Byla e2-416-372/2019
Dėl administratoriaus padarytos žalos atlyginimo ir atsakovės UAB „Idėjų rinka“ priešieškinį ieškovui E. G. dėl žalos atlyginimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Simonaitienė,

2sekretoriaujant D. T.,

3dalyvaujant ieškovams E. G. ir I. G.,

4ieškovų atstovui advokatui J. Č.,

5atsakovės UAB „Idėjų rinka“ atstovei advokatei R. J.,

6trečiajam asmeniui A. K.,

7žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų E. G. ir I. G. ieškinį atsakovei UAB „Idėjų rinka“, trečiajam asmeniui A. K. dėl administratoriaus padarytos žalos atlyginimo ir atsakovės UAB „Idėjų rinka“ priešieškinį ieškovui E. G. dėl žalos atlyginimo ir

Nustatė

81.

9Ieškovai E. G. ir I. G. pateikė netiesioginį ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš bankroto administratoriaus UAB „Idėjų rinka“ ieškovui BUAB „Tvorų tiekimas“ 31 570,83 Eur žalos atlyginimo; visas bylinėjimosi išlaidas; priteisti iš atsakovo UAB „Idėjų rinka“ ieškovui BUAB „Tvorų tiekimas“ 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Vėliau ieškinį padidino iki 42 937,34 Eur.

102.

11Ieškovas E. G. yra vienintelis BUAB „Tvorų tiekimas“ akcininkas, o I. G. – BUAB „Tvorų teikimas“ kreditorius civilinėje byloje Nr. B2-245-569/2018. Akcininkas ir kreditorius turi neabejotiną reikalavimo teisę gauti likviduojamos bendrovės turto dalį (kreditorius – teisės aktų nustatyta eile, o akcininkas – patenkinus visų kreditorių reikalavimus).

123.

13Atsakovei bankroto administratorei buvo perduotas BUAB „Tvorų tiekimas“ turtas. 2017 m. balandžio 5 d. turto ir dokumentų priėmimo - perdavimo aktu buvo perduota šis turtas (atsargos): milteliniai dažai, metalo ruošiniai, vamzdžiai, profiliai, tvorų segmentai, metalas. Atsakovė tapo atsakinga už šių jai perduotų daiktų išsaugojimą ir pardavimą ĮBĮ nustatyta tvarka, nepažeidžiant kreditorių teisių. Ieškovams tapo žinoma, kad atsakovė be kreditorių susirinkimo žinios (nelaukdama pirmojo kreditorių susirinkimo) sunaikino (perdavė utilizavimui) šį BUAB „Tvorų tiekimas“ turtą: visas medžiagas (prekes, atsargas), pagamintas iš metalo (2017 m. balandžio 19 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. 1); miltelinius dažus (2017 m. gegužės 31 d. PVM sąskaita - faktūra Serija ŠTOK Nr. 9359).

144.

15Lietuvos Respublikos ĮBĮ ir Lietuvos Respublikos CK numato administratoriaus pareigą atlyginti neteisėtais veiksmais padarytą žalą. Įmonės administratorius privalo veikti taip, kad maksimaliai užtikrintų pačios įmonės, kartu ir visų kreditorių teisėtus interesus, vykdydamas bankroto procedūrą. Bankroto administratoriaus civilinė atsakomybė priskirtina profesinės civilinės atsakomybės kategorijai, todėl, sprendžiant klausimą dėl bankroto administratoriaus veiksmų teisėtumo (neteisėtumo), būtina atsižvelgti į jo profesinei veiklai keliamus standartus. Jis turi veikti itin sąžiningai, rūpestingai, atidžiai ir kvalifikuotai. Bankroto administratorius yra savo srities profesionalas, kuriam teisės aktų nustatyti specialūs kvalifikaciniai reikalavimai, taikomi aukštesni veiklos bei atsakomybės standartai, jį saisto specialios etikos taisyklės ir bendrieji teisės principai.

165.

17Perduodama utilizuoti kokybišką ir realizuoti tinkamą BUAB „Tvorų tiekimas“ turtą, atsakovė pažeidė bankroto administratoriui keliamą pareigą elgtis sąžiningai, rūpestingai, atidžiai ir kvalifikuotai, taip pat užtikrinti bankrutuojančios įmonės turto apsaugą, ginti visų kreditorių ir bankrutuojančios įmonės teises ir interesus. BUAB „Tvorų tiekimas“ ir jos kreditoriai patyrė žalą: turto netekimą, pasireiškusį kokybiškų ir realizuoti tinkamų metalo gaminių pardavimu metalo supirktuvei už metalo laužo kainą; turto netekimą, pasireiškusį kokybiškų dažų sunaikinimu, ir išlaidų patyrimą už dažų naikinimą.

186.

19Atsakovei buvo perduota iš viso daugiau nei 26 tonos metalo gaminių, kurių balansinė vertė (t. y. įsigijimo arba gamybos savikaina) buvo 24 814,59 Eur. BUAB „Tvorų tiekimas“ pardavė (be kreditorių susirinkimo sprendimo) UAB „Vygarsta“ (metalo laužo supirktuvei) kokybiškas BUAB „Tvorų tiekimas“ prekes, pavadindama jas „metalo laužu“. Už jį UAB „Vygarsta“ sumokėjo BUAB „Tvorų tiekimas“ vos 4622,08 Eur. Kadangi prekių buhalterinė vertė, nurodyta turto ir dokumentų priėmimo - perdavimo akte, buvo 24 814,59 Eur, konstatuotina, kad savo veiksmais atsakovė padarė BUAB „Tvorų tiekimas“ 20 192,51 Eur žalą.

207.

21Atsakovei buvo perduoti BUAB „Tvorų tiekimas“ veikloje naudoti milteliniai dažai. Jie buvo perduoti kokybiški. Atsakovė 2017 m. gegužės 31 d. sudarė sutartį su pavojingų atliekų tvarkytojų UAB „Toksika“ ir perdavė BUAB „Tvorų tiekimas“ priklausiusius dažus sunaikinimui. Dėl tokių atsakovės veiksmų BUAB „Tvorų tiekimas“ patyrė žalą, kurios dydis yra 11 378,32 Eur: (1) dažų balansinė vertė (t. y. įsigijimo arba gamybos savikaina) – 10 283,32 Eur; (2) UAB „Toksika“ sumokėta dažų naikinimo (tvarkymo) kaina – 1 095,00 Eur.

228.

23Atsakovės nesąžiningumą taip pat patvirtina aplinkybė, kad ji prarado ar paslėpė dalį perduoto BUAB „Tvorų tiekimas“ turto. Atsakovei buvo perduota 26166,43 kg metalo prekių, o UAB „Vygastra“ kaip metalo laužas buvo perduota 20410 kg prekių. Taigi, atsakovė prarado (paslėpė) daugiau nei 5 tonas metalo prekių, kurias pagal savo pareigas privalėjo saugoti. Atsakovei buvo perduota 2 885 kg miltelinių dažų, tačiau iš UAB „Toksika“ PVM sąskaitos - faktūros matyti, kad tvarkymui buvo perduota tik 1 810 kg dažų. Taigi, atsakovė prarado (paslėpė) virš 1 tonos dažų.

249.

25Ginčo situacijoje egzistuoja faktinis priežastinis ryšys, nes atsakovei, profesionalei, sąmoningai veikiant neteisėtai ir nesąžiningai BUAB „Tvorų tiekimas“ bei jos kreditoriai patyrė žalą. Atsakovė, veikdama neteisėtai ir nesąžiningai, neabejotinai numatė savo veiksmų padarinius (žalą) BUAB „Tvorų tiekimas“ ir jos kreditorių atžvilgiu. Ginčo situacijoje taip pat egzistuoja ir teisinis priežastinis ryšys, kadangi atsakovės neteisėti veiksmai buvo conditio sine qua non (būtina sąlyga, be kurios neįmanoma ką nors pradėti) žalos atsiradimui. Išdėstyti argumentai ir nurodytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad tarp neteisėtų atsakovės veiksmų ir žalos yra tiesioginis priežastinis ryšys.

2610.

27Teismų praktikoje yra pripažįstama akcininkų ir kreditorių teisė reikšti netiesioginį ieškinį bankrutuojančios bendrovės vardu tuo atveju, kai žalą bankrutuojančiai bendrovei padaro bankroto administratorius. BUAB „Tvorų tiekimas“ akcininkas E. G. šį ieškinį reiškia ir naudodamasis Lietuvos Respublikos ABĮ 16 str. 1 d. 5 p. akcininkui suteikiama teise pareikšti išvestinį ieškinį. Teismų praktikoje yra pripažįstama kreditoriaus teisė bankrutuojančios (likviduojamos) įmonės interesais reikšti netiesioginį ieškinį įmonės administratoriui.

2811.

29Yra suformuotas ir netiesioginio ieškinio instituto tikslas – kreditoriaus apsauga nuo nesąžiningų skolininko veiksmų tais atvejais, kai skolininkas yra nesuinteresuotas savo subjektinės teisės įgyvendinimu dėl to, kad kreditorius nukeips savo reikalavimų patenkinimą į priteistą turtą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-520/2012). Ginčo situacijoje atsakovė – bankroto administratorius, padaręs žalą, neabejotinai nėra suinteresuotas atlyginti savo veiksmais padarytą žalą ir reikšti ieškinį savo paties atžvilgiu, tai patvirtina ir atsiliepime į ieškinį išdėstyta pozicija dėl materialinio reikalavimo.

3012.

31Atsakovės nurodyta aplinkybė, kad BUAB „Tvorų tiekimas“ kreditorių susirinkimas atsakovės teigimu „patvirtino“ tam tikrus su žala susijusius neteisėtus sprendimus ir veiksmus, per se nepaneigia atsakovės, kaip profesionalo, civilinės atsakomybės. Kreditorių susirinkimas neturi teisės „patvirtinti“ neteisėtų administratoriaus veiksmų ir panaikinti bendrovės teisę į pažeistų teisių gynybą, numatytą CPK 5 str. ir LR Konstitucijos 30 str.

3213.

33Priešingai negu teigia atsakovė ir trečiasis asmuo, ieškinio argumentus dėl perduotų prekių, jų kokybės ir kiekio visiškai pagrindžia prie ieškinio pridėtas 2017 m. balandžio 5 d. turto ir dokumentų priėmimo - perdavimo aktas. Siekiant išvengti ginčų dėl perduoto turto kiekio ir kokybės, LR įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 1 p. numato valdymo organų pareigą per nustatytą terminą perduoti turtą, o administratorius turi priešpriešinę pareigą turtą priimti. Atitinkamai, įgyvendinant šią normą, abi šalys pasirašo perdavimo-priėmimo aktą.

3414.

35Atsakovai neginčija dvišalio sandorio – 2017 m. balandžio 5 d. turto ir dokumentų priėmimo - perdavimo akto, todėl aktas yra galiojantis ir privalomas. Atsakovė, būdama savo srities profesionale, bankroto administratoriumi, kuriam keliami aukšti kvalifikacijos, atidumo ir rūpestingumo standartai, 2017 m. balandžio 5 d. turto ir dokumentų priėmimo - perdavimo aktą pasirašė, įsitikinusi priimamų daiktų kiekio atitikimu akte nurodytai informacijai. Argumentai, kad bankroto administratorius 2017 m. balandžio 5 d. turto ir dokumentų priėmimo - perdavimo aktą pasirašė neva neįvertinęs šio akto turinio, negali sukurti tokios teisei priešingos situacijos, kad bankroto administratorius tampa faktiškai neatsakingu už jam perduotą turtą, jo praradimą.

3615.

37Teiginys, kad priimant prekes esant „akivaizdiems“ trūkumams, t. y. perduodamų daiktų neatitikimams (nurodyti metalo gaminiai, o neva perduodami tik jų fragmentai), profesionalus ir kvalifikuotas bankroto administratorius be išlygų ir pastabų pasirašė 2017 m. balandžio 5 d. turto ir dokumentų priėmimo - perdavimo aktą vertintinas kritiškai. Atsakovės teiginiai apie tariamus neatitikimus yra vertintini kaip bandymas išvengti atsakomybės bei nesąžiningai perkelti įrodinėjimo naštą ieškovui.

3816.

39Atsakovės pateiktos nuotraukos nepatvirtina, kad buvo perduoti ne metalo gaminiai, o gaminių fragmentai. Juo labiau, šios nuotraukos nepatvirtina fakto, kad administratoriui perduotos prekės buvo metalo laužas ir galėjo būti tik utilizuotos priduodant metalo laužui.

4017.

41Atsiliepime į ieškinį bei triplike atsakovė UAB „Idėjų rinka“ nurodė, kad neįrodyti bankroto administratoriaus neteisėti veiksmai. Ieškovai kaip neteisėtus bankroto administratoriaus veiksmus nurodo kokybiškų ir realizuoti tinkamų metalo gaminių pardavimą metalo supirktuvei už metalo laužo kainą, t. y. kad 26 tonos kokybiškų metalo gaminių, kurių balansinė vertė buvo 24 814,59 Eur parduotos už 4 622,08 Eur, todėl bankrutuojanti įmonė neva patyrė 20 192,51 Eur žalą. Iš prie ieškinio pridėtų įrodymų matyti, kad atsakovės veiksmų neteisėtumas yra įrodinėjamas BUAB „Tvorų tiekimas“ turto ir dokumentų priėmimo-perdavimo aktu bei 2017 m. balandžio 19 d. PVM sąskaita-faktūra.

4218.

43Nei turto ir dokumentų perdavimo aktas, nei PVM sąskaita-faktūra bankroto administratoriaus veiksmų neteisėtumo neįrodo. Visų pirma, ieškovai, reikšdami ieškinį nurodytu pagrindu turėjo įrodyti, kad bankroto administratoriui buvo perduoti kokybiški ir naudojimui tinkami metalo gaminiai. Ieškovai šios aplinkybės net neįrodinėjo, ieškinyje tiesiog nurodė, kad perduoti gaminiai buvo kokybiški. CPK 178 straipsnis numato, kad kiekviena šalis turi pagrįsti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus. Šiuo atveju ieškovai tokios CPK numatytos pareigos neįvykdė, ieškinyje nurodė tikrovės neatitinkančius faktus.

4419.

45Ieškovų pateiktame Turto ir dokumentų perdavimo akte (ieškinio priedas Nr. 6) yra nurodyta bankroto administratoriaus pastaba, kad perduotas turtas buvo fotografuojamas. Būtinybė fotografuoti perduodamas prekes kilo dėl to, kad jau perduodant prekes buvo akivaizdu, kad tai nėra aktuose nurodyti metalo gaminiai, o jų fragmentai – vamzdžių dalys, tvoros segmentų dalys ir kt. Bankroto administratoriui nufotografavus perduodamus metalo gaminius ir pažymėjus tai akte, minėtos nuotraukos yra akto dalis (priedas Nr. 1) ir jos patvirtina, kad bankroto administratoriui buvo perduoti ne metalo gaminiai, o gaminių fragmentai. Ieškovai taip pat nurodo, kad bankroto administratoriui buvo perduoti 26 166,43 kg metalo prekių, o į metalo laužą priduota tik 20 410 kg. Pažymėtina, kad prekių likučių perdavimo metu metalo gaminių likučiai nebuvo sveriami, todėl ieškovų argumentai dėl neva prarastų 5 tonų metalo prekių yra jokiais įrodymais nepagrįsti ieškovų teiginiai.

4620.

47Bankroto administratoriui pardavus jam perduotas metalo atliekas, bankrutuojanti įmonė iš to turėjo 4 622,08 Eur naudą. Jeigu šios atliekos būtų saugomos, transportuojamos ir tik vėliau sutvarkomos, įmonė dėl to turėtų didelių sąnaudų ir tokiu atveju gautos pajamos ženkliai sumažėtų dėl patirtų išlaidų. Taigi negalima sutikti su ieškovais, kad bankroto administratorius, gavęs iš buvusio įmonės vadovo ieškovo E. G. metalo gaminių fragmentus (metalo laužą) ir jį mažiausiomis sąnaudomis sutvarkęs taip, kad įmonė dėl to gautų dar papildomų pajamų, atliko neteisėtus veiksmus. Bankroto administratoriaus atlikti veiksmai atitinka verslo logiką ir bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesus.

4821.

49Buvęs įmonės vadovas ieškovas E. G. bankroto administratoriui perdavė maišus su milteliais, nurodydamas, kad juose yra milteliniai dažai, kurie naudojami tvorų segmentų dažymui. Bankroto administratorius šiuos miltelius bandė realizuoti kaip miltelinius dažus, pasiūlė juos įsigyti tokias paslaugas teikiančioms įmonėms. Šių įmonių atstovai, apžiūrėję perduotas prekes, atsisakė jas pirkti ir nurodė, kad tai yra ne milteliniai dažai, o į maišus supiltos dažymo proceso metu susidarančios atliekos. Bankroto administratorius, siekdamas patikrinti jam nurodytą informaciją, minėtus miltelius parodė ir tvorų dažymo paslaugas teikiančio pagrindinio BUAB „Tvorų tiekimas“ kreditoriaus UAB „Van-Merkstein Fencing Systems Baltic“ atstovams, siūlė jiems šias prekes įsigyti, tačiau ir šie patvirtino, kad tai yra atliekos, kurias dėl toksiškumo būtina tvarkyti laikantis įstatymuose numatytų reikalavimų.

5022.

51Ieškovų nurodomi neva neteisėti bankroto administratoriaus veiksmai yra patvirtinti BUAB „Tvorų tiekimas“ kreditorių pirmojo susirinkimo metu. Ieškovai šioje byloje pareiškė reikalavimus, kurie prieštarauja BUAB „Tvorų tiekimas“ kreditorių valiai. Pažymėtina, kad 91,61 proc. kreditorių 2017 m. rugpjūčio 3 d. kreditorių susirinkime patvirtino bankroto administratoriaus veiklos ataskaitą ir pritarė atliekų utilizavimui ir metalo laužo pridavimui. Nei kiti kreditoriai, nei ieškovai minėto nutarimo neginčijo, jis yra įsiteisėjęs. Taigi byloje pareikštas reikalavimas prieštarauja kreditorių susirinkimo nutarimui Nr. 2, išreikštai kreditorių valiai.

5223.

53Nagrinėjamu atveju kreditoriai, susipažinę su bankroto administratoriaus pateikta veiklos ataskaita, įvertinę bankroto administratoriui perduotų metalo gaminių (jų dalių), miltelių kokybę, galimybę turtą realizuoti rinkoje, 2017 m. rugpjūčio 3 d. pirmojo kreditorių susirinkimo metu nusprendė, kad sutvarkęs jam perduotas atliekas, bankroto administratorius pasielgė racionaliai, sąžiningai ir teisėtai.

5424.

55Ieškovai, pareikšdami ieškinį teisme taip pat neįrodė vienos iš civilinės atsakomybės sąlygų – žalos. Paskaičiuodami padarytą žalą dėl metalo gaminių likučių sutvarkymo ieškovai nurodė, neva bankroto administratoriui buvo perduotos 26 t metalo gaminių, kurių balansinė vertė buvo 24 814,59 Eur, o šie gaminiai parduoti už 4 622,08 Eur, todėl padaryta 20 192,51 Eur žala. Gaminių perdavimo metu šie gaminių fragmentai nebuvo sveriami, todėl nėra aišku, kuo remdamiesi ieškovai teigia, kad buvo perduotos 26 tonos. Taip pat nėra aišku, kokiu būdu ieškovai paskaičiuoja šių gaminių savikainą (24 814,459 Eur). Iš teismui teikiamų nuotraukų matyti, kad bankroto administratoriui perduotas metalo laužas, todėl negalima sutikti su ieškovais, kad perduotų metalo gaminių vertė ir jų pardavimo vertė skyrėsi 20 192,51 Eur ir tai yra bankrutuojančiai įmonei ir ieškovams padaryta žala.

5625.

57Iš ieškinio ir jo priedų negalima suprasti, kuo remdamiesi ieškovai teigia, kad bankroto administratoriui buvo perduota 2 855 kg miltelinių dažų. Bankroto administratoriui buvo perduoti ant paletės sukrauti maišai, kurie buvo be jokio žymėjimo, ant jų nenurodytas svoris, gamintojas, sudėtis. Kaip minėta, bankroto administratoriui perėmus šį turtą ir bandant jį realizuoti, potencialūs pirkėjai atsisakė juos pirkti, kadangi paaiškėjo, kad tai yra ne prekės, ne dažai, o dažymo metu susidarančios atliekos. Ieškovui E. G. (buvęs BUAB „Tvorų tiekimas“ vadovas) perdavus bankroto administratoriui atliekas, iš bankroto administratoriaus negali būti reikalaujama miltelinių dažų kainos ir atliekų sutvarkymo kaštų, nes tai yra praradimai, atsiradę ne dėl bankroto administratoriaus, o dėl buvusio įmonės vadovo veiksmų.

5826.

59Byloje nesant įrodytiems atsakovo neteisėtiems veiksmams ir žalai, nėra pagrindo kalbėti ir apie priežastinį ryšį bei kaltę. Būtinybė bankroto administratoriui priduoti metalo gaminių fragmentus į metalo laužo supirktuvę bei tinkamai sutvarkyti dažymo metu atsiradusias atliekas atsirado ne dėl bankroto administratoriaus veiksmų, o dėl buvusio įmonės vadovo neteisėtų veiksmų, todėl nėra pagrindo spręsti dėl bankroto administratoriaus civilinės atsakomybės.

6027.

61Netiesioginį ieškinį pareikšti galima tik esant visoms būtinosioms įstatymo nustatytoms sąlygoms: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir vykdytiną reikalavimo teisę, t. y. skolininko prievolė kreditoriui turi būti galiojanti, nepasibaigusi įstatyme nustatytais prievolės pasibaigimo pagrindais, negali būti ginčijama netiesioginio ieškinio pareiškimo metu ir turi būti suėjęs prievolės vykdymo terminas; 2) skolininkas privalo turėti tam tikrą turtinę teisę, kurios neįgyvendina ar atsisako ją įgyvendinti, t. y. delsia įgyvendinti šią savo teisę, nerodo iniciatyvos, piktybiškai vengia tai daryti, pasirenka netinkamus savo teisės įgyvendinimo būdus ir pan.; 3) skolininko turtinė teisė, kurios jis neįgyvendina, taip pat turi būti neabejotina, galiojanti ir vykdytina, t. y. kreditoriaus skolininko skolininkas turi pareigą vykdyti savo prievolę; 4) tokiu skolininko neveikimu ar atsisakymu veikti pažeidžiami kreditoriaus interesai, t. y. kreditoriui būtina apsaugoti savo teises (skolininkas tapo nemokus ar nepakankamai mokus, jam iškelta bankroto byla ir kitais ypatingais atvejais).

6228.

63Nagrinėjamu atveju ieškinį teisme dėl neva padarytos žalos atlyginimo bankroto administratoriui reiškia buvęs įmonės vadovas ir akcininkas E. G., kurio reikalavimai šiai dienai yra visiškai patenkinti ir buvęs bankrutuojančios įmonės komercijos direktorius, kreditorius I. G., turintis 2 950 Eur teismo patvirtintą kreditorinį reikalavimą. Taigi skolininkas BUAB „Tvorų tiekimas“ šiai dienai jokių prievolių E. G. neturi, todėl šis ieškovas neturi teisės reikšti netiesioginio ieškinio.

6429.

65Skolininkas BUAB „Tvorų tiekimas“ jokių turtinių teisių bankroto administratoriui UAB „Idėjų rinka“ neturi. Ieškovų nurodomi neva neteisėti bankroto administratoriaus veiksmai yra atlikti tinkamai vykdant bankroto administravimo procedūras, jie yra patvirtinti įmonės kreditorių nutarimu, kurio nei kiti kreditoriai, nei ieškovai neginčijo. Taigi antroji netiesioginio ieškinio sąlyga taip pat nėra įrodyta.

6630.

67BUAB „Tvorų tiekimas“ jokios neabejotinos, vykdytinos ir galiojančios teisės UAB „Idėjų rinka“ atžvilgiu neturi. Menama žala nebuvo padaryta, taip pat nėra būtinybės apsaugoti kreditoriaus interesus (ketvirtoji sąlyga). Dar daugiau, kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad kreditorius neturės teisės reikšti netiesioginį ieškinį, jei skolininkas turi pakankamai turto reikalavimui patenkinti. Kreditorinį 2 950 Eur reikalavimą BUAB „Tvorų tiekimas“ bankroto byloje turi ieškovas I. G., bankroto proceso metu kitose bylose yra pareikšti reikalavimai dėl neteisėto turto perleidimo, dėl žalos atlyginimo, išieškomos debitorinės skolos, todėl šioje bankroto proceso stadijoje nėra pagrindo teigti, kad nepakanka turto 2 950 Eur I. G. reikalavimui patenkinti.

6831.

69Kitas svarbus netiesioginio ieškinio taikymo aspektas yra reikalavimo dydis, kokį gali pareikšti ieškovas, t. y. kreditorius skolininko skolininkui. Netiesioginiu ieškiniu ginamos kreditoriaus teisės jo turimų reikalavimų apimtyje. Kaip minėta, reikalavimą BUAB „Tvorų tiekimas“ turi I. G., jo reikalavimas sudaro 2 950 Eur, todėl tik šia apimtimi ieškovas I. G. ir galėtų ginti savo teises, o ieškovas E. G. neturi jokio reikalavimo BUAB „Tvorų tiekimas“.

7032.

71Nei vienas iš ieškovų neturi jokių įgaliojimų veikti visų kreditorių vardu, dar daugiau, jie veikia prieš kreditorių valią, t. y. kreditoriai 2017 m. rugpjūčio 3 d. patvirtino bankroto administratoriaus veiklos ataskaitą, patvirtino bankroto administratoriaus veiksmus ir darbus, minėtas nutarimas yra įsiteisėjęs, nei vienas kreditorius jo neskundė, o ieškovai šioje byloje pareiškė ieškinį dėl žalos, padarytos pačių kreditorių patvirtintais veiksmai, atlyginimo.

7233.

73Bankrutuojančios įmonės vardu gali veikti tik teismo patvirtintas bankroto administratorius ar kreditorių susirinkimo įgaliotas asmuo, o kiekvienas kreditorius savo teises gali ginti tik savo reikalavimų apimtyje. Kaip matyti iš prie ieškinio pridėtos Šiaulių apygardos teismo 2018 m. kovo 7 d. nutarties, BUAB „Tvorų tiekimas“ kreditoriumi yra tik I. G. (jo reikalavimas sudaro 2 950 Eur), E. G. nėra bankrutuojančios įmonės kreditorius. Prie ieškinio nėra pridėta jokių įrodymų, kuriais remiantis būtų galima spręsti, kad BUAB „Tvorų tiekimas“ kreditorių susirinkimas įgaliojo buvusį įmonės vadovą ir akcininką bei vieną iš kreditorių reikšti ieškinį bankrutuojančios įmonės vardu. Byloje taip pat nėra duomenų, kad ieškovai yra įgalioti ginti viešąjį interesą, atstovauti VĮ Turto bankui ar Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai. Taigi pareikštą ieškinį turėjo būti atsisakyta priimti CPK 137 straipsnio 2 dalies 8 punkto pagrindu.

7434.

75Trečiasis asmuo A. K. atsiliepime į ieškinį bei triplike prašo ieškinį atmesti. Ieškiniu nėra įrodyta, kad yra bankroto administratoriaus neteisėti veiksmai bei padaryta žala. Bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo, vykdydamas bankroto procedūras, veikė maksimaliai įmanomai, kad būtų užtikrintas įmonės ir visų kreditorių teisėti interesai, veikė sąžiningai, protingai, apdairiai ir rūpestingai visų asmenų atžvilgiu.

7635.

77Bankroto administratoriaus atsakovas gavo kreditorių sutikimą ir patvirtinimą atliktiems veiksmams. 2017-08-03 ir 2018-02-26 kreditorių susirinkimuose buvo patvirtintos bankroto administratoriaus įgalioto asmens pateiktos ataskaitos, ieškovai susirinkimuose neteikė jokių pastabų dėl bankroto administratoriaus ataskaitų, perimto įmonės turto, jo kokybės bei turto utilizavimo.

7836.

79Ieškovai ieškinį grindžia tariamai padaryta žala įmonei ir jų interesams bei įvardina 31570,83 Eur sumą. Ieškovai nurodo, kad perduodama utilizuoti kokybišką ir realizuoti tinkamą BUAB „Tvorų tiekimas“ turtą atsakovė pažeidė pareigą elgtis sąžiningai, rūpestingai ir atidžiai. Ieškovai nepateikė jokių įrodymų, kad tariamai perduotas turtas, metalo gaminiai ir dažai buvo kokybiški ir tinkami realizuoti ar panaudoti pagal paskirtį.

8037.

81Ieškinyje nurodoma, kad turto ir dokumentų priėmimo - perdavimo akte prekių buhalterinė vertė buvo 24814,59 Eur. Be to, tariamai perduoti kokybiški dažai, kurių vertė 10283,32 Eur. Iš ieškinio nėra aišku, pagal kokias prekes, nurodytas 2017-04-14 turto ir dokumentų perdavimo akte, ieškovas apskaičiuoja žalos dydį.

8238.

83Priešieškiniu atsakovė bankroto administratorė UAB „Idėjų rinka“ prašo priteisti iš ieškovo (atsakovo pagal priešieškinį) E. G. atsakovei (ieškovei pagal priešieškinį) BUAB „Tvorų tiekimas“ 43 408,66 Eur žalai, padarytai įmonei neperdavus įmonės turto bankroto administratoriui ar perdavus ne tą turtą, neišsaugojus trečiųjų asmenų turto ir įmonės lėšomis perkant paslaugas tretiesiems asmenims, atlyginti; ieškovų E. G. ir I. G. ieškinį atsakovei UAB „Idėjų rinka“ atmesti bei priteisti jai bylinėjimosi išlaidų.

8439.

85Bankrutavusios įmonės vadovas E. G. 2017-04-05, 2017-04-07, 2017-04-14 (4.1, 4.2 priedai) bei 2017-12-22 siųsdamas paštu perdavė bankroto administratoriui dalį įmonės dokumentų ir turto, taip pat paaiškėjo, kad dalis perduoto turto buvo atliekos, kurias bankroto administratorius turėjo utilizuoti, patikrinus įmonės dokumentus paaiškėjo, kad įmonė patyrė išlaidų už paslaugas, kurios buvo suteiktos tretiesiems asmenims.

8640.

87Būtinybė šioje byloje pateikti priešieškinį atsirado po to, kai buvęs įmonės vadovas E. G. ir komercijos direktorius I. G. pateikė ieškinį šioje byloje dėl neva bankroto administratoriaus neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo. Kadangi bankrutuojanti įmonė žalą patyrė dėl buvusio vadovo (o kitose bylose ir dėl su juo susijusių asmenų) neteisėtų veiksmų, šioje byloje pareiškiamas priešieškinis dėl neteisėtais vadovo veiksmais padarytos žalos atlyginimo. Bankroto administratorius informuoja teismą, kad priešieškiniu pareikšti reikalavimai nėra tapatūs pareikštiems kitose byloje, tačiau jie yra susiję su ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis (dėl miltelinių dažų ir metalo gaminių), todėl šiuos reikalavimus tikslinga išnagrinėti šioje byloje.

8841.

89Nagrinėjamu atveju teisiniai santykiai dėl žalos atlyginimo susiklostė tarp bankrutuojančios įmonės ir buvusio įmonės administracijos vadovo E. G.. Kadangi bankroto įstatymu bankroto procesui keliamas pagrindinis tikslas – patenkinti kreditorių reikalavimus ir šis tikslas yra galutinis rezultatas, kurio yra siekiama bankroto procedūromis, tai ginant įmonės interesus ginami ir kreditorių interesai. Įmonės naudai priteisus žalos atlyginimą, gautos sumos panaudojamos proporcingai patvirtintiems kreditorių reikalavimams tenkinti, laikantis ĮBĮ 35 straipsnyje nustatytos kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės ir tvarkos.

9042.

91E. G., būdamas juridinio asmens organu – direktoriumi, nebuvo lojalus juridiniam asmeniui bei painiojo juridinio asmens turtą su savo turtu. Atsakovo veiksmai prieštaravo juridinio asmens tikslams ir interesams. Atsakovo pagal priešieškinį E. G. veiksmų neteisėtumas pasireiškia tuo, kad: 1) buvo prarastos ( - ) parduotos prekės, kurias įmonė įsipareigojo saugoti. Darželis pagal 2015-12-28 PVM sąskaitą faktūrą TTS Nr.000815 pirko iš UAB „Tvorų tiekimas“ prekes (segmentinės tvoros komplektą). 2015-12-28 garantine pažyma UAB „Tvorų tiekimas“ įsipareigojo teikti prekių pasaugą iki 2016-12-28. Minėtos pareigos nebuvo įvykdytos, segmentinės tvoros objektas neperduotas, todėl 2017-10-25 teismo nutartimi ( - ) patvirtintas kreditoriumi bankroto byloje su 4720 EUR reikalavimu; 2) darželio įsigytos prekės turėjo būti apskaitomos įmonės buhalterijoje kaip užbalansinės ir bankroto administratoriui perduotos kaip užbalansinis turtas, tačiau to nebuvo padaryta. Įmonė parduotų prekių negalėjo apskaityti kaip savo turtą ir negalėjo jų perduoti. Segmentų, kurie atitiktų prekės markę 1530x2500x5 cink. žalias (3D), stulpas 60x40x1,5 mm cink. žalias, vartai 1500x3000 cink. žali, tarp perduotų atsargų nėra nurodyta ir perduota nebuvo. Kadangi dėl netinkamo darbo organizavimo ir parduoto turto neišsaugojimo įmonė patyrė žalos, turės kompensuoti trečiųjų asmenų praradimus, įmonės patirtą žalą prašo priteisti iš vadovo, dėl kurio neteisėtų veiksmų ir atsirado minėta žala.

9243.

93Įmonės vadovas 2017-04-05 (visas ilgalaikis turtas išskyrus kompiuterį) ir 2017-04-14 (kompiuteris) perdavimo aktais perdavė bankroto administratoriui tik dalį UAB „Tvorų tiekimas“ ilgalaikio turto, kitas turtas nepriklauso UAB „Tvorų tiekimas“. Įmonės vadovas bankroto administratoriui pateikė 2017-01-01–2017-03-23 ilgalaikio turto apyvartos sąrašą (toliau – ilgalaikio turto sąrašas), kuriame nurodytas ilgalaikis turtas bendrai 16702,80 Eur sumai, tačiau faktiškai perdavė tik dalį turto, o kitas perduotas turtas nepriklauso įmonei:

9443.1.

95Bankroto administratoriui perduotame ilgalaikio turto sąraše įrašytas kompiuteris IT-062, įsigytas pagal 2014-03-17 PVM sąskaitą faktūrą. Nupirkto kompiuterio gamintojas Asus, modelis X502CA 1007U/4/320GB W8. 2017-04-14 perdavimo aktu bankroto administratoriui perduotas nešiojamas kompiuteris ASUS X51RL IT-062. Perduotas daiktas (kompiuteris) neatitinka 2014-03-17 įsigijimo dokumentų ir įmonės buhalterinės turto apskaitos dokumentų. Bankroto administratoriui pareikalavus įmonės kompiuterio, bankroto administratoriui paštu buvo atsiųstas kitas ASUS nešiojamasis kompiuteris, kurio modelis X553, tačiau tai taip pat nėra įmonės 2014-03-17 įsigytas kompiuteris.

9643.2.

97Bankroto administratoriui patikrinus įmonės įsigijimo dokumentus paaiškėjo, kad įmonė buvo įsigijusi net 3 nešiojamuosius kompiuterius, t. y. 2012-01-31 įsigytas kompiuteris Asus x53sv ci5-2430 15 4gb 640gb rus dos (kaina be PVM 1 602,48 Lt) (priedas Nr. 12), 2014-03-17 įsigytas ir Ilgalaikio turto sąraše nurodytas Asus kompiuteris X502CA 1007U/4/320GB W8 (priedas Nr. 10), 2015-03-23 įsigytas ASUS kompiuteris X553MA-SX257B N2830/4/500 W8.1 (priedas Nr. 13). Šie kompiuteriai nebuvo įvesti į eksploataciją, iš šių kompiuterių bankroto administratoriui perduotas tik 2017-12-22 atsiųstas ASUS X553, o Ilgalaikio turto sąraše nurodytas kompiuteris Asus, modelis X502CA 1007U/4/320GB W8 nėra perduotas, todėl iš vadovo priteistina šio turto vertė. Kadangi nėra galimybės nustatyti šio kompiuterio būklės ir jo rinkos kainos, iš vadovo priteistina likutinė vertė, t. y. 15,21 Eur.

9843.3.

99Ilgalaikio turto sąraše numeriu IR-0021 įrašytas, remiantis 2014-06-30 PVM sąskaita faktūra, perforatorius. Jis įvestas į eksploataciją 2014 m. ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją aktu. Nupirktas perforatorius yra turtas, kurio gamintojas Makita, modelis HR5201C MAK (žr. 1 pav.). 2017-04-05 perdavimo aktu, administratoriui įmonės vadovas perdavė perforatorių, kurio gamintojas Makita, tačiau modelis HR2450; 2,7 J; SDS-plus (žr. 2 pav). Perduotas daiktas neatitinka įsigijimo dokumentų ir įmonės buhalterinių turto apskaitos dokumentų. Kaip matyti iš pridedamų dokumentų, buvo perduotas ne įmonei priklausantis perforatorius, todėl įmonei turi būti atlyginta neperduoto turto vertė. Nesant galimybės nustatyti neperduoto perforatoriaus rinkos kainos, iš vadovo prašoma priteisti likutinę šio turto vertę, t. y. 199,67 Eur.

10043.4.

101Elektros srovės generatorius įrašytas ilgalaikio turto sąraše numeriu IR-0022 remiantis 2014-06-30 PVM sąskaita faktūra ir įvestas į eksploataciją 2014-06-30 turto įvedimo į eksploataciją aktu Nr.GSI0002828. Įsigytas elektros srovės generatorius SDMO, modelis PERFORM3000-S 3kw/230V (žr. 3 pav.). 2017-04-05 perdavimo aktu, administratoriui perduotas elektros srovės generatorius, kurio gamintojas yra KRAFT MATE ir modelis GL3600 (žr. 4 pav.). Perduotas daiktas neatitinka įsigijimo dokumentų ir įmonės buhalterinių turto apskaitos dokumentų. Įmonės vadovui perdavus bankroto administratoriui ne įmonės turtą, vadovui kyla pareiga kompensuoti neperduoto įmonės turto vertę, kuri (likutinė) sudaro 143,48 Eur.

10243.5.

103Akumuliatorinių įrankių komplektas įrašytas ilgalaikio turto sąraše numeriu IR-0028 remiantis 2015-03-05 PVM sąskaita faktūra ir įvestas į eksploataciją 2015-03-05 turto įvedimo į eksploataciją aktu Nr.GSI0008034. Nupirktas akumuliatorinių įrankių komplektas yra turtas, kurio gamintojas Makita modelis yra DLX2005JX1_MAK (žr. 5 pav.). 2017-04-05 perdavimo aktu, administratoriui perduotas akumuliatorinių įrankių komplektas, kurio gamintojas yra xtreme challenge ir modelis 18V (žr. 6 pav.). Perduotas daiktas neatitinka įsigijimo dokumentų ir įmonės turto apskaitos dokumentų. Įmonės vadovui bankroto administratoriui neperdavus įmonei priklausančio akumuliatorinių įrankių komplekto, vadovas privalo atlyginti šio turto vertę (likutinę vertę), kuri sudaro 159,13 Eur.

10443.6.

105Suvirinimo aparatas įrašytas ilgalaikio turto sąraše numeriu IR0028 remiantis 2015-04-01 PVM sąskaita faktūra ir įvestas į eksploataciją 2015-04-01 turto įvedimo į eksploataciją aktu Nr. SER Š038132. Įmonės įsigytas suvirinimo aparatas TELWIN modelis DIGITAL ( - ) 230V (žr. 7 pav.). 2017-04-05 perdavimo aktu administratoriui perduoti suvirinimo aparato, kurio gamintojas yra ESAB modelis MIG C250, likučiai. Perduotas daiktas neatitinka įsigijimo dokumentų ir įmonės buhalterinių turto apskaitos dokumentų. Be to, perduotas turtas ESAB MIG C250 nurašytas dar 2015-12-31 sunaudotų medžiagų nurašymo aktu. Įmonės vadovui perdavus nurašyto turto likučius, vadovas turi kompensuoti įmonės neperduoto turto vertę (likutinę vertę), kurią sudaro 244,30 Eur.

10643.7.

107Dulkių siurblys įrašytas ilgalaikio turto sąraše numeriu IR0030 remiantis 2016-05-18 PVM sąskaita faktūra GSI Nr.0017374 ir turtas įvestas į eksploataciją 2016-05-18 turto įvedimo į eksploataciją aktu Nr.GSI0017374 (priedai Nr. 22-23). Nupirktas siurblys yra turtas, kurio gamintojas yra ALTO, modelis ATTIX 560-21-230 (žr. 9 pav.). 2017-04-05 perdavimo aktu administratoriui perduotas dulkių siurblys, kurio gamintojas nors ir yra tas pats, tačiau modelis ATTIX 50 (žr. 10 pav.), be to perduotas turtas akivaizdžiai naudotas ne vienerius metus. Perduotas daiktas neatitinka įsigijimo dokumentų ir įmonės buhalterinių turto apskaitos dokumentų. Esant neperduotam įmonės turtui, vadovas turi kompensuoti neperduoto turto vertę (likutinę vertę), kurią sudaro 426,83 Eur.

10843.8.

109Vaizdo stebėjimo sistema ilgalaikio turto sąraše įrašyta numeriais IT-40 remiantis 2013-03-15 PVM sąskaita faktūra EL Nr.1306 ir turtas 2013-03-25 turto įvedimo į eksploataciją aktu El Nr.1308 (priedai Nr. 24-25) bei IT-66 remiantis 2014-11-20 PVM sąskaita faktūra Nr. 1427 ir turto įvedimo į eksploataciją aktu El Nr.1427. 2017-04-05 perdavimo aktu administratoriui perduotos vaizdo stebėjimo sistemos dalys, kurių gamintojas yra Computar (žr. pav. 11 pav.). Perduoto daikto dalys neatitinka įsigijimo dokumentų ir įmonės buhalterinių turto apskaitos dokumentų. Perduotų vaizdo elementų kiekis įvertinus įsigijimo kainą (1721,04 Eur), komplektaciją, jų būklę, yra akivaizdžiai netinkamas. Esant perduotiems tik stebėjimo sistemos likučiams, įmonės vadovas privalo kompensuoti stebėjimo sistemos vertę, kuri yra 534,24 Eur (11,32 + 522,92).

11043.9.

111Elektros srovės generatorius įrašytas ilgalaikio turto sąraše numeriu IR-068 remiantis 2015-02-10 PVM sąskaita faktūra Nr. TB0989 ir turtas 2015-02-10 turto įvedimo į eksploataciją aktu Nr. TB0989 įvestas į eksploataciją (priedai Nr. 28-29). Nupirktas elektros srovės generatorius yra turtas, kurio gamintojas RID, modelis GED6000SEAIM 5 kw (žr.13 pav.). 2015-02-10 PVM sąskaita faktūra Nr. TB0989 buvo nupirkti du vienodi generatoriai, kurie ta pačia verte 2300 Eur verte apskaityti ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją akte. 2017-04-05 perdavimo aktu, administratoriui perduotas Elektros srovės generatorius, kuris įvardintas Nupower Evolution 2,5 kw galingumo (žr. 14 pav.). Perduotas daiktas neatitinka įsigijimo dokumentų ir įmonės buhalterinių turto apskaitos dokumentų. Bankroto administratoriui buvo perduotas ne tik ne tas benzininis, surūdijęs elektros generatorius, tačiau ir nuslėptas įmonės lėšomis nupirktas antrasis generatorius GED6000SEAIM 5 kw, apie kurį tapo žinoma tik ištyrus įmonės buhalterinius duomenis ir dokumentus. Taigi įmonės vadovui neperdavus dviejų generatorių, iš kuris tik vienas nurodytas ilgalaikio turto sąraše, iš vadovo prašoma priteisti žalą, lygią dviejų generatorių vertei – 2 761,32 Eur (1 380,66 * 2).

11244.

113Įmonės vadovas neapskaitė ir bankroto administratoriui neperdavė dalies turto. Patikrinus įmonės dokumentus taip pat nustatyta, kad dalis turto nebuvo įtraukta į ilgalaikį turtą ir buvo nurašyta. UAB „Tvorų tiekimas“ 2015-06-19 įsigijo vejapjovę LC 53E, kurios vertė 446,28 Eur be PVM (priedas Nr. 30). Pagal BUAB „Tvorų tiekimas“ vadovo 2011-01-12 įsakymą yra apskaitomas ilgalaikis turtas, kurio vertė viršija 1000 Lt (289,62 Eur). Nepaisant minėto įsakymo, vejapjovė nebuvo apskaityta kaip įmonės ilgalaikis turtas, nebuvo įvesta į eksploataciją, o 2015 metų pabaigoje ji buvo tiesiog nurašyta. Tokiu būdu įmonei buvo padaryta žala, kuri lygi vejapjovės vertei, t. y. 446,28 Eur.

11445.

115Teisės aktai įpareigoja įmonės vadovą bankroto administratoriui perduoti įmonės turtą. Įmonės turtą pagal buhalterinės apskaitos duomenis sudarė milteliniai dažai. Bankroto administratoriui perėmus maišus su supiltais milteliais paaiškėjo, kad tai buvo ne milteliniai dažai, o atliekos. Bankroto administratorius buvo priverstas jas utilizuoti, todėl įmonė papildomai patyrė išlaidų, susijusių su atliekų utilizavimu. Bankroto administratorius šiuo priešieškiniu prašo teismo priteisti tiek neperduotų dažų kainą, tiek ir atliekų utilizavimo kainą, t. y. 11 378, 32 Eur. Šiame priešieškinyje administratorius paaiškina, kuo remiantis buvo nustatyta, kad bankroto administratoriui buvo perduoti ne milteliniai dažai, o atliekos, kurias, laikydamasis griežtų atliekų tvarkymo taisyklių, bankroto administratorius turėjo sutvarkyti.

11646.

117BUAB „Tvorų tiekimas“ finansinėje apskaitoje buvo taip pat apskaityti metalo gaminiai, kuriuos įmonės vadovas turėjo perduoti bankroto administratoriui. Perimant įmonės turtą nustatyta, kad tai nėra tinkami naudoti ir parduoti metalo gaminiai, o tai yra tų gaminių dalys, todėl šie likučiai buvo nufotografuoti ir parduoti metalo laužą superkančiai įmonei, kuri priskyrė šiuos likučius atitinkamai kategorijai ir pagal 2017 m. balandžio 19 d. PVM sąskaitą faktūrą sumokėjo bankroto administratoriui 4 622,08 Eur. Reorganizuotos UAB „Vygarsta“ bendrovės UAB „Sunrealas“ vadovė pateikė bankroto administratoriui raštą, kuriame nurodė, kad į metalo supirktuvę buvo perduoti surūdiję, nedažyti, nusilupusiais dažais metalinių vamzdžių ir kitų metalo gaminių likučiai, nupjaustyti, sulankstyti tvorų segmentų likučiai.

11847.

119Į bylą pateiktas raštas bei kartu su atsiliepimu pateiktos perduotų metalo gaminių nuotraukos patvirtina, kad bankroto administratoriui buvo perduotas ne turtas, o jo likučiai. Įmonės finansinėje apskaitoje yra užfiksuota, kad įmonė turėjo ir bankroto administratoriui privalėjo perduoti metalo gaminių, kurių vertė 24 814,59 Eur, o paaiškėjus, kad tai nebuvo turtas, o turto likučiai, kuriuos pavyko realizuoti už 4 622,08 Eur, įmonei buvo padaryta 20 192,51 Eur žala, kuri buvo padaryta įmonės vadovui neišsaugojus ir neperdavus įmonės turto.

12048.

121BUAB „Tvorų tiekimas“ žala buvo padaryta ir tuo, kad BUAB „Tvorų tiekimas“ lėšomis buvo apmokėta lauko parodinio ploto nuoma ir registracija į parodą RESTA (2017 m.), elektros prijungimas. Už dalyvavimą RESTA parodoje iš UAB „Tvorų tiekimas“ sąskaitos buvo sumokėta 2 187,37 Eur, pavedimai padaryti 2016-11-04 ir 2017-01-19. 2017-04-26 pasibaigus parodai UAB „Tvorų tiekimas“ buvo išrašytos galutinės sąskaitos už dalyvavimą parodoje. Šių sąskaitų suma 2 187,37 Eur.

12249.

123Įmonės vadovas prieš inicijuodamas įmonės bankrotą iš anksto įmonės lėšomis apmokėjo už dalyvavimą parodoje, kurioje faktiškai dalyvavo kita įmonė. Tokiais neteisėtais ir nesąžiningais vadovo veiksmais bankrutuojančiai įmonei buvo padaryta žala, kurią sudaro nepagrįstai už kitą įmonę sumokėtos lėšos, t. y. 2 187,37 Eur.

12450.

125Bankroto administratorius nurodė, kad įmonei buvo padaryta žala perduodant ne miltelinius dažus, o atliekas, perduodant ne metalo gaminius, o jų likučius, neperduodant, ar perduodant ne įmonės turtą, neįvykdžius įmonės prisiimtų prievolių išsaugoti trečiųjų asmenų turtą, apmokant trečiųjų asmenų paslaugas įmonės lėšomis.

12651.

127Bankroto administratoriaus prašomą priteisti žalą sudaro ( - ) neišsaugoto turto vertė (4 720 Eur), neperduoto ar neperduoto ne įmonės turto vertė (4930,46 Eur) (15,21 + 199,67 + 143,48 + 159,13 + 244,30 + 426,83 + 534,24 + 2761,32 + 446,28), neperduotų miltelinių dažų ir atliekų sutvarkymo kaštai – 11 378,32 Eur, neperduotų metalo gaminių vertė – 20 192,51Eur, apmokėtas kitų asmenų dalyvavimas parodoje – 2 187,37 Eur. Iš viso įmonei neteisėtais vadovo veiksmais buvo padaryta 43 408,66 Eur žalos.

12852.

129Savarankiškas administratoriaus siūlymas pirkti bankrutuojančios bendrovės turtą be kreditorių žinios ir atitinkamo sprendimo, yra neteisėtas. Protingumo, sąžiningumo ir protingumo principai bei bonus pater familias standartas reikalauja, kad prieš sunaikindamas didelės vertės turtą, administratorius (asmuo, kuriam keliami padidinti atidumo ir rūpestingumo reikalavimai) atliktų tokio turto vertinimą ir/ar ekspertizę, gautų nepriklausomų asmenų išvadas. Keli neinformatyvūs elektroniniai laiškai negali būti pagrindas sunaikinti didelės vertės turtą.

13053.

131Atsakovas teigia: „nėra aišku, kokiu būdu ieškovai paskaičiuoja šių gaminių savikainų (24 814,459 Eur)“. Šis atsakovo argumentas yra nepagrįstas ir neteisėtas, nes visos ieškinyje nurodytos sumos yra pagrįstos 2017 m. balandžio 5 d. turto ir dokumentų priėmimo - perdavimo aktu ir jame nurodyta informacija. Savikainos apskaičiavimą reguliuoja 11-asis Verslo apskaitos standartas „Sąnaudos“. Visi apskaitos duomenys ir dokumentai yra perduoti atsakovui.

132Teismas

konstatuoja:

133Ieškinys ir priešieškinis tenkintini iš dalies.

134Dėl ieškinio reikalavimų

13554.

136Bankroto administratorius yra savarankiškas subjektas įmonės bankroto procese; bankroto administratorius (fizinis ar juridinis asmuo) yra verslu užsiimantis subjektas, savo rizika ir atsakomybe teikiantis administravimo paslaugas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 30 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-605/2014). Bankroto administratorius yra savo srities profesionalas, kuriam teisės aktais nustatyti specialieji kvalifikaciniai reikalavimai, taikomi aukštesni veiklos bei atsakomybės standartai, jį saisto specialios etikos taisyklės ir bendrieji teisės principai. Dėl to bankroto administratorius turi veikti itin sąžiningai, rūpestingai, atidžiai ir kvalifikuotai tam, kad bankroto procedūra būtų maksimaliai naudinga kreditoriams ir bankrutuojančiai įmonei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-11-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2012; 2016-12-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-576-687/2016).

13755.

138Bankroto administratoriaus civilinė atsakomybė priskirtina profesinės civilinės atsakomybės kategorijai, todėl, sprendžiant klausimą dėl bankroto administratoriaus veiksmų teisėtumo (neteisėtumo), būtina atsižvelgti į pirmiau paminėtus jo profesinei veiklai keliamus standartus. Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad bankroto administratoriui civilinė atsakomybė yra taikoma CK pagrindu, o ĮBĮ taikomas konkrečioms bankroto administratoriaus pareigoms išsiaiškinti ir pagrįsti bei jo veiksmų teisėtumui įvertinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-12-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-653-695/2015; 2016-12-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-576-687/2016). Civilinei atsakomybei kilti būtina šių sąlygų visuma: neteisėti veiksmai (CK 6.246 straipsnis), priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos (nuostolių) (CK 6.247 straipsnis), kaltė (6.248 straipsnis) ir žala (nuostoliai) (CK 6.249 straipsnis).

13956.

140Nesant bent vienos iš nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų, civilinė atsakomybė negali būti taikoma. Ši taisyklė taikytina ir bankroto administratoriaus civilinei atsakomybei, todėl bylose, kuriose bankroto administratoriui reiškiami reikalavimai dėl žalos (nuostolių) atlyginimo, teismai turi nustatyti visas pirmiau nurodytas civilinės atsakomybės sąlygas. Bankroto administratoriaus neteisėtus veiksmus, žalos (nuostolių) faktą ir priežastinį ryšį tarp bankroto administratoriaus neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos (nuostolių) privalo įrodyti ieškovas (CPK 178 straipsnis). Teismui nustačius bankroto administratoriaus neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Paneigti šią prezumpciją, t. y. įrodyti, kad nėra kaltės dėl atsiradusios žalos, turi bankroto administratorius (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-12-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-576-687/2016).

14157.

142Kaip matyti iš byloje esančio Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo, E. G. yra BUAB „Tvorų tiekimas“ vienintelis akcininkas (el. bylos lapai 16-18, 1 t.). Pagal Šiaulių apygardos teismo 2018 m. kovo 7 d. nutartį, I. G. yra BUAB „Tvorų tiekimas“ kreditorius (el. bylos lapai 19-20, 1 t.). Tokiu atveju jie abu turi teisę pateikti ieškinius bankroto administratoriui – E. G. – pagal ABĮ 16 straipsnio 1 dalies 5 punktą, o I. G. – pagal CK 6.68 straipsnį.

14358.

144Netiesioginį ieškinį pareikšti galima tik esant visoms būtinosioms įstatymo nustatytoms sąlygoms: pirma, kreditorius turi turėti neabejotiną ir vykdytiną reikalavimo teisę, t. y. skolininko prievolė kreditoriui turi būti galiojanti, nepasibaigusi įstatyme nustatytais prievolės pasibaigimo pagrindais, negali būti ginčijama netiesioginio ieškinio pareiškimo metu ir turi būti suėjęs prievolės vykdymo terminas. Antra, skolininkas privalo turėti tam tikrą turtinę teisę, kurios neįgyvendina ar atsisako ją įgyvendinti, t. y. delsia įgyvendinti šią savo teisę, nerodo iniciatyvos, piktybiškai vengia tai daryti, pasirenka netinkamus savo teisės įgyvendinimo būdus ir pan. Trečia, skolininko turtinė teisė, kurios jis neįgyvendina, taip pat turi būti neabejotina, galiojanti ir vykdytina, t. y. kreditoriaus skolininko skolininkas turi pareigą vykdyti savo prievolę. Ketvirta, tokiu skolininko neveikimu ar atsisakymu veikti pažeidžiami kreditoriaus interesai, t. y. kreditoriui būtina apsaugoti savo teises (skolininkas tapo nemokus ar nepakankamai mokus, jam iškelta bankroto byla ir kitais ypatingais atvejais (CK 6.68 straipsnio 2 dalis). Kreditorius neturės teisės reikšti netiesioginį ieškinį, jei skolininkas turi pakankamai turto reikalavimui patenkinti. Be to, jis taip pat neturi teisės netiesioginiu ieškiniu reikalauti įgyvendinti su skolininko asmeniu susijusių teisių (pvz., teisės į neturtinės žalos atlyginimą, išlaikymą, žalos, padarytos sužalojant sveikatą, atlyginimą ir pan.) (CK 6.68 straipsnio 3 dalis). Nesant nors vienos šių sąlygų, netiesioginis ieškinys negalimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gegužės 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-254/2014).

14559.

146Kaip jau nurodyta, bankroto administratoriaus neteisėtus veiksmus, žalos (nuostolių) faktą ir priežastinį ryšį tarp bankroto administratoriaus neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos (nuostolių) privalo įrodyti ieškovas. Tuo tarpu teismui nepateikta jokių įrodymų, kad metalo gaminiai, ruošiniai ar kita produkcija kada nors buvo sverta. Turto ir dokumentų perdavimo akte nė vienas daiktas nebuvo įvertintas svoriu, tik kaina ir skaičiumi. Tokiu atveju negalima daryti išvados, kad žalos dydis yra įrodytas, kiek tai susiję su perimtu metalu. Ieškovai iš esmės neįrodė, kad į metalo supirktuvę buvo pristatyti metalo gaminiai, o ne jo likučiai, fragmentai. Byloje esančios nuotraukos ir video medžiaga rodo, kad nemaža dalis metalo gaminių (atsargų) buvo utilizuotinos – gaminiai netinkami pardavimui, praradę prekinę vertę, pažeisti korozijos (el. b. lapai 74-76, 131-135, 1 t... Byloje yra Bankroto administratoriaus ataskaita Nr.1, iš kurios matyti, kad bankroto administratorius metalą (gaminius, atsargas) pardavė ne tik į metalo supirktuvę, bet ir juo prekiavo ( el. bylos 79-85, 1 t.). Tai reiškia, kad bankroto administratorius metalo gaminius atrinko ir mažesne kaina pardavė supirktuvei pardavimui nebetinkančius gaminius. Teismas atsižvelgia ir į tai, kad pats E. G. taip pat iš bankroto administratoriaus įsigijo metalo gaminių, o tai rodo, jog jie buvo realizuojami ne tik metalo laužo supirktuvėje.

14760.

148Kaip matyti iš UAB „Tvorų tiekimas“ 2017-04-05 turto ir dokumentų priėmimo-perdavimo akto, metalo gaminiai nebuvo detaliai surašyti (sunumeruoti) (el. bylos 24 lapas, 1 t.). Vėliau šis turtas taip pat buvo surašytas pagal buhalterinės apskaitos duomenis – metrais, vienetais. Tokiu atveju teismas sprendžia, kad nepakanka įrodymų dėl šio turto trūkumo, kadangi vienintelis metalo gaminių svoris yra nurodytas, perduodant jį metalo supirktuvei (el. bylos 33 lapas, 1 t.). Pats ieškovas E. G. patvirtino, kad buhalterinė apskaita buvo vedama aplaidžiai, už ką iš darbo buvo atleista vyr. buhalterė.

14961.

150Ieškovai reikalauja iš atsakovės, kad ji atlygintų nuostolius, kurie susiklostė dėl dažų utilizavimo. Šiuo atveju bankroto administratorius nebuvo atidus ir rūpestingas, kai nepasirūpino įrodymais, kad dažai nebetiko realizavimui. Susiklostė situacija, kai bankroto administratorius iš esmės neturi jokių įrodymų, nei kad jam perduoti dažai ar jų dalis buvo nebetinkami realizuoti, nei kad jis siūlė juos įsigyti platesniam ratui pirkėjų, nei kad jis šiuos dažus rūšiavo. Taigi, utilizuodamas dažus iki pirmojo kreditorių susirinkimo, bankroto administratorius padarė žalą įmonei ir kreditoriams. Ši žala susidaro iš dažų likutinės vertės bei jų naikinimo išlaidų. Teismas pripažįsta, kad pagal turto perdavimo-priėmimo aktą viso dažų kaina buvo 10526,92 Eur (el. bylos lapai 30-31, 1 t.).

15162.

152Pats bankroto administratorius pateikė pažymą iš UAB „Litnobiles“, kurioje nurodyta, jog iš BUAB „Tvorų tiekimas“ pirkti dažai privalėjo būti saugomi uždarose patalpose, į juos negali patekti drėgmė, karštis, vanduo (el. bylos lapai 80-81, 3 t.). Kaip matyti iš video įrašo, dažai buvo padėti lauke ir taip saugomi daugiau kaip pusantro mėnesio (2017-04-05 – 2017-05-31). Byloje nėra jokių duomenų, kad dažai būtų perkelti į kokį nors sandėlį ar kitą sausą vietą.

153Dėl priešieškinio

15463.

155Įmonės vadovo civilinės atsakomybės taikymo taisyklė – ieškovas turi įrodyti žalos faktą ir dydį, neteisėtus atsakovo veiksmus, jų tarpusavio priežastinį ryšį, o atsakovas privalo paneigti savo kaltės prezumpciją (CK 6.246-6.249 str.). Taisyklė, jog civilinės atsakomybės sąlygas, išskyrus kaltę, privalo įrodyti ieškovas, niekaip nešalina atsakovo pareigos teikti įrodymus, patvirtinančius jo atsikirtimų pagrįstumą ir paneigiančius ieškovo teikiamus argumentus ir įrodymus visais civilinės atsakomybės sąlygų nustatymo klausimais (CPK 12, 178 str.). Juo labiau, kad paminėtoje situacijoje būtent atsakovui – įmonės vadovui geriausiai yra/turi būti žinomos aplinkybės, susijusios tiek su jo vadovavimo pabaigai įmonėje buvusio turto apimtimi ir struktūra, tiek su jo apskaita, būkle, likimu ir pan.

15664.

157Priešieškinis dėl žalos atlyginimo šioje byloje pareikštas CK 2.87 straipsnio pagrindu. Ieškovas nurodė, kad šios normos taikymą sąlygoja ir ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 6 punkte numatytos pareigos pažeidimas, nes įmonės turto neišsaugojimas reiškia ir pareigos perduoti turtą įmonės administratoriui pažeidimą. Iš ginčo esmės matyti, kad jis kyla būtent dėl to, kad po bankroto bylos iškėlimo įmonės kai kuris turtas nebuvo perduotas ir realiai jo nėra, o bankroto administratoriui perduotas turtas, kuris nepriklausė BUAB „Tvorų tiekimas“.

15865.

159Teismas pripažįsta, kad bankroto administratoriui perduotas kai kuris turtas yra ne BUAB „Tvorų tiekimas“. Tai patvirtina buhalterinės apskaitos dokumentai, pateikti byloje. Ilgalaikio turto sąraše nurodytas kompiuteris Asus, modelis X502CA 1007U/4/320GB W8 nėra perduotas, todėl iš vadovo priteistina šio turto vertė. Kadangi nėra galimybės nustatyti šio kompiuterio būklės ir jo rinkos kainos, iš ieškovo E. G. priteistina likutinė vertė, t. y. 15,21 Eur (el. bylos lapai 57-59, 3 t.).

16066.

161Bankroto administratoriui perduotas perforatorius Makita neatitinka įmonės buhalterinės apskaitos dokumentų bei pirkimo dokumentų. Įmonei priklausęs perforatorius modelis HR5101CMAK Kadangi bankroto administratorius neturi pagrindo priimti įmonei nepriklausančio daikto. Iš vadovo priteistina likutinė šio turto vertė 199,67 Eur (el. bylos lapas 61, 3 t.).

16267.

163Bankroto administratorius nustatė, kad įmonė buvo įsigijusi elektros srovės generatorių SDMO modelį PERFORM3000-S. Perdavimo aktu perduotas elektros srovės generatorius, kurio gamintojas yra KRAFT MATE ir modelis GL3600 (el. bylos lapai 62-63, 3 t.). Iš vadovo priteistina likutinė vertė 143,48 Eur.

16468.

165Įmonės ilgalaikio turto sąraše įrašytas akumuliatorinių įrankių komplektas Makita modelis DLX2005JX1_MAK. Administratoriui perduotas komplektas xtreme challenge, kuris neatitinka įsigijimo dokumentų ir įmonės turto apskaitos dokumentų. Tokiu atveju iš ieškovo E. G. priteistina likutinė vertė 159,13 Eur (el. bylos lapai 64-65, 3 t.).

16669.

167Įmonės ilgalaikio turto sąraše įrašytas neperduotas suvirinimo aparatas TELWIN modelis DIGITAL MODULAR. Turto priėmimo-perdavimo aktu bankroto administratoriui perduoti suvirinimo aparato, kurio gamintojas yra ESAB modelis MIG C250, likučiai. Iš ieškovo priteistina likutinė TELWIN modelio DIGITAL MODULAR vertė 244,30 Eur (el. bylos lapai 66-67, 3 t.).

16870.

169Įmonės ilgalaikio turto sąraše yra 2016-05-18 įsigytas dulkių siurblys ALTO, modelis ATTIX 560-21-230. Bankroto administratoriui perduotas kito modelio – ATTIX 50 dulkių siurblys. Tokiu atveju iš ieškovo priteistina likutinė vertė 426,83 Eur (el. bylos lapai 69-70, 3 t.).

17071.

171BUAB „Tvorų tiekimas“ 2015-02-10 įsigijo du elektros srovės generatorius, kurie abu buvo apskaityti buhalterinėje apskaitoje vienoda kaina. 2017 m. balandžio 5 d. turto perdavimo aktu ieškovas E. G. administratoriui perdavė elektros srovės generatorių Nupower Evolution. Perduotas daiktas neatitinka nei pirkimo, nei turto įvedimo į eksploataciją duomenų. Teismas sprendžia, kad ieškovas iš viso paslėpė du elektros srovės generatorius RID, todėl privalo grąžinti jų likutinę vertę 1380 Eur (el. bylos lapai 75-76, 3 t.).

17272.

173Įmonės įgytą vejapjovė buvo neįtraukta į įmonės buhalterinę apskaitą kaip ilgalaikis turtas, o per pusmetį nuo įsigijimo ji buvo nurašyta (el. bylos lapai 77-79, 3 t.). Tokiu atveju teismas sprendžia, kad E. G. prarado turtą, kurio likutinė vertė yra 446,28 Eur.

17473.

175Kaip matyti iš pateiktų dokumentų, įmonė įsigijo vaizdo stebėjimo sistemą, kuri į ilgalaikio turto sąrašą bei į turto įvedimo į eksploataciją buvo įtraukta 2013-03-25 ir 2014-11-20. Įranga turėjo būti nurašyta per 4 metus (el. bylos lapai 71-74, 3 t.). Kaip matyti iš įvedimo į eksploatacijos datų, stebėjimo įranga jau yra nusidėvėjusi, todėl tenkinti reikalavimo šioje dalyje nėra pagrindo.

17674.

177Kaip matyti iš byloje esančių dokumentų, 2015 metų gruodžio mėnesį ( - ) pirko iš BUAB „Tvorų tiekimas“ tvoros segmentų ir tvirtinimo detalių (el. bylos lapai 35-38, 3 t.). Minėtas turtas liko įmonėje, kol darželis gaus lėšų remonto darbams. Iškėlus bankroto bylą, metalo gaminiai nebuvo grąžinti darželiui, tačiau bankroto administratoriui jie irgi nebuvo perduoti. Teismas sprendžia, kad toks žymus kiekis segmentų būtų administratoriaus pastebėtas, kadangi jie buvo jau metalo gaminiai, paruošti prekybai. Bankroto administratorius pasielgė neapdairiai, nesuskaičiuodamas perimamo turto, tačiau jis ir nebūtų pastebėjęs jo trūkumo, kadangi įmonėje jis nebuvo apskaitomas, o buvo tik saugomas. Tokiu atveju teismas sprendžia, kad būtent ieškovas E. G. yra kaltas dėl atsiradusios žalos.

17875.

179Ieškovas E. G., prieš inicijuodamas įmonės bankrotą, iš anksto įmonės lėšomis apmokėjo už dalyvavimą parodoje, kurioje faktiškai dalyvavo kita įmonė. Tokiais neteisėtais ir nesąžiningais vadovo veiksmais bankrutuojančiai įmonei buvo padaryta žala, kurią sudaro nepagrįstai už kitą įmonę sumokėtos lėšos, t. y. 2 187,37 Eur.

18076.

181Esant tokioms aplinkybėms, iš ieškovo E. G. bankrutavusiai UAB „Tvorų tiekimas“ priteistinos šios sumos: už kompiuterį Asus, modelis X502CA 1007U/4/320GB W8 - 15,21 EUR; už perforatorių Makita, modelis HR5101CMAK -199,67 Eur; už elektros srovės generatorių SDMO modelį PERFORM3000-S – 143,48 Eur; už akumuliatorinių įrankių komplektą Makita modelis DLX2005JX1_MAK – 159,13 Eur; už suvirinimo aparatą TELWIN modelis DIGITAL MODULAR – 244,30 Eur; už dulkių siurblį ALTO, modelis ATTIX 560-21-230 – 426,83 Eur; už du elektros srovės generatorius RID – 1380 Eur; už vejapjovę – 446,28 Eur; už ( - ) tvoros segmentus ir tvirtinimo detales – 4720 Eur; už kitos įmonės dalyvavimą parodoje – 2187,37 Eur. Viso žalos dydis sudaro 9922,27 Eur. Dėl bylinėjimosi išlaidų

18277.

183Atsakovės atstovai pateikė atstovavimo išlaidas patvirtinančius dokumentus. Viso jas sudaro 1485 Eur. Kadangi tiek ieškinys, tiek priešieškinis yra tenkintini iš dalies, prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų taip pat tenkintinas iš dalies. Iš ieškovo E. G. bankroto administratoriui UAB „Idėjų rinka“ priteisiama 519,75 Eur atstovavimo išlaidų (CPK 98 straipsnis). Ieškovai nepateikė įrodymų apie jų turėtas bylinėjimosi išlaidas.

184Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apimties.

18578.

186Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. balandžio 12 d. nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – buvo areštuotas atsakovei UAB „Idėjų rinka“, j. a. k. 300938537, buveinės adresas: ( - ), nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, uždrausta disponuoti areštuotu turtu, palikta teisė šį turtą valdyti ir juo naudoti; turto nesant ar jo nepakankant, nutarta areštuoti pinigines lėšas, esančias atsakovo vardu atidarytose sąskaitose kredito ir finansų įstaigose, leidžiant atsakovui gauti lėšas į šias sąskaitas bei atsiskaityti su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, valstybės biudžetu, ieškovu bei atsakovo darbuotojais. Bendra areštuoto atsakovo turto ir piniginių lėšų suma savo verte turi atitikti 31 570,83 Eur. (el. bylos lapai 59-60, 1 t.).

18779.

188Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. birželio 14 d. nutartimi padidino areštuoto turto mąstą iki 42 937,34 Eur (el. bylos lapai 161-162,3 t.). Pripažįstant, kad iš UAB „Idėjų rinka“ priteisiama suma yra 10526,92 Eur, būtent toks yra areštuotino turto mastas.

18980.

190Šiaulių apygardos teismo 2019 m. vasario 18 d. nutartimi buvo areštuota 43408,66 Eur sumai ieškovui E. G. (a. k. ( - ) adresas: ( - )) priklausančių nekilnojamųjų ir kilnojamųjų daiktų, leidžiant šį turtą naudotis, bet uždraudžiant šį turtą išnuomoti, perduoti panaudai, parduoti ar kitaip perleisti nuosavybės teisę į jį bei įkeisti. Kadangi priteistina suma sudaro 9922,27 Eur, laikinųjų apsaugos priemonių mastas taip pat mažintinas.

191Vadovaudamasis CPK 259, 263, 265, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

192Ieškinį ir priešieškinį tenkinti iš dalies.

193Priteisti iš atsakovės UAB „Idėjų rinka“ (įmonės kodas 300938537, buveinė ( - )) ieškovei bankrutavusiai UAB „Tvorų tiekimas“ (įmonės kodas 302580882, buveinė ( - ) 10526,92 Eur (dešimt tūkstančių penkis šimtus dvidešimt šešis eurus 92 centus) žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos 10526,92 Eur sumos nuo ieškinio priėmimo dienos (2018-04-12) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

194Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

195Priteisti iš ieškovo E. G. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - )) bankrutavusiai UAB „Tvorų tiekimas“ (įmonės kodas 302580882, buveinė ( - )) 9922,27 Eur (devynis tūkstančius devynis šimtus dvidešimt du eurus 27 centus) žalos atlyginimo.

196Likusioje dalyje priešieškinį atmesti.

197Priteisti iš ieškovo E. G. (asmens kodas ( - ) gyv. vieta ( - )) atsakovei UAB „Idėjų rinka“ (įmonės kodas 300938537, buveinė ( - )) 519,75 Eur ( penkis šimtus devyniolika eurų 75 centus) bylinėjimosi išlaidų.

198Sumažinti iki 10526,92 Eur laikinųjų apsaugos priemonių mastą, taikytą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 14 d. nutartimi atsakovės UAB „Idėjų rinka“ (įmonės kodas 300938537, buveinė ( - )) atžvilgiu.

199Sumažinti iki 9922,27 Eur laikinųjų apsaugos priemonių mastą, taikytą Šiaulių apygardos teismo 2019 m. vasario 18 d. nutartimi ieškovo E. G. (asmens kodas ( - ) gyv. vieta ( - )) atžvilgiu.

200Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė... 2. sekretoriaujant D. T.,... 3. dalyvaujant ieškovams E. G. ir I. G.,... 4. ieškovų atstovui advokatui J. Č.,... 5. atsakovės UAB „Idėjų rinka“ atstovei advokatei R. J.,... 6. trečiajam asmeniui A. K.,... 7. žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų E. G. ir I. G. ieškinį... 8. 1.... 9. Ieškovai E. G. ir I. G. pateikė netiesioginį ieškinį, kuriuo prašė... 10. 2.... 11. Ieškovas E. G. yra vienintelis BUAB „Tvorų tiekimas“ akcininkas, o I. G.... 12. 3.... 13. Atsakovei bankroto administratorei buvo perduotas BUAB „Tvorų tiekimas“... 14. 4.... 15. Lietuvos Respublikos ĮBĮ ir Lietuvos Respublikos CK numato administratoriaus... 16. 5.... 17. Perduodama utilizuoti kokybišką ir realizuoti tinkamą BUAB „Tvorų... 18. 6.... 19. Atsakovei buvo perduota iš viso daugiau nei 26 tonos metalo gaminių, kurių... 20. 7.... 21. Atsakovei buvo perduoti BUAB „Tvorų tiekimas“ veikloje naudoti milteliniai... 22. 8.... 23. Atsakovės nesąžiningumą taip pat patvirtina aplinkybė, kad ji prarado ar... 24. 9.... 25. Ginčo situacijoje egzistuoja faktinis priežastinis ryšys, nes atsakovei,... 26. 10.... 27. Teismų praktikoje yra pripažįstama akcininkų ir kreditorių teisė reikšti... 28. 11.... 29. Yra suformuotas ir netiesioginio ieškinio instituto tikslas – kreditoriaus... 30. 12.... 31. Atsakovės nurodyta aplinkybė, kad BUAB „Tvorų tiekimas“ kreditorių... 32. 13.... 33. Priešingai negu teigia atsakovė ir trečiasis asmuo, ieškinio argumentus... 34. 14.... 35. Atsakovai neginčija dvišalio sandorio – 2017 m. balandžio 5 d. turto ir... 36. 15.... 37. Teiginys, kad priimant prekes esant „akivaizdiems“ trūkumams, t. y.... 38. 16.... 39. Atsakovės pateiktos nuotraukos nepatvirtina, kad buvo perduoti ne metalo... 40. 17.... 41. Atsiliepime į ieškinį bei triplike atsakovė UAB „Idėjų rinka“... 42. 18.... 43. Nei turto ir dokumentų perdavimo aktas, nei PVM sąskaita-faktūra bankroto... 44. 19.... 45. Ieškovų pateiktame Turto ir dokumentų perdavimo akte (ieškinio priedas Nr.... 46. 20.... 47. Bankroto administratoriui pardavus jam perduotas metalo atliekas,... 48. 21.... 49. Buvęs įmonės vadovas ieškovas E. G. bankroto administratoriui perdavė... 50. 22.... 51. Ieškovų nurodomi neva neteisėti bankroto administratoriaus veiksmai yra... 52. 23.... 53. Nagrinėjamu atveju kreditoriai, susipažinę su bankroto administratoriaus... 54. 24.... 55. Ieškovai, pareikšdami ieškinį teisme taip pat neįrodė vienos iš... 56. 25.... 57. Iš ieškinio ir jo priedų negalima suprasti, kuo remdamiesi ieškovai teigia,... 58. 26.... 59. Byloje nesant įrodytiems atsakovo neteisėtiems veiksmams ir žalai, nėra... 60. 27.... 61. Netiesioginį ieškinį pareikšti galima tik esant visoms būtinosioms... 62. 28.... 63. Nagrinėjamu atveju ieškinį teisme dėl neva padarytos žalos atlyginimo... 64. 29.... 65. Skolininkas BUAB „Tvorų tiekimas“ jokių turtinių teisių bankroto... 66. 30.... 67. BUAB „Tvorų tiekimas“ jokios neabejotinos, vykdytinos ir galiojančios... 68. 31.... 69. Kitas svarbus netiesioginio ieškinio taikymo aspektas yra reikalavimo dydis,... 70. 32.... 71. Nei vienas iš ieškovų neturi jokių įgaliojimų veikti visų kreditorių... 72. 33.... 73. Bankrutuojančios įmonės vardu gali veikti tik teismo patvirtintas bankroto... 74. 34.... 75. Trečiasis asmuo A. K. atsiliepime į ieškinį bei triplike prašo ieškinį... 76. 35.... 77. Bankroto administratoriaus atsakovas gavo kreditorių sutikimą ir... 78. 36.... 79. Ieškovai ieškinį grindžia tariamai padaryta žala įmonei ir jų interesams... 80. 37.... 81. Ieškinyje nurodoma, kad turto ir dokumentų priėmimo - perdavimo akte prekių... 82. 38.... 83. Priešieškiniu atsakovė bankroto administratorė UAB „Idėjų rinka“... 84. 39.... 85. Bankrutavusios įmonės vadovas E. G. 2017-04-05, 2017-04-07, 2017-04-14 (4.1,... 86. 40.... 87. Būtinybė šioje byloje pateikti priešieškinį atsirado po to, kai buvęs... 88. 41.... 89. Nagrinėjamu atveju teisiniai santykiai dėl žalos atlyginimo susiklostė tarp... 90. 42.... 91. E. G., būdamas juridinio asmens organu – direktoriumi, nebuvo lojalus... 92. 43.... 93. Įmonės vadovas 2017-04-05 (visas ilgalaikis turtas išskyrus kompiuterį) ir... 94. 43.1.... 95. Bankroto administratoriui perduotame ilgalaikio turto sąraše įrašytas... 96. 43.2.... 97. Bankroto administratoriui patikrinus įmonės įsigijimo dokumentus... 98. 43.3.... 99. Ilgalaikio turto sąraše numeriu IR-0021 įrašytas, remiantis 2014-06-30 PVM... 100. 43.4.... 101. Elektros srovės generatorius įrašytas ilgalaikio turto sąraše numeriu... 102. 43.5.... 103. Akumuliatorinių įrankių komplektas įrašytas ilgalaikio turto sąraše... 104. 43.6.... 105. Suvirinimo aparatas įrašytas ilgalaikio turto sąraše numeriu IR0028... 106. 43.7.... 107. Dulkių siurblys įrašytas ilgalaikio turto sąraše numeriu IR0030 remiantis... 108. 43.8.... 109. Vaizdo stebėjimo sistema ilgalaikio turto sąraše įrašyta numeriais IT-40... 110. 43.9.... 111. Elektros srovės generatorius įrašytas ilgalaikio turto sąraše numeriu... 112. 44.... 113. Įmonės vadovas neapskaitė ir bankroto administratoriui neperdavė dalies... 114. 45.... 115. Teisės aktai įpareigoja įmonės vadovą bankroto administratoriui perduoti... 116. 46.... 117. BUAB „Tvorų tiekimas“ finansinėje apskaitoje buvo taip pat apskaityti... 118. 47.... 119. Į bylą pateiktas raštas bei kartu su atsiliepimu pateiktos perduotų metalo... 120. 48.... 121. BUAB „Tvorų tiekimas“ žala buvo padaryta ir tuo, kad BUAB „Tvorų... 122. 49.... 123. Įmonės vadovas prieš inicijuodamas įmonės bankrotą iš anksto įmonės... 124. 50.... 125. Bankroto administratorius nurodė, kad įmonei buvo padaryta žala perduodant... 126. 51.... 127. Bankroto administratoriaus prašomą priteisti žalą sudaro ( - ) neišsaugoto... 128. 52.... 129. Savarankiškas administratoriaus siūlymas pirkti bankrutuojančios bendrovės... 130. 53.... 131. Atsakovas teigia: „nėra aišku, kokiu būdu ieškovai paskaičiuoja šių... 132. Teismas... 133. Ieškinys ir priešieškinis tenkintini iš dalies.... 134. Dėl ieškinio reikalavimų... 135. 54.... 136. Bankroto administratorius yra savarankiškas subjektas įmonės bankroto... 137. 55.... 138. Bankroto administratoriaus civilinė atsakomybė priskirtina profesinės... 139. 56.... 140. Nesant bent vienos iš nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų, civilinė... 141. 57.... 142. Kaip matyti iš byloje esančio Lietuvos Respublikos juridinių asmenų... 143. 58.... 144. Netiesioginį ieškinį pareikšti galima tik esant visoms būtinosioms... 145. 59.... 146. Kaip jau nurodyta, bankroto administratoriaus neteisėtus veiksmus, žalos... 147. 60.... 148. Kaip matyti iš UAB „Tvorų tiekimas“ 2017-04-05 turto ir dokumentų... 149. 61.... 150. Ieškovai reikalauja iš atsakovės, kad ji atlygintų nuostolius, kurie... 151. 62.... 152. Pats bankroto administratorius pateikė pažymą iš UAB „Litnobiles“,... 153. Dėl priešieškinio... 154. 63.... 155. Įmonės vadovo civilinės atsakomybės taikymo taisyklė – ieškovas turi... 156. 64.... 157. Priešieškinis dėl žalos atlyginimo šioje byloje pareikštas CK 2.87... 158. 65.... 159. Teismas pripažįsta, kad bankroto administratoriui perduotas kai kuris turtas... 160. 66.... 161. Bankroto administratoriui perduotas perforatorius Makita neatitinka įmonės... 162. 67.... 163. Bankroto administratorius nustatė, kad įmonė buvo įsigijusi elektros... 164. 68.... 165. Įmonės ilgalaikio turto sąraše įrašytas akumuliatorinių įrankių... 166. 69.... 167. Įmonės ilgalaikio turto sąraše įrašytas neperduotas suvirinimo aparatas... 168. 70.... 169. Įmonės ilgalaikio turto sąraše yra 2016-05-18 įsigytas dulkių siurblys... 170. 71.... 171. BUAB „Tvorų tiekimas“ 2015-02-10 įsigijo du elektros srovės... 172. 72.... 173. Įmonės įgytą vejapjovė buvo neįtraukta į įmonės buhalterinę apskaitą... 174. 73.... 175. Kaip matyti iš pateiktų dokumentų, įmonė įsigijo vaizdo stebėjimo... 176. 74.... 177. Kaip matyti iš byloje esančių dokumentų, 2015 metų gruodžio mėnesį ( -... 178. 75.... 179. Ieškovas E. G., prieš inicijuodamas įmonės bankrotą, iš anksto įmonės... 180. 76.... 181. Esant tokioms aplinkybėms, iš ieškovo E. G. bankrutavusiai UAB „Tvorų... 182. 77.... 183. Atsakovės atstovai pateikė atstovavimo išlaidas patvirtinančius dokumentus.... 184. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apimties.... 185. 78.... 186. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. balandžio 12 d. nutartimi buvo... 187. 79.... 188. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. birželio 14 d. nutartimi padidino... 189. 80.... 190. Šiaulių apygardos teismo 2019 m. vasario 18 d. nutartimi buvo areštuota... 191. Vadovaudamasis CPK 259, 263, 265, 268-270 straipsniais, teismas... 192. Ieškinį ir priešieškinį tenkinti iš dalies.... 193. Priteisti iš atsakovės UAB „Idėjų rinka“ (įmonės kodas 300938537,... 194. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 195. Priteisti iš ieškovo E. G. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - )) bankrutavusiai UAB... 196. Likusioje dalyje priešieškinį atmesti.... 197. Priteisti iš ieškovo E. G. (asmens kodas ( - ) gyv. vieta ( - )) atsakovei... 198. Sumažinti iki 10526,92 Eur laikinųjų apsaugos priemonių mastą, taikytą... 199. Sumažinti iki 9922,27 Eur laikinųjų apsaugos priemonių mastą, taikytą... 200. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...