Byla 2S-1768-413/2009

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintauto Koriagino (kolegijos pirmininkas), Rūtos Palubinskaitės ir Algirdo Remeikos, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal apelianto UAB „Žiežmarių hidrostatyba“ atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-22678-713/2009 pagal ieškovo UAB „Žiežmarių hidrostatyba“ ieškinį atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl sutarties nutraukimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

4ieškovas UAB „Žiežmarių hidrostatyba“ patikslintu ieškiniu prašė panaikinti 2009 m. rugpjūčio 21 d. Kauno miesto savivaldybė administracijos vienašalį pranešimą dėl 2008 m. rugpjūčio 19 d. Rekonstravimo darbų sutarties nutraukimo kaip neteisėtą ir pripažinti, kad ieškovas 2008 m. rugpjūčio 19 d. Rekonstravimo darbų sutartį iki sutarties termino pabaigos – 2008 m. rugpjūčio 19 d. įvykdė tinkamai, ir sutartį nutraukti.

5Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. rugsėjo 1 d. nutartimi (b.l.74) nustatė ieškovui 10 dienų terminą nuo nutarties gavimo dienos ieškinio trūkumams pašalinti. Nutartyje nurodė, jog ieškinys paduotas su trūkumais ir neatitinka CPK 80 str., 85 str., 111 str., 113 str., 114 str. 1 d., 135 str. reikalavimų. Nutartyje taip pat nurodyta, jog teismo nustatytu laiku nepašalinus ieškinio trūkumų, ieškinys bus laikomas nepaduotu ir grąžinas jį padavusiam asmeniui.

6Ieškovas 2009 m. rugsėjo 7 d. pateikė teismui patikslintą ieškinį (b.l. 76-80).

7Teismas 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartimi (b.l.92-93) ieškovo ieškinį atsisakė priimti ir grąžino jį padavusiam asmeniui CPK 137 str. 2 d. 1 p. ir 115 str. 3 d. nurodytais pagrindais. Nutartyje nurodė, kad ieškovas procesinio dokumento trūkumus pašalino tik iš dalies, t.y. pateikė duomenis iš VĮ Registro centro Juridinių asmenų registro ir patikslino ieškinio faktinį pagrindą, tačiau neįkainavo ieškinio ir nesumokėjo žyminio mokesčio, nepatikslino ieškinio dalyko (reikalavimų), nepateikė įrodymų apie tai, kad šalys bandė ginčą spręsti ne teismine tvarka. Tik dalies procesinio dokumento trūkumų šalinimas, pripažįstamas netinkamu teisės kreiptis į teismą realizavimu. Nutartyje taip pat nurodyta, jog ši nutartis neatima teisės iš naujo kreiptis į teismą, tinkamai paruošus ieškinį.

8Atskiruoju skundu (b.l.94-96) ieškovas prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – priimti ieškinį nagrinėti teisme arba nustatyti papildomą terminą ieškinio trūkumams šalinti. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

91. Teismo nurodyto trūkumo dėl ieškinio įkainavimo ir žyminio mokesčio sumokėjimo pašalinimas neįmanomas, kadangi ieškovas pateikė ieškinį su dviem neturtinio pobūdžio reikalavimais, už kuriuos pagal CPK 80 str. 1 d. 2 p. sumokėjo 264 Lt žyminį mokestį. Tarp ieškovo ir atsakovo nėra turtinio ginčo, nes ieškovas neturi teisės pareikšti tokio reikalavimo, kadangi atsakovui dar nėra pasibaigęs piniginės prievolės įvykdymo terminas;

102. Su ieškiniu bei su patikslintu ieškiniu papildomai pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina faktines aplinkybes, kad šalys nuo 2009-05-21 iki 2009-08-24 bandė iškilusį ginčą spręsti taikiu būdu. Pateikti įrodymai turi būti įvertinti bylos nagrinėjimo iš esmės metu, remiantis visų įrodymų lygybės principu. 2008-08-19 Rekonstravimo darbų sutarties Nr. 201-2-1653 sąlygose nėra nustatyta speciali ikiteisminio ginčo sprendimo tvarka ar susitarta, jog ginčai bus sprendžiami arbitraže, todėl teismo reikalavimas pateikti įrodymus – pretenzijas ir tai, kad tik jos galėtų pagrįsti bandymus spręsti ginčą ne teisme, yra nepagrįstas ir neteisėtas.

113. Reikalavimą panaikinti 2009 m. rugpjūčio 21 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos pranešimą kaip neteisėtą, teismas pripažino kai dokumentą, neturintį sandoriui būtinų elementų, todėl jis negali būti naikinamas. Tokia teismo išvada tinkamai neargumentuota ir prieštarauja faktinei medžiagai – atsakovo 2009 m. rugsėjo 1 d. raštui dėl sutarties nutraukimo;

124. Dėl reikalavimo pripažinti, kad 2008 m. rugpjūčio 19 d. Rekonstravimo darbų sutartis Nr. 201-2-1653 įvykdyta iki sutarties termino pabaigos (2009-08-19) tinkamai ir ją nutraukti, teismas nurodė, jog tenkinant minėtą reikalavimą teismo sprendimas gali turėti įtakos jų teisėms ir pareigoms, todėl yra netinkamai suformuluotas. Šis teismo argumentas yra visiškai neaiškus, kadangi kiekvienas ieškinio reikalavimas yra visuomet susijęs su proceso šalių teisėmis ir pareigomis.

13Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.

14

15Atskirasis skundas tenkintinas

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Kolegija konstatuoja, kad nutartis naikintina dėl netinkamo procesinių teisės normų taikymo (CPK 329 str. 1 d.).

17Europos žmogus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 ir 13 straipsniuose, Lietuos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio pirmojoje dalyje įtvirtintas teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo principas, kurio esmė yra tai, jog kiekvienam asmeniui, manančiam esant pažeistas jo teises, yra garantuojama ir prieinama teisminė gynyba.

18Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas pateikė teismui procesinį dokumentą – patikslintą ieškinio pareiškimą (b.l. 77-80). Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis LR CPK 137 str. 2 d. 1 p. ir 115 str. 3 d., ieškinį laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui, motyvuodamas tuo, kad ieškovas neįkainavo ieškinio ir nesumokėjo žyminio mokesčio, nepatikslino ieškinio dalyko, nepateikė įrodymų apie tai, kad šalys bandė ginčą spręsti ne teismine tvarka. Kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentais, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti ieškovo ieškinį.

19Ieškinio dalykas – tai ieškininiame pareiškime ieškovo suformuluotas materialinis teisinis reikalavimas atsakovui (CPK 135 str. 1 d. 4 p.). Ieškinio pagrindas – tai faktinės aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo materialųjį reikalavimą (CPK 135 str. 1 d. 2 p.). Pažymėtina, kad įstatymas nustato minimalius ieškinio pareiškimo formos ir turinio reikalavimus. Iš ieškovo nereikalaujama nurodyti teisinį ieškinio pagrindą ar kitokias aplinkybes, kurias nurodyti galėtų tik teisininkas. Savo ieškinio reikalavimu ieškovas prašo panaikinti 2009 m. rugpjūčio 21 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos vienašalį pranešimą dėl 2008 m. rugpjūčio 19 d. Rekonstravimo darbų sutarties nutraukimo bei pripažinti, kad 2008 m. rugpjūčio 19 d. Rekonstravimo darbų sutartį ieškovas įvykdė tinkamai ir prašymas ją nutraukti. Turtinio pobūdžio reikalavimų ieškovas nekelia. Ieškovas suformulavo ieškinio reikalavimą bei nurodė aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimą, t.y. procesinio dokumento formos ir turinio elementai yra išlaikyti. Be to, ieškovas savo ieškinį pagrindė rašytiniais įrodymais, pridėdamas jų originalus, kurie patvirtina faktines aplinkybes, kad šalys nuo 2009-05-21 iki 2009-08-24 bandė iškilusį ginčą spręsti taikiu būdu, nesikreipdami į teismą. Pateikti įrodymai ir jų pakankamumo klausimas turi būti vertinami ne ieškinio priėmimo stadijoje, bet išnagrinėjus bylą iš esmės (CPK 265 str. 1 d.). Rekonstravimo darbų sutarties Nr. 201-2-1653 sąlygose nėra nustatyta speciali ikiteisminio ginčo sprendimo tvarka, todėl teismo reikalavimas pateikti įrodymus – pretenzijas ir tai, kad tik jos galėtų pagrįsti bandymus spręsti ginčą ne teisme, yra nepagrįstas. Spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismas neįsigilino į pateiktus įrodymus, keliamo ginčo pobūdį, dėl ko netinkamai taikė ir aiškino materialinės ir procesinės teisės normas. Ieškovo nurodytas ieškinio dalykas yra pakankamai aiškus ir apibrėžtas, todėl teismui dėl to nebuvo kliūčių priimti ieškinio pareiškimą ir pasiruošti bylos nagrinėjimui. Pažymėtina, kad pagal CPK 5 straipsnio 1 dalį kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Teismas tokios teisės riboti negali, priešingu atveju būtų pažeistas proceso dispozityvumo principas (CPK 13 str.). Be to, nepagrįstas ir prieštaraujantis skundžiamos nutarties motyvuojamajai daliai teismo nurodytas atsisakymo priimti ieškinį procesinis pagrindas pagal CPK 137 str. 2 d. 1 p.

20Aptartų motyvų pagrindu pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas dėl ieškinio priėmimo perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 3 p.).

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

22

23Atskirąjį skundą tenkinti.

24Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartį ir perduoti klausimą dėl ieškinio priėmimo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 4. ieškovas UAB „Žiežmarių hidrostatyba“ patikslintu ieškiniu prašė... 5. Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. rugsėjo 1 d. nutartimi (b.l.74)... 6. Ieškovas 2009 m. rugsėjo 7 d. pateikė teismui patikslintą ieškinį (b.l.... 7. Teismas 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartimi (b.l.92-93) ieškovo ieškinį... 8. Atskiruoju skundu (b.l.94-96) ieškovas prašo pirmosios instancijos... 9. 1. Teismo nurodyto trūkumo dėl ieškinio įkainavimo ir žyminio mokesčio... 10. 2. Su ieškiniu bei su patikslintu ieškiniu papildomai pateikti rašytiniai... 11. 3. Reikalavimą panaikinti 2009 m. rugpjūčio 21 d. Kauno miesto savivaldybės... 12. 4. Dėl reikalavimo pripažinti, kad 2008 m. rugpjūčio 19 d. Rekonstravimo... 13. Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.... 14. ... 15. Atskirasis skundas tenkintinas... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. Europos žmogus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 ir 13... 18. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas pateikė teismui procesinį... 19. Ieškinio dalykas – tai ieškininiame pareiškime ieškovo suformuluotas... 20. Aptartų motyvų pagrindu pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. ... 23. Atskirąjį skundą tenkinti.... 24. Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartį ir...