Byla e2-2576-813/2015
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Darius Kantaravičius, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui R. Ž. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo,

Nustatė

2ieškovas UAB „4finance“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo R. Ž. 289,62 Eur skolą, 57,92 Eur paskolos suteikimo komisinį mokestį, 625,58 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 22,00 Eur žyminį mokestį. Esant įstatyme numatytiems pagrindams, prašo priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti viešo paskelbimo būdu 2015-09-15 (LR CPK 130 str.). Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

4Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi LR CPK 142 str. nenumatyta, kad būtų informuojama apie sprendimo už akių priėmimą (LR CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir ieškinyje nurodytų aplinkybių matyti, jog 2009-10-13 tarp ieškovo UAB „4finance“ ir atsakovo R. Ž. buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 9217305. Šia sutartimi šalys susitarė, jog ieškovas paskolins atsakovui 289,62 Eur (1000,00 Lt) sumą, o atsakovas grąžins paskolą ir sumokės paskolos suteikimo komisinį mokestį – 57,92 Eur (199,99 Lt). Ieškovo pateiktas sąskaitos išrašas patvirtina, kad 2009-10-13 ieškovas pervedė į atsakovo sąskaitą 289,62 Eur (1000,00 Lt). Atsakovas įsipareigojo grąžinti gautą kreditą iki 2009-11-12. Ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė visiškai, tačiau atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų iki nustatyto termino neįvykdė ir negrąžino skolos ir paskolos suteikimo komisinio mokesčio, ieškovui liko skolingas 289,62 Eur paskolos ir 57,92 Eur paskolos suteikimo komisinio mokesčio. Įrodymų, patvirtinančių tinkamą sutartinių prievolių įvykdymą, atsakovas nepateikė, skolos dydžio neginčijo.

8Pagal CK 6.870 str. 1 d. paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui gautą sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str.). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Atsižvelgiant į tai, kad paskolos grąžinimo terminas yra pasibaigęs, byloje nesant įrodymų, kad atsakovas įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus ir grąžino ieškovui gautą paskolą, ieškovui iš atsakovo priteistina 289,62 Eur negrąžinta paskola ir 57,92 Eur paskolos suteikimo komisinis mokestis – CK 6.37 str., 6.38 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.213 str. 1 d., 6.870 str.

9Sutarties 10.2. p. numatyta, kad už kiekvieną uždelstą dieną šalys sutarė skaičiuoti 1 proc. delspinigius nuo visų uždelstų mokėjimų sumos, kas atsižvelgus į ieškovo paskaičiavimus, paskaičiavus sutartinius delspinigius nuo 289,62 Eur (1000,00 Lt) sumos už pradelstas dienas, sudaro 625,58 Eur (2160,00 Lt).

10Įstatymas suteikia teisę teismui netesybas sumažinti, jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo (CK 6.73 str. 2 d.). CK 6.73 str. 1 d. nuostata dėl netesybų įskaitymo neatima teisės į protingo dydžio sutartines netesybas, joms viršijant byloje įrodytus kreditoriaus nuostolius. Priešingu atveju būtų paneigta netesybų, kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, reikšmė ir pažeistas sutarčių laisvės principas (CK 1.2 str. 1 d., 6.156 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-09-12 nutartis byloje Nr. 3K-7-367/2006, publikuota: „Teismų praktika“ Nr. 26, 2007 m. 1.4 Dėl įskaitinių netesybų, 2007-10-12 nutartis byloje Nr. 3K-7-304/2007, publikuota: „Teismų praktika“ Nr. 28, 2008 m. 1.3. Dėl sutartinių netesybų).

11Byloje ginčas yra kilęs iš vartojimo sutarties, todėl teismas turi pareigą būti aktyvus ir ex officio įvertinti pagal CK 6.188 str. įtvirtintus sąžiningumo kriterijus šalių sutarties, iš kurios kilęs ginčas, sąlygas, taip pat pagal CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nuostatas kontroliuoti delspinigių dydį. Įstatyme nėra nustatyti kriterijai, kokiais atvejais netesybos yra aiškiai per didelės, todėl kiekvienu atveju šiuos kriterijus nustato teismas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs praktiką, kad teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 str. ir 6.258 str. nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Įvertinęs aplinkybes, kad paskolos sutarties bendrosiose sąlygose nustatyti delspinigiai prilygsta net 365 % metinių palūkanų, konstatuotina, kad byloje nagrinėjamu atveju nustatytos netesybos yra aiškiai per didelės ir pažeidžia teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus. Teismas, spręsdamas dėl priteistinų delspinigių dydžio, atsižvelgia į anksčiau išdėstytus motyvus, bei į tai, kad ieškovo veiklos pobūdis yra finansinio pobūdžio paslaugų teikimas, į paskolos sumą, taip pat į laikotarpį už kurį prašomi priteisti delspinigiai. Atsižvelgus į išdėstytą, prašomas priteisti delspinigių dydis mažintinas iki 0,1 % už kiekvieną pradelstą mokėti dieną, kas sudaro 62,56 Eur (216,00 Lt). Teismas sprendžia, kad toks delspinigių dydis konkrečioje situacijoje geriausiai atitinka netesybų paskirtį ir šalių interesų pusiausvyrą (CK 6.71 str. 1 d., 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Likusioje dalyje reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas.

12Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. nuostatomis, jog skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl tenkintinas ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2015-09-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Šioje byloje ieškovas turėjo bylinėjimosi išlaidų - sumokėjo 22,00 Eur žyminio mokesčio. Kadangi šiuo teismo sprendimu yra tenkinama 42 proc. ieškinio reikalavimų, ieškovui iš atsakovo proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų sumai priteistina 9,24 Eur žyminio mokesčio (CPK 79 str., 93 str. 1 d.).

14Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285- 286 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo R. Ž., a. k. ( - ) 289,62 Eur (dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų 62 ct) negražintą paskolą, 57,92 Eur (penkiasdešimt septynių eurų 92 ct) paskolos suteikimo komisinį mokestį, 62,56 Eur (šešiasdešimt dviejų eurų 56 ct) delspinigius, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2015-09-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 9,24 Eur (devynių eurų 24 ct) žyminį mokestį ieškovui UAB „4finance”, įmonės kodas ( - ).

17Likusią ieškinio dalį atmesti.

18Atsakovas negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Kėdainių rajono apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai