Byla B2-3064-553/2010
Dėl bankroto bylos iškėlimo, tretysis asmuo J. M

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Aldona Tilindienė, rašytinio proceso tvarka nagrinėdama civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės (toliau-AB) DnB NORD banko ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei (toliau-UAB) „Vista property“ dėl bankroto bylos iškėlimo, tretysis asmuo J. M.,

Nustatė

4Ieškovas AB DnB NORD bankas kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Vista property“. Nurodė, kad tarp AB DnB NORD ir UAB „Vista property“ 2007-09-12 buvo sudaryta Kreditavimo sutartis Nr. K-2400-2007-655, kurios sąlygos keistos ir pildytos 2007-09-18 Susitarimu Nr. K-2400-2007-655/3, kurios pagrindu UAB „Vista property“ buvo suteikta 1 931 765.52 Lt kreditas su kintama metinių palūkanų norma komercinių patalpų adresu Vilniaus g. 13A, Lazdijuose, ir Statybininkų g. 2A, Pakruojyje, statybai. Galutinis kredito grąžinimo terminas yra 2009-02-28. Prievolių pagal kredito sutartį įvykdymas yra užtikrintas nekilnojamojo turto hipoteka. UAB „Vista property“ skola bankui 2009-06-30 sudaro 261 800,71 EUR. Pagal nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašuose pateiktus duomenis UAB „Vista property“ priklauso 1 164 101 Lt vertės nekilnojamasis turtas. Akivaizdu, kad atsakovo turimo nekilnojamojo turto vertė šiuo metu yra žymiai sumažėjusi. Pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudaro beveik pusantro milijono litų. Minėti faktai leidžia daryti išvada, kad UAB „Vista property“ yra nemoki. Bankroto administratoriumi prašo skirti UAB „Verslo administravimo centras“.

5Tretysis asmuo J. M. nurodė, kad 2009-03-20 pateikė Vilniaus apygardos teismui ieškinį dėl 200 000 Lt skolos, 5 procentus metinių procesinių palūkanų. 2009-07-20 buvo priimtas sprendimas už akių ir įsiteisėjus pateiktas teismui vykdyti.

6Vilniaus apygardos teismo 2009-11-12 nutartimi atsakovas UAB „Vista property“ buvo įpareigotas kartu su atsiliepimu pateikti teismui įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus.

7Vilniaus apygardos teismo 2009-11-12 nutartis atsakovui grįžo neįteikta, su pašto atžyma „neatsiėmė“. Todėl teismo įpareigojimas skirtas UAB „Vista property“ neįvykdytas. Teismas, neturėdamas finansinės atskaitomybės dokumentų, negali nagrinėti klausimo dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsižvelgiant į tai,

8bylos nagrinėjimas atidedamas.

9Pažymėtina, kad rengdamasi nagrinėti bankroto bylą, teismas aktyvus, nes to reikalauja viešasis interesas. Iš Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro išrašo matyti, kad UAB „Vista property“ vadovas yra Rimvydas Matijošaitis nuo 2006-01-30. Kadangi Vilniaus apygardos teismo 2009-11-12 nutarties atsakovas UAB „Vista property“ neįvykdė ir nepateikė teismui finansinės atskaitomybės ir kitų reikalautų dokumentų, UAB „Vista property“ vadovui Rimvydui Matijošaičiui išaiškintina pareiga per teismo nurodytą terminą pateikti atsiliepimą į ieškovo pareikštą ieškinį bei dokumentus, reikalingus bankroto bylos nagrinėjimui.

10Teismas išaiškina, kad jeigu įmonės vadovas be pateisinamos priežasties per nurodytą terminą nepateikia teismui nurodytų dokumentų, teismas arba teisėjas gali skirti įmonės vadovui iki dešimties tūkstančių litų baudą (LR įmonių bankroto įstatymo 9 str. 1 d.) Baudos paskyrimas neatleidžia atitinkamų asmenų nuo pareigos pateikti teismo reikalaujamus dokumentus (CPK 199 str. 6 d.).

11Atidėjus bylos nagrinėjimą, iš Juridinių asmenų registro išreikalautina paskutinė teikta UAB „Vista property“ metinė finansinė atskaitomybė, iš Vilniaus AVMI išreikalautina UAB „Vista property“ duomenys apie atsiskaitymą valstybės (savivaldybės) biudžetui, o iš VSDVF Vilniaus skyriaus – duomenys apie UAB „Vista property“ atsiskaitymą valstybinio socialinio draudimo biudžetui.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 290-291 str., teismas

Nutarė

16Atidėti civilinės bylos pagal ieškovo akcinės bendrovės DnB NORD ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Vista property“ dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėjimą rašytinio proceso tvarka 2010 m. vasario 3 d., 10.00 val.

17Įpareigoti UAB „Vista property“ vadovą Rimvydą Matijošaitį iki 2010 m. vasario 3 d. pateikti teismui atsiliepimą į ieškovo pareikštą ieškinį, kuriame nurodyti, ar sutinkama su bankroto bylos iškėlimu, bei LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus dokumentus, t. y. įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus.

18Iš Juridinių asmenų registro išreikalauti paskutinę teiktą UAB „Vista property“ metinę finansinę atskaitomybę, iš Vilniaus AVMI - UAB „Vista property“ duomenis apie atsiskaitymą valstybės (savivaldybės) biudžetui, o iš VSDVF Vilniaus skyriaus – duomenis apie UAB „Vista property“ atsiskaitymą valstybinio socialinio draudimo biudžetui.

19Nutartį išsiųsti UAB „Vista property“ registruotos buveinės adresu bei vadovo Rimvydo Matijošaičio gyvenamosios vietos adresu ( - ).

20Apie teismo posėdį pranešti byloje dalyvaujantiems asmenims.

21Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai