Byla e2A-617-790/2018
Dėl papildomų prekių ir darbų išlaidų priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bajoro (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Rasos Gudžiūnienės ir Kazio Kailiūno,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Losberger Rapid Deployment Systems SAS apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 11 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. e2-1344-590/2017 pagal ieškovės Lietuvos kariuomenės ieškinį atsakovui Losberger Rapid Deployment Systems SAS dėl netesybų priteisimo, ir pagal atsakovo Losberger Rapid Deployment Systems SAS priešieškinį ieškovei Lietuvos kariuomenei dėl papildomų prekių ir darbų išlaidų priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė Lietuvos kariuomenė (toliau – ir ieškovė) kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Losberger Rapid Deployment Systems SAS (toliau – ir atsakovas), kuriuo prašė priteisti jai iš atsakovo 290 342,99 Eur sutartų minimalių nuostolių ir 5 proc. dydžio procesines palūkanas. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad ji ir atsakovas 2016 m. sausio 25 d. sudarė prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartį KPS-48 (toliau – ir Sutartis), kurios pagrindu iš atsakovo įsigijo 5 komplektus universalių palapinių su joms priklausančiais įrengimais (toliau – ir prekės). Šalys susitarė, kad atsakovas prekes pristatys iki 2016 m. gegužės 25 d. ir kad pristatytos prekės bus perduodamos ir priimamos abiems šalims pasirašius perdavimo–priėmimo aktą. Atsakovas kelis kartus atgabeno palapines, kurios neatitiko Sutarties sąlygų ir jas buvo atsisakyta priimti. Sutarties reikalavimus atitinkančias prekes, kurias ieškovė priėmė, atsakovas pristatė tik 2016 m. spalio 5 d. Sutartimi atsakovas įsipareigojo prekes pristatyti pagal šalių sulygtą terminą, o pavėlavęs – mokėti 0,2 proc. dydžio netesybas nuo nepristatytų prekių vertės už kiekvieną uždelstą dieną (Sutarties bendrosios dalies 11.1 punktas). Atsižvelgiant į tai, ieškovė apskaičiavo netesybas ir pateikė atsakovui sąskaitą, tačiau šis atsisakė ją apmokėti ir grąžino ieškovei.

82.

9Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Atsakovas nurodė, kad pristačius ieškovei visas palapines su joms priklausančiais įrenginiais, ieškovė jas nepagrįstai atsisakė priimti. Prekių neatitikimą Sutarties reikalavimams ieškovė užfiksavo 2016 m. birželio 21 d. Universalių palapinių su joms priklausančiais įrenginiais prekių perdavimo–priėmimo akte vienašališkai. Atsakovas, nesutikdamas su ieškovės vienašalėmis išvadomis, pasiūlė ieškovei kreiptis į nepriklausomą ekspertą (Sutarties bendrosios dalies 5.4 punktas), tačiau pastaroji į tokį pasiūlymą neatsakė. Atsakovas savo iniciatyva kreipėsi į nepriklausomą ekspertą, kuris, atlikęs patikrinimą, nustatė, kad pateiktos palapinės atitinka Sutarties techninėje specifikacijoje nurodytus konstrukcinius reikalavimus. Dėl to ieškovės atsisakymas priimti prekes buvo nepagrįstas ir atliktas nesilaikant Sutartyje įtvirtintos tvarkos ir sąlygų. Ieškovė 2016 m. spalio 5 d. priėmė tas pačias prekes, kurias atsisakė priimti 2016 m. birželio 21 d. perdavimo–priėmimo aktu. Atsakovas, pasisakydamas dėl prašomų priteisti netesybų, nurodė, kad jos yra neprotingai didelės, ieškovė realių nuostolių dėl tariamo Sutarties įvykdymo uždelsimo nepatyrė. Atsakovas pažymėjo, kad sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija (jeigu Sutartis nebūtų pilnai įvykdyta) yra net 3 kartus mažesnė. Ieškovės prašomos priteisti netesybos yra skirtos ne nuostolių atlyginimo funkcijai įvykdyti, o pasipelnyti atsakovo sąskaita. Atsakovo nuomone, netesybos turėtų būti sumažintos iki 0,05 proc. dydžio už kiekvieną pristatyti palapines pavėluotą dieną.

103.

11Atsakovas byloje pareiškė priešieškinį, kuriuo prašė priteisti jam iš ieškovės 90 002,20 Eur dydžio papildomų prekių bei darbų išlaidų sumą, 5 proc. dydžio procesines palūkanas. Priešieškinyje atsakovas nurodė, kad palapinės ieškovei buvo pristatytos 2016 m. gegužės 20, 24, 27 d. ir birželio 2 d., tačiau ieškovė jas atsisakė priimti. Eksperto išvada patvirtina aplinkybę, kad pateiktos palapinės atitinka Sutarties techninėse specifikacijose nurodytus konstrukcinius reikalavimus, todėl ieškovės vienašališkas atsisakymas priimti 2016 m. gegužės – birželio mėn. pristatytas palapines buvo nepagrįstas bei neteisėtas. Nepaisant atsakovo pateiktos eksperto išvados, kurios ieškovė nepaneigė, pastaroji ir toliau reikalavo papildomų atsakovo pateiktame pasiūlyme nenumatytų sprendinių įgyvendinimo – atskiro rėmo pristatymo bei sumontavimo. Esant tokiai situacijai, atsakovas 2016 m. rugpjūčio 24 d. pasiūlė ieškovei pristatyti papildomas prekes, nurodydamas jų pristatymo sąlygas, tačiau pabrėžė, kad šis pasiūlymas nėra palapinių neatitikimo nustatytiems reikalavimams patvirtinimas. Ieškovė atsakovui pateikė atsakymą, kuriame patvirtino sutinkanti su atsakovo pasiūlytomis papildomų prekių pristatymo sąlygomis. Dėl ieškovės nepagrįsto atsisakymo priimti pristatytas prekes ir atsakovo ieškovei pristatytų ir sumontuotų papildomų prekių atsakovas patyrė 90 002,20 Eur išlaidų. Atsakovas nurodo, kad ieškovė neturėjo teisės Sutarties pagrindu reikalauti papildomų prekių pristatymo ir jų sumontavimo, todėl privalo atlyginti su tokio reikalavimo vykdymu susijusias išlaidas. Atsakovas pažymėjo, kad pagal ieškovės paskelbtas sąlygas bei nustatytus reikalavimus pateiktą atsakovo pasiūlymą ieškovė pripažino atitinkančiu pirkimo sąlygas ir laimėjusiu, sudarė Sutartį, todėl net ir tuo atveju, jeigu atsakovo pasiūlymas būtų pripažintas neatitinkančiu Sutarties reikalavimų, su tuo susijusios neigiamos pasekmės tenka ieškovei (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir VPĮ) 39 straipsnio 2 dalies 2 punktas, 7 dalis, CK 6.237 straipsnio 2 dalis).

124.

13Ieškovė su priešieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Ieškovė nurodė, kad 2016 m. birželio 21 d. buvo pristatytos Sutarties sąlygų neatitinkančios palapinės, ieškovė nustatė esminius prekių trūkumus pagal Sutarties sąlygas. Atsakovas 2016 m. spalio 5 d. pristatė ne papildomas prekes, o prekes, kurių trūkumus ištaisė pagal Sutarties techninių specifikacijų reikalavimus. Pažymėjo, kad šalys Sutartyje susitarė, jog visi tarp šalių kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų būdu (Sutarties 10.2 punktas), tačiau iki priešieškinio pateikimo teismui momento ieškovė negavo jokios pretenzijos ar sąskaitos su reikalavimu apmokėti atsakovo kokias nors papildomai patirtas išlaidas. Be to, reikalavimas sumokėti didesnę nei Sutartyje nurodytą kainą prieštarauja Sutarties nuostatoms, viešųjų pirkimų principams. Atsakovas neįsigilino į viešojo konkurso sąlygas, netinkamai suprato techninių specifikacijų reikalavimus, nebuvo pakankamai atidus ir rūpestingas, neteikė paklausimų, neprašė paaiškinimų ir dėl to 2016 m. birželio mėn. pristatė Sutarties sąlygų neatitinkančias prekes. Be to, pateikta ekspertinė išvada yra neišsami, nevisapusiška bei klaidinga.

14II.

15Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

165.

17Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gruodžio 11 d. sprendimu ieškovės ieškinį tenkino iš dalies, ieškovei iš atsakovo priteisė 72 586 Eur netesybų, 5 proc. dydžio procesines palūkanas, 90,71 Eur bylinėjimosi išlaidų, kitą ieškinio dalį atmetė; atsakovo priešieškinį atmetė; valstybei iš atsakovo priteisė 1 752 Eur žyminio mokesčio.

186.

19Teismas, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, sprendė, kad 2015 m. gegužės 25 d. ieškovei pristatytos prekės neatitiko viešajame pirkime atsakovo pateikto pasiūlymo ir Sutartyje nurodytų techninių specifikacijų. Teismas nustatė, kad pagal Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – ir CVP IS) paskelbtų viešojo pirkimo „Universalios palapinės ir jai priklausančių įrenginių techninės specifikacijos“ 2.3.2 punktą „universalios palapinės grindys montuojamos ant atraminio rėmo, kad būtų galima atlikti horizontalią instaliaciją su minimaliu 20 mm izoliacijos tarpu virš žemės. Grindys klojamos ant polivinilchlorido lakštų. Grindys turi užtikrinti drenavimą, ventiliavimą ir sudaryti vientisą lygų pagrindą žemės paviršiaus atžvilgiu“. Ieškovė, atsakydama į tiekėjų prašymą paaiškinti, kaip turi būti montuojamos universalios palapinės grindys, CVP IS 2015 m. lapkričio 17 d. išaiškino, kad pirmos grindys klojamos ant žemės paviršiaus, o antros grindys klojamos ant rėmo, kuris montuojamas ant pirmų grindų ir turi sudaryti minimalų 20 mm izoliacijos tarpą. Taigi pagal ieškovės pirkimo sąlygų išaiškinimą grindų atraminis rėmas negalėjo būti montuojamas ant žemės paviršiaus. Atsižvelgiant į tai, kad perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentų paaiškinimai taip pat yra pirkimo dokumentai (VPĮ (iki 2017 m. liepos 1 d. galiojusi įstatymo redakcija) 2 straipsnio 21 dalis), todėl tiekėjų, įskaitant ir atsakovą, pateikti pasiūlymai bei kiti pirkimo dokumentai turėjo atitikti ir paminėtą ieškovės paaiškinimą dėl grindų montavimo.

207.

21Nors šalys skirtingai aiškino atsakovo palapinių grindų atraminio rėmo konstrukciją, tačiau teismas darė išvadą, kad atsakovo 2016 m. gegužės 25 d. ieškovei pristatytos palapinių grindys neatitiko techninės specifikacijos reikalavimų, nes grindų atraminį rėmą, priešingai ieškovės techninės specifikacijos išaiškinimams, buvo numatyta sumontuoti tiesiogiai ant žemės paviršiaus. Šią aplinkybę patvirtina ir atsakovo pateiktoje Ekspertinėje nuomonėje dėstomas prekių aprašymas. Dėl minėto neatitikimo grindys nebuvo horizontalios, kas akcentuota 2016 m. birželio 21 d. perdavimo–priėmimo akte ir ką iš dalies patvirtino teismo posėdyje atsakovo atstovas, iš kurio paaiškinimų buvo suprantama, kad 2016 m. birželio 21 d. sumontuotos grindys nebuvo stabilios ir šia prasme skyrėsi nuo grindų, kurios buvo sumontuotos ištaisius trūkumus. Atsižvelgiant į prekių specifiką ir techninės specifikacijos 2.3.2 punkto reikalavimus, teismas sprendė, kad grindys turi sudaryti vientisą lygų pagrindą žemės paviršiaus atžvilgiu, todėl horizontalumo trūkumas laikytinas esminiu ir ieškovė pagrįstai konstatavo prekių neatitikimą Sutarties sąlygoms bei atsisakė tokias prekes priimti.

228.

23Teismas nelaikė ieškovės pažeidusia Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte numatytos prekių priėmimo tvarkos, kadangi atsakovo atstovas dalyvavo palapinių grindų montavimo ir perdavimo ieškovei procese, kartu su jos atstovais tikrino grindų kokybę, jam buvo išsakytos pastabos dėl grindų trūkumų, kuriuos atsakovas vėliau šalino. Taip pat nurodė, kad šioje Sutarties nuostatoje nenurodoma, jog prekių neatitikimo aktą turi pasirašyti ir prekių pardavėjo atstovas. Taip pat teismas sprendė, kad pagal Sutarties bendrosios dalies 5.4 punkto sąlygas kviesti ekspertą yra šalies teisė, bet ne pareiga.

249.

25Kadangi atsakovas Sutartyje numatytu terminu iki 2016 m. gegužės 25 d. ieškovei Sutarties reikalavimus atitinkančių prekių nepristatė, teismas konstatavo, kad jam kilo pareiga nuo nepristatytų prekių vertės už kiekvieną uždelstą dieną sumokėti 0,2 proc. netesybas, kurias šalys Sutartyje įvardijo kaip minimalius nuostolius. Teismas atsižvelgė į tai, kad ieškovė pateikė įrodymus, jog atsakovui vėluojant pristatyti prekes, ši patyrė 14 617,55 Eur nuostolių. Teismas taip pat atsižvelgė į tai, kad palapinių pristatymo terminas buvo nustatytas tikslingai dėl 2016 m. birželio 1 d. prasidėsiančių pasirengimo darbų tarptautiniams mokymams ir pratyboms, kurių metu ieškovė buvo suplanavusi ginčo palapinėse apgyvendinti atvykstančius Jungtinių Amerikos Valstijų (toliau – JAV) karius. Paaiškėjus, kad palapinės laiku nebus pristatytos, ieškovė buvo priversta keisti savo įsipareigojimus ir visus pasirengimo pratyboms planus, taip buvo pakenkta jos prestižui, nes teko prašyti JAV kariuomenę atvykti su savo palapinėmis. Kadangi ieškovės prašoma priteisti netesybų suma už 133 pavėluotas dienas sudaro 26,6 proc. Sutarties kainos, Sutartyje numatytas 0,2 proc. netesybas teismas sumažino iki 0,05 proc. dydžio.

2610.

27Teismas, nustatęs, kad atsakovo pristatytos prekės neatitiko Sutarties reikalavimų ir ieškovė teisėtai ir pagrįstai atsisakė tokias prekes priimti, laikė, jog atsakovo nurodytos aplinkybės, kuriomis grindžiamas priešieškinis, yra visiškai paneigtos. Kitas atsakovo nurodomas aplinkybes teismas laikė visiškai neįrodytomis ir prieštaraujančiomis VPĮ reikalavimams. Be to, atsakovas prieš kreipdamasis į teismą nereiškė dėl papildomų išlaidų jokių pretenzijų ir neprašė ieškovės jų apmokėti.

28III.

29Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

3011.

31Apeliaciniame skunde atsakovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 11 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį atmesti, o atsakovo priešieškinį tenkinti; šio reikalavimo netenkinus, priimti naują sprendimą ir sumažinti priteistų netesybų dydį iki 0,02 proc. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

3211.1.

33Ieškovė pažeidė šalių sudarytą Sutartį, todėl privalo atlyginti dėl ieškovės neteisėtų veiksmų atsakovo patirtus nuostolius:

3411.1.1.

35Ieškovė priėmė bei patvirtino atsakovo viešojo pirkimo metu pateiktą pasiūlymą, kuriame atsakovas detaliai nurodė bei išdėstė siūlomos prekės charakteristikas, įskaitant ir techninės specifikacijos 2.3.2 punkte nurodyto reikalavimo įgyvendinimo būdą, sąlygas bei sprendinius (prekė turi vidinį atraminį rėmą, užtikrinantį horizontalią instaliaciją su minimaliu 20 mm izoliacijos tarpu virš žemės). Dėl šios priežasties ieškovė privalėjo priimti pagal tinkamą pasiūlymą atsakovo pristatytas prekes.

3611.1.2.

37Ieškovė, susipažinusi su atsakovo pasiūlytos prekės aprašymu bei siūlomais funkcinių reikalavimų įgyvendinimo sprendiniais, priėmė sprendimą atsakovo pasiūlymą laikyti atitinkančiu ieškovės paskelbtas viešojo pirkimo sąlygas, de facto pripažindama, kad pasiūlyta prekė bei sprendiniai atitinka (yra lygiaverčiai) viešojo pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus bei poreikius. Dėl to atsakovas turėjo teisėtą lūkestį, kad pristačius prekę ji bus pripažinta atitinkančia viešojo pirkimo sutarties sąlygų reikalavimus.

3811.1.3.

39Ieškovė pažeidė pasiūlymo įvertinimo bei prekių nustatymo tvarką, todėl bet kokios su tuo susijusios neigiamos pasekmės tenka pačiai ieškovei. Pagal VPĮ būtent ies?kovei tenka prievole? tinkamai i?vertinti pasiu?lyma?.

4011.1.4.

41Sutartyje nurodyta, kad ginčas dėl prekių neatitikimo sprendz?iamas eksperto pagalba, tačiau ieškovė į ekspertą nesikreipė.

4211.2.

43Teismas nepagrįstai sprendė, kad pries?ies?kinio tenkinimas yra negalimas, nes bu?tu? paz?eista Sutartis bei VPI?. Šiuo atveju ies?kovė elgiasi nesa?z?iningai, viena vertus, pripažindama, kad Sutarties vykdymo metu vienašališkai keitė Sutartį dėl prekių pristatymo vietos, kita vertus, teigdama, jog viešųjų pirkimų procedūrų pagrindu sudaryta sutartis negali būti keičiama.

4411.3.

45Netesybų taikymas yra galimas tik nustačius sutarties pažeidimo padarymo faktą, tuo tarpu ginčo atveju jokio Sutarties pažeidimo atsakovas neatliko. Ieškovė tokio fakto neįrodė.

4611.4.

47Prekių neatitikties Sutarties sąlygų reikalavimams pripažinimo atveju netesybos negali būti taikomos, kadangi šalys ginčo atveju pakeitė prekių pristatymo terminą. Atsakovo prievolė pristatyti prekes per šalių nustatytą terminą nebuvo pažeista.

4811.5.

49Ieškovė turi pareigą įrodyti patirtų nuostolių dydį. Šiuo atveju jokie ieškovės nuostoliai nebuvo įrodyti, o apsiribota išskirtinai deklaratyviais bei subjektyviais ieškovės paaiškinimais. Ieškovės nurodomos 14 617,55 Eur dydz?io is?laidos, susijusios su elektros tiekimu į palapines, nėra tariamų atsakovo neteise?tu? veiksmu? pasekmė. Šių išlaidų susidarymas niekaip nebuvo susijęs su prekių pristatymo terminu. Byloje taip pat nėra įrodymų, kurie patvirtintų ieškovės patirtą neturtinę žalą. Teismo sprendime nesant tam jokio pagrindo buvo konstatuotos aplinkybės dėl pratybų organizavimo, ketinimo naudoti palapines konkrečiose pratybose ir kt.

5011.6.

51Teismo priteistų netesybų dydis yra neprotingai didelis, todėl turi būti sumažintas. Ieškovė siekia neteisėtai praturtėti atsakovo sąskaita. Atsakovas negalėjo numatyti ieškovės įrodinėjamų tariamai netinkamo prievolės vykdymo pasekmių, todėl, atitinkamai, negali būti laikomas atsakingu už šių nuostolių atlyginimą. Be to, ieškovei priteistų netesybų dydis yra neproporcingas, neadekvatus. Ieškovės teisinis statusas nėra ir negali būti pagrindu priteisti neįrodytus nuostolius ir (ar) neprotingo dydžio netesybas.

5211.7.

53Teismas netinkamai taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias bylinėjimosi išlaidų paskirstymą. Skundžiamu sprendimu ieškovės patenkintu? reikalavimu? dalis sudaro 25 proc., todėl atsakovui privalėjo būti priteista 75 proc. bylinėjimosi išlaidų, t. y. 2 704,81 Eur atstovavimo išlaidų ir 45,00 Eur vertimo išlaidų.

5412.

55Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė prašo apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais atsikirtimais:

5612.1.

57Atsakovas apeliaciniame skunde beveik neanalizuoja, nekritikuoja teismo sprendimo motyvų ir nustatytų aplinkybių, tiesiog toliau laikosi savo alternatyvios versijos, kad pristatė tinkamas palapines. Atsakovas nekomentuoja ieškovės pateiktų jo prekės neatitikimą konkurso sąlygoms patvirtinančių nuotraukų ir ignoruoja savo paties atstovo teismo posėdyje nurodytą aplinkybę, kad grindys nebuvo stabilios.

5812.2.

59Atsakovas savo prekių atitiktį įrodinėja tik ekspertine išvada, ignoruodamas visumą faktų, vienareikšmiškai patvirtinančių, kad pateiktos prekės buvo su trūkumais ir ieškovė pagrįstai atsisakė jas priimti.

6012.3.

61Nors atsakovas nurodė, kad pateiks vidinį atraminį rėmą, pasiūlyme nedetalizavo, jog tai iš tikro bus ne atskiras rėmas, o tiesiog grindų plastikinis segmentas. Techniniame pasiūlyme buvo nurodoma, kad šis rėmas pakelia viršutines (antras) grindis, bet tai neatitiko realybės. CVP IS buvo teiktas išaiškinimas būtent dėl techninių specifikacijų 2.3.2 punkto reikalavimų, siekiant išvengti neteisingos šios nuostatos interpretacijos, tačiau atsakovas skunde visiškai nekomentuoja šio išaiškinimo.

6212.4.

63Ieškovė nekeitė Sutarties sąlygų, tik geranoriškai paprašė du palapinių komplektus pristatyti į kitą Lietuvos kariuomenės dalinį Lietuvos Respublikoje, o atsakovas su tuo sutiko. Ieškovė nurodė, kad, esant galimybei, atsakovas galės atlikti personalo apmokymą ne per 14 dienų nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo, kaip buvo susitarta Sutarties 3.3 punkte, o nuo pirmos palapinių surinkimo dienos, ir tokiu būdu nepraleisti terminų. Šia galimybe atsakovas pasinaudojo, ir, ieškovės vertinimu, dėl palapinių pristatymo vietos nenukentėjo nė viena šalis. Priešingai, bendradarbiaujant ir derinant pristatymo vietos pakeitimą ir personalo apmokymo paankstinimą buvo užtikrinta abiejų šalių interesų pusiausvyra. Nei žodinis, nei rašytinis susitarimas dėl Sutarties kainos ar termino pakeitimo nebuvo sudarytas.

6412.5.

65Lietuvos kariuomenė yra specialaus statuso subjektas, vykdantis karinius įsipareigojimus. Palapinės buvo perkamos didelio masto karinėms pratyboms, apie kurias buvo visuotinai žinoma. Sutarties dalykas yra tiesiogiai susijęs su ieškovės funkcijų vykdymu, būtent dėl šios priežasties atsakovo vėlavimas reikšmingai pažeidė ieškovės interesus.

6612.6.

67Ieškovė faktiškai patyrė 14 617,55 Eur tiesioginių nuostolių, nes prekių nepristačius laiku, išnuomoti generatoriai nesukūrė ieškovei vertės, jų nuoma buvo nuostolinga išskirtinai dėl atsakovo kaltės.

68Teisėjų kolegija

konstatuoja:

69IV.

70Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

71Dėl apeliacinio skundo trūkumų

7213.

73Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 30 d. nutartimi atsakovui buvo nustatytas terminas iki 2018 m. lapkričio 6 d. 9 val. pašalinti apeliacinio skundo trūkumą – sumokėti 2 194,41 Eur dydžio žyminį mokestį už apeliacinį skundą ir pateikti sumokėjimą patvirtinantį dokumentą. 2018 m. lapkričio 6 d. nutartimi šis terminas buvo pratęstas iki 2018 m. lapkričio 13 d. 9 val. Atsakovas, nepraleisdamas termino, pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2018 m. lapkričio 6 d. parengtą atsakymą atsakovui, iš kurio matyti, kad atsakovas žyminį mokestį už apeliacinį skundą sumokėjo. Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovas nustatytą apeliacinio skundo trūkumą pašalino tinkamai.

74Dėl bylos nagrinėjimo ribų ir ginčo esmės

7514.

76Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, nagrinėdama šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis). Dėl to atsakovo apeliacinis skundas nagrinėjamas pagal jame apibrėžtas ribas.

7715.

78Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad ieškovė ir atsakovas 2016 m. sausio 25 d. sudarė prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartį Nr. KPS-48, pagal kurią atsakovas įsipareigojo parduoti ir pristatyti 5 komplektus universalių palapinių su joms priklausančiais įrengimais, atitinkančius sutarties priede „Techninė specifikacija“ pateiktas technines specifikacijas, o ieškovė įsipareigojo priimti technines specifikacijas atitinkančias prekes ir už jas sumokėti 1 091 515 Eur (neįskaitant PVM) sutartyje nustatyta tvarka (t. 1, b. l. 3-21). Sutartis buvo sudaryta atsakovui laimėjus ieškovės paskelbto viešojo pirkimo „30 vietų ir universaliųjų palapinių su joms priklausančiais įrengimais pirkimas“ dalį dėl universaliųjų palapinių su joms priklausančiais įrengimais pirkimo. Sutarties vykdymo metu tarp šalių kilo ginčas dėl pristatytų prekių atitikimo techninei specifikacijai. Ieškovė teigia, kad atsakovas Sutarties specialiosios dalies 3.1 punkte nustatytu terminu nepristatė techninę specifikaciją atitinkančių prekių. Techninę specifikaciją atitinkančios prekės buvo pristatytos ir sutarties 3.2 punkte nurodytas prekių perdavimo ir priėmimo aktas buvo pasirašytas tik 2016 m. spalio 5 d. Dėl šios priežasties ieškovė, vadovaudamasi sutarties bendrosios dalies 11.1 punktu, prašė priteisti jai iš atsakovo 0,2 proc. netesybas už pavėluotą prekių pristatymą nuo 2016 m. gegužės 25 d. iki 2016 m. spalio 5 d. prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo.

7916.

80Atsakovas nesutiko, kad prekės neatitiko techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų. Atsakovas nurodė, kad dėl ieškovės vienašališkai pakeistos palapinių pristatymo vietos, Sutarties sąlygas atitinkančios palapinės ieškovei buvo pristatytos, atitinkamai, 2016 m. gegužės 20, 24, 27 ir birželio 2 d. Ieškovė nepagrįstai šias prekes atsisakė priimti kaip neatitinkančias techninės specifikacijos reikalavimų dėl to, kad jos neturi atraminio rėmo. Atsakovas nurodė, kad jis nors ir laikė, kad jo pristatytos prekės atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, tačiau geranoriškai pasiūlė pristatyti ieškovei papildomas prekes (atskirą rėmą), nurodė siūlomas papildomų prekių pristatymo sąlygas, su kuriomis ieškovė sutiko. Atsakovas dėl nepagrįsto atsisakymo priimti Sutarties sąlygas atitinkančias prekes ir dėl ieškovei pristatyto ir sumontuoto papildomo rėmo patyrė 90 002,20 Eur išlaidų, kurias pareikštame priešieškinyje prašė priteisti jam iš ieškovės. Atsakovas pareikšdamas priešieškinį įrodinėjo, kad ieškovė užsakė papildomas prekes, todėl už papildomas prekes, jų pristatymą ir sumontavimą privalo sumokėti papildomai.

8117.

82Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime padarė išvadą, kad atsakovo 2016 m. gegužės 25 d. ieškovei pristatytos palapinių grindys neatitiko techninės specifikacijos reikalavimų, nes grindų atraminį rėmą, priešingai nei nustatyta ieškovės techninės specifikacijos išaiškinimuose, buvo numatyta sumontuoti tiesiai ant žemės. Dėl minėto neatitikimo grindys nebuvo horizontalios. Kadangi atsakovas Sutartyje nustatytu terminu, t. y. iki 2016 m. gegužės 25 d., nepateikė ieškovei Sutarties reikalavimus atitinkančių prekių, teismas konstatavo atsakovo pareigą mokėti Sutartyje nustatytas netesybas. Tačiau teismas, atsižvelgęs į ieškovės patirtus materialinius ir nematerialinius nuostolius, Sutartyje numatytas netesybas sumažino iki 0,05 proc. Pirmosios instancijos teismas priešieškinį atmetė, nes nustatė, kad atsakovo Sutartyje nustatytu terminu ieškovei pristatytos prekės neatitiko Sutarties reikalavimų, Sutarties sąlygas atitinkančios prekės buvo pristatytos vėluojant. Be to, teismo nuomone, atsakovo teiginiai, kad papildomai pristatytos prekės yra atskiros ieškovės ir atsakovo sudarytos sutarties dalykas, prieštarauja VPĮ reikalavimams.

8318.

84Atsakovas su tokiomis skundžiamame teismo sprendime padarytomis išvadomis nesutinka, nurodo, kad, pirma, atsakovas pristatė Sutarties sąlygų reikalavimus atitinkančias prekes, tačiau ieškovė jas nepagrįstai atsisakė priimti; antra, ieškovė privalo atsiskaityti už įsigytas papildomas, į Sutarties dalyko apimtį nepatenkančias prekes; trečia, net ir nustačius prekių neatitikimą Sutarties sąlygų reikalavimams, netesybos negali būti taikomos dėl šalių susitarimu pakeisto prekių pristatymo termino; ketvirta, teismo priteistų netesybų dydis yra neprotingai didelis; penkta, teismas netinkamai pritaikė proceso teisės normas, reglamentuojančias bylinėjimosi išlaidų paskirstymą.

85Dėl atsakovo ieškovei pristatytų palapinių atitikimo Sutarties sąlygoms

8619.

87Ieškovė, nurodydama siekiamoms įsigyti universaliosios palapinės ir jai priklausantiems įrenginiams keliamus reikalavimus, techninės specifikacijos dalyje, aprašančioje palapinės grindų konstrukciją, konkrečiai techninės specifikacijos 2.3.2 punkte, nustatė, kad „Grindys montuojamos ant atraminio rėmo, kad būtų galima atlikti horizontalią instaliaciją su minimaliu 20 mm tarpu virš žemės. Grindys klojamos ant polivinilchlorido lakštų. Grindys turi užtikrinti drenavimą, ventiliaciją ir sudaryti vientisą lygų pagrindą žemės paviršiaus pagrindu“. 2015 m. lapkričio 17 d. ieškovė, atsakydama į tiekėjų klausimus dėl konkurso sąlygų, įskaitant į paklausimą dėl universaliųjų palapinių grindų montavimo būdo, nurodė, kad pirmos palapinės grindys klojamos ant žemės paviršiaus, o antros – ant rėmo, kuris montuojamas ant pirmų grindų ir turi sudaryti minimalų 20 mm izoliacijos tarpą (t. 3, b. l. 141-142).

8820.

89Taigi, iš pirkimo sąlygų yra akivaizdu, kad, pirma, ieškovės iš atsakovo pirktos palapinės grindys turėjo turėti dvi grindų sistemas ir rėmą, antra, pirmos grindys turėjo būti klojamos ant žemės paviršiaus, ant jų montuojamas rėmas, ant kurio, paliekant 20 mm tarpą, montuojamos antros grindys. Atsakovo pristatytos grindys buvo dviejų sistemų, tačiau neturėjo atskiro rėmo. Nors atsakovo pirmos grindys buvo su jose integruotu rėmu, tačiau toks rėmas, pažeidžiant pirkimo sutarties sąlygas, turėjo būti montuojamas ant žemės paviršiaus, o ne ant pirmų grindų. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad toks grindų montavimo būdas turėjo neigiamos įtakos grindų stabilumui, o atsakovas apeliaciniame skunde pateiktais argumentais tokios teismo išvados nepaneigė. Teisėjų kolegija šiuo atveju neturi pagrindo nepritarti pirmosios instancijos teismo skundžiamame teismo sprendime padarytai išvadai, kad atsakovas Sutartyje nustatytu terminų palapinių, atitinkančių techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, ieškovei nepristatė.

9021.

91Atsakovo nuomone, tai, kad ieškovė jo pasiūlymo neatmetė, neabejotinai patvirtina, jog pasiūlymas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Iš tikrųjų, VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkte yra nustatyta, kad perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (įstatymo redakcija, galiojusi iki 2017 m. liepos 1 d.). Tačiau, teisėjų kolegijos įsitikinimu, nagrinėjamu atveju pats atsakovo pasiūlymo turinys ieškovei neteikė pagrindo suabejoti dėl jo atitikimo pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams. Kaip jau minėta, atsakovo pasiūlyme buvo nurodyta, kad atsakovas siūlo dvi grindų sistemas, taip pat vidinį atraminį rėmą, kuris pakelia plytelės paviršių, grindys yra tvirtinamos prie atraminio rėmo, įrengiamos horizontaliai su minimaliu 20 mm tarpu virš žemės. Juo labiau, ieškovė neturėjo pagrindo abejoti pasiūlymo atitikimu pirkimo sąlygoms, nes universaliųjų palapinių grindų montavimo būdas buvo labai aiškiai ir detaliai išdėstytas ieškovės konkurso sąlygų paaiškinime.

9222.

93Teisėjų kolegija pažymi, kad tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi pareigą pateikti pasiūlymą, kuris atitinka pirkimo sąlygas. Atsakovui pirkimo sąlygos, įskaitant ieškovės paaiškinimą, buvo žinomos, dėl pirkimo sąlygų (ne)teisėtumo ginčas nebuvo kilęs, todėl atsakovo pasiūlytos prekės turėjo atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Svarbu pažymėti, kad techninė specifikacija yra sudarytos viešojo pirkimo sutarties priedas, o pagal Sutarties specialiosios dalies 1 punktą atsakovas įsipareigojo pristatyti techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus atitinkančias prekes.

9423.

95Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad jo pasiūlymas buvo lygiavertis. Tačiau bylos duomenų visuma pagrindžia, kad atsakovas teikė techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus atitinkantį pasiūlymą, o ne įrodinėjo, jog jo pasiūlyti sprendimai yra lygiaverčiai ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

9624.

97Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad nors atsakovas nesutiko, jog Sutartyje nustatytu terminu pristatytos prekės turėjo trūkumų, tačiau 2016 m. spalio 5 d. ieškovei atsakovo pristatytos palapinių grindys buvo su rėmu. 2016 m. spalio 5 d. prekių perdavimo–priėmimo akte buvo konstatuota, kad pristatytos prekės atitinka Sutartyje keliamus reikalavimus. Jame, be to, buvo nurodyta, jog jis pasirašomas vadovaujantis 2016 m. sausio 25 d. viešojo pirkimo sutartimi Nr. KPR-48, jį pasirašė ir atsakovo atstovas. Taigi, nepaisant to, kad derybų metu vykusiame susirašinėjame atsakovas nurodė, jog papildomų sprendinių, susijusių su grindimis, siūlymas nėra jau pristatytų prekių trūkumų šalinimas, tačiau Sutarties sąlygas atitinkančio perdavimo ir priėmimo akto pasirašymas vienareikšmiškai patvirtina kitokias aplinkybes.

9825.

99Atsakovas taip pat nurodo, kad jo pristatytų prekių faktinis atitikimas Sutarties sąlygų reikalavimams buvo nustatytas Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis kompetentingam ekspertui pateikus išvadą. Teisėjų kolegija su šiuo argumentu taip pat nesutinka. Iš atsakovo nurodytos ir byloje esančios ekspertinės nuomonės matyti, kad joje remiamasi tam tikrais spėjimais. Ekspertas, pvz., spėja, kad Sutarties techninės specifikacijos 2.3.2 punktu greičiausiai norėta pasakyti, jog grindų paviršiaus tarpas yra būtinas tinkamai drėgmei pašalinti nuo įrengtų grindų paviršiaus, o tarpą turi užtikrinti atraminis rėmas. Pati ieškovė šį reikalavimą aiškina kiek kitaip, t. y. kad rėmas ir tarpas tarp jo bei antrų grindų yra reikalingas stabilumui užtikrinti. Dėl to, priešingai nei nurodo atsakovas, į bylą pateikta ekspertinė nuomonė nepaneigia ieškovės nustatyto prekių neatitikimo techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams. Be to, ekspertinė nuomonė patvirtina, kad atsakovo pristatytos grindų sistemos buvo montuojamos ne taip, kaip buvo paaiškinusi ieškovė savo pirkimo sąlygose (t. 1, b. l. 94-97).

10026.

101Tuo pačiu teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo skundžiamame sprendime pateiktu Sutarties bendrosios dalies 5.4 punkto aiškinimu. Nors atsakovas nurodo, kad ieškovė, norėdama konstatuoti prekių neatitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams, privalėjo kreiptis į ekspertą, tačiau nurodytame punkte aiškiai įvardyta tokia Sutarties šalių teisė, o ne pareiga. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punktas patvirtina, kad prekių neatitikimas gali būti nustatomas ir be eksperto, pačios ieškovės. Tokiu atveju kviečiamas atsakovo atstovas ir surašomas aktas, kad prekės nepriimamos. Tokie aktai būtent ir buvo surašyti 2016 m. birželio mėnesį (t. 1, b. l. 24-26).

10227.

103Nustačius, kad papildomais sprendiniais buvo šalinamas prekių neatitikimas Techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams, teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su atsakovo skundo argumentais, kad ieškovė ir atsakovas sudarė atskirą susitarimą dėl papildomų prekių pirkimo. Toks susitarimas apskritai nėra galimas, nes padidėtų viešojo pirkimo sutarties kaina ir būtų pažeisti imperatyvūs viešųjų pirkimų principai. Be to, nors atsakovas nurodo, kad, jam pristačius ir sumontavus ieškovei papildomas prekes, 2016 m. spalio 5 d. universaliųjų palapinių su joms priklausančiais įrengimais prekių perdavimo–priėmimo aktu ieškovė priėmė atsakovo pristatytas prekes ir papildomas prekes, tačiau, kaip jau minėta, šiame akte yra aiškiai įvardyta, kad prekės priimamos pagal 2016 m. sausio 25 d. sutartį.

10428.

105Taigi, atsakovas Sutartyje nustatytu terminu neperdavė ieškovei Sutartyje ir techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus atitinkančių prekių, todėl atsakovui pagal Sutarties bendrosios dalies 5.3 ir 11.1 punktus kilo pareiga mokėti netesybas. Kiekviena pagal viešojo pirkimo procedūrą sudaryta sutartis turi būti įgyvendinama visapusiškai laikantis iš anksto paskelbtų konkurso sąlygų ir techninėse specifikacijoje nustatytų reikalavimų. Atsakovui, praleidusiam viešojo pirkimo sutartyje nurodytą terminą pristatyti Sutarties sąlygas atitinkančias prekes, neabejotinai turi kilti neigiami viešojo pirkimo sutartyje nustatyti padariniai. Jei tokie padariniai nekiltų, atsakovas atsidurtų palankesnėje padėtyje nei kiti potencialūs tiekėjai. Neatmestina galimybė, kad jei prekėms pristatyti būtų buvęs nustatytas ilgesnis terminas, t. y. pvz. toks, per kurį atsakovas ieškovei pristatė Sutarties sąlygas atitinkančias prekes, pirkime būtų galėję dalyvauti ir pasiūlymus teikti daugiau tiekėjų arba pirkime dalyvavę tiekėjai būtų galėję pasiūlyti palankesnes prekių įsigijimo kainas.

10629.

107Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad VPĮ 18 straipsnio 8 dalyje (įstatymo redakcija, galiojusi iki 2017 m. liepos 1 d.) buvo nustatyta, jog pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šio įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Nagrinėjamu atveju prekių pristatymo terminą įtvirtinančios nuostatos pakeitimas prieštarautų VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintiems lygiateisiškumo ir skaidrumo principams, nes atsakovas ir kiti potencialūs dalyviai atsidurtų nelygiavertėje padėtyje, Sutartis būtų vykdoma ne pagal iš anksto paskelbtas pirkimo sąlygas. Dėl to teisėjų kolegija atsakovo skundo argumentą, kad buvo pakeista prekių pristatymo terminą nustatanti sąlyga, laiko nepagrįstu. Be to, ieškovės veiksmai to taip pat nepatvirtina, nes ieškovė, nustačiusi prekių neatitikimą Sutarties sąlygoms, leido trūkumus ištaisyti, tačiau tuo pačiu už vėlavimą pateikti Sutarties sąlygas atitinkančias prekes apskaičiavo Sutartyje nustatytas netesybas.

108Dėl netesybų dydžio

10930.

110Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Formuodamas teismų praktiką Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus (CK 6.71 straipsnis), o šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, jog kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie pripažintini minimaliais nuostoliais (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2009; kt.). Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; kt.).

11131.

112Pirmosios instancijos teismas nustatęs, kad egzistuoja atsakovo prievolė mokėti netesybas už prievolės įvykdymo termino praleidimą, Sutartyje nustatytą netesybų dydį – 0,2 proc. nuo nepristatytų prekių vertės už kiekvieną uždelstą dieną – sumažino keturis kartus. Pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į ieškovės patirtus materialinius ir nematerialinius nuostolius ir skaičiavo 0,05 proc. dydžio netesybas bei priteisė ieškovei iš atsakovo 72 586 Eur. Atsakovas teigia, kad tokio dydžio netesybos vis dar yra neprotingai didelės ir turi būti sumažintos. Teisėjų kolegija tokiai atsakovo pozicijai nepritaria.

11332.

114Pirma, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad pats atsakovas atsiliepime į ieškovės ieškinį nurodė, jog ieškovės prašomos priteisti netesybos turėtų būti sumažinti bent jau iki 0,05 proc. dydžio (t. 1, b. l. 74). Pirmosios instancijos teismas, nustatęs Sutarties pažeidimo faktą, ieškovės prašomų priteisti netesybų dydį sumažino būtent iki atsakovo nurodomų 0,05 proc. Dėl to jau vien šiuo aspektu atsakovo skundo argumentas dėl neprotingai didelių netesybų dydžio yra nepagrįstas. Pats atsakovas pripažįsta, kad toks netesybų dydis yra ne per didelis ir praktikoje taikomas už netinkamą prievolių įvykdymą.

11533.

116Antra, ieškovė, siekdama užtikrint palapinių apšvietimą ir kondicionavimą, 2016 m. gegužės 31 d. sudarė sutartį Nr. PS-21(P), pagal kurią pirko dyzelinių elektros generatorių nuomos paslaugas nuo 2016 m. birželio 1 d. iki 2016 m. spalio 31 d. su pajungimu vartotojams, esantiems palapinėse, generatorių aptarnavimu, kuro papildymu ir pristatymu (t. 1, b. l. 104-115). Sutartyje nurodytos galimos paslaugų teikimo vietos – Pabradės centriniame poligone ir Rukloje. Būtent į šias vietas pagal ieškovės ir atsakovo susitarimą ir turėjo būti pristatytos universaliosios palapinės su įrenginiais. Ieškovei pagal nurodytą sutartį buvo išrašyta sąskaitų už 14 617,55 Eur. Ieškovė 2016 m. liepos 4 d. raštu Nr. S-545 kreipėsi dėl sutarties nutraukimo ir 2016 m. liepos mėnesį nutraukė nurodytą sutartį (t. 1, b. l. 117-119). Teisėjų kolegijos nuomone, ieškovės pagal paslaugų sutartį turėtos išlaidos gali būti pripažintos ieškovės nuostoliais, kuriuos ji patyrė dėl atsakovo atlikto sutartinės prievolės nevykdymo. Nors 14 617,55 Eur išlaidas ieškovė būtų turėjusi ir tuo atveju, jei atsakovas palapines būtų pristatęs laiku, tačiau nagrinėjamu atveju ieškovė patyrė išlaidas dėl generatorių nuomos, tačiau jie negalėjo būti naudojami tam tikslui, kam buvo įsigyti, nes atsakovas nepristatė Sutarties sąlygas atitinkančių palapinių.

11734.

118Trečia, nors universaliosios palapinės buvo perkamos nesiejant jų su konkrečiomis pratybomis ar pan., tačiau universaliųjų palapinių viešojo pirkimo sutartyje nurodytas jų pristatymo terminas nėra savitikslis dalykas. Akivaizdu, kad ieškovė prekes perka esant jų poreikiui. Kad terminas ieškovei buvo svarbus, patvirtina ir Sutarties bendrosios dalies 9.2.1 punktas, kuriame nustatyta galimybė nutraukti Sutartį tuo atveju, jei prekes vėluojama pristatyti pagal joje nustatytą terminą. Atsakovas Sutartyje nustatytą prekių pristatymo terminą pažeidė reikšmingai, nes atsakovas Sutarties sąlygas atitinkančias palapines pristatė per dvigubai ilgesnį terminą nei ieškovas tikėjosi. Be to, atsakovas iš esmės neneigia fakto, kad 2016 m. vasarą Lietuvoje vyko tarptautinės pratybos, o jų metu palapinėse buvo planuojama apgyvendinti karius. Apskritai, nors Sutartyje ir nebuvo konkrečiai nurodyta, tačiau palapinių naudojimas įvairių pratybų, įskaitant tarptautines, metu atsakovui negalėjo būti netikėta aplinkybė, nes tą suponuoja Lietuvos kariuomenės vykdomi uždaviniai. Dėl negalėjimo naudoti palapinių iki pat 2016 m. spalio 5 d. ieškovė neabejotinai patyrė nepatogumus, kuriuos, spręsdamas dėl netesybų dydžio, pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino.

11935.

120Ketvirta, atsakovas apeliaciniame skunde akcentuoja, kad pagal Sutarties sąlygas tuo atveju, jei ieškovė vienašališkai nutrauktų sutartį, turėtų būti mokami 76 406,05 Eur dydžio iš anksto nustatyti minimalūs nuostoliai, t. y. beveik tokio paties dydžio kaip skundžiamu teismo sprendimu priteistos netesybos. Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad Sutartyje buvo nustatyta fiksuota suma (bauda), kuri turėtų būti mokama tuo atveju, jei ieškovė nutrauktų Sutartį dėl atsakovo kaltės, t. y. 7 proc. nuo sutarties vertės. Už termino pristatyti Sutarties sąlygas atitinkančias prekes praleidimą netesybų dydis priklausė nuo pavėluotų dienų skaičiaus. Be to, kaip jau minėta, vėlavimas pristatyti prekes Sutartyje nustatytu terminu yra prilyginamas pažeidimui, dėl kurio yra galimas vienašališkas Sutarties nutraukimas. Dėl to nėra pagrindo spręsti, kad dėl vėlavimo ir sutarties nutraukimo nustatyti netesybų dydžiai turėtų esmingai skirtis. Abiem atvejais, t. y. tiek nutraukusi sutartį ir iš naujo vykdydama viešąjį pirkimą, tiek laukdama, kada bus pristatytos vėluojamos pristatyti prekės, ieškovė kurį laiką negalėtų naudotis palapinėmis ir patirtų nepatogumus.

12136.

122Apibendrindama pirmiau šioje nutarties dalyje išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvykdė pareigą kontroliuoti netesybų dydį. Skundžiamame teismo sprendime priteistos netesybos atitinka padaryto pažeidimo pobūdį, jo padarinius ir nėra neproporcingai didelės. Dėl nurodytos priežasties pirmosios instancijos teismo sprendimas dėl ginčo esmės paliekamas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmetamas.

123Dėl netinkamai pritaikytų proceso teisės normų, reglamentuojančių bylinėjimosi išlaidų paskirstymą

12437.

125CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Pagal šio straipsnio 2 dalį tuo atveju, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai.

12638.

127Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškinys patenkintas iš dalies, o priešieškinis atmestas, ieškovei iš atsakovo priteisė 90,71 Eur turėtų bylinėjimosi išlaidų dėl ieškinio vertimo į anglų kalbą. Į bylą buvo pateikti tik 90,71 Eur ieškovės turėtas išlaidas patvirtinantys duomenys, o tai reiškia, kad pirmosios instancijos teismas priteisė visas ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas. Pirmosios instancijos teismas atsakovui jo patirtų bylinėjimosi išlaidų nepriteisė. Kadangi ieškovės ieškinys buvo tenkintas tik iš dalies, teisėjų kolegija pritaria atsakovui, kad pirmosios instancijos teismas, ieškovei priteisdamas visas jos patirtas bylinėjimosi išlaidas, o atsakovui iš ieškovės nepriteisdamas bylinėjimosi išlaidų, pažeidė CPK 93 straipsnyje nustatytas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisykles. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovės ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidas turėjo priteisti ieškovei proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, t. y. 25 proc., o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai, t. y. 75 proc. Dėl šios priežasties skundžiamas teismo sprendimas dėl bylinėjimosi išlaidų, tenkinus ieškovės ieškinį iš dalies, paskirstymo patikslintinas.

12839.

129Atsakovas iš viso bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu patyrė 4 716,43 Eur, iš kurių 4 200 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir 471,43 Eur vertimo išlaidų (t. 2, b. l. 96-100, t. 3, b. l. 154-159). Tačiau su ieškinio pareiškimu yra susijusios tik dalis bylinėjimosi išlaidų, t. y. 45 Eur vertimo išlaidų ir 2 500 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti (t. 2, b. l. 94-95). Likusios bylinėjimosi išlaidos susijusios su priešieškiniu, kurio reikalavimai netenkinti. Su ieškinio pareiškimu susijusios bylinėjimosi išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose nustatytų maksimalių civilinėse bylose priteisintų už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą dydžių (Rekomendacijų 7, 8.2, 8.3, 8.19 punktai).

13040.

131Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tenkintų ir atmestų ieškinio reikalavimų proporciją, sprendžia, kad ieškovei iš atsakovo priteistina bylinėjimosi išlaidų suma sudaro 22,68 Eur (90,71 Eur x 25 proc.), o atsakovui iš ieškovės priteistina bylinėjimosi išlaidų suma – 1 908,75 Eur (2 545 Eur x 75 proc.). Atsižvelgiant į tai, skundžiamas teismo sprendimas dėl ieškovei iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos patikslintinas, o dėl atsakovui iš ieškovės priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos papildytinas.

132Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

13341.

134Atsakovas prašo priteisti 1 000 Eur advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme turėtas išlaidas, pateikė jų išlaidas pagrindžiančius dokumentus (t. 3, b. l. 196-199). Prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos neviršija Rekomendacijose nustatytų dydžių. Teisėjų kolegija šį atsakovo prašymą tenkina iš dalies, t. y. priteisia atsakovui iš ieškovės 100 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme. Tokia išvada yra pagrįsta tuo, kad apeliacinio skundo argumentai dėl tarp šalių kilusio ginčo esmės pripažinti nepagrįstais, o patikslinta ir papildyta tik skundžiamo teismo sprendimo dalis dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo. Todėl nurodyta išlaidų suma yra proporcinga advokato darbo ir laiko sąnaudoms, tenkančioms patenkintai apeliacinio skundo daliai.

13542.

136Už apeliacinį skundą sumokėtas 2 194,41 Eur žyminis mokestis yra susijęs tik su ginčijama suma dėl skundžiamu sprendimu tenkintos ieškinio dalies ir atmestų priešieškinio reikalavimų (CPK 80 straipsnio 4, 7 dalys). Žyminio mokesčio dėl nepagrįstai nepriteistų bylinėjimosi išlaidų atsakovas nemokėjo. Dėl šios priežasties už apeliacinį skundą sumokėtas žyminis mokestis (jo dalis) atsakovui iš ieškovės nepriteisiamas.

137Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

138Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 11 d. sprendimą palikti iš esmės nepakeistą.

139Patikslinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 11 d. sprendimo rezoliucinės dalies antrą pastraipą dėl priteistino bylinėjimosi išlaidų dydžio – priteisti ieškovei Lietuvos kariuomenei iš atsakovo Losberger Rapid Deployment Systems SAS 22,68 Eur vietoje 90,71 Eur bylinėjimosi išlaidų.

140Papildyti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 11 d. sprendimo rezoliucinę dalį šia dalimi – „Priteisti atsakovui Losberger Rapid Deployment Systems SAS (juridinio asmens kodas 31897508300037) iš ieškovės Lietuvos kariuomenės (juridinio asmens kodas 188732677) 1 908,75 Eur bylinėjimosi išlaidų“.

141Priteisti atsakovui Losberger Rapid Deployment Systems SAS (juridinio asmens kodas 31897508300037) iš ieškovės Lietuvos kariuomenės (juridinio asmens kodas 188732677) 100 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė Lietuvos kariuomenė (toliau – ir ieškovė) kreipėsi į teismą... 8. 2.... 9. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Atsakovas nurodė, kad... 10. 3.... 11. Atsakovas byloje pareiškė priešieškinį, kuriuo prašė priteisti jam iš... 12. 4.... 13. Ieškovė su priešieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Ieškovė... 14. II.... 15. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 16. 5.... 17. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gruodžio 11 d. sprendimu ieškovės... 18. 6.... 19. Teismas, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, sprendė, kad 2015 m.... 20. 7.... 21. Nors šalys skirtingai aiškino atsakovo palapinių grindų atraminio rėmo... 22. 8.... 23. Teismas nelaikė ieškovės pažeidusia Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte... 24. 9.... 25. Kadangi atsakovas Sutartyje numatytu terminu iki 2016 m. gegužės 25 d.... 26. 10.... 27. Teismas, nustatęs, kad atsakovo pristatytos prekės neatitiko Sutarties... 28. III.... 29. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 30. 11.... 31. Apeliaciniame skunde atsakovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017... 32. 11.1.... 33. Ieškovė pažeidė šalių sudarytą Sutartį, todėl privalo atlyginti dėl... 34. 11.1.1.... 35. Ieškovė priėmė bei patvirtino atsakovo viešojo pirkimo metu pateiktą... 36. 11.1.2.... 37. Ieškovė, susipažinusi su atsakovo pasiūlytos prekės aprašymu bei... 38. 11.1.3.... 39. Ieškovė pažeidė pasiūlymo įvertinimo bei prekių nustatymo tvarką,... 40. 11.1.4.... 41. Sutartyje nurodyta, kad ginčas dėl prekių neatitikimo sprendz?iamas eksperto... 42. 11.2.... 43. Teismas nepagrįstai sprendė, kad pries?ies?kinio tenkinimas yra negalimas,... 44. 11.3.... 45. Netesybų taikymas yra galimas tik nustačius sutarties pažeidimo padarymo... 46. 11.4.... 47. Prekių neatitikties Sutarties sąlygų reikalavimams pripažinimo atveju... 48. 11.5.... 49. Ieškovė turi pareigą įrodyti patirtų nuostolių dydį. Šiuo atveju jokie... 50. 11.6.... 51. Teismo priteistų netesybų dydis yra neprotingai didelis, todėl turi būti... 52. 11.7.... 53. Teismas netinkamai taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias... 54. 12.... 55. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė prašo apeliacinį skundą... 56. 12.1.... 57. Atsakovas apeliaciniame skunde beveik neanalizuoja, nekritikuoja teismo... 58. 12.2.... 59. Atsakovas savo prekių atitiktį įrodinėja tik ekspertine išvada,... 60. 12.3.... 61. Nors atsakovas nurodė, kad pateiks vidinį atraminį rėmą, pasiūlyme... 62. 12.4.... 63. Ieškovė nekeitė Sutarties sąlygų, tik geranoriškai paprašė du... 64. 12.5.... 65. Lietuvos kariuomenė yra specialaus statuso subjektas, vykdantis karinius... 66. 12.6.... 67. Ieškovė faktiškai patyrė 14 617,55 Eur tiesioginių nuostolių, nes prekių... 68. Teisėjų kolegija... 69. IV.... 70. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 71. Dėl apeliacinio skundo trūkumų... 72. 13.... 73. Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 30 d. nutartimi atsakovui buvo... 74. Dėl bylos nagrinėjimo ribų ir ginčo esmės... 75. 14.... 76. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 77. 15.... 78. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad ieškovė ir atsakovas 2016 m.... 79. 16.... 80. Atsakovas nesutiko, kad prekės neatitiko techninėje specifikacijoje nurodytų... 81. 17.... 82. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime padarė išvadą, kad... 83. 18.... 84. Atsakovas su tokiomis skundžiamame teismo sprendime padarytomis išvadomis... 85. Dėl atsakovo ieškovei pristatytų palapinių atitikimo Sutarties sąlygoms... 86. 19.... 87. Ieškovė, nurodydama siekiamoms įsigyti universaliosios palapinės ir jai... 88. 20.... 89. Taigi, iš pirkimo sąlygų yra akivaizdu, kad, pirma, ieškovės iš atsakovo... 90. 21.... 91. Atsakovo nuomone, tai, kad ieškovė jo pasiūlymo neatmetė, neabejotinai... 92. 22.... 93. Teisėjų kolegija pažymi, kad tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi pareigą... 94. 23.... 95. Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad jo pasiūlymas buvo lygiavertis.... 96. 24.... 97. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad nors atsakovas nesutiko, jog... 98. 25.... 99. Atsakovas taip pat nurodo, kad jo pristatytų prekių faktinis atitikimas... 100. 26.... 101. Tuo pačiu teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su pirmosios... 102. 27.... 103. Nustačius, kad papildomais sprendiniais buvo šalinamas prekių neatitikimas... 104. 28.... 105. Taigi, atsakovas Sutartyje nustatytu terminu neperdavė ieškovei Sutartyje ir... 106. 29.... 107. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad VPĮ 18 straipsnio 8 dalyje (įstatymo... 108. Dėl netesybų dydžio... 109. 30.... 110. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 111. 31.... 112. Pirmosios instancijos teismas nustatęs, kad egzistuoja atsakovo prievolė... 113. 32.... 114. Pirma, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad pats atsakovas... 115. 33.... 116. Antra, ieškovė, siekdama užtikrint palapinių apšvietimą ir... 117. 34.... 118. Trečia, nors universaliosios palapinės buvo perkamos nesiejant jų su... 119. 35.... 120. Ketvirta, atsakovas apeliaciniame skunde akcentuoja, kad pagal Sutarties... 121. 36.... 122. Apibendrindama pirmiau šioje nutarties dalyje išdėstytus argumentus,... 123. Dėl netinkamai pritaikytų proceso teisės normų, reglamentuojančių... 124. 37.... 125. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 126. 38.... 127. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškinys... 128. 39.... 129. Atsakovas iš viso bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu patyrė... 130. 40.... 131. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tenkintų ir atmestų ieškinio... 132. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme ... 133. 41.... 134. Atsakovas prašo priteisti 1 000 Eur advokato pagalbai apmokėti apeliacinės... 135. 42.... 136. Už apeliacinį skundą sumokėtas 2 194,41 Eur žyminis mokestis yra susijęs... 137. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 138. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 11 d. sprendimą palikti iš esmės... 139. Patikslinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 11 d. sprendimo... 140. Papildyti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 11 d. sprendimo... 141. Priteisti atsakovui Losberger Rapid Deployment Systems SAS (juridinio asmens...