Byla 2-622-1010/2016
Dėl laikino (vieneriems metams) bei neterminuoto motinos valdžios apribojimo, nuolatinės globos nustatymo, globėjo paskyrimo, išlaikymo priteisimo bei vaikų gyvenamosios vietos nustatymo

1Šilalės rajono apylinkės teismo teisėja Lina Šakarnienė, sekretoriaujant Rimai Jašinskienei, dalyvaujant ieškovo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovėms D. K., R. K., atsakovei S. L., trečiojo asmens Šilalės rajono socialinių paslaugų namų direktoriui G. R.,

2teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovei S. L., tretiesiems asmenims Šilalės rajono socialinių paslaugų namams, Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namams, Ventos socialinės globos namams, dėl laikino (vieneriems metams) bei neterminuoto motinos valdžios apribojimo, nuolatinės globos nustatymo, globėjo paskyrimo, išlaikymo priteisimo bei vaikų gyvenamosios vietos nustatymo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas Šilalės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas laikinai (vieneriems metams) apriboti motinos valdžią S. L., nepilnamečių dukrų G. L., gim. ( - ) , ir S. L., gim. ( - ) , atžvilgiu; neterminuotai apriboti motinos valdžią S. L. nepilnamečių dukrų A. L., gim. ( - ) , R. L., gim. ( - ) , R. L., gim. ( - ) , atžvilgiu, užbaigti laikinąją rūpybą ir nustatyti nuolatinę rūpybą A. L., R. L. Ventos socialinės globos namuose ir paskirti juos nuolatiniais A. bei R. L. rūpintojais; nustatyti A. bei R. gyvenamąją vietą rūpintojo gyvenamojoje vietoje; užbaigti laikinąją globą ir nustatyti nuolatinę globą R. L., paskirti jos globėju Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus; nustatyti R. gyvenamąją vietą Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose; priteisti iš S. L., nepilnamečių dukrų A., R., Gabrielės, Sandros ir R. L. išlaikymui po 20 eurų kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis kiekvienam vaikui nuo ieškinio padavimo dienos iki jų pilnametystės; priteisto išlaikymo lėšų tvarkytoju uzufrukto teise paskirti globėjus/rūpintojus – Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus, Šilalės rajono socialinių paslaugų namus ir Ventos socialinės globos namus.

5Ieškovas ieškinyje nurodė bei teisme paaiškino, kad Stasės ir V. L. šeima nuo 2005 metų buvo įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą dėl sutuoktinių piktnaudžiavimo alkoholiu, socialinių įgūdžių stokos bei negebėjimo tinkamai rūpintis vaikais. Jie augino 5 dukras, kurioms nuo 2015 m lapkričio 16 d. nustatytos laikinosios globos/rūpybos. Vyriausioms dukroms A. ir R. L. nustatyti sunkūs neįgalumo lygiai. A. nustatytas žymus protinis atsilikimas, atipinis autizmas, įvairiapusis raidos sutrikimas, kiti vaikystės dezintegracijos sutrikimai. Nustatytas kompleksinis sutrikimas: intelekto, emocijų, elgesio, socialinės raidos. Pastaruoju metu mergaitės būklė regresuoja, todėl reikalinga nuolatine atskiro darbuotojo priežiūra ir pagalba. R. L. nustatytas vidutinis protinis atsilikimas, įvairiapusis raidos sutrikimas, kiti vaikystės dezintegracijos sutrikimai lydimi kompleksinio sutrikimo: intelekto, emocijų, elgesio, socialinės raidos. Šilalės rajono socialinių paslaugų namai teikti vaikams su negalia institucinę socialinę globą licenzijos neturi. A. ir R. L. buvo įrašytos į eilę asmenų, laukiančių apgyvendinimo Ventos socialinės globos namuose. 2016-06-13 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išdavė siuntimą A. L. į Ventos socialinės globos namus. 2016-06-16 Šilalės rajono savivaldybes administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DĮV-1019 A. L. pakeistas laikinasis rūpintojas ir nustatyta rūpybos vieta Ventos socialinės globos namuose. Nuo 2016-06-17 A. L. yra apgyvendinta minėtoje globos institucijoje. 2016-06-21 gautas Valstybes vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos raštas, kad R. L., atsiradus laisvai vietai Ventos socialinės globos namuose, nuo 2016-07-19 galės būti apgyvendinama minėtoje institucijoje.

6G. L. ir S. L. baigė ( - ) 3 ir 1 klases. Abi mergaitės charakterizuojamos kaip tylios, uždaros, mažai kalbančios, mandagios, draugiškos, pareigingos. Puikiai lanko mokyklą, nors mokymosi lygis abiejų mergaičių yra žemas.

7R. L. nuo 2015 m. lapkričio 17 d. nustatyta laikinoji globa Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose.

8Abu mergaičių tėvai taip pat buvo neįgalūs: V. L. buvo nustatytas 50 proc. darbingumo lygis, S. L. - 40 proc. Tėvams buvo diagnozuotas lengvas protinis atsilikimas, todėl buvo stebima ryški socialinių įgūdžių stoka, piktnaudžiavimas alkoholiu, asocialių asmenų perlaikymas. Dėl negebėjimo planuoti šeimos biudžeto, dažnai šeima buvo naudojamasi pasipelnymo tikslais: siūlomos daržovės, kitos prekes už ganėtinai dideles kainas, siūlomos brangios transporto paslaugos. Šeima gyveno sename, apleistame name, glaudėsi viename kambaryje. Kita namo dalis buvo negyvenama. Šeimoje girtavimai vykdavo po darbo valandų, savaitgaliais, tuo metu, kada šeimoje neapsilankydavo socialinis darbuotojas. Ne kartą įsismarkavusius sugėrovus vyko raminti policijos pareigūnai. 2012 m. pavasarį S. L. buvo palikusi šeimą ir apsigyvenusi pas draugą Varnių sen., Telšių raj. Po kiek laiko S. L. grįžo į namus, tačiau naujasis draugas ėmė lankytis šeimos namuose, dėl kurio vizitų dažnai kildavo V. L. nepasitenkinimas. 2014 m. pavasarį S. L. apsigyveno pas kitą protinę negalią turintį draugą Vaitkaičių k., Laukuvos sen., Šilalės raj., nurodydama, kad bijo viena būti namuose, nes tuo metu V. L. gulėjo ligoninėje. Šeimos byloje užfiksuoti atvejai, kad pas naują draugą namuose taip pat buvo girtaujama, rinkosi asocialūs asmenys. S. L. su dukromis ir namo savininkas glaudėsi viename kambaryje, sąlygų vaikams gyventi čia nebuvo. Tuo metu jau buvo svarstomas klausimas vaikus apgyvendinti globos institucijoje, tačiau 2014 m. gegužės mėn. S. L. grįžo į savo seneliams priklausančius namus, kur gyveno anksčiau.

92015-03-23 po gauto pranešimo iš Laukuvos seniūnijos socialines darbuotojos apie tai, kad S. ir V. L. šeimoje yra girtaujama, lankosi asocialūs asmenys, be to, pilnamečiai asmenys galimai seksualiai išnaudoja neįgalią nepilnametę S. ir V. L. dukrą R., Skyrius nedelsiant informavo Šilalės specializuoto pagalbos centro psichologą, kuris suteiktų psichologines konsultacijas ir įvertintų esamą situaciją. 2015-04-03 psichologo pateiktoje išvadoje nurodyta, kad dėl esamų sveikatos sutrikimų sunku spręsti apie galimai patirtą seksualinę prievartą, todėl psichologinių detalių iš taikytų metodikų apie patirtą seksualinę prievartą įžvelgti sudėtinga.

102015-03-26 apie S. ir V. L. šeimos kritinę situaciją ir galimus vaikų teisių pažeidimus raštu pranešta Šilalės rajono policijos komisariatui. 2015-04-07 Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 0l-l-19873-15 dėl išžaginimo.

112015-11-14 V. L. mirė. Po vyro mirties, t.y. 2015-11-15, įtariama, kad S. L. bandė žudytis - kaip ji pati teigia, išgėrė per didelę vaistų dozę. Pastebėjus, kad moteris elgiasi keistai, nebevaldo kojų, praranda sąmonę, buvo iškviesta greitoji medicinos pagalba. S. L. su dukromis laikinai buvo apgyvendinta Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose, kadangi moters būsena buvo nestabili.

12Lapkričio 16 d., iš karto po V. L. laidotuvių, Skyriuje įvyko S. L. šeimos atvejo peržiūra, kurioje dalyvavo dvi S. L. seserys ir brolis. Giminės pasakojo, kad, tvarkydami S. L. namus, rado begalę vaistų, kurie mėtėsi po lova, spintelėse, ant stalo. Skyrius buvo informuotas, kad vaikus, ypač mažiausiąją R., prižiūrėdavo V. L., jis žinojo, kada ir kokius vaistus duoti neįgaliai A., rūpinosi ne tik ūkio darbais, bet ir namų buitimi bei vaikų priežiūra. Jie neslėpė, kad seseriai vienai bus per sudėtinga pačiai auginti vaikus ir pripažino, kad sesuo veda netinkamą gyvenimo būdą, labai mėgsta vyrų kompanijas. Pasitarimo metu nutarta, kad S. L. būtina tęsti stacionarų gydymą, o vaikus laikinai apgyvendinti globos institucijoje. Gimines atsisakė pasirūpinti S. L. vaikais. Lapkričio 17 d. UAB Šilalės psichikos sveikatos ir psichologinio konsultavimo centrui raštu pateikta informacija apie S. L. būseną, tačiau stacionarus gydymas nebuvo taikytas. Tą pačią dieną Skyriuje dar kartą vyko S. L. šeimos atvejo peržiūra, kurioje dalyvavo Laukuvos seniūnijos socialinis darbuotojas bei S. L.. Moteris motyvuota tęsti stacionarų gydymą, tačiau ji priešinosi ir kategoriškai atsisakė vykti tolimesniam gydymui. S. L. pageidavo kartu su savimi pasiimti tik G. ir S., abejojo dėl mažiausiosios R., pati pripažino, jog nesugebės pasirūpinti A. ir R..

132015-11-18 S. L. buvo apgyvendinta kartu su dukromis Šilalės rajono socialinių paslaugų namų Krizių centre, tačiau čia moteris išbuvo vos parą. 2015-11-24 S. L. atsisakė gyventi Krizių centre ir palikusi dukras globos institucijoje, išvyko į namus. Nuo to laiko motina vaikus aplanko tik epizodiškai, nesidomi dukrų sveikata, elgesiu bei mokymosi rezultatais. S. L. diagnozuota protinė negalia, riboti gebėjimai rūpintis vaikais, būdinga ryški nuotaikų ir emocijų kaita (jos elgesys dažnai būna neprognozuojamas, kartais būna agresyvi). Motina tokiais savo veiksmais vengia tinkamai atlikti savo pareigas ir piktnaudžiauja motinos valdžia. R. L. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DĮV-1575 nustatyta laikinoji globa, jos globėju paskirti Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai bei nustatyta vaiko gyvenamoji vieta minėtoje globos institucijoje nuo 2015 m. lapkričio 17 d. A. L., R. L., G. L. ir S. L. nustatyta laikinoji globa/rūpyba, jų globėju/rūpintoju paskirti Šilalės rajono socialinių paslaugų namai bei nustatyta vaikų gyvenamoji vieta minėtoje globos institucijoje.

14Socialinis darbuotojas, lankydamas šeimą, pokyčių, kad į šeimą grįžtų vaikai, neįžvelgia. S. L. nepripažįsta šeimoje egzistuojančių problemų, nemotyvuota jų spręsti. Šiuo metu moteris turi draugą. Materialine šeimos padėtis itin sunki: abu sugyventiniai gyvena iš S. L. gaunamas 168 eurų šalpos išmokos. Sugyventinis nesistengia ieškotis darbo. Apsilankymų metu S. L. dažnai guli lovoje, skundžiasi prasta sveikata. Pastebima, kad moteris retai kada verda valgyti. Mergaites Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose aplanko kartą per mėnesį, pagal galimybes nuveža lauktuvių, išlaikymo neteikia. Tuo tarpu Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose gyvenančios dukters R. pastaruoju metu nelanko (aplanke du kartus - 2015-12-15 ir 2016-03-14, atvežė skanumynų). Atvykusi motina apie vaiko sveikatą nesiteiravo, nuolatinio kontakto su įstaigos darbuotojais nepalaiko, nedalyvauja vaiko priežiūroje ir auklėjime. Šiuo metu S. L. namuose dėl laiku nesumokėtų įmokų yra atjungta elektra. S. L. pripažįsta, jog sugyventinis turi alkoholio vartojimo problemų. Ji pati pastoviai negeria vaistų, kas turi įtakos jos emocinei būklei.

15Skyriaus nuomone, tikslinga S. L. laikinai (vieneriems metams) apriboti motinos valdžią tik Gabrielės ir S. L. atžvilgiu, kadangi Šilalės rajono socialinių paslaugų namai teikia tik trumpalaikes socialinės globos paslaugas, o apgyvendinti Šilalės rajono institucijoje, teikiančioje ilgalaikes socialinės globos paslaugas, nėra galimybių. A., R. ir R. L. atžvilgiu S. L. taikyti neterminuotą motinos valdžios apribojimą mergaičių atžvilgiu. Laikinieji globėjai - Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai ir Šilalės rajono socialinių paslaugų namai - tinkamai vykdo savo pareigas, visapusiškai rūpinasi vaikų vystymusi, lavinimu, sveikatos būkle.

16Atsakovė S. L. teismo posėdžio metu paaiškino, jog su ieškiniu visiškai sutinka. Šiuo metu ji niekur nedirba, gauna neįgalumo pašalpą. Savo 5 dukromis pasirūpinti negali. Aplanko tik Gabrielę ir Sandrą. Kitų dukrų nelanko, nes neturi su kuo nuvažiuoti.

17Trečiojo asmens Šilalės rajono socialinių paslaugų namų direktorius G. R. teisme paaiškino, jog pas juos gyvena dvi S. L. dukros, t. y. Gabrielė ir Sandra. Abi mergaitės jaučiasi gerai, yra aprūpintos, lanko mokyklą. Mokykla mergaites charakterizuoja kaip geras, tylias, uždaras. Tačiau mergaitės pamažu pripranta prie žmonių, aplinkos, noriai bendrauja. Su mama bendrauja telefonu. Kartą per mėnesį S. L. aplanko mergaites, atveža joms saldumynų.

18Trečiasis asmuo Ventos socialinės globos namai pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog sutinka, kad būtų užbaigta laikina rūpyba ir nustatyta nuolatinė rūpyba, paskiriant A. ir R. L. nuolatiniu rūpintoju bei priteisto išlaikymo lėšų tvarkytoju Ventos socialinės globos namus. Sutinka, kad mergaičių gyvenamoji vieta būtų nustatyta jų įstaigoje. Prašo bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.

19Ieškinys tenkintinas iš dalies.

20Iš byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimų, duotų teismo posėdžio metu, ištirtų rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovė S. L. turi penkis nepilnamečius vaikus: A. L., gim. (duomenys neskelbtin., R. L., gim. (duomenys neskelbtin., G. L., gim. (duomenys neskelbtin., S. L., gim. (duomenys neskelbtin., R. L., gim. (duomenys neskelbtin. (b. l. 173-181). 2016 m. birželio 16 d. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DĮV-1019 A. L. laikinuoju rūpintoju paskirti Ventos socialinės globos namai (b. l. 168). 2015 m. lapkričio 20 d. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais Nr. DĮV-1577, DĮV-1578, DĮV-1579 R. L., G. L., S. L. nustatyta laikinoji rūpyba, jų rūpintoju paskirti Šilalės rajono socialinių paslaugų namai (b. l. 170-172). 2015 m. lapkričio 20 d. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DĮV-1575 R. L. nustatyta laikinoji globa, jos globėju paskirti Klaipėods sutrikusio vystymosi kūdikių namai (b. l. 169). 2005 m. vasario 8 d. Šilalės rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos taryba nusprendė Stasės ir V. L. šeimą įrašyti į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą (b. l. 188-191).

21Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010 m. balandžio 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-169/2010 yra išaiškinęs, kad vienas iš principų, kuriais grindžiamas šeimos teisinių santykių reglamentavimas, yra prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas (CK 3.3 straipsnio 1 dalis). Šis principas, be kita ko, reiškia, kad kai sprendžiami visi su vaikais susiję šeimos klausimai, tiek tėvai, tiek teismas, tiek kiti asmenys privalo pirmiausia atsižvelgti į vaiko interesus ir jais vadovautis. Dėl to, sprendžiant bet kurį su vaiku susijusį teisinį konfliktą, turi būti siekiama išsiaiškinti, koks ginčo sprendimo variantas labiausiai atitinka vaiko interesus bei poreikius. Taigi tėvų valdžios apribojimo, vaiko atskyrimo nuo tėvų, vaiko nuolatinės globos/rūpybos, globos/rūpybos vietos nustatymo klausimai sprendžiami vadovaujantis pirmiausia vaiko interesais. Vaiko interesais laikomas sudarymas jam tokių sąlygų, kurios lemtų visapusišką ir darnią raidą, kad vaikas būtų parengtas savarankiškai gyventi visuomenėje, taip pat užtikrintų jo sveikatą, darnią fizinę ir psichologinę raidą bei visuomenei priimtiną auklėjimą.

22Esminis dalykas ribojant tėvų valdžią yra nustatyti tėvų veiksmus, kuriais neįgyvendinama arba įgyvendinama priešingai vaiko interesams tėvų valdžia ir įvertinti jų pobūdį (CK 3.180 straipsnio 1 dalis). Kai tėvai (tėvas ar motina) vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus, piktnaudžiauja tėvų valdžia, žiauriai elgiasi su vaikais, daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu arba nesirūpina vaikais, teismas gali priimti sprendimą dėl laikino ar neterminuoto tėvų (tėvo ar motinos) valdžios apribojimo. Prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos principas (CK 3.3 straipsnis) reikalauja, kad teismas ir kitos valstybės institucijos taikytų įstatyme nustatytas vaiko teisių ir interesų apsaugos priemones ne tik tada, kai vaikas mušamas ir žalojamas, bet ir tada, kai tėvai nevykdo savo prigimtinių pareigų. Pagal įstatymą tėvai privalo vykdyti savo pareigas vaikams, todėl ir tėvų valdžios neįgyvendinimas dėl tingumo, aplaidumo, abejingumo savo pareigoms laikytina kaltais veiksmais, kai vengiama atlikti savo pareigas, ar veiksmais, kai nesirūpinama savo vaikais (LAT 2008-05-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-209/2008). Laikiną ar neterminuotą tėvų (tėvo ar motinos) valdžios apribojimą teismas taiko atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, dėl kurių prašoma apriboti tėvų valdžią. Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tuomet, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai (tėvas ar motina) daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ar visiškai juo nesirūpina, ir nėra duomenų, kad padėtis gali keistis (CK 3.180 straipsnis 2 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2014 m. lapkričio 28 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-522/2014 akcentavo, kad sprendžiant tėvų valdžios apribojimo klausimą, turi būti vertinamos aplinkybės, apibūdinančios tėvų pareigų vykdymą ne praeityje, bet aktualiu laikotarpiu, ne pavieniai, bet nuosekliai pasikartojantys veiksmai.

23Byloje nustatyta, jog nepilnamečiais vaikais A., R., G., S. bei R. L. iki pat savo mirties, t. y. 2015 m. lapkričio 14 d. iš esmės rūpinosi tik jų tėvas V. L.. Jis rūpinosi ne tik mergaičių priežiūra, bet ir ūkio darbais, namų buitimi. Mergaičių motinai S. L. diagnozuota protinė negalia, riboti gebėjimai rūpintis vaikais, būdinga ryški nuotaikų ir emocijų kaita. Jai trūksta socialinių įgūdžių, ji mėgsta piktnaudžiauti alkoholiu. Ne kartą buvo palikusi šeimą ir išėjusi pas kitus vyrus gyventi. Po laikinųjų globų/rūpybų nepilnamečiams vaikams paskyrimo padėtis nepasikeitė. Atsakovė nepripažįsta šeimoje egzistuojančių problemų, nemotyvuota jų spręsti, nesirūpina vaikais, vengia atlikti savo pareigas juo auklėti, išlaikyti. Šiuo metu ji turi draugą. Laukuvos seniūnijos socialinė darbuotoja D. Š. teismo posėdžio metu paaiškino, jog situacija šeimoje bei materialinė padėtis sunki. Maisto namie turi minimaliai, atjungta elektra. Atsakovės dažnai nebūna namuose, nes išeina su draugu uždarbiauti. Pasitaiko atvejų, kai S. L. randama išgėrusi. Ji pati pripažįsta, jog nesugebės išlaikyti dukrų. A. ir R. ji nelanko, R. aplankė vos du kartus. Atvykusi apie vaiko sveikatą nesiteiravo, nedalyvauja vaiko priežiūroje ir auklėjime. Ji norėtų pasiimti tik S. ir G. Jas aplanko bent kartą per mėnesį, bendrauja su jomis telefonu, nuveža joms lauktuvių.

24Byloje neginčytinai nustatyta, kad atsakovė su dukromis A., R. bei R. nepalaiko jokio ryšio, jų nelanko, nesidomi jų sveikata, priežiūra, neteikia išlaikymo, tai yra faktiškai nusišalinusi nuo motinos pareigų, tėvų valdžios neįgyvendina. Tiesa, su dukromis S. bei G. atsakovė šiek tiek bendrauja, jas lanko. Atsakovė dėl savo abejingumo nedalyvauja dukrų priežiūroje, piktybiškai vengia atlikti motinos pareigas, taip darydama ypatingą žalą vaikų vystymuisi. Visa tai rodo, kad atsakovė tinkamai nesirūpino ir nesirūpina vaikų auklėjimu, jo sveikata, ramių ir saugių gyvenimo sąlygų sudarymu. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovė negali užtikrinti gyvenimo sąlygų, būtinų nepilnamečių vaikų fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi. Atsakovė nusišalino nuo vaikų priežiūros, nesuvokia tėvų valdžios turinio, teisės ir pareigos dorai auklėti ir prižiūrėti savo nepilnametes dukras, atsižvelgiant į jo fizinę ir protinę būklę, sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikai būtų parengti savarankiškam gyvenimui visuomenėje (Vaiko teisių konvencijos 9 straipsnio 1 dalis, 20 straipsnio 1 punktas).

25Vaiko teisių skyrius prašo laikinai (vieneriems metams) apriboti motinos valdžią S. L., nepilnamečių dukrų G. ir S. L., atžvilgiu, o dukrų A., R. ir R. atžvilgiu motinos valdžią apriboti neterminuotai.

26Lietuvos Aukščiausiojo teismo konstatuota, jog nustačius laikiną tėvų valdžios apribojimą, šis apribojimas trunka tol, kol situacija pasikeičia ir apribojimo pagrindai išnyksta. Nors šiems pokyčiams įvykti yra reikalingas tam tikras laiko tarpas, bet paprastai jo trukmė sprendimo priėmimo metu nėra ir negali būti žinoma, tiek dėl aplinkybių, kurios turi pasikeisti, sudėtingumo, tiek dėl to, kad šių pokyčių buvimas ar nebuvimas priklauso nuo tėvų, kuriems tėvų valdžia apribota, noro ir pastangų. Kitaip tariant, tam, kad išnyktų tėvų valdžios apribojimo pagrindai, vien konkretus laikotarpis nėra pakankamas, nes, tėvams nesiimant veiksmų savo elgesiui pakeisti, net ir nustačius ilgą apribojimo terminą, teigiamas rezultatas nebus pasiektas. Tai sudaro prielaidą išvadai, kad joks konkretus laikino tėvų valdžios apribojimo terminas (dienomis, mėnesiais, metais) negali būti nustatomas, šis apribojimas gali būti panaikinamas ne suėjus kažkokiam terminui, o tik tada, kai išnyksta apribojimo pagrindu buvusios aplinkybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-310-915/2015). Ieškovas prašo motinos valdžią dviejų mergaičių atžvilgiu apriboti laikinai, nustatant vienerių metų laikotarpį, tačiau teismas, vadovaudamasis aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, formuojama Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika, sprendžia, kad yra pagrindas atsakovei S. L. laikinai apriboti motinos valdžią G. L. ir S. L. atžvilgiu, nenustatant konkretaus apribojimo termino (CK 3.180 str. 2 d.). Kadangi byloje nėra duomenų, leidžiančių manyti, kad ateityje kas nors pasikeis kitų trijų dukrų, kurioms nustatyti tam tikri sveikatos ir vystymosi sutrikimai, atžvilgiu, todėl tikslinga neterminuotai apriboti motinos S. L. valdžią dukrų A. L., R. L. ir R. L. atžvilgiu.

27Iš teismo nustatytų aplinkybių, ištirtų įrodymų, konstatuotina, kad atsakovei S. L. apribojus motinos valdžią į dukras, vaikų interesai nebus pažeisti. Apribojus atsakovei motinos valdžią vaikų atžvilgiu, jai sustabdomos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymų, tačiau lieka teisė matytis su vaikais išskyrus tai, kas prieštarautų vaikų interesams (CK 3.180 straipsnio 3 dalis). Pažymėtina, kad laikinai ar neterminuotai apribojus tėvų valdžią, įstatymas suteikia tėvams galimybę tėvų teises susigrąžinti, t.y. tėvų valdžios laikinas ar neterminuotas apribojimas gali būti panaikinamas, jei įrodoma, kad tėvai (tėvas ar motina) pakeitė savo elgesį ir gali auklėti vaikus ir jei tėvų valdžios apribojimo panaikinimas neprieštarauja vaiko interesams (CK 3.181 straipsnio 2 dalis), arba, jei aplinkybės pasikeitė, tačiau nėra pakankamo pagrindo visiškai panaikinti neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, jis gali būti pakeistas laikinu apribojimu (CK 3.181 straipsnio 1 dalis).

28Priėmęs sprendimą apriboti tėvų valdžią, teismas tuo pačiu sprendimu skiria vaikui globą ar rūpybą ir nustato jo gyvenamąją vietą (CK 3.183 straipsnio 4 dalis). Byloje nustatyta, kad A. ir R. L. nustatyta laikinoji rūpyba, jų rūpintoju paskirti Ventos socialinės globos namai. R. L. nustatyta laikinoji globa, jos globėju paskirti Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai. Ieškovas prašo A. ir R.i nustatyti nuolatinę rūpybą, o Rugilei – nuolatinę globą. Lietuvos Respublikos CK 3.255 straipsnio 3 punktas nustato, kad vaiko laikinoji globa ar rūpyba baigiasi kai vaikui nustatoma nuolatinė globa ar rūpyba. Kadangi nepilnametės A., R. bei R. yra likusios be motinos globos, motinai apribojus motinos valdžią vaikai yra atskirti nuo jos, todėl remiantis CK 3.256 straipsniu, 3.257 straipsnio 3 punktu, joms nustatytina nuolatinė rūpyba ir globa. Ventos socialinės globos namai bei Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai tinkamai rūpinasi vaikais. Vaikams sudarytos geros gyvenimo, priežiūros, ugdymosi bei laisvalaikio praleidimo sąlygos. Institucijos neprieštarauja būti paskirtos mergaičių rūpintoju ir globėju. Tam neprieštarauja Vaiko teisių apsaugos skyrius. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, A. L. ir R. L. rūpintoju skirtini Ventos socialinės globos namai, mergaičių gyvenamąją vietą nustatant rūpybos institucijoje, o R. L. globėju skirtini Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai, mergaitės gyvenamąją vietą nustatant globos institucijoje (CK 3.265 straipsnis).

29Apribojus tėvų valdžią, tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka (CK 3.195 straipsnis). Lietuvos Respublikos CK 3.192 straipsnio 1 dalis nustato, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, todėl iš atsakovės S. L. priteistinas išlaikymas nepilnamečiams vaikams. CK 3.192 straipsnio 2 dalis nustato, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas.

30Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovė S. L. šiuo metu niekur nedirba, jai nustatytas 40 procentų darbingumas, pragyvena iš gaunamos 168 eurų šalpos išmokos. Jos sugyventinis taip pat nedirba ir nesistengia ieškotis darbo. Abu gyvena mirusios močiutės name, kuriame dėl skolų yra atjungta elektros energija. Įvertinęs anksčiau nurodytus byloje esančius įrodymus teismas daro išvadą, jog atsakovės turtinė padėtis yra sunki, todėl nepilnamečių vaikų minimaliems poreikiams tenkinti, remiantis Lietuvos Respublikos CK 3.192 straipsniu, 3.194 straipsniu, 3.196 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 3.200 straipsniu, iš atsakovės S. L. priteistinas išlaikymas dukroms A., R.i, Gabrielei, Sandrai ir R. L. po 20 € kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis kiekvienam vaikui nuo ieškinio padavimo teismui dienos, t. y. 2016 m. birželio 29 d. iki vaikų pilnametystės, lėšas indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją (CK 3.208 straipsnis). Priteistų išlaikymo lėšų tvarkytojais uzufrukto teise skirtini globėjai bei rūpintojai – Šilalės rajono socialinių paslaugų namai, Ventos socialinės globos namai ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai (CK 3.192, 3.201 straipsniai).

31Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovės į valstybės biudžetą proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 96 straipsnio l dalis). Iš atsakovės S. L. valstybės naudai priteistinas 77 € dydžio žyminis mokestis (41 € už reikalavimą apriboti motinos valdžią (CPK 80 straipsnio 1 dalies 5 punktas); reikalavimas dėl nuolatinės globos/rūpybos nustatymo, globėjo/rūpintojo paskyrimo ir gyvenamosios vietos nustatymo yra susijęs su reikalavimu dėl motinos valdžios apribojimo, todėl papildomai neapmokestinamas; 36 € už reikalavimą dėl išlaikymo priteisimo (20 € x 5 vaikas x 12 mėn. x 3%, (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas)). Taip pat iš atsakovės valstybės naudai priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudarančios 12,04 € (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

32Sprendimas, dalyje dėl išlaikymo priteisimo periodinėmis išmokomis, vykdytinas skubiai. Skubiai vykdytinų sprendimų apskundimas jų vykdymo nesustabdo (CPK 282 straipsnio 1 dalis, 2 dalies 1 punktas).

33Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268 - 270 straipsniais

Nutarė

34ieškinį tenkinti iš dalies.

35Laikinai apriboti motinos valdžią S. L., a. k. ( - ) gyv. ( - )., nepilnamečių dukrų G. L., a. k. ( - ) gim. ( - )., S. L., a. k. ( - ) gim. ( - )., atžvilgiu.

36Neterminuotai apriboti motinos valdžią S. L., a. k. ( - ) gyv. ( - )., nepilnamečių dukrų A. L., a. k. ( - ) gim. ( - )., R. L., a. k. ( - ) gim. ( - )., R. L., a. k. ( - ) gim. ( - )., atžvilgiu.

37Nustatyti A. L., a. k. ( - ) gim. ( - )., R. L., a.k. ( - ) gim. ( - ), nuolatinę rūpybą.

38Paskirti Ventos socialinės globos namus, kodas 190797283, adresas Akmenės r., Ventos sen., Paeglesių k., Sodų g. 1, A. ir R. L. nuolatiniu rūpintoju.

39Nustatyti A. ir R. L. gyvenamąją vietą rūpybos institucijoje Ventos socialinės globos namuose.

40Nustatyti R. L., a. k. ( - ) gim. 2014 m. gruodžio 9 d., nuolatinę globą.

41Paskirti Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus, kodas 290470820, adresas Klaipėda, Turistų g. 18, R. L. nuolatiniu globėju.

42Nustatyti R. L. gyvenamąją vietą globos institucijoje Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose.

43Priteisti iš S. L., a. k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiams vaikams A. L., R. L., G. L., S. L. ir R. L. po 20 € (dvidešimt eurų) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis kiekvienam vaikui nuo ieškinio padavimo dienos, t. y. 2016 m. birželio 29 d. iki vaikų pilnametystės, lėšas indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją. Priteisto išlaikymo lėšų tvarkytoju uzufrukto teise paskirti globėjus ir rūpintojus, t. y. Šilalės rajono socialinių paslaugų namus, Ventos socialinės globos namus ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus.

44Priteisti iš S. L., a. k. ( - ) valstybės naudai 77 € (septyniasdešimt septynių eurų euro) žyminį mokestį ir 12,04 € (dvylika eurų 4 centus) teismo turėtas išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

45Žyminis mokestis bei kitos bylinėjimosi išlaidos turi būti sumokėtos į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitų, įmokos kodas 5660, mokėjimo paskirtis: bylinėjimosi išlaidos.

46Sprendimą, dalyje dėl išlaikymo priteisimo periodinėmis išmokomis, vykdyti skubiai.

47Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Klaipėdos apygardos teismui per Šilalės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šilalės rajono apylinkės teismo teisėja Lina Šakarnienė, sekretoriaujant... 2. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Šilalės rajono... 3. Teismas... 4. ieškovas Šilalės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos... 5. Ieškovas ieškinyje nurodė bei teisme paaiškino, kad Stasės ir V. L. šeima... 6. G. L. ir S. L. baigė ( - ) 3 ir 1 klases. Abi mergaitės charakterizuojamos... 7. R. L. nuo 2015 m. lapkričio 17 d. nustatyta laikinoji globa Klaipėdos... 8. Abu mergaičių tėvai taip pat buvo neįgalūs: V. L. buvo nustatytas 50 proc.... 9. 2015-03-23 po gauto pranešimo iš Laukuvos seniūnijos socialines darbuotojos... 10. 2015-03-26 apie S. ir V. L. šeimos kritinę situaciją ir galimus vaikų... 11. 2015-11-14 V. L. mirė. Po vyro mirties, t.y. 2015-11-15, įtariama, kad S. L.... 12. Lapkričio 16 d., iš karto po V. L. laidotuvių, Skyriuje įvyko S. L. šeimos... 13. 2015-11-18 S. L. buvo apgyvendinta kartu su dukromis Šilalės rajono... 14. Socialinis darbuotojas, lankydamas šeimą, pokyčių, kad į šeimą grįžtų... 15. Skyriaus nuomone, tikslinga S. L. laikinai (vieneriems metams) apriboti motinos... 16. Atsakovė S. L. teismo posėdžio metu paaiškino, jog su ieškiniu visiškai... 17. Trečiojo asmens Šilalės rajono socialinių paslaugų namų direktorius G. R.... 18. Trečiasis asmuo Ventos socialinės globos namai pateikė atsiliepimą į... 19. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 20. Iš byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimų, duotų teismo posėdžio... 21. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010 m. balandžio 13 d. nutartimi... 22. Esminis dalykas ribojant tėvų valdžią yra nustatyti tėvų veiksmus,... 23. Byloje nustatyta, jog nepilnamečiais vaikais A., R., G., S. bei R. L. iki pat... 24. Byloje neginčytinai nustatyta, kad atsakovė su dukromis A., R. bei R.... 25. Vaiko teisių skyrius prašo laikinai (vieneriems metams) apriboti motinos... 26. Lietuvos Aukščiausiojo teismo konstatuota, jog nustačius laikiną tėvų... 27. Iš teismo nustatytų aplinkybių, ištirtų įrodymų, konstatuotina, kad... 28. Priėmęs sprendimą apriboti tėvų valdžią, teismas tuo pačiu sprendimu... 29. Apribojus tėvų valdžią, tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius... 30. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovė S. L. šiuo metu niekur nedirba,... 31. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas,... 32. Sprendimas, dalyje dėl išlaikymo priteisimo periodinėmis išmokomis,... 33. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268 - 270 straipsniais... 34. ieškinį tenkinti iš dalies.... 35. Laikinai apriboti motinos valdžią S. L., a. k. ( - ) gyv. ( - ).,... 36. Neterminuotai apriboti motinos valdžią S. L., a. k. ( - ) gyv. ( - ).,... 37. Nustatyti A. L., a. k. ( - ) gim. ( - )., R. L., a.k. ( - ) gim. ( - ),... 38. Paskirti Ventos socialinės globos namus, kodas 190797283, adresas Akmenės r.,... 39. Nustatyti A. ir R. L. gyvenamąją vietą rūpybos institucijoje Ventos... 40. Nustatyti R. L., a. k. ( - ) gim. 2014 m. gruodžio 9 d., nuolatinę globą.... 41. Paskirti Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus, kodas 290470820,... 42. Nustatyti R. L. gyvenamąją vietą globos institucijoje Klaipėdos sutrikusio... 43. Priteisti iš S. L., a. k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiams vaikams A. L., R.... 44. Priteisti iš S. L., a. k. ( - ) valstybės naudai 77 € (septyniasdešimt... 45. Žyminis mokestis bei kitos bylinėjimosi išlaidos turi būti sumokėtos į... 46. Sprendimą, dalyje dėl išlaikymo priteisimo periodinėmis išmokomis, vykdyti... 47. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...