Byla B2-1447-259/2013
Dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „Lipnus“ restruktūrizavimo byloje

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, sekretoriaujant Editai Tamulaitienei, dalyvaujant pareiškėjo Danske Bank A/S Lietuvos filialo atstovui Andriui Budriūnui, suinteresuoto asmens restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Lipnus“ atstovams advokatei Vilmai Ramanauskaitei, advokatui Justinui Usoniui, , Daivai Žilėnienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo Danske Bank A/S Lietuvos filialo prašymą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „Lipnus“ restruktūrizavimo byloje,

Nustatė

2UAB „Lipnus“ restruktūrizavimo byla iškelta 2012 m. spalio 22 d. Kauno apygardos teismo nutartimi. Danske Bank A/S Lietuvos filialas pateikė administratoriui tvirtinti 2 316 497,60 Lt kreditorinį reikalavimą uždarosios akcinės bendrovės „Lipnus“ restruktūrizavimo byloje. Įmonės administratoriaus įgaliotas asmuo sutiko tvirtinti kreditoriaus „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialo kreditorinį reikalavimą 2 165 559,28 Lt sumai. Kauno apygardos teismo 2012 02 04 nutartimi buvo patvirtintas pareiškėjo 2 165 559,28 Lt kreditorinis reikalavimas.

3Patikslintu 2013 03 06 pareiškimu Danske Bank A/S Lietuvos filialas prašo patvirtinti 95581, 54 lt kreditorinį reikalavimą uždarosios akcinės bendrovės „Lipnus“ restruktūrizavimo byloje, nurodo, kad šį kreditorinį reikalavimą sudaro 90187, 71 lt paskaičiuotos ir nesumokėtos palūkanos pagal 2006 12 13 kredito su vėlesniais pakeitimais sutartį, taip pat 5393,82 lt suma, kuri susidarė patvirtinus Kauno apygardos teismo 2012 02 04 nutartimi banko reikalavimą buhalteriniu (1 EUR/3,4528 LTL) kursu, o ne taikant valiutos keitimo (1 EUR/3,4614 LTL) kursą.

4Nagrinėjant bylą teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas reikalavimą palaikė, papildomai paaiškino, jog prašomos priteisti palūkanos teismo įpareigojimu paskaičiuotos iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo, palūkanos skaičiuojamos po 0,08 procento už kiekvieną pradelstą mokėti termino dieną nuo sumos, kuriai kurios mokėjimo terminas praleistas pagal 2006 12 13 kredito sutartį ir jos 2009 12 04 pakeitimo 24 straipsnį. Atstovas nurodė, kad palūkanos paskaičiuotos atsižvelgiant į ne ginčo tvarka iš bendrovės jau išieškotas palūkanas, ne ginčo tvarka bankas negalėjo išsiieškoti visų bankui priklausančių palūkanų sumų, nes bendrovės sąskaitoje nebuvo tam pakankamai lėšų. 5393,82 lt sumą sudaro neteisingai taikytas valiutos keitimo santykis reiškiant ir teismui tvirtinant 2 165 559,28 Lt kreditorinį reikalavimą, nes iškeliant restruktūrizavimo bylą euro ir lito keitimo santykis buvo 3,4614 lt už 1 eurą. Pareiškėjo atstovas bylos nagrinėjimo metu teigė, kad išieškotos ne ginčo tvarka palūkanų sumos reiškiamame reikalavime įskaitytos, jos nesidubliuoja.

5Restruktūrizuojamos įmonės atstovai su pareikštu prašymu nesutiko, pateiktame teismui 2013 03 08 atsiliepime nurodė, kad iš pateiktos pareiškėjo delspinigių skaičiavimo lentelės neaišku, kokią delspinigių normą pritaikė, matomai yra skaičiuojama po 0,08 proc. už dieną, tuo tarpu kreditoriniame reikalavime pareiškėjas yra nurodęs, kad skaičiuoja po 0,04 proc. delspinigių už dieną. Pareiškėjas nuo 2012 06 01 iki šiol yra jau nurašęs nuo „Lipnus“ sąskaitų daugiau nei 155 tūkst. eurų. Dėl to nėra aišku kiek yra paskaičiuota delspinigių, kiek nurašyta lėšų neginčo tvarka ir ar pagrįstas pareiškėjo reiškiamas kreditorinis reikalavimas. Tik paskaičiavus konkrečias sumas, galima patikrinti reikalavimo pagrįstumą. Be to, pareiškėjas po 2012 10 22 nurašė nuo įmonės sąskaitos apie 2000 eurų delspinigių. Taip pat atsiliepime nurodoma, jog delspinigiai paskaičiuoti ne pagal pagrindinę kredito sutartį, o pagal ilgalaikės paskolos sutartį. Ilgalaikei paskolai buvo numatytas grąžinimo grafikas iki 2013 01 13 dienos, to grafiko buvo laikomasi ir pagal jį mokėjimai buvo pilnai vykdomi iki 2012 10 31 d. imtinai po 3038 eurus kas mėnesį. Mano, kad nėra suprantama už ką bankui reikia mokėti reikalaujamas palūkanas. Taip pat atsiliepime nurodoma, kad kreditoriniam reikalavimui skaičiuoti turėtų būti taikomas Lietuvos banko nustatytas buhalterinis euro keitimo kursas-3,4528 eur/lt. Būtent tokia šalių valia buvo įtvirtinta ir pateiktame šalių 2008 12 17 susitarime. Be to, bankas negali remtis kredito sutarties nuostatų 63 punktu, nes kredito sutartis šiuo metu jau negaliojanti, nuo 2012 06 01 d. nutraukta, minėtas sutarties 63 punktas taikomas tik tiems valiutos konvertavimo atvejams, kuomet kredito gavėjas vengia vykdyti prievoles ir bankas jas nurašo priverstinai. Mano, kad bankas nori pasitvirtinti padidintą kreditorinį reikalavimą kad turėtų didesnę įtaką kitų kreditorių atžvilgiu.

6Nagrinėjant bylą teismo posėdžio metu bendrovės atstovai papildomai paaiškino, jog pareiškėjas neįrodė nagrinėjamu atveju, kad ne ginčo tvarka bankui nurašius palūkanas nuo bendrovės sąskaitos, bendrovė dar liko skolinga minimą 90187, 71 lt palūkanų sumą. Taip pat atstovai manė, kad bankas nesuformulavo tikslaus reikalavimo ir jo neįrodė jo, nes nepateikė duomenų, kiek buvo iš viso priskaičiuota palūkanų dėl paskolos dalies negrąžinimo, kiek reikėjo mokėti netesybų, kiek buvo ne ginčo tvarka nurašyta ir koks banko reikalavimas būtų pagrįstas ir įrodytas. Dėl to restruktūrizuojama įmonė negali tinkamai suformuluoti ir pagrįsti atsikirtimų į reikalavimą, nes neturi iš banko duomenų.Taip pat mano, kad pareiškėjo prašymas patvirtinti 5393 lt kreditorinį reikalavimą dėl netinkamo valiutų keitimo santykio taikymo nepagrįstas.

7Prašymas tenkintinas.

8Teismas išnagrinėjęs bylą teismo posėdyje nustatė, kad bendrovės Sampo bankas teisių perėmėjas „Danske Bank A/S“ 2006 12 13 sudarė su uždarąja akcine bendrove „Lipnus“ kredito su vėlesniais pakeitimais sutartį, pagal kurią „Lipnus“ buvo suteiktas kreditas, šioje sutartyje šalys numatė kredito grąžinimo tvarką, terminus, atsakomybę už sutarties nuostatų pažeidimus. Nagrinėjamu atveju bankas įrodinėjo, kad kreditorinį reikalavimą sudaro 90187, 71 lt paskaičiuotos ir nesumokėtos palūkanos pagal 2006 12 13 kredito su vėlesniais pakeitimais sutartį, taip pat 5393,82 lt suma, kuri susidarė patvirtinus Kauno apygardos teismo 2012 02 04 nutartimi banko reikalavimą buhalteriniu (1 EUR/3,4528 LTL) kursu, o ne taikant valiutos keitimo (1 EUR/3,4614 LTL) kursą. Restruktūrizuojama bendrovė nesutiko su reikalavimu. Teismas sprendžia, kad kreditoriaus pateiktas reikalavimas pagrįstas ir tenkintinas.

9Byloje nustatyta, kad restruktūrizuojama bendrovė netinkamai vykdė 2006 12 13 kredito su vėlesniais pakeitimais sutarties nuostatas, ką patvirtina ta faktinė aplinkybė, jog bendrovė negrąžino didelės dalies gauto kredito, o šios aplinkybės pagrindu Kauno apygardos teismas 2013 02 04 nutartimi patvirtino banko kreditorinį reikalavimą bendrovės restruktūrizavimo byloje 2 165 559,28 Lt sumai. Šio kreditorinio reikalavimo pagrįstumo ir jo dydžio restruktūrizuojama bendrovė neginčijo. Teismas sprendžia, kad kreditorius pagrįstai reikalauja iš bendrovės pareiškime nurodomų palūkanų, kaip netesybų už laiku negrąžintą kreditą, nes dėl tokių palūkanų šalys susitarė tiek sudarydamos minėtą 2006 metų kreditą, tiek kredito sutarties pakeitimus 2007 02 27 d., 2007 03 26 d., 2007 04 27 d., 2007 08 22 d., 2008 12 15 d., 2008 12 17 d., 2009 03 13 d., 2009 12 14 d., 2010 02 01 d., 2010 12 20 d., 2012 02 06 d.. Nei viename iš minėtų sandorių nėra numatyta, kad benakas atsisako reikalavimo skaičiuoti ir reikalauti nustatytų netesybų. Teismas nustatė, kad 2009 12 14 Susitarimu dėl 2006 kredito sutarties pakeitimo, šalys susitarė, jog bendrovei laiku nesumokėjus bankui pagal Sutarties sąlygas mokėtinų sumų, bendrovė mokės bankui 0, 08 procentų dydžio netesybas už kiekvieną pradelstą mokėti kalendorinę pradelsto mokėti termino dieną, nuo sumos, kurios mokėjimo terminas yra praleistas (2009 12 14 susitarimo 24 straipsnis). Teismas nustatė, kad reikalaujamos 90187, 71 lt netesybos pareiškėjo yra skaičiuojamos vadovaujantis šalių susitarimu nustatyto dydžio palūkanų norma, šios palūkanos yra sutartinės, jos nėra teismo vertinimu nustatytos neprotingai didėlės. Teismas sprendžia, kad pridėtais prie reikalavimo skaičiavimais, palūkanų paskaičiavimo lentelėmis, kreditorius įrodė nesumokėtų ir reikalaujamų palūkanų paskaičiavimo teisingumą, o skolininkas tokių paskaičiavimų pagrįstumo ir teisingumo apart išreikštų abejojimų nenuginčijo (LR CPK 178 str.). Todėl kreditoriaus reikalavimas patvirtinti prašomas palūkanas kaip kreditorinį reikalavimą tvirtintinas (LR CPK 178 str.).

10Teismas taip pat nustatė, kad šalys tiek 2006 metų kredito sutartyje ir vėlesniuose susitarimuose dėl kredito sąlygų pakeitimo susitarė, jog kreditas suteikiamas grąžinamas, palūkanos ir netesybos skaičiuojamas ir mokamos eurais. Iš prie bylos pateiktų kredito sutarties su jos pakeitimais nuostatų matyti, kad kredito grąžinimas ir jo grąžinimo grafikas šalių susitarimu buvo numatytas eurais. Kadangi byloje kreditorinis reikalavimas yra išreikštas litais, kreditorius pagrįstai reikalauja taikyti euro ir lito keitimo kursą, kuris kaip pagrįstai nurodo bankas restruktūrizavimo bylos iškėlimo dienai buvo 1 EUR/3,4614 LTL. Esant šiai nustatytai aplinkybei, teismas sprendžia, jog pareiškėjo reikalavimas patvirtinti 5393,82 lt kreditorinį reikalavimą pagrįstas.

11Atsižvelgiant į tai, kad Kauno apygardos teismo 2013 02 04 nutartimi yra patvirtintas „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas 2 165 559,28 Lt kreditorinis reikalavimas, teismui nustačius, kad papildomai banko reiškiamas 95581, 54 lt kreditorinis reikalavimas yra pagrįstas ir tvirtintinas, patvirtintinas bendras restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Lipnus“ byloje „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialo 2 261140, 74 Lt kreditorinis reikalavimas.

12Teismas, vadovaudamasis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 19 str. 1 d., LR CPK 290 straipsniu,

Nutarė

13patvirtinti restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Lipnus“ byloje „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas 2 261140, 74 Lt kreditorinį reikalavimą.

14Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui skundą pateikiant Kauno apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai