Byla 2-1499/2013
Dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 15 d. nutarties, kuria patvirtintas papildomas trečiojo asmens Danske Bank A/S Lietuvos filialo finansinis reikalavimas nurodyto atsakovo restruktūrizavimo byloje (civilinė byla Nr. B2-1447-259/2013)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Lipnus“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 15 d. nutarties, kuria patvirtintas papildomas trečiojo asmens Danske Bank A/S Lietuvos filialo finansinis reikalavimas nurodyto atsakovo restruktūrizavimo byloje (civilinė byla Nr. B2-1447-259/2013),

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Kauno apygardos teismo 2012 m. spalio 22 d. nutartimi buvo iškelta atsakovo UAB „Lipnus“ restruktūrizavimo byla, nurodyto teismo 2013 m. vasario 4 d. nutartimi buvo patvirtinti atsakovo kreditorių finansiniai reikalavimai, tarp jų – trečiojo asmens Danske Bank A/S Lietuvos filialo 2 165 559,28 Lt finansinis reikalavimas, grindžiamas 2006 m. gruodžio 13 d. Kredito limito sutartimi Nr. K200612-2022 (su papildomais susitarimais), pagal kurią atsakovas gavo 691 544,97 EUR kreditą), sudaryta tarp atsakovo ir AB „SAMPO bankas“, kurio reikalavimo teisę į atsakovą perėmė trečiasis asmuo Danske Bank A/S Lietuvos filialas (toliau – Kredito sutartis; 4-5, 7-11 b. l.).

4Trečiasis asmuo Danske Bank A/S Lietuvos filialas 2013 m. kovo 6 d. pateikė teismui prašymą dėl papildomo 95 581,54 Lt finansinio reikalavimo patvirtinimo atsakovo restruktūrizavimo byloje (64-65 b. l.). Nurodė, kad Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 4 d. nutartimi buvo patvirtinta dalis trečiojo asmens finansinio reikalavimo, kadangi teismas nustatė, jog reikalinga tiksliai apskaičiuoti atsakovo nesumokėtus delspinigius iki jo restruktūrizavimo bylos iškėlimo bei pateikti įrodymus dėl taikyto valiutos konvertavimo kurso dydžio. Trečiojo asmens teigimu, atsakovo restruktūrizavimo byloje patvirtintiną papildomą jo 95 581,54 Lt finansinį reikalavimą sudaro 90 187,71 Lt atsakovo nesumokėti delspinigiai bei 5 393,82 Lt valiutos konvertavimo kurso santykis (taikytinas valiutos keitimo kursas – 1 EUR = 3,4614 Lt).

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2013 m. kovo 15 d. nutartimi patvirtino trečiojo asmens Danske Bank A/S Lietuvos filialo 2 261 140,74 Lt (2 165 559,28 Lt + 95 581,54 Lt) finansinį reikalavimą RUAB „Lipnus“ restruktūrizavimo byloje (137-138 b. l.).

7Nurodė, kad 2009 m. gruodžio 14 d. Susitarimu Nr. K200612-2022-P9 dėl Kredito sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) trečiasis asmuo bei atsakovas susitarė, jog, atsakovui laiku nesumokėjus trečiajam asmeniui pagal Kredito sutarties sąlygas mokėtinų sumų, atsakovas mokės trečiajam asmeniui 0,08 proc. dydžio netesybas už kiekvieną pradelstą mokėti kalendorinę pradelsto mokėti termino dieną, nuo sumos, kurios mokėjimo terminas yra praleistas (Susitarimo 24 p.). Teismo teigimu, trečiojo asmens reikalaujamos 90 187,71 Lt netesybos paskaičiuotos, vadovaujantis šalių Susitarimu nustatyto dydžio palūkanų norma, šios palūkanos yra sutartinės, jos nėra neprotingai didėlės. Teismas sprendė, jog trečiasis asmuo įrodė nesumokėtų ir reikalaujamų palūkanų paskaičiavimo teisingumą, pridėdamas prie prašymo paskaičiavimus bei palūkanų paskaičiavimo lenteles, o atsakovas nenuginčijo tokių paskaičiavimų pagrįstumo ir teisingumo, tik išreiškė dėl jų abejones (CPK 178 str.), todėl pagrįstas trečiojo asmens reikalavimas patvirtinti 90 187,71 Lt dydžio jo finansinį reikalavimą atsakovo restruktūrizavimo byloje (CPK 178 str.).

8Teismas nustatė, kad šalys tiek Kredito sutartyje, tiek ir vėlesniuose susitarimuose dėl šios sutarties sąlygų pakeitimo susitarė, jog kreditas suteikiamas ir grąžinamas, o palūkanos bei netesybos skaičiuojamas ir mokamos eurais. Teismo teigimu, iš Kredito sutarties su jos pakeitimais nuostatų matyti, jog kredito grąžinimas ir jo grąžinimo grafikas, šalių susitarimu, taip pat buvo numatytas eurais. Kadangi byloje finansinis reikalavimas yra pareikštas litais, teismas sprendė, jog trečiasis asmuo pagrįstai reikalauja taikyti euro ir lito keitimo kursą, kuris restruktūrizavimo bylos iškėlimo dienai buvo 1 EUR = 3,4614 Lt. Dėl nurodyto teismas konstatavo, kad pagrįstas ir trečiojo asmens 5 393,82 Lt finansinis reikalavimas.

9Teismas sprendė, kad, atsižvelgus į tai, jog apygardos teismo 2013 m. vasario 4 d. nutartimi yra patvirtintas trečiojo asmens 2 165 559,28 Lt finansinis reikalavimas bei nustatytas papildomas 95 581,54 Lt trečiojo asmens finansinis reikalavimas, patvirtintinas iš viso 2 261 140,74 Lt dydžio trečiojo asmens Danske Bank A/S Lietuvos filialo finansinis reikalavimas.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atskiruoju skundu atsakovas prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 15 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – atmesti trečiojo asmens prašymą patvirtinti papildomą finansinį reikalavimą atsakovo restruktūrizavimo byloje (141-145 b. l.). Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Pirmosios instancijos teismas neišnagrinėjo ir neįvertino atsakovo 2013 m. kovo 7 d. prašyme nurodytų argumentų, pažeisdamas CPK 291 straipsnio 1 dalies 5 punkto reikalavimus (CPK 7-8 str.):
  1. Atsakovas prašė išskirti ginčą dėl trečiojo asmens Danske Bank A/S Lietuvos filialo finansinio reikalavimo patvirtinimo į atskirą civilinę bylą ir ją sustabdyti iki bus priimtas sprendimas Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamoje byloje Nr. 2-8722-727/2012 pagal atsakovo ieškinį trečiajam asmeniui dėl jo veiksmų, sudarant 2012 m. vasario 6 d. grafiką (pagal kurį trečiasis asmuo paskaičiavo ginčo finansinį reikalavimą) dėl kredito grąžinimo, pripažinimo neteisėtais ir atliktais, panaudojant ekonominį spaudimą.
  2. Trečiasis asmuo be pagrindo pareiškė reikalavimą dėl papildomo finansinio reikalavimo patvirtinimo, kadangi laikotarpiu nuo 2012 m. birželio 1 d. iki atskirojo skundo padavimo dienos trečiasis asmuo yra nuskaičiavęs nuo atsakovo sąskaitų daugiau kaip 155 000 EUR, o papildomu finansiniu reikalavimu reikalauja pripažinti jo teisę į delspinigius, paskaičiuotus už tą patį laikotarpį. Todėl atsakovas prašė teismo įpareigoti trečiąjį asmenį pateikti delspinigių lentelę, joje išskiriant, kiek iš viso delspinigių jau yra nuskaičiuota, ir kiek papildomai trečiasis asmuo reikalauja jų priteisti, tačiau teismas neišnagrinėjo ir šio atsakovo prašymo (ĮRĮ 7 str. 1 d.; CPK 8 str.).
 1. Teismas pažeidė CPK 176, 178 ir 185 straipsniuose numatytas taisykles bei pareigą restruktūrizavimo byloje veikti ex officio ir savo iniciatyva rinti įrodymus, jeigu to reikia, siekiant teisingai išspręsti bylą, bei netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus:
  1. Trečiasis asmuo reikalauja iš atsakovo 0,08 proc. dydžio delspinigių, paskaičiuotų nuo padidintų palūkanų, nors pareiškime dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo nurodė, jog skaičiuoja 0,04 proc. dydžio delspinigius pagal Kredito sutarties 33 punktą, o aplinkybė, jog kreditoriaus teisė skaičiuoti padidintas palūkanas numatyta Kredito sutartyje, nesudaro pagrindo teigti, jog tokios palūkanos turėtų būti skaičiuojamos. Teismas neatsižvelgė, kad palūkanoms skaičiuoti taikoma metinė palūkanų norma pagal tai, jog metuose yra 360 dienų, o trečiasis asmuo palūkanas paskaičiavo už didesnį laikotarpį.
  2. Neaišku, kokiu pagrindu teismas patvirtino trečiojo asmens 5 393,82 Lt finansinį reikalavimą. Kredito sutarties 63 punktas taikomas tik tiems valiutos konvertavimo atvejams, kuomet kredito gavėjas vengia vykdyti savo prievoles ir kreditorius jas nurašo priverstinai, o šiuo atveju atsakovas nevengia vykdyti savo prievolių, tačiau jų vykdymas yra sustabdytas pagal ĮRĮ nuostatas. Todėl nėra aišku, kodėl nurodomas ne buhalterinis (1 EUR = 3,4528 Lt) ir ne pagal 2008 m. gruodžio 17 d. susitarimą Nr. P-7 naudotas valiutos konvertavimo kursas (1 EUR = 3,452 Lt), bet valiutos keitimo kursas, pagal kurį 1 EUR = 3,4614 Lt.

12Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą skundžiamą teismo nutartį (154-157 b. l.). Atsiliepimą į atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Teismas įvertino atsakovo 2013 m. kovo 7 d. prašymą dėl civilinės bylos išskyrimo į atskirą bylą ir jos sustabdymo bei atmetė šį prašymą, todėl skundžiamoje teismo nutartyje jo nebenagrinėjo (CPK 185 str.). ĮRĮ numato galimybę tikslinti restruktūrizuojamos įmonės kreditorių sąrašą ateityje, jeigu pasikeistų aplinkybės dėl reikalavimo dydžio, o sustabdžius kreditoriaus finansinio reikalavimo patvirtinimo klausimo nagrinėjimą, būtų užkirstas kelias didžiausiam atsakovo kreditoriui dalyvauti įmonės restruktūrizavimo procese.
 2. Atsakovo prašymas dėl delspinigių paskaičiavimo lentelės pateikimo teismo buvo išnagrinėtas ir pagrįstai atmestas, o Kredito sutartyje (su pakeitimais) nurodyta kredito ir už jį mokėtinų palūkanų bei kitų mokėjimų, tarp jų netesybų, skaičiavimo metodika, todėl atsakovas galėjo pats pateikti paskaičiavimus, paneigiančius trečiojo asmens pateiktus paskaičiavimus, tačiau to nepadarė.
 3. Susitarime šalys susitarė, jog, atsakovui laiku nesumokėjus trečiajam asmeniui mokėtinų sumų, atsakovas mokės jam 0,08 proc. dydžio netesybas (Susitarimo 24 p.), o tai, kad trečiasis asmuo pareiškime dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo nurodė, jog skaičiuos 0,04 proc. netesybas, negali būti vertinama kaip šio asmens atsisakymas nuo šalių sutartų netesybų dydžio.
 4. Konvertuojant reikalavimo sumą iš eurų į litus, turi būti taikomas Kredito sutartyje numatytas 3,4614 Lt/1 EUR kursas (Kredito sutarties 63 p.).

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas netenkintinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str. 2, 3 d., 338 str.).

16Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, išsamiai ištyręs ir tinkamai įvertinęs visas bylos aplinkybes bei įrodymus, tinkamai pritaikydamas civilinio proceso taisykles ir materialinės teisės normas, teisingai išsprendė bylą ir turėjo pagrindo patvirtinti trečiojo asmens Danske Bank A/S Lietuvos filialo papildomą finansinį reikalavimą atsakovo RUAB „Lipnus“ restruktūrizavimo byloje.

17Bylos duomenimis nustatyta, kad pagal atsakovo sudarytą su AB „SAMPO bankas“ (kurio reikalavimo teisę į atsakovą perėmė trečiasis asmuo Danske Bank A/S Lietuvos filialas) 2006 m. gruodžio 13 d. Kredito limito sutartį Nr. K200612-2022 (toliau vadinama Kredito sutartimi), AB „SAMPO bankas“ įsipareigojo suteikti atsakovui 1 850 000 Lt kreditą (kurį sudaro 768 797,06 Lt ilgalaikis kreditas ir 1 081 202,94 Lt kredito linija), o atsakovas įsipareigojo šioje sutartyje nustatyta tvarka grąžinti pasiskolintas lėšas, taip pat, laiku nesumokėjęs kredito davėjui bet kokių pagal Kredito sutartį mokėtinų sumų, - mokėti 0,4 proc. dydžio netesybas už kiekvieną kalendorinę praleisto termino dieną nuo sumos, kurios mokėjimo terminas praleistas, bei įvykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Kredito sutartyje (Kredito sutarties 1 p., 33 p., 63 p.; 67-71 b. l.). Be to, pagal atsakovo su trečiuoju asmeniu 2008 m. gruodžio 17 d. sudarytą Susitarimą Nr. K200612-2022-P-7, nurodytos šalys pakeitė ilgalaikio kredito valiutą iš litų į eurus kursu 3,452 (nurodyto susitarimo 1 p.; 28-29 b. l.). Taip pat nustatyta, jog pagal 2009 m. gruodžio 14 d. atsakovo su trečiuoju asmeniu sudarytą Susitarimą Nr. K200612-2022-P9 dėl Kredito sutarties pakeitimo (kuriuo buvo pratęstas kredito linijos lėšų grąžinimo terminas, padidintos palūkanos ir pakeistos bei papildytos Kredito sutarties sąlygos bei išdėstyta nauja šios sutarties redakcija (vadinamas Susitarimu), atsakovas įsipareigojo, laiku nesumokėjus trečiajam asmeniui bet kokių pagal Kredito sutartį mokėtinų sumų, mokėti 0,08 proc. netesybas už kiekvieną kalendorinę praleisto termino dieną nuo sumos, kurios mokėjimo terminas yra praleistas (Susitarimo 24 p.); šalys susitarė, jog lėšos nuo atsakovo sąskaitų nurašomos ta valiuta, kuria turi būti atliekami mokėjimai kreditoriui, tačiau tokiu atveju, kai atsakovo sąskaitoje nėra lėšų reikiama valiuta ar jų nepakanka, nurašomos lėšos kita valiuta, atliekant keitimą į valiutą, kuria turi būti atliekami mokėjimai, pagal lėšų nurašymo dieną trečiojo asmens nustatytą keitimo kursą, bei nustatė, jog valiutų keitimo išlaidas dengia atsakovas, kuris privalo užtikrinti, kad, suėjus kredito ar kredito linijos grąžinimo bei palūkanų mokėjimo ar kitų mokėjimų terminams, jo sąskaitoje bus reikiama lėšų suma mokėjimams pagal Kredito sutartį atlikti (Susitarimo 50 p.; 83-89 b. l.). Atsakovas netinkamai vykdė įsipareigojimus pagal Kredito sutartį (su pakeitimais), todėl kreditorius 2012 m. liepos 18 d. raštu Nr. dnk1206697 informavo atsakovą apie Kredito sutarties nutraukimą (30 b. l.).

18Iš aukščiau nurodyto matyti, kad atsakovo ir trečiojo asmens sudarytoje Kredito sutartyje, kuria šalys laisva valia susitarė dėl delspinigių dydžio (0,08 proc.), ir toks susitarimas sutarties šalims turi įstatymo galią (Susitarimo 24 p.; CK 6.156 str. 1 d., 6.189 str.). Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog trečiasis asmuo į bylą pateikė delspinigių paskaičiavimo lentelę, kurioje nurodyta tiek pradelsta skolos suma, nuo kurios skaičiuojami delspinigiai, tiek ir delspinigių paskaičiavimo laikotarpis (66 b. l.), o atsakovas nepaneigė trečiojo asmens paskaičiavimo teisėtumo bei pagrįstumo, nors pagal CPK taisykles šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 12, 176, 178 str.). Be to, atsakovas nepateikė įrodymų, paneigiančių trečiojo asmens paskaičiavimą, ir bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme (CPK 314 str.). Beje, atsakovas iki trečiojo asmens kreipimosi į teismą dėl finansinio reikalavimo (kurį sudaro skola, palūkanos ir delspinigiai) patvirtinimo, neginčijo Kredito sutarties nuostatų dėl netesybų (delspinigių) dydžio (0,08 proc.) ir neprašė jų sumažinti; priešingai, pasirašydamas Susitarimą, atsakovas 2009 m. gruodžio 14 d. sutiko delspinigių dydį padidinti nuo 0,04 proc. iki 0,08 proc. (83-89 l.; CPK 185 str.). Pažymėtina, kad Kredito sutartis – komercinio pobūdžio sandoris, sudarytas tarp verslininkų, o delspinigių, paskaičiuotų pagal Kredito sutartį, suma (90 187,71 Lt) nėra didelė, palyginus su atsakovo skola (2 104 287,69 Lt) pagal šią sutartį. Todėl pagrįsta ir apygardos teismo išvada, jog nėra pagrindo teigti, kad Kredito sutartyje nustatyti delspinigiai (0,08 proc.) yra aiškiai (neprotingai) per dideli (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Tai atitinka ir teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus (CK 1.5 str.).

19Nepagrįstas ir apelianto atskirojo skundo argumentas, kad teismas be pagrindo patvirtino dalį (5 393,82 Lt dydžio) trečiojo asmens finansinio reikalavimo, kurį sudaro valiutos konvertavimo kurso santykis. Minėta, jog šalys Susitarime, kuriuo buvo pakeistos Kredito sutarties, tarp jos ir 2008 m. gruodžio 17 d. susitarimo Nr. P-7 nuostatos (kuriomis remiasi atsakovas), susitarė, kad valiutos keitimas, vykdant lėšų nurašymą nuo atsakovo sąskaitos pagal Kredito sutartį, atliekamas pagal lėšų nurašymo dieną kreditoriaus nustatytą keitimo kursą, o valiutų keitimo išlaidas privalo padengti atsakovas (Susitarimo 50 p.). Dėl to pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindo konstatuoti, jog, apskaičiuojant trečiojo asmens finansinio reikalavimo dydį, taikytinas euro ir lito keitimo kursas, kurį trečiasis asmuo buvo nustatęs atsakovo restruktūrizavimo bylos iškėlimo metu (1 EUR = 3,4614 Lt; Susitarimo 50 p.).

20Teisėjų kolegijos nuomone, bylos įrodymai patvirtina trečiojo asmens papildomo finansinio reikalavimo pagrįstumą, ir teismui nebuvo pagrindo reikalauti iš trečiojo asmens papildomų įrodymų, o atsakovas (restruktūrizuojamas juridinis asmuo, kurį administruoja tiek teismo paskirtas administratorius, tiek ir įmonės vadovas) turėjo galimybę pateikti ir jo nurodomus delspinigių pagal Kredito sutartį paskaičiavimo duomenis, paneigiančius trečiojo asmens reikalavimą, tačiau atsakovas tokių įrodymų nepateikė (CPK 176-178, 185 str.).

21Nesudaro pagrindo pakeisti arba panaikinti skundžiamą teismo nutartį ir apelianto argumentas, kad pirmosios instancijos teismas neišnagrinėjo ar neįvertino atsakovo 2013 m. kovo 7 d. prašymo argumentų dėl civilinės bylos sustabdymo.

22Pažymėtina, kad, CPK 18 straipsnio nuostatomis, įsiteisėjęs teismo sprendimas (nutartis) yra privalomas valstybės (savivaldybės) institucijoms, tarnautojams ir pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 279 str.), o pagal CPK 182 straipsnio 2 punktą, įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatyti faktai (prejudiciniai faktai) iš naujo neįrodinėjami.

23Bylos duomenimis, apygardos teismas išnagrinėjo ir atmetė 2013 m. kovo 8 d. teismo posėdyje (120-135 b. l.) atsakovo pateiktą apygardos teismui „2013 m. kovo 7 d. prašymą dėl papildomų duomenų pateikimo dėl kreditorinio reikalavimo“, kuriuo šis prašė įpareigoti trečiąjį asmenį pateikti prašyme nurodytus duomenis, o nagrinėjamą bylą dėl trečiojo asmens papildomo finansinio reikalavimo patvirtinimo išskirti į atskirą civilinę bylą ir sustabdyti šios bylos nagrinėjimą, kadangi apygardos teisme nagrinėjama kita civilinė byla Nr. 2-8722-727/2012 pagal atsakovo ieškinį, pareikštą trečiajam asmeniui dėl šalių 2012 m. vasario 6 d. sudaryto Susitarimo Nr. K200612-2022-P13 2 punkto pakeitimo, nustatant, jog grąžinama kredito suma per mėnesį sudaro 5 000 EUR, kurį patenkinus, būtų pagrindo pripažinti, jog trečiasis asmuo neturėjo teisės pareikšti finansinio reikalavimo (106-109 b. l.).

24Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad atsakovas neginčijo Kauno apygardos teismo įsiteisėjusia 2013 m. vasario 4 d. nutartimi patvirtinto trečiojo asmens 2 165 559,28 Lt finansinio reikalavimo, kurį sudaro skola ir palūkanos, paskaičiuotos pagal euro ir lito Lietuvos banko nustatytą buhalterinį kursą (1 EUR = 3,4528 Lt) pagrįstumo (CPK 18 str.). Taigi atsakovas sutiko su trečiojo asmens nurodyta atsakovo skola pagal Kredito sutartį, nuo kurios skaičiuojamos netesybos (delspinigiai), o, kitoje civilinėje byloje Nr. 2-8722-727/2012 nesant ginčo dėl Kredito sutarties nuostatų, nustatančių delspinigių dydį ir valiutos konvertavimo kursą, teismas neturėjo pagrindo sustabdyti nagrinėjimo civilinės bylos dėl trečiojo asmens papildomo finansinio reikalavimo patvirtinimo (CPK 163 str. 3 p.; 164 str. 4 p.).

25Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 263 str., 329 str., 338 str.).

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27Palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 15 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Kauno apygardos teismo 2012 m. spalio 22 d. nutartimi buvo iškelta atsakovo... 4. Trečiasis asmuo Danske Bank A/S Lietuvos filialas 2013 m. kovo 6 d. pateikė... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2013 m. kovo 15 d. nutartimi patvirtino trečiojo... 7. Nurodė, kad 2009 m. gruodžio 14 d. Susitarimu Nr. K200612-2022-P9 dėl... 8. Teismas nustatė, kad šalys tiek Kredito sutartyje, tiek ir vėlesniuose... 9. Teismas sprendė, kad, atsižvelgus į tai, jog apygardos teismo 2013 m.... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu atsakovas prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m.... 12. Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo prašo jį atmesti ir... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 14. Atskirasis skundas netenkintinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, išsamiai ištyręs... 17. Bylos duomenimis nustatyta, kad pagal atsakovo sudarytą su AB „SAMPO... 18. Iš aukščiau nurodyto matyti, kad atsakovo ir trečiojo asmens sudarytoje... 19. Nepagrįstas ir apelianto atskirojo skundo argumentas, kad teismas be pagrindo... 20. Teisėjų kolegijos nuomone, bylos įrodymai patvirtina trečiojo asmens... 21. Nesudaro pagrindo pakeisti arba panaikinti skundžiamą teismo nutartį ir... 22. Pažymėtina, kad, CPK 18 straipsnio nuostatomis, įsiteisėjęs teismo... 23. Bylos duomenimis, apygardos teismas išnagrinėjo ir atmetė 2013 m. kovo 8 d.... 24. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad atsakovas neginčijo Kauno apygardos teismo... 25. Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 27. Palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 15 d. nutartį....