Byla B2-2058-230/2015

1Kauno apygardos teismo teisėja Nijolia Indreikienė, Sekretoriaujant Skirmantei Zelenkienei, dalyvaujant atsakovės UAB „Aldaila“ bankroto administratoriaus UAB „Admivira“ direktorei V. V., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Molesta“ kreditorinio reikalavimo patvirtinimo klausimą uždarosios akcinės bendrovės „Aldaila“ bankroto byloje.

2Teisėja, išnagrinėjusi nurodyto kreditoriaus reikalavimą,

Nustatė

3kreditorė UAB „Molesta“ raštu pareikštu prašymu prašo atnaujinti terminą kreditoriniam reikalavimui pateikti, patvirtinti jos reikalavimą UAB „Aldaila“ bankroto byloje 26 065,80 Eur sumai. Nurodė, kad 2006 m. gruodžio 15 d. tarp kreditorės ir UAB „Aldaila“ buvo sudaryta statybos generalinės rangos sutartis Nr. 612-15, kuria UAB „Aldaila“ įsipareigojo savo rizika, priemonėmis ir darbo jėga atlikti statybos darbus statybos objekte ( - ) pagal kreditorės pasirinkto statinio projektuotojo parengtą projektinę dokumentaciją bei teisės aktų reikalavimus. Šalys sutarties 11.4 p. įtvirtino, kad UAB „Aldaila“ taiko Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą garantinį laikotarpį, kuris pradedamas skaičiuoti nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti ir yra: 1) išorinėms konstrukcijoms – 5 metai; 2) paslėptoms konstrukcijoms – 10 metų; 3) medžiagoms – pagal gamintojo garantiją. Garantiniu laikotarpiu atsiradusius darbų trūkumus (defektus) UAB „Aldaila“ šalina savo jėgomis ir savo lėšomis pagal abiejų šalių suderintas sąlygas ir nustatytą laiką (sutarties 11.5 p.). Taip pat sutartimi buvo nustatyta, kad UAB „Aldaila“ su kreditore suderintu laiku nepašalinusi defektų, nustatytų šalių abipusiu susitarimu arba per garantinį laiką, moka kreditoriui 144,81 Eur (500 Lt) dydžio baudą už kiekvieną dieną iki defektų pašalinimo dienos ir atlygina kreditoriui išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, jeigu tuos defektus kreditorius šalino savo sąskaita (sutarties 12.5 p.). 2009 m. gruodžio 1 d., 2010 m. birželio 10 d., 2011 m. balandžio 11 d. bei 2012 m. lapkričio 10 d. kreditorė gavo daugiabučio gyvenamojo namo butų savininkų reikalavimus dėl atsiradusių statybos defektų šalinimo. Apie atsiradusius trūkumus taip pat buvo informuota ir UAB „Aldaila“. Kreditorė, vadovaudamasi sutarties nuostatomis, pareikalavo, kad UAB „Aldaila“ savo sąskaita ištaisytų statybos darbų defektus. 2013 m. gruodžio 29 d. kreditorė gavo daugiabučio gyvenamojo namo ( - ) (ankstesnis adresas ( - )), pareiškimą – reikalavimą dėl atsiradusių statybos darbų defektų pašalinimo, iš kurio sužinojo, kad nustatyti statybos darbų defektai iki šiol nėra pašalinti. 2013 m. sausio 10 d. kreditorė kreipėsi į UAB „Aldaila“, reikalaudama laikytis tarp šalių sudarytos sutarties sąlygų ir ištaisyti statybos darbų defektus. 2014 m. sausio 24 d. kreditorė gavo UAB „Aldaila“ raštą, kuriuo buvo informuota, kad UAB „Aldaila“ statybos defektus pašalino 2013 m. gegužės 15 d., taip pat UAB „Aldaila“ paaiškino, kad įmonei yra iškelta restruktūrizavimo byla. Kreditorė 2014 m. kovo 26 d. pareiškė kreditorinį reikalavimą UAB „Aldaila“ restruktūrizavimo administratoriui dėl 26 065,80 Eur (90 000 Lt) baudos išieškojimo. Negavusi jokio atsakymo, kreditorė 2014 m. birželio 3 d. kreipėsi į UAB „Aldaila“ restruktūrizavimo bylą nagrinėjantį Kauno apygardos teismą, prašydama patvirtinti kreditorinį reikalavimą ir įtraukti kreditorių RUAB „Molesta“ į UAB „Aldaila“ kreditorių sąrašą. 2014 m. rugpjūčio 21 d. kreditorė gavo Kauno apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 18 d. nutartį, kuria kreditorės reikalavimo patvirtinimo klausimas UAB „Aldaila“ restruktūrizavimo byloje paliktas nenagrinėtas, kadangi UAB „Aldaila“ restruktūrizavimo byla yra nutraukta. 2015 m. gegužės 4 d. kreditorė pateikė UAB „Aldaila“ bankroto administratoriui UAB „Admivira“ kreditorinį reikalavimą. Pareiškimas teismui dėl bankroto bylos iškėlimo yra pateiktas 2014 m. rugpjūčio 13 d. Šie faktai patvirtina, kad UAB „Aldaila“ vadovas negalėjo nežinoti apie kreditorės pareikštą kreditorinį reikalavimą ir privalėjo apie kreditorę informuoti teismą bei bankroto administratorių, įtraukdamas RUAB „Molesta“ į kreditorių sąrašą. Tačiau įmonės vadovas elgėsi nesąžiningai ir šią aplinkybę nuslėpė nuo bankroto bylą nagrinėjančio teismo ir bankroto administratoriaus, tokiu būdu užkirsdamas kreditoriui kelią ginti savo pažeistas teises. BUAB „Aldaila“ vadovui tinkamai įvykdžius savo pareigas ir laiku pranešus bankroto administratoriui apie kreditorės reikalavimą, kreditorė nepraleistų nei Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 17 d. nutartimi nustatyto termino kreditoriniam reikalavimui pateikti, nei įstatymo nustatyto 6 mėnesių ieškinio senaties termino reikalavimui dėl baudos išieškojimo pareikšti. Be to, kreditorė pažymi, jog apie UAB „Aldaila“ iškeltą bankroto bylą sužinojo tik 2015 m. gegužės 4 d., kai gavo UAB „Adaila“ bankroto administratoriaus UAB „Admivira“ pranešimą apie skolos sumokėjimą. Kreditorė nedelsiant, t. y. 2015 m. gegužės 4 d., kreipėsi į UAB „Aldaila“ bankroto administratorių, prašydama įtraukti ją į BUAB „Aldaila“ kreditorių sąrašą, ir pateikė kreditorinį reikalavimą. Kreditorės kreipimosi į UAB „Aldaila“ bankroto administratorių dieną ieškinio senaties terminas ieškiniui dėl baudos ieškojimo pareikšti jau buvo pasibaigęs. Tačiau kreditorė praleido 6 mėnesių ieškinio senaties terminą dėl svarbios priežasties – įmonės vadovo nesąžiningumo ir tyčinio įstatymo nustatytos pareigos nevykdymo. Tyčinis, prieštaraujantis teisei kito subjekto elgesys negali tapti kliūtimi kreditoriaus pažeistų teisių gynybai, todėl kreditorės nuomone, ieškinio senaties terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių ir turi būti atnaujintas. Kreditorė taip pat pažymi, jog 2006 m. gruodžio 15 d. sutartis yra abiejų šalių, t. y. kreditorės ir UAB „Aldaila“, suderintos valios išraiška. Abi šalys derėjosi dėl sutarties sąlygų ir abiejų šalių susitarimu sutartyje buvo numatytos netesybos. UAB „Aldaila“ yra verslininkė, privalanti teikti kokybiškas paslaugas bei prisiimti atsakomybę už netinkamai atliktus darbus. Šalių sudarytos sutarties kaina yra 802 247,45 Eur (2 770 000, Lt), todėl numatytų netesybų dydis negali būti laikomas neprotingai dideliu.

4Atsakovės UAB „Aldaila“ bankroto administratoriaus UAB „Admivira“ įgaliotas asmuo V. V. pateikė teismui prieštaravimus dėl UAB „Molesta“ kreditorinio reikalavimo tvirtinimo BUAB „Aldaila“ bankroto byloje. Bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo prieštaravimuose nurodė, kad, remiantis CK 1.125 str. 5 d. 1 p., toks reikalavimas negali būti tvirtinamas, kadangi praleistas CK nustatytas sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas dėl netesybų pareikšti (bankroto bylos atveju – kreditoriniam reikalavimui pateikti). Be to, Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 6 d. 3 p. nustatyta, kad iškėlus bankroto bylą, nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles, tarp jų už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą, skaičiavimas, todėl nuo 2014-09-30 (įsiteisėjus nutarčiai, kuria iškelta bankroto byla UAB „Aldaila“) netesybos negali būti skaičiuojamos. Laikantis nurodytos nuostatos, manytina, kad netesybas UAB „Molesta“ skaičiavo už 180 dienų, einančių prieš nurodytą datą, t. y. 2014-09-30, tačiau tokiu atveju yra praleistas ieškinio senaties terminas dėl netesybų ieškiniui pareikšti (bankroto bylos atveju – kreditoriniam reikalavimui pateikti). Bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo taip pat pažymi, kad yra praleistas terminas pateikti kreditoriniam reikalavimui, kuris yra teismo nustatytas nutartimi ir yra suėjęs 2014-11-06, taigi yra praleistas beveik šešis mėnesius. Bankroto administratorius UAB „Molesta“ kreditorinį reikalavimą gavo tik po to, kai remiantis įmonės pateiktu debitorių sąrašu nusiuntė reikalavimą minėtai įmonei 2 147,24 Eur sumai, kurią iš pateiktų UAB „Molesta“ priedų prie teikiamo kreditorinio reikalavimo ši įmonė „sulaikė“. Taip pat yra pateikta 2014-09-09 pretenzija, kuria remiantis UAB „Molesta“ reikalavo iš UAB „Aldaila“ netesybų apmokėjimo, tačiau administratoriaus turimais duomenimis tokio rašto UAB „Aldaila“ negavo, bent jau administratoriui jis nebuvo pateiktas, o prie teikiamų raštų įrodymo, patvirtinančio šių dokumentų tinkamą įteikimą, nėra. Be to, jei UAB „Molesta“ negavo jokių atsakymų į savo pretenziją per ilgą laiką, ji nesidomėjo galimybėmis netesybas prisiteisti, išieškoti, nes jei būtų pasidomėjusi, matytų tikrąjį UAB „Aldaila“ statusą (bankrutuojantis juridinis asmuo), kuris skelbiamas viešuosiuose šaltiniuose – VĮ Registrų centras, Įmonių bankroto valdymo departamentas prie ŪM, teismų informacinėse sistemose ir t. t. Remiantis pateiktais dokumentais, netesybos skaičiuojamos po 500 Lt dydžio baudos už kiekvieną uždelsimo dieną. Bankroto administratoriaus įgalioto asmens nuomone, toks baudos dydis prieštarauja protingumo kriterijui, o remiantis teismų praktika, yra neadekvatus, todėl tokia netesybų suma negali būti skaičiuojama. Kreditorinis reikalavimas reiškiamas praėjus daugiau kaip metams, kai yra išaiškėję statybų trūkumai ir praėjus metams po pretenzijos rangovui (šiuo atveju UAB „Aldaila“) pateikimo. UAB „Molesta“ turėjo pakankamai laiko įgyvendinti savo teises, jeigu manė, kad turi pagrindą reikalauti atlyginti netesybas, be to, tai turėjo būti numatyta restruktūrizavimo plane (kadangi UAB „Molesta“ šiuo metu turi restruktūrizuojamos įmonės statusą) ir imtis visų įmanomų veiksmų dėl skolų išieškojimo, siekiant įvykdyti restruktūrizavimo plane nurodytą grafiką, atsiskaitant su įmonės kreditoriais.

5Kauno apygardos teismo 2015 m. spalio 8 d. nutartimi atnaujinus bylos nagrinėjimą iš esmės kreditorės dalyvavimas buvo pripažintas būtinu (b. l. 70–71) ir nustatytas terminas papildomiems įrodymams pateikti. Kreditorė ir jos atstovė, kuriai šaukimu buvo pranešta apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką (b. l. 82, 84), į teismo posėdį neatvyko ir nepranešė apie neatvykimo priežastis, rašytiniu prašymu prašo prijungti prie bylos papildomus įrodymus (b. l. 75–81). Todėl reikalavimo patvirtinimo klausimas išnagrinėtas nedalyvaujant kreditorės atstovei.

6BUAB „Aldaila“ administratorės atstovė direktorė V. V. prašo reikalavimo netvirtinti. Paaiškino, kad pats kreditorius savo 2014-03-25 rašte pripažįsta, kad nuo 2009-12-01 žinojo, kad trūkumai nebuvo pašalinti, todėl yra praleidęs terminą kreiptis dėl netesybų. Apie bankroto bylos iškėlimą kreditorei nebuvo pranešta raštu, nes ji apskaitoje buvo nurodyta ne kaip kreditorė, o kaip debitorė. Kadangi restruktūrizavimą vykdė kitas administratorius, jiems nebuvo pateikti duomenys apie kreditorės pareikštą reikalavimą restruktūrizavimo byloje. Taip pat paaiškino, kad ankstesnis bendrovės direktorius trūkumų nepripažino, aktų dėl trūkumų neturi, o baigiamasis statybos aktas buvo pasirašytas 2007 m. Mano, kad kreditorės pateikti papildomi įrodymai dėl rangovo darbų trūkumų tik patvirtina, kad yra praleistas ieškinio senaties terminas netesyboms išsiieškoti, nes iš kreditorės pateiktų raštų matyti, kad apie trūkumus kreditorei buvo žinoma jau 2008 m. ir tais metais jie turėjo būti pašalinti.

7Ginčijamas UAB „Molesta“ reikalavimas netvirtintinas. Nustatyta, kad kreditorė UAB „Molesta“ ir RUAB „Aldaila“ 2006 m gruodžio 15 d. buvo sudarę statybos generalinės rangos sutartį dėl daugiabučio gyvenamojo namo statybos žemės sklype ( - ) (b. l. 15–27). Kreditorės teigimu, BUAB „Aldaila“ nevykdė pareigos ištaisyti atliktų darbų trūkumus bei garantiniu laikotarpiu nustatytus defektus, todėl turi sumokėti sutarties 12.5 punkte numatytas netesybas už laiku nepašalintus trūkumus. Sutarties 12.5 p. numatyta, kad genrangovas su užsakovu suderintu laiku nepašalinęs trūkumų, nustatytų abipusiu susitarimu arba per garantinį laiką, moka užsakovui 500 Lt dydžio baudą už kiekvieną dieną iki defektų pašalinimo dienos. Kreditorė nepateikė pakankamai įrodymų (CPK 178 straipsnio tvarka), kurie patvirtintų, kad šalys statybos eigoje abipusiu susitarimu būtų nustatę trūkumus ir genrangovas suderintu laiku jų nebūtų pašalinęs. Kreditorė 2014 m. rugsėjo 9 d. pretenzijoje nurodo, jog 2008-01-22 buvo pasirašytas baigiamasis darbų priėmimo – perdavimo aktas, kuriuo buvo konstatuoti trūkumai, tačiau jie nepašalinti iki šios dienos, tačiau, kreipdamasi dėl reikalavimo patvirtinimo, šias aplinkybes pagrindžiančio akto nėra pateikusi, jo nepateikė ir nustačius papildomą terminą įrodymams pateikti, todėl nėra aišku, koks trūkumų pašalinimo terminas šiame akte buvo nustatytas, kuriam pasibaigus galėtų būti skaičiuojamos netesybos, taip pat nepateikė įrodymų, kad šie trūkumai nėra pašalinti. Kreditorė, atnaujinus bylos nagrinėjimą iš esmės pateikė papildomus įrodymus – 2007 m. birželio 2 d. neatitikčių aktą (b. l. 87), kuriuo buvo nustatyti mūro darbų trūkumai ir kuriuos rangovas įsipareigojo pašalinti iki 2007-06-11. Kreditorė nepateikė įrodymų, kad šiame akte nustatyti trūkumai nebuvo pašalinti, o 2008-01-22, kaip ji pati nurodo, buvo pasirašytas baigiamasis darbų priėmimo – perdavimo aktas, kas patvirtina, kad statybos darbai buvo baigti ir priimti, o kokie trūkumai baigiamuoju aktu buvo ir ar buvo nustatyti, įrodymų nepateikta, nes šio akto kreditorė nepateikė. Iš kreditorės papildomai pateiktų jos rangovei UAB „Aldaila“ 2008-05-21, 2008-07-09, 2008-09-10, 2008-09-22, 2008-12-19 rašytų raštų (b. l. 88–93) galima spręsti, kad rangovei UAB „Aldaila“ buvo reiškiamos pretenzijos dėl pastarosios baigiamuoju darbų atlikimo priėmimo – perdavimo aktu nustatytų pabaigti neatliktų darbų (dalinio juodžemio užvežimo, šlaitų formavimo, žolės atsėjimo, aikštelės dangų atstatymo prie transformatorinės, fasado perdažymo), nustatant terminą pradžioje iki 2008-05-45, vėliau iki 2008-06-05, 2008-07-17, 2008-09-22. Kad šie darbai nebuvo ir nėra atlikti iki šiol, duomenų nėra pateikta. Todėl nėra galimybės nustatyti, iki kada galėtų būti skaičiuojamos netesybos, t. y. kad ir iki šiol yra pagrindas jas skaičiuoti, nes trūkumai nepašalinti, o pagal sutarties 12.5 p. numatyta, kad genrangovas su užsakovu suderintu laiku nepašalinęs trūkumų, nustatytų abipusiu susitarimu arba per garantinį laiką, moka užsakovui 500 Lt dydžio baudą už kiekvieną dieną iki defektų pašalinimo dienos. Kadangi rangovė (UAB „Aldaila“) prašo taikyti ieškinio senatį reikalavimui dėl netesybų pareikšti, nes kreditorė pagal jos pateiktus įrodymus jau 2008 m. žinojo apie pažeistą teisę, tačiau reikalavimą pareiškė tik 2015-05-04, todėl tai turi įtakos nustatant ieškinio senaties reikalavimui dėl netesybų pareikšti išsiieškojimo pradžią ir pabaigą. Laikant, kad paskutinis terminas trūkumams pašalinti rangovei buvo nustatytas iki 2008-09-22, ieškinio senaties eiga prasidėjo sekančią po šio termino pasibaigimo dieną, o kreditorei neįrodžius nei trūkumų pašalinimo laiko, nei jų nepašalinimo apskritai fakto, pripažintina, kad kreditorė reikalavimą dėl netesybų išieškojimo rangovei turėjo pareikšti per įstatymo nustatytą 6 mėnesių terminą tokiems reikalavimams pareikšti (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas), skaičiuojant jį nuo termino trūkumams pašalinti pasibaigimo (2009-03-22), tačiau reikalavimą pareiškė tik 2015-05-04 (b. l. 8). Esant skolininkės reikalavimui taikyti ieškinio senatį pareikštam reikalavimui dėl netesybų išieškojimo, senaties terminas taikytinas ir šiuo pagrindu kreditorės reikalavimas atmestinas (CK 1.131 straipsnio 1 dalis).

8Kreditorė reiškia reikalavimą ir dėl per garantinį laiką nustatytų trūkumų ir termino jiems pašalinti nevykdymo. Tai grindžia namo gyventojų 2013-12-19 pareiškimu (b. l. 13–14) ir savo 2014-01-10, 2014-03-25 rašytais raštais rangovei dėl garantinių įsipareigojimų vykdymo (b. l. 10–12). Sutarties šalys dėl garantinio laikotarpio susitarė 11.4 punkte atitinkamai: išorinėms konstrukcijoms – 5 metų, paslėptoms konstrukcijoms – 10 metų, medžiagoms – pagal gamintojo garantiją. Kreditorė, reikšdama reikalavimą sumokėti baudą už trūkumų, nustatytų garantiniu laikotarpiu nepašalinimą, nepateikė jokių įrodymų, kokie konkretūs garantiniai trūkumai buvo nustatyti ir per kokį laikotarpį jie turėjo būti pašalinti. Sutarties 11.5 buvo numatyta, kad garantiniu laikotarpiu atsiradusius darbų trūkumus genrangovas įsipareigoja pašalinti savo lėšomis pagal abiejų šalių suderintas sąlygas ir nustatytą laiką. Sutarties 11.7 punkte šalys susitarė, kad neginčijamus darbų trūkumus (defektus) įsipareigoja pašalinti per šalių raštu suderintą protingą ir technologiškai reikalingą laiką, o vienai iš šalių pageidaujant šalys privalo sudaryti trūkumų (defektų) užfiksavimo ir pašalinimo aktą, kuriame nurodoma, kokie trūkumai (defektai) buvo užfiksuoti, trūkumų pašalinimo tvarka ir terminai (sutarties 11.8 punktas). Genrangovo BUAB „Aldaila“ administratorės atstovai teigia, kad buvęs direktorius trūkumų nepripažino, o priešingai nėra įrodyta, todėl trūkumai, atsiradę sutartyje numatytu garantiniu laikotarpiu, remiantis sutarties 11.8 punktu, privalėjo būti įforminti aktu, kuris teikiant reikalavimą nepateiktas. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, vien kreditorės pateikti raštai – 2014-09-09 pretenzija, 2014-03-25 ir 2014-01-10 raštai dėl garantinių įsipareigojimų vykdymo (b. l. 10–14) nelaikytini pakankamais įrodymais, kurie galėtų patvirtinti, kad trūkumai garantiniu laikotarpiu buvo nustatyti sutartyje numatyta tvarka ir kad buvo nustatytas terminas jiems pašalinti ir jie nebuvo pašalinti. Iš šių raštų negalima nustatyti, kada ir kokie trūkumai buvo tinkamai nustatyti ir koks buvo nustatytas laikotarpis jiems pašalinti, kuriam pasibaigus kreditorė būtų įgijusi teisę į sutarties 12.5 punkte numatytas netesybas. Pažymėtina, kad BUAB „Aldaila“ neigia šių raštų gavimą, nes administratorei perduotuose dokumentuose jų nėra, o išsiuntimą patvirtinančių įrodymų kreditorė nepateikė. Tokiu būdu kreditorė neįrodė teisės į netesybas atsiradimo pagrindo, t. y. kad garantiniu laikotarpiu sutartyje nustatyta tvarka buvo nustatyti trūkumai, kokie konkretūs trūkumai ir koks jų pašalinimui buvo nustatytas terminas (CPK 178 straipsnis).

9Be to, kreditorė reikalavimą bankroto byloje pareiškė 2015-05-04 (b. l. 8), kai bankroto byla buvo iškelta 2014 m. rugsėjo 17 d. nutartimi, kuri įsiteisėjo 2014-09-29 (b. l. 3–5), o Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 7 d. 3 p. nustatyta, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles, tarp jų už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą skaičiavimas. Taigi, kreditorė galėjo reikšti reikalavimą dėl netesybų tik už laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, tačiau pareikšdama reikalavimą pasibaigus 6 mėnesių laikotarpiui nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos praleido nustatytą 6 mėnesių ieškinio senaties terminą reikalavimui dėl netesybų pareikšti. Kreditorė yra pareiškusi prašymą atnaujinti terminą kreditoriniam reikalavimui pateikti, kuris betarpiškai susijęs ir su ieškinio senaties terminu, remdamasi tuo, kad reikalavimą dėl netesybų buvo pareiškusi UAB „Aldaila“ restruktūrizavimo byloje, todėl UAB „Aldaila“ įmonės vadovui apie tai turėjo būti žinoma, o jam neperdavus šių dokumentų administratoriui vadovas elgėsi nesąžiningai ir dėl to praleistas ieškinio senaties terminas turėtų būti atnaujintas. Iš civilinės bylos B2-2127-221/2014 duomenų matyti, kad Kauno apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi šioje civilinėje byloje kreditorės UAB „Molesta“ finansinio reikalavimo (dėl 90 000 Lt netesybų) patvirtinimo klausimas UAB „Aldaila“ restruktūrizavimo byloje buvo paliktas nenagrinėtas, kadangi šia nutartimi buvo nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2014 m. liepos 28 d. nutartimi, kuri įsiteisėjusi, nutraukė RUAB „Aldaila“ restruktūrizavimo bylą, pastarajai teismo nustatytais terminais nepateikus restruktūrizavimo plano (civilinės bylos B2-2127-221/2014 b. l. 65). Taigi kreditorė RUAB „Molesta“ nuo šios nutarties įsiteisėjimo nepareikšdama ieškinio UAB „Aldaila“ o vėliau ir reikalavimo bankroto byloje iki 2015-05-04 pati elgėsi aplaidžiai ir todėl nebūtų pagrindo atnaujinti praleistą ieškinio senatį. Tačiau, kaip jau nurodyta, kreditorinis reikalavimas netvirtintinas neįrodžius sutarties 12.5 punkte nurodytų sąlygų teisei į netesybas atsirasti. Todėl RUAB „Molesta“ reikalavimas netvirtintinas. Pažymėtina ir tai, kad RUAB „Molesta“ savo interesų gynimui buvo sudariusi sutartį su advokate (b. l. 56), tačiau pačios kreditorės valia nedalyvavo teismo posėdyje, nors jos dalyvavimas, atnaujinus bylos nagrinėjimą iš esmės, buvo pripažintas būtinu. Todėl laikytina, kad pati kreditorė, net ir pasiūlius pateikti įrodymus, netinkamai vykdė įrodinėjimo pareigą ir nepateikė įrodymų kreditoriniam reikalavimui pagrįsti (CPK 178 straipsnis), dėl ko jos reikalavimas netvirtintinas, nes jis neįrodytas.

10Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais,

Nutarė

11atmesti kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Molesta“ prašymą patvirtinti jos kreditorinį reikalavimą uždarosios akcinės bendrovės „Aldaila“ bankroto byloje 26 065,80 Eur sumai.

12Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo gali būti apskųsta atskiru skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šią nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai