Byla 2-2139/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Milašienės ir Gintauto Pečiulio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės A. Ž. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 14 d. nutarties, kuria netenkintas atsakovės prašymas dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, civilinėje byloje Nr. 2-4338-567/2011 dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo pagal ieškovų V. G. ir R. G. ieškinį atsakovams A. Ž., Kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“, Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, byloje trečiaisiais asmenimis dalyvauja: Trakų rajono 1-ojo notarų biuro notarė J. K., Vilniaus rajono 3-iojo notarų biuro notaras T. P. V., bankrutuojanti uždaroji akcine bendrovė „Trakų vairas“, Trakų rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrius.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Nagrinėjamoje byloje kilo klausimas dėl teisės normų, reglamentuojančių atsakovės nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, aiškinimo ir taikymo.

6Ieškovai V. G. ir R. G. 2011-01-31 kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams A. Ž., Kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“ ir Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, kuriuo prašė:

71) pripažinti 2008-11-07 Nekilnojamųjų daiktų pirkimo-pardavimo su atpirkimo teise sutartį, sudarytą tarp ieškovų ir atsakovės A. Ž. bei 2008-11-07 Susitarimą dėl 2008-11-07 nekilnojamųjų daiktų pirkimo-pardavimo su atpirkimo teise sutarties vykdymo, sudarytą tarp ieškovo V. G. ir atsakovų A. Ž. bei Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“, negaliojančiais nuo jų sudarymo momento;

82) taikyti restituciją natūra – grąžinti ieškovų nuosavybėn ginčijamais sandoriais perleistą turtą – gyvenamąjį namą ir ūkinį pastatą, esančius (duomenys neskelbtini), iš ieškovų priteisiant atsakovei A. Ž. 247 920 Lt;

93) pripažinti 2010-04-22 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį ir 2010-04-22 perdavimo-priėmimo aktą, sudarytus A. Ž. ir Lietuvos Respublikos valstybės, negaliojančiais nuo jų sudarymo momento, taikant restituciją natūra - 0,1208 ha dydžio žemės sklypą, esantį (duomenys neskelbtini), grąžinti Lietuvos Respublikos nuosavybėn, o A. Ž. iš Lietuvos Respublikos priteisiant už žemės sklypą sumokėtus 8 987,66 Lt.

10Ieškovai reikalavimams užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – gyvenamojo namo ir ūkinio pastato, esančių (duomenys neskelbtini), areštą ir uždrausti atsakovei A. Ž. iškeldinti ieškovus iš namo iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

11Vilniaus apygardos teismas 2011 m. vasario 11 d. nutartimi šį prašymą patenkino iš dalies - areštavo atsakovei A. Ž. priklausantį gyvenamąjį namą ir ūkinį pastatą, uždraudžiant juos perleisti kitiems asmenims, įkeisti, jais garantuoti, laiduoti už savo ar kitų asmenų prievoles ar kitaip jį apsunkinti.

12Atsakovė A. Ž. 2011-05-27 pateikė prašymą užtikrinti nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimą. Prašė įpareigoti ieškovus įmokėti 36 000 Lt į teismo depozitų sąskaitą arba pateikti tokią banko garantiją. Nurodė, kad pritaikius apsaugos priemones laikinai apribotos atsakovės galimybės ne tik disponuoti nuosavybės teise priklausančiu turtu, bet ir juo naudotis, dėl ko atsakovė patirs nuostolius. Pažymėjo, jog nuostolių dydis turi būti apskaičiuojamas pagal panašių nuomojamųjų daiktų vidutinės nuomos rinkos kainas, o pagal viešai prieinamų skelbimų informacija (www.aruodas.lt) nustatė, jog gyvenamojo namo nuomos mokestis sudarytų 3 000 Lt per mėnesį. Atsakovė mano, jog bylos nagrinėjimas gali užtrukti iki vienerių metų ir teigia, jog šių nuostolių užtikrinimui ieškovai turėtų skirti 36 000 Lt. Aplinkybę, kad nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas grindė ieškovų dideliais įsiskolinimai kreditoriams.

13II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

14Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 14 d. nutartimi atmetė atsakovės prašymą dėl užtikrinimo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo. Nurodė, jog nagrinėjant šį klausimą svarbu yra tai, kad atsakovė privalo pagrįsti prašyme nurodomas aplinkybes įrodymais. Nuostolių atlyginimo užtikrinimas gali būti taikomas tik tuomet, kai jie atsiranda dėl teismo nutarties pagrindu taikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Atsakovė nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių, kad ginčo turto nuomos mokestis per mėnesį sudarytų 3 000 Lt ir nuomos laikotarpis tęstųsi vienerius metus, o jos pateikti ieškovų turto arešto aktų registro išrašai nepatvirtina būtinumo užtikrinti šių nuostolių atlyginimą, nes arešto asmenų turtui pritaikymas savaime nepatvirtinta skolų dydžio. Konstatavo, jog byloje nebuvo pateikta įrodymų, patvirtinančių, kad dėl minėtų priemonių taikymo atsakovė patiria nuostolius.

15III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

16Atsakovė A. Ž. prašo pakeisti 2011 m. birželio 14 d. nutarties dalį ir jos prašymą dėl užtikrinimo nuostolių, galimų dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, tenkinti, įpareigojant ieškovus sumokėti į teismo depozitų sąskaitą 36 000 Lt arba šiai sumai pateikti banko garantiją.

17Nurodo, jog dėl pritaikytų priemonių neteko galimybės naudotis savo nuosavybe ir gauti turtinę naudą. Atsakovės siekį nuomoti gyvenamąjį namą ir iš tokios veiklos gauti pajamų įrodo 2011-04-06 nuomos sutartis sudaryta tarp apeliantės ir R. A.. Minėta aplinkybė paneigia teismo teiginius, kad atsakovė neįrodė nuostolių. Pagal teismų suformuotą praktiką šalis, teikdama tokį prašymą, neprivalo įvardyti konkretaus nuostolių dydžio, pakanka pateikti preliminarų paskaičiavimą ir įrodymus, kad jie gali atsirasti ateityje.

18Teigia, jog vadovavosi preliminariu ginčo objekto nuomos mokesčiu už vienerių metų laikotarpį, tuo tarpu byla trunka jau 4 mėnesius ir nagrinėjimas iš esmės nepradėtas, todėl tikėtina, kad teismo sprendimas įsiteisės ne anksčiau kaip po vienerių metų nuo ieškinio padavimo dienos. Visą šį laikotarpį ji neturės teisės naudotis gyvenamuoju namu ir iš to gauti turtinę naudą. Byloje yra pakankamai įrodymų, patvirtinančių didelius ieškovų finansinius įsipareigojimus kitiems kreditoriams, kad jų skolos gali būti didesnės nei areštuoto turto mastas. Vien atsakovui Kredito unijai ieškovai yra skolingi apie 900 000 Lt. Todėl tokio dydžio skolos ieškovams, kaip fiziniams asmenims, vertintinos kaip didelės, sudarančios pagrindą konstatuoti nuostolių, galimų dėl pritaikyti priemonių, atlyginimo apsunkinimą.

19Ieškovai V. ir R. G. atsiliepimu prašo atskirąjį skundą atmesti, o nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog pateikti duomenys iš internetinio tinklalapio www.aruodas.lt parodo tik nuomotojų prašomą nuomos kainą, bet ne realią tokio turto rinkos nuomos kainą, o iš pateiktų skelbimų įvedimo datos matyti, jog vienas iš jų įvestas prieš šešis, kitas – prieš tris mėnesius, tačiau per šį laikotarpį norinčių nuomotis turtą neatsirado. Dėl to atsakovės nurodyta kaina nėra reali. Atsakovės ir R. A. sudarytoje namo nuomos sutartyje nuomos kaina per mėnesį nurodyta 1 000 Lt, tačiau ji nėra reali, nes sutartis yra fiktyvi, sudaryta siekiant juos iškraustyti iš ginčo pastatų. Dėl šių atsakovės veiksmų buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Mano, jog apeliantės teiginiai dėl įsiskolinimo dydžio nėra pagrįsti, kadangi dėl jų yra nagrinėjamas teisminis ginčas.

20Atsakovas Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ atsiliepimu palaiko atsakovės skundą ir prašo jį tenkinti.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės A. Ž. atskirąjį skundą, sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada nagrinėtu klausimu. Pagrindų, nurodytų CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių teismo nutartis turėtų būti panaikinta ar pakeista atskirajame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nenustatyta (CPK 185 str.).

23Kaip žinoma, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visuomet yra susijęs su tam tikrais apribojimais skolininko atžvilgiu, todėl siekdamas išlaikyti šalių interesų pusiausvyrą teismas, taikydamas tokias priemones, vadovaudamasis CPK 146 straipsnio 1 dalimi, gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas asmuo, padavęs prašymą jas taikyti, pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl minėtų priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą.

24Teismų praktikoje yra susiklosčiusi nuostata, kad minimų atsakovo nuostolių užtikrinimas nustatomas tais atvejais, kai pagal bylos duomenis yra realiai prognozuojamas nuostolių atsiradimas ir byloje yra duomenų, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atsakovo patirtų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas (ieškovas yra finansiškai nepajėgus jų padengti, neturi Lietuvoje turto, gali vengti atlyginti nuostolius ir pan.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. birželio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-415/2008). Tačiau civiliniame procese taikomi šalių lygiateisiškumo ir rungimosi principai lemia, jog šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 12, 178 str.), nagrinėjamu atveju – kad tokie nuostoliai gali atsirasti ir nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas.

25Teisėjų kolegija laiko, jog prieš nagrinėjant atskirojo skundo argumentus, yra būtina atkreipti dėmesį į tai, kad CPK 42 straipsnio 5 dalies norma byloje dalyvaujančius asmenis įpareigoja savo teisėmis naudotis sąžiningai, o pagal CPK 18 straipsnį įsiteisėję teismo sprendimai bei nutartys yra visiems privalomi ir turi būti vykdomi. Kaip minėta, apeliantė, nesutikdama su teismo nutartimi, teigia, jog, priešingai nei konstatavo teismas, ji įvykdė savo pareigą įrodyti galimų nuostolių realumą ir jų preliminarų dydį. Teisėjų kolegija atmeta šį apeliantės teiginį kaip nepagrįstą. Visų pirma, iš bylos medžiagos matyti, kad nagrinėjamas ieškovo ieškinys teisme buvo gautas 2011-01-31, teismo nutartis taikyti laikinąsias apsaugos priemones priimta 2011 m. vasario 11 d., teismo 2011 m. kovo 31 d. nutartimi buvo priimti atsakovų atsiliepimai į šį ieškinį. Taigi apeliantė žinojo apie teismo taikytus galiojančius jos nuosavybės teisės suvaržymus, nežiūrint to, savo teiginiams pagrįsti ji remiasi 2011-04-06 nuomos sutarties, sudarytos su R. A., sąlygomis. Taigi sutartis, sudaryta pažeidžiant galiojančios teismo nutarties imperatyvius nurodymus, negali būti laikoma tinkamu įrodymu nagrinėjamu klausimu (CPK 18, 185 str.).

26Antra, kaip jau buvo minėta, šių apsaugos priemonių taikymas iš tiesų yra susijęs su apribojimais skolininkui, nagrinėjamu atveju areštavus atsakovei priklausantį gyvenamąjį namą ir ūkinį pastatą, yra uždrausta juos perleisti kitiems asmenims, įkeisti, jais garantuoti, laiduoti už savo ar kitų asmenų prievoles ar kitaip jį apsunkinti. Taigi akivaizdu, jog dėl to atsakovei gali atsirasti nuostoliai. Tokia galimybė, beje, nėra neigiama ir skundžiamoje teismo nutartyje. Tačiau kartu teismas teisingai pažymėjo, kad pagal susiklosčiusią teismų praktiką galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutas negali būti panaudojamas kaip priemonė, kuria siekiamas apsiginti nuo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Apeliantė teisingai nurodo, kad įrodinėjant galimų nuostolių dydį, yra privaloma pateikti preliminarų tokių nuostolių paskaičiavimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. kovo 20 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 2-201/2008). Tačiau teismas teisingai konstatavo, kad atsakovės pateikti duomenys neįrodo net preliminaraus 36 000 Lt galimų nuostolių dydžio, nes, kaip atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo ieškovai V. ir R. G., duomenys apie pageidaujamas nuomos kainas, atsižvelgiant į šalies ekonominę situaciją, negali būti pakankami įrodymai, patvirtinantys prašomų užtikrinti preliminarių galimų nuostolių dydį (CPK 178 str.). Kiti apeliantės skundo argumentai taip pat neduoda pagrindo kitaip vertinti teismo išvadas.

27Atsižvelgdama į nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija skundžiamą teismo nutartį palieka nepakeistą, o atsakovės A. Ž. atskirąjį skundą atmeta (CPK 329 str. 1 d., 330, 338 str.).

28Kartu pažymėtina, jog apeliantei neužkirstas kelias kreiptis į teismą su prašymu pakeisti taikytas laikinąsias apsaugos priemones, o įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo ieškinys atmestas – reikalauti, kad ieškovai atlygintų nuostolius, kilusis dėl jų prašymu taikytų minėtų apsaugos priemonių (CPK 146 str. 2 d.).

29Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Nagrinėjamoje byloje kilo klausimas dėl teisės normų, reglamentuojančių... 6. Ieškovai V. G. ir R. G. 2011-01-31 kreipėsi į teismą su ieškiniu... 7. 1) pripažinti 2008-11-07 Nekilnojamųjų daiktų pirkimo-pardavimo su... 8. 2) taikyti restituciją natūra – grąžinti ieškovų nuosavybėn... 9. 3) pripažinti 2010-04-22 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį ir... 10. Ieškovai reikalavimams užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 11. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. vasario 11 d. nutartimi šį prašymą... 12. Atsakovė A. Ž. 2011-05-27 pateikė prašymą užtikrinti nuostolių, galimų... 13. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 14 d. nutartimi atmetė atsakovės... 15. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 16. Atsakovė A. Ž. prašo pakeisti 2011 m. birželio 14 d. nutarties dalį ir jos... 17. Nurodo, jog dėl pritaikytų priemonių neteko galimybės naudotis savo... 18. Teigia, jog vadovavosi preliminariu ginčo objekto nuomos mokesčiu už... 19. Ieškovai V. ir R. G. atsiliepimu prašo atskirąjį skundą atmesti, o... 20. Atsakovas Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ atsiliepimu palaiko... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 22. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės A. Ž.... 23. Kaip žinoma, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visuomet yra susijęs su... 24. Teismų praktikoje yra susiklosčiusi nuostata, kad minimų atsakovo nuostolių... 25. Teisėjų kolegija laiko, jog prieš nagrinėjant atskirojo skundo argumentus,... 26. Antra, kaip jau buvo minėta, šių apsaugos priemonių taikymas iš tiesų yra... 27. Atsižvelgdama į nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija skundžiamą teismo... 28. Kartu pažymėtina, jog apeliantei neužkirstas kelias kreiptis į teismą su... 29. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 30. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 14 d. nutartį palikti nepakeistą....