Byla e2-1419-836/2015
Dėl paskolos, komisinio mokesčio, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Henryta Gerdvilė,rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovei R. M. dėl paskolos, komisinio mokesčio, delspinigių ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „4finance“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės R. M. 144,81 Eur paskolą, 14,48 Eur paskolos suteikimo komisinį mokestį, 196,95 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 15,00 Eur žyminį mokestį.

3Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti tinkamai 2015-05-25 CPK 130 str. numatyta tvarka, viešo paskelbimo būdu. Per nustatytą 20 dienųnuo pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje terminą atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, jog 2009-09-09ieškovas UAB „4finance“ ir atsakovė R. M. sudarė paskolos sutartį, remiantis kuria ieškovas atsakovei suteikė 144,81 Eur (500,00 Lt)paskolą iki 2009-10-09, o atsakovėįsipareigojo grąžinti paskolą sutartyje nustatytu laiku ir tvarka bei sumokėti 14,48 Eur (50,00 Lt) palūkanas (paskolos komisinį mokestį). Ieškovo teigimu, atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų iki nustatyto termino neįvykdė ir negrąžino 144,81 Eur paskolos bei nesumokėjo 14,48 Eur palūkanų. Įrodymų, patvirtinančių tinkamą prievolės grąžinti paskolą įvykdymą, atsakovė nepateikė.

6Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 1 d. paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui gautą sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str.). Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (Lietuvos Respublikos CK 6.205 str.). Atsižvelgiant į tai, kad paskolos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo terminas yra pasibaigęs, byloje nesant įrodymų, kad atsakovė įvykdėsavo sutartinius įsipareigojimus ir grąžino ieškovui 144,81 Eur paskolą ar bent jos dalį bei sumokėjo 14,48 Eur palūkanas, ieškovui iš atsakovės priteistina 144,81 Eur negrąžinta paskola ir 14,48 palūkanos (paskolos komisinis mokestis).

7Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 196,95 Eur delspinigiųuž prievolės įvykdymo termino praleidimą. Bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 9.2 punkte nurodyta, kad paskolos gavėjui uždelsus sumokėti bet kurį paskolos sutartyje nustatytą mokėjimą, paskolos gavėjas įsipareigoja mokėti paskolos davėjui 1 proc. dydžio delspinigius už sutarties neįvykdymą nuo bendros uždelstos mokėjimų sumos už kiekvieną uždelstą dieną.Lietuvos Respublikos CK 6.71 str. nustatyta, kad netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Netesybos gali būti nurodytos konkrečia pinigų suma arba užtikrinamosios prievolės sumos procentu. Nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad remdamasis Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys: 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006, 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.).

8Įvertinęs tai, kad atsakovė yra vartotoja, sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu ir atsakovėnegalėjo derėtis dėl sutarties sąlygų, tai, jog 1 proc. dydžio delspinigiai per dieną sudaro net 365 proc. metinių palūkanų, paskaičiuota delspinigių suma (196,95 Eur) viršija neįvykdytos prievolės dydį (144,81 Eur), vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, teismas daro išvadą, jog prašomos priteisti netesybos yra aiškiai per didelės ir atlieka ne kompensacinę funkciją, todėl delspinigiai mažintiniLietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. pagrindu. Mažindamas delspinigių dydį teismas atsižvelgia į tai, kad netesybas galima sumažinti tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo. Nagrinėjamu atveju ieškovas nepateikė jokių įrodymų apie savo patirtus nuostolius, tačiau kaip matyti iš bylos duomenų, paskolos grąžinimo terminas baigėsi prieš daugiau nei penkis metus, taigi visą šį laikotarpį atsakovė naudojosi ieškovo pinigais neatlygintinai. Neabejotina, kad atsakovei negrąžinant paskolos, ieškovas negalėjo šių pinigų naudoti savo tiesioginėje veikloje, skolinti kitiems asmenims už tai gaunant atlygį (palūkanas), taigi ieškovas patyrė nuostolių prarastų pajamų pavidalu. Todėl remiantis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais, Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d., delspinigių dydis mažintinas iki 0,5 % už kiekvieną pradelstą mokėti dieną, kas sudaro 98,48 Eur. Likusioje dalyje reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas.

9Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. nuostatomis, ieškovui iš atsakovės taip pat priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme2015-04-29 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Šioje byloje ieškovas patyrė 15,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (sumokėtas žyminis mokestis). Pagal bendrą taisyklę, ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Tačiau atsižvelgiant į tai, kad ieškovo sumokėtas žyminis mokestis yra minimalus turtiniuose ginčuose mokėtinas žyminis mokestis, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, ieškovui iš atsakovės priteistinas visas sumokėtas 15,00 Eur žyminis mokestis.

11Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285- 286 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

12ieškinį tenkinti iš dalies.

13Priteisti iš atsakovės R. M., a. k. ( - ), 144,81 Eur (vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų 81 ct) negrąžintos paskolos, 14,48 Eur (keturiolikos eurų 48 ct) komisinio mokesčio (palūkanų), 98,48 Eur (devyniasdešimt aštuonių eurų 48 ct)delspinigių, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos2015-04-29iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur (penkiolikos eurų 00 ct) žyminio mokesčio ieškovui UAB „4finance”, įmonės kodas 301881644.

14Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

15Atsakovė negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Kėdainių rajono apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai