Byla B2-2827-104/2014
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 24 d. nutarties

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Natalja Cikoto rašytinio proceso tvarka nagrinėdama apelianto UAB „ProvisionLT“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 24 d. nutarties,

Nustatė

2Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 24 d. nutartimi atsakovui UAB „ProvisionLT“ iškėlė bankroto bylą. 2014 m. balandžio 2 d. atsakovas UAB „ProvisionLT“ pateikė teismui atskirąjį skundą ir nurodė, kad įsiskolinimo ieškovui VSDFV Vilniaus skyriui nėra, todėl ieškovui nebuvo pagrindo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Apeliantas pažymėjo, kad iš dalies pripažįsta skolą trečiajam asmeniui UAB „Svirnija“, tačiau skolos dydžio negali nurodyti, nes atsakovo finansinius dokumentus yra užvaldęs trečiasis asmuo ir jam jų neatiduoda. Nurodo, kad įmonė yra moki, yra suradusi naujų verslo partnerių, todėl prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 24 d. nutartį, kuria UAB „ProvisionLT“ iškelta bankroto byla.

3Ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius atsiliepime nurodė, kad atsakovo skolos valstybės biudžetui yra sumokėtos ir klausimą prašė spręsti teismo nuožiūra.

4Trečiasis asmuo UAB „Svirnija“ atsiliepimu prašė atsakovo atskirąjį skundą atmesti. Nurodė, kad atsakovas nepateikia jokių finansinės atskaitomybės dokumentų, iš kurių būtų matyti, kad yra mokus subjektas. Tai, kad atsakovas ginčija skolą trečiajam asmeniui, nereiškia, kad klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo neturi būti nagrinėjamas.

5Atskirasis skundas tenkinamas, skundžiama nutartis naikinama, bankroto bylą atsakovui UAB „ProvisionLT“ atsisakoma kelti.

6Pagal Lietuvos Respublikos CPK 334 str. 2 d. 1 p., pirmos instancijos teismas, gavęs atskirąjį skundą ir sutikdamas su jame išdėstytais argumentais, gali pats panaikinti skundžiamą nutartį.

7Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – Lietuvos Respublikos ĮBĮ) 3 straipsnio kreditorių apibūdina kaip fizinį ar juridinį asmenį, turintį teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles ir įsipareigojimus. Įmonių bankroto įstatymo 5 straipsnio 5 dalis įpareigoja kreditorių, pateikusį pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, pridėti prie pareiškimo tokio reikalavimo pagrįstumą įrodančius dokumentus, t.y. įrodyti savo reikalavimo teisę. Kreditorius privalo pateikti pakankamus įrodymus, kurie neginčijamai patvirtintų skolos buvimą ir sudarytų pagrindą reikalavimui iškelti bankroto bylą reikšti. Vertindamas, ar asmuo, kuris kreipėsi į teismą, gali būti pripažintas kreditoriumi Lietuvos Respublikos ĮBĮ prasme, teismas turi vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, ir užtikrinti šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, iš vienos pusės nesudarant sąlygų skolininkui nepagrįstai ginčijant ieškovo kaip įmonės kreditoriaus statusą apriboti ieškovo teisę kreiptis dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo, iš kitos pusės užtikrinti, kad bankroto procedūros ieškovo nebūtų naudojamos kaip ekonominio spaudimo priemonė, siekiant iš atsakovo atgauti skolą, kurios egzistavimas ar dydis kitos šalies yra ginčijami.

8Iš bylos medžiagos ir šalių paaiškinimų nustatyta, kad atsakovas su ieškovu VSDFV Vilniaus skyriumi yra visiškai atsiskaitęs, ką patvirtina ieškovo pateikti duomenys (b.l. 145-147). Trečiasis asmuo UAB „Svirnija“ savo reikalavimą grindžia 2014-01-31 skolų suderinimo aktu (b.l. 72), pagal kurį atsakovo skola sudaro 25 340,55 Lt, o atsakovas iš dalies ginčija trečiojo asmens finansinio reikalavimo atsakovui dydį. Nurodo, kad minėtas skolų suderinimo aktas negali būti laikomas pakankamu įrodymu vien dėl to, kad nebuvo suderintas ir pasirašytas atsakovo. Paaiškino, kad yra iš dalies padengęs skolą trečiajam asmeniui, tačiau tikslaus skolos dydžio negali nurodyti, nes prasidėjus nesutarimams su trečiuoju asmeniu, pastarasis užvaldė atsakovo finansinius dokumentus. Nurodytos aplinkybės, teismo vertinimu, leidžia abejoti trečiojo asmens reikalavimo teise atsakovo atžvilgiu, o tai reiškia, kad trečiasis asmuo negali būti laikomas atsakovo kreditoriumi. Taip pat pažymėtina, kad trečiasis asmuo nesilaikė įstatymų nustatytos šiai bylų kategorijai išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos (Lietuvos Respublikos ĮBĮ 6 straipsnis). Atsižvelgiant į tai daromas išvada, kad trečiasis asmuo UAB „Svirnija“ neturi teisės reikalauti iškelti atsakovui bankroto bylą.

9Kadangi bankroto bylą atsisakoma iškelti dėl ieškovo neatitikimo Lietuvos Respublikos ĮBĮ 3 straipsnio reikalavimams, toliau neanalizuojami bankroto bylos atsakovui iškėlimo pagrindai, numatyti Lietuvos Respublikos ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje.

10Taip pat atkreipiamas trečiojo asmens dėmesys, jog Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad bankroto bylos inicijavimas negali būti taikomas kaip paslėptas ginčijamos skolos išieškojimo būdas. Esant ginčui dėl įsiskolinimo egzistavimo, asmuo, laikantis save kreditoriumi, turėtų siekti išspręsti ginčą individualioje civilinėje byloje, ir tik nepavykus išieškoti skolos, inicijuoti bankroto bylą skolininkui (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-940/2012). Nagrinėjamu atveju iš bylos medžiagos matyti, jog trečiasis asmuo UAB „Svirnija“ yra pareiškęs ieškinį atsakovui dėl nuomojamų patalpų atlaisvinimo, todėl toje pat byloje arba su nauju ieškiniu pirmiausia turėtų kreiptis ir dėl jo nurodomo atsakovo įsiskolinimo už nuomojamas patalpas priteisimo ginčo teisenos tvarka ir tik išsprendus kilusį ginčą įsiteisėjusiu teismo sprendimu, kuriuo jo reikalavimas būtų patenkintas, bei nesant galimybės išieškoti priteistų sumų iš atsakovo, inicijuoti bankroto bylą atsakovui.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290 str., teismas

Nutarė

12Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 24 d. nutartį, kuria UAB „ProvisionLT“, į.k. 302692917, A.Gustaičio g. 23-255A, Vilnius, iškelta bankroto byla.

13Ieškovo VSDFV Vilniaus skyriui ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „ProvisionLT“, kurioje trečiasis asmuo yra UAB „Svirnija“, atmesti.

14Nutarčiai įsiteisėjus, jos patvirtintą kopiją siųsti Turto arešto aktų registrui.

15Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai