Byla N2-5984-796/2014
Dėl nepilnamečių G. B. ir G. L. globėjo ir globos vietos pakeitimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Domarkienė, sekretoriaujant Dovilei Basytei, Linai Beniušienei, dalyvaujant pareiškėjo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei V. S., suinteresuotų asmenų Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktorei A. N., Klaipėdos vaikų globos namų „Rytas“ direktorei R. M., žodinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pareiškimą suinteresuotiems asmenims Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namams, Klaipėdos vaikų globos namams „Rytas“ dėl nepilnamečių G. B. ir G. L. globėjo ir globos vietos pakeitimo,

Nustatė

2pareiškėja pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašo atleisti Klaipėdos sutrikusio kūdikio vystymosi namus iš G. B. ir G. L. globėjo pareigų, G. B. ir G. L. globėjais paskirti Klaipėdos vaikų globos namus „Rytas“ bei nustatyti vaikų gyvenamąsias vietas šiuose globos namuose, atleisti Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus iš G. B. ir G. L. lėšų, skirtų nepilnamečių vaikų išlaikymui, tvarkytojo uzufrukto teise pareigų bei lėšų, skirtų nepilnamečių vaikų išlaikymui, tvarkytoju uzufrukto teise paskirti Klaipėdos vaikų globos namus „Rytas“. Nurodė, jog Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-04-27 sprendimu A. L. terminuotai, t.y. iki 2020-01-31 apribota motinos valdžia į vaikus – L. B., G. B. ir G. L.. Vaikams nustatyta nuolatinė globa, priteistas išlaikymas, globėju ir išlaikymo lėšų tvarkytoju paskirti Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-12-06 nutartimi pakeistas L. B. globėjas, juo paskirta jos močiutė I. B., kuri daugiau vaikų globoti nebeturi galimybės. G. B. 2014 metais sukanka 7 metai, vaikas pradės lankyti mokyklą, todėl tolimesnis gyvenimas Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose nebeatitinka jo poreikių. Kadangi G. B. ir G. L. yra broliai, nuo gimimo auga kartu, juos sieja glaudus ryšys, tikslinga vaikų neišskirti ir abu berniukus perkelti į kitą globos įstaigą. Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovė pareiškimą palaikė ir prašė jį tenkinti.

3Teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų atstovė su pareiškimu sutiko ir prašė jį tenkinti. Paaiškino, jog G. B. ir G. L. jų įstaigoje gyvena nuo 2010-12-15. Pagal įstaigos nuostatus vaikai šiuose globos namuose gyvena iki 7 metų. 2014 metų rugsėjo mėnesį G. B. sueis 7 metai, vaikas pradės lankyti mokyklą, todėl tolimesnis jo gyvenimas Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose nebeatitiks jo poreikių. Kadangi abu brolius sieja glaudus ryšys, prašė jų neišskirti ir kartu perkelti į Klaipėdos vaikų globos namus „Rytas“.

4Teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens Klaipėdos vaikų globos namų „Rytas“ atstovė su pareiškimu sutiko ir prašė jį tenkinti. Paaiškino, kad jų globos namuose auga vaikai nuo gimimo iki 18 metų. G. B. ir G. L. atvykus gyventi į jų globos namus, jiems būtų sudarytos tinkamos gyvenimo ir mokymosi sąlygos, abu broliai gyventų viename kambaryje.

5Pareiškimas tenkintinas.

6Paaiškinimais, duotais teismo posėdžio metu, taip pat rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad nepilnamečiai G. B. ir G. L. yra broliai (b.l. 4-5). Vaikų tėvas S. B. yra miręs, o motinai A. L. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-04-27 sprendimu terminuotai iki 2020-01-31 apribota motinos valdžia į jos vaikus, nepilnamečiams vaikams nustatyta nuolatinė globa, jų globėju paskirti Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai (b. l. 6-8, 9-10). Pagal 2013-03-12 medicininį pažymėjimą, G. B. diagnozuota toliaregystė, funkcinis sistolinis ūžesys, kiti emocijų sutrikimai vaikystėje, prieštaraujančio nepaklusnumo sutrikimas, išgąstis vaikystėje (b. l. 14). Pagal 2013-03-12 medicininį pažymėjimą, G. L. diagnozuota toliaregystė, funkcinis sistolinis ūžesys, pasikartojantis obstrukcinis bronchitas, mažakraujystė (b. l. 15). Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus raštą, G. B. ir G. L. socialinės globos paslaugos gali būti teikiamos Klaipėdos misto vaikų globos namuose „Rytas“ (b. l. 13).

7Vaikų globos tikslas – užtikrinti vaikų auklėjimą ir priežiūrą aplinkoje, kurioje jie galėtų saugiai tinkamai augti, vystytis ir tobulėti (CK 3.248 str. 1 d.). Vaikų globos nustatymas yra grindžiamas vaikų interesų pirmumo, brolių ir seserų neišskyrimo ir kitais principais (CK 3.249 str. 1 d.). Globėjas ar rūpintojas gali būti jį paskyrusio teismo nutartimi atleistas nuo pareigų, jeigų jų nebegali atlikti dėl savo ligos, turtinės padėties pablogėjimo ar kitų svarbių priežasčių (CK 3.246 str. 2 d.). Byloje esančiais ir teismo posėdžio metu ištirtais įrodymais nustatyta, kad nepilnamečiai broliai G. B. ir G. L. nuo 2010-12-15 gyvena Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose. 2014-09-18 G. B. sueis 7 metai, nuo 2014 metų rugsėjo mėnesio jis pradės lankyti mokyklą. Teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktorė paaiškino, jog pagal jų įstaigos nuostatus, vaikai šiuose globos namuose gyvena iki jiems sueina 7 metai. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, konstatuotina, jog tolimesnis G. B. gyvenimas Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose nebeatitiktų pasikeitusių vaiko poreikių, todėl siekiant užtikrinti vaiko teisę į tinkamas gyvenimo ir vystymosi sąlygas, atitinkančias jo amžių, sveikatą bei išsivystymą, keistinas nepilnamečio vaiko globėjas ir jo gyvenamoji vieta. Atsižvelgiant į tai, kad G. B. ir jo brolį G. L. sieja artimas ir glaudus emocinis ryšys, siekiant nepažeisti nepilnamečių vaikų teisės į šeiminius ryšius bei vadovaujantis brolių ir seserų neišskyrimo principu, keistinas ir nepilnamečio G. L. globėjas bei gyvenamoji vieta, Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai atleistini iš G. B. ir G. L. globėjo pareigų.

8Kadangi giminaičių ir artimųjų, norinčių bei galinčių globoti ir rūpintis G. B. ir G. L., nėra, konstatuotina, kad pareiškėjos prašymas vaikų globėju paskirti Klaipėdos vaikų globos namus „Rytas“ geriausiai atitiks nepilnamečių vaikų interesus (CK 3.249 str. 1 d. 2 p.).

9Bylos duomenimis nustatyta, jog Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-04-27 sprendimu civilinėje byloje Nr. N2-1151-676/2012 iš A. L. priteistas išlaikymas G. B. ir G. L. iki jų pilnametystės, lėšų, skirtų nepilnamečių vaikų išlaikymui, tvarkytoju uzufrukto teise skiriant Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Kadangi Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai atleistini iš G. B. ir G. L. globėjo pareigų ir globėju skirtini Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“, G. B. ir G. L. lėšų, skirtų jų išlaikymui, tvarkytoju uzufrukto teise skirtini Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“.

10Esant nustatytoms aplinkybėms,

11darytina išvada, jog pareiškėjos prašymas pagrįstas, todėl tenkintinas, Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai atleistini iš G. B. ir G. L. globėjo pareigų, jų globėju skiriant Klaipėdos vaikų globos namus „Rytas“, juose nustatant nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą bei pavedant tvarkyti nepilnamečių vaikų išlaikymo lėšas uzufrukto teise (CK 3.238 str., 3.246 str. 2 d., 3.248 str., 3.249 str., 3.264 str. 3 d., 3.265 str., 3.275 str.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 291 str., 494 str., 496 str., 502 str., 504 str., teismas

Nutarė

13pareiškimą tenkinti.

14atleisti Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus, įstaigos kodas 290470820, nuo G. B. a.k. ( - ) ir G. L. a.k. ( - ) globėjo pareigų.

15Skirti G. B. a.k. ( - ) ir G. L. a.k. ( - ) globėju Klaipėdos vaikų globos namus „Rytas“, įstaigos kodas 190979738.

16Nustatyti G. B. a.k. ( - ) ir G. L. a.k. ( - ) globos vietą Klaipėdos vaikų globos namuose „Rytas“, įstaigos kodas 190979738, adresas Taikos pr. 68, Klaipėda.

17Atleisti Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus, įstaigos kodas 290470820, nuo pareigos tvarkyti G. B. a.k. ( - ) ir G. L. a.k. ( - ) išlaikymo lėšas uzufrukto teise.

18Pavesti Klaipėdos vaikų globos namams „Rytas“, įstaigos kodas 190979738, G. B. a.k. ( - ) ir G. L. a.k. ( - ) išlaikymo lėšas tvarkyti uzufrukto teise.

19Nutartį vykdyti skubiai.

20Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

21Atskirojo skundo padavimas nutarties vykdymo nesustabdo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Domarkienė,... 2. pareiškėja pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašo atleisti Klaipėdos... 3. Teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens Klaipėdos sutrikusio vystymosi... 4. Teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens Klaipėdos vaikų globos namų... 5. Pareiškimas tenkintinas. ... 6. Paaiškinimais, duotais teismo posėdžio metu, taip pat rašytine bylos... 7. Vaikų globos tikslas – užtikrinti vaikų auklėjimą ir priežiūrą... 8. Kadangi giminaičių ir artimųjų, norinčių bei galinčių globoti ir... 9. Bylos duomenimis nustatyta, jog Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-04-27... 10. Esant nustatytoms aplinkybėms,... 11. darytina išvada, jog pareiškėjos prašymas pagrįstas, todėl tenkintinas,... 12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 291 str., 494... 13. pareiškimą tenkinti.... 14. atleisti Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus, įstaigos kodas... 15. Skirti G. B. a.k. ( - ) ir G. L. a.k. ( - ) globėju Klaipėdos vaikų globos... 16. Nustatyti G. B. a.k. ( - ) ir G. L. a.k. ( - ) globos vietą Klaipėdos vaikų... 17. Atleisti Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus, įstaigos kodas... 18. Pavesti Klaipėdos vaikų globos namams „Rytas“, įstaigos kodas 190979738,... 19. Nutartį vykdyti skubiai.... 20. Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama... 21. Atskirojo skundo padavimas nutarties vykdymo nesustabdo....