Byla 2A-901/2013
Dėl autorių teisių pažeidimo, pažeistos teisės į atvaizdą bei privatų gyvenimą ir žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Alvydo Poškaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovų H. D. ir R. D. bei atsakovų D. D. ir uždarosios akcinės bendrovės „Balsas.lt leidiniai“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1363-798/2012 pagal ieškovų H. D. ir R. D. ieškinį atsakovams D. D. ir uždarajai akcinei bendrovei „Balsas.lt leidiniai“ dėl autorių teisių pažeidimo, pažeistos teisės į atvaizdą bei privatų gyvenimą ir žalos atlyginimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovai H. D. ir R. D., patikslinę ieškinio reikalavimus, remdamiesi Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (toliau - ATGTĮ) 14, 15, 21, 77, 82-84 straipsniais ir CK 2.22-2.23 straipsniais, 6.250 straipsniu, prašė: 1) pripažinti, jog atsakovai pažeidė ieškovo H. D. autoriaus turtines ir neturtines teises bei priteisti solidariai iš atsakovų ieškovo H. D. naudai 50 000 Lt dydžio kompensaciją už autoriaus turtinių teisių pažeidimą ir 10 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą už autoriaus neturtinių teisių pažeidimą; 2) įpareigoti atsakovus išimti iš apyvartos visus knygos „T. D. istorija“ egzempliorius; 3) uždrausti atsakovams bet kokiu būdu ir forma naudoti ieškovo H. D. sukurtą kūrinį, pavadinimu „Išlikt žmogumi“ ar jo dalis, įskaitant draudimą atgaminti, išleisti, platinti ar padaryti viešai prieinamu; 4) uždrausti atsakovams bet kokiu būdu ir forma atgaminti, parduoti, demonstruoti, spausdinti, platinti ar kitaip skelbti knygą „T. D. istorija“; 5) pripažinti, jog atsakovai, išleisdami knygą „T. D. istorija“, pažeidė ieškovo H. D. teisę į atvaizdą ir vardą bei uždrausti atsakovams atgaminti, parduoti, demonstruoti, spausdinti, platinti ir kitaip viešai skelbti bei komerciniais tikslais knygų iliustravimui naudoti ieškovo atvaizdą ir vardą; 6) priteisti solidariai iš atsakovų 20 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą ieškovo naudai už teisės į atvaizdą ir vardą pažeidimą; 7) pripažinti, jog atsakovai, išleisdami knygą „T. D. istorija“, pažeidė ieškovo H. D. teisę į privatų gyvenimą ir jo slaptumą bei priteisti solidariai iš atsakovų 10 000 Lt neturtinės žalos už teisės į privatų gyvenimą ir jo slaptumą pažeidimą; 8) pripažinti, jog atsakovai, išleisdami knygą „T. D. istorija“, pažeidė ieškovės R. D. teisę į vardą ir teisę į privatų gyvenimą bei jo slaptumą, priteisti solidariai iš atsakovų 10 0000 Lt neturtinės žalos atlyginimą ieškovės naudai už teisės į vardą bei teisės į privatų gyvenimą ir jo slaptumą pažeidimą; 9) priteisti iš atsakovų solidariai ieškovų naudai bylinėjimosi išlaidas (3 b. t., 15-31 l.).

4Nurodė, jog ieškovas H. D. sukūrė literatūros kūrinį „Išlikt žmogumi" (toliau - Kūrinys), kurio nėra išleidęs, kaip tai numato ATGTĮ 2 straipsnio 14 dalis, taip pat viešai paskelbęs ar perdavęs turtines teises į Kūrinį. Ieškovų teigimu, atsakovas D. D. sukūrė literatūros kūrinį „T. D. istorija“ (toliau - Knyga), perduodamas turtines teises Knygą išleidusiam ir platinančiam atsakovui UAB „Balsas.lt leidiniai", kurioje atsakovai be ieškovo sutikimo ir nemokėdami jam autorinio atlyginimo naudoja dideles Kūrinio dalis, ieškovo asmens atvaizdą ir atskleidžia privataus gyvenimo detales, dėl ko atsakovai pažeidžia ieškovo kaip autoriaus turtinę teisę – teisę atgaminti kūrinį bet kokia forma ar būdu bei išleisti Kūrinį (ATGTĮ 15 str. 1 d. 1-2 p.). Ieškovai nurodė, jog 2011 m. gegužės 5 d. Lietuvos teismo ekspertizės centro Ekspertizės akto Nr. 11- 1018(11) išvadose taip pat nurodoma, jog „D. D. knygoje „T. D. istorija" panaudoti H. D. knygos „Išlikt žmogumi" atskiri fragmentai; knygos „T. D. istorija" atskiros dalys parašytos, remiantis H. D. knyga „Išlikt žmogumi". Ieškovų teigimu, iš Kūrinio paimti autoriaus žodžiai pripažįstami akivaizdžiu teisės atgaminti kūrinį (ar jo dalį) pažeidimu.

5Pasak ieškovų, atsakovai perdirbo didelę dalį Kūrinio, t. y. savais žodžiais atpasakojo Kūrinio ištraukas ir Knygoje pateikė tai kaip savo mintis (ATGTĮ 15 str. 1 d. 4 p.); nesuteikė leidimo perdirbti ar kitaip perdaryti Kūrinio atsakovams nesuteikė, o atsakovams negali būti taikoma 1994 m. liepos 29 d. Berno konvencijoje dėl literatūros ir meno kūrinių apsaugos 10 straipsnyje (toliau – Berno konvencija) ir ATGTĮ 21 straipsnyje numatyta citavimo išimtis, leidžiama cituoti tik teisėtai viešai paskelbto kūrinio dalis, o Knygoje panaudotos Kūrinio dalys nėra citatos, kadangi neatitinka ATGTĮ 2 straipsnio 6 dalyje nustatyto citavimo tikslo, be to, Kūrinio ištraukos viršija citavimo tikslui reikalingą mastą ir nenurodomas šaltinis bei autoriaus vardas, sudarant skaitytojui įspūdį, jog tai yra paties atsakovo D. D. mintys.

6Ieškovai taip pat nurodė, jog atsakovai pažeidė ieškovo H. D. neturtines teises – teisę kūrinio neliečiamybę ir į autoriaus vardą bei autorystės teisę (ATGTĮ 14 str. 1 d. 1-3 p.); atsakovai Knygoje naudoja dideles ir itin reikšmingas Kūrinio dalis, pateikiamas kitame kontekste nei ieškovo sukurtame Kūrinyje, be to, kai kurios Kūrinio dalys pateikiamos savais žodžiais, iškreipiant Kūrinio esmę bei sudarant kitokį įspūdį nei siekė pavaizduoti ieškovas savo Kūrinyje. Ieškovų teigimu, tik išleisdamas savo kūrinį autorius turi teisę pasirinkti, kokiu būdu jis įgyvendins savo teisę į autoriaus vardą, o cituoti leidžiama tik išleistą Kūrinį; tik jis turėjo teisę nuspręsti, kaip įgyvendinti teisę į autoriaus vardą, tačiau atsakovai, nepaisydami šios teisės, pažeidė įstatyme įtvirtintą teisę į autoriaus vardą, be to, atsakovai Knygoje naudoja daug Kūrinio dalių, nenurodydami tikrojo autoriaus, dėl ko pažeidė ieškovo autorystės teisę. Ieškovas nurodo, jog dėl atsakovų padaryto autoriaus teisių pažeidimo yra visos civilinei atsakomybei kilti būtinosios sąlygos – neteisėti veiksmai, priežastinis ryšis, žala bei kaltė, todėl yra pagrindas atlyginti ieškovo patirtą žalą, t. y. sumokėti kompensaciją (ATGTĮ 77 str. 1 d. 7 p.), taip pat uždrausti atsakovams leisti Knygą (ATGTĮ 77 str. 1 d. 2 p.) ir reikalauti atšaukti, išimti iš apyvartos Knygos egzempliorius (ATGTĮ 82 str. 1 d.); 50 000 Lt kompensaciją pagrindžia tai, jog Knyga buvo platinama ir pardavinėjama visur, ji buvo aptarinėjama viešoje erdvėje ir internete, ieškovas patyrė neigiamą visuomenės reakciją, be to, vien per 2010 metus buvo parduoti 10 796 Knygos egzemplioriai, už kuriuos atsakovai gavo 174 780,30 Lt pajamų, konstatavus autoriaus neturtinių teisių pažeidimą, neturtinės žalos padarymo faktas yra preziumuojamas, be to, 10 000 Lt dydžio neturtinės žalos atlyginimas yra proporcingas padarytais pažeidimais atsiradusioms neigiamoms pasekmėms sušvelninti, kadangi atsakovai siekė komercinės naudos, neteisėtas Kūrinio dalių panaudojimas pakeitė Knygos esmę.

7Ieškinyje taip pat nurodoma, jog atsakovai, panaudodami ant Knygos viršelio ieškovo atvaizdą, pažeidžia ieškovo teisę į atvaizdą ir daro žalą (CK 2.22 str.), o kiekvienas fizinis asmuo turi teisę į vardą (CK 2.20 str. 1 d.); ieškovo atvaizdas ant Knygos viršelio buvo išspausdintas be ieškovo sutikimo, atvaizdo publikavimu buvo siekiama komercinių tikslų, kadangi nuotrauka naudojama kaip Knygos viršelio iliustracija, be to, ieškovo atvaizdas yra publikuojamas jį žeminančiame kontekste, o jo atvaizdą atgaminant ant Knygos viršelio labai stambiu planu, sukuriamas įspūdis, jog knyga yra išimtinai apie ieškovą. Pasak ieškovų, Knygos pavadinimas „T. D. istorija" reiškia, jog Knygoje bus kalbama apie D. šeimos istoriją, todėl ieškovės R. D. vardo naudojimas tokiame kontekste yra neteisėtas. Ieškovas nurodo, jog jo atvaizdas yra panaudotas ant Knygos viršelio komerciniais tikslais ir nesant tokiems veiksmams ieškovo sutikimo, todėl atsakovai tokiais veiksmais pažeidė ieškovo H. D. teisę į atvaizdą, todėl toks pažeidimas įvertinamas 20 000 Lt dydžio suma.

8Ieškovų teigimu, atsakovai, išleisdami ir platindami Knygą, be ieškovų sutikimo paskelbė informaciją apie ieškovo ir jo šeimos privatų gyvenimą, dėl ko ieškovui H. D. padaryta 10 000 Lt neturtinė žala (CK 2.23 str. 4 d.). Pasak ieškovo, jo teises į privatų gyvenimą bei jo slaptumą, pažeidė asmeninių nuotraukų paskelbimas ir platinimas; nurodymas, su kokiais asmenimis ieškovas bendrauja, jo santuokinio gyvenimo detalių atskleidimas, ieškovo emocijų, išgyvenimų ir asmeninių vertinimų atskleidimas, giminystės ryšių su kitais asmenimis atskleidimas, asmeninių savybių ir sugebėjimų atskleidimas, kitų faktų apie asmeninį ieškovo ir jo šeimos gyvenimą paskelbimas bei platinimas. Nurodo, jog buvo pažeistos ne tik ieškovų H. D. ir R. D. teisės, kadangi Knygoje skelbiama informacija apie R. D. asmeninį gyvenimą. Todėl iš atsakovų ieškovės R. D. naudai priteistinas taip pat 10 000 Lt neturtinės žalos.

9Atsakovai UAB „Balsas.lt leidiniai“ ir D. D. atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti, priteisti iš ieškovų atsakovų naudai bylinėjimosi išlaidas.

10Nurodo, jog atsakovas D. D. yra parašęs straipsnius, kurie 2003-2010 m. buvo skelbiami portale „Balsas.lt“, spaudos leidiniuose „Balsas.lt savaitė“, „Akistata“, „Ekstra“ ir šių straipsnių rinkinys yra išleistas viename leidinyje „T. D. istorija“. Todėl Knygos „Išlikti žmogumi“ kai kurių fragmentų panaudojimas D. D. straipsnių rinkinyje „T. D. istorija“ nelaikytinas Knygos ar jos dalių nukopijavimu; šias aplinkybes patvirtina ir Lietuvos Teismo ekspertizės centro 2011-05-05 ekspertizės aktas Nr. 11-1018(11). Be to, ieškovai neginčija atsakovo D. D. to paties turinio straipsnių, paskelbtų portale „Balsas.lt“, spaudos leidiniuose „Balsas.lt savaitė“, „Akistata“, „Ekstra“, todėl darytina išvada, jog ieškovai sutinka su pačiais straipsniais, bet nesutinka su jų rinkiniu, kuris buvo išspausdintas vėliau, nei patys straipsniai. Pasak atsakovų, ieškovas nepagrįstai teigia, jog be jo sutikimo ir nemokant autorinio atlyginimo buvo naudojamos didelės Kūrinio dalys, ieškovo atvaizdas bei atskleistos privataus gyvenimo detalės, ieškovas klaidinai nurodo, jog Kūrinys nebuvo viešai paskelbtas, kadangi Kūrinys yra viešai talpinamas įvairiuose internetiniuose portaluose, todėl Knygoje teisėtai naudojamos viešai paskelbto (elektroninėje erdvėje) Kūrinio citatos. Atsakovų nuomone, citatos Knygoje iš Kūrinio yra naudojamos, siekiant aprašyti aktualius visuomenės gyvenimo įvykius, įvykusius praeityje, dėl kurių yra iškeltos arba jau išnagrinėtos baudžiamosios bylos, ištraukos pateiktos su tikslu informuoti visuomenę, todėl nėra pažeistos ieškovo kaip Kūrinio autoriaus teisės, byloje nėra įrodymų, patvirtinančių faktą, jog ieškovo Kūrinio dalys straipsnių rinkinyje būtų pateikiamos savais žodžiais, siekiant iškreipti Kūrinio esmę, nėra pažeistos autoriaus turtinės ir neturtinės teisės, todėl reikalavimas atlyginti turtinę ir neturtinę žalą yra neteisėtas ir nepagrįstas.

11Pasak atsakovų, jie nesutinka su ieškovu, jog išleisdami Knygą, pažeidė ieškovo asmens teisę į atvaizdą, visos nuotraukos, atgamintos Knygoje, įskaitant ir nuotrauką, panaudotą ant Knygos viršelio, jau ne kartą buvo viešai publikuojamos per visuomenės informavimo priemones – internetiniuose portaluose ar dienraščiuose, be to, nuotraukos padarytos ieškovą fotografuojant viešose vietose; nuotraukos susijusios su Knygoje nagrinėjamomis ieškovo ir kitų asmenų nusikalstamos veikomis. Nurodė, jog ant knygos viršelio panaudota nuotrauka buvo nufotografuota viešo teismo posėdžio metu, o Knygos tema nėra asmeninis ieškovo gyvenimas bei jo detalės. Atsakovų teigimu, ieškovas nenurodo, kokias konkrečias jo bei jo šeimos narių asmeninio gyvenimo detales atsakovai atskleidė knygoje bei kaip tai pažeidžia jų teises į privatų gyvenimą. Pasak atsakovų, nepagrįsti ir ieškovės R. D. reikalavimai, kadangi ji nenurodė, kaip ir kokiu būdu buvo pažeistos jos teisės, o straipsnių rinkinyje nėra neteisėtai skelbiamos ieškovės asmeninio gyvenimo detalės. Knygoje rašoma apie Kauno kriminalinio pasaulio istoriją, o ne apie ieškovę R. D., todėl jos reikalavimas priteisti 10 000,00 Lt dėl teisės į vardą pažeidimo yra neteisėtas ir nepagrįstas.

12II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

13Vilniaus apygardos teismas 2012 m. balandžio 16 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies: 1) pripažino, jog D. D. straipsnių rinkinys „T. D. istorija“ tam tikri teksto fragmentai (15, 20, 32, 86 p.), parašyti naudojantis H. D. knyga „Išlikt žmogumi“ nenurodant šaltinio ir pažeistų teisių atkūrimu yra laikytinas autorių teisių pažeidimo konstatavimas; 2) pripažino, jog atsakovai padarė pažeidimą, paskelbdami D. D. straipsnių rinkinyje „T. D. istorija“ informaciją, kokia liga sirgo ieškovo H. D. tėvas ir priteisė iš D. D. ir UAB „Balsas.lt leidiniai“ solidariai ieškovo H. D. naudai 6000,00 Lt neturtinės žalos atlyginimo; 3) priteisė iš atsakovo D. D. ieškovų H. D. ir R. D. naudai 95,76 Lt žyminio mokesčio ir 92,24 Lt ekspertizės išlaidų; valstybės naudai - 90,00 Lt žyminio mokesčio; 4) priteisė valstybei iš ieškovų H. D. ir R. D. 43,00 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu; 5) grąžino ieškovų atstovui advokatui K. A. 50,00 Lt už ekspertės dalyvavimą teismo posėdyje. Kitus ieškinio reikalavimus atmetė.

14Apygardos teismas nurodė, jog Lietuvos teismo ekspertizės centro atliktos lingvistinės ekspertizės akto Nr. 11-1018(11) išvadose konstatuota, jog D. D. straipsnių rinkinyje „T. D. istorija“ yra panaudoti H. D. knygos „Išlikt žmogumi“ atskiri fragmentai, o Kūrinio panaudojimas Knygoje nelaikytinas Kūrinio ar jo dalių nukopijavimu. Teismas sprendė, jog Knyga yra straipsnių rinkinys, parengtas pagal to paties turinio straipsnius paskelbtus internetiniame portale www.balsas.lt“, spaudos leidiniuose „Balsas.lt savaitė“, „Akistata“, „Ekstra“, o ieškovai neginčija šių straipsnių, be to, visi straipsniai yra susiję su ieškovo H. D. nusikalstama veikla, jo atžvilgiu priimtais nuosprendžiais, vykdytais ar vykdomais ikiteisminiais tyrimais, t. y. pateikiama informacija, su kuria visuomenė turi teisę būti supažindinta.

15Teismas sutiko su atsakovų argumentais, jog H. D. kūrinys „Išlikti žmogumi“ yra viešai talpinamas įvairiuose internetiniuose portaluose (ATGTĮ 2 str. 30 p.), todėl sprendė, kad Knygoje teisėtai naudojamos viešai paskelbto elektroninėje erdvėje http://viesvile.info/wordpress/2009/08/30/henrikas-daktaras-islikti-žmogumi; http://rs.316.rapidshare.com/files/205252717/HENRIKASDAKTARAS-Islikt zmogumi.pdf, Kūrinio citatos, o ieškovų argumentas, jog atsakovai neturėjo teisės tokio Kūrinio cituoti, nepagrįstas. Pasak apygardos teismo, atsakovai teisėtai atgamino ištraukas iš Kūrinio, kuris jau daugiau nei kelerius metus buvo ir yra viešai prieinamas elektroninėje erdvėje.

16Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog nėra pažeistos ieškovo kaip kūrinio autoriaus teisės, kadangi kūrinio ištraukos, panaudotos Knygoje, atitinka įstatymo suteiktą teisę Kūrinio naudotojams be autoriaus sutikimo atgaminti kūrinių citatas (šalia ištraukų aiškiai nurodytas jų šaltinis, jų tikslas pagrįsti knygos autoriaus teiginius, o knygoje yra naudojamos tik nedidelės ištraukos iš kūrinio). Pasak teismo, Knygoje yra panaudota 13 citatų iš Kūrinio, kurių kiekvieną sudaro nuo 3 iki 5 sakinių, todėl, atsižvelgiant į Knygos apimtį (327 psl.), ieškovai nepagrįstai nurodo, jog toks citavimo mastas yra pernelyg didelis; be to, ieškovas nepagrįstai tvirtina, kad atsakovo straipsnių rinkinyje, cituojant ieškovo kūrinį, nenurodomas šaltinis, kadangi šia aplinkybes paneigia ekspertizės aktas.

17Teismas nurodė, jog Knygos teksto fragmentai (15, 20, 32, 86 p.) parašyti naudojantis ieškovo knyga, nenurodant šaltinio, todėl atsakovai pažeidė autoriaus neturtines teises (ATGTĮ 14 str. 1 d. 1, 2 p.), tačiau padarytas nedidelis autorių teisių pažeidimas (panaudoti tik atskiri, nedideli knygos fragmentai palyginus su viso kūrinio kontekstu, kuriais siekiama informuoti apie ieškovo subjektinį vertinimą, kuris atskleidžiamas per ieškovo knygos citatas, ir į tai, kad aptartus pažeidimus lėmė atsakovų nepakankamas atidumas (kai kuriose vietose yra nurodomas citavimo šaltinis). Teismas sprendė, kad šiuo atveju ieškovo reikalaujami ir įstatymo nustatyti turtiniai ir neturtiniai (materialiai įvertinti) gynimo būdai netaikytini, o pakankamu pažeistų teisių atkūrimu yra laikytinas autorių teisių pažeidimo konstatavimas.

18Apygardos teismas sprendė, jog ieškovas neįrodė, kad buvo pažeista jo teisė į atvaizdą ir privatų gyvenimą, ir atmetė kaip nepagrįstą ieškovo prašymą nutraukti neteisėtus veiksmus bei atlyginti turtinę ir neturtinę žalą. Teismas sutiko su atsakovais, jog nuotraukos, atgamintos Knygoje, tarp jų ir nuotrauka ant knygos viršelio, jau ne kartą buvo viešai publikuojamos per visuomenės informavimo priemones - internetiniuose portaluose ar dienraščiuose; jos visos padarytos ieškovą fotografuojant viešose vietose (tai nurodoma po nuotraukomis, knygoje panaudotos R. K., V. B., ELTOS nuotraukos), o ieškovo nuotrauka, panaudota ant knygos viršelio, buvo nufotografuota viešo teismo posėdžio metu; Knygoje pateiktos nuotraukos susijusios su Knygoje aptariamomis nusikalstamomis ieškovo H. D. veikomis, su kuriomis visuomenė turi teisę susipažinti (Visuomenės informavimo įstatymo (toliau -VIĮ) 14 str. 3 d.). Pasak teismo, ieškovo nusikalstamos veikos yra susijusios su buvimu dėmesio centre, todėl jis turi įvertinti, kad jo gyvenimu yra ir bus domimasi, apie jį bus rašoma, be to, pats ieškovas dėl savo poelgių susilaukia didelio visuomenės dėmesio, todėl ex officio laikytinas viešuoju asmeniu, apie kurį visuomenė turi teisę žinoti daugiau nei apie privatų asmenį; ieškovo privataus gyvenimo ribos yra ženkliai siauresnės, todėl nurodytos informacijos skleidimu Knygoje nebuvo peržengta teisėtumo riba ir tai atitiko pagrįstą visuomenės interesą žinoti apie ieškovą tokią informaciją.

19Teismo teigimu, nenustatyta ieškovo H. D. teisės į vardą pažeidimo, atsakovo D. D. straipsnių rinkinio pavadinimas yra nurodytas, vadovaujantis surinkta teisėsaugos institucijų medžiaga apie nusikalstamų grupuočių įvykdytus nusikaltimus bei teisės pažeidimus, straipsniai yra susiję su ieškovo H. D. nusikalstama veikla, jo atžvilgiu priimtais nuosprendžiais, vykdytais ar vykdomais ikiteisminiais tyrimais, t. y. pateikiama informacija, su kuria visuomenė turi teisę būti supažindinta.

20Pasak teismo, sutinkama su ieškovais, jog atsakovai, paskelbdami apie ieškovo tėvo ligą, pažeidė ieškovo privatų gyvenimą; informacija apie asmens sveikatą yra privataus gyvenimo dalis, o visuomenės informavimo priemonės ir žurnalistai gali rinkti bei skelbti tokią informaciją paties asmens, apie kurį ši informacija, sutikimu arba remdamiesi įstatyme nustatytu teisės į tokios informacijos konfidencialumo ribojimu, būtinu demokratinėje visuomenėje, siekiant teisėto tikslo. Teismas sprendė, jog paskleista informacija yra išimtinai asmeninio pobūdžio, jos paskelbimas nėra susijęs nei su ieškovo veikla, nei su visuomenės interesu žinoti, todėl buvo pažeista ieškovo teisė į privatų gyvenimą ir jo slaptumą, paskleidžiant asmeninio pobūdžio informaciją be jo sutikimo (Konstitucijos 25 str. 3 d., CK 2.23 str. 3 d.). Apygardos teismas nurodė, kad, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgė į Knygos išplatinimo mastą (išleistas dideliu tiražu), todėl ieškovui H. D. solidariai iš atsakovų priteisia 6000,00 Lt už jo teisės į privatų gyvenimo pažeidimą.

21Teismas sprendė, jog nepagrįsti ieškovės R. D. reikalavimai dėl jos teisės į vardą, privatų gyvenimą bei jo slaptumo pažeidimą, todėl nėra pagrindo priteisti jai 10 000 Lt neturtinės žalos. Pasak teismo, atsakovo D. D. straipsnių rinkinyje „T. D. istorija“ yra pateikiami faktai apie Kauno kriminalinio pasaulio istoriją, tačiau nėra neteisėtai skelbiamos R. D. asmeninio gyvenimo detalės. Nurodė, jog ieškovas H. D. yra viešas asmuo ex officio prasme, todėl tokių asmenų teisė į privatų gyvenimą nėra absoliuti ir savo apimtimi yra siauresnė, negu privačių asmenų. Teismo nuomone, visuomenė teisėtai ir pagrįstai suinteresuota žinoti apie tokių asmenų gyvenimą ir turi teisę žinoti duomenis apie jų privatų gyvenimą, o atsakovas D. D. veikė sąžiningai, siekdamas supažindinti Lietuvos visuomenę su viešojo asmens H. D. šeimos gyvenimu Kaune ir tai savo ruožtu nesudaro pagrindo teigti, kad yra neteisėtai skelbiamos R. D. asmeninio gyvenimo detalės, be to, ieškovė R. D. nenurodė, kaip ir kokiu būdu buvo pažeistos jos teisės į vardą ir privatumą.

22III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai

23Ieškovai H. D. ir R. D. apeliaciniu skundu prašo panaikinti 2012 m. balandžio 16 d. Vilniaus apygardos teismo sprendimo dalį, kuria ieškovų ieškinys atmestas, ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti bei priteisti solidariai iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas (3 b. t., 165-183 l.). Apeliacinį skundą grindžia tokiais argumentais:

241. Knyga „T. D. istorija“ yra savarankiškas autorių teisių objektas. Jame panaudoti anksčiau atsakovo D. D. rašyti straipsniai, tačiau tai nėra straipsnių rinkinys, kaip tai vertino pirmosios instancijos teismas. Pirmosios instancijos teismas, neatlikęs išsamaus atsakovų pateiktų straipsnių turinio tyrimo, neturėjo pagrindo konstatuoti, jog Knyga yra straipsnių rinkinys ar kad ieškovai neginčija straipsnių. Straipsniai, kurie buvo paviešinti per visuomenės informavimo priemones, nėra ginčo objektas, be to, ieškovai niekada neteigė, jog sutinka su tokiu straipsnių publikavimu;

252. Pirmosios instancijos teismas nevisapusiškai ir neišsamiai išnagrinėjo ieškovo pareikštus reikalavimus, kadangi skundžiamame sprendime pasisakė tik dėl vienos iš autorių turtinių teisių – dėl atgaminimo teisės ir jos išimties (citavimo teisės), ir visiškai nevertino autorių turtinių teisių bei neturtinių teisių pažeidimo:

262.1. Teismas netinkamai aiškino ir taikė ATGTĮ 2 straipsnio 14 dalį, konstatuodamas, jog Kūrinys buvo išleistas, todėl netinkamai išsprendė citavimo teisės klausimą. Ieškovo H. D. Kūrinys nebuvo išleistas ir padarytas viešai prieinamu autoriaus sutikimu, ieškovas kreipėsi į interneto svetainių administratorius, uždrausdamas jiems Kūrinį platinti, todėl bet koks Kūrinio citavimas yra neteisėtas. Be to, panaudotos teksto dalys neatitinka ATGTĮ 2 straipsnio 6 dalyje nustatyto citavimo tikslo, kadangi Knygoje panaudotos Kūrinio dalys neįrodo ieškovo teiginių, o atsakovų naudojamos Kūrinio ištraukos viršija citavimo tikslui reikalingą mastą, daugeliu atvejų nenurodoma, jog cituojamas ieškovas ar naudojamos ištraukos iš Kūrinio, sudarydami skaitytojui įspūdį, jog tai yra atsakovo D. D. mintys. Nors teismas įžvelgė minėtą pažeidimą, tačiau autorių teisių pažeidimu turėjo būti pripažinti visi ieškinyje nurodyti atvejai – tiek kai nurodytas autorius, tiek kai nenurodytas. Atsakovas D. D. dalį teksto panaudojo, nenurodydamas autoriaus vardo ir kūrinio, iš kurio paimta citata, todėl tokiu būdu pažeidė ieškovo turtinę teisę – teisę atgaminti kūrinį bet kokia forma ar būdu (ATGTĮ 15 str. 1 d. 1 p.);

272.2. Pirmosios instancijos teismas visiškai nepasisakė dėl perdirbimo teisės pažeidimo (ATGTĮ 15 str. 1 d. 4 p.). Atsakovas D. D., neturėdamas ieškovo leidimo, perdirbo didžią dalį Kūrinio, savais žodžiais atpasakodamas Kūrinio ištraukas ir jas Knygoje pateikdamas kaip savo mintis;

283. Apygardos teismas nenagrinėjo ieškinio reikalavimų, susijusių su autoriaus asmeninių neturtinių teisių pažeidimu ir dėl jų nepasisakė skundžiamame sprendime. Atsakovas Kūrinio autoriaus vardą Knygoje iškraipė arba iš viso jo nenurodė, taip pažeisdamas ieškovo H. D. teisę į autoriaus vardą ir autorystės teisę (ATGTĮ 14 str. 1 d. 1-2 p.). Atsakovai Knygoje naudoja dideles ir itin reikšmingas Kūrinio dalis, kurios pateikiamos kitame kontekste nei ieškovo sukurtame Kūrinyje, be to, kai kurios Kūrinio dalys pateikiamos savais žodžiais, iškreipiant Kūrinio esmę, sudarant kitokį įspūdį, o atsakovas D. D. į naudojamas Kūrinio dalis įterpia ir savo minčių, pateikia savo nuomonę, dėl ko yra pateikiama visiškai priešinga mintis nei to siekė ieškovas savo Kūrinyje, tuo pažeisdami teisę į kūrinio neliečiamybę (ATGTĮ 14 str. 1 d. 3 p.);

294. Apygardos teismas netinkamai išsprendė ir reikalavimų dalį, susijusią pažeistų teisių gynimu, nepagrįstai taikydamas tik vieną autoriaus teisių gynimo būdų – teisės pažeidimo konstatavimą ir atmesdamas turtinės bei neturtinės žalos atlyginimą. Teismas nepagrįstai nurodė, jog atsakovų padarytas pažeidimas yra mažo masto, todėl pakankamu pažeistų teisių gynimu laikė teisių pažeidimo pripažinimą. Turėtų būti priteisiama 50 000 Lt kompensacijos, atsižvelgiant į pažeidimų trukmę (Knyga leidžiama nuo 2010 m.) ir sukeltus padarinius (Knyga platinama ir pardavinėjama visur, žmonės sieja ieškovą su kitų asmenų padarytomis nusikalstamomis veikomis, ieškovas patyrė neigiamos visuomenės reakcijos bei prarado didelę auditorijos dalį, kurią iki šios dienos užėmė atsakovų leidžiama Knyga). Kadangi apygardos teismas nenagrinėjo su autorių turtinių teisių pažeidimu susijusių klausimų, nepagrįstai nepriteisė ir 10 000 Lt neturtinės žalos, kurios padarymo faktas, konstatavus autoriaus neturtinių teisių pažeidimą, preziumuojamas. Neturtinės žalos dydį pagrindžia atsakovų tikslas gauti komercinės naudos, tai, jog atsakovai savo kaltės nepripažįsta, jog neteisėtas Kūrinio dalių panaudojimas kokybiškai pakeitė Knygos esmę. Be to, teismas nepagrįstai netenkino ieškovo reikalavimo įpareigoti atsakovus nutraukti neteisėtus veiksmus ir taikyti atkuriamąsias priemones (ATGTĮ 77 str. 1 d. 2 p.), kadangi, netenkindamas tokio reikalavimo, teismas faktiškai įteisino pažeidimo tęstinumą;

305. Pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog ieškovo H. D. teisė į atvaizdą nebuvo pažeista:

315.1. Teismas neatribojo fotografavimo ir nuotraukų naudojimo visuomenės informavimo tikslais nuo nuotraukos panaudojimo komerciniais tikslais ant Knygos viršelio. Ieškovo atvaizdas buvo panaudotas ne informacijai, kurios pateikimas visuomenei yra reikšmingas, papildyti, o kaip Knygos viršelis, siekiant komercinių tikslų. Ieškovo H. D. atvaizdas buvo panaudotas kaip iliustracija ir yra prilyginama reklamai, kadangi Knygos viršelis atlieka reklaminę funkciją. Atsakovai turėjo įrodyti nuotraukos darymo ir publikavimo teisėtumą, tačiau to nepadarė;

325.2. Sutikimas fotografuotis ar nuotraukos padarymas viešoje vietoje nesuteikia teisės atvaizdą naudoti komerciniais tikslais;

335.3. Ieškovo atvaizdas yra publikuojamas jį žeminančiame kontekste, kadangi Knygoje kalbama apie visiškai kitų asmenų padarytas nusikalstamas veikas bei jų gyvenimą, kurių ieškovas nepažįsta;

345.4. Knygos pavadinimas „T. D. istorija“ reiškia, jog knygoje kalbama apie D. šeimos istoriją. Atsakovas D. D. 2010-04-06 elektroniniame laiške nurodė, jog „< > tai bus knyga apie Kauno kriminalinį pasaulį ir jo istoriją 1983-2009 metais“, todėl ieškovės R. D. vardo naudojimas yra neteisėtas;

355.5 Knygoje panaudotos nuotraukos, kurios akivaizdžiai darytos ne viešose vietose, o paimtos iš asmeninio archyvo, todėl teismas nepagrįstai konstatavo, jog Knygoje panaudotų nuotraukų autoriai yra R. K., V. B. ir ELTA. Be to, atsakovai neteikė įrodymų, kas yra konkrečių nuotraukų autoriai, o tai, kad Knygoje nurodyti autoriai, nėra pagrindo teismui tokias aplinkybes konstatuoti;

366. Knygoje skelbiama informacija apie ieškovės R. D. asmeninio gyvenimo detales (vestuvių ir kiti epizodai), todėl teismas nepagrįstai atmetė ieškovės reikalavimus.

37Atsakovai atsiliepime į apeliacinį skundą nesutinka su apeliaciniu skundu ir prašo jį atmesti ir patenkinti atsakovų apeliacinį skundą – ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas (3 b. t.,198-200 l.). Nurodo, jog savo poziciją dėl ieškovų reikalavimų išdėstė apeliaciniame skunde, be to, ieškovai neįsigilina į ginčo esmę ir nesuvokia, jog Knyga yra tik straipsnių rinkinys, kurie buvo publikuoti įvairiose informavimo priemonėse, neatkreipia dėmesio į tai, jog Knygoje yra nurodyta, kad tai straipsnių rinkinys. Pasak atsakovų, tai, jog išleidžiant Knygą pažeistos ieškovų turtinės teisės, paneigia ekspertizės išvada, ieškovo H. D. nuotrauka ne kartą buvo spausdinama įvairiose visuomenės informavimo priemonėse, ji padaryta viešoje vietoje – teismo salėje, Knygos pavadinime nurodyta ne D. šeimos pavardė, o nusikalstamos grupuotės pavadinimas, ką patvirtina teismų procesiniai sprendimai. Ieškovė R. D. nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių jos pažeistas teises.

38Atsakovai UAB „Balsas.lt leidiniai“ ir D. D. apeliaciniu skundu prašo pakeisti 2012 m. balandžio 16 d. Vilniaus apygardos teismo sprendimo dalį, kuria ieškinys tenkintas iš dalies, ir ieškinį visiškai atmesti (3 b. t., 159-162 l.). Apeliacinį skundą grindžia tokiais argumentais:

391. Apygardos teismas be pagrindo konstatavo, jog atsakovai, panaudodami ieškovo Kūrinio kūrybinio darbo fragmentus ir nenurodydami autoriaus vardo bei Kūrinio, iš kurio buvo paimti minėti fragmentai, pažeidė autoriaus turtines teises. Knygoje yra perpasakojami tam tikri momentai iš ieškovo Kūrinio, tačiau tai nėra ieškovo Kūrinio ar jo atskirų dalių nukopijavimas. Apygardos teismas supainiojo sąvokas – kūrinio dalių perpasakojimą ir kito asmens kūrybinio darbo fragmentų panaudojimą, nenurodant šaltinio. Apygardos teismo išvada, jog atsakovas D. D. padarė autorių teisių pažeidimą, prieštarauja ekspertizės aktui, todėl ieškinys šioje dalyje turi būti atmestas;

402. Informacija apie ieškovo H. D. tėvo ligą buvo viešai paskelbta autoriaus M. V. straipsnyje „Nerūpestinga Henytės jaunystė“, publikuotame 1996-12-18 dienraštyje „Laikinoji sostinė“ Nr. 247(316), tačiau ieškovas nereikalavo pripažinti, jog minėta publikacija pažeidžia teisę į privatų gyvenimą, paskelbiant ieškovo tėvo ligą. Knygoje nėra paskleista asmeninio pobūdžio informacija, kadangi pats ieškovas Kūrinyje ją yra paskleidęs, be to, ji buvo paskleista ir kitų autorių .

41Atsiliepime į atsakovų apeliacinį skundą ieškovai prašo jį atmesti, priteisti solidariai iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas (3 b. t., 193-197 l.). Pasak ieškovų, ieškovo H. D. Kūrinys ar jo dalys nebuvo nukopijuotos, tačiau atsakovai naudojosi kito asmens kūrybinio darbo fragmentais, taip pažeisdami autorių turtines ir neturtines teises. Aplinkybė, jog ieškovas H. D. Kūrinyje kalba apie tėvo mirtį, nėra reikšminga, kadangi Kūrinys nebuvo išleistas ar kitaip padarytas viešai prieinamu.

42IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

43Ieškovų ir atsakovų apeliaciniai skundai netenkintini.

44Pagal CPK 321 straipsnio 1 dalį, apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus CPK 322 straipsnyje nurodytas išimtis, pagal kurias apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu tokį būtinumą pripažįsta bylą nagrinėjantis teismas.

45Apeliaciniame skunde prašoma bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka (3 b. t., 182 l.), tačiau nepateikiama pagrįstų šio prašymo motyvų, o teisėjų kolegija nenustatė pagrindų pripažinti, jog būtinas žodinis šios bylos nagrinėjimas (CPK 321 str. 1 d., 322 str.). Todėl byla pagal ieškovo apeliacinį skundą nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 320 str. 1 d., 263 str. 1 d.). Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2, 3 d.).

46Pagal CPK 2 straipsnio nuostatas, teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei priimdamas sprendimą, privalo tinkamai taikyti, aiškinti įstatymus tam, kad tarp ginčo šalių atkurta teisinė taika atitiktų įstatymų reikalavimus, būtų teisinga. CPK 176 straipsnio nuostatomis, įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad egzistuoja arba neegzistuoja tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku. Pagal CPK 12 ir 178 straipsnius, šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (CPK 182 straipsnis). CPK 185 straipsnis nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais.

47Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, išsamiai ištyręs ir tinkamai įvertinęs bylos aplinkybes bei įrodymus, nepažeidė paminėtų ir kitų civilinio proceso taisyklių, teisingai nustatė esmines faktines bylos aplinkybes, padarė teisingas išvadas iš esmės tinkamai taikydamas materialinės teisės normas, tarp jų ir ATGTĮ.

48Bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovas H. D. parašė Kūrinį „Išlikt žmogumi“, kurio turtinių teisių nėra perdavęs. Atsakovas D. D., remdamasis su atsakovu UAB „Balsas.lt leidiniai“ sudaryta 2010-01-15 Kūrinio užsakymo ir autoriaus turtinių teisių perleidimo sutartimi, sukūrė Knygą ir perleido atsakovui UAB „Balsas.lt leidiniai“ autoriaus turtines teises (1 b. t., 140-145 l.).

49Dėl ieškovo H. D. autorių turtinių ir neturtinių teisių pažeidimo

50Apygardos teismas teisingai konstatavo, kad ieškinyje nurodyto Kūrinio fragmentų naudojimas Knygoje iš esmės atitinka turtinių teisių apribojimo pagrindus, kad dalyje atsakovas Knygoje panaudotų Kūrinio citatų nenurodė autoriaus vardo ir citatų šaltinio, taip pažeisdamas ieškovo neturtines teises.

51Autorių teisių objektas – tai originalus literatūros, mokslo ar meno kūrinys, objektyvia forma išreikštas kūrybinės veiklos rezultatas (ATGTĮ 4 str. 1 d.). Remiantis teisiniu reglamentavimu, autorius turi asmenines neturtines ir turtines teises (Berno konvencijos 6bis str., ATGTĮ 14 ir 15 str.), todėl kūrinio autorius turi išimtines teises leisti arba uždrausti atgaminti kūrinį bet kokia forma ar būdu, jį išleisti (ATGTĮ 15 str. 1 d. 1-2 p.), perdirbti kūrinį (ATGTĮ 15 str. 1 d. 4 p.). Kūrinio originalo ar jo kopijų panaudojimas be autoriaus ar jo teisių perėmėjo leidimo yra laikomas neteisėtu (AGTĮ 15 str. 2 d.). Berno konvencijos 9 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Literatūros ir meno kūrinių autorių teisių apsaugos sąjungos šalių įstatymai gali suteikti teisę tam tikrais specialiais atvejais leisti atgaminti tokius kūrinius su sąlyga, kad šis atgaminimas neprieštarautų įprastam kūrinio naudojimui ir nepažeistų teisėtų autoriaus interesų. Šios nustatytos sąlygos vadinamos „trijų pakopų testu“ ir yra išdėstytos ATGTĮ 19 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad apriboti turtines teises leidžiama specialiais ATGTĮ nustatytais atvejais; turtinių teisių apribojimas neturi prieštarauti įprastiniam kūrinio naudojimui ir nepagrįstai pažeisti teisėtų autoriaus ar kito autorių teisių subjekto interesų. Autoriaus turtinės teisės apribojamos įstatyme nustatytais pagrindais, tarp jų ir cituojant nedidelę teisėtai išleisto ar viešai paskelbto literatūros kūrinio dalį originalo kalba kitame kūrinyje, jeigu toks panaudojimas yra sąžiningas ir neviršija citavimo tikslui reikalingo masto (ATGTĮ 21 str.).

52Pagal įstatymą, viešas paskelbimas – tai kūrinio viešas perdavimas laidais, bevielio ryšio priemonėmis, įskaitant jo padarymą viešai prieinamu tokiu būdu, jog visuomenės nariai galėtų jį pasiekti individualiai pasirinktoje vietoje ir pasirinktu laiku (ATGTĮ 2 str., 31 p.).

53Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai, atsižvelgdamas į faktines bylos aplinkybes, nustatė, jog ieškovo H. D. Kūrinys yra viešai talpinamas internetinėse svetainėse, todėl atsakovai, panaudodami Kūrinio citatas Knygoje, nepažeidė autoriaus turtinių teisių.

54Ieškovas H. D. turi pareigą įrodyti aplinkybę, jog Kūrinio paskelbimas nėra viešas (CPK 178 str.). Byloje pateikti ieškovo atstovo elektroniniai pranešimai, kuriais buvo kreipiamasi į internetinių svetainių administratorius dėl Kūrinio pašalinimo (3 b. t., 111-115 l.), nesudaro pagrindo vertinti, jog ieškovo Kūrinys nebuvo viešai platinamas. Bylos duomenimis, tarp jų ieškovo atstovo ir atsakovo D. D. paaiškinimais 2012-03-20 teismo posėdyje, ieškovas „padalino“ apie 100 atspausdintų Kūrinio egzempliorių nenustatytiems asmenims, o atsakovo D. D. teigimu, Kūrinio originalą jis gavo iš „žurnalisto Lekavičiaus“ (3 b. t., 143 l.). Taigi ieškovas nepagrindė aplinkybės, jog Kūrinį perdavė apibrėžtai konkrečiai asmenų grupei, ir nepaneigė „viešumo“ sampratos. Be to, Knygos antraštiniame lape nurodyta, jog Knyga yra straipsnių rinkinys (publikuotų spaudos leidiniuose „Balsas.lt savaitė“, „Akistata“, „Ekstra“), todėl nėra pagrindo vertinti, jog atsakovas neturėjo teisės cituoti Kūrinio (ATGTĮ 21 str.).

55Nepagrįstas ir ieškovo apeliacinio skundo argumentas, jog atsakovas D. D. Knygoje naudoja Kūrinio ištraukas, viršijančias citavimo tikslui reikalingą mastą.

56Kaip minėta, citavimo tikslais leidžiama atgaminti nedidelę kūrinio ištrauką. Įstatymas nereglamentuoja cituojamo kūrinio „nedidelės“ dalies sąvokos, todėl tai turėtų būti nustatoma konkrečiomis faktinėmis aplinkybėmis kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į sąžiningumo ir citavimo tikslo kriterijus.

57Lietuvos teismo ekspertizės centro ekspertizės 2011-05-05 akte Nr. 11-1018(11) (toliau – Ekspertizės aktas; 2 b. t., 181-187 l.) nurodyta, jog atsakovo D. D. knygoje yra panaudoti ieškovo Kūrinio atskiri fragmentai, Knygos 16 puslapių yra turinio sutapimų su Kūriniu „Išlikti žmogumi“.

58Taigi pirmosios instancijos teismas, įvertinęs bylos aplinkybes ir įrodymus (tarp jų ir ekspertizės aktą), teisingai ir tinkamai nustatė, jog Knygoje panaudotų Kūrinio citatų mastas nėra didelis.

59Nors sutiktina su ieškovo H. D. apeliacinio skundo argumentu, jog pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl autoriaus turtinės teisės leisti arba uždrausti perdirbti kūrinį (ATGTĮ 15 str. 1 d. 4 p.), tačiau tai nesudaro pagrindo panaikinti iš esmės teisingo teismo sprendimo.

60Pagal dabartinės lietuvių kalbos žodyną, žodis „perdirbimas“ reiškia „padaryti kitokį apdorojant“, o perdirbimo sąvoka ATGTĮ nereglamentuojama. Pagal teisės doktriną, būtinas perdirbimo požymis yra originalaus kūrinio pakeitimas, pirminio originalaus kūrinio esminių bruožų perėmimas. Apelianto argumentai, kad, jo manymu, buvo perdirbtos jo nurodomos Kūrinio dalys, teigiant, jog atsakovas D. D. savais žodžiais atpasakojo Kūrinio ištraukas, kurias pateikė kaip savo mintis, bei aplinkybė, jog atsakovas Knygoje panaudojo atskirus Kūrinio teksto fragmentus, nesudaro pagrindo pripažinti, kad atsakovas D. D. perdirbo ieškovo Kūrinį, juolab kad ieškovas H. D. nepagrindė, kokius pirminius originalaus Kūrinio bruožus atsakovas perėmė (CPK 178 str.; ATGTĮ 15 str. 1 d. 4 p.) .

61Nepagrįsti ir ieškovų apeliacinio skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo ieškinio reikalavimų, susijusių su autoriaus neturtinių teisių pažeidimu.

62Autoriaus neturtinės teisės reglamentuojamos ATGTĮ 14 straipsnyje, kuriame numatyta, jog autorius turi autorystės teisę (ATGTĮ 14 str. 1 d. 1 p.), teisę į autoriaus vardą (ATGTĮ 14 str. 1 d. 2 p.) ir teisę į kūrinio neliečiamybę (ATGTĮ 14 str. 1 d. 3 p.).

63ATGTĮ 14 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta, jog autorystės teisė – tai teisė reikalauti pripažinti kūrinio autorystę, aiškiai nurodant autoriaus vardą ant visų išleidžiamo kūrinio egzempliorių. Pagal Įstatymą, cituojant turi būti nurodomas citatos šaltinis ir autoriaus vardas (ATGTĮ 21 str.).

64Nagrinėjamu atveju Ekspertizės akte nustatyta, kad dalis Knygos teksto fragmentų (15, 20, 32, 86 p.) parašyti naudojantis Kūriniu, nenurodant šaltinio (2 b. t., 181-187 l.). Taigi dėl citavimo pažeidimo sudaromas įspūdis, kad minėtos teksto dalys yra sukurtos atsakovo D. D.. Todėl apygardos teismas, teisingai įvertinęs atsakovo padarytą pažeidimą, pagrįstai nustatė, jog yra pažeista autoriaus neturtinė teisė - autorystės teisė (ATGTĮ 14 str. 1 d. 1 p.).

65Nepagrįsti ieškovų argumentai, jog atsakovai, išleidę Knygą, pažeidė teisę į autoriaus vardą bei į kūrinio neliečiamybę (ATGTĮ 14 str. 1 d. 2-3 p.). Teisė į autoriaus vardą suteikia teisę autoriui spręsti, kaip nurodyti savo vardą, t. y. visą vardą ir pavardę, tik pirmąją vardo raidę ar pseudonimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2004). Nagrinėjamu atveju ieškovo nurodytas atsakovų padarytas neturtinių teisių pažeidimas yra kitokio pobūdžio, ieškovas nereikalauja nurodyti tam tikru būdu jo vardą ant atsakovų išleistos Knygos, todėl nėra pagrindo vertinti, jog atsakovai padarė ATGTĮ 14 straipsnio 1 dalies 2 punktu reglamentuojamą autorių asmeninės neturtinės teisės pažeidimą – teisę į autoriaus vardą.

66Nors sutiktina su ieškovų apeliacinio skundo argumentu, kad apygardos teismas neįvertino teisės į kūrinio neliečiamybę (ATGTĮ 14 str. 1 d. 3 p.), tačiau tai nesudaro pagrindo pripažinti, jog atsakovas D. D., panaudodamas Kūrinio fragmentus Knygoje, pažeidė ieškovo H. D. teisę į Kūrinio neliečiamybę, kuri apima teisę prieštarauti dėl kūrinio ar jo pavadinimo bet kokio iškraipymo ar pakeitimo, dėl kito kėsinimosi į kūrinį. Taigi minėtos neturtinės teisės pažeidimo pagrindas yra skirtingas nuo nagrinėjamuoju atveju padaryto atsakovų pažeidimo. ATGTĮ 84 straipsnyje numatyta, kad ATGTĮ 14 ir 52 straipsniuose nurodytas autorių neturtines teises pažeidęs asmuo privalo atlyginti neturtinę žalą, kurios dydis pinigais nustatomas teismo, vadovaujantis CK normomis, reglamentuojančiomis neturtinės žalos atlyginimą (CK 6.250 str. 2 d.). Pagal įstatymą ir Teismų praktiką, ATGTĮ 14 straipsnyje išvardintų autoriaus asmeninių neturtinių teisių pažeidimu gali būti pakenkiama autorių dvasiniams interesams, kūrinio autorius gali netekti dalies asmeninių neturtinių vertybių, dėl ko gali būti sukelti emociniai išgyvenimai, dvasiniai nepatogumai, reputacijos pablogėjimas, autoriaus, kaip kūrėjo, vardo sumenkinimas (CK 6.250 str. 2 d.). Be to, CK 6.250 straipsnyje nenumatyta neturtinės žalos atlyginimo dydžio, jis paliekamas nuspręsti teismui, įvertinus jos pasekmes, padariusio asmens kaltę, turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, sąžiningumo, teisingumo, ir protingumo kriterijus (CK 6.250 str. 2 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. vasario 19 d. nutartis Nr. 3K-3-273/2003). Pagal teismų praktiką, neturtinė žala nėra bet koks asmeniui padarytas neigiamas poveikis, o žalą darantys veiksmai turi būti pakankamai intensyvūs, nepriimtini asmens gero vertinimo požiūriu, įvertinti pinigais, atsižvelgiant į pažeidžiamų vertybių pobūdį, pakenkimo intensyvumą, trukmę; neturtinės žalos atlyginimas yra civilinės atsakomybės forma ir jai priteisti būtina nustatyti visas civilinės atsakomybės sąlygas, o autoriaus neturtinės teisės negali būti suabsoliutinamos, jų gynimas bei būdai, kuriais tos teisės yra ginamos, priklauso nuo konkrečioje byloje susiklosčiusių faktinių aplinkybių (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2006 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-337/2006; 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2010).

67Sutiktina su ieškovų argumentais, jog atsakovas, panaudodamas atskirus Kūrinio fragmentus Knygoje, pažeidė autoriaus neturtines teises (autorystės teisę), tačiau nagrinėjamu atveju teismas turėjo pagrindo nepriteisti ieškovui jo reikalaujamo neturtinės žalos atlyginimo.

68Bylos duomenimis, ieškovas H. D. nenurodė konkrečių aplinkybių dėl jo dvasinių, emocinių pergyvenimų, reputacijos pablogėjimo, bei nepagrindė, jog atsakovų padarytas autorių teisių pažeidimas – atskirų Kūrinio fragmentų panaudojimas Knygoje, nenurodžius jo autoriaus vardo, bei Kūrinio, iš kurio panaudotos citatos, sukėlė ieškovui konkretų neigiamą poveikį, padarydamas neturtinę žalą, t. y. neįrodė neturtinės žalos, o ieškovo nurodytas argumentas, jog atsakovai patyrė komercinės naudos, išleisdami Knygą, nėra pagrindas priteisti neturtinę žalą (CK 6.250 str.; CPK 178 str., 185 str.).

69Taigi, apygardos teismas teisingai įvertino atsakovų padarytą autoriaus asmeninių neturtinių teisių pažeidimą ir jo pobūdį, pagrįstai nustatydamas, jog pakankamu pažeistų teisių atkūrimu yra laikytinas autorių teisių pažeidimo konstatavimas (ATGTĮ 77 str. 1 d. 4 p.; CPK 183 str., 185 str.).

70Dėl ieškovo teisės į atvaizdą

71Nepagrįsti ieškovų apeliacinio skundo argumentai, jog ieškovo H. D. atvaizdas ant Knygos viršelio pažeidžia jo teisę į atvaizdą.

72Teisės į atvaizdą apsaugos esmė yra ta, kad fizinio asmens nuotrauka (jos dalis), portretas ar kitoks atvaizdas gali būti atgaminami, parduodami, demonstruojami, spausdinami, taip pat asmuo gali būti fotografuojamas tik jo sutikimu (CK 2.22 str. 1 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-91/2004; 2007 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-113/2007; 2011 m. gegužės 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-262/2011.). Šia norma įtvirtinama bendroji taisyklė, kad visais atvejais reikia asmens sutikimo, tačiau CK 2.22 straipsnyje nenumatyta sutikimo išreiškimo forma. Be to, pagal CK 2.22 straipsnio 2 dalį, asmens sutikimo nereikia, jeigu fotografuojama viešoje vietoje, nors asmuo net ir būdamas viešoje vietoje nepraranda savo individualumo ir privatumo; jeigu asmuo aiškiai ir nedviprasmiškai išreiškė nenorą būti fotografuojamas, to turi būti paisoma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-91/2004). Kasacinis teismas išaiškino, jog sutikimas gali būti duotas tiek žodžiu, tiek raštu, tiek konkliudentiniais veiksmais; kiekvienu atveju svarbios ir sutikimo ribos – sutikimas fotografuotis ex officio nereiškia ir sutikimo nuotrauką bet kokiu būdu atgaminti, parduoti, demonstruoti, spausdinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus tiesėjų kolegijos 2003 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-294/2003; 2008 m. sausio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-2/2008).

73Bylos duomenimis, tarp jų ir iš Knygoje esančių nuotraukų, nustatyta, jog nuotraukos yra padarytos viešose vietose (po kiekviena nuotrauka nurodyta jos padarymo vieta); Knygos antraštiniame lape nurodyta, jog panaudotos R. K., V. B. ir ELTOS nuotraukos. Ieškovas nepaneigė atsakovo argumento, jog ir ant Knygos viršelio panaudota ieškovo nuotrauka yra padaryta viešoje vietoje (viešo teismo posėdžio metu); juolab kad atsakovas D. D. 2012-03-20 teismo posėdžio metu nurodė, kad ant Knygos viršelio panaudota nuotrauka „iš leidinio archyvo“ (3 b. t., 8 l.). Bylos duomenimis, ieškovas H. D. nepateikė įrodymų, jog nesutiko būti fotografuojamas ar kad uždraudė spausdinti jo nuotraukas (CPK 178 str.), o aplinkybė, jog ant Knygos viršelio panaudota ieškovo fotografija, nėra pagrindas konstatuoti, jog ji pažeidžia ieškovo garbę ar orumą, jog ieškovo atvaizdas yra publikuojamas jį žeminančiame kontekste. Iš Knygos viršelio matyti jog nors ieškovo atvaizdas atspausdintas ir stambiu planu, tačiau jame yra ir kiti asmenys, ieškovo atvaizdas yra susijęs su Knygos pavadinimu bei turiniu, be to, ieškovas nei pirmosios instancijos teismui, nei bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, nepateikė įrodymų, pagrindžiančių jo garbės ar orumo pažeidimus, susijusius su nuotraukomis (CPK 178 str., 185 str., 314 str.). Nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamo teismo sprendimo ir ieškovo nurodyta aplinkybė, kad jo atvaizdas buvo panaudotas, siekiant komercinių tikslų. Pagal Reklamos įstatymo 2 straipsnio 7 dalį reklama – tai bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens komercine-ūkine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, įskaitant nekilnojamojo turto įsigijimą, turtinių teisių ir įsipareigojimų perėmimą. Nebejotina, jog Knygos išskirtinumui turi reikšmės ir jos vizualinis pateikimas (šiuo atveju ieškovo atvaizdas), tačiau tai nesudaro pagrindo vertinti, jog būtent ieškovo atvaizdas skatino pirkti Knygą, o ne Knygos turinys ar domėjimasis „D.“ veikla. Taigi atmestinas kaip nepagrįstas ieškovo argumentas, jog jo atvaizdas prilyginamas reklamai.

74Dėl ieškovų privataus gyvenimo ir H. D. teisės į vardą pažeidimo

75Pagal įstatymą, informacija apie asmens privatų gyvenimą gali būti skelbiama tik jo sutikimu; nedraudžiama skleisti surinktos informacijos apie asmens privatų gyvenimą, jeigu, atsižvelgiant į asmens einamas pareigas ar padėtį visuomenėje, tokios informacijos skleidimas atitinka teisėtą ir pagrįstą visuomenės interesą žinoti tokią informaciją (CK 2.23 str. 1 d., 3 d.). Informacija apie privatų asmens gyvenimą gali būti skelbiama be žmogaus sutikimo tais atvejais, kai ji padeda atskleisti įstatymų pažeidimus ar nusikalstamas veikas, kai informacija yra pateikiama viešai nagrinėjant bylą (Visuomenės informavimo įstatymo (toliau - VIĮ) 14 str. 3 d.). Visuomenė yra suinteresuota gauti informaciją kriminaliniais klausimais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-481/2012).

76Nagrinėjamu atveju, ieškovas H. D. dėl savo poelgių ir padarytų nusikalstamų veikų susilaukė itin didelio visuomenės dėmesio, todėl ieškovas galėjo tikėtis bei įvertinti, jog jo gyvenimu, tame tarpe ir jo bendravimu su tam tikrais asmenimis, giminystės ryšiais, asmeninėmis savybėmis ar išgyvenimais, kitomis asmeninio gyvenimo detalėmis bus domimasi; ieškovo elgesys, jo praeitis ir padarytos nusikalstamos veikos daro įtakos kitų visuomenės narių gyvenimui, kelia visuomenės susidomėjimą, taigi dėl teisėto visuomenės intereso žinoti privataus pobūdžio informaciją apie ieškovo asmenį, informacijos apie jo privatų gyvenimą skleidimas be jo sutikimo yra viena išimčių, numatytų VIĮ. Taigi apygardos teismas pagrįstai vertino, jog Knygoje pateikta informacija apie ieškovo H. D. asmeninį gyvenimą nėra laikytina ieškovo H. D. privataus gyvenimo pažeidimu.

77Nesutiktina su atsakovų apeliacinio skundo argumentu, jog apygardos teismas nepagrįstai pripažino privataus gyvenimo pažeidimu informacijos apie ieškovo H. D. tėvo ligą ir jo mirties priežastį pateikimą Knygoje.

78Privataus gyvenimo pažeidimu laikomas duomenų apie asmens sveikatos būklę paskelbimas, pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką, ar kitokie neteisėti veiksmai (CK 2.23 str. 2 d.). Pasak Kasacinio teismo, asmens sveikata neabejotinai yra privataus gyvenimo dalis; tokia informaciją renkama tik pagal įstatymą ir skelbiama paties asmens, apie kurį ši informacija, sutikimu arba remiantis įstatyme nustatytu teisės į tokios informacijos konfidencialumą ribojimu, būtinu demokratinėje visuomenėje, siekiant teisėto tikslo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-2/2008). Pagal įstatymą po asmens mirties sutikimą skelbti informaciją apie privatų gyvenimą gali duoti sutuoktinis ar vaikai (CK 2.23 str. 1 d.).

79Nagrinėjamu atveju ieškovas H. D. nurodė, kad nedavė atsakovui D. D. sutikimo skelbti apie jo tėvo ligą ir mirtį, o atsakovas nepateikė įrodymų pirmosios instancijos teismui, jog turėjo ieškovo H. D. sutikimą; tokių duomenų nepateikė ir bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme (CPK 178 str., 185 str., 314 str.). Todėl pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindo spręsti, kad atsakovai, paskelbdami informaciją apie ieškovo H. D. tėvo ligą ir mirties priežastį, pažeidė ieškovo teisę į privatų gyvenimą. Nors atsakovai su apeliaciniu skundu pateikė kito autoriaus straipsnį, publikuotą 1996-12-18 dienraštyje „Laikinoji sostinė“, kuriame nurodyta informacija apie ieškovo tėvo ligą, tačiau tai nepašalina atsakovų atsakomybės, juolab kad Knygoje nurodyta detalesnė informacija (3 b. t., 163 l.). Nesudaro pagrindo panaikinti teisingo apygardos teismo sprendimo ir atsakovų nurodyta aplinkybė, jog ir Kūrinyje pateikta informacija apie ieškovo tėvo ligą ir mirties priežastį, kadangi Knygos 50 puslapyje pateikta informacija nėra citata iš Kūrinio, o atsakovai nepateikė įrodymų, jog tokios informacijos paskleidimas pateiktas ne smalsumo interesais (CPK 178 str.; 314 str.). Dėl pasakyto apygardos teismas pagrįstai nustatė teisės į privatų gyvenimą pažeidimą bei priteisė ieškovui iš atsakovų neturtinės žalos atlyginimą (CK 6.250 str.).

80Nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamo apygardos teismo sprendimo ir ieškovo H. D. apeliacinio skundo argumentas, jog Knygos pavadinime panaudotas žodis „D.“ yra vartojamas kaip pavardė ir taip sudaromas klaidingas įspūdis, jog knyga yra apie H. D. ir R. D. šeimą.

81Kiekvienas fizinis asmuo turi teisę į vardą (CK 2.20 str. 1 d.), ir, kaip teisingai nurodė apygardos teismas, teisė į vardą pirmiausiai yra ginama ne nuo bet kokio kėsinimosi; teisės į vardą pažeidimas yra siekimas panaudoti vardą savanaudiškais tikslais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2006 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-308/2006). Knygos antraštiniame puslapyje nurodyta, jog Knyga yra atsakovo D. D. straipsnių, publikuoyų portale „Balsas.lt“ ir spaudos leidiniuose „Balsas.lt savaitė“, „Akistata“, „Ekstra“ publikuotų, o Knygos viršelio antroje pusėje nurodyta, kad yra nagrinėjamos „..< >..Kauno mafijos atsiradimo ištakos ..< >..“. Taigi nėra pagrindo vertinti, jog Knygos pavadinime panaudotas žodis „D.“ yra vartojamas kaip pavardė. Juolab kad knygos turinyje žodis „D.“ naudojamas kaip nusikalstamos grupuotės pavadinimas, kuris vartojamas ir visuomenėje, kalbant apie nusikalstamą grupuotę (tarp jų Knygos 62, 71, 153 psl.). Be to, apie tai, jog žodis „D.“ bus panaudotas Knygos pavadinime, atsakovas D. D. informavo ieškovo atstovą K. A. elektroniniu laišku, paaiškindamas, jog tai nėra ieškovo H. D. šeimos istorija (1 b. t., 17 l.). Taigi ieškovo apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo vertinti, jog yra pažeista ieškovo teisė į vardą (CK 2.20 str.).

82Nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamo teismo sprendimo ir ieškovų apeliacinio skundo argumentai, jog Knygoje pažeistos R. D. teisės, atskleidžiant asmeninio gyvenimo detales. Kaip pagrįstai konstatavo pirmosios instancijos teismas, ieškovė R. D. nenurodė, kaip pažeistos jos teisės į vardą ar privatų gyvenimą, nepagrindė prašomos priteisti 10 000 Lt neturtinės žalos (CPK 178 str., 185 str., 314 str., CK 2.23 str., 6.250 str.). Tai, jog Knygoje panaudotos tam tikros ieškovo asmeninio gyvenimo detalės (tarp jų - susipažinimas su ieškove R. D.), nėra pagrindas pripažinti ieškovės privataus gyvenimo pažeidimu, juolab kad ieškovė susijusi su visuomenės susidomėjimo sulaukusiu ieškovu H. D. dėl jo nusikalstamų veikų.

83Dėl pasakyto nėra pagrindo apeliacinių skundų argumentais panaikinti ar pakeisti teisėto bei pagrįsto apygardos teismo sprendimo (CPK 263 str., 329 - 330 str.).

84Nepatenkinus ieškovų ir atsakovų apeliacinių skundų, neatlygintinos ir jų bylinėjimosi išlaidos, patirtos apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 str.).

85Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

86Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 16 d. sprendimą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovai H. D. ir R. D., patikslinę ieškinio reikalavimus, remdamiesi... 4. Nurodė, jog ieškovas H. D. sukūrė literatūros kūrinį „Išlikt... 5. Pasak ieškovų, atsakovai perdirbo didelę dalį Kūrinio, t. y. savais... 6. Ieškovai taip pat nurodė, jog atsakovai pažeidė ieškovo H. D. neturtines... 7. Ieškinyje taip pat nurodoma, jog atsakovai, panaudodami ant Knygos viršelio... 8. Ieškovų teigimu, atsakovai, išleisdami ir platindami Knygą, be ieškovų... 9. Atsakovai UAB „Balsas.lt leidiniai“ ir D. D. atsiliepime į ieškinį... 10. Nurodo, jog atsakovas D. D. yra parašęs straipsnius, kurie 2003-2010 m. buvo... 11. Pasak atsakovų, jie nesutinka su ieškovu, jog išleisdami Knygą, pažeidė... 12. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 13. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. balandžio 16 d. sprendimu ieškinį... 14. Apygardos teismas nurodė, jog Lietuvos teismo ekspertizės centro atliktos... 15. Teismas sutiko su atsakovų argumentais, jog H. D. kūrinys „Išlikti... 16. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog nėra pažeistos ieškovo kaip... 17. Teismas nurodė, jog Knygos teksto fragmentai (15, 20, 32, 86 p.) parašyti... 18. Apygardos teismas sprendė, jog ieškovas neįrodė, kad buvo pažeista jo... 19. Teismo teigimu, nenustatyta ieškovo H. D. teisės į vardą pažeidimo,... 20. Pasak teismo, sutinkama su ieškovais, jog atsakovai, paskelbdami apie ieškovo... 21. Teismas sprendė, jog nepagrįsti ieškovės R. D. reikalavimai dėl jos... 22. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai... 23. Ieškovai H. D. ir R. D. apeliaciniu skundu prašo panaikinti 2012 m.... 24. 1. Knyga „T. D. istorija“ yra savarankiškas autorių teisių objektas.... 25. 2. Pirmosios instancijos teismas nevisapusiškai ir neišsamiai išnagrinėjo... 26. 2.1. Teismas netinkamai aiškino ir taikė ATGTĮ 2 straipsnio 14 dalį,... 27. 2.2. Pirmosios instancijos teismas visiškai nepasisakė dėl perdirbimo... 28. 3. Apygardos teismas nenagrinėjo ieškinio reikalavimų, susijusių su... 29. 4. Apygardos teismas netinkamai išsprendė ir reikalavimų dalį, susijusią... 30. 5. Pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog ieškovo H.... 31. 5.1. Teismas neatribojo fotografavimo ir nuotraukų naudojimo visuomenės... 32. 5.2. Sutikimas fotografuotis ar nuotraukos padarymas viešoje vietoje... 33. 5.3. Ieškovo atvaizdas yra publikuojamas jį žeminančiame kontekste, kadangi... 34. 5.4. Knygos pavadinimas „T. D. istorija“ reiškia, jog knygoje kalbama apie... 35. 5.5 Knygoje panaudotos nuotraukos, kurios akivaizdžiai darytos ne viešose... 36. 6. Knygoje skelbiama informacija apie ieškovės R. D. asmeninio gyvenimo... 37. Atsakovai atsiliepime į apeliacinį skundą nesutinka su apeliaciniu skundu ir... 38. Atsakovai UAB „Balsas.lt leidiniai“ ir D. D. apeliaciniu skundu prašo... 39. 1. Apygardos teismas be pagrindo konstatavo, jog atsakovai, panaudodami... 40. 2. Informacija apie ieškovo H. D. tėvo ligą buvo viešai paskelbta autoriaus... 41. Atsiliepime į atsakovų apeliacinį skundą ieškovai prašo jį atmesti,... 42. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 43. Ieškovų ir atsakovų apeliaciniai skundai netenkintini.... 44. Pagal CPK 321 straipsnio 1 dalį, apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio... 45. Apeliaciniame skunde prašoma bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka (3 b.... 46. Pagal CPK 2 straipsnio nuostatas, teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei... 47. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, išsamiai ištyręs... 48. Bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovas H. D. parašė Kūrinį „Išlikt... 49. Dėl ieškovo H. D. autorių turtinių ir neturtinių teisių pažeidimo ... 50. Apygardos teismas teisingai konstatavo, kad ieškinyje nurodyto Kūrinio... 51. Autorių teisių objektas – tai originalus literatūros, mokslo ar meno... 52. Pagal įstatymą, viešas paskelbimas – tai kūrinio viešas perdavimas... 53. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai, atsižvelgdamas... 54. Ieškovas H. D. turi pareigą įrodyti aplinkybę, jog Kūrinio paskelbimas... 55. Nepagrįstas ir ieškovo apeliacinio skundo argumentas, jog atsakovas D. D.... 56. Kaip minėta, citavimo tikslais leidžiama atgaminti nedidelę kūrinio... 57. Lietuvos teismo ekspertizės centro ekspertizės 2011-05-05 akte Nr.... 58. Taigi pirmosios instancijos teismas, įvertinęs bylos aplinkybes ir įrodymus... 59. Nors sutiktina su ieškovo H. D. apeliacinio skundo argumentu, jog pirmosios... 60. Pagal dabartinės lietuvių kalbos žodyną, žodis „perdirbimas“ reiškia... 61. Nepagrįsti ir ieškovų apeliacinio skundo argumentai, kad pirmosios... 62. Autoriaus neturtinės teisės reglamentuojamos ATGTĮ 14 straipsnyje, kuriame... 63. ATGTĮ 14 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta, jog autorystės teisė – tai... 64. Nagrinėjamu atveju Ekspertizės akte nustatyta, kad dalis Knygos teksto... 65. Nepagrįsti ieškovų argumentai, jog atsakovai, išleidę Knygą, pažeidė... 66. Nors sutiktina su ieškovų apeliacinio skundo argumentu, kad apygardos teismas... 67. Sutiktina su ieškovų argumentais, jog atsakovas, panaudodamas atskirus... 68. Bylos duomenimis, ieškovas H. D. nenurodė konkrečių aplinkybių dėl jo... 69. Taigi, apygardos teismas teisingai įvertino atsakovų padarytą autoriaus... 70. Dėl ieškovo teisės į atvaizdą... 71. Nepagrįsti ieškovų apeliacinio skundo argumentai, jog ieškovo H. D.... 72. Teisės į atvaizdą apsaugos esmė yra ta, kad fizinio asmens nuotrauka (jos... 73. Bylos duomenimis, tarp jų ir iš Knygoje esančių nuotraukų, nustatyta, jog... 74. Dėl ieškovų privataus gyvenimo ir H. D. teisės į vardą pažeidimo... 75. Pagal įstatymą, informacija apie asmens privatų gyvenimą gali būti... 76. Nagrinėjamu atveju, ieškovas H. D. dėl savo poelgių ir padarytų... 77. Nesutiktina su atsakovų apeliacinio skundo argumentu, jog apygardos teismas... 78. Privataus gyvenimo pažeidimu laikomas duomenų apie asmens sveikatos būklę... 79. Nagrinėjamu atveju ieškovas H. D. nurodė, kad nedavė atsakovui D. D.... 80. Nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamo apygardos teismo sprendimo ir ieškovo... 81. Kiekvienas fizinis asmuo turi teisę į vardą (CK 2.20 str. 1 d.), ir, kaip... 82. Nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamo teismo sprendimo ir ieškovų... 83. Dėl pasakyto nėra pagrindo apeliacinių skundų argumentais panaikinti ar... 84. Nepatenkinus ieškovų ir atsakovų apeliacinių skundų, neatlygintinos ir jų... 85. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 86. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 16 d....