Byla e2A-656-241/2016
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Romualdos Janovičienės ir Kazio Kailiūno, viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėdama civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Detarna" apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 15 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. e2-1581-603/2016 pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Detarna" priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „BMT Baltic" ir atsakovei restruktūrizuojamai uždarajai akcinei bendrovei „Molesta" dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2ieškovė UAB „BMT Baltic" padavė teismui ieškinį dokumentinio proceso tvarka prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Detarna" 1 484 492,29 Lt skolą ir 51 584,67 Lt delspinigių. Ieškinio pagrindu nurodė 2012 m. gruodžio 6 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartį, pagal kurią RUAB „Molesta" perleido ieškovei reikalavimo teisę į atsakovės UAB „Detarna" skolą, susidariusią pagal 2011 m. spalio 10 d. tarp UAB „Detarna" ir UAB „Molesta" sudarytą statybos rangos sutartį.

3Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 7 d. preliminariu sprendimu ieškinį tenkino.

4Atsakovė UAB „Detarna" pateikė teismui prieštaravimus dėl ieškinio ir preliminaraus sprendimo ir padavė priešieškinį, kuriuo prašė pripažinti niekine ir negaliojančia 2012 m. gruodžio 6 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartį, sudarytą tarp RUAB „Molesta" ir UAB „BMT Baltic".

5Pagal teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis, Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės RUAB „Molesta" ieškinį atsakovei UAB „Detarna" dėl įskaitymo pripažinimo negaliojančiu (bylos Nr. 2-2757-141/2015), kuri Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės 2015 m. spalio 7 d. nutartimi prijungta prie Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos (dabartinis bylos Nr. e2-964-567/2016) pagal ieškovės UAB „Detarna" ieškinį atsakovei RUAB „Molesta" dėl nuostolių atlyginimo.

6Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. e2-1581-603/2016 (buvęs Nr. e2-3258- 603/2015) pripažinęs, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimas byloje pagal RUAB „Molesta" ieškinį atsakovei UAB „Detarna" dėl įskaitymo pripažinimo negaliojančiu turi tiesioginę įtaką nagrinėjamoje byloje ieškovės UAB „BMT Baltic" atsakovei UAB „Detarna" pareikšto piniginio reikalavimo dydžiui, 2015 m. liepos 2 d. nutartimi civilinę bylą dalyje pagal ieškovės UAB „BMT Baltic" ieškinį atsakovei UAB „Detarna" dėl skolos ir delspinigių priteisimo sustabdė iki įsiteisės teismo sprendimas Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-2727-141/2015 pagal ieškovės RUAB „Molesta" ieškinį atsakovei UAB „Detarna" dėl įskaitymo pripažinimo negaliojančiu, trečiasis asmuo UAB „BMT Baltic", o civilinę bylą dalyje pagal atsakovės UAB „Detarna" priešieškinį ieškovei UAB „BMT Baltic" ir atsakovei RUAB „Molesta" dėl reikalavimo teisių perleidimo sutarties pripažinimo niekine ir negaliojančia nutarė nagrinėti toliau.

7Vilniaus apygardos teismas 2016 m. sausio 15 d. sprendimu atmetė atsakovės UAB „Detarna" priešieškinį ieškovei UAB „BMT Baltic" ir atsakovei RUAB „Molesta" dėl reikalavimo teisių perleidimo sutarties pripažinimo niekine ir negaliojančia, o 2016 m. vasario 8 d. papildomu sprendimu priteisė iš atsakovės UAB „Detarna" ieškovei UAB „BMT Baltic" 1 105,54 Eur bylinėjimosi išlaidų.

8Ieškovė pagal priešieškinį UAB „Detarna" padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašo Vilniaus apygardos teismas 2016 m. sausio 15 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują dalinį sprendimą – pripažinti negaliojančia ab initio UAB „Molesta" ir UAB „BMT Baltic" 2012 m. gruodžio 6 d. sudarytą reikalavimo teisių perleidimo sutartį.

9Iki bylos apeliacinės instancijos teisme nagrinėjimo iš esmės pradžios apeliantė pateikė prašymą patvirtinti bylos šalių UAB „Detarna", UAB „BMT Baltic" ir RUAB „Molesta" sudarytą taikos sutartį ir apeliacine tvarka nagrinėjamą civilinę bylą nutraukti (3 t., 114-119 b. l.). Taikos sutartyje šalys patvirtino, kad šioje ir minėtose civilinėse bylose kilusius teisminius ginčus nusprendė baigti taikiai, dėl to pasirašė savo valia sudarytas tris taikos sutartis, išsamiai išnagrinėjo ir suprato taikos sutarties sąlygas; pareiškė, kad joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo bei civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos CK 6.983 - 6.985 straipsniuose ir CPK 87, 94, 140, bei 294 straipsniuose, sudaryta taikos sutartis ir jos turinys neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui bei nepažeidžia kieno nors teisių ir/ar įstatymo saugomų interesų.

10Prašymas tenkintinas.

11Pagal CPK 140 straipsnio 3 dalį šalys turi teisę baigti bylą taikos sutartimi bet kurioje civilinio proceso stadijoje. Taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo šalys, darydamos viena kitai nuolaidų, iš naujo nustato civilines teises ir pareigas bei likviduoja kilusį teisinį ginčą. Sudarydamos taikos sutartį, šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą. Tokia sutartimi realizuojamas šalių dispozityvumo principas, teisė atsižvelgiant į įstatymo nustatytas ribas laisva valia disponuoti savo materialiosiomis ir procesinėmis teisėmis.

12Pagal šioje apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje pateiktos taikos sutarties turinį, šalys sutarė tarp jų kilusį ginčą dėl reikalavimo teisių perleidimo sutarties užbaigti bendru taikiu sutarimu. Taikos sutartimi ieškovė pagal priešieškinį UAB „Detarna" atsisakė apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 15 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-l581-603/2016 ir bet kokių su bylos dėl reikalavimo teisių perleidimo sutarties negaliojimo dalyku susijusių pretenzijų ateityje UAB „BMT Baltic" ir RUAB „Molesta" atžvilgiu. Be to, šalys susitarė, kad jos viena kitai neatlygins bylinėjimosi išlaidų, o teismo patirtas procesinių dokumentų siuntimo išlaidas apmokės lygiomis dalimis. Taikos sutartimi šalys patvirtino, kad joms žinomos taikos sutarties tvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo pasekmės. Pateikta tvirtinti taikos sutartis atitinka šalių valią taikiai išspręsti teisminį ginčą. Taikos sutarties sąlygos neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir/ar viešajam interesui; byloje nenustatyta aplinkybių, kurios galėtų būti kliūtimi tvirtinti šalių valią atitinkančią taikos sutartį, todėl taikos sutartis tvirtintina (CK 6.983 str., CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d.).

13Apeliacinėje byloje pagal UAB „Detarna" apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 15 d. sprendimo apeliacinės instancijos teismas su procesinių dokumentų įteikimu susijusių bylinėjimosi išlaidų neturėjo.

14Ieškovė pagal priešieškinį UAB „Detarna" taikos sutartimi atsisakė apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 15 d. sprendimo ir bylos šalys prašė apeliacine tvarka nagrinėjamą civilinę bylą nutraukti.

15Apeliacinio skundo atsisakymas yra viena iš apeliacinį procesą inicijuojančių asmenų procesinių teisių (CPK 42 str. 1 d., 308, 338 str.). Šios proceso teisės įgyvendinimas yra dispozityvumo principo išraiška, nes apeliacinis procesas ne tik prasideda, bet ir gali baigtis byloje dalyvaujančio asmens (apelianto) iniciatyva. Apeliacinio skundo atsisakymas teismui nėra besąlyginis pagrindas nutraukti bylos procesą. Pagal CPK 42 straipsnio 2 dalį teismas nepriima skundo atsisakymo, jeigu tai prieštarauja imperatyviosioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, pažeidžia asmens teises bei įstatymų saugomus interesus (CPK 302 str.). Spręsdamas dėl apeliacinio skundo atsisakymo, teismas turi įsitikinti, kad byloje dalyvaujantis asmuo jo atsisako laisva valia, neveikiamas trečiųjų asmenų, ar jam žinomi to padariniai. Šios bylos atveju nėra pagrindo pripažinti, kad apeliantės pareikštas apeliacinio skundo atsisakymas prieštarautų įstatymams, ar pažeistų apeliantės ir kitų asmenų teises bei interesus. Esant šioms aplinkybėms ir nesant kitų asmenų skundų, apeliantės apeliacinio skundo atsisakymas priimtinas ir apeliacinis procesas civilinėje byloje Nr. e2A-656-241/2016 pagal atsakovės UAB „Detarna" apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 15 d. sprendimo, kuriuo atmestas atsakovės UAB „Detarna" priešieškinis ieškovei UAB „BMT Baltic" ir atsakovei RUAB „Molesta" dėl reikalavimo teisių perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia, nutrauktinas (CPK 308 str. 2 d.).

16Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalimi, 308 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

17Patvirtinti ieškovės pagal priešieškinį UAB „Detarna", juridinio asmens kodas 122761144, atstovaujamos direktoriaus S. R., ir atsakovių pagal priešieškinį UAB „BMT Baltic", juridinio asmens kodas 302706594, atstovaujamos direktoriaus G. L., bei RUAB „Molesta", juridinio asmens kodas 16755383, atstovaujamos direktoriaus R. J., 2016 m. balandžio 21d. sudarytą taikos sutartį, kuria šalys sutarė išspręsti tarp šalių kilusį teisminį ginčą dėl reikalavimo teisių perleidimo sutarties pripažinimo niekine ir negaliojančia abipusių nuolaidų būdu pasiektu bendru susitarimu, tokiomis sąlygomis:

  1. Ieškovė pagal priešieškinį UAB „Detarna" atsisako apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 15 d. dalinio sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-1581-603/2016 ir bet kokių su bylos dėl 2012 m. gruodžio 6 d. reikalavimo teisių perleidimo sutarties negaliojimo dalyku susijusių pretenzijų ateityje UAB „BMT Baltic" ir RUAB „Molesta" atžvilgiu.
  2. UAB „Detarna" neatlygins UAB „BMT Baltic" ir RUAB „Molesta" patirtų bylinėjimosi išlaidų, o UAB „BMT Baltic" ir RUAB „Molesta" neatlygins UAB „Detarna" patirtų bylinėjimosi išlaidų.
  3. Teismo patirtas bylinėjimosi išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų siuntimu, šalys atlygins lygiomis dalimis.
  4. Šalys patvirtina, kad taikos sutartis atitinka šalių valią ir interesus, bei šalims nežinomos aplinkybės, dėl kurių taikos sutartis galėtų prieštarauti imperatyvioms įstatymų nuostatoms.
  5. Salys įsipareigoja ateityje viena kitai nereikšti jokių pretenzijų ir reikalavimų bei neinicijuoti jokių teisminių ar neteisminių procesų, susijusių su byla dėl reikalavimo teisių perleidimo sutarties negaliojimo ir jos nagrinėjimu, išskyrus atvejį, jei taikos sutartis būtų nevykdoma ar netinkamai vykdoma.

18Priimti atsakovės UAB „Detarna" apeliacinio skundo atsisakymą ir nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą civilinėje byloje pagal atsakovės UAB „Detarna" apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 15 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. e2-1581-603/2015, kuriuo atmestas atsakovės UAB „Detarna" priešieškinis ieškovei UAB „BMT Baltic" ir atsakovei RUAB „Molesta" dėl reikalavimo teisių perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia.

Proceso dalyviai