Byla eCIK-1211/2019
Dėl Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. birželio 14 d. nutarties peržiūrėjimo

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegija, susidedanti iš teisėjų Birutės Janavičiūtės, Janinos Januškienės (kolegijos pirmininkė) ir Donato Šerno,

2susipažinusi su 2019 m. rugsėjo 17 d. gautu atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltisches haus“ kasaciniu skundu dėl Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. birželio 14 d. nutarties peržiūrėjimo,

Nustatė

3Atsakovė uždaroji akcinė bendrovė „Baltisches haus“ padavė kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. birželio 14 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Dažai“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Baltisches haus“ dėl pripažinimo teisės be atsakovo sutikimo kreiptis dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo pagal parengtus projektinius pasiūlymus atskirai atliekant ir užbaigiant nurodomus rekonstrukcijos darbus, tretieji asmenys E. P. ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija. Kasacinis skundas paduodamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 346 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose įtvirtintais kasacijos pagrindais.

4Teisėjų atrankos kolegija pažymi, kad kasacinis teismas tikrina žemesnės instancijos teismų sprendimų (nutarčių) teisėtumą tik išimtinais atvejais, kai yra bent vienas iš CPK 346 straipsnio 2 dalyje nustatytų kasacijos pagrindų (CPK 346 straipsnio 1 dalis). Kasaciniame skunde nepakanka vien tik nurodyti kasacijos pagrindą – įvardyto kasacijos pagrindo buvimą būtina pagrįsti išsamiais teisiniais argumentais (CPK 347 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Be to, CPK 346 straipsnio 2 dalyje nurodyti kasacijos pagrindai patvirtina, jog kasacija leidžiama ne teisės klausimais apskritai, bet ypatingais teisės klausimais, siekiant, jog kasaciniame teisme būtų nagrinėjamos tik tokios bylos, kuriose keliamų teisės problemų išsprendimas būtų reikšmingas vienodam teisės aiškinimui.

5Kai kasacinis skundas paduodamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, kasaciniame skunde būtina nurodyti buvus pažeistą materialinės ar proceso teisės normą, teisinius argumentus, patvirtinančius nurodytos (nurodytų) teisės normos (normų) pažeidimą bei argumentuotai pagrįsti, kad teisės pažeidimas, į kurį apeliuojama, yra toks svarbus, kad turi esminę reikšmę vienodam teisės aiškinimui ir taikymui, o taip pat, kad jis (teisės pažeidimas) galėjo turėti įtakos neteisėto sprendimo (nutarties) priėmimui.

6Kai kasacinis skundas paduodamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu, kasaciniame skunde būtina nurodyti konkrečią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, suformuotą bylose, kurių faktinės aplinkybės yra analogiškos ar iš esmės panašios į bylos, kurioje priimtas teismo sprendimas (nutartis) skundžiamas kasacine tvarka, bei argumentuotai pagrįsti, kad teismas skundžiamame procesiniame sprendime nukrypo nuo tokios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos. Tai daroma analizuojant apskųstuose teismų sprendimuose išdėstytus teisinius motyvus ir juos lyginant su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota teisės taikymo ir aiškinimo praktika.

7Kasaciniame skunde teigiama, kad apeliacinės instancijos teismas pažeidė procesinės teisės principus ir normas bei nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos, nes priėmė naujus rašytinius įrodymus, kurie gauti dieną prieš bylos išnagrinėjimą, neužtikrinus jokių galimybių kasatoriui dėl šių naujų įrodymų pasisakyti. Teismas nevertino, ar įrodymai galėjo būti pateikti anksčiau, priėmė įrodymus, kurie nepagrindžia įrodinėtinų aplinkybių. Kasatorius mano, kad valstybinės žemės nuomininkas negali vykdyti rekonstrukcijos kitam nuomininkui išnuomotoje žemėje, net jei pastarasis duoda sutikimą. Darydamas priešingą išvadą, teismas pažeidė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.477 straipsnio 1 dalį, 6.545 straipsnio 1 dalį, 6.551 straipsnio 2 dalį, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 11 dalį, 9 straipsnio 6 dalies 1 punktą, 13 dalį, 10 straipsnio 5 dalies 1 punktą ir nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos aiškinant šias teisės normas. Teismas, vertindamas šį sutikimą, pasisakė dėl į bylą neįtrauktų asmenų teisių ir pareigų, todėl pažeidė CK 6.193 straipsnį. Teismas paneigė statinio bendraturčio teises remtis esminiais projektinių pasiūlymų trūkumais ir tokiu būdu pažeidė CK 4.75, 4.80 straipsnius, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 straipsnio 8 dalies 5 punktą, nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos.

8Teisėjų atrankos kolegija, susipažinusi su kasacinio skundo argumentais, teismų procesinių sprendimų motyvais ir jų pagrindų padarytomis išvadomis, daro išvadą, kad kasacinio skundo argumentai nepatvirtina CPK 346 straipsnio 2 dalyje nustatytų kriterijų kasacijai. Kasaciniame skunde neužtenka vien tik nurodyti, kad teismas, kasatoriaus nuomone, pažeidė teisės normas, šiuos teiginius būtina pagrįsti kasacijos pagrindą atskleidžiančiais teisiniais argumentais, o šiuo atveju kasacinio skundo argumentai yra faktinio pobūdžio, jais nepagrindžiama, jog egzistuoja teisinis pagrindas peržiūrėti bylą kasacine tvarka. Kasacinio skundo argumentai apie nukrypimą nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės aiškinimo ir taikymo praktikos yra nekonkretūs ir neinformatyvūs, jais nepagrindžiamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodyto kasacijos pagrindo egzistavimas.

9Dėl nurodytų priežasčių konstatuotina, kad kasacinis skundas neatitinka CPK 346 straipsnio, 347 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimų, todėl jį atsisakytina priimti (CPK 350 straipsnio 2 dalies 3, 4 punktai).

10Atsisakius priimti kasacinį skundą grąžintinas už kasacinį skundą sumokėtas žyminis mokestis (CPK 350 straipsnio 4 dalis).

11Teisėjų atrankos kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 350 straipsnio 2 dalies 3, 4 punktais ir 4 dalimi,

Nutarė

12Kasacinį skundą atsisakyti priimti.

13Grąžinti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Baltisches haus“, į. k. 111543781, 75 Eur (septyniasdešimt penkių eurų) dydžio žyminį mokestį, sumokėtą 2019 m. rugsėjo 17 d. Luminor banke, dokumento Nr. 030311.

14Ši nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Proceso dalyviai