Byla 2A-35/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno, Nijolės Piškinaitės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2sekretoriaujant Jūratei Česnulevičienei,

3dalyvaujant pareiškėjui S. R. Š. ir jo atstovui advokatui Vyteniui Gubavičiui,

4atsakovo Marijampolės savivaldybės atstovei Andželai Galeckienei,

5viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo S. R. Š. pareiškimą dėl papildomo sprendimo priėmimo apeliacinėje byloje pagal apeliantų S. R. Š. ir O. S. (procesinių teisių perėmėjai S. R. Š. ir V. S. ) apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2006 m. vasario 2 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovų S. R. Š. bei O. S. ieškinį atsakovams Lietuvos valstybei, Marijampolės apskrities viršininko administracijai (procesinių teisių perėmėjas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos), Marijampolės savivaldybei, Liucinavo žemės ūkio bendrovei (šiuo metu išregistruota), Užgirių žemės ūkio bendrovei, Šešupės žemės ūkio bendrovei, A. J. (procesinių teisių perėmėjai V. J. ir S. J. ), O. J. (procesinių teisių perėmėjai V. J. ir S. J. ), F. B. , E. L. B., J. B. (procesinių teisių perėmėja A. T. B.) O. V. , J. P. , K. M. , L. J. , J. I. , D. M. dėl pajų pasirašymo sutarties pripažinimo negaliojančia ir potvarkio dalies panaikinimo; trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, byloje patraukti Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, J. Š. ir R. Š. .

6Teisėjų kolegija

Nustatė

7I. Ginčo esmė

8Pagrindinis ginčas byloje buvo kilęs dėl nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą atkūrimo natūra.

9Ieškovai S. R. Š. ir O. S. 2005 m. patikslintu ieškiniu, be kita ko, prašė atkurti natūra nuosavybės teises į malūną, esantį ( - ) (unikalus Nr. ( - )), bei jo priklausinius – kiemo statinius (unikalus Nr. ( - )).

10Kauno apygardos teismas 2006 m. vasario 2 d. sprendimu ieškinį atmetė.

11Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. lapkričio 23 d. sprendimu pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą: ieškinį tenkino ir atkūrė ieškovams nuosavybės teisę natūra į jų 2005 m. patikslintame ieškinyje nurodytą turtą.

12II. Prašymo dėl papildomo sprendimo priėmimo esmė

13Ieškovas S. R. Š. 2010 m. gruodžio 20 d. Kauno apygardos teismui pateikė pareiškimą priimti papildomą sprendimą. Pareiškime prašoma: 1) atnaujinti terminą pareiškimui paduoti; 2) priimti papildomą sprendimą – atkurti natūra nuosavybės teises į malūno priklausinius: pėsčiųjų tiltą (unikalus Nr. ( - ) ir užtvanką (unikalus Nr. ( - )).

14Ieškovas nurodė, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 23 d. sprendimu buvo išspręstas klausimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo ne į visą turtą, į kurį buvo prašoma atkurti nuosavybės teises. Iš Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos Nr. 18/6468 matyti, kad visą ieškovų tėvui nuosavybės teise priklausiusį nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ), sudaro ne tik malūnas su kiemo statiniais, bet ir 1930 m. statybos pėsčiųjų tiltas ir užtvanka. Būtent visas šis turtas ir sudarė šioje byloje nuosavybės teisių atkūrimo tikslu negaliojančia pripažinta 1992 m. birželio 30 d. pajų pasirašymo sutartimi Nr. 3 privatizuotą Buitinių-kultūrinių paslaugų gamybinį-technologinį kompleksą. Ieškovas pažymėjo, kad 1992 m. pareikštu pradiniu ieškiniu ir 1999 m. pareikštu patikslintu ieškiniu buvo prašoma atkurti nuosavybės teisę į visą ieškovų tėvui nuosavybės teise priklausiusį nekilnojamąjį turtą ir jo priklausinius, esančius ( - )r. Tuo tarpu 2005 m. patikslintu ieškiniu buvo prašoma atkurti nuosavybės teises į malūną su jo priklausiniais, įvardinant jų unikalius numerius. Tačiau pateikiant šį patikslintą ieškinį, nebuvo atsisakyta nuo 1992 m. ir 1999 m. ieškinių reikalavimų dalies, kuri apėmė visus be išimties prašomo sugrąžinti nekilnojamojo turto priklausinius. Apeliacinės instancijos teismas savo sprendime rėmėsi tik 2005 m. patikslinto ieškinio formuluote ir dėl to neišsprendė ankstesniais ieškiniais pareikštų reikalavimų dėl nuosavybės teisių atkūrimo į likusius priklausinius: pėsčiųjų tiltą ir užtvanką. Dėl šios priežasties, ieškovo nuomone, byloje turėtų būti priimtas papildomas sprendimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK 277 str. 1 d. 1 p.).

15Ieškovas, grįsdamas būtinumą atnaujinti terminą pareiškimui paduoti, nurodė, kad byla yra sudėtinga, jį įvairių instancijų teismuose buvo nagrinėjama beveik 17 m. Vykstant teisminiams ginčams, 1994 m. balandžio 9 d. ir 2000 m. kovo 1 d. buvo atlikta nekilnojamojo turto inventorizacija: pastato-poilsio svetainės, susidedančios iš poilsio svetainės ir šešių priestatų, suteikiant jiems unikalų Nr. ( - ), bei kiemo statinių, kuriuos sudaro betono plytelių danga, asfaltbetonio danga, lieto betono danga ir akmenbetonio bordiūras, suteikiant jiems unikalų Nr. ( - ). Tuo pagrindu nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenys buvo perkelti į Nekilnojamojo turto registro centrinį duomenų banką, suformuoti šio nekilnojamojo turto registro išrašai, kuriais remiantis buvo pateiktas 2005 m. patikslintas ieškinys. Tačiau, ieškovo nuomone, 1994 m. balandžio 9 d. ir 2000 m. kovo 1 d. nekilnojamojo turto inventorizacija buvo atlikta nevisiškai – neinventorizuotas pėsčiųjų tiltas (inventorizuota ant jo esanti lieto betono danga) bei užtvanka. Ieškovai, neturėdami specialių žinių dėl hidrotechninių įrenginių ir jų kadastrinių matavimų specifikos, sąžiningai klysdami tikėjosi, kad nurodyta inventorizacija apima visą turtą, todėl jį nurodė 2005 m. patikslintame ieškinyje. Tai, kad turto inventorizacija buvo atlikta nevisiškai, ieškovas sužinojo tik 2010 m. gruodžio mėn. pasikonsultavęs su advokatu po to, kai 2010 m.spalio – lapkričio mėn. buvo atlikti išsamūs nekilnojamojo turto kadastro matavimai ir sudaryta Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla Nr. 18/6468. Tuo tarpu nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų patikslinimą sąlygojo ieškovo apsisprendimas pradėti ūkinę komercinę veiklą, panaudojant grąžintą nekilnojamąjį turtą (malūną) pagal jo tikslinę paskirtį, dėl ko buvo būtina atitinkamoms tarnyboms pateikti visas hidrotechninių įrenginių technines charakteristikas. Dėl šių priežasčių, ieškovo nuomone, terminas pareiškimui dėl papildomo sprendimo priėmimo paduoti turėtų būti atnaujintas.

16Kauno apygardos teismas 2011 m. vasario 15 d. nutartimi klausimą dėl papildomo sprendimo priėmimo perdavė nagrinėti Lietuvos apeliaciniam teismui.

17III. Atsiliepimų į pareiškimą priimti papildomą sprendimą esmė

18Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos Vyriausybės, prašo pareiškimo netenkinti. Nurodo, kad 2005 m. patikslintu ieškiniu buvo prašoma atkurti nuosavybės teisę tik į malūną ir kiemo statinius, ką Lietuvos apeliacinis teismas ir padarė priimdamas 2007 m. lapkričio 23 d. sprendimą. Dėl šios priežasties ieškovo pareiškimas neatitinka CPK 277 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatų. Atsakovo nuomone, ieškovo nurodytos termino paduoti pareiškimą dėl papildomo sprendimo priėmimo aplinkybės nėra svarbios. Ieškovui buvo gerai žinomos visos ginčo aplinkybės ir jis, būdamas atidus ir rūpestingas, turėjo suprasti, kad teikdamas reikalavimą tik dėl kiemo statinių ir nurodydamas jų unikalų numerį, nereikalauja grąžinti kitų, nors Nekilnojamojo turto registre ir neįregistruotų, statinių. Atsakovas taip pat pažymėjo, kad ieškovas prašo atkurti nuosavybės teisę į malūno priklausinius. Nustatant pagrindinio daikto ir jo priklausinių statusą, visų pirma svarbu nustatyti šių daiktų funkcinį ryšį, pasireiškiantį bendra ūkine paskirtimi ir priklausinio tarnavimu pagrindiniam daiktui, o nustačius tokį funkcinį ryšį, – ar antraeilio daikto neištiko pagrindinio daikto likimas. Kadangi funkcinio ryšio nustatymas visų pirma yra fakto klausimas, būtina ištirti visas faktines aplinkybes. Iš ieškovo pareiškimo nėra pagrindo daryti išvadą apie tokio funkcinio ryšio buvimą. Teismui nusprendus bylą nagrinėti iš esmės, tokius įrodymus turėtų pateikti ieškovas.

19Atsakovas Marijampolės savivaldybė prašo pareiškimo netenkinti. Nurodo, kad apeliacinės instancijos teismo sprendimas buvo paremtas paskutiniu patikslintu ieškiniu. Teismas negalėjo patenkinti ieškovo reikalavimų, kurie nebuvo suformuluoti paskutiniame ieškinyje, nes, priešingu atveju, būtų pažeisti rungimosi ir šalių lygiateisiškumo principai. Atsakovas mano, kad ieškovo reikalavimas dėl nuosavybės teisės į pėsčiųjų tiltą ir užtvanką turi būti vertinamas kaip naujas reikalavimas, kuriam taikomas ieškinio senaties terminas. Be to, ieškovas, gavęs Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 23 d. sprendimą, turėjo žinoti, kad jo reikalavimai nebuvo patenkinti, todėl nuo to momento prasidėjo įstatyme įtvirtintas 20 dienų terminas pareiškimui dėl papildomo sprendimo priėmimo pateikti. Tačiau ieškovas į teismas kreipėsi po daugiau kaip trejų metų po teismo sprendimo paskelbimo, kas leidžia jo elgesį vertinti kaip nerūpestingą ir aplaidų savo pažeistų teisių gynimą, o tai negali būti pagrindu atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą.

20Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų nepateikė.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22CPK 277 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas, priėmęs byloje sprendimą, dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ar savo iniciatyva gali priimti papildomą sprendimą, jeigu kuris nors reikalavimas, dėl kurio šalys pateikė įrodymus ir davė paaiškinimus, sprendime yra neišspręstas. Iškelti klausimą dėl papildomo sprendimo priėmimo galima per dvidešimt dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos (CPK 277 str. 2 d.).

23Nagrinėjamoje byloje ginčas iš esmės buvo kilęs dėl nuosavybės teisių atkūrimo į malūną ir su juo susijusius kitus statinius, esančius Gustaičių k., Marijampolės r. Tai patvirtina pirminiai byloje dalyvaujančių asmenų procesiniai dokumentai ir su jais pateikti įrodymai (T. 1, b. l. 2-3, 23-24, 316; T. 2, b. l. 4-6, 23-24, 50-51, 73-74, 111; T. 4, b. l. 33; T. 5, b. l. 42-43). Iš jų taip pat galima daryti išvadą, kad pareiškėjo nurodoma užtvanka ir pėsčiųjų tiltas priklausė ginčo turto kompleksui. 2005 m. patikslintu ieškiniu buvo prašoma atkurti nuosavybės teisę į turtą, detalizuotą nurodant jo unikalius numerius: į malūną (unikalus Nr. ( - )) ir kiemo statinius (unikalus Nr. ( - )). Tokio turto unikalūs numeriai nurodyti atsižvelgiant į iki patikslinto ieškinio pateikimo atliktas turto inventorizacijas. Šioje vietoje būtina pažymėti, kad ankstesnių inventorizacijų metu nebuvo inventorizuota nei užtvanka, nei pėsčiųjų tiltas (T. 2, b. l. 194, 199; T. 9, b. l. 150-170). Pastarasis turtas inventorizuotas tik 2010 m. lapkričio 23 d. (T. 9, b. l. 172-195).

24Teisėjų kolegijos vertinimu, nurodytos aplinkybė leidžia spręsti, kad patikslintu ieškiniu nebuvo atsisakyta reikalavimo atkurti nuosavybės teisę į visą malūno kompleksą sudariusį turtą. Užtvankos ir pėsčiųjų tilto nenurodymą patikslintame ieškinyje lėmė ne ieškovų valia, o objektyvi aplinkybė – netiksli malūno kompleksą sudarančio turto inventorizacija, už kurią ieškovai nebuvo atsakingi ir negali būti laikomi prisiėmę jos neigiamų padarinių riziką.

25Nagrinėjama byla buvo pradėta 1992 m., o ieškovų nuosavybės teisės į malūną ir dalį su juo susijusių statinių buvo atkurtos 2007 m. apeliacinės instancijos teismo sprendimu. Teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į tokį ilgą bylinėjimąsi ir aukščiau išdėstytas aplinkybes, atsisakymas priimti papildomą sprendimą prieštarautų teismo pareigai vykdyti teisingumą (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 str.). Įvertinus naujos inventorizacijos atlikimo laiką, terminas pareiškimui dėl papildomo sprendimo priėmimo paduoti laikytinas praleistu dėl svarbių priežasčių, todėl atnaujintinas (CPK 78 str. 1 d.).

26Teisėjų kolegija, remdamasi aukščiau išdėstytu, konstatuoja, kad pareiškėjo pareiškimas yra pagrįstas, todėl jį tenkina.

27Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 277 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Priimti papildomą sprendimą.

29Nurodyti, kad turtą, į kurį šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 23 d. sprendimu buvo atkurtos nuosavybės teisės natūra, sudaro ir užtvanka (unikalus Nr. ( - )) bei pėsčiųjų tiltas (unikalus Nr. ( - )), esantys ( - ).

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Jūratei Česnulevičienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjui S. R. Š. ir jo atstovui advokatui Vyteniui... 4. atsakovo Marijampolės savivaldybės atstovei Andželai Galeckienei,... 5. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 6. Teisėjų kolegija... 7. I. Ginčo esmė... 8. Pagrindinis ginčas byloje buvo kilęs dėl nuosavybės teisių į... 9. Ieškovai S. R. Š. ir O. S. 2005 m. patikslintu ieškiniu, be kita ko, prašė... 10. Kauno apygardos teismas 2006 m. vasario 2 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 11. Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. lapkričio 23 d. sprendimu pirmosios... 12. II. Prašymo dėl papildomo sprendimo priėmimo esmė... 13. Ieškovas S. R. Š. 2010 m. gruodžio 20 d. Kauno apygardos teismui pateikė... 14. Ieškovas nurodė, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 23 d.... 15. Ieškovas, grįsdamas būtinumą atnaujinti terminą pareiškimui paduoti,... 16. Kauno apygardos teismas 2011 m. vasario 15 d. nutartimi klausimą dėl... 17. III. Atsiliepimų į pareiškimą priimti papildomą sprendimą esmė... 18. Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos Vyriausybės,... 19. Atsakovas Marijampolės savivaldybė prašo pareiškimo netenkinti. Nurodo, kad... 20. Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų nepateikė.... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 22. CPK 277 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas, priėmęs byloje sprendimą,... 23. Nagrinėjamoje byloje ginčas iš esmės buvo kilęs dėl nuosavybės teisių... 24. Teisėjų kolegijos vertinimu, nurodytos aplinkybė leidžia spręsti, kad... 25. Nagrinėjama byla buvo pradėta 1992 m., o ieškovų nuosavybės teisės į... 26. Teisėjų kolegija, remdamasi aukščiau išdėstytu, konstatuoja, kad... 27. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 28. Priimti papildomą sprendimą.... 29. Nurodyti, kad turtą, į kurį šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo 2007...