Byla e2-525-1069/2018
Dėl negrąžintų paskolos ir palūkanų priteisimo

1Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėja Lina Nainienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Finansų administravimas“ ieškinį atsakovui M. D. dėl negrąžintų paskolos ir palūkanų priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė UAB „Finansų administravimas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo M. D. 275,14 Eur negrąžintos paskolos, 389,55 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodo, kad 2014-06-17 atsakovas su pradine kreditore UAB „4finance“ sudarė paskolos sutartį, pagal kurią pradinė kreditorė atsakovui suteikė 275,14 Eur dydžio kreditą 30 dienų terminui. Tačiau atsakovas nesilaikė savo sutartinių įsipareigojimų ir iki 2014-07-17 negrąžino skolos. 2015-12-21 pradinė kreditorė UAB „4finance“ ir užsienio juridinis asmuo International Risk Management Ou sudarė reikalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią pradinė kreditorė perleido užsienio juridiniam asmeniui International Risk Management Ou reikalavimo teisę į atsakovo skolą. 2016-03-10 reikalavimo perleidimo sutartimi užsienio juridinis asmuo International Risk Management Ou ieškovei UAB „Finansų administravimas“ perleido reikalavimo teisę į atsakovo skolą.

4Teismui nepavykus įteikti ieškinio su priedais atsakovo gyvenamosios vietos adresu, teismas ieškinį su priedais 2017-12-18 įteikė atsakovui viešo paskelbimo būdu, paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt, kas reiškia, jog minėti procesiniai dokumentai atsakovui buvo įteikti tinkamai laikantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) įtvirtintos fiziniams asmenimis adresuotų dokumentų įteikimo tvarkos (CPK 130 straipsnio 1 dalis).

5Atsakovui per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį bei ieškovei ieškinyje prašant tokiu atveju priimti sprendimą už akių, teismas nutaria, kad yra visos procesinės sąlygos, būtinos užbaigti bylos nagrinėjimą priimant sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 6 dalis).

6Ieškinys tenkinamas iš dalies.

7Iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad tarp pradinės kreditorės UAB „4finance“ ir atsakovo M. D. 2014-06-17 buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. 698410001, pagal kurią atsakovas 275,14 Eur kreditą įsipareigojo grąžinti 2014-07-17 ir už tai sumokėti ieškovui 25,86 Eur bendros vartojimo kredito kainos, kurią sudaro 114,37 proc. vartojimo kredito metinė palūkanų norma; bendra kredito kainos metinė norma sudaro 183,20 proc. Atsakovas suteikto kredito sumos negrąžino visiškai. Taip pat nustatyta, kad reikalavimo teisę į atsakovo M. D. įsiskolinimą pradinė kreditorė UAB „4finance“ 2015-12-21 perleido užsienio juridiniam asmeniui International Risk Management Ou, o pastarasis – 2016-03-16 reikalavimo teisių perleidimo sutartimi perleido ieškovei UAB „Finansų administravimas“.

8Kai skolininkas nėra įvykdęs reikalavimo pradiniam kreditoriui, cesijos būdu įgytas reikalavimas kartu su reikalavimo perleidimo sutartimi pareikštas teismo tvarka laikytinas tinkamu skolininko informavimu apie reikalavimo teisės perleidimą ir atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.109 straipsnio 7 dalies nuostatas (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-03-14 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011). Atsižvelgiant į išdėstyta, atsakovui nevykdant sutartinės prievolės pradinei kreditorei laiku grąžinti paimtą kreditą, į kurią reikalavimo teisė perleista naujajai kreditorei, atsakovui kyla sutartinė atsakomybė, dėl ko ieškovės reikalavimas priteisti jai – naujajai kreditorei iš atsakovo 275,14 Eur negrąžintą kreditą yra pagrįstas ir tenkinamas visiškai (CK 6.38 straipsnis, 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnio 1 dalis, 6.886 straipsnio 2 dalis, CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis, 185 straipsnis).

9Sprendžiant dėl ieškovės reikalavimo priteisti 389,55 Eur palūkanas, kurias ieškovė laiko minimaliais nuostoliais, susidariusiais dėl to, kad ieškovė negalėjo atsakovui laiku negrąžinto kredito ir sutartinių palūkanų perskolinti, taikydama 183,20 proc. palūkanų normą, nustatytą vartojimo kredito sutartyje, teismas pažymi, kad Vartojimo kredito įstatymo nuostatos yra taikomos ir sutartims, kurių pobūdis arba tikslas suteiktų galimybę išvengti šio įstatymo nuostatų taikymo (Vartojimo kredito įstatymo 1 straipsnio 2 dalis). Iš šios teisinės nuostatos teismas daro išvadą, kad Vartojimo kredito įstatymo teisės normos yra imperatyvaus pobūdžio, dėl ko vartojimo kredito sutarties šalys negali jų pakeisti sutartimi (CK 6.157 straipsnio 1 dalis). Viena iš tokių imperatyvių nuostatų įtvirtinta Vartojimo kredito sutarties įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje, pagal kurią pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną; jokios kitos netesybos ar mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi. Dėl šios priežasties teismas nepriteisia ieškovės prašomų vartojimo kredito sutartyje nustatytų 183,20 proc. palūkanų kaip minimalių nuostolių, o paskaičiuoja bei priteisia įstatymines 0,05 proc. dydžio netesybas, skaičiuojamus nuo laiku negrąžintos kredito sumos 275,14 Eur už ieškovės ieškinyje nurodomą laikotarpį nuo 2014-07-18 iki 2015-04-30, kurios sudaro 39 Eur (275,14 Eur x 0,05 proc. x 286 dienų) sumą.

10Teismas atkreipia ieškovės dėmesį, kad ieškinyje minimos kasacinio teismo nutartys buvo taikytos teisiniams santykiams, atsiradusiems iki Vartojimo kredito įstatymo įsigaliojimo. Teismas pažymi ir tai, kad ieškinio vienas iš reikalavimų buvo prisiteisti minimalius nuostolius, patirtus dėl kredito sutarties netinkamo vykdymo. Dėl šios priežasties teismo pritaikytas kitas nei ieškovės nurodytas teisinis pagrindas (priteisiant įstatymines netesybas, o ne sutartines palūkanas kaip prašė ieškovė) nėra laikomas ieškinio ribų peržengimu (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12-19 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014).

11Ieškinį tenkinus iš dalies, ieškovei iš atsakovo priteisiamos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už 314,14 Eur (275,14 Eur + 39Eur) priteistą bendrą sumą, skaičiuojamos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2017-12-05) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CPK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

12Ieškinį tenkinus iš dalies (patenkinta 47 proc. ieškinio reikalavimų) iš atsakovo proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai priteisiamas ieškovės sumokėtas žyminis mokestis, t. y. 7 Eur (15 Eur x 47 proc.) (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 93 straipsnio 1 dalis).

13Valstybei iš ieškovės ir atsakovo proporcingai atmestų ir (ar) patenkintų ieškinio reikalavimų daliai bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteisiamos, nes šios išlaidos yra mažesnės negu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatyta minimali (3 Eur) valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

14Atsižvelgiant į tai, kad atsakovui M. D. ieškinys su priedais bei pranešimas dėl atsiliepimo įteikimo buvo įteikti viešo paskelbimo būdu, Tauragės apylinkės teismo 2018-01-05 sprendimas už akių taip pat įteikiamas viešo paskelbimo būdu (CPK 7 straipsnis, 130 straipsnis).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285-286 straipsniais,

Nutarė

16ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Finansų administravimas“ ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Finansų administravimas“ (juridinio asmens kodas 304179870) iš atsakovo M. D. (asmens kodas ( - ) 275,14 Eur (du šimtus septyniasdešimt penkis eurus ir 14 ct) negrąžinto kredito, 39 Eur (trisdešimt devynis eurus) įstatyminių netesybų (palūkanų) ir 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą bendrą 314,14 Eur (trijų šimtų keturiolikos eurų ir 14 ct) sumą, skaičiuojamas nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos – 2017 m. gruodžio 5 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

18Kitą ieškinio dalį atmesti.

19Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Finansų administravimas“ (juridinio asmens kodas 304179870) iš atsakovo M. D. (asmens kodas ( - ) 7 Eur (septynis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

20Įteikti atsakovui M. D. (asmens kodas ( - ) Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų 2018 m. sausio 5 d. sprendimą už akių viešo paskelbimo būdu.

21Atsakovas, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti sprendimą už akių priėmusiam teismui prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

22Ieškovė per 30 dienų gali apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui skundą paduodant Tauragės apylinkės teismui per Šilutės, Tauragės arba Šilalės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėja Lina Nainienė,... 2. Teismas... 3. ieškovė UAB „Finansų administravimas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 4. Teismui nepavykus įteikti ieškinio su priedais atsakovo gyvenamosios vietos... 5. Atsakovui per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį... 6. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 7. Iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad tarp pradinės... 8. Kai skolininkas nėra įvykdęs reikalavimo pradiniam kreditoriui, cesijos... 9. Sprendžiant dėl ieškovės reikalavimo priteisti 389,55 Eur palūkanas,... 10. Teismas atkreipia ieškovės dėmesį, kad ieškinyje minimos kasacinio teismo... 11. Ieškinį tenkinus iš dalies, ieškovei iš atsakovo priteisiamos 5 proc.... 12. Ieškinį tenkinus iš dalies (patenkinta 47 proc. ieškinio reikalavimų) iš... 13. Valstybei iš ieškovės ir atsakovo proporcingai atmestų ir (ar) patenkintų... 14. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovui M. D. ieškinys su priedais bei... 15. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285-286... 16. ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Finansų administravimas“... 17. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Finansų administravimas“... 18. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 19. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Finansų administravimas“... 20. Įteikti atsakovui M. D. (asmens kodas ( - ) Tauragės apylinkės teismo... 21. Atsakovas, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 22. Ieškovė per 30 dienų gali apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Klaipėdos...