Byla 2A-2262-577/2016
Dėl skolos priteisimo regreso tvarka

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės D. K. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 22 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės D. K. ieškinį atsakovei Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, dėl skolos priteisimo regreso tvarka.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė D. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei I. P. sėl skolos priteisimo regreso tvarka, tačiau paaiškėjus, kad atsakovė yra mirusi, patikslino ieškinį ir prašė priteisti iš atsakovės – Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, 457,14 Eur skolos, 4,34 Eur papildomų išlaidų, procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2014 m. rugsėjo mėn. antstolis S. M. vykdomojoje byloje Nr. 0170/14/01303 iš ieškovės pradėjo 22 400,47 Eur skolos išieškojimą D. S. naudai. Iš ieškovės sąskaitų išieškota 914,29 Eur suma. Nors ieškovė ir I. P. yra solidarios skolininkės, prievolę vykdo tik ieškovė, o atsakovė laikotarpiu nuo 2014 m. rugsėjo mėn. iki 2015 m. spalio mėn. visiškai nepadengė jai priklausančios skolos dalies. Kadangi po I. P. mirties jos palikimo niekas nepriėmė, teigia, jog paveldėjimo teisė į jos turtą, taip pat ir prievolės perėjo valstybei. Reikalavimą grindė CK 6.6 straipsnio 1 dalimi bei 6.9 straipsnio 1 dalimi.

62.

7Atsakovės atstovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka; prašė jį atmesti. Pasak atsakovės, nuo I. P. mirties 2014 m. rugsėjo 7 d. yra suėjęs įstatymo nustatytas trijų mėnesių terminas, ieškovė nepateikė įrodymų, kad iki ieškinio pateikimo kreipėsi į notarą dėl kreditorinių reikalavimų pareiškimo ir nereiškia reikalavimo dėl minėto termino atnaujinimo. Informavo, kad valstybė gavusi teismo pranešimą inicijavo I. P. palikimo priėmimą, tačiau paveldėjimo liudijimas dar neišduotas. Atsakovės duomenimis, I. P. mirties momentu neturėjo nuosavybės teise priklausančio kilnojamojo ir nekilnojamojo turto; jos banko sąskaitose yra 28,96 Eur, 0,38 Eur bei 0,27 Eur piniginės lėšos. Valstybė atsako tik už palikėjos skolas, neviršijant paveldėto turto tikrosios vertės. Taip pat pabrėžė, kad ieškovė nėra įvykdžiusi solidarios pareigos, todėl ji nėra įgijusi regreso tvarka reikalauti iš kitų bendraskolių lygiomis dalimis to, ką įvykdė, atskaičius jai pačia tenkančią dalį.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

83.

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. balandžio 22 d. sprendimu ieškovės D. K. ieškinį atmetė.

103.1.

11Teismas Vadovaudamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, pažymėjo, kad CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatytas trijų mėnesių terminas nėra ieškinio senaties terminas. Nustatęs, kad I. P. mirė 2014-09-07, sprendė, kad nurodytas specialusis terminas, numatytas kreditoriui reikalavimams pareikšti, yra žymiai praleistas. Kadagi nepateikta įrodymų, kad ieškovė kreipėsi į Valstybę (atstovaujamą Valstybinės mokesčių inspekcijos) kaip kreditorius dėl palikėjo skolų nei po I. P. mirties nei šios bylos nagrinėjimo metu; jokių termino praleidimo priežasčių nenurodė; į teismą dėl nurodyto termino atnaujinimo nesikreipė, laikė, jog yra pagrindas pripažinti ieškovės ieškinį nepagrįstu.

123.2.

13Taip pat teismo vertinimu, svarbi ir kita įstatymų garantuojama teisė mirusiojo įpėdiniams. Pažymėjo, kad kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad valstybė yra specifinė paveldėjimo teisinių santykių dalyvė. Valstybės atliekamas palikimo priėmimas yra ne valios priimti palikimą pareiškimas (kaip yra kitų įpėdinių atvejais), o jau įvykusio palikimo perėjimo valstybei juridinio fakto įforminimas. Nepriklausomai nuo to, kada įpėdinis priėmė palikimą ar kada įforminamas mirusiojo turto perėjimas valstybei, palikimo priėmimo teisiniai padariniai kyla retrospektyviai, t. y. nuo palikimo atsiradimo dienos. Dėl to palikimą priėmusiems įpėdiniams ar paveldimą turtą perėmusiai valstybei tenka pareiga vykdyti tiek iki palikėjo mirties atsiradusias prievoles, t. y. paveldėtus įsipareigojimus, tiek ir po palikėjo mirties atsiradusius įsipareigojimus, susijusius su paveldimu turtu.

143.3. Kadangi valstybė priima palikimą tik pagal paveldimo turto apyrašą ir už palikėjo skolas atsako tik jai perėjusio paveldėto turto verte, o ieškovė neįrodė, kad valstybė paveldėjo turto, kuriuo turėtų atsakyti už mirusios skolas, teismas ieškovės ieškinį laikė nepagrįstu.

153.4. Taip pat teismas nurodė, kad CK 6.6 straipsnio 4 dalis kreditoriui suteikia teisę pasirinkti ne tik savo teisių gynybos būdą, bet ir nuspręsti, iš kokių asmenų reikalauti prievolės įvykdymo, todėl laikė, jog išieškojimas tik iš ieškovės kaip solidarios skolininkės turto yra teisėtas ir pagrįstas.

16III.

17Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

184.

19Ieškovė D. K. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 22 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – priteisti ieškovei 476,14 Eur skolos, 20 Eur žyminio mokesčio, 4,34 Eur papildomų išlaidų bei procesines palūkanas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

204.1. Ieškinio senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo mirties fakto sužinojimo, t.y. nuo 2015 m. lapkričio 15 d., o ne nuo mirties momento. Pasak apeliantės trijų mėnesių terminas nėra praleistas, nes ieškinys valstybei paduotas 2016 m. sausio 7 d.

214.2. Teismas, nurodęs į ką atsižvelgiama sprendžiant termino atnaujinimo klausimą, šių aplinkybių nevertino. Be to, valstybei termino praleidimas informuoti apie kreditorių reikalavimus nesukelia esminių teisinių padarinių, nes ji neišreiškia valios priimti palikimą ar ne. Valstybei atstovaujanti institucija nėra atlikusi palikimo perėjimo valstybei juridinio fakto įforminimo, šiuo turtu disponuoti dar nėra pradėta ir termino praleidimas neturi įtakos; paveldėjimo santykių stabilumas nepažeidžiamas.

224.3. Teismas, vertindamas, ar I. P. turėjo turto, nesirėmė konkrečiais faktais, registrų duomenimis, netikrino banko sąskaitų, ir spėjimu padarė nepagrįstą išvadą, kad ji negalėjo turėti jokio turto.

234.4. Ieškovė skolos išieškojimo teisėtumo nekvestionuoja, o naudojasi įstatymų suteikta regreso teise. Apeliantės teigimu, tam, kad įgytų regreso teisę, nebūtina įvykdyti visą prievolę, užtenka įvykdyti jos dalį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-30/2011), todėl reikalavimą laiko teisėtu ir pagrįstu.

245.

25Atsakovė pateikė atsiliepimą, kuriame prašo apeliantės D. K. apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, O Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą palikti nepakeistą, netenkinti ieškovės ieškinio.

265.1. Atsižvelgiant į tai, kad palikimo atsiradimo momentu laikoma I. P. mirties data, y.. 2014 m. rugsėjo 7 d., apeliantė reikalavimus (ieškinį) pareiškė 2016 m. sausio 7 d., teigia, kad ji akivaizdžiai praleido trijų mėnesių terminą, numatytą CK 5.63 straipsnio 1 dalyje, kreditoriniams reikalavimams pareikšti. Apeliantės teiginys dėl palikėjos mirties momento termino skaičiavimo nuo mirties fakto sužinojimo, yra nepagrįstas.

275.2. Teismas tinkamai įvertino bylos duomenis ir sprendime nurodė, kad mirusioji I. P. neturėjo registruoto kilnojamojo bei nekilnojamojo turto, todėl apeliantės argumentas dėl įrodymų neįvertinimo yra nepagrįstas.

28IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

296.

30Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

317.

32Iš bylos medžiagos bei teismų informacinės sistemos Liteko duomenų nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio 1 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-657-779/2013 solidariai iš I. P. ir D. K. ieškovei D. S. priteista 60 000 Lt skolos, 15 000 Lt palūkanų, 5 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos (75 000 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme 2012-10-24 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Taip pat iš I. P. ieškovei D. S. priteista 1 637,54 Lt bylinėjimosi išlaidų, o iš D. K. - 892,34 Lt bylinėjimosi išlaidų. Antstolio S. M. kontoroje buvo užvesta vykdomoji byla Nr. 0170/14/01303 dėl piniginių sumų išieškojimo iš D. K., ir vykdomoji byla Nr. 0170/14/01304 dėl piniginių sumų išieškojimo iš I. P.. Vykdomoji byla dėl išieškojimo iš solidarios skolininkės I. P. 2015 m. lapkričio 12 d. antstolio patvarkymu nutraukta ir užbaigta skolininkei mirus. Ieškovė kreipėsi į teismą, reikalaudama regreso tvarka priteisti iš I. P. įpėdinės, t.y. valstybės, atstovaujamos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos, dalį kreditoriui įvykdytos prievolės. Pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė. Ieškovė pateikė apeliacinį skundą.

33Dėl termino palikėjo kreditorių reikalavimams pareikšti

348.

35Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime konstatavo, jog specialusis terminas, numatytas kreditoriui reikalavimams pareikšti yra žymiai praleistas; ieškovė nepateikė įrodymų, kad kreipėsi į Valstybinę mokesčių inspekciją dėl palikėjos skolų po palikėjos mirties ar bylos nagrinėjimo metu, termino praleidimo priežasčių nenurodė, į teismą dėl minėto termino atnaujinimo nesikreipė, todėl ieškovės ieškinį pripažino nepagrįstu. Apeliantė su tokia išvada nesutinka, teigia su I. P. ar jos giminaičiais jokių santykių pastaruosius metus nepalaikiusi, apie jos mirtį sužinojo tik 2015 m. lapkričio 15 d. iš antstolio patvarkymo dėl vykdomosios bylos nutraukimo, todėl mano, kad ieškinio senaties terminas turi būti skaičiuojamas nuo šios datos ir jis nėra praleistas. Taip pat pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas nevertino aplinkybių, reikšmingų sprendžiant termino atnaujinimo klausimą.

369.

37CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palikėjo kreditoriai turi teisę per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos pareikšti reikalavimus priėmusiems palikimą įpėdiniams, testamento vykdytojui arba palikimo administratoriui arba pareikšti teisme ieškinį dėl paveldimo turto. Pagal CK 5.63 straipsnio 4 dalį - teismas gali atnaujinti šio straipsnio 1 dalyje numatytą terminą, jeigu terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių ir nuo palikimo atsiradimo dienos nepraėjo daugiau kaip treji metai.

3810.

39Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2014 m. balandžio 14 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-18/2014, išaiškino, kad nepaisant to, jog valstybei visais atvejais atsakant už palikėjo skolas tik paveldėto turto tikrąja verte (CK 5.62 straipsnio 3 dalis) neaktualu, jog ji būtų informuota apie kreditorių reikalavimus prieš jai atliekant palikimo perėjimo valstybei įforminimo veiksmus, CK 5.63 straipsnyje nenustatyta kreditorių reikalavimų pareiškimo termino išimčių atsižvelgiant į subjektą, kuris paveldi ar kuriam pereina paveldimas turtas. (...) Teismuose pradėjus nagrinėti bylą dėl skolos priteisimo, netikslinga, kad ieškovas ypatingosios teisenos tvarka kreiptųsi į teismą ir pradėtų atskirą civilinę bylą dėl termino kreditorių reikalavimams pareikšti pratęsimo. (...) Šis prašymas teismo nagrinėtinas kartu su reikalavimu priteisti skolą.

4011.

41Plėtodama kasacinio teismo formuojamą CK 5.63 straipsnio taikymo ir aiškinimo praktiką, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2014 m. sausio 8 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-123/2014, nurodė, kad CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatytas trijų mėnesių terminas yra specialusis terminas, skirtas kreditoriaus teisei įgyvendinti ir yra kreditoriaus teisės nukreipti reikalavimą į skolininko įpėdinius įgyvendinimo sąlyga. Tai nėra ieškinio senaties terminas, nes nenustato laiko, per kurį turi būti kreipiamasi į teismą dėl pažeistos teisės gynimo. Kadangi tai ne ieškinio senaties terminas, tai jam netaikomos įstatymo nuostatos, kurios nustatytos ieškinio senaties terminui. Antai, nereikalingas suinteresuotos bylos šalies prašymas, o teismas CK 5.63 straipsnį taiko ex officio, t. y. patikrina, ar kreditorius yra pareiškęs apie savo reikalavimą įpėdiniams CK 5.63 straipsnyje nustatytais būdais ir terminais. Jeigu kreditorius praleido įstatymo nustatytą trijų mėnesių terminą reikalavimams palikimą priėmusiems įpėdiniams pareikšti ir kyla ginčas dėl šio specialiojo termino atnaujinimo, tai teismas, kreditoriaus prašymu, nustato, dėl kokių priežasčių jis šį terminą praleido, o nustatęs, kad priežastys buvo svarbios, sprendžia dėl jo atnaujinimo, jeigu nėra suėjęs naikinamasis trejų metų terminas, kuris skaičiuojamas nuo palikimo atsiradimo dienos (CK 5.63 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2015 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-20-415/2015).

4212.

43Kaip ir nurodė pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime, pagal kasacinio teismo suformuotą praktiką, spręsdami, ar terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, teismai visų pirma turi įvertinti svarbia priežastimi nurodomų aplinkybių pobūdį: tai gali būti tam tikri įvykiai (pvz., nenugalimos jėgos aplinkybės, liga ir pan.), kurie nepriklauso nuo asmens valios, trečiųjų asmenų, susijusių (pvz., giminaičiai, atstovai ir pan.) arba nesusijusių (pvz., teismas, kitos institucijos ir pan.) su terminą praleidusiu asmeniu, taip pat paties terminą praleidusio asmens veiksmai ir šių veiksmų nulemtos aplinkybės. Svarbia įstatyme nustatyto termino praleidimo priežastimi laikytinos tik termino eigos metu buvusios aplinkybės, nepriklausančios nuo terminą praleidusio asmens valios ir objektyviai sutrukdžiusios jam laiku pačiam ar per atstovą atlikti teisinį veiksmą, kuriam nustatytas terminas, pvz., nenugalimos jėgos aplinkybės, ūmios ligos, teismų ar kitų valstybės institucijų veiksmai. Be to, vertindami termino praleidimo priežastis, teismai privalo atsižvelgti ir į nustatyto termino tikslus, nes dažnai termino praleidimas sukelia svarbius teisinius padarinius ne tik jį praleidusiajam, bet ir kitiems asmenims, kurių elgesį gali lemti terminą praleidusio asmens pasinaudojimas ar nepasinaudojimas įstatymo suteikiamomis teisėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-20/2015; 2009 m. spalio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-296/2009, 2015 m. balandžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-176-701/2015).

4413.

45Atsižvelgiant į paminėtas įstatymo nuostatas, reglamentuojančias įpėdinių atsakomybės už palikėjo prievoles sąlygas, pakankamai šiuo klausimu išplėtotą kasacinio teismo praktiką, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, jog CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas nėra laikomas ieškinio senaties terminu, o apeliantės argumentai, kad šio termino pradžia turi būti laikoma sužinojimo apie mirties faktą diena, t.y. taikomos ieškinio senaties termino pradžios nustatymo taisyklės, yra nepagrįsti. Kaip minėta, CK 5.63 straipsnio 1 dalyje aiškiai įtvirtinta, kad kreditoriai įpėdiniams reikalavimus turi pareikšti per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos (palikėjo mirties (CK 5.3 straipsnio 1 dalis)), todėl akivaizdu, jog I. P. mirus 2014 m. rugsėjo 7 d., ieškinį Lietuvos valstybei (kartu ir informaciją apie kreditorinį reikalavimą) ieškovė pateikė (2016 m. sausio 7 d.) praleidusi CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą.

4614.

47Tačiau apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su apeliantės pozicija, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino ieškovės nurodytų termino praleidimo priežasčių. Išklausius 2016 m. balandžio 13 d. teismo posėdžio garso įrašą, nustatyta, jog ieškovės atstovas nurodė, jog žodžiu prašė, kad terminas būtų atstatytas, todėl, nors vėliau ir teigė, kad įstatyme nustatyto termino nepraleido, pirmosios instancijos teismas turėjo šias priežastis įvertinti CK 5.63 straipsnio 4 dalies kontekste. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, skundžiamame teismo sprendime padaryta nepagrįsta išvada, kad ieškovė nenurodė jokių termino praleidimo priežasčių. Priešingai, ieškovės atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad faktą apie skolininkės mirtį ieškovė sužinojo iš 2015 m. lapkričio 12 d. patvarkymo, todėl anksčiau išreikšti kreditoriaus reikalavimo negalėjo.

4815.

49Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2015 m. sausio 16 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-20-415/2015, yra nurodęs, kad vertinimams, kiek aktyvus turi būti kreditorius, siekdamas turėti informacijos apie skolininką, lemiamos įtakos turi kreditorių ir skolininką siejančių teisinių santykių pobūdis. Jei teisiniai santykiai nesuponuoja nuolatinių ar periodinių kreditoriaus ir skolininko susitikimų, bendradarbiavimo ar bendravimo bet kokiais būdais, reikalavimas kreditoriui nuolat valdyti informaciją apie skolininką, kuri leistų kreditoriui visais atvejais įstatymų nustatytais terminais atlikti jam tenkančias civilines teisines pareigas, pvz., kaip šiuo atveju, nustatytas CK 5.63 straipsnio 1 dalyje, ar įgyvendinti teises, peržengtų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimų, keliamų civilinių teisinių santykių subjektams, ribas (CK 1.5 straipsnis).

5016.

51Šiuo atveju, apeliantė nurodė, kad ilgą laiką su I. P. nebendravo, apie jos mirtį jai niekas nepranešė, kitų būdų sužinoti apie šį faktą neturėjo. Minėtas aplinkybes iš dalies patvirtina faktas, kad kreipdamasi į teismą, ieškovė atsakove nurodė I. P., o ne valstybę. Pažymėtina, kad I. P. mirė greitai po to, kai antstolis pradėjo išieškojimo veiksmus iš ieškovės; jos įvykdyta prievolės dalis ieškinio pateikimo metu nebuvo didelė, o duomenų, kurie leistų daryti labiau tikėtiną išvadą, kad apie solidarios skolininkės I. P. mirtį ieškovė žinojo, byloje nėra. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad yra pagrindas ieškovei atnaujinti CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą reikalavimui dėl skolos regreso tvarka pareikšti.

52Dėl palikimą sudarančio turto

5317.

54Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis CK 5.262 straipsnio 3 dalimi, nustatančiu, jog valstybė atsako tik jai perėjusio paveldėto turto verte, ieškovės reikalavimą atmetė, nes ieškovė neįrodė, jog valstybė paveldėjo turto, kuriuo turėtų atsakyti už mirusiosios skolas. Apeliantė teigia, kad teismas nevertino visų įmanomų įrodymų ir paminėtas išvadas padarė spėjimu.

5518.

56Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad, priešingai, nei nurodo ieškovė, atsakovė kartu su atsiliepimais ieškovės ieškinį į bylą yra pateikusi įrodymus iš nekilnojamojo turto registro, VĮ „Regitra“, patvirtinančius, jog palikėja nekilnojamojo, kilnojamojo turto neturi (b.l. 46-47), duomenis iš antstolių vykdomųjų bylų sąrašo (48-54) apie vykdomąsias bylas dėl išieškojimų iš skolininkės I. P.. Pirmosios instancijos teismas vadovavosi būtent šiais įrodymais, o juos paneigiančių duomenų apeliantė nepateikė. Tačiau skundžiamame sprendime padaryta išvada, kad piniginių lėšų mirusioji banko sąskaitose neturės (nes pastarosios jau būtų išieškotos ir padalintos kreditorių naudai), apeliacinės instancijos teismo nuomone, yra nepagrįsta. Atsakovė kartu su atsiliepimu į patikslintą ieškinį pateikė įrodymus, kad I. P. sąskaitose bankuose yra atitinkamai 0,38 Eur; 28,96 Eur; bei 0,27 Eur (b.l. 94-97).

5719.

58Pagal CK 5.62 straipsnio 3 dalį valstybė atsako už palikėjo skolas neviršydama jai perėjusio paveldėto turto tikrosios vertės. Lietuvos Aukščiausias Teismas 2016 m. rugsėjo 29 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-403/684/2016 panaikino apeliacinės instancijos teismo sprendimą ir paliko galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo ieškovės ieškinys dėl skolos iš valstybės (mirusio asmens turto paveldėtojos) buvo patenkintas. Kasacinis teismas šioje nutartyje nurodė, jog aplinkybė, kad ieškinio pareiškimo metu valstybės paveldėtas turtas dar nebuvo realizuotas ir atitinkamai nebuvo aiški jo tikroji vertė, nevaržė ieškovės teisės pareikšti ieškinį dėl skolos priteisimo ir tokiu būdu ginti savo privatų interesą.

5920.

60Nagrinėjamos bylos duomenimis, atsakovė 2016 m. kovo 25 d. kreipėsi į notarą dėl palikimo perėjimo liudijimo išdavimo, nurodydama, kad inspekcijos duomenimis mirusiajai I. P. priklauso piniginės lėšos, esančios bankų sąskaitose (atitinkamai 28,96 Eur, 0,38 Eur bei 0,27 Eur). Palikimo perėjimo valstybei liudijimas dar nėra išduotas, tačiau, pagal minėtą kasacinio teismo išaiškinimą, darytina išvada, kad tiksli paveldimo turto vertė (suma), sprendžiant ieškovės reikalavimo dėl skolos priteisimo, pagrįstumui neturi reikšmės.

61Dėl ieškovės reikalavimo, pareikšto CK 6.9 straipsnio pagrindu

6221. Ieškovė, pagrįsdama ieškinyje nurodytas aplinkybes, kad antstolis, vykdydamas vykdomąjį dokumentą Nr. 2-657-779/2013, iš viso iš ieškovės (solidarios skolininkės) yra išieškojęs 914,26 Eur sumą, pateikė išrašus iš banko AB Swedbank ir Danske Bank A/S sąskaitų (b.l. 61, 64), taip pat Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2015 m. rugsėjo 28 d. ir 2016 m. kovo 16 d. pažymas apie įvykdytus išskaitymus iš išmokų (b. l. 8-9, 62-63).

6322.

64Pagal CK 6.9 straipsnio 1 dalį solidariąją pareigą įvykdęs skolininkas turi teisę regreso tvarka reikalauti iš visų kitų bendraskolių lygiomis dalimis to, ką jis įvykdė, atskaičius jam pačiam tenkančią dalį, jeigu ko kita nenumato įstatymai ar sutartis. Vienam iš skolininkų įvykdžius prievolę, tarp buvusių solidariųjų skolininkų atsiranda dalinės tarpusavio prievolės arba prievolę tokiam skolininkui turi įvykdyti vienas iš buvusių solidariųjų skolininkų. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad bendraskolių dalys solidariojoje prievolėje aktualios jų tarpusavio santykiams reguliuoti, galimų tarpusavio atsiskaitymų apimčiai, visą skolą ar didesnę jo dalį grąžinus vienam sutuoktiniui, apibrėžti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-30/2011, 2013 m. gruodžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-686/2013).

6523.

66Nagrinėjamoje byloje iš Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio 1 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-657-779/2013, kurio pagrindu atliekamas išieškojimas iš ieškovės, matyti, kad skola iš D. K. priteista, kaip iš I. P. laiduotojos dėl neįvykdytų prievolių pagal 2004 m. spalio 24 d. paskolos sutartį.

6724.

68CK 6.83 straipsnio, reglamentuojančio įvykdžiusio prievoles laiduotojo teises, 1 dalyje įtvirtinta, kad įvykdžiusiam prievolę laiduotojui pereina visos kreditoriaus teisės pagal šią prievolę. Tokiu atveju, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, neturi reikšmės, kad laiduotoja sumokėjo tik dalį priteistos sumos, t.y. ir įvykdžiusi dalį prievolės, ieškovė turi teisę reikalauti jos iš pagrindinės skolininkės. Kadangi šiuo atveju nustatyta, jog I. P. palikimo niekas nepriėmė, vadovaujantis CK 5.62 straipsnio 1 dalimi, paveldimas turtas paveldėjimo teise pereina valstybei, todėl ieškovės reikalavimas priteisti dalį jos įvykdytos solidarios prievolės, t.y. 457,14 Eur skolos, taip pat 4,34 Eur papildomų išlaidų (mokestį už banko išrašo spausdinimą (b.l. 11), tenkintinas, minėtos sumos priteistinos iš atsakovės Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šis teismo sprendimas turi būti vykdomas pagal teisės aktų, reglamentuojančių išieškojimo iš valstybės paveldimo turto tvarką, taisykles, bei nepažeidžiant CK 5.62 straipsnio 3 dalyje nustatytų valstybės atsakomybės ribų, t.y. neviršijant valstybei perėjusio paveldėto turto tikrosios vertės.

6925.

70Patenkinus ieškovės apeliacinį skundą, kiti apeliacinio skundo argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų teismas nepasisako. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, jog įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą, o atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

71Dėl bylinėjimosi išlaidų

7226.

73CPK 93 straipsnio 5 dalis numato, kad jeigu apeliacinės instancijos teismas ar kasacinis teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeičia teismo sprendimą arba priima naują sprendimą, jis atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą.

7427. Ieškovė už ieškinį sumokėjo 20 Eur žyminio mokesčio (b.l. 10), todėl patenkinus ieškinį, ši suma ieškovei priteistina iš atsakovės (CPK 93 str. 1 d.). Už apeliacinį skundą ieškovė sumokėjo 20 Eur žyminio mokesčio (119-120), todėl patenkinus jos apeliacinį skundą, ši suma taip pat priteistina iš atsakovės (CPK 93 str. 3 d.).

7528.

76Apibendrinus išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, nesprendęs klausimo dėl termino kreditorės reikalavimui pareikšti, netinkamai taikė civilinio proceso normas, taip pat valstybės atsakomybę paveldėjimo teisiniuose santykiuose reglamentuojančias teisės normas, todėl ieškovės apeliacinis skundas tenkinamas, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 22 d. sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas – ieškovės ieškinys tenkinamas, iš atsakovės ieškovei priteistina 476,14 Eur skolos, 4,34 Eur papildomų išlaidų bei 5 procentų dydžio procesinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis), neviršijant Lietuvos Respublikos valstybei perėjusio paveldėto turto tikrosios vertės (CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

77Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teismas,

Nutarė

78Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 22 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovės D. K. ieškinį tenkinti.

79Priteisti iš atsakovės Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (į.k. 111105555) ieškovei D. K. (a.k. ( - ) 476,14 Eur (keturis šimtus septyniasdešimt šešis eurus 14 ct) skolos, 4,34 Eur (keturis eurus 34 ct) papildomų išlaidų bei 5 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015 m. lapkričio 18 d.) iki teismo sprendimo įvykdymo, taip pat 40 Eur (keturiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų, nustatant, kad sprendimu priteistos sumos gali būti išieškotos neviršijant Lietuvos Respublikos valstybei perėjusio paveldėto turto tikrosios vertės.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. 1.... 5. Ieškovė D. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei I. P. sėl skolos... 6. 2.... 7. Atsakovės atstovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos... 8. 3.... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. balandžio 22 d. sprendimu... 10. 3.1.... 11. Teismas Vadovaudamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, pažymėjo,... 12. 3.2.... 13. Taip pat teismo vertinimu, svarbi ir kita įstatymų garantuojama teisė... 14. 3.3. Kadangi valstybė priima palikimą tik pagal paveldimo turto apyrašą ir... 15. 3.4. Taip pat teismas nurodė, kad CK 6.6 straipsnio 4 dalis kreditoriui... 16. III.... 17. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 18. 4.... 19. Ieškovė D. K. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 20. 4.1. Ieškinio senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo mirties fakto... 21. 4.2. Teismas, nurodęs į ką atsižvelgiama sprendžiant termino atnaujinimo... 22. 4.3. Teismas, vertindamas, ar I. P. turėjo turto, nesirėmė konkrečiais... 23. 4.4. Ieškovė skolos išieškojimo teisėtumo nekvestionuoja, o naudojasi... 24. 5.... 25. Atsakovė pateikė atsiliepimą, kuriame prašo apeliantės D. K. apeliacinį... 26. 5.1. Atsižvelgiant į tai, kad palikimo atsiradimo momentu laikoma I. P.... 27. 5.2. Teismas tinkamai įvertino bylos duomenis ir sprendime nurodė, kad... 28. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 29. 6.... 30. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 31. 7.... 32. Iš bylos medžiagos bei teismų informacinės sistemos Liteko duomenų... 33. Dėl termino palikėjo kreditorių reikalavimams pareikšti... 34. 8.... 35. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime konstatavo, jog... 36. 9.... 37. CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palikėjo kreditoriai turi teisę... 38. 10.... 39. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė... 40. 11.... 41. Plėtodama kasacinio teismo formuojamą CK 5.63 straipsnio taikymo ir... 42. 12.... 43. Kaip ir nurodė pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime, pagal... 44. 13.... 45. Atsižvelgiant į paminėtas įstatymo nuostatas, reglamentuojančias... 46. 14.... 47. Tačiau apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su... 48. 15.... 49. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2015 m. sausio 16 d. nutartyje civilinėje... 50. 16.... 51. Šiuo atveju, apeliantė nurodė, kad ilgą laiką su I. P. nebendravo, apie... 52. Dėl palikimą sudarančio turto... 53. 17.... 54. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis CK 5.262 straipsnio 3 dalimi,... 55. 18.... 56. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad, priešingai, nei nurodo... 57. 19.... 58. Pagal CK 5.62 straipsnio 3 dalį valstybė atsako už palikėjo skolas... 59. 20.... 60. Nagrinėjamos bylos duomenimis, atsakovė 2016 m. kovo 25 d. kreipėsi į... 61. Dėl ieškovės reikalavimo, pareikšto CK 6.9 straipsnio pagrindu... 62. 21. Ieškovė, pagrįsdama ieškinyje nurodytas aplinkybes, kad antstolis,... 63. 22.... 64. Pagal CK 6.9 straipsnio 1 dalį solidariąją pareigą įvykdęs skolininkas... 65. 23.... 66. Nagrinėjamoje byloje iš Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio... 67. 24.... 68. CK 6.83 straipsnio, reglamentuojančio įvykdžiusio prievoles laiduotojo... 69. 25.... 70. Patenkinus ieškovės apeliacinį skundą, kiti apeliacinio skundo argumentai... 71. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 72. 26.... 73. CPK 93 straipsnio 5 dalis numato, kad jeigu apeliacinės instancijos teismas ar... 74. 27. Ieškovė už ieškinį sumokėjo 20 Eur žyminio mokesčio (b.l. 10),... 75. 28.... 76. Apibendrinus išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad... 77. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1... 78. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 22 d. sprendimą... 79. Priteisti iš atsakovės Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Valstybinės...