Byla e2-1421-302/2017
Dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo – WTE Wassertechnik GmbH

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Utenos vandenys“ ir trečiojo asmens WTE Wassertechnik GmbH atskiruosius skundus dėl Panevėžio apygardos teismo 2017 m. liepos 4 d. nutarties, kuria tenkintas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Arginta“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Utenos vandenys“ dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo – WTE Wassertechnik GmbH,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB „Arginta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama (1) panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimus viešajame pirkime „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“, pirkimo Nr. 178429, (toliau – Pirkimas): pripažinti jungtinės veiklos partnerių WTE Wassertecnik GmbH, UAB „Dzūkijos statyba“ ir AB „Montuotojas“ montavimo firma Alytuje (toliau – Wassertechnik) finansinį pasiūlymą atitinkančiu Pirkimo sąlygose keliamus finansinius reikalavimus; paskaičiuoti, kad Wasseretachnik finansinio pasiūlymo ekonominio naudingumo kriterijaus dalis – pasiūlymo kaina (C) yra 40,1 balai; paskaičiuoti, kad Wassertechnik pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) – 88,4 balai; sudaryti pasiūlymų eilę; pripažinti Wassertechnik pasiūlymą laimėjusiu Darbų pirkimą; laimėjusį tiekėją pasirašyti pirkimo sutartį kviesti ne anksčiau nei pasibaigs sutarties atidėjimo terminas, kurie nurodyti 2017 m. birželio 6 d. UAB „Utenos vandenys“ rašte Nr. SD-441 1.2, 2.2, 3.2, 4, 5, 6 punktuose; (2) Wassertechnik pasiūlymą atmesti; (3) Jungtinės veiklos partnerių UAB „Arginta“, UAB „Versina“ ir Huber Se pasiūlymą pripažinti laimėjusiu Pirkimą; (4) Pripažinti neteisėtu ir panaikinti UAB „Utenos vandenys“ viešųjų pirkimų komisijos sprendimą, įformintą 2017 m. birželio 28 d. raštu Nr. SD-507.
 2. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo sustabdyti atsakovės paskelbto Pirkimo procedūras ir įpareigoti atsakovę nesudaryti Pirkimo sutarties. Nurodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas taptų neįmanomas, tuo tarpu jas pritaikius atsakovė didelės žalos nepatirs, kadangi dumblo apdorojimas nesustos ir bus vykdomas su senaisiais įrenginiais.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Panevėžio apygardos teismas 2017 m. liepos 4 d. nutartimi ieškovės prašymą tenkino ir sustabdė viešąjį pirkimą „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“, pirkimo Nr. 178429, iki teismo priimto sprendimo įsiteisėjimo, taip pat sustabdė Pirkimo sutarties sudarymą ir jos vykdymą.
 2. Teismas sprendė, kad ieškovė atsakovės veiksmų neteisėtumą grindžia faktiniais ir teisiniais argumentais, konkrečiais įrodymais. Teismo vertinimu, ieškovės pareikšti reikalavimai, išdėstytos faktinės aplinkybės bei jas pagrindžiantys įrodymai preliminariai leidžia manyti, jog ieškovei palankaus teismo sprendimo tikimybė egzistuoja. Todėl teismas, siekdamas užtikrinti vykdomo viešojo pirkimo procedūrų skaidrumą, sprendė jog yra pagrindas tenkinti ieškovės prašymą, t. y. sustabdyti viešojo konkurso „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ viešąjį pirkimą. Be to, neturėdamas informacijos, ar šiuo metu jau yra sudaryta viešojo pirkimo sutartis, teismas sprendė, kad yra tikslinga sustabdyti tokios sutarties sudarymą ir vykdymą.
 1. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai
 1. Atsakovė UAB „Utenos vandenys“ atskiruoju skundu prašo Panevėžio apygardos teismo 2017 m. liepos 4 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės prašymą atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neigiamai paveiktų visuomenės interesus. Pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis, kurių gavimas, užsitęsus pirkimo procedūroms, galėtų būti apsunkintas. Be to, negaudami naujų dumblo apdorojimo įrenginių kenčia Utenos, Molėtų ir Anykščių rajono gyventojai, kadangi yra stabdomas naujai susidarančio dumblo apdorojimas, kvapo panaikinimas.
  2. Lietuvos apeliacinis teismas jau anksčiau nagrinėjo laikinųjų apsaugos priemonių klausimą šiame Pirkime ir sprendė, jog tiekėjo AB „Panevėžio statybos trestas“ prašymą tenkinti nėra tikslinga. Teismas, nagrinėjantis šią bylą, privalo vadovautis minėta nutartimi.
  3. Ieškovė yra iniciavusi teisme ir dar vieną bylą dėl to paties viešojo pirkimo. Toje byloje teismas ieškovės prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkino. Teikdama pakartotinį prašymą šioje byloje ieškovė piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, todėl jai turėtų būti skiriama bauda, pusę jos sumos skiriant atsakovei.
  4. Ieškinys prima facie (liet. iš pirmo žvilgsnio) nepagrįstas, kadangi Pirkimui skirtų lėšų suma šiuo atveju nustatyta nebuvo, todėl ieškovė negali reikalauti, jog kitų tiekėjų pasiūlymas būtų atmestas šiuo pagrindu. Preliminari pirkimui skirtų lėšų suma gali būti keičiama.
 2. Trečiasis asmuo WTE Wassertechnik GmbH atskiruoju skundu prašo Panevėžio apygardos teismo 2017 m. liepos 4 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės prašymą atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teisme yra nagrinėjama ir kita ieškovės inicijuota byla dėl šio viešojo pirkimo. Toje byloje teismas ieškovės iš esmės analogiško prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino.
  2. Ieškovės ieškinys yra prima facie nepagrįstas, kadangi nei vienas iš tiekėjų nepasiūlė atsakovei per didelės, nepriimtinos kainos. Atsakovė tokios kainos net nebuvo nustačiusi. Be to, perkančioji organizacija neturi pareigos atmesti pasiūlymo, kurio kaina jai yra per didelė, jei tai susiklosto viešajame pirkime, kuriame pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų.
  3. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principus ir viešąjį interesą, kadangi jas taikant galėtų būti prarastas projekto finansavimas, o Utenos, Molėtų bei Anykščių rajono gyventojai patirtų didelius nepatogumus.
  4. Vien preliminarus ieškinio pagrįstumas nėra pakankamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
  5. Pirkimo sutarties laikotarpis pakankamai ilgas, todėl net ir sudarius sutartį, o vėliau teismui priėmus ieškovei palankų sprendimą, būtų galima spręsti dėl pirkimo sutarties negaliojimo.
 3. Ieškovė UAB „Arginta“ atsiliepimuose su atsakovės ir trečiojo asmens atskiraisiais skundais nesutinka, prašo juos atmesti. Atsiliepimuose pateikiami šie iš esmės tapatūs argumentai:
  1. Viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimui nustatyti pakankamai trumpi terminai kurie užtikrina, kad visuomenės interesas pirkimo objektu nebūtų pažeistas.
  2. Atsakovė Pirkimo laimėtoju paskelbė Wassertechnik, kurio pasiūlymo kaina 1 375 144,15 Eur viršija pirkimui numatytą kainą ir 1 508 750,00 Eur viršija tiekėjo UAB „Arginta“ ir jos partnerių pasiūlytą kainą. Esant tokioms bylos aplinkybėms teismas skundžiama nutartimi pagrįstai sprendė, kad neuždraudus UAB „Utenos vandenys“ sudaryti viešojo pirkimo sutarties su paskelbtu laimėtoju, didesnė žala bus padaryta piniginiams visuomenės interesams ir teisėtumui, nei trumpam atidėtas įsigijimo terminas.
  3. Dumblas aptariamame regione ir šiuo metu yra tvarkomas, todėl visuomenės interesas yra tinkamai užtikrinamas.
  4. Ieškinys yra tikėtinai pagrįstas, o apeliantės nurodyti su tuo siejami argumentai yra argumentai dėl bylos esmės, kurie bus išnagrinėti teismo, priimančio byloje galutinį sprendimą.

4Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 str.).

5Dėl papildomų įrodymų priėmimo

 1. Vadovaujantis CPK 314 straipsniu, apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.
 2. Nagrinėjamu atveju atsakovė UAB „Utenos vandenys“ kartu su atskiruoju skundu pateikė apeliacinės instancijos teismui papildomus įrodymus – Panevėžio apygardos teismo 2017 m. gegužės 16 d. nutartį ir ieškovės UAB „Arginta“ ieškinį civilinėje byloje Nr. 2-517-755/2016. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu minėtas ieškinys nėra reikšmingas šioje byloje nagrinėjamo laikinųjų apsaugos priemonių klausimo išsprendimui, o teismo 2017 m. gegužės 16 d. nutartis teismui yra laisvai prieinama per teismų informacinę sistema LITEKO, todėl minėtus įrodymus atsisakoma priimti.

6Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

 1. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė UAB „Utenos vandenys“ organizuoja viešąjį pirkimą „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“, pirkimo Nr. 178429, kuriuo siekiama įsigyti naujų dumblo apdorojimo (tankinimo, pūdymo, sausinimo, džiovinimo ir deginimo) įrenginių projektavimo, statybos, montavimo, paleidimo ir derinimo darbus. Pirkimui pasiūlymus jungtinės veiklos sutarčių pagrindu pateikė 2 ūkio subjektų grupės: (I) UAB „Arginta“, UAB „Versina“ ir Huber Se grupė ir (II) WTE Wassertechnik GmbH, UAB „Dzūkijos statyba“ ir AB „Montuotojas“ montavimo firmos Alytuje grupė. Perkančioji organizacija atplėšė vokus su tiekėjų pasiūlymų kainomis ir 2017 m. birželio 6 d. pirkimo laimėtoju paskelbė ekonomiškai naudingiausią Wassertechnik pasiūlymą. Ieškovė, nesutikdama su tokiu perkančiosios organizacijos sprendimu kreipėsi į teismą su ieškiniu, nurodydama, jog Wassertechnik pasiūlymas turėjo būti atmestas dėl per didelės ir atsakovei nepriimtinos pasiūlymo kainos. Be kita ko, ieškovė ieškinyje prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Pirkimo procedūras. Teismas tokį ieškovės prašymą patenkino. Atsakovė ir trečiasis asmuo atskiraisiais skundais šį teismo sprendimą ginčija.
 2. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Viešųjų pirkimų bylose teismas motyvuota nutartimi gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties arba su pirkimo laimėtoju sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymo sustabdymą (CPK 4237 str. 2 d. 2 p. ir 4 p.), vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu (CPK 4237 str. 1 d.). Atitinkamai, teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (CPK 4237 str. 1 d.).
 3. Pažymėtina, jog sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikio, teismas tik preliminariai vertina ieškinio pagrįstumą. Šioje proceso stadijoje ieškovas neprivalo įrodyti, o teismas – iš esmės įvertinti – ieškinio pagrįstumo, kadangi reikalavimų pagrįstumas nustatomas tik išnagrinėjus bylą iš esmės. Šuo atveju, kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, ieškinio priėmimo metu jo forma ir turinys atitiko įstatyme keliamus reikalavimus, prie ieškinio buvo pridėti jame išdėstytus reikalavimus pagrindžiantys rašytiniai įrodymai, todėl jis pagrįstai pripažintas preliminariai pagrįstu. Tuo tarpu visi apeliančių atskiruosiuose skunduose nurodyti argumentai, susiję su ginčo esme, bus vertinami bei dėl jų bus pasisakyta pirmosios instancijos teismui išnagrinėjus bylą iš esmės. Dėl šios priežasties, minėti apeliančių argumentai atmestini, o pirmosios instancijos nutartis šioje dalyje pripažintina teisėta ir pagrįsta.
 4. Atskirajame skunde apeliantės taip pat nurodo, jog priimdamas skundžiamą nutartį teismas nepagrįstai suteikė pirmenybę tiekėjo privačiam interesui, neįvertindamas visuomenei daromos žalos, sustabdant Pirkimo procedūras. Įvertinęs byloje surinktą medžiagą, apeliacinės instancijos teismas ir su šiuo atskirųjų skundų argumentu neturi pagrindo sutikti.
 5. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą akcentavo, kad viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Tai reiškia, jog viešųjų pirkimų teisiniuose santykiuose iš esmės konkuruoja du viešieji interesai ir kiekvienu atveju teismas turi nuspręsti kuris iš šių interesų konkrečiu atveju yra svarbesnis. Sprendimas atsisakyti taikyti apsaugos priemones arba jas panaikinti viešojo intereso tikslu turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindu, t. y. teismas gali nuspręsti netaikyti šių priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (CPK 4237 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011).
 6. Kaip jau minėta, nagrinėjamo pirkimo objektas yra naujų dumblo apdorojimo (tankinimo, pūdymo, sausinimo, džiovinimo ir deginimo) įrenginių projektavimo, statybos, montavimo, paleidimo ir derinimo darbai. Nors teismas sutinka su apeliančių pozicija, jog šis pirkimo objektas yra tiesiogiai susijęs su viešojo intereso tenkinimu, neginčytina ir tai, kad šiuo atveju yra taip pat svarbu kokybiško objekto įsigijimas sąžiningomis priemonėmis. Bylos duomenys patvirtina ir apeliantės neneigia, kad dumblo apdorojimo darbai ir šiuo metu (neturint naujų įrenginių) yra vykdomi, ir nors trečiasis asmuo savo atskirajame skunde pažymi, kad šiuo metu nėra atliekamas dumblo deginimas, dėl ko ženkliai padidėja transportuojamų ir sandėliuojamų atsargų, o sandėliavimo aikštelėms įrengti reikalingos papildomos lėšos, jokių tai patvirtinančių įrodymų teismui nepateikia. Kokiu kitu būdu pažeidžiami gyventojų interesai, apeliantės nenurodė, o vien aplinkybė, kad Pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, savaime nesąlygoja išvados, jog taikius laikinąsias apsaugos priemones šis finansavimas nebus įsisavintas. Tokiu būdu darytina išvada, jog visuomenės interesas gauti dumblo apdorojimo paslaugas yra pakankamai užtikrinamas. Tuo tarpu ieškovei egzistuojanti galimybė kreiptis į teismą dėl patirtos žalos atlyginimo nelaikytina lygiaverte priemone galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Pripažintina, jog šiuo atveju atsakovei toliau tęsiant konkurso procedūras ir sudarius pirkimo sutartį su trečiuoju asmeniu ar juo labiau – pradėjus vykdyti sudarytą sutartį, ieškovei, ginčijant konkurso laimėtojo pasiūlymą, jai galbūt palankaus būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Dėl šių priežasčių pirmosios instancijos teismas laikytinas pagrįstai taikiusiu byloje laikinąsias apsaugos priemones.
 7. Šiuo atveju svarbi ir ta aplinkybė, kad bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme yra numatytas 2017 m. rugpjūčio 31 d., t. y. tą pačią dieną, kaip ir priimama ši nutartis, todėl pagrįsta manyti, kad teismo procesas pirmosios instancijos teisme ilgai nebesitęs. Be to, pirmosios instancijos teismas turi galimybę, atmetęs ieškovės ieškinį, pats panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones ir taip užtikrinti atsakovės ir trečiojo asmens interesus.
 8. Apeliacinės instancijos teismo sprendimo nekeičia ir apeliančių nurodytos aplinkybės, kad kitoje ieškovės inicijuotoje byloje dėl to paties Pirkimo teismas ieškovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino, o dar anksčiau Lietuvos apeliacinis teismas civilinėje byloje Nr. e2-2049-180/2016, kurioje buvo vertinamas to paties Pirkimo teisėtumas, atsakovės prašymą patenkino ir pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones panaikino. Klausimai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, panaikinimo ar pakeitimo kiekvieną kartą sprendžiami individualiai konkrečioje byloje, atsižvelgiant į tos bylos situaciją, taigi tokios nutartys precedento galios kitiems, kad ir tos pačios proceso šalies ar dėl tos pačios viešojo pirkimo sutarties, teisminiams ginčams neturi.
 9. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios būtų pagrindu skundžiamą nutartį panaikinti, apeliantė nenurodė ir teismas nenustatė. Pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 320, 338 str.).

7Dėl baudos skyrimo

 1. Apeliantė UAB „Utenos vandenys“ atskirajame skunde taip pat prašo, vadovaujantis CPK 95 straipsniu, skirti ieškovei UAB „ Arginta“ baudą. Nurodo, jog kitoje jos inicijuotoje byloje dėl to paties viešojo pirkimo ieškovė jau prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tačiau teismas tokio jos prašymo netenkino. Apeliantės manymu, pakartotinis tokio prašymo pateikimas, nors ir kitoje byloje, yra piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis. Teismas su tokia atsakovės pozicija nesutinka.
 2. Ieškovė, kreipdamasi į teismą, yra laisva pasirinkti savo pažeistų teisių gynybos būdus, be kita ko, ji gali prašyti teismo taikyti byloje laikinąsias apsaugos priemones. Teismo vertinimu, ieškovės prašymai pateikti skirtingose civilinėse bylose, nors savo esme ir panašūs bei pateikti dėl to paties Pirkimo, savaime nerodo ieškovės piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis. CPK suteikia galimybę asmenims, paaiškėjus naujoms aplinkybėms, pateikti pakartotinius prašymus net ir tose pačiose civilinėse bylose, todėl aptariamas ieškovės veiksmas šios bylos kontekste nelaikytinas piktnaudžiavimu, dėl ko atsakovės prašymas atmetamas.

8Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

9Panevėžio apygardos teismo 2017 m. liepos 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

10Netenkinti atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Utenos vandenys“ prašymo dėl baudos ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Arginta“ skyrimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai