Byla e2-38150-960/2017
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Dariuš Lučinski

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui K. Ž. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo.

3Teismas,

Nustatė

4Ieškovas pateiktu teismui ieškiniu prašo iš atsakovo priteisti 600,00 Eur negrąžintą paskolos sumą, 28,88 Eur palūkanų sumą iki kredito grąžinimo termino, 530,23 Eur palūkanų sumą po kredito grąžinimo termino, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - ir CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka siunčiant procesinius dokumentus deklaruotos gyvenamosios vietos adresu buvo įteikta ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus. Atsakovas per nustatytą terminą teismui atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, ieškovui ieškinyje prašant, vadovaujantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, sprendimas priimamas už akių.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovas su atsakovu 2015 m. gegužės 18 d. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 831072004, kurios pagrindu atsakovui buvo suteikta 75,00 Eur paskola, o atsakovas įsipareigojo grąžinti suteiktą paskolą ir sumokėti palūkanas (toliau – Sutartis). 2015 m. gegužės 30 d. atsakovas pateikė prašymą papildomai 50,00 Eur sumai, 2015 m. birželio 2 d. atsakovas pateikė prašymą papildomai 75,00 Eur sumai, 2015 m. birželio 23 d. atsakovas pateikė prašymą papildomai 175,00 Eur sumai, 2015 m. liepos 24 d. atsakovas pateikė prašymą papildomai 150,00 Eur sumai, 2015 m. liepos 31 d. atsakovas pateikė prašymą papildomai 75,00 Eur sumai. Pagal 2015 m. liepos 31 d. Sutarties specialiąsias sąlygas bendra vartojimo kredito suma sudarė 600,00 Eur, terminas – 30 dienų, vartojimo kredito metinė palūkanų norma – 112,24 proc., bendra Kredito kainos metinė norma – 199,10 proc, bendra vartojimo kredito kaina – 28,88 Eur (e.b.l. 15-26). Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad tarp šalių susiklostė vartojimo kredito teisiniai santykiai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.886 straipsnis). CK 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Ieškovas ieškinyje nurodo, jog vadovaujantis Sutarties bendrųjų sąlygų 3.7 punktu, atsakovas pratęsė skolos grąžinimo terminą, todėl 2016 m. kovo 1 d. atsakovas turėjo grąžinti 600,00 Eur skolos ir 28,88 Eur palūkanų, iš viso – 628,88 Eur sumą, tačiau atsakovas savo įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu negrąžino skolos ir palūkanų. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas grąžino paskolą ir sumokėjo ieškovo prašomas priteisti palūkanas iki kredito grąžinimo termino (CPK 178, 185 straipsniai). Atsakovui nevykdant pareigos grąžinti jam suteiktą paskolą ir sumokėti palūkanas iki kredito grąžinimo termino, iš jo priteisiama 600,00 Eur negrąžinta paskolos suma ir 28,88 Eur palūkanų suma iki kredito grąžinimo termino (CK 6.886 straipsnio 1 dalis, 6.63 straipsnio 1, 2 dalys, 6.200 straipsnis, CK 6.205 straipsnis, CK 6.872 straipsnio 1 dalis).

9Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo palūkanas po kredito grąžinimo termino, nurodant, kad palūkanų skaičiavimo taisykles po paskolos termino praleidimo šalys nustatė Sutarties 7.1. punkte, taigi, nuo 2016 m. sausio 14 d. iki 2016 m. rugsėjo 18 d. atsakovas privalo sumokėti ir sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą (199,10 proc.), skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų, iš viso 530,23 Eur palūkanų suma už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo. Ieškinyje taip pat paaiškina, kad pagal CK 6.874 straipsnio 1 dalį ir sutarties 7.1. punktą apskaičiuota ir prašoma priteisti palūkanų suma iš esmės atitinka minimalius ieškovės nuostolius, patirtus dėl negalėjimo iš naujo paskolinti atsakovo negrąžinto kredito ir palūkanų sumos, ši suma yra laikytina ir minimaliais ieškovės nuostoliais pagal CK 6.261 str. nuostatas, kompensuojanti tuos praradimus, kuriuos ieškovė patyrė dėl neteisėtų atsakovo veiksmų.

10Sutarties bendrųjų sąlygų 7.1 punkte buvo numatyta, kad Kredito gavėjui praleidus Kredito ir/ar palūkanų mokėjimo terminą, 4.1. punkte nurodyta Bendra norma yra skaičiuojama toliau nuo visos pradelstos sumokėti sumos už visą pradelsimo laiką. Nagrinėjamu atveju tarp ginčo šalių buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis. Teismas, spręsdamas klausimą dėl tokių prašomų priteisti palūkanų, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, į tai, kad atsakovas yra vartotojas, sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-482/2012; 2008 m. vasario 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008; 2016 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-29-248/2016). Sutarties bendrųjų sąlygų dalyje „Atsakomybės sąlygos ir jos taikymo tvarka“ 7.1. punkte numatytos palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos nuo visos pradelstos sumokėti sumos tik esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, kurios tikslas kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius. Vartojimo kredito įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog šio įstatymo nuostatos taip pat taikomos sutartims, kurių pobūdis arba tikslas suteiktų galimybę išvengti šio įstatymo nuostatų taikymo. Pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi. (Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalis, akto redakcija nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2016 m. vasario 1 d.). Dėl to darytina išvada, kad tokios ieškovo pagal Sutarties 7.1 punktą prašomos priteisti palūkanos (199,10 proc.) nepagrįstai didelės, be to pažeidžia Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalies nuostatas, taikomas mokėjimams, kurie skirti nuostoliams, atsiradusiems dėl pavėluotų įmokų mokėjimo, kompensuoti, todėl atsižvelgiant į Vartojimo kredito įstatymo nuostatas palūkanos mažintinos iki 0,05 proc. per dieną arba iki 18,25 proc. metinių palūkanų (CK 6.37 straipsnio 3 dalis). Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovo priteisiama 78,30 Eur (628,88 Eur x 0,05 proc. x 249 d.) šių palūkanų suma. Norėdamas, kad būtų priteisti didesni nei minimalūs nuostoliai, ieškovas privalo juos įrodyti. Ieškovas į bylą tokių įrodymų nepateikė (CPK 178 str.). Taigi laikytina, jog tokia palūkanų suma laikytina pagrįsta atlyginti turėtus nuostolius dėl pavėluotų įmokų mokėjimo, o likusi ieškovo reikalavimo dalis dėl palūkanų, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius, priteisimo atmestina (CK 1.5 straipsnis, 6.37 straipsnio 1, 3 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis, Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalis).

11Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 707,18 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2017 m. rugpjūčio 17 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (61 proc.), ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 15,86 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 93 straipsnio 2 dalis).

13Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje šaliai tenkančios procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos nepriteistinos (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 1 dalis, 6 dalis).

14Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo K. Ž., asmens kodas ( - ) 600,00 Eur (šešių šimtų eurų 00 ct) negrąžintos paskolos sumą, 28,88 Eur (dvidešimt aštuonių eurų 88 ct) palūkanų sumą iki kredito grąžinimo termino, 78,30 Eur (septyniasdešimt aštuonių eurų 30 ct) kompensuojamąsias palūkanas, 5 (penkių) proc. metines palūkanas už priteistą sumą (707,18 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. rugpjūčio 17 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 15,86 Eur (penkiolikos eurų 86 ct) bylinėjimosi išlaidas ieškovo UAB „4finance“, juridinio asmens kodas 301881644, naudai.

17Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

19Atsakovas turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį CPK 111 straipsnio, 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovas per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai