Byla 2-1195-675/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Regina Nenortienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, atstovaujamos Vilniaus teritorinės ligonių kasos, ieškinį atsakovui A. L., trečiasis asmuo byloje D. D., dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovo 4.183,05 Lt Valstybinei ligonių kasai už nukentėjusiojo D. D. gydymą.

3Ieškovas nurodė, kad Ukmergės rajono apylinkės prokuratūra atliko ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 55-2-00035-11. Remiantis ikiteisminio tyrimo duomenimis nustatyti: įtariamasis A. L., nukentėjusysis D. D.. Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad įtariamojo A. L. nusikalstamais veiksmais buvo sužalotas nukentėjusysis D. D., kuris dėl patirtų sužalojimų gydytas asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos buvo apmokėtos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Suteiktų gydymo paslaugų kaina 4.183,05 Lt. Paslaugos iš PSDF biudžeto mokamos vadovaujantis LR sveikatos draudimo įstatymo 26, 27 str., Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka, tai pat sutartimis tarp sveikatos priežiūros įstaigos ir teritorinės ligonių kasos. Už asmens sveikatos priežiūros paslaugas buvo mokama bazinėmis kainomis, vadovaujantis 2006 m. gruodžio 22 d LR sveikatos ministro įsakymu Nr. V-1113 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir vėlesniais jo pakeitimais.

4Ieškovas teismo posėdyje nedalyvavo, iš jo gautas prašymas ieškinį patenkinti ir nagrinėti bylą jo atstovui nedalyvaujant.

5Trečiasis asmuo D. D. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką jam buivo tinkamai pranešta.

6Kadangi atsakovo A. L. gyvenamoji vieta buvo nežinoma, procesiniai dokumentai jam įteikti 2012-09-27 viešo paskelbimo būdu interneto tinklalapyje www.teismai.lt., pasiūlant jam per 14 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį. Atsakovas per nustatytą terminą be pateisinamos priežasties nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Atsakovas, nors jam buvo tinkamai per spaudą pranešta apie bylos nagrinėjimą teisme, neatvyko, iš jo negautas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą, todėl byla nagrinėjama iš esmės, nepriimant sprendimo už akių.

7Ieškinys tenkinamas.

8Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad Ukmergės rajono apylinkės prokuratūra atliko ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 88-1-00270-11 dėl nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 138 str. 1 d., t.y. dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo (b.l. 6). Remiantis ikiteisminio tyrimo duomenimis nustatyta, kad įtariamojo A. L. veiksmai atitinka nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 138 str. 1 d. požymius. A. L. veiksmais buvo sužalotas D. D.. Dėl patirtų sužalojimų nukentėjusysis gydytas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (b.l.7). 2011-05-18 nutarimu nutraukti ikiteisminį tyrimą ikiteisminis tyrimas baud-iamojoje byloje Nr. 88-1-00270-11 nutrauktas (b.l. 6). Asmens sveikatos priežiūros paslaugos buvo apmokėtos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Suteiktų gydymo paslaugų kaina 4.183,05 Lt (b.l. 5). Ieškovas kreipėsi į atsakovą A. L. dėl žalos atlyginimo ligonių kasai (b.l. 7). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuojama, kad ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 4.183,05 Lt žalos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlyginimą yra įrodytas byloje esančiais rašytiniais įrodymais, todėl, vadovaujantis LR CK 6.283 str 1 d., 6.280 str., Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 15 str. 1d., 8 p., 30str. 1 p., 31 str. 1 p., ir 33 str. 1 p. yra visiškai tenkinamas.

9Bylinėjimosi išlaidos nuo kurių ieškovas atleistas, t.y. 125,00 Lt žyminio mokesčio, priteisiamos valstybei iš atsakovo (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Vadovaujantis LR CPK 92 str. iš atsakovo valstybės naudai priteisiama 13,97 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, iš viso 138,97 Lt, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

10Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268 str., 270 str., teismas,

Nutarė

11Ieškinį patenkinti.

12Priteisti iš atsakovo A. L., gim. 1963-01-22, paskutinė žinoma gyvenamoji vieta Sodų g., Nr. 4, Ukmergės m., 4.183,05 Lt (keturis tūkstančius vieną šimtą aštuoniasdešimt tris litus 05 centus) skolos už nukentėjusiojo gydymą ieškovo Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, į.k. 191351679, Europos a 1, Vilnius, naudai.

13Priteisti iš atsakovo A. L. 138,97 Lt (vieną šimtą trisdešimt aštuonis litus 97 centus) pašto išlaidų valstybei.

14Informuoti atsakovą, jog bylinėjimosi išlaidos valstybei sumokamos į išieškotojo - Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke Swedbank, AB, banko kodas 73000, nurodant įmokos kodą 5660.

15Sprendimas per trisdešimt dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai