Byla 2S-1396-653/2014
Dėl turto arešto panaikinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi apelianto (pareiškėjo) Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atskirąjį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2014 m. balandžio 22 d. nutarties, kuria prašymas turto arešto panaikinimo netenkintas civilinėje byloje Nr. 2-1211-804/2014 pagal pareiškėjo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymą dėl turto arešto panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4pareiškėjas prašė panaikinti butui ( - ), uždėtą areštą, nes dėl nekilnojamajam turtui uždėto apribojimo pareiškėjas negali realizuoti minėto buto, taip pat patiria nuostolius, susijusius su būtinomis išlaidomis turto išsaugojimui ir einamaisiais mokesčiais už butui teikiamas komunalines paslaugas, kurie apmokami iš valstybės biudžeto.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Trakų rajono apylinkės teismo 2014 m. balandžio 22 d. nutartimi prašymo netenkino.

7Teismas iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo, palikimo perėjimo valstybei liudijimo, turto perdavimo-priėmimo akto, antstolių kontoros prie Trakų rajono apylinkės teismo 1998-04-07 rašto Nr. 2931-3/1998 bei Trakų rajono apylinkės teismo archyvarės pažymos nustatė, kad dėl N. N. įsiskolinimo Lietuvos elektrinei antstolių kontora prie Trakų rajono apylinkės teismo 1998-04-07 raštu Nr. 2931-3/1998 uždėjo areštą N. N. butui adresu ( - )2004-07-30 mirus N. N., nesant įstatyminių ar testamentinių įpėdinių jo turtas paveldėjimo teise perėjo valstybei, vykdomoji byla Nr. 2931-3/1998 sunaikinta pasibaigus saugojimo terminui.

8Pareiškėjas nepateikė duomenų, patvirtinančių, kad skola Lietuvos elektrinei ar jos teisių perėmėjui yra sumokėta, ar kreditoriaus sutikimo dėl arešto, kuris ir buvo uždėtas kreditoriaus interesų užtikrinimui, panaikinimo, todėl teismas neturi pagrindo tenkinti prašymo. Teismas pažymėjo, kad areštuotas turtas gali būti realizuojamas CPK 691-727 str. nustatyta tvarka.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

10Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą ( b.l.9-10), kuriuo prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - panaikinti buto, esančio ( - ) (unikalus Nr. ( - )), areštą. Nurodo, jog iš vieningo vykdomųjų dokumentų sąvado matyti, kad N. N. atžvilgiu buvo vykdomos tik dvi vykdomosios bylos: Nr. 0007/03/02523 dėl 2460,67 Lt išieškojimo UAB „Elektrėnų KŪ“ naudai ir Nr. 0007/04/01540 dėl 2,10 Lt valstybės naudai. Vykdomasis raštas Nr. 2931-3/1998 (kurio pagrindu butui ( - ), buvo uždėtas areštas) AB „Lietuvos elektrinė“ naudai nebuvo vykdomas, todėl laikoma, kad išieškojimas šioje vykdomojoje byloje baigtas. Daro išvadą, kad šis vykdomasis dokumentas, gautas vykdyti teismo antstolių kontoroje prie Trakų rajono apylinkės teismo, buvo įvykdytas iki naujojo 2003 m. CPK įsigaliojimo ir neperduotas jokiam privačiam antstoliui. Todėl nepagrįsti teismo argumentai, kad VMI prie FM nepateikė duomenų, patvirtinančių, jog skola AB „Lietuvos elektrinė“ ar jos teisių perėmėjui sumokėta.

11Nei AB “Lietuvos elektrinė” (išregistruota iš Juridinių asmenų registro), nei jos teisių perėmėja iki šiol į VMI prie FM dėl palikėjo N. N. skolos sumokėjimo taip pat nesikreipė ir visiškai ja nesidomėjo. CK 5.63 str., reglamentuojančio kreditorių reikalavimų pareiškimo ir tenkinimo tvarką, 1 d. nustatyta, kad palikėjo kreditoriai turi teisę per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos pareikšti reikalavimus priėmusiems palikimą įpėdiniams, testamento vykdytojui arba palikimo administratoriui arba pareikšti teisme ieškinį dėl paveldimo turto. Remiantis CK 5.63 str. 4 d., teismas gali pratęsti šio straipsnio 1 dalyje nurodytą terminą, jeigu terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių ir nuo palikimo atsiradimo dienos nepraėjo daugiau kaip treji metai.

12Ši įstatymo nuostata ir nustatyti trijų mėnesių atnaujinamasis bei maksimalus trejų metų naikinamasis terminai kreditorių reikalavimams pareikšti (CK 5.63 str. 1, 4 dalys) sudaro prielaidas civilinių teisinių santykių stabilumui bei apibrėžtumui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3- 540/2011). Palikėjas N. N. mirė 2004-07-30 ir nuo palikimo atsiradimo dienos praėjo daugiau nei 9 metai, todėl AB “Lietuvos elektrinė” ar jos teisių perėmėja, yra praleidusi įstatymo nustatytą naikinamąjį trejų metų terminą savo reikalavimams pareikšti, kuris jau ir teismo negali būti atnaujintas.

13Dėl nekilnojamajam turtui uždėto apribojimo VMI prie FM negali ir negalės realizuoti minėto buto, nuolat patiria ir ateityje patirs nuostolius, susijusius su būtinomis išlaidomis turto išsaugojimui ir einamaisiais mokesčiais už butui teikiamas komunalines paslaugas, kurie apmokami iš valstybės biudžeto.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Vadovaujantis CPK 320 str., 338 str., apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmos instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų.

16Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta panaikinti areštą turtui yra pagrįsta ir teisėta.

17Bylos duomenims 2004-07-30 mirus N. N., nesant įstatyminių ar testamentinių įpėdinių jo turtas paveldėjimo teise perėjo valstybei (b.l.3;5). Iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo, palikimo perėjimo valstybei liudijimo, turto perdavimo-priėmimo akto, antstolių kontoros prie Trakų rajono apylinkės teismo 1998-04-07 rašto Nr. 2931-3/1998 bei Trakų rajono apylinkės teismo archyvarės pažymos dėl N. N. įsiskolinimo Lietuvos elektrinei antstolių kontora prie Trakų rajono apylinkės teismo 1998-04-07 raštu Nr. 2931-3/1998 uždėjo areštą N. N. butui adresu ( - )

18Atmestinas apelianto argumentas, jog tiek AB “Lietuvos elektrinė” (išregistruota iš Juridinių asmenų registro), tiek jos teisių perėmėja iki šiol į VMI prie FM dėl palikėjo N. N. skolos sumokėjimo taip pat nesikreipė ir visiškai ja nesidomėjo, taigi praleido CK 5.63 str. 4 d. įtvirtintą naikinamąjį 3 metų terminą. Pažymėtina, jog iš antstolių kontoros prie Trakų rajono apylinkės teismo 1998-04-07 rašto Nr. 2931-3/1998 bei Trakų rajono apylinkės teismo archyvarės pažymos dėl N. N. įsiskolinimo matyti, jog išieškotojui nebereikėjo kreiptis į apeliantą CK 5.63 str. pagrindu, nes šis reikalavimas jau buvo vykdomas priverstine tvarka, t.y. jau buvo vykdomas išieškojimas, kurio pagrindu ir buvo taikytas minėtas areštas.

19Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog kaip matyti iš viešojo registro duomenų, gautų ir teismo iniciatyva, kreditorius AB “Lietuvos elektrinė” 2011-08-05 buvo išregistruota iš JAR, ją reorganizuojant, o šios įmonės teisių perėmėjas šiuo metu galimai yra AB „Lietuvos energijos gamyba“ (į.k. 302648707).

20Pagal CPK 266 str. yra draudžiama teismui nagrinėjant bylą spręsti klausimus dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ar pareigų. Vienas iš teismo sprendimo absoliučių negaliojimo pagrindų yra teismo nusprendimas dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų (CPK 329 str. 2 d. 2 p.). Nusprendimas suprantamas kaip teisių ar pareigų asmeniui nustatymas, pripažinimas, pakeitimas, panaikinimas ar kitoks nusprendimas, kuris turi įtakos neįtraukto dalyvauti byloje asmens teisinei padėčiai ar padariniams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-346/2009; 2009 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-391/2009; kt.). Dėl to aukštesnės instancijos teismas gali panaikinti žemesnės instancijos teismo sprendimą CPK 329 str. 2 d. 2 p. nurodytu pagrindu tik nustatęs ir įvardijęs, kokią konkrečiai įtaką teismo sprendimas turėjo neįtraukto į procesą asmens teisinei padėčiai ir kokius įstatymo nustatytus padarinius teismo sprendimas sukėlė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-265/2008; 2010 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-103/2010; 2013 m. sausio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-113/2013; kt.).

21Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl arešto panaikinimo gali turėti įtakos kreditoriaus, kurio reikalavimų įvykdymui užtikrinti buvo pritaikytas turto areštas, teisėms ir pareigoms, nes panaikinus areštą turtui būtų panaikinta kreditoriaus teisių apsauga. Dėl to darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl arešto turtui panaikinimo, turėjo įtraukti į bylą dalyvauti kreditoriaus teisių perėmėją. Šis procesinis pažeidimas (CPK 266 str.) sudaro teisinį pagrindą naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, perduodant bylą nagrinėti iš naujo apylinkės teismui, atsižvelgiant į tai, kad apeliacinėje instancijoje nėra galimas naujo asmens įtraukimas į procesą ir nėra galimybės pašalinti minėtą procesinį pažeidimą (CPK 329 str. 1 d.; 338 str.), atsižvelgiant į tai, kad dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išnagrinėta byla. Kadangi šiuo atveju yra neatskleista bylos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad skundžiamas sprendimas naikintinas, grąžinant bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

22Vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 1 d. 3 p., teismas

Nutarė

23Trakų rajono apylinkės teismo 2014 m. balandžio 22 d. nutartį panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. pareiškėjas prašė panaikinti butui ( - ), uždėtą areštą, nes dėl... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Trakų rajono apylinkės teismo 2014 m. balandžio 22 d. nutartimi prašymo... 7. Teismas iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo,... 8. Pareiškėjas nepateikė duomenų, patvirtinančių, kad skola Lietuvos... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 10. Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą ( b.l.9-10), kuriuo prašo... 11. Nei AB “Lietuvos elektrinė” (išregistruota iš Juridinių asmenų... 12. Ši įstatymo nuostata ir nustatyti trijų mėnesių atnaujinamasis bei... 13. Dėl nekilnojamajam turtui uždėto apribojimo VMI prie FM negali ir negalės... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Vadovaujantis CPK 320 str., 338 str., apeliacinės instancijos teismas,... 16. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 17. Bylos duomenims 2004-07-30 mirus N. N., nesant įstatyminių ar testamentinių... 18. Atmestinas apelianto argumentas, jog tiek AB “Lietuvos elektrinė”... 19. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog kaip matyti iš viešojo registro... 20. Pagal CPK 266 str. yra draudžiama teismui nagrinėjant bylą spręsti... 21. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl arešto panaikinimo gali... 22. Vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 1 d. 3 p., teismas... 23. Trakų rajono apylinkės teismo 2014 m. balandžio 22 d. nutartį panaikinti ir...