Byla e2YT-8845-854/2018
Dėl antstolio Irmanto Gaidelio veiksmų, suinteresuoti asmenys A. K., A. K., A. V., antstolis Irmantas Gaidelis

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Čėsnienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos L. K. skundą dėl antstolio Irmanto Gaidelio veiksmų, suinteresuoti asmenys A. K., A. K., A. V., antstolis Irmantas Gaidelis.

2Teismas

Nustatė

3pareiškėja pateikė skundą dėl antstolio Irmanto Gaidelio veiksmų, kuriuo prašo pripažinti 2018 m. lapkričio 11 d. įvykusias varžytynes Nr. 147420 negaliojančiomis; skelbti pakartotines nekilnojamojo turto, esančio ( - ), kurio bendras plotas 71,68 kv. m., unikalus Nr. ( - ), varžytynes vadovaujantis UAB „Capital vertinimas“ 2018 m. sausio 16 d. turto vertinime akte Nr. 18-NK01-09 nustatyta 89 000 Eur verte.

4Pareiškėja nurodė, kad antstolis vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 1d. vykdomąjį raštą Nr. 2-4343-868/2014 dėl 33593,39 Eur skolos išieškojimo iš skolininkės L. K. išieškotojui A. V. (vykdomoji byla Nr. 0008/16/00540). 2017 m. gruodžio 12 d. patvarkymu antstolis areštavo butą, esantį ( - ), kurio 54/100 dalis priklauso pareiškėjai ir 46/100 dalis – skolininkui A. K.. Areštuoto turto vertei nustatyti patvarkymu paskirta nekilnojamojo turto ekspertizė. Ekspertizę atlikęs ekspertas Vitalijus Stacevičius nustatė, kad buto rinkos vertė yra 74 100 Eur. 2017 m. lapkričio 2 d. patvarkymu šalys informuotos apie atliktos ekspertizės išvadas. 2018 m. sausio 11 d. paskelbtos buto varžytynės Nr. 147420, pradinė turto vertė - 59 280 Eur (80 proc. turto kainos). Butas per pirmąsias varžytynes buvo nupirktas už 62 000 Eur. Pareiškėja pasitelkė nepriklausomus turto vertintojus, kurie įvertino butą. UAB „Ober-Haus“ 2018 m. sausio 17 d. atliko turto vertinimą ir nustatė, kad buto vertė sudaro 80 000 Eur. UAB „Capital vertinimas“ 2018 m. sausio 16 d. turto vertinimo akte nurodyta 89 000 Eur vertė. Eksperto Vitalijaus Stacevičiaus nustatyta buto vertė yra ženkliai mažesnė už nurodytų turto vertintojų nustatytą vertę, taip pat mažesnė už VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre nurodytą 84 500 Eur vertę. Taigi butas buvo parduotas už neteisingai nustatytą ir nepagrįstai mažesnę kainą. Pareiškėja taip pat nurodė, kad turėjo per 3 dienas pateikti prieštaravimus dėl ekspertizės, skųsti antstolio veiksmus dėl atliktos turto vertinimo ekspertizės, tačiau nepadarė. Nepaisant to, pareiškėja dėjo pastangas, kad turtas nebūtų parduotas iš varžytynių - Vilniaus miesto apylinkės teismui 2017 m. lapkričio 30 d. pateikė ieškinį dėl prievolės pripažinimo solidaria bei prašė sustabdyti vykdomąją bylą Nr. 0008/16/00540, 2018 m. sausio 8 d. teikė prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-4343-868/2014 pagal ieškovo A. V. ieškinį atsakovei L. K. dėl skolos priteisimo, 2018 m. sausio 2 d. pateikė antstoliui skundą dėl 2017 m. gruodžio 12 d. patvarkymo Nr. SI-38268. Be to, UAB „Ober-Haus“ ir UAB „Capital vertinimas“ ekspertizių atlikimas užtruko ilgą laiką.

52018 m. gruodžio 1 d. patvarkymu antstolis pareiškėjos skundo netenkino ir persiuntė teismui. Nurodė, kad 2017 m. lapkričio 2 d. patvarkymas, kuriuo šalims buvo pranešta apie nustatytą kainą, galimybę susipažinti su ekspertizės aktu, pateikti prieštaravimus dėl nustatytos kainos, pasiūlyti savo pirkėją, skolininkams įteiktas 2017 m. lapkričio 6 d. Šalys per nustatytą terminą nepateikė prieštaravimų dėl nustatytos kainos, nesiūlė savo pirkėjo, kainą ginčija jau pasibaigus varžytynėms. Pažymėjo, kad pareiškėjos pateiktos UAB „Ober Haus“ ir UAB „Capital vertinimas“ ataskaitos yra tik konsultacinio pobūdžio, nėra skirtos vykdymo procesui, todėl jomis vadovautis pagrindo nėra. Antstolio teigimu, buto kaina eksperto Vitalijus Stacevičius nustatyta tinkamai. Atkreipė dėmesį į tai, kad butas buvo parduotas be baldų, buto apdaila yra funkciškai pasenusi ir reikalauja atnaujinimo bei remonto.

6Suinteresuoti asmenys A. K., A. K., A. V. atsiliepimų į skundą nepateikė.

7Byloje dalyvaujantiems asmenims apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį pranešta Lietuvos respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 133 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

8Skundas atmestinas.

9Nustatyta, kad antstolis Irmantas Gaidelis vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 4 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-4343-868/2014 dėl 10136,70 Eur (35 000 Lt) negrąžintos paskolos, 183,29 Eur (632,88 Lt) palūkanų, 18246,06 Eur (63 000 Lt) delspinigių, 2580 Eur (8908,22 Lt) palūkanų, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2011 m. gruodžio 12 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 2447,34 Eur (8450,16 Lt) bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininkės L. K. išieškotojui A. V. (vykdomoji byla Nr. 0008/16/00540) (1 t., e. b. l. 253-254, 256).

102017 m. rugsėjo 25 d. patvarkymu nutarta areštuotą turtą – butą, esantį ( - ) (toliau – Turtas), kurio 54/100 dalis nuosavybės teise priklauso pareiškėjai, 46/100 dalis – A. K., realizuoti priverstine tvarka, parduodant jį iš varžytynių; skirti Turto vertės nustatymo ekspertizę, ją pavedant atlikti ekspertui Vitalijui Stacevičiui; informuoti šalis apie teisę pareikšti ekspertui nušalinimą (1 t., e. b. l. 498-500).

112017 m. lapkričio 2 d. antstolio patvarkymu šalims pranešta apie eksperto Vitalijaus Stacevičiaus nustatytą Turto vertę – 74 000 Eur, pasiūlyta per 3 dienas nuo patvarkymo gavimo dienos pateikti motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados, pasiūlyti turto pirkėją (1 t., e. b. l. 462-464).

122017 m. gruodžio 12 d. patvarkymu antstolis informavo šalis apie varžytynes ir pradinę Turto pardavimo kainą – 59 280 Eur (80 proc. nuo nustatytos turto vertės) (1 t., e. b. l. 338-339).

132018 m. sausio 11 d. įvyko pirmosios Turto varžytynės (varžytynių Nr. 14720, pradžios data – 2017 m. gruodžio 12 d., pabaigos data – 2018 m. sausio 11 d.), kuriose Turtas parduotas už 62 000 Eur (1 t., el. b. l. 50-51).

14Pareiškėja skundą dėl antstolio veiksmų grindžia tuo, kad Turtas buvo parduotas už neteisingai nustatytą ir nepagrįstai mažą kainą, kuri buvo mažesnė už turto vertintojų UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamasis turtas ir UAB „Capital vertinimas“ nustatytą vertę, taip pat už Nekilnojamojo turto registre nurodytą 84 500 Eur vertę. Šiai aplinkybei pagrįsti pareiškėja pateikė jos užsakymu 2018 m. sausio 17 d. UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamasis turtas atliktą konsultaciją dėl galimos Turto kainos (1 t., e. b. l. 15-21), kurioje nurodyta, kad labiausiai tikėtina (galima) Turto kaina rinkoje 2018 m. sausio 17 d. galėtų būti 80 000 Eur, taip pat 2018 m. sausio 16 d. UAB „Capital vertinimas“ konsultacinę pažymą apie Turto kainą (1 t. e. b. l. 24-37), kurioje nurodyta, jog labiausiai tikėtina (galima) Turto kaina rinkoje 2018 m. sausio 16 d. galėtų siekti 89 000 Eur.

15CPK 681 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Pagal CPK 681 straipsnio 4 dalį, jeigu turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė.

16Teismas pažymi, kad vykdymo proceso metu Turto vertės nustatymo ekspertizę atliko Vitalijus Stacevičius, kuris turi galiojantį 2007 m. vasario 28 d. išduotą turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimą Nr. A 000383 ir yra įrašytas į Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos administruojamą vertintojų, turinčių galiojančius kvalifikacijos pažymėjimus, sąrašą. Be to, Vitalijus Stacevičius taip pat yra įrašytas ir į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Nagrinėjamu atveju teismas neturi pagrindo abejoti nei eksperto Vitalijaus Stacevičiaus kompetencija ir tinkamumu atlikti turto vertės nustatymo ekspertizę, nei pačiame ekspertizės akte nurodomos išvados dėl Turto vertės teisingumu. Tuo tarpu pareiškėjos pateiktos UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamasis turtas ir UAB „Capital vertinimas“ konsultacinės pažymos yra informacinio pobūdžio, jose tik pateikiama informacija apie galimą Turto pardavimo kainą, todėl jose nurodoma Turto vertė gali ir neatitikti realios parduodamo iš varžytynių Turto vertės. Taigi pareiškėjos pateiktos turto vertintojų konsultacinės pažymos apie galimą Turto vertę nepaneigia vykdomojoje byloje atliktos Turto rinkos vertės nustatymo ekspertizės teisingumo. Teismas taip pat pažymi, kad skirtumas tarp eksperto Vitalijaus Stacevičiaus nustatytos Turto vertės ir Nekilnojamojo turto registre bei pareiškėjos pasirinktų turto vertintojų nurodytos Turto vertės nėra žymus. Nagrinėjamu atveju pareiškėja nepateikė duomenų, kad vykdymo procese būtų suradusi pirkėją, kuris Turtą būtų pirkęs už didesnę nei pradinę Turto pardavimo kainą (59 280 Eur), todėl laikytina, kad šiuo atveju objektyvi turto rinkos vertė buvo nustatyta ir turto įkainojimo rezultatai patikrinti būtent įvykusiose varžytynėse pirkėjams siūlant kainą.

17Kartu atkreiptinas dėmesys, jog pareiškėjai buvo išaiškinta teisė nustatytu terminu pateikti motyvuotus prieštaravimus dėl turto įkainojimo, tačiau nustatytu terminu pareiškėja nustatytos Turto vertės neginčijo. Argumentus dėl Turto vertės teisingumo pareiškėja pateikė tik po to, kai jau įvyko pirmosios varžytynės, kurių metu Turtas parduotas, todėl toks pareiškėjos elgesys vertintinas kaip turintis piktnaudžiavimo teisėmis vykdymo procese požymių, siekiant vilkinti vykdymo proceso eigą.

18Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog antstolis nepažeidė vykdymo procesą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, veikė teisėtai ir pagal jam įstatymų suteiktus įgaliojimus (intra vires), o pareiškėjos skundas yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 513 straipsniais,

Nutarė

20pareiškėjos L. K. skundą dėl antstolio Irmanto Gaidelio veiksmų atmesti.

21Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Čėsnienė rašytinio... 2. Teismas... 3. pareiškėja pateikė skundą dėl antstolio Irmanto Gaidelio veiksmų, kuriuo... 4. Pareiškėja nurodė, kad antstolis vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo... 5. 2018 m. gruodžio 1 d. patvarkymu antstolis pareiškėjos skundo netenkino ir... 6. Suinteresuoti asmenys A. K., A. K., A. V. atsiliepimų į skundą nepateikė.... 7. Byloje dalyvaujantiems asmenims apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir... 8. Skundas atmestinas.... 9. Nustatyta, kad antstolis Irmantas Gaidelis vykdo Vilniaus miesto apylinkės... 10. 2017 m. rugsėjo 25 d. patvarkymu nutarta areštuotą turtą – butą, esantį... 11. 2017 m. lapkričio 2 d. antstolio patvarkymu šalims pranešta apie eksperto... 12. 2017 m. gruodžio 12 d. patvarkymu antstolis informavo šalis apie varžytynes... 13. 2018 m. sausio 11 d. įvyko pirmosios Turto varžytynės (varžytynių Nr.... 14. Pareiškėja skundą dėl antstolio veiksmų grindžia tuo, kad Turtas buvo... 15. CPK 681 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad areštuodamas skolininko turtą,... 16. Teismas pažymi, kad vykdymo proceso metu Turto vertės nustatymo ekspertizę... 17. Kartu atkreiptinas dėmesys, jog pareiškėjai buvo išaiškinta teisė... 18. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog antstolis... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290,... 20. pareiškėjos L. K. skundą dėl antstolio Irmanto Gaidelio veiksmų atmesti.... 21. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo patvirtintos kopijos įteikimo dienos...