Byla e2-1256-1021/2016
Dėl skolos išieškojimo

1Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėjas Jonas Abraitis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Bendras finansavimas“ ieškinį atsakovui V. M. dėl skolos išieškojimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo iš atsakovo priteisti: 1) 999,99 EUR negrąžintos paskolos 2) 168,93 EUR palūkanų 3) 32,76 EUR administravimo mokesčio 4) 113,05 EUR delspinigių 5) 149,32 EUR vėlavimo palūkanų 6) 5 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo 7) patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodė, kad 2015-03-15 atsakovas, kaip kredito gavėjas, elektroniniu būdu pateikė Vartojimo kredito paraišką (ofertą) Nr. oferta_16461 portale www.savy.lt, kuris yra administruojamas ieškovo, su tikslu, kad būtų sudaryta kredito sutartis su portale registruotu (-ais) skolintoju (-ais) 1000 EUR sumai. Po atsakovo pateiktos Vartojimo kredito paraiškos (ofertos) įvyko skolintojų aukcionas, kuriam pasibaigus atsakovui buvo suformuotas Vartojimo kredito mokėjimų grafikas, taip pat įskaityti pinigai iš skolintojų sąskaitų į atsakovo sąskaitą, t. y. tarp atsakovo ir skolintojų buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 16461, kurios pagrindu atsakovui skolintojai suteikė 1000 EUR dydžio paskolą, kurią atsakovas privalėjo skolintojams grąžinti grafike numatyta tvarka. Atsakovas sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį laiku ir tinkamai nevykdė, skolintojams laiku nepervedė lėšų, todėl ieškovas, įgijęs skolintojų vardu teisę nutraukti sutartį, 2016-04-07 pateikė atsakovui pranešimą „Dėl Paskolos sutarties oferta _16461 (sutartis) sutarties nutraukimo, automatinio reikalavimo perėmimo ir reikalavimo nedelsiant grąžinti skolą, palūkanas ir delspinigius“. Atsakovas iki šios dienos nėra įvykdęs savo sutartinių įsipareigojimų ieškovui. Atsižvelgiant į šias visas aplinkybes, ieškovas prašo ieškinį tenkinti visiškai.

4Atsakovui V. M. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnio nustatyta tvarka (viešo paskelbimo būdu) 2016-07-05 buvo įteiktas ieškinio nuorašas ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus. Per teismo nustatytą terminą atsakovas be pateisinamos priežasties atsiliepimo į ieškinį nepateikė, o ieškovas yra pareiškęs prašymą priimti sprendimą už akių, jei byloje atsiliepimas į ieškinį nebus pateiktas, todėl byloje atsiranda CPK 142 straipsnio 4 dalyje numatytos sprendimo priėmimo už akių pasekmės. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.)

5Ieškinys tenkintinas dalinai.

6Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovas 2015-03-15 ieškovo administruojamame portale www.savy.lt elektroniniu būdu pateikė Vartojimo kredito paraišką (ofertą) Nr. oferta_16461 dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo su portale registruotu (-ais) skolintoju (-ais) 1000 EUR sumai; vartojimo kredito grąžinimo terminas – 12 mėnesių; vartojimo kredito metinės palūkanos – 30 proc. Minėto portalo registruoti skolintojai finansavo atsakovo kredito sumos suteikimą, todėl tarp atsakovo, skolintojų ir ieškovo (organizatoriaus) buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 16461, kurios pagrindu atsakovei buvo suteiktas 1000 EUR kreditas, kurį, mokėdama kartu su palūkanomis (bendra vartojimo kredito kaina), ji turėjo grąžini dalimis pagal grafiką iki 2016-03-15. Bylos duomenimis atsakovas sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį laiku ir tinkamai nevykdė, skolintojams laiku nepervedė lėšų, todėl ieškovas, įgijęs skolintojų vardu teisę nutraukti sutartį, 2016-04-07 pateikė atsakovui pranešimą „Dėl Paskolos sutarties oferta _16461 (sutartis) sutarties nutraukimo, automatinio reikalavimo perėmimo ir reikalavimo nedelsiant grąžinti skolą, palūkanas ir delspinigius“. Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas sumokėjo ieškovui susidariusį įsiskolinimą, nėra ir šalys tokių įrodymų į bylą nepateikė (LR CPK 176 str. – 179 str.).

7Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitokiu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu (LR CK 6.886 str. 1 d.). LR CK 6.870 str. 1 d. nuostatose numatyta, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenumato ko kita. Pagal LR CK 6.38 str. nuostatas, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (LR CK 6.205 str.). Byloje įrodymų, kad atsakovas būtų visiškai atsiskaitęs su ieškovu nėra, todėl iš atsakovo ieškovo naudai išieškotina 999,99 EUR negrąžintas kreditas ir 168,93 EUR palūkanos (nesumokėta dalis bendros vartojimo kredito kainos) (LR CK 6.38 str., 6.59 str., 6.205 str., 6.256 str. 1 d., 6.886 str. 1 d.).

8Ieškovas taip pat prašo išieškoti iš atsakovo 149,32 EUR palūkanas ir 113,05 EUR delspinigius už termino mokėti mėnesines įmokas pagal grafiką praleidimą. Kaip matyti iš ieškovo pateiktos paskaičiavimo lentelės, palūkanos ir delspinigiai paskaičiuoti už atsakovo pagal grafiką nesumokėtas sumas. Tarp šalių sudarytos sutarties bendrosiose sąlygose numatyta, kad už naudojimąsi kreditu mokamos palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjai dienos iki dienos, kuomet visas kreditas yra faktiškai sugrąžinamas (5.1, 5.4 p.), taip pat numatyta, kad kredito gavėjai laiku nepervedus lėšų pagal grafiką, ji papildomai privalo mokėti delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną (9.1.1, 9.1.2 p.). Iš skolinimosi portale pateikiamos palūkanų ir mokesčių lentelės nustatyta, kad paskolos gavėjai vėluojant sumokėti paskolos grąžinimo įmoką, taikomos 0,05 procento dydžio vėlavimo palūkanos per dieną (sutarties bendrųjų sąlygų 2.15 p.). Palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-08-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, tai abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12- 19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y. netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (LR CK 6.73 str. 1 d., 6.258 str. 2 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003). Taigi, jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant pagal tokius reikalavimus, mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Kai kreditorius iš skolininko reikalauja ir kompensuojamųjų palūkanų, ir netesybų, ir kitų nuostolių, palūkanos ir netesybos, priklausomai nuo to, kuri suma didesnė, įskaitomos viena į kitą, o likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius. Nagrinėjamu atveju ieškovo apskaičiuotos prašomos priteisti palūkanos yra didesnės, todėl ieškovo prašomi priteisti delspinigiai įskaitytini į prašomų priteisti palūkanų dydį, kuris atitinka protingumo, sąžiningumo principus bei prievolės šalių interesų pusiausvyrą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, iš atsakovo ieškovo naudai išieškotinos tik 149,32 EUR palūkanos, o ieškovo reikalavimas dėl 113,05 EUR delspinigių išieškojimo atmestinas kaip nepagrįstas (LR CPK 176 str. -179 str.).

9Sutartimi atsakovas taip pat įsipareigojo ieškovui kas mėnesį mokėti sutarties administravimo mokestį (ofertos 2.4 p., sutarties bendrųjų sąlygų 2.1.4 p.). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, iš atsakovo ieškovo naudai išieškotinas 32,76 EUR nesumokėtas administravimo mokestis.

10Be to, įstatymas numato kreditoriui teisę prašyti priteisti iš skolininko ir įstatymo nustatyto dydžio palūkanas iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Todėl iš atsakovo priteistina 5 procentai metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2016-06-01 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 4 d., 6.210 str. 1 d.).

11Ieškovas taip pat prašo teismo priteisti iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro: 33 EUR sumokėtas žyminis mokestis bei 60,50 EUR išlaidų už advokatės teisinę pagalbą, t.y. iš viso 93,50 EUR bylinėjimosi išlaidų. Ieškinys patenkintas iš dalies, t.y. patenkinta 92,28 proc. ieškinio reikalavimų, todėl proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovo priteistinos ir ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos, t.y. 86,28 EUR bylinėjimosi išlaidų (LR CPK 93 str.).

12Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 str.).

13Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. - 288 str., 307 str., teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti dalinai.

15Priteisti iš atsakovo V. M., a. k. ( - ) ieškovo UAB „Bendras finansavimas“, į. k. 303259527, naudai 999,99 EUR skolą, 168,93 EUR palūkanų, 32,76 EUR administravimo mokestį, 149,32 EUR vėlavimo palūkanų, 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos (1351,00 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (t.y. nuo 2016-06-01) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 86,28 EUR bylinėjimosi išlaidų.

16Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

17Atsakovas turi teisę sprendimą už akių priėmusiam Vilkaviškio rajono apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti LR CPK 287 str. 2 d. 3 p. reikalavimus. Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

18Ieškovas, nuo sprendimo priėmimo dienos per 30 dienų apeliacine tvarka gali skųsti šį sprendimą Kauno apygardos teismui per Vilkaviškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai