Byla 2A-161-252/2014
Dėl baudos priteisimo ir moralinės žalos atlyginimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Nijolės Danguolės Smetonienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Eigirdo Činkos, Birutės Valiulienės, viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Algmeina euro“ apeliacinį skundą dėl Molėtų rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 23 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-285-732-2013 pagal ieškovo UAB „Molėtų radijas ir televizija“ ieškinį atsakovui UAB „Algmeina euro“ dėl negrąžinto avanso ir baudos priteisimo bei atsakovo UAB „Algmeina euro“ priešieškinį ieškovui UAB „Molėtų radijas ir televizija“ dėl baudos priteisimo ir moralinės žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 3 000 Lt sumokėto avanso ir 5 000 Lt baudą, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2012-03-23 su atsakovu sudarė tarpininkavimo sutartį, kuri savo esme yra atlygintinių paslaugų teikimo sutartis. Ja atsakovas įsipareigojo tarpininkauti suteikiant ieškovui ne mažesnį kaip 800 000 Lt kreditą su ne didesnėmis kaip 5 proc. metinėmis palūkanomis, be jokių papildomų sąlygų, neaptartų sutartyje. Sutarties pabaiga – 2012-04-13. Paslaugų kaina – 3 proc. plius PVM nuo ieškovo ir finansuotojo sudarytoje sutartyje nurodytos ir ieškovo gautos kredito sumos. Ieškovas, kaip paslaugų gavėjas, pagal sutarties III dalies 2a punktą turėjo sumokėti avansu 3 000 Lt, o pagal 2b punktą – nenustatyto dydžio avansą už įkeičiamo turto įvertinimą. Sutartą 3 000 Lt avansą ieškovas sumokėjo 2012-03-23, tačiau atsakovas delsė vykdyti sutartį arba bent neinformavo apie realų sutarties vykdymą. Ieškovas nesutiko su 2012-04-10 atsakovo atsiųstu, vienašališkai parengtu sutarties Priedu Nr. 1, kuriuo siūloma pakeisti esmines sutarties sąlygas: kainą, atlikimo terminą. Taip pat nesutiko su atsakovo 2012-04-11 pranešimu apie vienašališkai pratęsiamą sutarties vykdymo terminą tuo pagrindu, kad neįvykdytas 2012-03-30 ir 2012-04-10 žodinis reikalavimas sumokėti avansą už įkeičiamo turto įvertinimą, nesutiko su reikalavimu sumokėti pernelyg didelį – 9 000 Lt avansą už dviejų butų įvertinimą, t. y. po 4 500 Lt už kiekvieną. Ieškovui tapo akivaizdu, kad iki 2012-04-13, t. y. per dvi dienas ieškovui nebus suteiktas kreditas, todėl neteikė atsakovui prašytų dokumentų. Atsakovas geruoju negrąžino reikalauto 2012-06-11 pranešimu avanso ir nesumokėjo 5 000 Lt baudos už prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą.

4Atsakovas pateiktu priešieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 5 000 Lt baudą ir 5 000 Lt moralinei žalai atlyginti bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pagal tarpininkavimo sutartį ieškovas įsipareigojo laiku ir tinkamai teikti informaciją, dokumentus bei visus reikalingus duomenis apie įkeistiną nekilnojamąjį turtą, kurio įkainavimą, paties ieškovo prašymu, organizavo atsakovas. Kadangi turto įkainavimo rodikliai ir turto vertinimo ataskaitos turi atitikti banko keliamus reikalavimus, todėl ieškovas turėjo per „suglaustus“ terminus pateikti dokumentus apie savo įmonę ir įkeistiną turtą bei skubos tvarka pervesti avansu reikiamą sumą, būtiną, įkeičiamam turtui įvertinti pagal sutarties III sk. 2 p. „b“ papunktį. Kadangi ieškovas atsakovui nepateikė paslaugai atlikti reikalingų dokumentų, neatliko avansinio mokėjimo, todėl sandoris sužlugo dėl ieškovo kaltės. Nurodė, kad ieškovas pažeidė tarpininkavimo sutarties IV sk. 10 p., t. y. konfidencialumo sąlygą, todėl atsakovas turi atlyginti 5 000 Lt moralinę žalą.

5Molėtų rajono apylinkės teismas 2013 m. spalio 23 d. sprendimu ieškinį patenkino, priešieškinį atmetė. Priteisė ieškovui iš atsakovo 3 000 Lt negrąžinto avanso ir 5 000 Lt baudos bei 6 procentų metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo dienos – 2012-07-18 iki sprendimo visiško įvykdymo. Nustatė, kad ieškovas UAB „Molėtų radijas ir televizija“ 2012-03-23 su atsakovu UAB „Algmeina euro“ sudarė tarpininkavimo sutartį Nr. 01/1203 dėl tarpininkavimo ir konsultavimo paslaugų, kurias suteikus, ieškovui, jam priimtinomis sąlygomis, turėjo būti suteiktas ne mažesnis, kaip 800 000 Lt kreditas su ne didesnėmis kaip 5 proc. metinėmis palūkanomis, be jokių papildomų sąlygų, kurios neaptartos tarpininkavimo sutartyje. Sutarties II d. 1 p. buvo nustatyta fiksuota paslaugų kaina – 3 procentai plius PVM nuo ieškovo ir subjekto, kuris ieškovui turėjo suteikti kreditą, sudarytoje sutartyje nurodytos ir ieškovo gautos kredito sumos. Tarpininkavimo sutarties III d. 2a punkte šalys susitarė, kad ieškovas įsipareigojo sumokėti 3000 Lt avansą. Iš kasos pajamų orderio kvito ALG Nr. 100009 nustatė, kad piniginį avansą 3 000 Lt pagal tarpininkavimo sutartį ieškovas atsakovui sumokėjo 2012-03-23. Sutarties III d. 2b punkte ieškovas taip pat avansu įsipareigojo sumokėti sumą, reikalingą įvertinti įkeičiamą turtą iš ieškovo gautos kredito sumos, vykdant galutinį atsiskaitymą už suteiktas paslaugas. Atsakovas garantavo, kad po tarpininkavimo sutarties pasirašymo su ieškovu kreditas bus suteiktas ne vėliau kaip per 14 darbo dienų, t. y. tarpininkavimo sutartis įsigaliojo jos pasirašymo dieną ir galiojo 14 darbo dienų (Sutarties IV d. 5 p. ir 15 p.). Tačiau nustatyta tvarka ir terminais ieškovui kreditas nebuvo suteiktas. Be to, teismas nustatė, kad atsakovas, 2012-04-10, t. y. likus kelioms dienos iki sutarties įvykdymo termino, pateikė sutarties Nr. 01/1203 papildymą, kuriuo siūlė ieškovui pakeisti esmines sutarties sąlygas ir padidinti paslaugų kainą, o 2012-04-11 elektronine žinute ieškovui paaiškino, kadangi ieškovas neapmokėjo pagal tarpininkavimo sutarties III d. 2b punktą avansu sumą, reikalingą įvertinti įkeičiamą nekilnojamąjį turtą, todėl atsakovas galutinį paslaugų terminą pratęsė dvejoms savaitėms ir pareikalavo iš ieškovo pervesti atsakovui 9 000 Lt sumą bei pateikti iki 2012-04-12 dokumentus, reikalingus įvertinimui atlikti. Pažymėjo, kad ieškovas tam tikrus dokumentus yra pateikęs atsakovui prieš tarpininkavimo sutarties sudarymą. Sprendė, jog atsakovui buvo pakankamai laiko išsiaiškinti, kokių dar reiks papildomų dokumentų ar informacijos iš ieškovo, kad sutartis būtų įvykdyta laiku, tačiau vis tiek po 2012-03-23 gauto avanso delsė ir nustatyta tvarka bei terminais neįvykdė sutarties. Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas kreipėsi į teismą siekdamas apginti savo pažeistas teises, teismas tokio kreipimosi nelaikė konfidencialumo sąlygos pažeidimu. Spręsdamas klausimą dėl baudos ieškovui priteisimo, teismas pažymėjo, jog tarp šalių sudarytos tarpininkavimo sutarties IV d. 9 p. numatyta, kad atsakovas, neįvykdęs laiku sutartyje numatytų įsipareigojimų ar be pateisinamos priežasties ankščiau laiko nutraukęs sutartį, sumoka ieškovui 5 000 Lt baudą.

6Apeliaciniu skundu atsakovas prašo apylinkės teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti ir priteisti iš ieškovo 5 000 Lt baudą. Nurodo, kad šiuo atveju ginčas vyksta ne dėl kokių nors sutartyje neaptartų, o būtent tarpininkavimo sutartyje sulygtų sąlygų. Ginčo esmę sudaro tai, kad pagal 2012-03-23 tarpininkavimo sutartį Nr. 01/1203 paslaugų gavėjas (ieškovas) sutarties II skirsnio 1 punktu įsipareigojo parengti dokumentus, būtinus finansavimui užtikrinti. Tai ir yra esminė sąlyga, be kurios joks Lietuvoje veikiantis bankas neteikia paskolos. Ieškovui nieko nepadarius, kad bankas turėtų kredito susigrąžinimą užtikrinančias priemones (likvidaus turto hipoteka, laidavimas ir pan.), negalima buvo pagrįstai tikėtis, jog sandorio šalis UAB „Molėtų radijas ir televizija“ galėtų pretenduoti į banko kreditą, kurio suma 800 000 Lt. Teigia, jog bylos nagrinėjimo eigoje paaiškėjo, kad turtas, kurį pagal tarpininkavimo sutarties IV skirsnio 2 punktą ieškovas įsipareigojo įkeisti bankui, ieškovui nepriklauso, o yra trečiojo asmens, nesančio sandorio šalimi, nuosavybė. Iš to daro išvadą, kad ieškovas prisiėmė įsipareigojimus, kurių pagal tarpininkavimo sutartį jis negalėjo įvykdyti. Tokia situacija leidžia manyti, jog ieškovas net nesiruošė imti kredito, o tik iš nesąžiningai sudaryto sandorio pasipelnyti kontrahento sąskaita iš anksto žinodamas, kad pastarasis be šalių bendradarbiavimo negalės įvykdyti sandorio.

7Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą ieškovas prašo skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus. Teismas teisingai nustatė, kad atsakovas pažeidė šalių sudarytą 2012-03-23 tarpininkavimo sutartį Nr. 01/1203, kadangi sutartyje nustatyta tvarka, terminais ir sąlygomis ieškovui nebuvo suteiktas ne mažesnis kaip 800 000 Lt kreditas su nedidesnėmis kaip 5 proc. metinėmis palūkanomis.

8Apeliacinis skundas atmestinas, Molėtų rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 23 d. sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

9Pagal CPK 320 str. 1 d., bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Teisėjų kolegija, nagrinėdama atsakovo apeliacinį skundą, laikosi nurodytų nuostatų ir nagrinėja šį skundą pagal apelianto nurodytas ribas, nes byloje nenustatyta pagrindo, dėl kurio reikėtų šias ribas peržengti (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.).

10Nagrinėjamoje byloje iš esmės ginčas kilęs dėl 2012-03-23 tarpininkavimo sutarties Nr. 01/1203 nuostatų aiškinimo, t. y. kiekvienos iš šalių prisiimtų įsipareigojimų tinkamą įvykdymą ar neįvykdymą pagal šią sutartį. Kasacinio teismo konstatuota, kad, taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-128/2010 ir kt.). Kaip matyti, 2012-03-23 tarpininkavimo sutartyje Nr. 01/1203 šalys susitarė dėl tarpininkavimo ir konsultavimo paslaugų, kurias suteikus, ieškovui, jam priimtinomis sąlygomis, turėjo būti suteiktas ne mažesnis, kaip 800 000 Lt kreditas su ne didesnėmis kaip 5 proc. metinėmis palūkanomis, be jokių papildomų sąlygų, kurios neaptartos tarpininkavimo sutartyje (b. l. 9-11). Atsakovas garantavo, kad po tarpininkavimo sutarties pasirašymo su ieškovu, kreditas bus suteiktas ne vėliau kaip per 14 darbo dienų, t. y. tarpininkavimo sutartis įsigaliojo jos pasirašymo dieną ir galiojo 14 darbo dienų (Sutarties IV d. 5 p. ir 15 p.). Teisėjų kolegijos nuomone, sutikti su apelianto argumentais, jog teismas, aiškindamas sutartį, netinkamai taikė CK 6.193 str. bei nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos sutarčių aiškinimo praktikos, nėra pagrindo.

11Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai, sistemiškai vertindamas visos sutarties turinį, aiškino šalių pasirašytos sutarties nuostatas bei aplinkybes dėl kiekvienai iš šalių tenkančius įsipareigojimus ir jų vykdymą, šalių elgesį po sutarties sudarymo bei pasibaigimo, todėl pagrįstai priėjo išvados, kad atsakovas prisiimtų įsipareigojimų pagal sutartį neįvykdė, t. y. dėl tinkamo sutarties neįvykdymo kaltas atsakovas. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad skundžiamame sprendime iš esmės detaliai ir motyvuotai atsakyta į visus apelianto argumentus, o apeliaciniame skunde faktinės pirmosios instancijos teismo nustatytos aplinkybės apelianto savaip interpretuojamos, naujų įrodymų, kurie paneigtų skundžiamo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą nepateikta, jų neatkartodamas, tiesiog pritaria pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams, nesudarantiems pagrindo atleisti atsakovą nuo visos ar dalies prievolės vykdymo ieškovui. Atmestinas kaip nepagrįstas skundo argumentas neva ieškovas pažeidė tarpininkavimo sutarties II skirsnio 1 punktą, ir tai yra esminė sąlyga. Atkreiptinas apelianto dėmesys, jog jis iš ieškovo papildomų dokumentų ir 9 000 Lt avanso už dviejų butų įvertinimą pareikalavo tik likus dviem dienoms iki sutartyje numatyto termino pabaigos, t. y. 2012-04-10 pateikė sutarties Nr. 01/1203 papildymą, kuriuo siūlė ieškovui pakeisti sutarties sąlygas ir padidinti paslaugų kainą (b. l. 18-19), o 2012-04-11 elektronine žinute ieškovui paaiškino, kad neapmokėta pagal tarpininkavimo sutarties III d. 2b punktą avansu suma, reikalinga įvertinti įkeičiamą nekilnojamąjį turtą, todėl atsakovas galutinį paslaugų terminą pratęsia dviem savaitėm (b. l. 20). Apeliacinės instancijos teismas sutinka, jog tai (pratęsti sutarties įvykdymo terminą ir padidinti paslaugų kainą) reikštų esminių sutarties sąlygų pakeitimą (CK 6.192 str. 4 d.). Logiški ir tikėtini ieškovo paaiškinimai, jog jis nebeteikė atsakovui 2012-04-11 elektroniniu laišku pareikalautų dokumentų, nes buvo akivaizdu, kad per likusias dvi dienas (sutartis galiojo iki 2012-04-13) ieškovas net nespės surinkti pareikalautų dokumentų, o atsakovas objektyviai nebegalės įvykdyti sutartimi prisiimtų įsipareigojimų. Pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo, kad ieškovas tam tikrus dokumentus yra pateikęs atsakovui prieš tarpininkavimo sutarties sudarymą. Tą patvirtina ir paties atsakovo pateiktas ieškovo 2012-02-28 elektroninis laiškas (b. l. 168). Neginčijama, kad atsakovui buvo pakankamai laiko išsiaiškinti, kokių dar reiks papildomų dokumentų ar informacijos iš ieškovo, kad sutartis būtų įvykdyta tinkamai ir laiku. Tuo tarpu sutartyje nėra nustatyta ieškovo pareiga pateikti atsakovui konkrečius dokumentus, taip pat nėra nustatyti dokumentų pateikimo terminai. Be to, byloje nėra jokių įrodymų, kad iš pat karto po sutarties pasirašymo atsakovas būtų reikalavęs iš ieškovo kokių nors duomenų, o atsakovas jų nebūtų pateikęs. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad jis būtų vedęs kokias nors derybas su finansuotoju dėl sutartyje numatyto kredito suteikimo ieškovui, ką pažymėjo ir pirmosios instancijos teismas. Atsakovas netgi ieškovui prašydamas avansinio apmokėjimo ir dokumentų pateikimo nenurodė, koks finansuotojas ir kokių dokumentų prašo ir, kad jis sutinka suteikti kreditą ieškovui numatytomis sąlygomis. Prie apeliacinio skundo atsakovas taip pat nepateikė įrodymų, kad buvo koks tai susitarimas su finansuotoju dėl kredito gavimo ir, kad kreditas nesuteiktas tik todėl, kad nebuvo pateikti reikalaujami dokumentai. Pažymėtina, jog civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismo nuomone, ieškovas UAB „Molėtų radijas ir televizija“ įrodė, kad 2012-03-23 tarpininkavimo sutartį Nr. 01/1203 pažeidė atsakovas UAB „Algmeina euro“. Tokiu būdu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad sutartis neįvykdyta būtent dėl atsakovo kaltės, dėl ko atitinkamai, vadovaudamasis Sutarties III skyriaus 6 punktu ir IV skyriaus 8 punktu, ieškovui iš atsakovo priteisė 3 000 Lt negrąžintą avansą ir 5 000 Lt baudą.

12Kritiškai vertintinas apelianto aiškinimas, jog tik bylos nagrinėjimo eigoje paaiškėjo, kad turtas, kurį pagal tarpininkavimo sutarties IV skirsnio 2 punktą ieškovas įsipareigojo įkeisti bankui, ieškovui nepriklauso, o yra trečiojo asmens, nesančio sandorio šalimi, nuosavybė. Kad atsakovas šią aplinkybę jau žinojo sutarties sudarymo metu, patvirtina pačios sutarties IV skyriaus 2 punkto nuostata: „Paslaugos gavėjas finansuotojo naudai įkeis iš AB „Bankas Snoras“ išperkamus butus“. Be to, duomenys apie butų savininką yra nurodyti ir viešame Nekilnojamojo turto registre. Teismo vertinimu, atsakovas privalėjo pasidomėti visomis sutarties sąlygomis, nes jam, kaip verslininkui, savo srities profesionalui, yra keliami didesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai. Kaip paaiškino ir ieškovas savo atsiliepime į apeliacinį skundą, būtent šalių sudarytos sutarties esmė ir tikslas buvo tai, kad ieškovas butų išpirkimui gauna kreditą iš finansuotojo; butai priklausė pardavėjui UAB „Melinga“ ir buvo įkeisti AB „Bankas Snoras“ pirminiu įkeitimu.

13Remdamasi aukščiau išdėstytu, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, materialinės ir proceso teisės normos taikytos tinkamai, byla išspręsta teisingai, dėl to nėra įstatyminio pagrindo apeliacinio skundo motyvais skundžiamą teismo procesinį sprendimą naikinti ar keisti (CPK 263, 329-330 str.).

14Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos ir priteisiamos pagal CPK 93 str. 1 d. taisyklę. Už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą advokatui ieškovas UAB „Molėtų radijas ir televizija“ sumokėjo 600 Lt (b. l. 191-192). Prašomų priteisti išlaidų sumą patvirtina mokėjimo dokumentas, jų dydis neviršija teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, todėl šios išlaidos priteisiamos iš atsakovo UAB „Algmeina euro“ (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d.). Iš apeliacinio skundo prašymo matyti, kad atsakovo reikalavimas yra atmesti ieškinį, t. y. skundžiama teismo priteista viso 8 000 Lt suma, taip pat priteisti iš ieškovo 5 000 Lt baudą. Atsakovas už apeliacinį skundą yra sumokėjęs tik 150 Lt žyminio mokesčio (b. l. 185), todėl trūkstama priklausanti mokėti žyminio mokesčio dalis – 240 Lt priteistina iš apelianto valstybei (CPK 80 str. 1 d. 1 p.).

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

16Molėtų rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

17Priteisti iš UAB „Algmeina euro“, kodas 302468634, 600,00 Lt (šešis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų UAB „Molėtų radijas ir televizija“, kodas 167592834, naudai bei 240,00 Lt (du šimtus keturiasdešimt litų) žyminio mokesčio valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai