Byla 2-201/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko, Konstantino Gurino ir Vyto Miliaus (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo akcinės bendrovės ,,Spauda“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. vasario 14 d. nutarties, kuria pakeistos laikinosios apsaugos priemonės bei ieškovas įpareigotas užtikrinti atsakovo galimų nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimą civilinėje byloje Nr. 2-608-34/2008 pagal ieškovo akcinės bendrovės ,,Spauda“ ieškinį atsakovui V. G. dėl nuostolių atlyginimo.

Nustatė

2Ieškovas AB ,,Spauda“ 2004 m. vasario 13 d. ieškiniu kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą ir prašė priteisti iš atsakovo V. G. 1 781 529,40 Lt nuostolių, kilusių dėl sandorių, sudarytų priešingais bendrovei bei jos akcininkams tikslais, atlyginti. Ieškinio reikalavimo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo turto areštą.

3Vilniaus apygardos teismas 2004 m. kovo 1 d. nutartimi nusprendė atsakovui taikyti laikinąsias apsaugos priemones – V. G. nekilnojamojo ir kilnojamojo turto areštą, o jo nesant ar nepakankant – piniginių lėšų ir turtinių teisių, esančių pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, areštą, neviršijant 1 781 529,40 Lt sumos.

4Atsakovo V. G. sutuoktinės D. K. prašymu Vilniaus apygardos teismas 2004 m. rugsėjo 20 d. nutartimi pakeitė 2004 m. kovo 1 d. nutartimi paskirto turto arešto sąlygas, suteikdamas teisę D. K. iš banko sąskaitos Nr. duomenys neskelbtini, esančios AB Hansa bankas, paimti lėšas, neviršijant 4 000 Lt sumos vienai dienai limito.

52008 m. vasario 6 d. atsakovas V. G. teismui pateikė prašymą pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2004 m. kovo 1 d. nutartimi taikytas jo turtui laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti gyvenamąjį namą, žemę ir kiemo statinius, esančius duomenys neskelbtini, Vilniuje. Atsakovas taip pat prašė taikyti nuostolių, galinčių kilti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Prašyme nurodė, jog šiuo metu yra areštuotas visas jo šeimai priklausantis turtas, kurio vertė yra apie 4 500 000 Lt, todėl pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia jo bei šeimos narių interesus. Be to, turto arešto apimtis kelis kartus viršija ieškinio reikalavimo sumą. Bylos nagrinėjimas nepagrįstai užtruko jau ketverius metus. Per šį laikotarpį turtas ženkliai pabrango. Jo vertė padidėjo ir dėl atliktų gyvenamojo namo rekonstrukcijos darbų, todėl būtina pakeisti laikinąsias apsaugos priemones, areštuojant tik gyvenamąjį namą, kurio vertės visiškai pakanka ieškinio reikalavimams užtikrinti. Atsakovas taip nurodė, jog dėl ilgą laikotarpį trunkančio viso šeimos turto arešto, jo šeimos nariai nuolat patiria realius nuostolius bei nepatogumus.

6Vilniaus apygardos teismas 2008 m. vasario 14 d. nutartimi patenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo ir nutarė pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2004 m. kovo 1 d. bei 2004 m. rugsėjo 20 d. nutartimis taikytas laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui ir jo sutuoktinei priklausančius 0,0626 ha žemės sklypą, unikalus Nr. duomenys neskelbtini, gyvenamąjį namą, unikalus Nr. duomenys neskelbtini ir kitus statinius, unikalus Nr. duomenys neskelbtini, esančius duomenys neskelbtini, Vilniuje. Areštavus nekilnojamąjį turtą, panaikinti areštą banko sąskaitose esančioms lėšoms, kilnojamiesiems ir nekilnojamiesiems daiktams, taikytus Vilniaus apygardos teismo 2004 m. kovo 1 d. ir 2004 m. rugsėjo 20 d. nutartimis. Be to, teismas iš dalies patenkino atsakovo prašymą dėl galimų nuostolių, susijusių su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, atlyginimo užtikrinimu ir įpareigojo ieškovą AB ,,Spauda“ per 10 dienų įmokėti į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą 50 000 Lt arba pateikti banko garantiją nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui, atlyginimo užtikrinimą.

7Teismas nutartyje nurodė, jog atsakovas teismui pateikė nekilnojamojo turto preliminarios rinkos vertės nustatymo pažymą Nr.08/02-216, iš kurios matyti, jog prašomo areštuoti nekilnojamojo turto vertė 2008 m. vasario 1 d. buvo 2 841 000 Lt. Atsižvelgdamas į tai, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos vadovaujantis ekonomiškumo principu, t. y., kad nuostoliai, galintys kilti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, būtų minimalūs, teismas nusprendė, jog atsakovo siūlomo areštuoti turto vertė yra pakankama galimam sprendimo įvykdymui užtikrinti ir atitinka tiek atsakovo, tiek ieškovo interesus. Iš dalies tenkindamas atsakovo prašymą užtikrinti nuostolius, galinčius kilti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas nurodė, jog laikinosios apsaugos priemonės atsakovo turtui taikomos nuo 2004 metų, kas galėjo sukelti atsakovui neigiamas pasekmes, todėl ir toliau taikant laikinąsias apsaugos priemones, būtina apsaugoti ne tik ieškovo, bet ir atsakovo turtinius interesus. Teismas taip pat pažymėjo, jog nuostolių atlyginimo užtikrinimo suma turi atitikti protingumo kriterijus ir atitikti abiejų proceso šalių interesų pusiausvyrą, todėl nusprendė, jog 50 000 Lt suma yra pakankama galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimui.

8Atskiruoju skundu ieškovas AB ,,Spauda“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. vasario 14 d. nutartį.

9Atskirajame skunde ieškovas nurodo, jog teismas šiurkščiai pažeidė civilinio proceso principus bei proceso teisės normas. Teigia, jog nutartis buvo priimta 2008 m. vasario 14 d., tačiau atsakovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo bei nuostolių atlyginimo užtikrinimo papildymą ieškovas gavo tik 2008 m. vasario 14 d., dėl ko ieškovui nebuvo sudarytos galimybės tinkamai realizuoti teisę į teisminę gynybą, pažeisti rungimosi bei šalių lygiateisiškumo principai. Teismas skundžiamą nutartį priėmė nesivadovaudamas teismų formuojama praktika, t. y. nusprendė taikyti atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, nesant pakankamai duomenų apie galinčius kilti nuostolius. Teismas taikydamas nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutą, neįvertino laikinųjų apsaugos priemonių rūšies, jų taikymo masto, poveikio atsakovui, galimų nuostolių susidarymo mechanizmo, konkrečių nuostolių dydžio ir kitų reikšmingų aplinkybių. Atsakovo prašymas buvo grindžiamas tik samprotavimais, nepateikiant jokių įrodymų apie galimus nuostolius. Atsakovas neįrodė nei patiriamų nuostolių fakto, nei jų dydžio. Teismas, įpareigodamas ieškovą įnešti 50 000 Lt galimiems atsakovo nuostoliams atlyginti, šios sumos nepagrindė ir nenurodė nei vieno motyvo, leidžiančio daryti išvadą, jog atsakovas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apskritai patirs nuostolių. Tai, kad atsakovas nurodė konkretų turtą į kurį turėtų būti nukreiptas turto areštas, įrodo, jog atsakovas sąmoningai parinko tokį turtą, kurio areštas nesukeltų nuostolių. Apeliantas pažymi, jog tai, kad ieškovas neskundė 2004 m. kovo 1 d. nutarties ir tuo metu neprašė užtikrinti galimų nuostolių atlyginimo, įrodo, jog atsakovas tuo metu nepatyrė ir nemanė, jog ateityje patirs kokių nors nuostolių. Pasak apelianto, ieškovas prašė, o teismas areštavo turto už 1 781 529,40 Lt, todėl prašyme pakeisti laikinąsias apsaugos priemones atsakovas neteisingai nurodo, jog jo atžvilgiu buvo taikomas didesnio masto turto areštas, nei reikia reikalavimui užtikrinti.

10Atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą atsakovas V. G. ginčija atskirojo skundo pagrįstumą ir prašo palikti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. vasario 14 d. nutartį nepakeistą.

11Atskirasis skundas atmestinas.

12Remiantis CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. CPK 145 straipsnio antrojoje dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Pažymėtina, kad bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja minėti universalieji civilinio proceso teisės principai. Tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingos jų taikymu siekiamiems tikslams.

13CPK 146 straipsnio pirmoji dalis taip pat numato, kad teismas gali dalyvaujančių byloje ir kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita. Atsakovas V. G. kreipėsi į teismą su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, kuriuo prašė pakeisti laikinąją apsaugos priemonę – nekilnojamojo ir kilnojamojo turto areštą, o jo nesant ar nepakankant – piniginių lėšų ir turtinių teisių, esančių pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, areštą, neviršijant 1 781 529,40 Lt sumos, į atsakovui priklausančio gyvenamojo namo, žemės sklypo ir kiemo statinių, esančių duomenys neskelbtini, Vilniuje, kurių vertė 2008 m. vasario 1 d. buvo 2 841 000 Lt, areštą.

14Vilniaus apygardos teismas 2004 m. kovo 1 d. nutartimi atsakovo atžvilgiu taikė laikinąsias apsaugos priemones – V. G. nekilnojamojo ir kilnojamojo turto areštą, o jo nesant ar nepakankant – piniginių lėšų ir turtinių teisių, esančių pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, areštą, neviršijant 1 781 529,40 Lt sumos. Atsakovo turto areštas buvo įregistruotas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriuje 2004 m. kovo 25 d., o 2004 m. rugsėjo 21 d. Vilniaus apygardos teismo 2004 m. rugsėjo 20 d. pagrindu patikslintas (t. 1, b. l. 94-95). Iš antstolės Jurgitos Bareikienės 2004 m. rugsėjo 27 d. patvarkymo matyti, jog vykdant Vilniaus apygardos teismo 2004 m. kovo 1 d. nutartį buvo areštuotas visas atsakovo V. G. turtas, tame tarpe ir atsakovo sutuoktinei D. K. priklausanti sąskaita LT duomenys neskelbtini, esanti AB Hansa bankas (t. 1, b. l. 153). Vėliau, Vilniaus apygardos teismo 2004 m. rugsėjo 20 d. nutartimi buvo pakeistos turto arešto sąlygas, suteikiant teisę D. K. iš banko sąskaitos Nr. LT duomenys neskelbtini, esančios AB Hansa bankas, paimti lėšas, neviršijant 4 000 Lt sumos vienai dienai limito (t. 1, b. l. 140-141).

15Tenkindamas atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pripažino, jog atsakovo V. G. galimam prievolių įvykdymui užtikrinti, gyvenamojo namo, žemės sklypo bei kiemo statinių, esančių duomenys neskelbtini, Vilniuje, kurių vertė šiuo metu yra apie 2 841 000 Lt, areštas yra pakankama priemonė ieškovo AB ,,Spauda“ reikalavimams užtikrinti, todėl pakeitė taikytas laikinąsias apsaugos priemones, nurodydamas areštuoti konkretų nekilnojamąjį turtą. Teismas turi taikyti mažiausiai atsakovo veiksmus varžančias laikinąsias apsaugos priemones. Kadangi laikinosios apsaugos priemonės atsakovui buvo taikytos dar 2004 metais, atsakovas pagrįstai nurodė, jog jam priklausančio nekilnojamojo turto vertė per ketverius metus ženkliai išaugo, todėl įvertinus realias turto arešto apimtis bei siekiant neapriboti atsakovo teisių labiau, nei tai yra būtina ieškinio reikalavimui užtikrinti, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, jog pakanka areštuoti tik dalį atsakovui priklausančio turto. Taigi teisėjų kolegija, įvertinusi ieškovo atskirajame skunde išdėstytus argumentus ir pirmosios instancijos teismo nustatytas aplinkybes, daro išvadą, kad žemesnės instancijos teismas pagrįstai pakeitė laikinąsias apsaugos priemones ir areštavo konkretų, atsakovui priklausantį nekilnojamąjį turtą, kurio vertės visiškai pakanka galimam teismo sprendimui įvykdyti.

16Kadangi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, užtikrinant ieškinį, susijęs su tam tikru asmens (atsakovo), kurio atžvilgiu jos pritaikomos, teisių ribojimu, pagal CPK 147 straipsnio nuostatas teismas, pritaikęs laikinąsias apsaugos priemones, užtikrindamas byloje dalyvaujančių asmenų interesų pusiausvyrą bei procesinį lygiateisiškumą, gali pareikalauti, kad ieškovas ar pareiškėjas, kurio prašymu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, pateiktų asmens, kurio atžvilgiu nustatytos šios priemonės, galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimą, kuriuo gali būti ir banko garantija (CPK 2 str., 17 str., 147 str. 1 d.).

17Vilniaus apygardos teismas 2004 m. kovo 1 d. nutartimi nutarė areštuoti atsakovo turtą. Nuo šio momento atsakovas įgijo teisę motyvuotai prašyti teismo pareikalauti iš ieškovo galimų jo nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimo užtikrinimo (CPK 147 str. 1 d.). Prašymas taikyti atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo institutą galimas bet kurioje proceso stadijoje, todėl teisėjų kolegija atmeta apelianto argumentą, jog tai, kad 2004 m. kovo 1 d. nutarties ieškovas neskundė ir tuo metu neprašė užtikrinti galimų nuostolių atlyginimo, įrodo, jog atsakovas tuo metu nepatyrė ir nemanė, jog ateityje patirs kokių nors nuostolių. Nepriklausomai nuo to, ar atsakovas praeityje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patyrė realius nuostolius ar nepatyrė, jis turi teisę prašyti, kad teismas užtikrintų ateityje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galinčius kilti nuostolius. Atsakovo nuostolių užtikrinimo institutas skirtas ne patirtiems, o ateityje galintiems kilti nuostoliams atlyginti, todėl šiuo atveju svarbūs pareiškėjo argumentai, susiję su grėsme patirti nuostolius dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ateityje. Nagrinėjamu atveju, atsakovas įrodinėja ne tik jau patirtus ar realiai patiriamus nuostolius, bet nurodo ir argumentus, susijusius su tuo, kad dėl per ilgai užtrukusio civilinės bylos nagrinėjimo (ieškinio priėmimo klausimas išspręstas 2004 m. vasario 27 d. (t. 1, b. l. 1)), atsakovas, negalėdamas disponuoti savo turtu, patirs dar didesnius nuostolius. Užtikrinant galimų atsakovo nuostolių atlyginimą, pakanka pateikti įrodymus, kad nuostoliai gali atsirasti ateityje, tačiau nebūtina pagrįsti nuostolių konkretaus dydžio. Tai reiškia, kad skirdamas CPK 147 straipsnio pirmojoje dalyje nurodytas priemones, teismas nebūtinai turi turėti įrodymus, jog tam tikro dydžio nuostoliai ateityje tikrai atsiras. Teismui pakanka įsitikinti vien tuo, kad susidariusioje situacijoje nuostoliai gali atsirasti. Nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo teismas turi pagrindą pareikalauti tada, kai tokių nuostolių atsiradimo tikimybė yra pakankamai akivaizdi ir yra galimybė preliminariai nustatyti apytikslį galimų nuostolių dydį. Šiuo atveju atsakovas prašė užtikrinti nuostolius ne mažesnei kaip 1 781 529,40 Lt sumai, tačiau atsakovas pirmosios instancijos teismui nepateikė įrodymų, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, patirs būtent tokio dydžio nuostolius, todėl teismas, nors ir nedetalizavo, tačiau pagrįstai nusprendė, jog 50 000 Lt yra pakankama ir šalių interesų pusiausvyrą atitinkanti suma.

18Teisėjų kolegija atmeta ir apelianto argumentus, jog dėl to, kad skundžiama teismo nutartis buvo priimta 2008 m. vasario 14 d., o ieškovo prašymo papildymą apeliantas gavo tą pačią dieną, jam nebuvo sudarytos galimybės tinkamai realizuoti teisę į teisminę gynybą, pažeisti rungimosi bei šalių lygiateisiškumo principai. Nors atsakovas ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir nuostolių atlyginimo užtikrinimo patikslinimą gavo pavėluotai, iš pirminio ir papildyto prašymo turinio matyti, jog atsakovo prašymo dalykas ir pagrindas nepakito, ieškovas tik išdėstė papildomus argumentus, patvirtinančius dėl laikinųjų apsaugos priemonių patirtus ir patiriamus nuostolius. Taigi nėra pagrindo teigti, jog ieškovui nebuvo žinoma apie atsakovo pateiktus prašymus, dėl ko buvo suvaržyta galimybė tinkamai realizuoti teisę į teisminę gynybą. Be to, papildomus argumentus ieškovas AB ,,Spauda“ išdėstė atskirajame skunde, tačiau šie argumentai nepaneigia skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo.

19Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais, daro išvadą, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas pakeitė laikinąsias apsaugos priemones bei pritaikė nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atliginimo užtikrinimą, yra pagrįsta ir teisėta. Pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių ši nutartis turėtų būti panaikinta atskirajame skunde nurodytais motyvais, o taip pat 329 straipsnio antrojoje dalyje išdėstytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nėra.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

21Palikti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. vasario 14 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas AB ,,Spauda“ 2004 m. vasario 13 d. ieškiniu kreipėsi į Vilniaus... 3. Vilniaus apygardos teismas 2004 m. kovo 1 d. nutartimi nusprendė atsakovui... 4. Atsakovo V. G. sutuoktinės D. K. prašymu Vilniaus apygardos teismas 2004 m.... 5. 2008 m. vasario 6 d. atsakovas V. G. teismui pateikė prašymą pakeisti... 6. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. vasario 14 d. nutartimi patenkino ieškovo... 7. Teismas nutartyje nurodė, jog atsakovas teismui pateikė nekilnojamojo turto... 8. Atskiruoju skundu ieškovas AB ,,Spauda“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 9. Atskirajame skunde ieškovas nurodo, jog teismas šiurkščiai pažeidė... 10. Atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą atsakovas V. G. ginčija atskirojo... 11. Atskirasis skundas atmestinas.... 12. Remiantis CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar... 13. CPK 146 straipsnio pirmoji dalis taip pat numato, kad teismas gali... 14. Vilniaus apygardos teismas 2004 m. kovo 1 d. nutartimi atsakovo atžvilgiu... 15. Tenkindamas atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo,... 16. Kadangi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, užtikrinant ieškinį,... 17. Vilniaus apygardos teismas 2004 m. kovo 1 d. nutartimi nutarė areštuoti... 18. Teisėjų kolegija atmeta ir apelianto argumentus, jog dėl to, kad skundžiama... 19. Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais, daro išvadą, jog... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. vasario 14 d. nutartį nepakeistą....