Byla 2A-577-154/2009
Dėl reikalavimo iskaitymo, nuostoliu ir palukanu priteisimo

1Šiauliu apygardos teismo civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkes Danutes Matiukienes, kolegijos teiseju Jolantos Badaugienes, Egidijaus Mockeviciaus, sekretoriaujant Ingai Sidorenkienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Žalu administravimas“ atstovui advokatui Edvardui Sinkeviciui,

2viešame teismo posedyje apeliacine tvarka išnagrinejo civiline byla pagal atsakovo UAB „AGV Transport“ apeliacini skunda del Šiauliu miesto apylinkes teismo 2009 m. birželio 25 d. sprendimo civilineje byloje pagal ieškovo UAB „Žalu administravimas“ ieškini atsakovui UAB „AGV Transport“, dalyvaujant tretiesiems asmenims UAB „Igtisa“ ir UAB DK „PZU Lietuva“ del skolos ir palukanu priteisimo bei atsakovo UAB ,,AGV Transport“ priešieškini ieškovui UAB „Žalu administravimas“ del reikalavimo iskaitymo, nuostoliu ir palukanu priteisimo.

3Kolegija, išnagrinejusi byla, n u s t a t e:

4Ieškovas UAB „Žalu administravimas“ 2008-02-27 kreipesi i Šiauliu miesto apylinkes teisma ieškiniu, kuriuo praše priteisti iš atsakovo UAB „AGV Transport“ 26447,60 Lt skolos, 6 procentus metiniu palukanu nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškelimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo ivykdymo, bei bylinejimosi išlaidas (I tomas b.l. 63-64). Po ieškinio padavimo i teisma ieškovas atsisake nuo ieškinio dalyje del 2893,69 Lt priteisimo, nurodydamas, kad 2008-01-21 atsakovas sumokejo dali skolos ir liko skolingas ieškovui 23553,91 Lt. (II tomas b.l. 83). Nurode, kad tarp ieškovo ir atsakovo buvo susikloste rangos teisiniai santykiai, nors raštu rangos sutartis sudaryta nebuvo. Atsakovas eile kartu kreipesi i ieškova del automobiliu remonto. Ieškovui suremontavus automobilius, atsakovui buvo išrašytos PVM saskaitos – fakturos : 2007-07-20 Nr. 0000047, 2007-08-17 Nr. 0000057, 2007-08-13 Nr. 0000054, 2007-10-09 Nr. 00077, 2007-12-11 Nr. 0000104, viso 26447,60 Lt sumai. Su remonto išlaidomis atsakovas sutiko pasirašydamas ant saskaitu - fakturu, žadejo atsiskaityti už suteiktas paslaugas, taciau neatsiskaite.

5Atsakovas UAB „AGV Transport“ atsiliepime i ieškini su ieškiniu nesutiko (t.1, b.l.74-81), pateike priešieškini ir patikslinta priešieškini (t.1, b.l. 109-115, 120-126), kuriuose nurode, kad ieškovas netinkamai atliko atsakovo automobilio AUDI A8, valstybinis Nr. ( - ) remonta, ši automobili teko iš naujo remontuoti UAB „Keturi žiedai“ Vilniaus „AUDI centre“, del ko atsakovas patyre 32 148,48 Lt nuostoli. Atsakovas nurode, jog ieškovas, remontuodamas atsakovo automobili Audi A8, valst. Nr. ( - ), blogai sutvarke elektros instaliacija, del ko sugedo automobilio pavaru deže, ja reikejo pakeisti ir atsakovas patyre nuostoliu. Tikedamasis, kad dali nuostolio, t.y. 8594,57 Lt, padengs draudimo bendrove „PZU Lietuva“, o likusi nuostolio dalis del pakartotino automobilio remonto bus 23 553,91 Lt., dar iki ieškinio pareiškimo 2008-01-21 ieškovui pravede 2893,69 Lt, taciau draudimo bendrove dengti 8594,57 Lt nuostoli atsisake, nes ieškovas, kuris atliko automobilio AUDI A8 remonta, draudimo kompanijai nenurode visu gedimu. Todel praše atsakovo patirta 23 553,91 Lt nuostoli iskaityti i ieškovo UAB „Žalu administravimas“ reiškiama reikalavima dalyje del 23 553,91 Lt priteisimo. Iš ieškovo atsakovui praše priteisti 8594,57 Lt nuostoliu atlyginimo del to, kad ieškovas, draudimo kompanijai laiku nenurode automobilio AUDI A8, valstybinis Nr. ( - ) gedimu, kuriuos veliau pašalino Vilniaus „AUDI centras“ ir todel draudimo kompanija atsakovui neapmokejo 8594,57 Lt. Nurode, kad su ieškovu atsakovo nesiejo jokie tinkamai juridiškai iforminti sutartiniai santykiai ir, kad sudarant draudimo sutarti su draudimo bendrove „PZU Lietuva“ kaip ir visada, taip ir šiuo atveju, tarpininkavo UADB „Legator“, kurios vadovu ilga laika buvo tas pats asmuo, ir kuris pasiimdavo atsakovo automobilius po draudiminiu ivykiu, šalindavo ju gedimus, rupindavosi remonto darbais, todel turi pagrindo abejoti ieškovo ir UADB „Legator“ veiklos teisetumu remontuojant atsakovo automobili AUDI A8. Be to, automobilio AUDI A8 kebulo remonta atliko ne pats ieškovas, o UAB „Igtisa“, su kuria atsakovo nesiejo jokie sutartiniai santykiai, be to, elektros instaliacijos darbus, atsakovo žiniomis, atliko ieškovo iš šalies pasitelktas specialistas, todel atsakovas neturejo galimybes tinkamai kontroliuoti automobilio remonto eigos. Mano, kad UAB „Keturi žiedai“ pateikti dokumentai, jog automobilio AUDI A8 gedimo, kuri pašalino mineta imone, priežastis buvo elektros instaliacijos gedimas, kuris atsirado del netinkamo automobilio remonto, kuri organizavo ieškovas. Praše ieškini dalyje del 2893,69 Lt atmesti, 23 553,91 Lt iskaityti kaip atsakovo nuostolius del ieškovo netinkamai atlikto automobilio AUDI A8 remonto, priteisti iš ieškovo atsakovui 8594,57 Lt. nuostoliu atlyginimo.

6Patikslintu priešieškiniu (II tomas b.l. 41-42) atsakovas praše priteisti iš ieškovo 6 procentu metines palukanas nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo, skaiciuojant nuo 32148,48 Lt skolos.

7Patikslintu priešieškiniu (II tomas b.l. 57-59) atsakovas praše priteisti iš ieškovo atsakovui papildomai 7481,17 Lt nuostoliu, atsiradusiu del netinkamo automobilio AUDI A8, valstybinis Nr. ( - ), remonto, kuriuos atsakovas patyre del infliacijos ir del to, kad pinigai, kuriuos ieškovas skolingas atsakovui, nedalyvauja atsakovo kaip juridinio asmens ukineje veikloje, nedaro apyvartos, o tuo paciu nesukuria imonei pelno. Be to, ieškovo reikalavimu byloje yra pritaikyta laikinoji apsaugos priemone, t.y. Šiauliu miesto apylinkes teismo 2008-02-28 nutarties pagrindu atsakovas imokejo i teismo specialiaja saskaita 26 447,60 litu, ir ši suma jau metus laiko nedalyvauja imones apyvartoje, del ko atsakovas patiria nuostolius. Mano, kad procesines palukanos šios žalos nepadengia. Atsakovas taip pat patyre nuostolius del to, kad daugiau kaip tris menesius, t.y. nuo 2007-10-15 iki 2008-01-21 automobilis AUDI A8 buvo remontuojamas, ir atsakovas negalejo naudoti šio automobilio pagal paskirti, todel ne tik negavo pajamu ir pelno, bet mokejo draudimo imokas : už remonto laikotarpi sumokejo 1 588,00 Lt draudimo imoku. Be to, už automobili AUDI A8 buvo mokamos lizingo imokos : už laikotarpi nuo 2007-10-20 iki 2007-11-20 sumoketa 1 950,69 lt., už laikotarpi nuo 2007-11-20 iki 2008-01-20 – dvi imokos po 1 971,24 Lt , viso 5893,17 Lt. Todel atsakovas iš ieškovo praše priteisti papildomai 7481,17 Lt nuostoliu, nurodydamas, kad vadovaujantis LR CK 6.257 str. nuostatomis, jis yra atsakingas už treciojo asmens netinkamai ivykdyta prievole, t.y. blogai atlikta automobilio remonta.

8Ieškovas UAB „Žalu administravimas“ su priešieškiniu nesutiko, praše ji atmesti. Nurode, kad del 23553,91 Lt, kuriuos atsakovas prašo iskaityti, tokio reikalavimo priešieškinyje pareikšto nera, o del 16 075,74 Lt nuostoliu priteisimo atsakovas neirode, kad ieškovas yra kaltas del minetu nuostoliu.

9Tretysis asmuo UAB „Igtisa“ palaike ieškovo UAB „Žalu administravimas“ pareikšta ieškini (t.2, b.l. 101).

10Tretysis asmuo UAB DK „PZU Lietuva“ su ieškiniu nesutiko, nurode, kad del triju draudimo ivykiu, kurie ivyko 2007-08-14, 2007-09-09 ir 2007-10-15, jis yra visiškai atsiskaites su draudeju UAB ,,AGV Transport“ ( buvusi A.C. ir partneriu“ KUB) pagal 2007-06-01 Transporto priemoniu parko draudimo sutarti, ir visos priklausancios išmokos buvo pervestos sutartyje nurodytam draudimo naudos gavejui UAB „DNB NORD LIZINGAS“.

11Šiauliu miesto apylinkes teismas 2009 m. birželio 25 d. sprendimu ieškini patenkino iš dalies. Priteise ieškovui UAB ,,Žalu administravimas“ iš atsakovo UAB ,,AGV Transport“ 23553,91 Lt skolos, 6 procentu dydžio metiniu palukanu nuo priteistos sumos nuo bylos iškelimo teisme dienos, t.y. 2008-01-04, iki visiško teismo sprendimo ivykdymo ir 4693,41 Lt bylinejimosi išlaidu. Kitoje dalyje (del 2893,69 Lt) civiline byla nutrauke.

12Atsakovo UAB ,,AGV Transport“ priešieškini ieškovui UAB ,,Žalu administravimas“ del reikalavimo iskaitymo, nuostoliu atlyginimo, palukanu priteisimo atmete.

13Priteise iš atsakovo UAB „AGV Transport“ 38,61 Lt bylinejimosi išlaidu valstybei.

14Teismas sprendime nurode, jog tam, kad ieškovui kiltu civiline atsakomybe, butinos visos civilines atsakomybes salygos: neteiseti veiksmai, kalte, priežastinis ryšys ir nuostoliai. Pažymejo, kad tarp šaliu rašytine sutartis nebuvo sudaryta, todel neimanoma nustatyti, kokius konkreciai veiksmus atlikti ieškovas privalejo, o nuo kuriu atlikimo turejo susilaikyti. Nurode, jog pareiga irodyti, kad ieškovas, remontuodamas automobili, elgesi neatidžiai ir nerupestingai, tenka atsakovui. Tam, kad ieškovo veiksmai buvo pakankama žalos atsiradimo priežastis, atsakovas taip pat privalo irodyti, kad ieškovo galimai netinkamai atlikti darbai turejo itakos gedimui elektros instaliacijoje, del ko atsakovas privalejo pakeisti pavaru deže. Ištyres byloje esancius rašytinius irodymus bei išklauses liudytoju parodymus, teismas nustate, kad atsakovas neirode priežastinio ryšio tarp ieškovo kaltu veiksmu ir atsiradusiu pasekmiu, todel priešieškini atmeta. Pažymejo, kad atsakovas, prašydamas iskaityti reikalavima, LR CPK nustatyta tvarka nepareiške šioje byloje priešieškinio del žalos atlyginimo dalyje del 23553,91 Lt nuostoliu priteisimo.

15Teismas taip pat nurode, kad LR CK 6.644 str. numato, jog rangos sutartimi viena šalis isipareigoja atlikti tam tikra darba savo rizika pagal kitos šalies užduoti ir perduoti šio darbo rezultata užsakovui, o užsakovas isipareigoja atlikta darba priimti ir už ji sumoketi. Pažymejo, kad nors raštu sudarytos sutarties tarp šaliu nebuvo, taciau atsakovas negincija aplinkybes, jog ieškovas atliko automobiliu remonto darbu atsakovui už 26447,60 Lt, ir šia aplinkybe patvirtina PVM-saskaitos-fakturos (I tomas b.l. 3-7). Nurode, kad priemus teismo isakyma, atsakovas sumokejo ieškovui 2893,69 Lt ir liko skolingas 23553,91 Lt. Ieškovas atsisake nuo 2893,69 Lt priteisimo, todel teismas atsisakyma šioje dalyje prieme ir byla nutrauke (LR CPK 42 str. 2 d., 293 str. 4 p.).

16Nurode, kad teismo sprendima priemus ieškovo naudai, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinejimosi išlaidos, kurias sudaro žyminis mokestis – 793,41 Lt, taip pat išlaidos už advokato pagalba – 3900 Lt. Pažymejo, kad nors ieškovo atstovas 2009-06-11 teismo posedžio metu pateike dar viena saskaita už teisines paslaugas 350 Lt sumai, taciau nepateike irodymu, kad ieškovas ja apmokejo, todel priteisti šias išlaidas už advokato darba ieškovui nera pagrindo.

17Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „AGV Transport“ prašo Šiauliu miesto apylinkes teismo 2009 m. birželio 25 d. sprendima panaikinti ir gražinti byla nagrineti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

18Apeliacija grindžiama tokiais argumentais:

191. Nurodo, kad yra absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas, numatytas LR CPK 329str. 2 d. 7 punkte, nes teismas išsprende ne visus atsakovo priešieškinyje pareikštus reikalavimus, t.y. visiškai nenagrinejo ir nepasisake del atsakovo pareikšto priešieškinio reikalavimo del 8594,57 Lt nuostoliu atlyginimo (pagal PVM saskaita- faktura serija GP Nr. 6731138, priedas prie atsakovo atsiliepimo i ieškini, atsakovo priešieškinio reikalavimu 3 p.), visiškai nenagrinejo atsakovo pareikšto priešieškinio reikalavimo del 7481,17 Lt nuostoliu atlyginimo (atsakovo priešieškinio reikalavimu 5 p., pagal 2009-02-09 pateikta atsakovo procesini dokumenta, kuriuo didinami priešieškinio reikalavimai). Apeliantas mano, kad šiu reikalavimu negalima išskirti i atskira byla, nes jie yra susije su ieškovo reikalavimu tenkinimu, tai yra priešieškinio reikalavimai, kuriuos patenkinus, visiškai ar iš dalies nebus galima tenkinti ieškovo ieškinio.

202. Nurodo, kad teismas netinkamai vertino irodymus, nes „AUDI centre“ buvo konstatuota, jog automobilio remontas atliktas netinkamai, rasta daugybe defektu, Centras keite daug detaliu, brangiausias iš ju buvo greiciu dežes pakeitimas. Už remonta „AUDI centre“ sumokejo atsakovas. Draudimo bendrove už tai sumoketi atsisake. Gincas kilo del to, ar ieškovas privalo atlyginti atsakovui už visa automobilio AUDI A8 remonta Vilniaus AUDI centre „Keturi žiedai“. Teismas visiškai nepasisake ir nenagrinejo atsakovo argumentu ir irodymu, pateiktu byloje del šios dalies priešieškinio reikalavimu.

213. Nurodo, kad byloje neatskleista ginco esme. Tam, kad nustatyti, ar yra tiesioginis priežastinis ryšys tarp ieškovo atliktu rangos darbu ir atsakovui atsiradusiu nuostoliu, neišvengiamai turi buti nustatyta: rangos darbu pabaigos momentas; suremontuoto automobilio perdavimo iš ieškovo atsakovui momentas; automobilio naujo gedimo momentas. Teismas šiu aplinkybiu nenustatinejo. Sprendime nenustatytos ir nenustatinejamos esmines ir reikšmingos ginco sprendimui aplinkybes, del kuriu kilo gincas tarp šaliu: automobilio AUDI A8 gedimo laikas; šaliu pareigos ir teises pagal susiklosciusia ju tarpusavio bendradarbiavimo praktika. Nors teismas sprendimo motyvuojamojoje dalyje nurodo, jog šioje byloje yra svarbu nustatyti, kokia civiline atsakomybe - sutartine ar deliktine - taikyti, taciau taip ir nenustato, kokia civilines atsakomybes ruši - deliktine atsakomybe ar civiline atsakomybe - teismas šioje byloje sprende esant taikytina.

224. Nurodo, kad teismas iš esmes netinkamai aiškino ir taike materialines teises normas, kurios reglamentuoja rangos teisinius santykius. Ieškovo kalte del šiu nuostoliu negincijamai patvirtina ieškovo atsakingo darbuotojo D. G. parodymai apie tai, kad butent ieškovas buvo atsakingas už tai, jog butu nustatyti visi gedimai, defektai ir apie juos butu pranešta draudimo bendrovei.

235. Teismas sprendime nurodo, jog atsakovo priešieškinis lyg ir neatitinka reikalavimu, taciau jis buvo priimtas ir išnagrinetas. Teismo 2008-06-18 nutartis del priešieškinio trukumu visiškai nebuvo susijusi su reikalavimu iskaitymo formuluote, nes priešieškinis teismui buvo pateiktas tik su technine klaida. Teismo nurodymas patikslinti priešieškinio reikalavima buvo ivykdytas teismo nustatytu terminu, priešieškinis buvo priimtas, todel teismas nebeturejo teises vel spresti priešieškinio priemimo klausimo. Esant pareikštam atsakovo reikalavimui del 23 553,91 Lt nuostoliu iskaitymo, teismas privalejo ši reikalavima spresti, o tuo atveju, jeigu nustate priešieškinio trukumus, apie kuruos atsakovas nebuvo informuotas, privalejo taikyti LR CPK 296 str. 1 d. 11 p. numatyta priimto priešieškinio trukumu šalinimo instituta. Mano, kad teismas neišnagrinejo ir šio priešieškinio reikalavimo (del nuostoliu iskaitymo), todel sprendimo laikyti teisetu negalima.

246. Nurodo, kad atsakovas nuostolius patyre ne tik del to, kad ieškovas netinkamai atliko automobilio remonta, bet ir del to, kad atsakovas, netinkamai atlikes automobilio remonta ir nenustates dalies gedimu, patirtu eismo ivykio metu, apie papildomus darbus ir gedimus neinformavo draudimo bendroves, kuria privalejo informuoti, del ko ši neišmokejo draudimo išmokos, kuri butu padengusi atsakovo patirtus nuostolius. Tokiu budu del ieškovo kaltes (pareigu neatlikimo) atsakovui nebuvo išmoketa draudimo išmoka, kuri butu padengusi patirtus nuostolius. Teismas sprendime neanalizavo, kam teko pareiga pranešti apie nauja draudimini ivyki draudimo bendrovei ir kas privalo atlyginti su tuo susijusius nuostolius. Ieškovas remontavo automobili po draudiminio ivykio, taigi ir 2007-11-11 privalejo pranešti draudimo imonei apie gedimus pagal susiklosciusia šaliu praktika.

257. Nurodo, kad teismo sprendime nurodyti ne visi dalyvaujantys byloje asmenys. Byla nagrinejant teisme, i ja buvo itraukti du tretieji asmenys: UAB „Igtisa“ (tretysis asmuo be savarankišku reikalavimu ieškovo puseje) ir UADB „PZU Lietuva“ (tretysis asmuo be savarankišku reikalavimu atsakovo puseje). Šie dalyvaujantys byloje asmenys sprendimo ižangineje dalyje visiškai nenurodyti, taip pažeistas LR CPK 270 str. 2 d. 3 p.

268. Nurodo, kad teismas iš esmes neteisingi išsprende bylinejimosi išlaidu klausima. Ieškovas pareiške ieškini del reikalavimo, kurio dalis jau buvo apmoketa: 2893,69 Lt buvo apmoketa 2008-01-21, o ieškinys pareikštas 2008-02-26, teisme gautas 2008-02-27, todel ieškovas, pareikšdamas ieškinyje reikalavima, kuri atsakovas gera valia jau buvo patenkines, tam tikra prasme piktnaudžiavo procesinemis teisemis, nes reikalavo pakartotinai ivykdyti jau ivykdyta prievole. Tokiu atveju jau ieškinio pareiškimo metu skola buvo sumoketa. Taigi, ieškovui atsisakius pareikšto ieškinio jau po bylos iškelimo teisme ir teismui patenkinus ieškini iš dalies, atsakovas toje dalyje turi teise i bylinejimosi išlaidu atlyginima proporcingai ieškovo nepatenkintu reikalavimu daliai (LR CPK 93 str. 2 d.). Šiuo atveju netaikytinas LR CPK 94 str., nes atsakovas ivykde ieškovo reikalavimus, šiam dar nepareiškus ieškinio, o reikalavimas priteisti prašoma suma teismo isakymu, kuris šioje byloje buvo pareikštas, yra apmokestinamas tik ¼ dalimi 3 proc. reikalavimo sumos dydžio žyminio mokescio. Atstovavimo išlaidu ieškovas, reikšdamas pareiškima del teismo isakymo, visiškai nepatyre ir dokumentu apie tai nepateike.

27Atsiliepimu i atsakovo apeliacini skunda ieškovas UAB „Žalu administravimas“ prašo apeliacini skunda atmesti, palikti nepakeista pirmosios instancijos teismo sprendima. Priteisti bylinejimosi išlaidas.

28Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

291.Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pagristai nurode, kad atsakovas neirode priežastinio ryšio tarp ieškovo veiksmu ir atsiradusiu pasekmiu. Teismas padare pagrista išvada, kad atsakovo reikalavimas iskaityti ieškovo ieškinyje reiškiama reikalavima atsakovui dalyje del 23553,91 Lt priteisimo kaip ieškovo 23553,91 Lt nuostolius negali buti tenkinamas, nes LR CK 6.134 str. 1 d. 1 p. imperatyviai draudžia iskaityti reikalavimus, kurie yra gincijami teisme.

302. Nurodo, kad teismas išnagrinejo visus atsakovo priešieškinio reikalavimus, pilnai, visapusiškai, objektyviai ištyre byloje esancius irodymus, nustate visas bylai reikšmingas aplinkybes, pilnai atskleide bylos esme.

313. Nurodo, kad vien tai, kad tik ižangineje sprendimo dalyje teismas neivardijo treciuju asmenu, nesuteikia pagrindo naikinti teiseto ir pagristo teismo sprendimo.

32Apeliacinis skundas tenkintinas.

33Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliuciu sprendimo negaliojimo pagrindu patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacines instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisetuma ir pagristuma tik apskustoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdestytus argumentus, išskyrus istatyme nurodytas išimtis (LR CPK 320 str. 2 d.).

34Šiauliu miesto apylinkes teismo sprendimas naikintinas ir civiline byla perduotina nagrineti iš naujo pirmosios instancijos teismui, nes teismas išnagrinejo byla pažeisdamas procesines teises normas ir šiu pažeidimu apeliacines instancijos teismas ištaisyti negali (LR CPK 329 str. 1 d.).

35Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „AGV Transport“ praše Šiauliu miesto apylinkes teismo 2009 m. birželio 25 d. sprendima panaikinti ir gražinti byla nagrineti iš naujo pirmosios instancijos teismui, be kita ko nurodydamas, kad buvo pažeistas LR CPK 327 str. 1 dalies 2 punktas, t.y. byloje neatskleista ginco esme, o taip pat LR CPK 329str. 2 dalies 7 punktas, t.y. teismas išsprende ne visus atsakovo priešieškinyje pareikštus reikalavimus.

36Kolegija sutinka su apeliacinio skundo reikalavimu panaikinti sprendima ir gražinti byla nagrineti pirmos instancijos teismui ir iš dalies sutinka su skundo argumentais.

37Pagal CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkta apeliacines instancijos teismas turi teise perduoti byla nagrineti iš naujo pirmosios instancijos teismui, kai nustatomos šioje teises normoje nustatytos jos taikymo salygos, butent kad byla nagrinejant pirmosios instancijos teisme nebuvo atskleista jos esme, ir kad pagal byloje pateiktus irodymus bylos negalima iš esmes išnagrineti apeliacines instancijos teisme. Bylos esme suprantama kaip svarbiausios faktines ir teisines bylos aplinkybes. Sprendžiant, ar yra CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo salygos, turi buti atsižvelgiama i neištirtu aplinkybiu apimti ir pobudi, irodymu gavimo galimybes. Jeigu del tirtinu aplinkybiu ir reikalautinu irodymu apimties ir pobudžio butu pagrindas padaryti išvada, kad byla apeliacines instancijos teisme turi buti nagrinejama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reikštu, jog butu pagrindas konstatuoti bylos esmes neatskleidima pirmosios instancijos teisme kaip pagrinda perduoti byla nagrineti iš naujo (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2009-04-28 nutartis Nr. 3K-3-196/2009).

38Kolegija mano, kad šioje byloje nebuvo atskleista bylos esme, neišaiškintos esmines faktines aplinkybes ir apeliacines instancijos teismui tektu ja nagrineti iš naujo nuo priešieškinio priemimo stadijos.

39Pirmos instancijos teismas sprendime analizavo civilines atsakomybes rušis, sutartines atsakomybes atsiradimo pagrindus (LR CK 6.245 str. 2,3 d.), taciau taip ir nenustate, kokie iš tikruju teisiniai santykiai buvo tarp ieškovo ir atsakovo, t.y. ar ieškovas tebuvo isipareigojes atlikti automobilio AUDI A8, valstybinis Nr. ( - ) remonta ir ji perduoti atsakovui, ar jis turejo atlikti tam tikras tarpininkavimo paslaugas sudarant automobilio AUDI A8, valstybinis Nr. ( - ), draudimo sutarti, sprendžiant draudiminiu ivykiu iforminimo klausimus, rupintis automobiliu remontu po ju apgadinimo.

40Ieškovas atsiliepime i atsakovo priešieškini (t.1, b.l. 151-154) nurode, kad 2008 m. spalio men., t.y. po 2008-10-15 autoivykio, atsakovas ieškovui perdave automobili AUDI A8 kebulo remontui, o visi automobilio defektai, kuriuos ieškovas turejo pašalinti, buvo užfiksuoti UAB DK „PZU Lietuva“ 2007-10-17 automobilio technines apžiuros akte, o taip pat 2007-11-05, 2007-11-08, 2007-12-04 avarinio automobilio papildomuose technines apžiuros aktuose. Mineti aktai byloje yra (t.1, b.l. 157-161), taciau teisme jie nebuvo analizuojami, tuo paciu nebuvo nustatinejama kokius konkrecius remonto darbus po 2008-10-15 autoivykio turejo atlikti ieškovas, ar ieškovas pats turejo nuspresti, ka reikia suremontuoti, ar tai buvo nurodes atsakovas. Atsiliepime i ieškini (t.1, b.l. 74-81) ir priešieškiniuose (t.1, b.l. 109-115, 120-126), atsakovas nurode, kad atsakovo su ieškovu UAB „Žalu administravimas“ nesiejo jokie juridiškai iforminti sutartiniai santykiai, ir kad atsakovas bendradarbiavo su UADB „Legator“, ir butent UADB „Legator“ buvo tarpininku tarp atsakovo ir draudimo kompanijos „PZU Lietuva“ del draudiminio ivykio ivertinimo ir pasekmiu pašalinimo. Tiesa, nagrinejant byla teisme, atsakovas pakeite savo pozicija ir nurode, kad tarpininko vaidmeni atliko ir buvo atsakingas už draudiminio ivykio ivertinima, ivykio pasekmiu pašalinima bei nesumoketa 8594,57 Lt draudimo išmoka butent ieškovas - UAB „Žalu administravimas“, taciau teismas šio klausimo neanalizavo. Teismas nesiaiškino, kokie santykiai siejo šalis su UADB „Legator“, koks yra ieškovo darbuotojo D.G. vaidmuo, t.y. ar jis veike tik kaip ieškovo darbuotojas, ar turejo kitu isipareigojimu atsakovui. Teismas sprendime del to taip pat nepasisake. Nors ieškovas UAB „Žalu administravimas“ buvo pareiškes ieškini del atsakovo neapmoketu penkiu saskaitu - fakturu, už skirtingu laiku ir net ne tam paciam automobiliui atliktus remonto darbus (t.1, b.l. 3-7), taciau pirmos instancijos teismas visus ieškovo atliktus darbus vertino tuo paciu aspektu saryšyje su automobilio AUDI A8 greiciu dežes gedimu ir keitimu 2007 m. gruodžio men. Byloje iš esmes nebuvo nustatyta, ar greiciu dežes gedima ir jos keitima bei su tuo susijusiu nuostoliu atsakovui atsiradima salygojo ieškovo bei treciojo asmens UAB „Igtisa“ atliktas automobilio AUDI A8 remontas po 2008-10-15 autoivykio. Teismas vadovavosi gana prieštaringais šaliu ir liudytoju parodymais, nekele klausimo del galimybes pakviesti atitinkamos srities specialista. Byloje buvo nustatyta, kad automobilis AUDI A8, valstybinis Nr. ( - ), atsakovo buvo igytas su tam tikrais pavaru dežes apatines dalies defektais (t.2,b.l. 141- 142), taciau nenustacius ieškovo atsakomybes apimties šio automobilio atžvilgiu ir tikrosios greiciu dežes gedimo priežasties, nera galimybes nustatyti, ar ieškovas turejo buti atsakingas už atsakovui atsiradusia žala, juolab, kad teismo posedžio metu, atsakovo atstove patvirtino, jog automobilis AUDI A8, tame tarpe „daužta‘ jo apacia buvo sutvarkyta Klaipedos AUDI centre ir tik po to jis buvo pradetas eksploatuoti (t.2, b.l. 177). Šios aplinkybes teismas netyre.

41Teiseju kolegija iš dalies sutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad gincijamame sprendime nebuvo išspesti visi atsakovo pareikšti reikalavimai, t.y. reikalavimai del 8594,57 Lt ir 7481,17 Lt nuostoliu atlyginimo. Kolegija mano, kad šie atsakovo priešieškinio reikalavimai iš esmes buvo išspresti rezoliucineje sprendimo dalyje nurodant, kad jie atmetami, taciau kolegija konstatuoja, kad sprendimas del šiu reikalavimu buvo visiškai nemotyvuotas, del ko buvo padarytas esminis procesinis pažeidimas, numatytas LR CPK 329 str. 2 d. 4 punkte.

42Gincijamas pirmos instancijos teismo sprendimas negali buti pripažintas teisetu ir paliktas galioti taip pat del to, kad teismas išsprende ir atmete atsakovo UAB „AGV Transport“ priešieškinio reikalavima del „23553,91 Lt nuostoliu priteisimo“, nors, pirma, pats teismas pripažino, kad toks reikalavimas LR CPK nustatyta tvarka byloje nebuvo pareikštas (t.2, b.l. 186), o antra, reikalavimas buvo išsprestas kitu pagrindu, nei to praše atsakovas, t.y. atsakovas LR CK 6.131 – 6.134 str. nustatyta tvarka praše atlikti 23553,91 Lt iskaityma, o teismas išsprende kaip reikalavima priteisti nuostolius. Tiesa, kai ieškovas (atsakovas), ieškinyje (priešieškinyje) išdestes faktini ieškinio pagrinda, netinkamai nurodo materialiosios teises norma, teismas turi pritaikyti norma, atitinkancia išdestyta ieškinio pagrinda, taciau pats reikalavimas ieškinyje (priešieškinyje) turi buti konkreciai nurodytas ir apmoketas žyminiu mokesciu. Atsakovo atsisakymas ištaisyti priešieškinio trukumus, kaip sprendime nurode teismas, negali buti pagrindu nagrineti nepareikšta ar netinkamai pareikšta reikalavima.

43Kolegija sutinka su ieškovo atsiliepime del apeliacinio skundo nurodytu argumentu, kad draudžiama iskaityti reikalavimus, kurie gincijami teisme, taciau teismas atsakovo reikalavima sprende kitu pagrindu, t.y. kaip reikalavima del nuostoliu atlyginimo.

44Kasacinis teismas yra nurodes, kad teisme gincijamus reikalavimus draudžiama iskaityti del to, kad jie nera aiškus ir apibrežti, ir tokiu reikalavimu iskaitymas negalimas tol, kol teismas nepatvirtina atitinkamo reikalavimo pagristumo bei jo dydžio (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2006 m. gruodžio 11 d. nutartis civilineje byloje UAB „Ferteksos transportas“ v. Baltarusijos Respublikos imone „Gamybinis susivienijimas „Beloruskalij“, byla Nr. 3K-3-624/2006). Kilusios abejones del ieškinio (priešieškinio) reikalavimo dalyko ar pagrindo bei jo atitikimo LR CPK 135 str. nuostatoms, sprendžiamos ipareigojant šali pašalinti trukumus, taciau ieškinio (priešieškinio) trukumai gali buti pašalinti tik pirmos instancijos teisme.

45Iš dalies sutikdama su apeliacinio skundo argumentais del treciuju asmenu neivardijimo sprendimo ižangineje dalyje, nurodo, kad CPK 328 straipsnio nuostatos draudžia naikinti sprendima formaliais pagrindais, todel atsakovo apeliaciniame skunde nurodytas pagrindas del sprendimo ižangineje dalyje nenurodytu treciuju asmenu, neesant kitu esminiu proceso pažeidimu, nebutu pagrindu naikinti gincijama sprendima.

46Kolegija atkreipia demesi, kad ieškovo gincas yra kiles su atsakovu- „A.C. ir partneriu“ KUB, kuri pertvarkyta i UAB „AGV Transport“ 2007-12-17 aktu, ir kuriame numatyta treju metu tikruju nariu subsidiarioji atsakomybe už prievoles, kurios atsirado iki naujos imones iregistravimo (t.1, b.l. 19-23), todel sprestinas klausimas del tikruju nariu patraukimo dalyvauti byloje treciaisiais asmenimis.

47Teiseju kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas byla išnagrinejo pažeisdamas procesines teises normas, del ko galejo buti neteisingai išsprestas gincas ir apeliacines instancijos teismas negali ištaisyti šiu pažeidimu, kadangi ši byla apeliacineje instancijoje turetu buti pradeta nagrineti praktiškai iš naujo nuo priešieškinio priemimo stadijos. Apeliacinis procesas pripažistamas pirmosios instancijos teismo sprendimo teisetumo ir pagristumo kontroles forma, o ne pakartotiniu bylos nagrinejimu, taip pat atsižvelgtina i nauju irodymu pateikimo apeliacines instancijos teismui ribojima (CPK 327 straipsnis, 314 straipsnis). Kolegija sprendžia, kad tik išanalizavus ginco santykius reglamentuojancia teise, galima spresti del byloje surinktu irodymu pakankamumo ir, ju trukstant, spresti del galimybes juos papildyti pirmos instancijos teisme. Ieškini iš esmes išnagrinejus apeliacineje instancijoje proceso dalyviai netektu galimybes apskusti priimta sprendima apeliacine tvarka ir tuo butu pažeistos ju teises.

48Del išdestyto Šiauliu miesto apylinkes teismo 2009 m. birželio 25 d. sprendimas naikintinas kaip neteisetas ir nepagristas, o byla perduotina iš naujo nagrineti pirmosios instancijos teismui nuo priešieškinio priemimo stadijos.

49Kadangi byla gražinama pirmosios instancijos teismui nagrineti iš naujo, kitu apeliacinio skundo argumentu analize kolegija pripažista netikslinga ir del ju nepasisako.

50Kadangi sprendimas panaikinamas pirmos instancijos teismui netinkamai pritaikius procesines teises normas ir byla gražinama nagrineti iš naujo pirmosios instancijos teismui, apeliantui UAB „AGV Transport“ gražintinas žyminis mokestis, sumoketas paduodant apeliacini skunda (LR CPK 87 str. 1 d. 7p.).

51Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 4 punktu,

Nutarė

52Šiauliu miesto apylinkes teismo 2009 m. birželio 25 d. sprendima panaikinti ir perduoti byla nagrineti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

53Gražinti apeliantui UAB „AGV Transport“ ( i. k. 14590769) 482,- (keturiu šimtu aštuoniasdešimt dvieju) litu žymini mokesti, 2009 m. rugpjucio 6 d. sumoketa Valstybinei mokesciu inspekcijai mokejimo pavedimu Nr. 1439 (imokos kodas 5660), paduodant apeliacini skunda.

54Nutarti dalyje del žyminio mokescio gražinimo pavesti vykdyti Valstybinei mokesciu inspekcijai. Kolegijos pirmininke

55Danute Matiukiene

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiauliu apygardos teismo civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti... 2. viešame teismo posedyje apeliacine tvarka išnagrinejo civiline byla pagal... 3. Kolegija, išnagrinejusi byla, n u s t a t e:... 4. Ieškovas UAB „Žalu administravimas“ 2008-02-27 kreipesi i Šiauliu miesto... 5. Atsakovas UAB „AGV Transport“ atsiliepime i ieškini su ieškiniu nesutiko... 6. Patikslintu priešieškiniu (II tomas b.l. 41-42) atsakovas praše priteisti... 7. Patikslintu priešieškiniu (II tomas b.l. 57-59) atsakovas praše priteisti... 8. Ieškovas UAB „Žalu administravimas“ su priešieškiniu nesutiko, praše... 9. Tretysis asmuo UAB „Igtisa“ palaike ieškovo UAB „Žalu... 10. Tretysis asmuo UAB DK „PZU Lietuva“ su ieškiniu nesutiko, nurode, kad del... 11. Šiauliu miesto apylinkes teismas 2009 m. birželio 25 d. sprendimu ieškini... 12. Atsakovo UAB ,,AGV Transport“ priešieškini ieškovui UAB ,,Žalu... 13. Priteise iš atsakovo UAB „AGV Transport“ 38,61 Lt bylinejimosi išlaidu... 14. Teismas sprendime nurode, jog tam, kad ieškovui kiltu civiline atsakomybe,... 15. Teismas taip pat nurode, kad LR CK 6.644 str. numato, jog rangos sutartimi... 16. Nurode, kad teismo sprendima priemus ieškovo naudai, iš atsakovo ieškovui... 17. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „AGV Transport“ prašo Šiauliu miesto... 18. Apeliacija grindžiama tokiais argumentais:... 19. 1. Nurodo, kad yra absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas, numatytas LR CPK... 20. 2. Nurodo, kad teismas netinkamai vertino irodymus, nes „AUDI centre“ buvo... 21. 3. Nurodo, kad byloje neatskleista ginco esme. Tam, kad nustatyti, ar yra... 22. 4. Nurodo, kad teismas iš esmes netinkamai aiškino ir taike materialines... 23. 5. Teismas sprendime nurodo, jog atsakovo priešieškinis lyg ir neatitinka... 24. 6. Nurodo, kad atsakovas nuostolius patyre ne tik del to, kad ieškovas... 25. 7. Nurodo, kad teismo sprendime nurodyti ne visi dalyvaujantys byloje asmenys.... 26. 8. Nurodo, kad teismas iš esmes neteisingi išsprende bylinejimosi išlaidu... 27. Atsiliepimu i atsakovo apeliacini skunda ieškovas UAB „Žalu... 28. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 29. 1.Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pagristai nurode, kad atsakovas... 30. 2. Nurodo, kad teismas išnagrinejo visus atsakovo priešieškinio... 31. 3. Nurodo, kad vien tai, kad tik ižangineje sprendimo dalyje teismas... 32. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 33. Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir... 34. Šiauliu miesto apylinkes teismo sprendimas naikintinas ir civiline byla... 35. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „AGV Transport“ praše Šiauliu miesto... 36. Kolegija sutinka su apeliacinio skundo reikalavimu panaikinti sprendima ir... 37. Pagal CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkta apeliacines instancijos teismas turi... 38. Kolegija mano, kad šioje byloje nebuvo atskleista bylos esme, neišaiškintos... 39. Pirmos instancijos teismas sprendime analizavo civilines atsakomybes rušis,... 40. Ieškovas atsiliepime i atsakovo priešieškini (t.1, b.l. 151-154) nurode, kad... 41. Teiseju kolegija iš dalies sutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad... 42. Gincijamas pirmos instancijos teismo sprendimas negali buti pripažintas... 43. Kolegija sutinka su ieškovo atsiliepime del apeliacinio skundo nurodytu... 44. Kasacinis teismas yra nurodes, kad teisme gincijamus reikalavimus draudžiama... 45. Iš dalies sutikdama su apeliacinio skundo argumentais del treciuju asmenu... 46. Kolegija atkreipia demesi, kad ieškovo gincas yra kiles su atsakovu- „A.C.... 47. Teiseju kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas byla... 48. Del išdestyto Šiauliu miesto apylinkes teismo 2009 m. birželio 25 d.... 49. Kadangi byla gražinama pirmosios instancijos teismui nagrineti iš naujo, kitu... 50. Kadangi sprendimas panaikinamas pirmos instancijos teismui netinkamai... 51. Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 52. Šiauliu miesto apylinkes teismo 2009 m. birželio 25 d. sprendima panaikinti... 53. Gražinti apeliantui UAB „AGV Transport“ ( i. k. 14590769) 482,- (keturiu... 54. Nutarti dalyje del žyminio mokescio gražinimo pavesti vykdyti Valstybinei... 55. Danute Matiukiene...