Byla B2-1963-657/2015
Dėl papildomo kreditorinio reikalavimo patvirtinimo, siekia užtikrinti savo kaip kreditoriaus interesų apsaugą, kuomet bendrovės restruktūrizavimo procese bus parduodamas turtas, kuris yra įkeistas antros eilės įkeitimu/hipoteka už UAB „Stamita“ prievoles. Bendrovė pagal Laidavimo sutartis yra solidariai atsakinga už tinkamą UAB „Stamita“ prievolių vykdymą

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,

2sekretoriaujant Rasai Juronienei,

3nedalyvaujant kreditorės AB Šiaulių bankas, atstovui, atsakovės RUAB „Mondesta“ administratoriaus įgaliotam asmeniui, RUAB „Mondesta“ atstovui (apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta įstatymų nustatyta tvarka, prašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant),

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi AB Šiaulių bankas pareikšto papildomo finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimą uždarosios akcinės bendrovės „Mondesta“ restruktūrizavimo byloje,

Nustatė

5AB Šiaulių bankas pateikė prašymą patvirtinti papildomą finansinį reikalavimą 821.264,30 Eur sumai ir bendrą kreditorinių reikalavimų sumą – 1.022.956,31 Eur RUAB „Mondesta“ restruktūrizavimo byloje, kurį kildina iš laidavimo sutarčių, nekilnojamojo daikto hipotekos ir kilnojamojo turto įkeitimo (b.l. 13-15; 140-141). Prašyme ir atsikritimuose nurodė, kad finansinis reikalavimas yra tikslintinas, atsižvelgiant į tai, kad RUAB „Mondesta“ yra įkeitusi jai nuosavybės teise priklausančio turto ir laidavusi už trečiojo asmens - UAB „Stamita“ prievolių įvykdymą bankui. Bankas, teikdamas prašymą dėl papildomo kreditorinio reikalavimo patvirtinimo, siekia užtikrinti savo kaip kreditoriaus interesų apsaugą, kuomet bendrovės restruktūrizavimo procese bus parduodamas turtas, kuris yra įkeistas antros eilės įkeitimu/hipoteka už UAB „Stamita“ prievoles. Bendrovė pagal Laidavimo sutartis yra solidariai atsakinga už tinkamą UAB „Stamita“ prievolių vykdymą.

6Restruktūrizuojamos UAB „Mondesta“ administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ įgaliotas asmuo A. V. įmonės restruktūrizavimo byloje teismui pateikė prieštaravimus dėl AB Šiaulių bankas 2015 m. balandžio 29 d. pareikšto papildomo finansinio reikalavimo 821.264,30 Eur sumai patvirtinimo (b.l. 4-7). Nurodė, kad kreditorius yra praleidęs ĮRĮ 23 straipsnio 3 dalyje numatytą naikinamąjį terminą kreditoriniams reikalavimams pateikti, todėl išnyko jo teisė įstatymo nustatyta tvarka pateikti teismui tvirtinti kreditorinį reikalavimą, todėl šis finansinis reikalavimas negali būti tvirtinamas. Pats kreditorius nurodė, kad apie restruktūrizavimo bylos iškėlimą jam buvo žinoma ir jis net buvo pateikęs tvirtinti kreditorinius reikalavimus, todėl pats buvo neatidus ir nerūpestingas. Be to, esant patvirtintam ir vykdomam restruktūrizavimo planui, kreditoriaus papildomo kreditorinio reikalavimo patvirtinimas apsunkintų RUAB „Mondesta“ restruktūrizavimo vykdymą, pažeistų kitų sąžiningų ir rūpestingų kreditorių teises. Kreditorius patvirtino, kad kreditų grąžinimo terminas pagal Kreditavimo sutartis 2006 m. spalio 4 d. Nr. KLL-2006-39-12 bei 2006 m. spalio 31 d. Nr. KLL-2006-45-12 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) yra 2021 m. birželio 5 d. Šių Kreditavimo sutarčių įvykdymas užtikrintas UAB „Mondesta“ laidavimais, nekilnojamojo turto hipoteka ir (ar) kilnojamojo turto įkeitimu. Jokių duomenų, kad Kreditavimo sutartys būtų pasibaigusios, nutrauktos ar kad skolininkas UAB „Stamita“ būtų pradelsęs kreditų grąžinimo terminus, į bylą nėra pateikta. Tiek laidavimas, tiek hipoteka, tiek kilnojamojo turto įkeitimas yra šalutinės prievolės, kurių vykdymas priklauso tiesiogiai nuo pagrindinės prievolės neįvykdymo. Kreditorius neturi reikalavimo teisės į UAB „Mondesta“, kadangi neįrodė galiojančios reikalavimo teisės patenkinti savo reikalavimą iš laiduotojo, taip pat hipoteka ir įkeitimu įkeisto turto. Be to, pagal Kreditavimo sutartis kreditų grąžinimo prieš terminą kreditorius turi teisę reikalauti tik tuo atveju, jei yra raštu informavęs UAB „Stamita“ apie ketinimą nutraukti sutartį ir atgauti kreditus prieš terminą ir jei UAB „Stamita“ iš esmės pažeidė Kreditavimo sutartis, o tokių duomenų byloje nėra. UAB „Stamita” tinkamai vykdo savo įsipareigojimus, o tai paneigiančios informacijos kreditorius nepateikė.

7Šalys į teismo posėdį neatvyko. Procesiniai dokumentai jiems įteikti įstatymų nustatyta tvarka (CPK 123 str. 2 d.). Teisme gauti administratoriaus ir RUAB „Mondesta“ prašymai nagrinėti bylą atstovams nedalyvaujant (b.l. 139). Kreditorės AB Šiaulių bankas neatvykimo priežastys nežinomos, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, todėl byla nagrinėjama iš esmės šalims nedalyvaujant (CPK 246 str. 1 d., 2 d.).

8AB Šiaulių bankas papildomą finansinį reikalavimą 821.264,30 Eur sumai tvirtinti atsisakytina.

9Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 23 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad restruktūrizavimo administratoriaus ginčijamų kreditorinių reikalavimų tvirtinimo klausimą teismas sprendžia teismo posėdyje, pranešęs restruktūrizavimo administratoriui ir asmenims, kurių reikalavimai yra ginčijami.

10Finansinio reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į restruktūrizuojamą įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialinį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2012). Teismas neįpareigotas tvirtinti visus be išimties administratoriaus pripažintus reikalavimus, gali patvirtinti administratoriaus ginčijamus kreditorių pareikštus reikalavimus arba atsisakyti juos tvirtinti, sumažinti ar padidinti administratoriaus pripažintus teismui pateiktus tvirtinti kreditorių reikalavimus. Teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima padaryti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; kt.). Kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas ar atsisakymas jį tvirtinti taip pat lemia ne tik konkretaus kreditoriaus teisę visiškai ar iš dalies gauti savo reikalavimų patenkinimą, bet turi įtakos ir patvirtintų kreditorių reikalavimų bendrai sumai bei proporcijoms, kuriomis bus tenkinami visų kreditorių reikalavimai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-545/2011).

11Kauno apygardos teismo 2012 m. gruodžio 18 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei „Mondesta“ iškelta restruktūrizavimo byla, administratoriumi pakirta UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ (b.l. 16-20). 2013 m. balandžio 4 d. nutartimi patvirtintas RUAB „Mondesta“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas (T.5, b.l. 101-103). Šia nutartimi kreditoriaus AB Šiaulių bankas finansinis reikalavimas buvo patvirtintas 203.632,51 Eur (741.570,29 Lt) sumai.

12Papildomą finansinį reikalavimą 821.264,30 Eur sumai kreditorė pareiškė nuosavybės teise RUAB Mondesta“ priklausančio turto įkeitimo AB Šiaulių bankas naudai bei Laidavimo sutarčių už trečiojo asmens – UAB „Stamita“ prievoles pagrindu.

13Byloje nustatyta, kad UAB „Stamita“ ir AB Šiaulių bankas 2006-10-04 sudarė Kreditavimo sutartį Nr. KLL-2006-39-12 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), kurios pagrindu bankas UAB „Stamita“ suteikė 194.717,63 Eur kreditą, kurio galutinis grąžinimo terminas – 2021-06-05 (b.l. 16-32). Prievolės pagal šią kredito sutartį įvykdymas užtikrintas UAB „Mondesta“ laidavimu (2006-10-04 Laidavimo sutartis Nr. 2006-07-12 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) bei UAB „Mondesta“ priklausančio nekilnojamojo turto hipoteka: 2,7806 ha žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )), adresas: ( - ), hipotekos sutarties identifikavimo Nr. ( - ); pastatas negyvenamas (paskirtis - sandėliavimo) (unikalus Nr. ( - )), pastatas negyvenamas (paskirtis - administracinė) (unikalus Nr. ( - )), pastatas negyvenamas (paskirtis - kita) (unikalus Nr. ( - )), adresas ( - ), hipotekos sutarties identifikavimo Nr. ( - ) (b.l. 33-49). Be to, UAB „Stamita“ ir AB Šiaulių bankas 2006-10-31 sudarė Kreditavimo sutartį Nr. KLL-2006-45-12 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), kurios pagrindu bankas UAB „Stamita“ suteikė 673.425,01 Eur kreditą, kurio paskutinis grąžinimo terminas – 2021-06-05 (b.l. 50-67). Prievolės pagal šią kredito sutartį įvykdymas užtikrintas UAB „Mondesta“ laidavimu (2006-10-31 Laidavimo sutartis Nr. 2006-12-12 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais)); kilnojamojo turto įkeitimu: žemės sklypo nuomos teisė į 1,1153 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), kylančių iš 2004-03-10 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties Nr. 33/N-23, įkeitimas, įkeitimo sutarties identifikavimo Nr. ( - ); 2 vnt. betono maišyklių ir perdengimo plokščių gamybos linijos, priklausančių RUAB „Mondesta“, įkeitimas; įkeitimo sutarties identifikavimo Nr. ( - ); bei UAB „Mondesta“ nekilnojamojo turto hipoteka: pastatas negyvenamasis (paskirtis - gamybos, pramonės) (unikalus Nr. ( - )), pastatas negyvenamasis (paskirtis - administracinė) (unikalus Nr. ( - )), pastatas negyvenamasis (paskirtis - gamybos, pramonės) (unikalus Nr. 3397-3016-6030), pastatas negyvenamasis (paskirtis - kita) (unikalus Nr. ( - )), pastatas negyvenamasis (paskirtis - sandėliavimo) (unikalus Nr. ( - )), pastatas negyvenamasis (paskirtis - gamybos, pramonės) (unikalus Nr. ( - )), pastatas negyvenamasis (paskirtis - sandėliavimo) (unikalus Nr. ( - )), pastatas negyvenamasis (paskirtis - sandėliavimo) (unikalus Nr. ( - )), pastatas negyvenamasis (paskirtis - gamybos, pramonės) (unikalus Nr. ( - )), pastatas negyvenamasis (paskirtis - sandėliavimo) (unikalus Nr. ( - )), esantys adresu: ( - )., hipotekos sutarties identifikavimo Nr. ( - ); 2,7806 ha žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )), adresas: ( - ), hipotekos sutarties identifikavimo Nr. ( - ) (b.l. 68-122).

14Lietuvos Respublikos Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje 1 punkte nustatyta, kad kreditoriai per teismo nustatytą laikotarpį perduoda restruktūrizavimo administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikia juos pagrindžiančius dokumentus, taip pat nurodo, kaip įmonė yra užtikrinusi šių reikalavimų įvykdymą. Remiantis ĮRĮ 23 straipsnio 3 dalimi, teismas turi teisę iki nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos priimti iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsiradusius kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti praleidus teismo nustatytą terminą, jeigu termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis. Šis ĮRĮ 23 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas terminas (nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo diena) yra naikinamasis, kuriam pasibaigus išnyksta kreditoriaus teisė įstatymo nustatyta tvarka pateikti teismui tvirtinti iki įmonės restruktūrizavimo bylos atsiradusį reikalavimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-12-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2115/2014). Tai yra draudžiamoji norma ir jos tikslas - nustatyti teisinį apibrėžtumą, t. y. kuo greičiau stabilizuoti įmonės ekonominę situaciją (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2085/2013).

15RUAB „Mondesta“ restruktūrizavimo byloje restruktūrizavimo planą teismas patvirtino 2013 m. liepos 29 nutartimi (b.l. 24). Ši nutartis apskųsta nebuvo, yra įsiteisėjusi. Nustatyta, kad kreditorius AB Šiaulių bankas papildomą finansinį reikalavimą RUAB „Mondesta“ 821.264,30 Eur sumai administratoriui pateikė 2015-04-30, t.y. praleidęs ĮRĮ 23 straipsnio 3 dalyje nustatytą terminą kreditorių reikalavimams pareikšti (b.l. 13-15), todėl sutiktina su administratoriaus prieštaravimuose nurodytais argumentais, kad apie restruktūrizavimo bylos iškėlimą kreditoriui AB Šiaulių bankas neabejotinai buvo žinoma, 2013-02-06 jis administratoriui buvo pateikęs savo kreditorinius reikalavimus RUAB „Mondesta“, kilusius iš kreditavimo teisinių santykių su šia įmone (civilinės bylos Nr. B2-357-657/2015 T.5, b.l. 2-4), kas leidžia spręsti, kad norėdamas pareikšti papildomus finansinius reikalavimus, atsiradusius Kreditavimo sutarčių 2006 m. spalio 4 d. Nr. KLL-2006-39-12 bei 2006 m. spalio 31 d. Nr. KLL-2006-45-12 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) su UAB „Stamita“ pagrindu, nebuvo pakankamai atidus ir rūpestingas.

16Atsižvelgus į aukščiau nurodytą teisinį reglamentavimą, pažymėtina, kad kreditorinio reikalavimo įtraukimas į restruktūrizuojamos įmonės kreditorių sąrašą yra siejamas ne su skolos susidarymo ar nustatymo momentu, bet su kreditorinio reikalavimo pateikimu iki restruktūrizavimo plano patvirtinimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. birželio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-867/2010). Nagrinėjamu atveju konstatuotina, kad pasibaigus naikinamajam terminui, išnyko kreditoriaus teisė reikšti papildomus finansinius reikalavimus UAB „Mondesta“ restruktūrizavimo byloje, nepriklausomai nuo termino praleidimo priežasčių svarbos.

17Kaip minėta, nurodytų UAB „Stamita“ ir AB Šiaulių bankas Kreditavimo sutarčių įvykdymas užtikrintas UAB „Mondesta“ laidavimais, nekilnojamojo turto hipoteka ir kilnojamojo turto įkeitimu. Pažymėtina, kad bet kuriuo būdu užtikrinant sutartinę prievolę toks užtikrinimas taip pat sukuria naujus prievolinius kreditoriaus ir skolininko arba kreditoriaus ir trečiojo asmens santykius. Bet tai ypatingos rūšies prievoliniai santykiai, kurių specifiką lemia tai, kad jie yra priklausomi nuo pagrindinės prievolės.

18Nagrinėjamu atveju UAB „Stamita“ ir UAB „Mondesta“ yra solidarios skolininkės. Nustatyta, kad UAB „Stamita“ kreditų grąžinimo terminas pagal Kreditavimo sutartis 2006 m. spalio 4 d. Nr. KLL-2006-39-12 ir 2006 m. spalio 31 d. Nr. KLL-2006-45-12 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) yra 2021 m. birželio 5 d., taigi, kreditavimo sutarčių įvykdymo terminas nėra pasibaigęs. Jokių duomenų, kad Kreditavimo sutartys būtų pasibaigusios, nutrauktos ar kad skolininkė UAB „Stamita“ būtų pradelsusi kreditų grąžinimo terminus, į bylą nėra pateikta. Priešingai, administratoriaus pateikti banko sąskaitos išrašai rodo, kad UAB „Stamita“ pagal minėtas kreditavimo sutartis atlieka mokėjimus, taigi, sutartys yra vykdomos. Tuo tarpu tiek laidavimas, tiek hipoteka, tiek kilnojamojo turto įkeitimas yra šalutinės prievolės, kurių vykdymas priklauso tiesiogiai nuo pagrindinės prievolės neįvykdymo (CK 4.192 str. 1 d., 4.216 str. 1 d., 6.81 str. 1 d.). Pažymėtina ir tai, kad kreditoriaus reikalavimo teisė į RUAB „Mondesta“ apimtų tik likusią neįvykdytą UAB „Stamita“ prievolių dalį, o, kaip minėta, kreditavimo sutarčių įvykdymo terminas dar nepasibaigęs. Todėl sutiktina su administratoriaus prieštaravimuose nurodytu argumentu, kad kreditorius AB Šiaulių bankas, šiuo atveju, neturi reikalavimo teisės į RUAB „Mondesta“, kadangi neįrodė galiojančios reikalavimo teisės patenkinti savo reikalavimą iš laiduotojo, taip pat hipoteka ir įkeitimu įkeisto RUAB „Mondesta“ turto (CPK 178 str.). Esant šioms aplinkybėms, nesant duomenų dėl šių prievolių neįvykdymo fakto, nėra pagrindo remtis vien tik AB Šiaulių bankas daromomis prielaidomis, kad tokiu būdu bus užtikrinta kreditoriaus interesų apsauga, kai įmonės restruktūrizavimo procese bus parduodamas turtas, kuris yra įkeistas antros eilės įkeitimu / hipoteka už UAB „Stamita“ prievoles.

19Teismo vertinimu, kreditoriaus AB Šiaulių bankas papildomas finansinis reikalavimas 821.264,30 Eur sumai yra nepagrįstas, todėl netvirtintinas (ĮRĮ 23 str. 3 d., CK 4.192 str. 1 d., 4.216 str. 1 d., 6.81 str. 1 d.).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 23 straipsnio 3 dalimi, teismas

Nutarė

21Netenkinti kreditoriaus AB Šiaulių bankas prašymo dėl papildomo finansinio reikalavimo 821.264,30 Eur (aštuonių šimtų dvidešimt vieno tūkstančio dviejų šimtų šešiasdešimt keturių eurų trisdešimt centų) sumai patvirtinimo.

22Nutarties kopiją išsiųsti administratoriui, RUAB „Mondesta“ ir kreditoriui AB Šiaulių bankas.

23Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,... 2. sekretoriaujant Rasai Juronienei,... 3. nedalyvaujant kreditorės AB Šiaulių bankas, atstovui, atsakovės RUAB... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi AB Šiaulių... 5. AB Šiaulių bankas pateikė prašymą patvirtinti papildomą finansinį... 6. Restruktūrizuojamos UAB „Mondesta“ administratoriaus UAB „Įmonių... 7. Šalys į teismo posėdį neatvyko. Procesiniai dokumentai jiems įteikti... 8. AB Šiaulių bankas papildomą finansinį reikalavimą 821.264,30 Eur sumai... 9. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 23 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad... 10. Finansinio reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį... 11. Kauno apygardos teismo 2012 m. gruodžio 18 d. nutartimi uždarajai akcinei... 12. Papildomą finansinį reikalavimą 821.264,30 Eur sumai kreditorė pareiškė... 13. Byloje nustatyta, kad UAB „Stamita“ ir AB Šiaulių bankas 2006-10-04... 14. Lietuvos Respublikos Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 23 straipsnio 1... 15. RUAB „Mondesta“ restruktūrizavimo byloje restruktūrizavimo planą teismas... 16. Atsižvelgus į aukščiau nurodytą teisinį reglamentavimą, pažymėtina,... 17. Kaip minėta, nurodytų UAB „Stamita“ ir AB Šiaulių bankas Kreditavimo... 18. Nagrinėjamu atveju UAB „Stamita“ ir UAB „Mondesta“ yra solidarios... 19. Teismo vertinimu, kreditoriaus AB Šiaulių bankas papildomas finansinis... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 23... 21. Netenkinti kreditoriaus AB Šiaulių bankas prašymo dėl papildomo finansinio... 22. Nutarties kopiją išsiųsti administratoriui, RUAB „Mondesta“ ir... 23. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...