Byla 2-272-83/2012
Dėl žalos atlyginimo,-

1Palangos miesto apylinkės teismo teisėja Liucija Paulauskaitė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. L. ieškinį atsakovei ( - )trečiajam asmeniui atsakovo pusėje ( - )dėl žalos atlyginimo,-

Nustatė

2civilinėje byloje pagal ieškovo R. L. ieškinį atsakovei ( - )trečiajam asmeniui atsakovo pusėje ( - )dėl žalos priteisimo šalys pateikė teismui taikos sutartį, kurioje susitarta dėl ginčo išsprendimo. Prašo patvirtinti šią taikos sutartį rašytinio proceso tvarka ir bylą nutraukti.

3Prašymas tenkintinas.

4Susipažinus su pateiktu dokumentu, darytina išvada, kad šalys nusprendė teisme nagrinėjamą ginčą dėl žalos priteisimo išspręsti taikiu būdu. Nustatyta, kad teismui pateikta taikos sutartis yra ginčo šalių, t.y. ieškovo R. L., atsakovės( - ) ir trečiojo asmens atsakovo pusėje ( - )pasirašyta, bei pagal savo turinį ir formą iš esmės atitinka taikos sutarties turiniui ir formai įstatymo keliamus reikalavimus.

5Bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi, nustatyta, kad šalių sudaryta taikos sutartis neprieštarauja šalių interesams ir įstatyminėms nuostatoms, todėl tvirtintina, byla nutrauktina (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 42 straipsnio 1 dalis, 140 straipsnio 3 dalis, 293 straipsnio 5 punktas).

6Šalims išaiškintinos taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės, t.y. kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 straipsnio 2 dalis). Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio sprendimo (res judicata) galią bei yra vykdytinas dokumentas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.985 straipsnis).

7Iš atsakovės ( - )valstybės naudai priteistina 25 % žyminio mokesčio nuo mokėtino 1654 Lt žyminio mokesčio, nuo kurio mokėjimo ieškovas buvo atleistas (LR CPK 83 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.).

8Iš ieškovo R. L. priteistinos 22,75 Lt išlaidos valstybei, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.).

9Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalimi, 3 dalimi, 100 straipsniu, 293 straipsnio 5 punktu, 294-295 straipsniais,

Nutarė

10prašymą tenkinti.

11Patvirtinti šioje civilinėje byloje sudarytą taikos sutartį tarp ieškovo R. L., a.k( - ) gyv. ( - ), atsakovės( - ) ( - ), atstovaujamos teisininko E. C. ir trečiojo asmens atsakovo pusėje ( - )į.k. ( - ), , atstovaujamos teisininko G. T., šiomis sąlygomis:

  1. Atsakovas( - ) ir trečiasis asmuo atsakovo pusėje( - ) nepripažįsta ieškovo reikalavimo, tačiau siekiant išvengti ilgo ir brangaus bylinėjimosi sutinka ieškovui sumokėti bendrą 8 520 (aštuonių tūkstančių penkių šimtų dvidešimt) litų dydžio kompensaciją.
  1. Ieškovas sutinka priimti šios taikos sutarties 1 p. numatyto dydžio kompensaciją ir atsisako visų savo reikalavimų ir/ar pretenzijų atsakovui, pareikštų ieškinyje civilinėje byloje Nr. 2-272-83/2012.
  1. Trečiasis asmuo atsakovo pusėje už atsakovą šios taikos sutarties 1 p. numatyto dydžio kompensaciją ieškovui įsipareigoja sumokėti per 10 dienų nuo teismo nutarties, kuria patvirtinama ši taikos sutartis, įsiteisėjimo.
  1. Šios taikos sutarties 1 p. numatyto dydžio kompensacija turi būti sumokėta į ieškovo mamos P. G. K., a.k( - ) a.s. Nr. ( - ) AB SEB banke.
  1. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas įsipareigoja atlyginti visas su procesinių dokumentų siuntimu susijusias išlaidas šioje civilinėje byloje Nr. 2-272-83/2012.
  1. Šios taikos sutarties sąlygos yra konfidencialios ir šalys įsipareigoja jos neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims.

12Priteisti iš atsakovės ( - ), 413,50 Lt žyminio mokesčio, valstybės naudai.

13Priteisti iš ieškovo R. L. valstybės naudai 22,75 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu.

14Civilinę bylą pagal ieškovo R. L. ieškinį atsakovui ( - )trečiajam asmeniui atsakovo pusėje ( - )dėl žalos priteisimo Nr.2-272-83/2012, nutraukti.

15Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Palangos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai