Byla 2-1690-374/2011

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė, sekretoriaujant G. D., dalyvaujant ieškovui V. B., atsakovei V. B., išvadą teikiančios institucijos Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovei R. S., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. B. ieškinį atsakovei V. B., išvadą teikiančiai institucijai Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui dydžio pakeitimo, ir pagal atsakovės V. B. priešieškinį ieškovui V. B., išvadą teikiančiai institucijai Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui dydžio pakeitimo, ir

Nustatė

2Ieškovas V. B., patikslinęs ieškinio reikalavimus, teismo prašo pakeisti išlaikymo dydį sūnaus D. B., gim. 2004-11-21, išlaikymui, t.y. sumažinti išlaikymą nuo ieškinio padavimo teismui dienos iki vaiko pilnametystės ir nustatyti, jog vaiko tėvas V. B. turi mokėti išlaikymą periodinėmis išmokomis kiekvieną mėnesį po 100 Lt, nustatant, kad gautas pinigines lėšas uzufrukto teise naudos vaiko mama V. B..

3Atsakovė V. B., nesutikdama su ieškiniu, pareiškė priešieškinį, kuriuo teismo prašo pakeisti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2006-02-28 sprendimą ir iš ieškovo V. B. nepilnamečio sūnaus D. B., gim. 2004-11-21, priteisto išlaikymo dydį padidinti iki 400 Lt periodinių išmokų kiekvieną mėnesį.

4Išvadą teikianti institucija Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius su ieškiniu nesutinka, priešieškinį palaiko.

5Ieškinys ir priešieškinys atmestini.

6Nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas yra nepilnamečio ( - ), tėvai (b.l. 8). Šalių santuoka nutraukta 2006-02-28 teismo sprendimu, kuriuo išspręstas ir vaiko išlaikymo klausimas, nustatant, kad vaiko tėvas V. B. nuo 2011-02-20 mokės sūnui 150 Lt išlaikymą kas mėnesį iki vaiko pilnametystės (b.l. 5-7). Ieškovas nurodo, kad šiuo metu jam nustatytas 50 procentų netekto darbingumo lygis (b.l. 11), jo gaunamos pajamos – 266,15 Lt invalidumo/netekto darbingumo pensija (b.l. 14-15). Dėl sveikatos būklės ieškovas neturi galimybės susirasti darbo, nuo 2008-11-11 registruotas darbo biržoje (b.l. 10). Ieškovo teigimu, iš jo pensijos atskaitomas išlaikymas vaikui, jam lieka 116 Lt, iš kurių tenka pragyventi, pirkti vaistus. Jo nuomone, šiuo metu jis tegali skirti vaikui 100 Lt. Ieškovas nurodo, kad atsakovė dirba, jos darbo užmokestis toks, kad gali daugiau prisidėti prie sūnaus išlaikymo.

7Atsakovė V. B. su ieškiniu nesutinka. Ji nurodo, kad ieškovas gali, bet nenori susirasti darbo, jo neįgalimas netrukdo dirbti. Atsakovės nuomone, ieškovas tyčia neieško darbo, naudojasi savo sveikatos būkle, kad išvengti pareigos išlaikyti savo vaiką. Ji nurodo, kad ieškovas pajėgus dirbti ir uždirbti, išlaikyti save ir savo nepilnametį vaiką.

8Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (CK 3.192 str. 1 d.). Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 str. 2 d.). Materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai (CK 3.192 str. 3 d.). Motinos ir tėvo pareiga rūpintis vaikų auklėjimu ir jų išlaikymu kyla iš tėvų prigimtinės prievolės būti atsakingiems už vaikų padėtį iki jie sulauks pilnametystės.

9Pagal CK 3.192 straipsnio 2 dalį išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Šios teisės normos paskirtis yra užtikrinti vaiko poreikius atitinkantį išlaikymą, nepažeidžiant jį teikiančių vaiko tėvų teisėtų interesų, proporcingumo principo, reikalaujančio nustatyti vaikų ir tėvų turtinių interesų pusiausvyrą. Sprendžiant nepilnamečio vaiko išlaikymo dydžio klausimą, turi būti laikomasi ir vieno iš pagrindinių šeimos santykių teisinio reglamentavimo principų, įtvirtintų CK 3.3 straipsnio 1 dalyje, - prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principo, kurio esmė nagrinėjamos bylos kontekste yra ta, kad teismas, priimdamas sprendimą dėl išlaikymo dydžio, pirmiausia privalo atsižvelgti į vaiko interesus; abejonės dėl išlaikymo dydžio nustatymo turi būti vertinamos vaiko interesais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje D. Korsakovas su T. Korsakiene, bylos Nr. 3K-3-286/2004; kategorija 72.2; 84). Teismų praktikoje formuojama nuostata, kad, siekiant, jog vaikas taptų pilnaverte asmenybe, išlaikymo forma ir jo dydis negali būti ribojami vien vaiko minimalių (fiziologinių) poreikių tenkinimu. Išlaikymo dydis pirmiausia siejamas su protingais vaiko poreikiais, o pastaruosius lemia jo gabumai ir polinkiai. Išlaikymas apima visas lėšas, reikalingas vaikui tinkamai maitinti, aprengti, jo sveikatos priežiūrai, auklėjimui, mokymui, laisvalaikiui ir kt.

10Atsakovė nurodė visas išlaidas, susijusias su sūnaus išlaikymo, jos pagrįstos ir realios. Atsakovė dirba, jos vidutinės pajamos yra 1098 Lt (b.l. 107). Nepilnametis sūnus lanko šokių studiją, kur mėnesinis mokestis – 50 Lt, be to, yra ir kitų išlaidų – šokių kostiumo įsigijimas ir pan. (b.l. 38). Viso per mėnesį atsakovė sūnaus išlaikymui skiria apie 1030 Lt. Šie duomenys liudija kokia dalimi prie sūnaus išlaikymo prisideda atsakovė. Ieškovas jokių rašytinių įrodymų, paneigiančių atsakovės nurodytus motyvus, nepateikė, atsakovės nurodytos išlaikymo sumos neginčijo. Ieškovas pateikė pažymą apie jo gaunamas pajamas – 266 Lt, bei pažymą apie jo darbo paieškas darbo biržos pagalba (b.l. 10, 14-15). Sutinkamai su LR CK 3.192 str. 3 d., kai tėvų turtinės galimybės išlaikyti vaikus yra nevienodos, t.y. gerokai skiriasi pajamos, didesnes pajamas gaunantis tėvas (motina) turi prisiimti ir didesnę dalį išlaidų, reikalingų vaikui išlaikyti. Tačiau ši nuostata neatleidžia mažas pajamas turintį tėvą nuo pareigos stengtis išlaikyti savo vaikus. Pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis ieškovas grindžia savo negalėjimą teikti sūnui 150 Lt išlaikymą, tenka ieškovui (CPK 178 str.). Be pažymos apie tai, kad ieškovas yra registruotas darbo biržoje, kitų rašytinių įrodymų, liudijančių savarankiškas ieškovo pastangas ieškoti darbo, nepateikta. Kritiškai vertintinas ir ieškovo teiginys, kad išlaikymo sumos sumažinimas yra tik laikinas, iki jis ras darbą. Todėl teismas daro išvadą, kad ieškovas yra jauno amžiaus, nors ir dalinai darbingas, tačiau visiškai nededantis pastangų susirasti darbą. Teismo nuomone, ieškovas gali pasirūpinti ne tik savo, bet savo vaiko materialiniu išlaikymu. Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojama praktika, kad bylose dėl materialinio išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo orientaciniu kriterijumi taikytina CK 6.461 straipsnio 2 dalies nuostata, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesinę algą (tai yra 800 Lt.). Atsakovė nurodo, kad sūnaus išlaikymui per mėnesį išleidžia virš 1000 Lt, iš ieškovo priteista 150 Lt suma palyginus su lėšomis, kurias skiria motina vaiko išlaikymui, tėra tik mažytė dalis minimalaus augančio vaiko poreikių tenkinimo sumos. Dėl aukščiau nurodytų priežasčių ieškinys laikytinas neįrodytu, todėl atmestinas (CPK 178 str.).

11Atitinkamai priešieškinio tenkinimo klausimas susijęs su tomis pačiomis aukščiau išvardintomis priežastimis. Nors teismas ir konstatavo, kad ieškovas nededa visų pastangų ir neišnaudoja visų galimybių susirasti darbą, tačiau šiuo metu jam mokėti 400 Lt išlaikymo sumą yra neįmanoma. Atsakovė nepateikė jokių rašytinių įrodymų, liudijančių ieškovo papildomai gaunamas pajamas ar kitą pajamų šaltinį, iš ko galėtų ieškovas skirti pinigines lėšas vaiko išlaikymui. Dėl šių priežasčių priešieškinys laikytinas neįrodytu ir atmestinas (CPK 178 str.). Šis sprendimas neužkerta kelio atsakovei ateityje iš esmės pasikeitus aplinkybėms, kreiptis su analogišku ieškiniu į teismą.

12Kiti posėdžio metu nurodyti motyvai nenagrinėti, kaip neturintys esminės reikšmės bylai.

13Iš šalių priteistinos teismo pašto išlaidos valstybės naudai (CPK 93, 963 str.).

14Vadovaudamasi LR CPK 42, 178, 270 str.,

Nutarė

15Ieškinį ir priešieškinį atmesti.

16Priteisti iš ieškovo V. B., a/k ( - ) gyv. ( - ), ir atsakovės V. B., a/k ( - ) gyv. ( - ), po 6,75 Lt teismo pašto išlaidų.

17Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai