso ieškovui (LR CPK 30 straipsnio 12 dalis).

10Ieškovas A. G. pateike teismui ieškini, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „TC prekyba“ 2179 Lt nuostoliu, 2000 Lt neturtine žala, 5 % dydžio metines palukanas ir bylinejimosi išlaidas (1–4 b. l.). Ieškinyje ieškovas nurode, kad ieškinys pateikiamas teismui pagal ieškovo gyvenamaja vieta, vadovaujantis LR CPK 30 straipsnio 11 dalimi (3 b. l.). Atsakovas pateike atsiliepima i ieškini, neprieštaraudamas, kad ieškinys butu nagrinejamas Šiauliu miesto apylinkes teisme (22–25 b. l.). Parengiamojo teismo posedžio metu atsakovas pateike teismui prašyma– perduoti byla nagrineti Kauno miesto apylinkes teismui pagal atsakovo buveines vieta (44–45 b. l.). Pirmosios instancijos teismas 2011-01-24 nutartimi atsakovo prašyma atmete (47 b. l.).

11Teiseju kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi, laiko ja teiseta ir pagrista.

12Iš bylos duomenu matyti, kad ieškovas A. G. 2008-12-29 nusipirko iš UAB „TC prekyba“ nešiojamaji kompiuteri HP Pavilion DV-5-1130 EN, sumokedamas už ji 2399 Lt (5 b. l.). Kompiuterio isigijimo metu, ieškovas A. G. buvo pensininkas, tai patvirtina LR VRM pensininko pažymejimas, nuo 2008-11-08 jam paskirta pareigunu ir kariu valstybine pensija ( 43 b. l.). 2010-05-31, sugedus kompiuteriui, ieškovas kreipesi i atsakova, pateikdamas jam pretenzija del daikto netinkamos kokybes ir pinigu gražinimo (6 b. l.). Minetoje pretenzijoje ieškovas nurode, kad pirktas kompiuteris yra nekokybiškas, nepateisino jo lukesciu, nes buvo neseniai taisytas, po remonto vel pradejo kaisti, praše priimti preke atgal ir gražinti jam sumoketus pinigus. Jokiu duomenu, kad kompiuteris yra naudojamas ieškovo profesinei veiklai, šioje pretenzijoje nenurodyta. Netiketi šiuo rašytiniu irodymu, teiseju kolegija neturi pagrindo. Tik veliau, pradejus dirbti advokato padejejo darba, ieškovas pateike pretenzija del sutarties nutraukimo, kurioje ir nurode, jog kompiuteris jam yra reikalingas darbui (8 b. l.). Iš prieš tai nurodytu aplinkybiu darytina išvada, kad ieškovas kompiuteri pirko asmeniniams poreikiams tenkinti, nes 2008 metu gruodžio menesi kompiuteris ieškovui kaip darbo priemone nebuvo reikalingas. Iš Lietuvos Advokaturos pažymejimo Nr. 1813 matyti, kad A. G. i Lietuvos advokatu padejeju saraša irašytas 2009-07-24, t. y. beveik po 7 menesiu nuo kompiuterio isigijimo (43 b. l.). Atsakovo atskirajame skunde padaryta išvada, kad ieškovas, išejes i pensija, planavo užsiimti advokato padejejo veikla ir tam ruošesi iš anksto, todel isigijo kompiuteri, yra jokiais irodymais nepagrista, tai yra atsakovo pamastymai. Ka ieškovas planavo ir kam ruošesi, gali buti žinoma tik paciam ieškovui, todel atskirajame skunde išdestyta apelianto nuomone, negali buti irodymu sprendžiant bylos teismingumo klausima.

13Lietuvos Aukšciausiasis Teismas, formuodamas teismu praktika del CPK normu, reglamentuojanciu irodinejima ir irodymu vertinima, aiškinimo ir taikymo, ne karta yra pažymejes, kad irodymu vertinimas pagal ( - ) straipsni reiškia, jog bet kokios gincui išspresti reikšmingos informacijos irodomaja verte nustato teismas pagal vidini savo isitikinima, pagrista visapusišku ir objektyviu aplinkybiu, kurios buvo irodinejamos proceso metu, išnagrinejimu, vadovaudamasis istatymais. Irodymu vertinimas civilineje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikru faktiniu aplinkybiu buvima teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla dideliu abejoniu del tu aplinkybiu egzistavimo. Teismas gali daryti išvada apie tam tikru aplinkybiu buvima tada, kai byloje esanciu irodymu visuma leidžia manyti, jog labiau tiketina atitinkama fakta buvus, nei jo nebuvus (2007 m. spalio 19 d. nutartis civilineje byloje Klaipedos regiono aplinkos apsaugos departamentas v. UAB „Mariu žvejys“; Nr. 3K-3-416/2007 ir kt.).

14Teiseju kolegija, vadovaudamasi byloje pateiktais irodymais, daro išvada, kad ieškovas kompiuteri pirko asmeniniams poreikiams tenkinti, tarp šaliu susikloste teisiniai santykiai, susije su vartojimo sutartimi. LR CPK 30 straipsnio norma suteikia ieškovui teise pasirinkti viena iš teismu, kuriam pateikti ieškini: pagal ieškovo gyvenamaja vieta ar pagal atsakovo buveine. Ieškovas pasirinko Šiauliu miesto apylinkes teisma pagal savo gyvenamaja vieta ( - ), laikytina, kad byla teisminga Šiauliu miesto apylinkes teismui.

15Teiseju kolegija, vadovaudamasi aukšciau išdestytais motyvais konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taike teises normas. Atsakovo atskirajame skunde nurodytais argumentais naikinti nutarties nera istatyminio pagrindo. Atskirasis skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (LR ( - ) str. 1 p.).

16Netenkinus atskirojo skundo, iš apelianto valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su procesiniu dokumentu iteikimu apeliacines instancijos teisme (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 str. 1 d. 3 p.).

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, teiseju kolegija

Nutarė

18Šiauliu miesto apylinkes teismo 2011 m. sausio 24 d. nutarti palikti nepakeista.

19Priteisti valstybei iš UAB „TC prekyba“ (i.k. 135790459, R. Kalantos g. 32, Kaunas) 2,55 Lt išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu apeliacines instancijos teisme. Kolegijos pirmininke

20Laisve Aleknaviciene

Proceso dalyviai
Ryšiai