Byla 2-1068/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Marytė Mitkuvienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „PRIMERUS VESTUS“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. sausio 2 d. nutarties, kuria atsakovo prašymas pakeisti laikinąsias apsaugos priemones patenkintas iš dalies, civilinėje byloje pagal ieškovų N. Ž., P. P., uždarosios akcinės bendrovės „VITROLAB“, uždarosios akcinės bendrovės „PRIMERUS VESTUS“, uždarosios akcinės bendrovės „Naftos grupė“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Eilika“ prašymus iškelti bankroto bylą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Kraujo donorystės centras“.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė N. Ū. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydama iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Kraujo donorystės centras“. Kauno apygardos teismas 2012 m. gruodžio 21 d. nutartimi areštavo atsakovo UAB „Kraujo donorystės centras“ nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas, esančias atsiskaitomosiose bankų ir kitų kredito įstaigų sąskaitose, pinigines lėšas kasose bei esančias pas trečiuosius asmenis. Ieškovė ir atsakovas pateikė pareiškimą dėl ieškinio atsiėmimo ir laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo. Byloje 2012 m. gruodžio 27 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. nutartimis dalyvauti bendraieškiais įtraukti atsakovo kreditoriai UAB „VITROLAB“ ir UAB „PRIMERUS VESTUS“. Atsakovas pateikė teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, kuriuo prašė pakeisti laikinąsias apsaugos priemones.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismo 2013 m. sausio 2 d. nutartimi atsakovo UAB „Kraujo donorystės centras“ prašymą tenkino iš dalies: leido atsakovui iš jo sąskaitų bankuose atlikti einamuosius (už 2012 m. gruodžio mėnesį) mokėjimus atsiskaitant su darbuotojais bei sumokant mokesčius į Lietuvos Respublikos biudžetą, taip pat atlikti mokėjimus UAB „AG Life“ tik pagal išankstines sąskaitas už po 2013 m. sausio 2 d. perkamus būtinus atsakovo veiklai kraujo maišelius. Taip pat teismas ieškovės N. Ū. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, pareikštą atsakovui UAB „Kraujo donorystės centras“ paliko nenagrinėtą, bylą toliau nagrinėjo pagal bendraieškių UAB „VITROLAB“ ir UAB „PRIMERUS VESTUS“ pareiškimus. Taip pat atmetė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo. Teismas nurodė, jog Kauno apygardos teismo 2012 m. gruodžio 21 d. nutartyje nebuvo nustatyta, kad atsakovui leidžiama lėšomis, esančiomis banko sąskaitose, atlikti kokias nors operacijas. Todėl teismas pripažino, kad tikslinga atsakovui iš jo lėšų, turimų įmonės kasoje ir sąskaitose bankuose, kuriose atsakovo turimos lėšos areštuotos Kauno apygardos teismo 2012 m. gruodžio 21 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-2902-260/2012, pagrindu, leisti atlikti einamuosius (už 2012 m. gruodžio mėnesį) mokėjimus atsiskaitant su atsakovo darbuotojais bei sumokant mokesčius į Lietuvos Respublikos biudžetą, taip pat atlikti mokėjimus UAB „AG Life“. Teismas vertino, kad darbo užmokestis darbuotojams už einamąjį mėnesį, taip pat mokesčiai už einamąjį mėnesį turi ir gali būti mokami, nemokant atsakovo įsiskolinimų, susidariusių iki pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo dienos. Taip pat leido atsakovui atsiskaityti su UAB „AG Life“ tik pagal išankstines sąskaitas už po 2013 m. sausio 2 d. perkamus būtinus atsakovo veiklai kraujo maišelius, nes teismas neturėjo pagrindo abejoti atsakovo teismui 2013 m. sausio 2 d. pateiktais papildomais duomenimis, kad kraujo maišelių pirkimas yra tikrai reikalingas, netgi būtinas įmonės veiklai, kad nebūtų sutrikdytas ligoninių aprūpinimas kraujo komponentais.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atskiruoju skundu ieškovas UAB „PRIMERUS VESTUS“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. sausio 2 d. nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

91. Atsakovas negali užsiimti kraujo donorystės veikla, todėl kraujo maišeliai jam negali būti reikalingi, kadangi pagal Kraujo donorystės įstatymą, nuo 2013 m. sausio 1 d. kraujo donorystės veikla gali užsiimti tik viešoji įstaiga, tuo tarpu atsakovas – uždaroji akcinė bendrovė. Be to, UAB „AG Life“ veikla – reklama, dizainas ir verslo dovanos, o ne kraujo maišelių tiekimo veikla.

102. Pirmiausiai tenkinant antros eilės kreditorių reikalavimus, t.y. atliekant mokėjimus į Lietuvos Respublikos biudžetą, galimai nebus patenkinti pirmos eilės kreditorių – darbuotojų reikalavimai.

113. Atsakovo atstovas direktorius A. J. V. gauna labai didelį darbo užmokestį, o įmonės įsiskolinimas sudaro apie 140 000 Lt, todėl yra tikimybė, kad neuždraudus vykdyti atsiskaitymų su A. J. V., įmonė nebus pajėgi pilnai atsiskaityti net su likusios pirmos eilės kreditoriais – 112 darbuotojų. Be to, A. J. V. selektyviai sprendžia su kokiu darbuotoju ir kokia apimtimi atsiskaityti.

12Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Kraujo donorystės centras“ prašo ieškovo UAB „PRIMERUS VESTUS“ atskirąjį skundą atmesti ir palikti Kauno apygardos teismo 2013 m. sausio 2 d. nutartį nepakeistą.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas netenkintinas.

15Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro Kauno apygardos teismo 2013 m. sausio 2 d. nutarties, kuria pakeistos laikinosios apsaugos priemonės teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

16Teismas gali dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita (CPK 148 straipsnio 1 dalis). Laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo institutas atlieka tiek ieškovo, tiek atsakovo teisių apsaugos funkciją: jei pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nėra efektyvios ar pakankamos būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti, ieškovas gali prašyti jas pakeisti kitomis, ir priešingai, jei pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių rūšis ar mastas yra pernelyg varžantys atsakovo interesus, atsakovas gali pateikti prašymą taikyti kitas jo siūlomas laikinąsias apsaugos priemones arba sumažinti jų mastą . Keičiant pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, svarbiausia, kad būtų efektyviai užtikrinti pareikšti reikalavimai. Pažeista ar ginčijama subjektinė teisė realiai apginama tik tada, jeigu įgyvendinamas teismo procesinis sprendimas, kuriuo patenkinami reikalavimai. Todėl teismas, spręsdamas prašymą pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita, turi įvertinti, ar pakeitus laikinąsias apsaugos priemones teismo sprendimo įvykdymas nepasunkės arba nepasidarys nebeįmanomas, ar pakeičiamos laikinosios apsaugos priemonės atitiks jų taikymu siekiamus tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugsėjo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1065/2012, Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-443/2013).

17Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimą, būtina vadovautis protingumo, sąžiningumo, teisingumo bei ekonomiškumo principais, išlaikyti šalių interesų pusiausvyrą. Apeliacinės instancijos teismas sutinka, kad pirmosios instancijos teismui 2012 m. gruodžio 21 d. nutartimi pritaikius laikinąsias apsaugos priemones visam atsakovo turtui bei piniginėms lėšoms, buvo neproporcingai apsunkinta ūkinė atsakovo veikla, užkirstas kelias ne tik laiku atsiskaityti su savo darbuotojais, sumokėti mokesčius į valstybės biudžetą, bet ir tinkamai vykdyti prisiimtus komercinius įsipareigojimus verslo partneriams ir klientams. Pažymėtina, kad atsakovo veiklos pobūdis – išskirtinis - atsakovas tiekia kraujo komponentus Lietuvos Respublikos gydymo įstaigoms ir jų pacientams. Todėl darytina išvada, jog turto areštas visa apimtimi apsunkina atsakovo komercinę veiklą bei sukelia pavojų pacientų sveikatai ar net gyvybei. Siekdamas išvengti neigiamų padarinių pacientų sveikatai bei jų gyvybei, taip pat siekdamas apsaugoti viešąjį interesą, pirmosios instancijos teismas pagrįstai pakeitė laikinąsias apsaugos priemones.

18Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, jog dėl atskirajame skunde nurodytų argumentų nėra pagrindo panaikinti skundžiamą teismo nutartį.

19Dėl kitų atskirajame skunde išdėstytų argumentų, teismas nepasisako, kadangi jie nėra susiję su ginčijama nutartimi.

20Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Kauno apygardos teismo 2013 m. sausio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Marytė... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė N. Ū. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydama iškelti... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apygardos teismo 2013 m. sausio 2 d. nutartimi atsakovo UAB „Kraujo... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „PRIMERUS VESTUS“ prašo panaikinti Kauno... 9. 1. Atsakovas negali užsiimti kraujo donorystės veikla, todėl kraujo... 10. 2. Pirmiausiai tenkinant antros eilės kreditorių reikalavimus, t.y. atliekant... 11. 3. Atsakovo atstovas direktorius A. J. V. gauna labai didelį darbo... 12. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Kraujo donorystės... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 14. Atskirasis skundas netenkintinas.... 15. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro Kauno apygardos teismo 2013 m.... 16. Teismas gali dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu... 17. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad sprendžiant laikinųjų apsaugos... 18. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, jog dėl... 19. Dėl kitų atskirajame skunde išdėstytų argumentų, teismas nepasisako,... 20. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 21. Kauno apygardos teismo 2013 m. sausio 2 d. nutartį palikti nepakeistą....